Neosurf

1,557
pregleda
5
odgovora
Poslednja objava postavila pre 2 godine Gdolly
Gdolly
 • Započeto
 • Gdolly
 • Canada Newbie 8
 • Poslednja aktivnost pre 9 meseci

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I m not to sure where to post about this issue/problem/complaint/warning, if I am not in the right place please let me know.                  Since last Friday March 18th 2022, I have been having issues with Neosurf. 1st: was the site had crashed (depositing at all casinos).       2nd: no response when contacting to get info about not being able to use my vouchers.      3rd: 1 casino that I tried to deposit directed me to open an account on the Neosurf site, so I did. I then added my vouchers to my account, but was still unable to deposit at any casinos. So I waited till Saturday, they had sent me an email stating that they were having alot of tech issues & they were trying to fix the problem ASAP.  BUT then when I tried to go & login to my neosurf account I was unable, with a popup saying my account was blocked, with no explanation nor any response to my 6 emails. I did scan my ID and sent them. And now Monday the 21st they have been completely silent no response any where. So now I have no idea what to do or to contact to get my money realised. If anyone can help me with this would be much appreciated.                           Thank you.  

   

  Nisam siguran gde da objavim ovo pitanje/problem/žalbu/upozorenje, ako nisam na pravom mestu, obavestite me. Od prošlog petka, 18. marta 2022., imam problema sa Neosurf-om. 1.: da li je sajt pao (deponovanje u svim kockarnicama). 2.: nema odgovora kada kontaktiram da dobijem informacije o tome da ne mogu da koristim svoje vaučere. 3.: 1 kazino koji sam pokušao da uplatim uputio me je da otvorim račun na Neosurf sajtu, pa sam to i uradio. Zatim sam dodao svoje vaučere na svoj račun, ali i dalje nisam mogao da uplatim u nijednom kazinu. Pa sam čekao do subote, poslali su mi e-poštu u kojoj su rekli da imaju mnogo tehničkih problema i da pokušavaju da reše problem što je pre moguće. ALI onda kada sam pokušao da odem i da se prijavim na svoj neosurf nalog nisam mogao, sa iskačućim prozorom koji je rekao da je moj nalog blokiran, bez objašnjenja niti odgovora na mojih 6 e-poruka. Skenirao sam svoju ličnu kartu i poslao ih. A sada u ponedeljak 21. potpuno su ćutali, nigde nisu odgovorili. Tako da sada nemam pojma šta da radim ili da kontaktiram da bih ostvario svoj novac. Ako neko može da mi pomogne sa ovim, bilo bi mi veoma zahvalno. Hvala vam.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Gdolly,

  Very sorry to hear you are experiencing these issues with Neosurf. Unfortunately, we cannot assist you in this matter, since we only work with casino representatives regarding player complaints. 

  As per information on the Neosurf website, you should get a response within 2-3 business days when reaching out via contact form.

  Zdravo Gdolli,

  Veoma mi je žao što čujem da imate ove probleme sa Neosurf-om. Nažalost, ne možemo vam pomoći po ovom pitanju, jer radimo samo sa predstavnicima kazina u vezi sa pritužbama igrača.

  Prema informacijama na veb lokaciji Neosurf, trebalo bi da dobijete odgovor u roku od 2-3 radna dana kada kontaktirate putem kontakt obrasca.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you for replying to me, tomorrow will be the 5th day since I contacted them for the 1st time.                                                I have zero faith of this being solved & that I have lost my money,  but it will be there lose as well because I was buying approx for 500$ a week in vouchers for me & my friend but not any more. 

  Hvala vam što ste mi odgovorili, sutra će biti 5. dan od kada sam ih kontaktirao prvi put. Ne verujem da će se ovo rešiti i da sam izgubio novac, ali će i on biti izgubljen jer sam kupovao oko 500$ nedeljno u vaučerima za sebe i svog prijatelja, ali ne više.

 • Original engleski Prevod srpski

  You're most welcome Gdolly, hope your problem will be resolved. Please allow them some additional time, you will probably receive some updates within the timeframe stated on their website (2-3 business days).

  If you contacted them on Friday please note that weekend days don't count, only working / business days. 

  Nema na čemu Gdolli, nadam se da će vaš problem biti rešen. Ostavite im neko dodatno vreme, verovatno ćete dobiti neka ažuriranja u roku navedenom na njihovoj veb stranici (2-3 radna dana).

  Ako ste ih kontaktirali u petak, imajte na umu da se dani vikenda ne računaju, već samo radni/radni dani.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi, I just wanted to give you an update concerning my neosurf problem, well to this day April/18/2022 they still have not resolved anything & they are still ghosting me. There is no phone number to call them, they never respond to emails in a timely manner & when they do respond they state that do to the high volume of emails that it take longer to get back to me. I don't even know where, nor who I can contact to make a formal complaint, because I am positive if it was me who was trying to take/steal there money, I would be accused of fraud. So if anyone can guide me I would be extremely grateful. Thank you & stay safe.

  GDolly.

   

  Zdravo, samo sam hteo da vam dam novosti u vezi sa mojim problemom sa neosurfom, pa do dana današnjeg 18. aprila 2022. još uvek ništa nisu rešili i još uvek me zbunjuju. Ne postoji broj telefona da ih pozovem, oni nikada ne odgovaraju na mejlove na vreme, a kada odgovore, navode da to rade na veliku količinu e-poruka da mi treba duže da se javim. Ne znam ni gde, niti kome mogu da se obratim da podnesem formalnu žalbu, jer sam siguran da sam ja taj koji pokušava da odnese/ukrade tamo novac, bio bih optužen za prevaru. Dakle, ako neko može da me uputi, bio bih izuzetno zahvalan. Hvala vam i budite sigurni.

  GDolli.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 18 dana
132

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
14

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
60

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats