bgo Kazino, Pover Spins, Vegas Luck, Chilli Casino, 7Casino

2,464
pregleda
10
odgovora
Poslednja objava postavila pre 4 godine Prince Bhasin
bgo
 • Započeto
 • bgo
 • United Kingdom Casino Rep 1
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Bitcoin Games Casino pregled Bonus za registraciju - 100% do €/$1500 Bonus na 2. depozit - 75% do €/$1500 Bonus za treći depozit - 75% do €/$2500 + 50 okretaja Bonus za registraciju -...

  Pročitajte
 • Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...

  Pročitajte
 • Iskušao sam sreću da kupim čip od 25 dolara. Tada je najveći kurvopusac u istočnoj Evropi odbio nalog. Tako to ide. Kupite čip od 25 dolara i zatvorite svoj nalog. To je sreća izvlačenja...

  Pročitajte

  Okušaj sreću u radnji

  2 522
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi All ,

   

  Newbie here.

   

  Please get in touch if you have any bgo related queries!

   

  Updated 17th March: Power Spins added to the LCB lists

  Updated 11th November 2018 - Vegas Luck added to the LCB lists.

  Updated 25th June 2019 -  Chilli Casino added to the LCB lists

  Updated 22nd August 2019 - 7Casino added to the LCB lists.

  Zdravo svima ,

  Nevbie here.

  Molimo vas da kontaktirate ako imate pitanja u vezi sa bgo-om!

  Ažurirano 17. marta: Pover Spins dodati na LCB liste

  Ažurirano 11. novembra 2018. - Vegas Luck je dodat na LCB liste.

  Ažurirano 25. juna 2019. – Chilli kazino je dodat na LCB liste

  Ažurirano 22. avgusta 2019. – 7Casino je dodato na LCB liste.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi bgo!

  Welcome on board. We're glad you are here with us. smiley

  Hi bgo!

  Dobrodošli na let. Drago nam je što ste ovde sa nama. smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Made this account just to post this review, as I want to warn people about using BGO.


  Basically I withdrew £1,135.00 pounds on the 20th Oct 2019. It got approved and I was sent an email on the 22nd saying "Your funds have now been processed and should be with you shortly. If an online wallet was used to withdraw such as PayPal, your funds will be available instantly. "

  I withdrew with Skrill, and expected the money to be in my account after a day or two.

  After a couple of days I reached out to their customer service and asked why this was taking so long, it had now been 4 days. I was told it would take 4-5 days, so I went ahead and waited. It has now been 10 DAYS, and there is no money in my Skrill account.

  I contacted BGO and they kept saying the payment was APPROVED, but never directly said it was sent. They told me they contacted Skrill and appearently Skrill told BGO they cannot help them, and allegedly told BGO that I MYSELF had to reach out to them. Which I did. Apparently there is nothing on its way to my account.


  Attached is Proof (written statement) from Skrill that BGO did in fact NOT send any money to my account. Please note it has now been 10 days since it was "allegedly" sent from BGO.

  I contacted BGO again today, and they are saying they are ENDING all correspondence with me until Skrill contacts them regarding my account. Why is that Skrill's responsibility to contact BGO? They have no reason to? BGO has NOT sent me any money and using this as an excuse. They also have not provided me with a Transaction ID, because it does NOT exist.


  They still claim Skrill needs to contact me even AFTER I sent them proof that Skrill stated BGO has not made any transactions that were sent my way.

  Why would skrill even consider contacting them? They have no reason to as there was NEVER any money sent. There is no issue?


  "Thank you for your patience regarding this matter.

  What is this? Surely if the money was sent they would have an transaction ID to be able to locate this payment if it ever went through. That us what the accounting department in every company is for. Every payment is accounted for and should be able to be tracked.


  They are basically saying they can’t discuss their own payment with the provider that they allegedly made? It sounds to me like they never sent it to me in the first place, and I am 100% sure they did not. They have been ignoring my emails with proof I have sent. And use the phrase ""Once you have explained to them to allow us to discuss this with them, we can then proceed. Until this point and until we hear from Skrill on your behalf this will be the final correspondance we will have with regards to the matter."


  Why would skrill even consider contacting them? They have no reason to as there was NEVER any money sent. There is no issue?


  What kind of joke is that? Horrible casino. Avoid at all cost!!

  Napravio sam ovaj nalog samo da bih objavio ovu recenziju, jer želim da upozorim ljude da koriste BGO.


  U suštini, podigao sam 1.135,00 funti 20. oktobra 2019. Odobreno je i 22. mi je poslata e-poruka u kojoj je pisalo „Vaša sredstva su sada obrađena i uskoro bi trebalo da budu kod vas. Ako je onlajn novčanik korišćen za povlačenje, kao što je PaiPal , vaša sredstva će odmah biti dostupna."

  Povukao sam sa Skrillom i očekivao sam da će novac biti na mom računu nakon dan ili dva.

  Posle nekoliko dana obratio sam se njihovoj službi za korisnike i pitao zašto ovo traje toliko dugo, sada je prošlo 4 dana. Rečeno mi je da će to trajati 4-5 dana, pa sam nastavio i čekao. Prošlo je 10 DANA, a na mom Skrill računu nema novca.

  Kontaktirao sam BGO i stalno su govorili da je uplata ODOBRENA, ali nikada direktno nisu rekli da je poslata. Rekli su mi da su kontaktirali Skrill i očigledno je Skrill rekao BGO-u da im ne može pomoći, i navodno su rekli BGO-u da JA SAM moram da im se obratim. Što sam i uradio. Očigledno ništa nije na putu do mog naloga.


  U prilogu je dokaz (pisana izjava) od Skrill-a da BGO u stvari NIJE poslao nikakav novac na moj račun. Imajte na umu da je prošlo 10 dana otkako je "navodno" poslat sa BGO-a.

  Danas sam ponovo kontaktirao BGO, i oni su mi rekli da ZAVRŠAVAJU svu prepisku sa mnom dok ih Skrill ne kontaktira u vezi sa mojim nalogom. Zašto je Skrill-ova odgovornost da kontaktira BGO? Nemaju razloga za to? BGO mi NIJE poslao novac i koristio ovo kao izgovor. Takođe mi nisu dali ID transakcije, jer NE postoji.


  I dalje tvrde da Skrill mora da me kontaktira čak i NAKON što sam im poslao dokaz da je Skrill izjavio da BGO nije izvršio nijednu transakciju koja je poslata meni.

  Zašto bi Skrill uopšte razmišljao da ih kontaktira? Nemaju razloga za to jer NIKAD nije poslat novac. Nema problema?


  „Hvala vam na strpljenju po ovom pitanju.

  Šta je ovo? Sigurno da bi novac bio poslat, oni bi imali ID transakcije da bi mogli da lociraju ovu uplatu ako ikada prođe. To nam je ono čemu služi računovodstvo u svakoj kompaniji. Svaka uplata se obračunava i trebalo bi da se može pratiti.


  Oni u suštini kažu da ne mogu da razgovaraju o sopstvenom plaćanju sa provajderom koji su navodno izvršili? Zvuči mi kao da mi ga nikada nisu poslali, a 100% sam siguran da nisu. Ignorirali su moje mejlove sa dokazom koji sam poslao. I upotrebite frazu ""Kada ste im objasnili da nam dozvolite da o tome razgovaramo sa njima, onda možemo da nastavimo. Do ovog trenutka i dok se ne čujemo sa Skrillom u vaše ime, ovo će biti konačna prepiska koju ćemo imati u vezi sa ovim pitanjem."


  Zašto bi Skrill uopšte razmišljao da ih kontaktira? Nemaju razloga za to jer NIKAD nije poslat novac. Nema problema?


  Kakva je to šala? Užasan kazino. Izbegavajte po svaku cenu!!

 • Original engleski Prevod srpski

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi michalg95,

  We've asked the Casino Rep to look into your case. Keep an eye on this thread for the updates. 

   

  Zdravo michalg95,

  Zamolili smo predstavnika kazina da ispita vaš slučaj. Pratite ovu temu za ažuriranja.

 • Original engleski Prevod srpski
  Tania wrote:

  Hi michalg95,

  We've asked the Casino Rep to look into your case. Keep an eye on this thread for the updates. 

   

  Thanks Tania. But they will just reply with: "Once you have explained to them (Skrill) to allow us to discuss this with them, we can then proceed. Until this point and until we hear from Skrill on your behalf this will be the final correspondance we will have with regards to the matter."

  They are not trying to resolve this issue, they are only looking to not pay me and make up lies that its been sent and its Skrill's fault. Even though I provided them proof with statement from Skrill there have been no money ever going my way.

  Tanja je napisala:

  Zdravo michalg95,

  Zamolili smo predstavnika kazina da ispita vaš slučaj. Pratite ovu temu za ažuriranja.

  Hvala Tanja. Ali oni će samo odgovoriti sa: „Kada im (Skrill) objasnite da nam dozvolite da o tome razgovaramo sa njima, onda možemo da nastavimo. Do ovog trenutka i dok ne čujemo Skrill u vaše ime, ovo će biti konačna prepiska koju ćemo imaće u vezi sa tim."

  Oni ne pokušavaju da reše ovo pitanje, samo traže da mi ne plate i izmišljaju laži da je poslato i da je Skrill kriv. Iako sam im pružio dokaz sa izjavom Skrill-a, novac mi nikada nije otišao.

 • Original engleski Prevod srpski

  Got paid today, solved!

  Danas je plaćeno, rešeno!

 • Original engleski Prevod srpski
  michalg95 wrote:

  Got paid today, solved!

  Glad to hear that, thank you for letting us know! smiley

  michalg95 je napisao:

  Danas je plaćeno, rešeno!

  Drago mi je što to čujem, hvala što ste nas obavestili! smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Congratulations on ur payout. I had a payout from this one casino that took 3 months to receive. Finally!. Time to play some more lol!

  Čestitamo na isplati. Imao sam isplatu iz ovog jednog kazina za koju je trebalo 3 meseca da primi. Konačno!. Vreme je da se još malo igramo lol!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
113

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita