Casino skupo bez depozita

104,463
pregleda
713
odgovora
Poslednja objava postavila pre 23 sati Dzile
Anchi
 • Započeto
 • Anchi
 • Serbia Admin 12695
 • Onlajn

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • RollKSO Casino pregled Bonus za registraciju: 125% do $/€1000 + 200 besplatnih okretaja Bonus za registraciju - Kanada: 125% do 1500 CAD + 200 besplatnih okretaja Bonus za registraciju - Novi...

  Pročitajte
 • Pregled kazina SlotLords Bonus za registraciju: 100% do €/$750 + 100 besplatnih okretaja Bonus na drugi depozit: 100% do €/$750 + 50 besplatnih okretaja Bonus za treći depozit: 75% do €/$1000...

  Pročitajte

  SlotLords Casino bonusi i promocije

  1 1.04 K
  pre 2 meseca
 • Pripremite se za epsku prevaru kazino sagu ljudi! 16. aprila 2023. deponovao sam 28 dolara u Roial Planet Casino i dobio lepih 700% specijalnih rođendanskih bonusa. Ne sećam se zahteva za igru,...

  Pročitajte

  REŠENO: Kazino Roial Planet

  12 1.28 K
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Casino Brango $30 no deposit bonus


  New players ONLY - US OK


  Allowed countries: USA, Canada, Italy, France, Spain, Sweden, Norway, Finland and New Zealand. 

  Amount: $30

  Bonus code: BRANGO30

  How do players claim the bonus:  Players need to register from our LINK!

  WR: 30xBonus

  Max cashout: $100

  Allowed games: Slots (no progressive slots allowed)

  Before withdrawing, a “Verification Deposit” must be made. This deposit doesn’t need to be wagered, and its’ sole purpose is verification of the account you wish to withdraw to.

  Casino Brango $30 bonus bez depozita


  SAMO novi igrači - OK


  Dozvoljene zemlje: SAD, Kanada, Italija, Francuska, Španija, Švedska, Norveška, Finska i Novi Zeland.

  Iznos: $30

  Bonus kod: BRANGO30

  Kako igrači traže bonus: Igrači treba da se registruju sa našeg LINKA !

  VR: 30kBonus

  Maksimalna isplata: 100 USD

  Dozvoljene igre: slotovi (nisu dozvoljeni progresivni slotovi)

  Pre povlačenja, mora se izvršiti „Depozit za verifikaciju“. Ovaj depozit ne mora biti opkladen, a njegova jedina svrha je verifikacija računa na koji želite da povučete.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  The link said Brango, but the download was for Casino Extreme.  Are they rebranding? they did remember me.  Thank You for all you do. 

  Veza je rekla Brango, ali preuzimanje je bilo za Casino Ektreme. Da li se rebrendiraju? sećali su me se. Hvala Vam za sve što radite.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi rebecca1984,


  It's weird. When I click our link, it leads me to Casino Brango.  Please clear your cookies and cash first and then try to open this casino with our link.

  If this happens again please let us know and we are going to contact the casino.

  Zdravo rebecca1984,


  To je čudno. Kada kliknem na našu vezu, ona me vodi do kazina Brango. Prvo obrišite kolačiće i gotovinu, a zatim pokušajte da otvorite ovaj kazino pomoću naše veze.

  Ako se ovo ponovi, obavestite nas i mi ćemo kontaktirati kazino.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi rebecca1984,

  This is their sister casino

  Zdravo rebecca1984,

  Ovo je njihova sestra kazino

 • Original engleski Prevod srpski

  THANK YOU  finally one where the FRANCE is accepted

  I  had fun playing in this casino -  i like RTG casino  in plus  games are different that  other RTG like Lucky club

  Nice find  :)

  HVALA konačno jedno gde je FRANCUSKA prihvaćena

  Zabavljao sam se igrajući u ovom kazinu - volim RTG kazino u plusu igre su različite od drugih RTG-a kao što je Lucki club

  Lepo nalaz :)

 • Original engleski Prevod srpski

  ANCHI please i have a question

  there is a freeroll this month  i started  to play just 2 times and the support said me  that it is too late now to make a deposit...i am surprised that they refuse a deposit,no they dont refuse the deposit - just to let me to play at the freeroll even i deposit.......it is like to say your deposit dont interest us...no ?

  ANCHI molim te imam pitanje

  ima freeroll ovog meseca počeo sam da igram samo 2 puta i podrška mi je rekla da je sada prekasno za uplatu...iznenađen sam što odbijaju depozit,ne, ne odbijaju depozit - samo da dopuste da igram na freeroll turniru čak i ako uplatim.......to je kao da kažem da nas vaš depozit ne zanima...ne ?

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi claralie,

  Unfortunately, there is nothing we can do to help you. The casino has its own rules and we cannot change it. 

  Zdravo Klarali,

  Nažalost, ne možemo ništa učiniti da vam pomognemo. Kazino ima svoja pravila i ne možemo ih menjati.

 • Original engleski Prevod srpski

  Ok no probĺém  Thanks you Anchi

  Ok nema problema Hvala ti Anchi

 • Original engleski Prevod srpski

  Is there any error in the playthrough details?  It is like included nothing there.  

  Da li postoji greška u detaljima igranja? Kao da tu ništa nije uključeno.

 • Original engleski Prevod srpski

  So I wanted to deposit but I'm trying to find out how legit they are does anyone have some input they can give me please?

  Tako da sam želeo da uplatim novac, ali pokušavam da saznam koliko su zakoniti, da li neko ima nešto što mi može dati?

 • Original engleski Prevod srpski
  xxxDEVILxxx wrote:

  Is there any error in the playthrough details?  It is like included nothing there.  

  Yes, this is pretty weird, we are going to double check on it with the casino. We will keep you posted.

  kkkDEVILkkk je napisao:

  Da li postoji greška u detaljima igranja? Kao da tu ništa nije uključeno.

  Da, ovo je prilično čudno, proverićemo to u kazinu. Informisaćemo vas.

 • Original engleski Prevod srpski
  joy34 wrote:

  So I wanted to deposit but I'm trying to find out how legit they are does anyone have some input they can give me please?

  They are licensed in Curacao and they are sister casino to Casino Extreme, so I think it's pretty safe to play there since the same people work for both of the brands.

  joi34 je napisao:

  Tako da sam želeo da uplatim novac, ali pokušavam da saznam koliko su zakoniti, da li neko ima nešto što mi može dati?

  Oni su licencirani na Curacao-u i oni su sestrinski kazino za Casino Ektreme, tako da mislim da je prilično bezbedno igrati tamo pošto isti ljudi rade za oba brenda.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski
  xxxDEVILxxx wrote:

  Is there any error in the playthrough details?  It is like included nothing there.  

  We got the answer from the casino rep.

  Under this Real-Series Video Slots are the games which are progressive and they are not allowed.

  All other video slots are allowed to open and play.

  kkkDEVILkkk je napisao:

  Da li postoji greška u detaljima igranja? Kao da tu ništa nije uključeno.

  Dobili smo odgovor od predstavnika kazina.

  Pod ovom Real-Series video slotovima su igre koje su progresivne i nisu dozvoljene.

  Svi ostali video slotovi su dozvoljeni da se otvore i igraju.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks. I received the free $30. Didn't hit squat, but may deposit somedaysmiley

  Hvala. Dobio sam besplatnih 30 dolara. Nisam udario u čučanj, ali možda će se jednog dana deponovati smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Well that's annoying, I just hit a $5000 jackpot on a $0.30 bet under this bonus, will get to keep $100 of it

  Pa to je dosadno, upravo sam pogodio džekpot od $5000 na opkladu od $0,30 u okviru ovog bonusa, zadržaću 100 $ od toga

 • Original engleski Prevod srpski

  Figures, don't it. Yeah, I bet it totally sucks.

  Brojke, zar ne. Da, kladim se da je potpuno sranje.

 • Original engleski Prevod srpski

  Wow , so sorry but hey a $100 is better than nothing. :)

  Vau, izvini, ali 100 dolara je bolje nego ništa. :)

 • Original engleski Prevod srpski

  Is this still good? I can't seem to claim it.

  Da li je ovo još dobro? Ne mogu to da tvrdim.

 • Original engleski Prevod srpski

  I just claimed brango30 yesterday; so I would think it would still work:)

  Upravo sam juče tvrdio brango30; pa mislim da će i dalje raditi :)

 • Original engleski Prevod srpski

  i tried to claim they told me i was a bonus hunter and banned my ip..

  very rude chat

  Pokušao sam da tvrdim da su mi rekli da sam lovac na bonuse i da su mi zabranili IP..

  veoma nepristojno ćaskanje

 • Original engleski Prevod srpski

  I think Private Eye slot is damaged. When the jackpot meter on the top right side is set up to maximum, and then the feature comes up after 4-5 rounds of spin. The server is disconnected then and can not get back to continue playing the freespins.

  Mislim da je utor Private Eie oštećen. Kada je merač džekpota u gornjem desnom uglu podešen na maksimum, a onda se funkcija pojavljuje nakon 4-5 rundi okretanja. Server je tada isključen i ne može da se vrati da bi nastavio sa igranjem besplatnih okretaja.

 • Original engleski Prevod srpski

  Check your emails for 50 Free Spins oat Casino Brango Casino.  Please read the T&C. A deposit had to have been made within this week. The Game is Wild in Rio.  Has very nice wagering requirements.

  You may try the code:  GOWILD.

  Good Luck!

  Proverite svoju e-poštu za 50 besplatnih okretaja oat Casino Brango Casino. Molimo vas da pročitate uslove i uslove. Depozit je morao biti uplaćen u toku ove nedelje. Igra je divlja u Riju. Ima veoma lepe zahteve za klađenje.

  Možete isprobati kod: GOVILD.

  Srećno!

 • Original engleski Prevod srpski

  Casino Brango

  No Deposit Bonus

  Amount: 50 Free Spins

   Bonus Code: GODEEP 

  Slot: Duel in the Deep

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  In the interests of fair gaming, all bonus promotions are limited on the maximum bet allowed to be place.$/€ 10 is the maximum bet amount on any promotion unless SPECIFICALLY stated in the promotion.

  This offer is reserved for players from the following countries:  Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

   

   

  Kazino Brango

  Bonus bez depozita

  Iznos: 50 besplatnih okretaja

  Bonus kod: GODEEP

  Slot: Duel in the Deep

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  U interesu poštenog igranja, sve bonus promocije su ograničene na maksimalnu dozvoljenu opkladu. $/€ 10 je maksimalni iznos opklade na bilo koju promociju osim ako nije IZRIČITO navedeno u promociji.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you Anchi

  IT  Doesnt work for me but i did not deposited yet at Brango- May be i have to deposit to can reedeem this bonus ?

  Hvala ti Anchi

  IT Ne radi za mene, ali još nisam deponovao na Brango- Možda moram da uplatim da mogu ponovo da iskoristim ovaj bonus?

 • Original engleski Prevod srpski

  yes it is the reason i did not deposited yet

  here the email that i received :

  Have you made your deposit this week?
  Claim your 50 Free Spin on "Duel in the Deep" slot game and join the fierce aquatic battle that rages amidst a glittering coral reef.

  Don't delay GODEEP in to the ocean with this fresh and colorful slot from NuWorks this weekend

  To enjoy all this, you simply need deposit at least once this week.

  That is it !!! 
  The spins are yours after that.

  da, to je razlog što još nisam položio depozit

  evo mejla koji sam dobio:

  Da li ste uplatili depozit ove nedelje?
  Uzmite svojih 50 besplatnih okretaja u slot igrici „Duel in the Deep“ i pridružite se žestokoj vodenoj bitci koja besni usred blistavog koralnog grebena.

  Ne odlažite GODEEP u okean uz ovaj svež i šareni slot od NuVorks ovog vikenda

  Da biste uživali u svemu ovome, jednostavno vam je potrebno uplatiti depozit barem jednom ove nedelje.

  To je to !!!
  Vrti su vaši nakon toga.

 • Original engleski Prevod srpski

  wink---hahahahhaha  thats all,no deposiit requiered! lmao!

  wink ---hahahahhaha to je sve, depozit nije potreban! lmao!

 • Original engleski Prevod srpski

  Casino Brango

   

  No Deposit Bonus

  Amount: 50 Free Spins

   Bonus Code: GOGOLF

  Slot: Birdy Buck

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  In the interests of fair gaming, all bonus promotions are limited on the maximum bet allowed to be place.$/€ 10 is the maximum bet amount on any promotion unless SPECIFICALLY stated in the promotion.

  This offer is reserved for players from the following countries:  Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

  Kazino Brango

  Bonus bez depozita

  Iznos: 50 besplatnih okretaja

  Bonus kod: GOGOLF

  Slot: Birdi Buck

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  U interesu poštenog igranja, sve bonus promocije su ograničene na maksimalnu dozvoljenu opkladu. $/€ 10 je maksimalni iznos opklade na bilo koju promociju osim ako nije IZRIČITO navedeno u promociji.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  CASINO BRANGO CHANGED THERE SOFTWARE FROM NuWORKS TO RTG's PLATFORM AND ARE OFFERING ANOTHER $30 FREE CHIP AGAIN.

  I HAD TO GO TO LIVE HELP AND THEY PUT THE $30 IN MY ACCOUNT . I ASKED IF THIS WAS AVAILABLE TO EVERYONE AND HE SAID YES.

  GOOD LUCK AND HAVE FUN.  :)

  KAZINO BRANGO JE PROMENIO SOFTVER SA NuVORKS-a NA RTG-ovu PLATFORMU I PONOVNO NUDI JOŠ 30 USD BESPLATNOG ČIPA.

  Morao sam da idem da pomognem uživo i stavili su mi 30 dolara na račun. PITAO SAM DA LI JE OVO SVIMA DOSTUPNO I ON JE REKAO DA.

  SREĆNO I ZABAVE. :)

 • Original engleski Prevod srpski

  I got this email today from Casino Brango

  It says; they have changed to "RTG"

  and the $30 WELCOME CHIP IS AVAILABLE AGAIN!

  Try out any of our new RTG games and find out what exactly it is you like! All the best things are still here: Instant Withdrawals, No Max Cashout Cashback, awesome 24/7 Support and much more!

  Please note that you may be required to change your password for security reasons.
  We hope you see you in our new and reworked Casino Brango!

  Check your email!

  good luck,

  jade

  Danas sam dobio ovu e-poštu od kazina Brango

  Piše; promenili su se u "RTG"

  a ČIP DOBRODOŠLI OD 30 USD JE PONOVNO DOSTUPAN!

  Isprobajte bilo koju od naših novih RTG igrica i saznajte šta vam se tačno sviđa! Sve najbolje stvari su još uvek tu: trenutna povlačenja, bez maksimalnog povraćaja gotovine, sjajna podrška 24/7 i još mnogo toga!

  Imajte na umu da ćete možda morati da promenite lozinku iz bezbednosnih razloga.
  Nadamo se da ćete se videti u našem novom i prerađenom kazinu Brango!

  Proverite svoju e-poštu!

  srećno,

  jade

 • Original engleski Prevod srpski
  jade wrote:

  I got this email today from Casino Brango

   

  It says; they have changed to "RTG"

  and the $30 WELCOME CHIP IS AVAILABLE AGAIN!

  Try out any of our new RTG games and find out what exactly it is you like! All the best things are still here: Instant Withdrawals, No Max Cashout Cashback, awesome 24/7 Support and much more!

  Please note that you may be required to change your password for security reasons.
  We hope you see you in our new and reworked Casino Brango!

  Check your email!

  good luck,

  jade

  Thank you jade smiley


  ALL players, old or new 

  Redeem the coupon: BRANGO30 once again and receive the 30 Signup Bonus all over again.

  jade je napisao:

  Danas sam dobio ovu e-poštu od kazina Brango

  Piše; promenili su se u "RTG"

  a ČIP DOBRODOŠLI OD 30 USD JE PONOVNO DOSTUPAN!

  Isprobajte bilo koju od naših novih RTG igrica i saznajte šta vam se tačno sviđa! Sve najbolje stvari su još uvek tu: trenutna povlačenja, bez maksimalnog povraćaja gotovine, sjajna podrška 24/7 i još mnogo toga!

  Imajte na umu da ćete možda morati da promenite lozinku iz bezbednosnih razloga.
  Nadamo se da ćete se videti u našem novom i prerađenom kazinu Brango!

  Proverite svoju e-poštu!

  srećno,

  jade

  Hvala ti jade smiley


  SVI igrači, stari ili novi

  Iskoristite kupon: BRANGO30 još jednom i ponovo primite 30 bonusa za registraciju.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Casino Brango Claim your 120 FREE SPIN reward this Halloween weekend.

   

  Amount: 120 Free Spins

   Bonus Code: GOMAGIC

  Slot: Voodoo Magic

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  This offer is reserved for players from the following countries: Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

  Kazino Brango - Zatražite svoju nagradu od 120 BESPLATNIH ZAVRTENJA ovog vikenda za Noć veštica.

  Iznos: 120 besplatnih okretaja

  Bonus kod: GOMAGIC

  Slot: Voodoo Magic

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  I used LCB35 and it worked.

  Koristio sam LCB35 i radio je.

 • Original engleski Prevod srpski

  Casino Brango

   

  Amount: 120 Free Spins

   Bonus Code: GOHILLBILLIE

  Slot: HILLBILLIES

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  This offer is reserved for players from the following countries: Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

  Kazino Brango

  Iznos: 120 besplatnih okretaja

  Bonus kod: GOHILLBILLIE

  Slot: HILLBILLIES

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Casino Brango

   

  Amount: 120 Free Spins

   Bonus Code: GOPOPINATA

  Slot: POPINATA

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  This offer is reserved for players from the following countries: Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

  Kazino Brango

  Iznos: 120 besplatnih okretaja

  Bonus kod: GOPOPINATA

  Slot: POPINATA

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Casino Brango

   

  Amount: 120 Free Spins

   Bonus Code: GOSWINDLE

  Slot: Swindle all the way

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  This offer is reserved for players from the following countries: Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

  Kazino Brango

  Iznos: 120 besplatnih okretaja

  Bonus kod: GOSVINDLE

  Slot: Prevara do kraja

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Casino Brango

   

  Amount: 120 Free Spins

   Bonus Code: GOSNOW

  Slot: Snowmania

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  This offer is reserved for players from the following countries: Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

  Kazino Brango

  Iznos: 120 besplatnih okretaja

  Bonus kod: GOSNOV

  Slot: Snovmania

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Casino Brango

   

  Amount: 120 Free Spins

   Bonus Code: GOASGARD

  Slot: Asgard

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  This offer is reserved for players from the following countries: Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

  Kazino Brango

  Iznos: 120 besplatnih okretaja

  Bonus kod: GOASGARD

  Slot: Asgard

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Casino Brango

   

  Amount: 120 Free Spins

   Bonus Code: GOCAI

  Slot: Cai Hong

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  This offer is reserved for players from the following countries: Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

  Kazino Brango

  Iznos: 120 besplatnih okretaja

  Bonus kod: GOCAI

  Slot: Cai Hong

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Amount: 120 Free Spins

   Bonus Code: GHOSTSHIP

  Slot: Ghost Ship

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  This offer is reserved for players from the following countries: Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

  Iznos: 120 besplatnih okretaja

  Bonus kod: GHOSTSHIP

  Slot: Ghost Ship

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

 • Original engleski Prevod srpski

  Casino Brango

   

  Amount: 120 Free Spins

   Bonus Code: GOLUCHA

  Slot: Lucha Libre 2

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  This offer is reserved for players from the following countries: Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

  Kazino Brango

  Iznos: 120 besplatnih okretaja

  Bonus kod: GOLUCHA

  Slot: Lucha Libre 2

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Casino Brango

   

  Amount: 120 Free Spins

   Bonus Code: VOODOO

  Slot: Voodoo Magic

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  This offer is reserved for players from the following countries: Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

  Kazino Brango

  Iznos: 120 besplatnih okretaja

  Bonus kod: VOODOO

  Slot: Voodoo Magic

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

   Casino Brango

  120 Free Spins

  Bonus Code GOFISHING

  WR 30x

  $50 maximum cashout

   

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  - This offer is reserved for players from the following countries: Belgium, Canada, Finland, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

   

  Kazino Brango

  120 besplatnih okretaja

  Bonus kod GOFISHING

  VR 30k

  Maksimalna isplata od 50 dolara

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  - Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

 • Original engleski Prevod srpski

  Casino Brango

   

  Amount: 120 Free Spins

   Bonus Code: GOGHOST

  Slot: Ghost Ship

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  This offer is reserved for players from the following countries: Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

  Kazino Brango

  Iznos: 120 besplatnih okretaja

  Bonus kod: GOGHOST

  Slot: Ghost Ship

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

   

  Casino Brango 

  All players who have deposited this week

  Amount: 120 Free Spins

   Bonus Code: GOMAGIC

  Slot: Stardust

  WR: 30x

  Maximum cashout: $50

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free spin promotion may be redeemed per week.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Winning can only be processed back to the "Verification deposit" account.

  This offer is reserved for players from the following countries: Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

  Kazino Brango

  Svi igrači koji su deponovali ove nedelje

  Iznos: 120 besplatnih okretaja

  Bonus kod: GOMAGIC

  Slot: Stardust

  VR: 30k

  Maksimalni iznos gotovine: 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna promocija besplatnog okretanja može se iskoristiti nedeljno.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Dobitak se može obraditi samo nazad na račun „Depozit za verifikaciju“.

  Ova ponuda je rezervisana za igrače iz sledećih zemalja: Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  All players who have deposited this week

  120 Free Spins at Casino Brango

  Code ICEWILD

  WR:40xB

  Maximum cashout $50 

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free promotion may be redeemed between bonus-free deposits.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Eligible countries: Belgium, Canada, Finland, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United States.

   

  Svi igrači koji su deponovali ove nedelje

  120 besplatnih okretaja u kazinu Brango

  Kod ICEVILD

  VR:40kB

  Maksimalni iznos gotovine 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna besplatna promocija može da se iskoristi između depozita bez bonusa.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Prihvatljive zemlje : Belgija, Kanada, Finska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države.

 • Original engleski Prevod srpski

  For all players who have deposited this week

  120 Free Spins at Casino Brango

  Code: GOTHREE

  WR: 40xB

  Maximum cashout $50 

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free promotion may be redeemed between bonus-free deposits.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Eligible countries: Belgium, Canada, Finland, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland and United States.

  Za sve igrače koji su deponovali ove nedelje

  120 besplatnih okretaja u kazinu Brango

  Šifra: GOTHREE

  VR: 40kB

  Maksimalni iznos gotovine 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna besplatna promocija može da se iskoristi između depozita bez bonusa.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Prihvatljive zemlje: Belgija, Kanada, Finska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska i Sjedinjene Američke Države.

 • Original engleski Prevod srpski

  For all players who have deposited this week

  120 Free Spins at Casino Brango

  Code: GODEEP

  WR: 40xB

  Maximum cashout $50 

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free promotion may be redeemed between bonus-free deposits.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Eligible countries: Belgium, Canada, Finland, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland and United States.

   

   

  Za sve igrače koji su deponovali ove nedelje

  120 besplatnih okretaja u kazinu Brango

  Šifra: GODEEP

  VR: 40kB

  Maksimalni iznos gotovine 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna besplatna promocija može da se iskoristi između depozita bez bonusa.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Prihvatljive zemlje: Belgija, Kanada, Finska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska i Sjedinjene Američke Države.

 • Original engleski Prevod srpski

  For all players who have deposited this week

  120 Free Spins at Casino Brango

  Code: GOFIGHT

  WR: 40xB

  Maximum cashout $50 

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free promotion may be redeemed between bonus-free deposits.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Eligible countriesBelgium, Canada, Finland, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland and United States.

  Za sve igrače koji su deponovali ove nedelje

  120 besplatnih okretaja u kazinu Brango

  Šifra: GOFIGHT

  VR: 40kB

  Maksimalni iznos gotovine 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna besplatna promocija može da se iskoristi između depozita bez bonusa.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Prihvatljive zemlje : Belgija, Kanada, Finska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska i Sjedinjene Američke Države.

 • Original engleski Prevod srpski

  For all players who have deposited this week

  120 Free Spins at Casino Brango

  Code:  GOANCIENT

  WR: 40xB

  Maximum cashout $50 

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free promotion may be redeemed between bonus-free deposits.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Eligible countries: Belgium, Canada, Finland, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland and United States.

  Za sve igrače koji su deponovali ove nedelje

  120 besplatnih okretaja u kazinu Brango

  Šifra: GOANCIENT

  VR: 40kB

  Maksimalni iznos gotovine 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna besplatna promocija može da se iskoristi između depozita bez bonusa.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Prihvatljive zemlje: Belgija, Kanada, Finska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska i Sjedinjene Američke Države.

 • Original engleski Prevod srpski

  For all players who have deposited this week

  120 Free Spins at Casino Brango

  Code:  GOLUCK

  WR: 40xB

  For slot Lucky 6

  Maximum cashout $50 

  Only one withdrawal from a non-deposit promotion is granted between deposits.

  Only one free promotion may be redeemed between bonus-free deposits.

  "Verification deposit" is needed before winning can be processed (deposit does not need be wagered).

  Eligible countries: Belgium, Canada, Finland, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland and United States.

  Za sve igrače koji su deponovali ove nedelje

  120 besplatnih okretaja u kazinu Brango

  Šifra: GOLUCK

  VR: 40kB

  Za slot Lucki 6

  Maksimalni iznos gotovine 50 USD

  Samo jedno povlačenje iz promocije bez depozita se odobrava između depozita.

  Samo jedna besplatna promocija može da se iskoristi između depozita bez bonusa.

  „Depozit za verifikaciju“ je neophodan pre nego što se dobitak može obraditi (depozit ne mora biti opkladen).

  Prihvatljive zemlje: Belgija, Kanada, Finska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Švajcarska i Sjedinjene Američke Države.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
113

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita