Casino Ektreme bez depozita

156,749
pregleda
987
odgovora
Poslednja objava postavila pre 13 sati Tthemanfoxx
littleson14
 • Započeto
 • littleson14
 • United Kingdom Newbie 3
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Celsius Casino pregled Bonus za registraciju: 100% do 300 € Bonus na 2. depozit: 200% do 200 € Ponuda ističe: Za ove informacije kontaktirajte korisničku podršku. Samo novi kupci. T&C se...

  Pročitajte
 • Kazino Brango - Ekskluzivni $330 Majski Freeroll turnir US OK! Nagradni fond: 330 dolara Dostupno samo u verziji Instant Plai! Naziv turnira: LCBRMAI31 Prva 3 mesta osvajaju nagradu Kako da...

  Pročitajte
 • ZDRAVO, U ovoj anketi možete izraziti tri preferencije iu komentarima, ako želite, navesti određenu igru ili njenu varijantu, ili čak prijaviti ako neki izbori nedostaju.

  Pročitajte

  Anketa o omiljenim igrama

  10 872
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Claim at Casino Extreme

  Bonus Code: LCB12

  Amount :  $12

  Lowest WR 35xbonus
  Video Poker 35xb
  Slots 35xb
  Parlor Games 35xb

  Zahtevajte u Casino Ektreme

  Bonus kod: LCB12

  Iznos: 12 dolara

  Najniži VR 35k bonus
  Video Poker 35kb
  Slots 35kb
  Parlour Games 35kb

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello everyone,

  Have been reading this site for some time now, but this is my first post. Thank you to all for the free chips and advice great work best site around  grin

  Casino Extreme dont tend to hand out free chips they have this 20% cash back instead on any deposit you lose so if you play with $50 lose the lot you can request a cash back giving you $10.00 there are no playthrough requirements on cash backs and you can withdrawal 4 times the cash back amount in this case it would be $40 just as good if not better than a free chip as you can request as many cash backs as you like.

  Casino Extreme my favourite and only RTG I play regularly and trust I love it!! Like many of you I too have been ripped off by RTG Palace of Chance I won just over 30,000 legitimately and never saw a cent.  I have been playing Casino Extreme for ages now and have won and had the winnings appear in my neteller account even as I was speaking to customer service you cant go wrong with this casino.

  Hope this helps...good luck everyone

  Pozdrav svima,

  Već neko vreme čitam ovaj sajt, ali ovo je moj prvi post. Hvala svima na besplatnim čipovima i savetima koji su najbolji na sajtu grin

  Casino Ektreme nema tendenciju da deli besplatne čipove, oni imaju ovih 20% gotovine nazad na svaki depozit koji izgubite, tako da ako igrate sa $50 izgubite lot možete zatražiti povraćaj gotovine dajući vam $10,00, nema zahteva za povraćaj novca i vi možete povući 4 puta veći iznos gotovine u ovom slučaju, to bi bilo 40 dolara isto tako dobro ako ne i bolje od besplatnog čipa jer možete zatražiti onoliko povrata novca koliko želite.

  Casino Ektreme moj omiljeni i jedini RTG koji igram redovno i verujem da mi se sviđa!! Kao i mnoge od vas, i mene je RTG Palata šansa oteo. Osvojio sam nešto više od 30.000 legitimno i nikada nisam video ni centa. Već godinama igram Casino Ektreme i pobedio sam i dobitak se pojavio na mom neteller nalogu čak i dok sam razgovarao sa korisničkom službom, ne možete pogrešiti sa ovim kazinom.

  Nadam se da će ovo pomoći ... srećno svima

 • Original engleski Prevod srpski

  Not so new, have had an account with them for about 4 years.
  Rarely see ND codes for them, they seem normally specific and offered by the casino directly via email,perhaps for previous depositors.I do have a number of current bonus codes from them which give you about 60% bonus, I won't pass these on as their terms indicate they may be specific to me and any winnings by anyone else using them would be void.

  My Comments on Casino Extreme-
  Over the years they have received mixed feeedback.Excellent feedback for prompt payouts however they have also received negative feedback when it comes to interpertation of fairly detailed and ambiguous terms.

  My advice is to read their terms and make sure that your happy with them before playing and if in doubt contact customer service, prevents any misunderstanding at withdrawal time, if in doubt don't play.

  Unless someone can find an ND code for this casino I don't think we should continue to list it under the heading of No Deposit Casinos.

  Good Luck.
  Brett666 grin

  Nije tako novo, imam račun kod njih oko 4 godine.
  Retko vidim ND kodove za njih, izgledaju kao da su obično specifični i nudi ih kazino direktno putem e-pošte, možda za prethodne deponente. Imam nekoliko trenutnih bonus kodova od njih koji vam daju oko 60% bonusa, neću ih proći kako njihovi uslovi ukazuju, oni mogu biti specifični za mene i svi dobici bilo koga drugog koji ih koristi bili bi nevažeći.

  Moji komentari na Casino Ektreme-
  Tokom godina dobijali su različite povratne informacije. Odlične povratne informacije za brze isplate, ali su takođe dobili negativne povratne informacije kada je u pitanju tumačenje prilično detaljnih i dvosmislenih uslova.

  Moj savet je da pročitate njihove uslove i uverite se da ste zadovoljni njima pre igranja i ako ste u nedoumici kontaktirajte korisničku podršku, sprečite bilo kakve nesporazume u vreme povlačenja, ako ste u nedoumici ne igrajte.

  Osim ako neko ne može pronaći ND kod za ovaj kazino, mislim da ne bismo trebali nastaviti da ga navodimo pod naslovom Kazina bez depozita.

  Srećno.
  Brett666 grin

 • Original engleski Prevod srpski
  casino extreme 10 free code is 10EXTREME
  casino ektreme 10 besplatni kod je 10EKSTREME
 • Original engleski Prevod srpski

  hi ganmg has any1 gotton the free 10$, i used to deposite there reg, and i never herd of them giving n/P outs . of course it has been yrs. , just asking , ty josie46

  zdravo, ganmg ima bilo koji1 dobio besplatnih 10$, ranije sam deponovao tamo reg, i nikada ih nisam davao n/P aut. naravno da je prošlo god. , samo pitam , ti josie46

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi josie46,

  yes...i got the $10 free...wow!!! i also made the playthrough!!!!
  also, i am new to extreme, maybe its for new players...

  Zdravo josie46,

  da...dobio sam 10$ besplatno...vau!!! takođe sam prošao kroz igru!!!!
  takođe, ja sam nov do ekstrema, možda je za nove igrače...

 • Original engleski Prevod srpski

  worked for me thank you

  radio za mene hvala

 • Original engleski Prevod srpski

  it's not worth the effort...max cashout is 2x's the n/d bonus ($20)      sad

  nije vredno truda...maksimalni cashout je 2k n/d bonus (20$) sad

 • Original engleski Prevod srpski

  hi gang got , and played a long time , ty josie46

  hi banda dobila , i igrala dugo , ti josie46

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you, i love this casino . Work!

  Hvala vam, volim ovaj kazino. Rad!
 • Original engleski Prevod srpski

  It did not work for me either but Thank you anyways

  Ni meni nije uspelo, ali svejedno hvala

 • Original engleski Prevod srpski

  old code says already been redeemde grin

  stari kod kaže da je već otkupljen grin

 • Original engleski Prevod srpski

  worked for me

  radio za mene

 • Original engleski Prevod srpski

  u have to download "$version"

  morate da preuzmete "$version"

 • Original engleski Prevod srpski

  Try

  casinocrush for free $12

  Pokušati

  casinocrush besplatno $12

 • Original engleski Prevod srpski

  When I search this casino on google it doesn't appear, only a casino named casino extreme.Is this an RTG casino?

  Kada pretražim ovaj kazino na Google-u, ne pojavljuje se, samo kazino pod nazivom kazino ektreme. Da li je ovo RTG kazino?

 • Original engleski Prevod srpski

  Try

  casinocrush for free $12


  worked for me

  Thank you !

  Pokušati

  casinocrush besplatno $12


  radio za mene

  Hvala vam !
 • Original engleski Prevod srpski

  none working

  nijedan ne radi

 • Original engleski Prevod srpski

  Yes, it is an RTG casino.  With same day payouts; but I have never won there to verify the validity of that.  Happy Gaming

  Da, to je RTG kazino. Sa isplatama istog dana; ali tamo nikada nisam pobedio da proverim valjanost toga. Srećno igranje

 • Original engleski Prevod srpski

  It doesn't works for me this code it says to contact the support.I think that Romania is banned from bonuses here.

  Ne radi mi ovaj kod koji kaže da kontaktirate podršku. Mislim da je Rumuniji ovde zabranjen bonus.

 • Original engleski Prevod srpski

  haha work for me thanks!

  haha radi za mene hvala!

 • Original engleski Prevod srpski

  Anyone has another no deposit coupon for extreme casino please??

  Da li neko ima još jedan kupon bez depozita za Ektreme Casino, molim??

 • Original engleski Prevod srpski

  Yes, it is an RTG casino.  With same day payouts; but I have never won there to verify the validity of that.  Happy Gaming
  good luck all

  Da, to je RTG kazino. Sa isplatama istog dana; ali tamo nikada nisam pobedio da proverim valjanost toga. Srećno igranje
  srećno svima

 • Original engleski Prevod srpski

  I have!! I've cashed out about 10 times and they do payout in 5 minutes.. Awesome!!

  Ja imam!! Isplatio sam oko 10 puta i oni isplate za 5 minuta.. Sjajno!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey de que parte de mexico eres?  Agnes..

  Hej, iz kog dela Meksika si? Agnes...

 • Original engleski Prevod srpski

  n the past I've played many times in this casino and I've never had any problems, but I remember that in order to withdrawal immediate in time you need to play at least 1x deposit, please verify this information.

  smiley

  U prošlosti sam igrao mnogo puta u ovom kazinu i nikada nisam imao problema, ali se sećam da da biste odmah povukli na vreme morate da odigrate najmanje 1k depozit, molimo vas da proverite ove informacije.

  smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  For all women depositors who have deposited in the last year!  They don't specify an amount, so it may be based on how much you've deposited.

  By request only!  You must contact them and ask for it!  Good luck!!

  Za sve žene štediše koje su deponovale u poslednjih godinu dana! Oni ne navode iznos, tako da može biti zasnovan na tome koliko ste deponovali.

  Samo na zahtev! Morate ih kontaktirati i zatražiti! Srećno!!

 • Original engleski Prevod srpski

  For all women depositors who have deposited in the last year!  They don't specify an amount, so it may be based on how much you've deposited.

  By request only!  You must contact them and ask for it!  Good luck!!


  Thank you. I ended up emailing support as the live chat window was going funny, but I got a reply within minutes and they added $10 to my account. The cashier shows that I need to make $300 wagering, not sure of max cashout.

  Za sve žene štediše koje su deponovale u poslednjih godinu dana! Oni ne navode iznos, tako da može biti zasnovan na tome koliko ste deponovali.

  Samo na zahtev! Morate ih kontaktirati i zatražiti! Srećno!!


  Hvala vam. Na kraju sam poslao podršku e-poštom jer je prozor za ćaskanje bio smešan, ali sam dobio odgovor za nekoliko minuta i dodali su 10 dolara na moj nalog. Blagajnik pokazuje da moram da uložim 300 dolara, nisam siguran u maksimalnu isplatu.
 • Original engleski Prevod srpski

  Wow of lcb forum only 2 womans Players for extreme casino...

  Vov of lcb forum samo 2 žene Igrači za ekstremno kazino...

 • Original engleski Prevod srpski

  There's a lot more than 2 women, Antonio!  wink

  Ethereal, they always reply to emails within minutes.  It's the only way I ever contact them.

  Ima mnogo više od 2 žene, Antonio! wink

  Eterični, uvek odgovaraju na imejlove u roku od nekoliko minuta. To je jedini način da ih kontaktiram.

 • Original engleski Prevod srpski


  Ethereal, they always reply to emails within minutes.  It's the only way I ever contact them.


  Thanks, that's good to know. I usually only like communicating with casinos over live chat because I'm impatient and most take a verrrryy long time to answer emails (and some casinos seem to not answer them at all!) I'm really impressed with Casino Extreme in all aspects so far!


  Eterični, uvek odgovaraju na imejlove u roku od nekoliko minuta. To je jedini način da ih kontaktiram.


  Hvala, dobro je znati. Obično volim da komuniciram sa kazinom samo preko ćaskanja uživo jer sam nestrpljiv i većini je potrebno dosta vremena da odgovorim na e-poštu (a neka kazina uopšte ne odgovaraju na njih!). Zaista sam impresioniran Casino Ektreme-om u svim aspektima, tako da daleko!
  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  10VOODOO

  10 free spins on Voodoo Magic slot.

  For depositing players

  10VOODOO

  10 besplatnih okretaja na Voodoo Magic slotu.

  Za deponovanje igrača

 • Original engleski Prevod srpski

  FREE SPIN MADNESS

  Casino Extreme has prepared for this weekend
  15 SPINS TOTALLY FREE
  15 free spins on Builder Beaver
  code; BUILD

  All players who download our software this weekend
  can play Builder Beaver slot game

                                  TERMS
  20x wagering of winnings/ 10x withdrawal
  Winnings are for play on Builder Beaver slot game

  gl,
  jade

  FREE SPIN MADNESS

  Casino Ektreme je pripremio za ovaj vikend
  15 OKRETANJA POTPUNO BESPLATNO
  15 besplatnih okretaja na Builder Beaveru
  kod; GRADITI

  Svi igrači koji preuzimaju naš softver ovog vikenda
  može da igra slot igru Builder Beaver

  USLOVI
  20k klađenje na dobitke / 10k povlačenje
  Dobici su za igranje na slot igrici Builder Beaver

  gl,
  jade
 • Original engleski Prevod srpski

  Got it as wel thanks! exclamation

  Shvatio sam, hvala! exclamation

 • Original engleski Prevod srpski

  Bonus code: TWEETEXTREME
  10 free spins on Lucha Libre Slot (25 lines at 0.01)
  Don't know wagering and max. cash out.
  Good luck  cool

  Bonus kod: TVEETEKSTREME
  10 besplatnih okretaja na Lucha Libre slotu (25 linija na 0,01)
  Ne znam klađenje i maks. isplatiti novac.
  Srećno cool

 • Original engleski Prevod srpski

  Hahaha $0.05 cents  i need in bets $4 for  witdraw!!!    frown

  Hahaha $0,05 centi treba mi u opkladama $4 za povlačenje!!! frown

 • Original engleski Prevod srpski

  Didnt work for me and i'm a depositor

  Nije radio za mene i ja sam deponent

 • Original engleski Prevod srpski

  It was just one day promo

  To je bila samo jednodnevna promocija

 • Original engleski Prevod srpski

  10 free spins

  bonus code: MOMTWEET

  10 free spins on Mermaid Queen Slot (10 lines at 0.01)

  good luck

  10 besplatnih okretaja

  bonus kod: MOMTVEET

  10 besplatnih okretaja na slotu Mermaid Kueen (10 linija na 0,01)

  srećno

 • Original engleski Prevod srpski

  10 free spins

  bonus code: MOMTWEET

  10 free spins on Mermaid Queen Slot (10 lines at 0.01)

  good luck


  Sorry is only for womens???

  10 besplatnih okretaja

  bonus kod: MOMTVEET

  10 besplatnih okretaja na slotu Mermaid Kueen (10 linija na 0,01)

  srećno


  Izvinite samo za žene???
 • Original engleski Prevod srpski

  10 free spins

  bonus code: MOMTWEET

  10 free spins on Mermaid Queen Slot (10 lines at 0.01)

  good luck


  Thanks for another bonus code that works flopas. I've claimed it without problem and won surprising $2.87, which is actually great win for 10 spins on 10 pay lines active with 0.01 bet per line  thumbs_up grin

  10 besplatnih okretaja

  bonus kod: MOMTVEET

  10 besplatnih okretaja na slotu Mermaid Kueen (10 linija na 0,01)

  srećno


  Hvala za još jedan bonus kod koji radi flopas. Uzeo sam to bez problema i osvojio iznenađujućih 2,87 dolara, što je zapravo odlična pobeda za 10 okretaja na 10 aktivnih linija sa 0,01 opkladom po liniji thumbs_upgrin
 • Original engleski Prevod srpski

  Didnt work for me and i'm a depositor

  Nije radio za mene i ja sam deponent

 • Original engleski Prevod srpski

  10 free spins

  bonus code: MOMTWEET

  10 free spins on Mermaid Queen Slot (10 lines at 0.01)

  good luck


  Worked for me - I am a depositor and also a female. I won 44 cents.

  10 besplatnih okretaja

  bonus kod: MOMTVEET

  10 besplatnih okretaja na slotu Mermaid Kueen (10 linija na 0,01)

  srećno


  Radilo za mene - ja sam deponent i takođe žensko. Osvojio sam 44 centa.
 • Original engleski Prevod srpski

  I received it after contacting live support!

  Dobio sam ga nakon što sam kontaktirao podršku uživo!

 • Original engleski Prevod srpski

  No deposit bonus code for Casino Extreme

  Your bonus code: BUILD

  15 free spins on Builder the Beaver Slot

  Bonus kod bez depozita za Casino Ektreme

  Vaš bonus kod: BUILD

  15 besplatnih okretaja na Builder the Beaver slotu

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks! !  I got them!

  Hvala! ! Imam ih!

 • Original engleski Prevod srpski

  No deposit bonus code for Casino Extreme

  Your bonus code: BUILD

  15 free spins on Builder the Beaver Slot

  Thanks for the bonus code stormy, won just $1 from the spins and lost it in a second  laugh_out_loud

  Bonus kod bez depozita za Casino Ektreme

  Vaš bonus kod: BUILD

  15 besplatnih okretaja na Builder the Beaver slotu

  Hvala na olujnom bonus kodu, osvojio sam samo 1 $ od okretanja i izgubio ga u sekundi laugh_out_loud
 • Original engleski Prevod srpski

  hello friends and players again casino xtreme send free spins check your mails and message in the lobby here the message original:

  FREE SPIN MADDNESS
  Casino Extreme has prepared for this weekend 15 spins
  TOTALY FREE.

  All players who download our software this weekend can play on Builder Beaver slot game with our BUILD code.

  NO matter if you deposit or not, try your hand at Builder Beaver.
  Terms:
  20x Wagering of winnings
  Maximum withdrawal $50
  Winnings are for play on Builder Beaver slot game.
  Good Luck to all to dare to play extreme.

  zdravo prijatelji i igrači ponovo casino ktreme pošaljite besplatne okretaje proverite svoju poštu i poruku u lobiju ovde original poruke:

  BESPLATNO KRETANJE LUDILO
  Casino Ektreme je pripremio za ovaj vikend 15 okretaja
  POTPUNO BESPLATNO.

  Svi igrači koji preuzmu naš softver ovog vikenda mogu da igraju na slot igrici Builder Beaver sa našim BUILD kodom.

  Bez obzira da li uplatite ili ne, okušajte se u Builder Beaveru.
  Uslovi:
  20k Klađenje na dobitak
  Maksimalno povlačenje $50
  Dobici su za igranje na slot igrici Builder Beaver.
  Srećno svima da se usude da igraju ekstremno.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks antoniomx, I didn't receive mail but I have message in my in-box, got spins. Thanks for post, I never see my in-box!

  Hvala antoniomk, nisam primio poštu, ali imam poruku u prijemnom sandučetu, dobio sam spinove. Hvala na objavi, nikad ne vidim svoje prijemno sanduče!

 • Original engleski Prevod srpski

  I got them too thanks!

  I ja sam ih dobio, hvala!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
112

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita