CVC | High Noon | Lucki Red Casino | Aladdins Gold Casino podrška i tema za žalbe

201,742
pregleda
559
odgovora
Poslednja objava postavila pre 3 godine MelissaN
CWC-Martyn
 • Započeto
 • CWC-Martyn
 • United Kingdom Jr. Member 99
 • Poslednja aktivnost pre 6 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Postoji toliko mnogo novih kazina da je teško vezati se za bilo koji, posebno za uspostavljene lokacije. Ovi sajtovi ostaju u skladu sa svojim starim pravilima koja povlačenja čine napornim...

  Pročitajte

  Nova kazina

  2 552
  pre 2 meseca
 • Haz Casino - Vazdan Spring To Infiniti Promocija važi: 4. mart 2024. - 24. mart 2024. Nagradni fond: 1.250.000 € Igre koje ispunjavaju uslove: Vazdan Kako to funkcioniše? - Ako još uvek nemate...

  Pročitajte

  Haz Casino turniri

  1 328
  pre 2 meseca
 • Mond kazino Za nove igrače Bonus kod: LBO20 Iznos: 20 besplatnih okretaja Slot: Viking Voiages Nema opklade Maksimalni iznos gotovine: €/$50 Ograničene zemlje: Kipar, Holandija, Curacao,...

  Pročitajte

  Mond kazino bez depozita

  1 1.31 K
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Why not take a picture instead? I have never scanned a document. I always take pictures and sent them with the mail.

  Zašto ne slikati umesto toga? Nikada nisam skenirao dokument. Uvek slikam i šaljem ih poštom.

 • Original engleski Prevod srpski

  Ive spent lots of money on CW and i have asked Meany times for a comp/free chip and i get the Same BS.I don't Qualify for a Bonus,but i can get 75% on my next Dep! Why would i do that when they have a Promotion going for 100%? I just played like 10 min ago and didn't last worth a crap.I feel I'm wasting my money again on this Site.Way to tight

  Potrošio sam mnogo novca na CV i mnogo puta sam tražio komp/besplatni čip i dobio sam isti BS. Ne kvalifikujem se za bonus, ali mogu da dobijem 75% na svom sledećem Dep-u! Zašto bih to uradio kada imaju promociju za 100%? Upravo sam igrao pre 10 minuta i nisam izdržao ni sranja. Osećam da opet gubim novac na ovom sajtu.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Martyn my birthday is the 11th. Even though its been quite awhile since I've deposited at Aladdins, would it be possible to receive a free birthday chip?  username:betica

  Zdravo Martine, moj rođendan je 11. Iako je prošlo dosta vremena otkako sam deponovao u Aladdins, da li bi bilo moguće dobiti besplatan rođendanski čip? korisničko ime:betica

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi! I have a problem!

  I used your coupon code and played it 40x. I checked with the support if everything was ok and asked if I would be able to cashout. They said it was ok, the only thing I needed to do is to do the minimum deposit.

  I did the deposit and they asked me to send the documents. I sent the documents, but there is a problem with my proof of address, because all the utility bills here are on my mother's name and I have closed my bank account at the beginning of the year, because I have spent 5 months in Europe so there was no point in keeping my bank account.

  So, every bill I have here is on my mother's name and they require me to send them something on my name with a maximum of 3 months "old". Unfortunatelly, I don't have it and I tried to tell them this, but they don't seem to really care.

  Can anyone help me with this? If they really don't accept the documents on my mother's name, is it possible that they at least give me back my deposit?

  Zdravo! Imam problem!

  Iskoristio sam vaš kod kupona i odigrao ga 40k. Proverio sam sa podrškom da li je sve u redu i pitao da li ću moći da izvršim gotovinu. Rekli su da je u redu, jedino što treba da uradim je da uplatim minimalni depozit.

  Uplatio sam depozit i tražili su da pošaljem dokumente. Poslao sam dokumente, ali postoji problem sa mojim dokazom o adresi, jer su svi računi za komunalije ovde na ime moje majke, a ja sam početkom godine zatvorio bankovni račun, jer sam proveo 5 meseci u Evropi pa sam nije imalo smisla da čuvam svoj bankovni račun.

  Dakle, svaki račun koji imam ovde je na ime moje majke i zahtevaju da im pošaljem nešto na svoje ime sa maksimalno 3 meseca "starosti". Nažalost, ja to nemam i pokušao sam da im ovo kažem, ali izgleda da ih nije baš briga.

  Može li mi neko pomoći sa ovim? Ako zaista ne prihvate dokumenta na ime moje majke, da li je moguće da mi bar vrate depozit?

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Bruno,

  your post was moved to here. Ill notify Martyn about your issue.

  cheers
  Zuga

  Zdravo Bruno,

  vaš post je premešten ovde. Obavestiću Martina o vašem problemu.

  Živeli
  Zuga

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks Zuga =) I am open to suggestions that can help me solving this issue. Their support is friendly, but it really doesn't seem that they want to try to solve this problem as hard as I do.

  I have sent them new "possible" proofs of address, the problem is that they are more than 3 months old.

  They made a call to verify some information and I decided to send them the bill of that mobile number. It is also on my mother's name, but I think it makes sense to assume that as proof of address, since they have called to that number, I talked to them and now I am sending the mobile bill (it has the number of the mobile in it).

  I am not that confident though =/

  Hvala Zuga =) Otvoren sam za predloge koji mi mogu pomoći da rešim ovaj problem. Njihova podrška je prijateljska, ali zaista ne izgleda da žele da pokušavaju da reše ovaj problem tako teško kao ja.

  Poslao sam im nove "moguće" dokaze o adresi, problem je što su stari više od 3 meseca.

  Pozvali su da provere neke informacije i odlučio sam da im pošaljem račun tog mobilnog broja. To je i na ime moje majke, ali mislim da je logično pretpostaviti da sam kao dokaz adrese, pošto su zvali na taj broj, razgovarao sa njima i sada šaljem račun za mobilni (ima broj mobilnog u tome).

  Ali nisam toliko siguran =/

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Bruno,

  I was informed that you have been paid.

  cheers
  Zuga

  Zdravo Bruno,

  Obavešten sam da ste plaćeni.

  Živeli
  Zuga

 • Original engleski Prevod srpski

  Yes!

  I would like to thank you and Martyn for the help.

  As I had said, I sent my mobile's bill to the casino. Maybe they approved it because this bill has the number of my mobile, the one that they had used some time ago to call me and check some information. But I wasn't really expecting that they would approve it because this bill is also on my mother's name. My hope was that they could just accept it taking a look at the mobile number on the phone bill, which was the one they called to talk to me.

  Maybe sending a lot of documents also helped in getting my residence proof approved.

  I will probably open a new bank account (on my name!) next month, so I think that this problem will never happen again. But I think I will wait until there to make deposits in casinos again, I don't want to pass through this kind of situation again.

  But the important is that they really pay and Manhattan Slots seems to be a reliable casino. I understand their point of view by denying my residence proof and demanding me to prove it clearly, because I also know that there are players that are not honest and that try to fraud. The only problem in my case is that I was being 100% honest but I really didn't have a recent bill on my name! But I would accept any suggestions of the casino and also of the members of the forum in order to prove my address. Fortunatelly, it worked =)

  Thanks Zuga, Martyn, Manhattan Slots casino and LATESTCASINOBONUSES.COM!

  Da!

  Želeo bih da se zahvalim vama i Martinu na pomoći.

  Kao što sam rekao, poslao sam račun svog mobilnog u kazino. Možda su mi to i odobrili jer ovaj račun ima broj mog mobilnog, onog kojim su me pre nekog vremena pozvali i proverili neke podatke. Ali nisam baš očekivao da će mi to odobriti jer je i ovaj račun na ime moje majke. Nadao sam se da bi to mogli prihvatiti samo pogledavši broj mobilnog na telefonskom računu, koji su pozvali da razgovaraju sa mnom.

  Možda je slanje mnogo dokumenata takođe pomoglo da mi se odobri dokaz o prebivalištu.

  Verovatno ću sledećeg meseca otvoriti novi bankovni račun (na svoje ime!), tako da mislim da se ovaj problem više nikada neće ponoviti. Ali mislim da ću sačekati do tamo da ponovo napravim depozite u kockarnicama, ne želim ponovo da prolazim kroz ovakvu situaciju.

  Ali važno je da oni zaista plaćaju i da su Manhattan Slots pouzdan kazino. Razumem njihovo gledište tako što odbijam dokaz o prebivalištu i zahtevam da to jasno dokažem, jer takođe znam da ima igrača koji nisu pošteni i koji pokušavaju da prevare. Jedini problem u mom slučaju je što sam bio 100% iskren, ali zaista nisam imao nedavni račun na svoje ime! Ali prihvatio bih svaku sugestiju kazina, a takođe i članova foruma kako bih dokazao svoju adresu. Na sreću, uspelo je =)

  Hvala Zuga, Martin, Manhattan Slots kazino i LATESTCASINOBONUSES.COM!

 • Original engleski Prevod srpski

  If I get in trouble from LCB for posting this, if just one person is able to read this & see the horrible experience I have had with MANHATTAN SLOTS AND A MEASLY $600 WIN....THEN IS WAS WORTH IT TO ME!!!!    This casino has been so dis-organized, unprofessional and today find our from Moneyline Wallet, also deceiving? or can I just use the word...they "LIED" to me, as I called an spoke to a casino Rep yesterday and he told me the withdrawel request to moneyline showed...alot to read, but if you are even thinking about depositing at I would say "ANY" Clubworld Sister Casino read this

  THIS IS THE CHAT SESSION I JUST HAD 10 MINUTES AGO (12/24) WITH CUSTOMER SERVICE AT MONEY LINE:
  Jenn:
  Hello, My name is Jenn. How may I help you?
  Client:
  I requested a $600 win withdrawel from Manhattan Slots on 12/22 to Moneyline, but I see nothing on my money line acct, showing this, I was the one that had to talk to one of your reps yesterday to even find out what verification docs you guys needed, just seems very odd I get no emails, nothing from your company
  Jenn:
  Let me check your account, one moment
  My supervisor is checking on it for you. I apologize for the delay.
  Client:
  well it started with the Manhattan Slots run around, won the $600 on 6th of Dec and all this time JUST until this week did they tell me because I had made winning deposit thru ur moneyline that I also had to make withdrawel request that way not thru the ach bank account withdrawel method i org. chose which they DID decline on 12/7 but didnt care to send me anytype of email that I had to re-request my withdrawel thru Moneyline, I only found that out this week by ME calling them asking what is taking soo long!!!  Had they told me that OVER two weeks ago I would not be setting here crying thinking they have done me sooo wrong
  Client:
  Im sorry just bad day, with holidays and all an this site claiming how fast they are with their payouts i feel they just did me wrong
  Jenn:
  It's ok, i understand your frustration. My supervisor had looked into it for you and we haven't recieved any information from the casino regarding a withdrawal for you.
  Client:
  I am going to copy this information and I am going to call them now as well as post all info I have on this casino and the stuff I have been thru on Latest Casino Bonuses.com they are the only place I can seem to have any problems with casinos made right...thank you for your information though I know its not moneylines fault
  Jenn:
  You're welcome. Let us know is you need anything else.

  OK....so this is the emails I received from Manhattan Slots from the beginning of this horrible ordeal!  NEVER ONCE DID THEY TELL ME...OOPS YOU NEED TO WITHDRAWEL THRU MONEYLINE.....ALL THEY KEPT CLAIMING OVER AND OVER WAS THEY COULD NOT READ MY VERIFICATION DOCUMENTS???

  1ST EMAIL: fromManhattan Slots Cashier dateMon, Dec 6, 2010 at 7:36 PM      subjectACH Withdrawal Requested
  Dear MY NAME,
  Your ACH withdrawal request for the amount of $600.00 has been received and the funds are now in your pending withdrawals.
  Normally we process all withdrawals by the next working day.
  In the mean time you can manage the status of your pending withdrawal or make further deposits from the Deposits Tab in the casino cashier.
  If you have any questions at all please do not hesitate to get in touch.
  Cashier Team
  ManhattanSlots.com

  2ND EMAIL: fromcashier@manhattanslots.com      dateThu, Dec 9, 2010 at 7:59 AM
  subjectRE: Account Verification
  Dear MY NAME
  Thank you for sending us the documents.
  We also require a copy of the front and signed back of the card ending 0454.
  If you have any further questions please do not hesitate to contact us,
  Regards,
  Daniel    Cashier          (WHY WAS THIS CC SUCH IMPORTANCE IF I DID NOT EVEN USE IT FOR THE DEPOSIT????)

  3rd EMAIL:    fromcashier@manhattanslots.com      dateFri, Dec 10, 2010 at 9:38 AM
  subjectRE: Account Verification
  Dear MY NAME
  Thank you for the fax.
  Unfortunately copies were too dark.
  Please can you try to send us lighter copies or alternatively please scan documents and forward them to cashier@clubworldcasinos.com

  4th EMAIL from: Manhattan Slots Cashier dateFri, Dec 10, 2010 at 2:51 PM
  subjectRE: Account Verification
  Dear MY NAME      Thank you for the email. The one we received was too dark. If possible please try to scan it or make digital picture and send via email.
  Regards, Iveta
  Cashier

  5th EMAIL:    from: ME
  toManhattan Slots Cashier   dateWed, Dec 15, 2010 at 9:45 PM
  subjectRe: Account Verification
  Hello - I did "RE-FAX" the information you requested and was made as light as I could.  I have not received confirmation it was received?  Can you please let me know the status of my winnings?  Thank you for your time.

  6th FROM ME:
  Date: Fri, Dec 17, 2010 at 6:30 PM
  Subject: Re: Account Verification
  To: Manhattan Slots Cashier
  Hello once again I am sending in via email this time a copy of my credit card so I can receive my winnings, from over a week ago now.  I hope you can now see it, this is the 3rd time I have sent it.  Please let me know once my winnings are processed ($600)

  7th Email:    From Manhattan Slots Cashier to me  Dec 19 (4 days ago)
  Hi MY NAME
  Thanks for sending the documentation requested.  We have received and approved all documents.
  I hope you keep enjoying with us. Have a great day and please do not hesitate to contact me if you need anything.
  Regards,
  Iveta    Cashier


  8th Email:  Wed, Dec 22, 2010 at 1:42 AM, Manhattan Slots Cashier wrote:
  Dear MY NAME,
  I am writing you regard the withdrawal. To remind you we need sharper copy of the card ending with 0545.
  Regards, Iveta
  Cashier


  9th Email:  FROM ME    toManhattan Slots Cashier
  dateThu, Dec 23, 2010 at 10:03 AM
  subjectRe: withdrawal
  OK THIS IS GETTING RIDICULUS!!! IF YOU READ THE EMAILS I HAVE COPIED BELOW YOU WILL SEE THAT "YOU-ivetta" DID GET A LEGIBLE COPY OF THIS CARD VIA EMAIL as well as any other documents - received and approved on DECEMBER 19th PER YOUR EMAIL DATE!!!!! NOW YOU SEND ME AN EMAIL ON 12/22 THAT YOU NEED ANOTHER CC OF CC CARD!!!!!!!!  I  CALLED A CUSTOMER SERVICE REP YESTERDAY CHECKING ON MY WITHDRAWEL TO FIND THAT ITS NOT EVEN GOING TO GO INTO MY CHECKING ACCOUNT OR ON MY DEBIT CARD THAT YOU GUYS KEEP SAYING YOU CANT READ!!!!!!  BECAUSE I MADE THE DEPOSIT THRU MONEYLINE....SHE INFORMED ME MY WITHDRAWEL ALSO HAD TO BE REQUESTED THAT WAY...so I went into manhatten slots yesterday and re-requested it that way which they state can take up to 30 days to get this is soooo not right!!!! SO FOR ONE WHY DOES IT MATTER IF YOU CAN SEE MY CC CARD OR NOT IF WASNT USED FOR DEPOSIT ANYWAYS?
  WHY IS YOUR CASINO MAKING THIS SOOOO DIFFICULT???  I AM POSTING ALL THE EMAILS, TROUBLES, INFO I HAVE ABOUT YOUR CASINO AND MY $600 WIN TO:    Latest Casino Bonuses.com, Casinomeister, anywhere that I can alert possible players as to the complete run around troubles and confusion that you all have done to me over a $600 winnings, so they may think twice before depositing!!!!!!!

  Had I know from the get go that I had to make my withdrawel thru the same way I made my deposit and won way back on Dec 9th when Daniel (see email below) sent me the email needing copy of my credit card, maybe I would have my money by now....I would of thought that with all the emails from you guys back and forth someone would of stopped asking me for copies of my credit card they cant read and told me that I had to re request my withdrawel thru MONEYLINE????? 

  THIS IS VERY SAD YOU KNOW WITH ALL THE COPIES OF MY DEBIT CARD INFO/CHECKING ACCOUNT INFO U WOULD THINK YOU GUYS COULD JUST ACH IT TO MY CHECKING ACCOUNT AND MAKE THIS WHOLE SITUATION RIGHT AND DONE AND OVER WITH exclamation!!!!


  fromManhattan Slots Cashier
  TO: Me      dateFri, Dec 24, 2010 at 1:18 AM
  subjectRE: withdrawal
  Dear My Name,
  Thank you for the email. Just to let your know, all accounts in all of our casinos has been updated. Should not be any problems anymore.

  Regards, Iveta
  Cashier

  (WELL THAT WAS NOT THE TRUTH AGAIN NOW WAS IT BEING THAT TODAY DEC 24 MONEYLINE HAS NO RECORD OF MY REUQESTED WITHDRAWEL????  NOW WHAT DO I DO?

  Ako budem u nevolji od LCB-a zbog objavljivanja ovoga, ako samo jedna osoba može ovo da pročita i vidi užasno iskustvo koje sam imao sa MANHATTAN slotovima i LAĐIM POBEDOM od 600$.... ONDA MI JE VREDELO!!! ! Ovaj kazino je bio toliko neorganizovan, neprofesionalan i danas smatrate da naš iz Moneiline Vallet takođe vara? ili mogu samo da upotrebim reč..."LAGALI" su mi, dok sam juče zvao jednog predstavnika kazina i on mi je rekao da je zahtev za povlačenje novčanoj liniji pokazao...dosta za čitanje, ali ako uopšte razmišljate o deponovanju u „BILO KOJE“ Clubvorld Sister Casino pročitajte ovo

  OVO JE SESIJA ČOVJENJA KOJU JE UPRAVO IMAO PRE 10 MINUTA (12/24) SA KORISNIČKIM SERVISOM NA MONEI LINE-u:
  Jenn:
  Zdravo, moje ime je Jenn. Kako vam mogu pomoći?
  Klijent:
  Zatražio sam povlačenje dobitka od 600 dolara iz Manhattan Slots-a 22. 12. na Moneiline, ali ne vidim ništa na svom računu za novčanu liniju, što pokazuje ovo, ja sam morao da razgovaram sa jednim od vaših predstavnika juče da bih čak saznao koji dokumenti za verifikaciju potrebni ste, samo izgleda veoma čudno da ne dobijam e-poštu, ništa od vaše kompanije
  Jenn:
  Dozvolite mi da proverim vaš nalog, samo trenutak
  Moj supervizor to proverava umesto vas. Izvinjavam se zbog kašnjenja.
  Klijent:
  pa, počelo je sa trčanjem na Menhetn slotovima, osvojio $600 6. decembra i sve ovo vreme SAMO do ove nedelje su mi rekli zato što sam napravio pobednički depozit preko vaše linije za novac da sam takođe morao da podnesem zahtev za povlačenje na taj način, a ne preko metod podizanja svakog bankovnog računa i org. odabrao koji SU JESLI odbili 12/7, ali nije mi bilo stalo da mi pošalju bilo kakvu e-poštu da moram ponovo da zatražim povlačenje preko Moneiline-a, to sam saznao tek ove nedelje tako što sam ih JA nazvao pitajući šta tako dugo traje!!! Da su mi to rekli pre više od dve nedelje, ne bih sedela ovde i plakala misleći da su mi pogrešili
  Klijent:
  Žao mi je samo loš dan, sa praznicima i svim ovim sajtom koji tvrde koliko su brzi sa svojim isplatama, osećam da su me upravo pogrešili
  Jenn:
  U redu je, razumem vašu frustraciju. Moj supervizor je to ispitao za vas i nismo dobili nikakvu informaciju od kazina u vezi sa povlačenjem novca za vas.
  Klijent:
  Kopiraću ove informacije i pozvaću ih sada, kao i objaviti sve informacije koje imam o ovom kazinu i stvari koje sam prošao na Latest Casino Bonuses.com, oni su jedino mesto gde mogu da imam bilo šta problemi sa kockarnicama ispravljeni kako treba...hvala vam na informacijama iako znam da to nije greška novca
  Jenn:
  Nema na čemu. Javite nam da li vam treba još nešto.

  OK.... pa ovo su e-poruke koje sam dobio od Manhattan Slots-a od početka ovog užasnog iskušenja! NIKAD MI NI JEDNOM NISU REKLI...UPS DA POVIDIŠ PREKO MONEILINE.....SVE ŠTO SU IZNAVNO TUŽILI DA LI NISU MOGLI PROČITATI MOJE VERIFIKACIONE DOKUMENTE???

  1. EMAIL: od blagajnika Manhattan Slots dateMon, 6. decembar 2010. u 19:36 subjectACH Zahtev za povlačenje
  Poštovani MOJE IME,
  Vaš ACH zahtev za povlačenje u iznosu od $600,00 je primljen i sredstva su sada u vašim povlačenjima na čekanju.
  Obično sve isplate obrađujemo do sledećeg radnog dana.
  U međuvremenu možete upravljati statusom vašeg povlačenja na čekanju ili vršiti dalje depozite sa kartice Depoziti u blagajni kazina.
  Ako imate bilo kakvih pitanja, ne oklevajte da kontaktirate.
  Cashier Team
  ManhattanSlots.com

  2. EMAIL: fromcashier@manhattanslots.com date Thu, Dec 9, 2010 at 7:59 AM
  subjectRE: Verifikacija naloga
  Poštovani MOJE IME
  Hvala vam što ste nam poslali dokumente.
  Takođe nam je potrebna kopija prednje i potpisane poleđine kartice koja se završava 0454.
  Ako imate dodatnih pitanja, ne oklevajte da nas kontaktirate,
  Pozdravi,
  Daniel Cashier (ZAŠTO JE OVAJ CC BILA TOLIKO VAŽNA AKO GA NISAM NI KORISTIO ZA DEPOZIT????)

  3. EMAIL: fromcashier@manhattanslots.com datum Pet, 10. decembar 2010. u 9:38
  subjectRE: Verifikacija naloga
  Poštovani MOJE IME
  Hvala na faksu.
  Nažalost, kopije su bile previše tamne.
  Molimo vas da pokušate da nam pošaljete svetlije kopije ili da skenirate dokumente i prosledite ih na cashier@clubvorldcasinos.com

  4. EMAIL od: Manhattan Slots Cashier datePet, 10. decembar 2010. u 14:51
  subjectRE: Verifikacija naloga
  Poštovani MOJE IME, hvala vam na e-poruci. Onaj koji smo dobili je bio previše mračan. Ako je moguće, pokušajte da ga skenirate ili napravite digitalnu sliku i pošaljite e-poštom.
  Pozdrav, Iveta
  blagajnik

  5. EMAIL: od: ME
  toManhattan Slots Cashier date Sreda, 15. decembar 2010. u 21:45
  subjectRe: Verifikacija naloga
  Zdravo – „PONOVNO FAKSIRAO“ sam informacije koje ste tražili i bio sam što lakši. Nisam dobio potvrdu da je primljeno? Možete li me obavestiti o statusu mojih dobitaka? Hvala na vremenu.

  6. OD MENE:
  Datum: pet, 17. decembar 2010. u 18:30
  Tema: Re: Verifikacija naloga
  Za: Manhattan Slots Cashier
  Zdravo, još jednom šaljem putem e-pošte ovaj put kopiju svoje kreditne kartice kako bih mogao da primim svoje dobitke, od pre više od nedelju dana. Nadam se da sada možete da ga vidite, ovo je treći put da ga šaljem. Obavestite me kada se moj dobitak obradi (600$)

  7. imejl: Od blagajnika Manhattan Slots meni 19. decembar (pre 4 dana)
  Zdravo MOJE IME
  Hvala što ste poslali traženu dokumentaciju. Primili smo i odobrili sva dokumenta.
  Nadam se da ćete nastaviti da uživate sa nama. Ugodan dan i molim vas ne oklevajte da me kontaktirate ako vam nešto zatreba.
  Pozdravi,
  Iveta Kasir


  8. e-pošta: sre, 22. decembar 2010. u 01:42, blagajna Manhattan Slots napisao:
  Poštovani MOJE IME,
  Pišem vam u vezi sa povlačenjem. Da vas podsetimo, potrebna nam je oštrija kopija kartice koja se završava sa 0545.
  Pozdrav, Iveta
  blagajnik


  9. Email: OD MENE to Manhattan Slots Cashier
  datum Čet, 23. decembar 2010. u 10:03
  subjectRe: povlačenje
  OK OVO POSTAJE ISMEŠNO!!! AKO PROČITATE IMEJLOVE KOJE SAM KOPIRAO DOLE VIDEĆETE DA JE "IOU-ivetta" DOBIJALA ČITKU KOPIJU OVE KARTICE PREKO E-MAIL kao i svih drugih dokumenata - primljena i odobrena 19. DECEMBRA PO VAŠEM DATUMU IMEJLA!!!!! SADA MI POŠALJETE IMEJL 22/12 DA VAM TREBA JOŠ JEDAN CC CC KARTICE!!!!!!!! JUČE SAM ZOVAO PREDSTAVNIKA KORISNIČKE SLUŽBE KAKO JE PROVERIO MOJE POVLAČENJE DA UKNADIO DA NEĆE UĆI NA MOJ PROKETNI RAČUN ILI NA MOJU DEBITNU KARTICU KOJU VI MOMCI STALNO KAŽETE DA NE MOŽETE PROČITATI!!! POŠTO SAM NAPRAVIO DEPOZIT PREKO MONEILINE.... ONA ME OBAVIJESTILA DA JE TAKOĐE MORALO DA SE ZATRAŽI MOJE POVLAČENJE...pa sam juče otišao u Manhatten slotove i ponovo zatražio na taj način za koji kažu da može potrajati do 30 dana shvati ovo nije u redu!!!! PA ZA JEDNOG ZAŠTO JE VAŽNO DA LI MOŽETE VIDETI MOJU CC KARTICU ILI NE AKO BILO IOPĆE KORIŠĆENA ZA DEPOZIT?
  ZAŠTO VAŠ KAZINO OVO OTEŽAVA??? OBJAVLJUJEM SVE E-MEJLOVE, PROBLEME, INFORMACIJE KOJE IMAM O VAŠEM KAZINU I MOJOJ DOBICI od 600$ NA: Najnoviji Casino Bonuses.com, Casinomeister, bilo gde da mogu da upozorim moguće igrače na potpune probleme i konfuziju koju ste svi napravili meni preko $600 dobitaka, tako da mogu dvaput da razmisle pre nego što polože!!!!!!!

  Da sam od samog početka znao da moram da izvršim povlačenje na isti način na koji sam uplatio depozit i ponovo osvojio 9. decembra kada mi je Daniel (pogledajte e-poštu) poslao e-poštu u kojoj je potrebna kopija moje kreditne kartice, možda bih imam moje money do sada....mislio sam da bi sa svim vašim imejlovima napred-nazad neko prestao da me pita za kopije moje kreditne kartice ne mogu da pročitaju i rekao mi da moram ponovo da zatražim svoje povlačenje preko MONEILINE-a? ????

  OVO JE JAKO TUŽNO ZNATE SA SVIM KOPIJAMA INFORMACIJA O MOJOJ DEBITNOJ KARTICI/PROVERA INFORMACIJA O RAČUNU. MISLILI STE DA BISTE MOGLI DA JE MOGLI DA BISTE SAMO DA BISTE MOG DA BISTE MOG DA BISTE MOGLI DA UPOZNATE NA MOJ PROVERNI RAČUN I ISPRAVITE CELU OVU SITUACIJU I POČINITE exclamation !!!!


  iz Manhattan Slots Cashier
  DO: Me date Pet, 24. decembar 2010. u 01:18
  subjectRE: povlačenje
  drago moje ime,
  Hvala na email. Samo da vas obavestimo, svi nalozi u svim našim kazinima su ažurirani. Ne bi trebalo više biti nikakvih problema.

  Pozdrav, Iveta
  blagajnik

  (PA TO OPET NIJE BILA ISTINA SADA DA LI DANAS 24. DECEMBAR MONEILINE NEMA EVIDENCIJU O MOJEM PONOVNO ZATRAŽENOM POVLAČENJU???? ŠTA DA RADIM?

 • Original engleski Prevod srpski

  So so very sorry you are going through this especially during the holidays! I hope Tom the rep can help you get this straightened out and expedited to your acct asap!

  Happy Holidays to you! Hang in there!

  Tako da je jako žao što prolazite kroz ovo posebno tokom praznika! Nadam se da vam predstavnik Tom može pomoći da ovo ispravite i što pre obavite svoj nalog!

  Srećni vam praznici! Drži se!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi,Dixie...

  I am sorry to see you re in the situation that can be so frustrated and hassled...

  I really hope things will get all sorted out soon.

  Here is  the link -Clubworld Casino support for the thread on Club world casino group support and the rep is Martyn.

  From what I have seen/read, he has been wonderful and very helpful.

  My fingers are crossed!!!

  BTW, Merry Christmas to you and your family!

  Love,Nan

  Zdravo, Dikie...

  Žao mi je što se nalazite u situaciji koja može biti toliko frustrirana i uznemirujuća...

  Zaista se nadam da će se stvari uskoro srediti.

  Evo veze - Clubvorld Casino podrška za temu o podršci Club vorld casino grupe i predstavnik je Martin.

  Iz onoga što sam video/pročitao, bio je divan i od velike pomoći.

  Držite mi palčeve!!!

  BTV, srećan Božić tebi i tvojoj porodici!

  Ljubav, Nan

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi dixiesace,

  your post has been merged with the correct thread.

  Ill notify CWC Rep about your issue. Please allow few days for the reply being that its a holiday season.

  cheers
  Zuga

  Zdravo Dikiesace,

  vaš post je spojen sa ispravnom temom.

  Obavestiću predstavnika CVC-a o vašem problemu. Sačekajte nekoliko dana za odgovor da je sezona praznika.

  Živeli
  Zuga

 • Original engleski Prevod srpski

  I can certainly empathize with your frustration, but I want to add a couple of thoughts for you here.  (By the way, I had a very easy & quick cashout with Manhattan Slots during this same period)

  1.  Every online casino that I've ever seen always requires you to cashout the same way you deposited, unless there's no way they can do that, i.e., credit cards.  Then they allow you a 2nd option.  It's in most of their T&C's.

  2.  If you ever used a credit card at their casino, they will all request a copy of the front & back of the card.  If you never used one at this casino, don't list it on the Faxback form.

  3.  The 30 days to cashout at Moneyline sounds like a Moneyline issue.  I haven't looked at Moneyline, so I don't know this for sure, but is Moneyline pulling money out of your checking account via eCheck?  If so, there's a "clearing" time for echecks, usually 21-30 days. 

  Hope this helped explain a few things.  Merry Christmas, and hopefully you'll get your money ASAP.

  Svakako mogu da saosećam sa vašom frustracijom, ali želim da vam dodam nekoliko misli ovde. (Usput, imao sam vrlo lako i brzo isplatu novca sa Manhattan slotovima tokom istog perioda)

  1. Svaki onlajn kazino koji sam ikada video uvek zahteva da izvršite gotovinu na isti način na koji ste deponovali , osim ako ne postoji način da to urade, tj. kreditne kartice. Onda vam dozvoljavaju drugu opciju. To je u većini njihovih T&C-a.

  2. Ako ste ikada koristili kreditnu karticu u njihovom kazinu, svi će tražiti kopiju prednje i zadnje strane kartice. Ako ga nikada niste koristili u ovom kazinu, nemojte ga navoditi u obrascu za faks.

  3. 30 dana za isplatu novca na Moneiline-u zvuči kao problem sa Moneiline-om. Nisam pogledao Moneiline, tako da to ne znam sigurno, ali da li Moneiline izvlači novac sa vašeg tekućeg računa putem eCheck-a? Ako je tako, postoji vreme za "čišćenje" za provere, obično 21-30 dana.

  Nadam se da je ovo pomoglo da se objasni nekoliko stvari. Srećan Božić, i nadamo se da ćete dobiti svoj novac što pre.

 • Original engleski Prevod srpski

  I can certainly empathize with your frustration, but I want to add a couple of thoughts for you here.  (By the way, I had a very easy & quick cashout with Manhattan Slots during this same period)

  1.  Every online casino that I've ever seen always requires you to cashout the same way you deposited, unless there's no way they can do that, i.e., credit cards.  Then they allow you a 2nd option.  It's in most of their T&C's.

  I DO FEEL SILLY ON THIS PART OF IT BECAUSE I NOW SEE AFTER FURTHER READING THIS IS "STANDARD" FOR CASINOS, STILL I JUST WISH ONE OF THEIR REPS COULD OF TOLD ME THAT FROM THE BEGINNING, BUT I DO NOW KNOW THIS FOR FURTHER CASINO PLAYS

  2.  If you ever used a credit card at their casino, they will all request a copy of the front & back of the card.  If you never used one at this casino, don't list it on the Faxback form.

  YES, I BELIEVE I DID USE MY CC ON THEIR SITES AT ONE TIME OR ANOTHER SO I DO UNDERSTAND NOW WHY THIS WAS NEEDED
  3.  The 30 days to cashout at Moneyline sounds like a Moneyline issue.  I haven't looked at Moneyline, so I don't know this for sure, but is Moneyline pulling money out of your checking account via eCheck?  If so, there's a "clearing" time for echecks, usually 21-30 days. 
  AND JUST ANOTHER WAITING GAME DUE TO RULES OF MONEYLINE, I JUST STILL WAITING AND HOPING THAT I GET SOME KIND COMFIRMATION THAT MY WITHDRAWEL IS EVEN NOW IN MONEYLINES "HANDS"

  Hope this helped explain a few things.  Merry Christmas, and hopefully you'll get your money ASAP.


  AND JUST A HEARTFELT THANK YOU TO ALL WHO TOOK THE TIME TO READ MY VERRRYYY LONG POST AND JUST MAKING ME NOT FEEL SOO ALONE IN THIS MESS....YOU ALL AT LCB ARE MORE APPRECIATED TO SOME OF US OUT HERE THAN YOU REALIZE!!  THANK YOU AGAIN AND HAPPY HOLIDAYS!! I WILL UPDATE BOARD AS SOON AS I HEAR ANYTHING!

  Svakako mogu da saosećam sa vašom frustracijom, ali želim da vam dodam nekoliko misli ovde. (Usput, imao sam vrlo lako i brzo isplatu novca sa Manhattan slotovima tokom istog perioda)

  1. Svaki onlajn kazino koji sam ikada video uvek zahteva da izvršite gotovinu na isti način na koji ste deponovali , osim ako ne postoji način da to urade, tj. kreditne kartice. Onda vam dozvoljavaju drugu opciju. To je u većini njihovih T&C-a.

  OSEĆAM SE BUDUĆE U OVOM DELU JER SAD POSLE DALJEG ČITANJA VIDIM DA JE OVO "STANDARD" ZA KAZINA, I dalje bih voleo da mi neko od NJIHOVIH PREDSTAVNIKA TO MOŽE REĆI OD POČETKA, ALI ZA SADA NE ZNAM IGRANJA

  2. Ako ste ikada koristili kreditnu karticu u njihovom kazinu, svi će tražiti kopiju prednje i zadnje strane kartice. Ako ga nikada niste koristili u ovom kazinu, nemojte ga navoditi u obrascu za faks.

  DA, VERUJEM DA SAM KORISTILA SVOJ CC NA NJIHOVIM SAJTOVIMA U JEDNOM ILI DNEVNOM VREMENU PA SAD SAZUMEM ZAŠTO JE OVO BILO POTREBNO
  3. 30 dana za isplatu novca na Moneiline-u zvuči kao problem sa Moneiline-om. Nisam pogledao Moneiline, tako da ne znam ovo sigurno, ali da li Moneiline izvlači novac sa vašeg tekućeg računa putem eCheck-a? Ako je tako, postoji vreme za "čišćenje" za provere, obično 21-30 dana.
  I SAMO JOŠ JEDNA IGRA ČEKANJA ZBOG PRAVILA MONEILINE-a, SAMO JOŠ ČEKAM I NADAM SE DA ĆU DOBITI NEKU POTVRDU DA JE MOJE POVLAČENJE I SADA U MONEILINES "RUKAMA"

  Nadam se da je ovo pomoglo da se objasni nekoliko stvari. Srećan Božić i nadamo se da ćete dobiti svoj novac što pre.


  I SAMO OD SRCA HVALA SVIMA KOJI SU ODREĐILI VREMENA DA PROČITAJU MOJ VERRRIII DUGAK POST I DA SE NE OSEĆAM SAMO U OVOM NEREDU.... SVI U LCB-u STE VIŠE CENI NEKI OD NAS OVDE! ! HVALA JOŠ JEDNOM I SREĆNI PRAZNICI!! AŽURIRIĆU TABLO ČIM NEŠTO ČUJEM!
 • Original engleski Prevod srpski

  Hi dixiesace,

  I heard back from Martyn. As suspected he is on the holiday til Wednesday. Im positive he will resolve the issue as soon as he is back in the office.
  So we need to be patient for few more days.

  cheers
  Zuga

  Zdravo Dikiesace,

  Čuo sam se od Martina. Kako se sumnja, on je na odmoru do srede. Siguran sam da će rešiti problem čim se vrati u kancelariju.
  Zato moramo biti strpljivi još nekoliko dana.

  Živeli
  Zuga

 • Original engleski Prevod srpski

  I understand and appreciate any help/advise as of nothing yet from either MoneyLine nor Manhattan via my email.    Thanks again and I will wait for his return.

  Razumem i cenim bilo kakvu pomoć/savet od MoneiLine ili Manhattana putem moje e-pošte. Hvala još jednom i sačekaću njegov povratak.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi everyone I have a question.  I won off a chip at Lucky World a couple days ago and I'm trying to get docs verified.  I have deposited in the past but never cashed out.  First off I must say support is very nice and patient with me in explaining that my ID is blurry.  I've sent it in 3 different ways.  First I scanned it and sent it in (this is the same scan I've used at many many casinos for doc verification with no issue). Then support said it is blurry and to use a camera to take a picture so I did (this is no where near as clear as the scan).  Support still says it is too blurry and to scan it at 300ppi (which is for scanning a document not a picture) which I did and now I sent that in and hopefully that will fix it.  

  Any other suggestions or maybe someone could explain to me how the scan could look so clear on my computer but not theirs just so I have an understanding for future reference.

  Once again I would just like to mention again that even though this is a bit frustrating to me support has been very polite and patient in trying to help me.

  Thanks

  Zdravo svima imam pitanje. Osvojio sam čip u Lucki Vorld pre nekoliko dana i pokušavam da proverim dokumente. Ranije sam deponovao, ali nikad nisam unovčio. Prvo moram da kažem da je podrška veoma ljubazna i strpljiva prema meni u objašnjavanju da je moja lična karta nejasna. Poslao sam ga na 3 različita načina. Prvo sam ga skenirao i poslao (ovo je isto skeniranje koje sam koristio u mnogim kasinima za verifikaciju dokumenata bez problema). Tada je podrška rekla da je zamućena i da koristim kameru za snimanje slike, pa sam i uradio (ovo nije ni blizu tako jasno kao skeniranje). Podrška i dalje kaže da je previše zamućena i da bi se skenirala pri 300ppi (što je za skeniranje dokumenta, a ne slike) što sam uradio i sada sam to poslao i nadam se da će to popraviti.

  Bilo koji drugi predlog ili možda neko može da mi objasni kako skeniranje može da izgleda tako jasno na mom računaru, ali ne i njihovo samo da bih imao razumevanja za buduću referencu.

  Još jednom bih samo želeo da napomenem da, iako mi je ovo pomalo frustrirajuće, podrška je bila veoma ljubazna i strpljiva u pokušaju da mi pomogne.

  Hvala

 • Original engleski Prevod srpski
  https://lcb.org/onlinecasinobonusforum/casinos/get-your-documents-accepted-at-clubworld/  Hi everyone I have a question.  I won off a chip at Lucky World a couple days ago and I'm trying to get docs verified.  I have deposited in the past but never cashed out.  First off I must say support is very nice and patient with me in explaining that my ID is blurry.  I've sent it in 3 different ways.  First I scanned it and sent it in (this is the same scan I've used at many many casinos for doc verification with no issue). Then support said it is blurry and to use a camera to take a picture so I did (this is no where near as clear as the scan).  Support still says it is too blurry and to scan it at 300ppi (which is for scanning a document not a picture) which I did and now I sent that in and hopefully that will fix it. 

  Any other suggestions or maybe someone could explain to me how the scan could look so clear on my computer but not theirs just so I have an understanding for future reference.

  Once again I would just like to mention again that even though this is a bit frustrating to me support has been very polite and patient in trying to help me.

  Thanks
  https://lcb.org/onlinecasinobonusforum/casinos/get-iour-documents-accepted-at-clubvorld/  Zdravo svima imam pitanje. Osvojio sam čip u Lucki Vorld pre nekoliko dana i pokušavam da proverim dokumente. Ranije sam deponovao, ali nikad nisam unovčio. Prvo moram da kažem da je podrška veoma ljubazna i strpljiva prema meni u objašnjavanju da je moja lična karta nejasna. Poslao sam ga na 3 različita načina. Prvo sam ga skenirao i poslao (ovo je isto skeniranje koje sam koristio u mnogim kasinima za verifikaciju dokumenata bez problema). Tada je podrška rekla da je zamućena i da koristim kameru za snimanje slike, pa sam i uradio (ovo nije ni blizu tako jasno kao skeniranje). Podrška i dalje kaže da je previše zamućena i da bi se skenirala pri 300ppi (što je za skeniranje dokumenta, a ne slike) što sam uradio i sada sam to poslao i nadam se da će to popraviti.

  Bilo koji drugi predlog ili možda neko može da mi objasni kako skeniranje može da izgleda tako jasno na mom računaru, ali ne i njihovo samo da bih imao razumevanja za buduću referencu.

  Još jednom bih samo želeo da napomenem da, iako mi je ovo pomalo frustrirajuće, podrška je bila veoma ljubazna i strpljiva u pokušaju da mi pomogne.

  Hvala
 • Original engleski Prevod srpski

  Hi dixiesace,

  I was told Martyn got in touch with you.

  cheers
  Zuga

  Zdravo Dikiesace,

  Rečeno mi je da je Martin stupio u kontakt sa tobom.

  Živeli
  Zuga

 • Original engleski Prevod srpski

  Payment was already confirmed and sent on the 28th before I got to apply some muscle to the cashiers. This will take a few days to clear through to the chosen payment method, probably a little longer with the New Year upon us.

  I have informed the player so all should be cleared up shortly.

  Any further issues with this one should be directed at CS/Cashier.

  Happy NY all!

  Uplata je već bila potvrđena i poslata 28. pre nego što sam uspeo da primenim nešto na blagajne. Ovo će potrajati nekoliko dana da se pređe na izabrani način plaćanja, verovatno malo duže kada je Nova godina pred nama.

  Obavestio sam igrača tako da bi sve trebalo da bude raščišćeno uskoro.

  Sve dalje probleme u vezi sa ovim treba uputiti na CS/Cashier.

  Srećan NI svima!

 • Original engleski Prevod srpski

  Just an update.  Yesterday casino said my docs were verified but please send in docs for my fiance as he had an account tied to mine.  I sent in docs and logged back in later to that night to find my withdrawal cancelled.  Contacted support and they said it was a system error and to resubmit my withdrawal.  I also asked them to close the other account as my fiance never played on it and forgot he opened one.

  Checked this morning and withdrawal is still pending.  Today is day 5 so hopefully something will go through soon.  Guess I'll hold off on depositing here until it does.

  Samo ažuriranje. Jučer je kazino rekao da su moji dokumenti verifikovani, ali pošaljite dokumente za mog verenika jer je on imao nalog vezan za moj. Poslao sam dokumente i ponovo se prijavio kasnije te noći da bih otkrio da je moje povlačenje otkazano. Kontaktirao sam podršku i rekli su da je to sistemska greška i da ponovo podnesem svoje povlačenje. Takođe sam ih zamolio da zatvore drugi nalog jer moj verenik nikada nije igrao na njemu i zaboravio je da je otvorio jedan.

  Provereno jutros i povlačenje još uvek čeka. Danas je 5. dan pa se nadamo da će nešto uskoro proći. Pretpostavljam da ću odložiti deponovanje ovde dok to ne učini.

 • Original engleski Prevod srpski

  I made the withdrawal at High Noon casino on 12/19 and its been 11 days already,I still have not received my winning yet.

  username is riceman

  thanks

  Isplatu sam izvršio u kazinu u podne 19.12. i već je prošlo 11 dana, još uvek nisam dobio svoj dobitak.

  korisničko ime je riceman

  Hvala

  Ocenjen:

  4/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Update:

  Iveta sent me an email saying the money should be in my QT account.  I'll let you know when it gets there.  If it does arrive today not bad for a 5 day withdrawal which includes verifying docs.

  Ažuriranje:

  Iveta mi je poslala e-poštu u kojoj kaže da novac treba da bude na mom KT nalogu. Obavestiću vas kada stigne. Ako stigne danas, nije loše za povlačenje od 5 dana koje uključuje verifikaciju dokumenata.

 • Original engleski Prevod srpski

  Update Lucky Red paid me two days ago.  Thing is max cashout was 125 and when I tried to withdraw 150 to include the bonus if it wasn't cashable it wouldn't let me.  It would only allow me to cashout $125 and then I was only paid $100.

  Kind of shifty in my opinion which even though it was free it makes me not want to deposit with them.

  Ažuriranje Lucki Red mi je platio pre dva dana. Stvar je u tome da je maksimalni cashout bio 125 i kada sam pokušao da podignem 150 da bih uključio bonus ako nije bio unovčiv, nije mi dozvolio. To bi mi omogućilo samo da unovčim 125 dolara, a onda mi je plaćeno samo 100 dolara.

  Po mom mišljenju, pomalo promenljivo, iako je bilo besplatno, ne želim da polažem kod njih.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello All I wanted to upate an let you know I received my winnings from Moneyline Wallet from Manhattan Slots Win yesterday afternoon via moneyorder. (just an fyi if you use moneyline for withdrawel, if win is over $1000 can be put into your checking acct, other....BUT, if under they will send you a money order and they do charge $10 for that, also states can take 31 days for them to process, but thank gosh mine was maybe a week if that long) just glad to have the $  =) Martyn as I stated in email I sent to you...THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR ASSISTANCE/SUPPORT on the LCB Board, your much appreciated  an THANK YOU LCB I've had a few issues/concerns w/few casinos in the past and each time I come here for advise/help...Im always done "right" by the casino....so thanks for this site and all you who are so willing to help us out here!!!

  Zdravo, sve što sam želeo da ažuriram i da vas obavestim da sam primio svoje dobitke od Moneiline Vallet-a sa Manhattan Slots Vin juče popodne putem novčane narudžbe. (Samo za informaciju ako koristite liniju novca za povlačenje, ako je dobitak veći od $1000 može se staviti u vaš račun za provjeru, drugo.... ALI, ako će vam oni poslati uplatnicu i naplaćuju $10 za to, takođe navodi može potrajati 31 dan da ih obradi, ali hvala bogu, moja je bila možda nedelju dana ako je toliko dugo) drago mi je što imam $ =) Martin kao što sam naveo u e-poruci koju sam ti poslao... HVALA VAM NA POMOĆI/ PODRŠKA LCB odboru, veoma cenite HVALA LCB. Imao sam nekoliko problema/zabrinutosti sa nekoliko kazina u prošlosti i svaki put kada dođem ovde po savet/pomoć...Uvek sam uradio „kako treba“ od strane kazino....pa hvala na ovom sajtu i svima vama koji ste toliko voljni da nam pomognete ovde!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Update Lucky Red paid me two days ago.  Thing is max cashout was 125 and when I tried to withdraw 150 to include the bonus if it wasn't cashable it wouldn't let me.  It would only allow me to cashout $125 and then I was only paid $100.

  Kind of shifty in my opinion which even though it was free it makes me not want to deposit with them.


  So you won off a free chip but you still don't think you can deposit at our casino even though we paid you out from the free chip?

  Who do you trust?
  Was the $25 deductions fee's applied by Quicktender? Please clear that up and provide me with your username to locate your account.

  As I see it you have cleared the security checks now so you should have no issues with playing and cashing out. Should you take a bonus and you stick to the terms and conditions of that bonus there will be no issue.

  Ažuriranje Lucki Red mi je platio pre dva dana. Stvar je u tome da je maksimalni cashout bio 125 i kada sam pokušao da podignem 150 da bih uključio bonus ako nije bio unovčiv, nije mi dozvolio. To bi mi omogućilo samo da unovčim 125 dolara, a onda mi je plaćeno samo 100 dolara.

  Po mom mišljenju, pomalo promenljivo, iako je bilo besplatno, ne želim da polažem kod njih.


  Dakle, osvojili ste besplatni čip, ali još uvek ne mislite da možete da uplatite novac u našem kazinu iako smo vam platili iz besplatnog čipa?

  kome verujete?
  Da li je Kuicktender primenio naknadu za odbitak od 25 dolara? Očistite to i dostavite mi svoje korisničko ime da pronađem vaš nalog.

  Kako vidim, sada ste obavili bezbednosne provere tako da ne biste trebali imati problema sa igranjem i isplatom novca. Ako uzmete bonus i pridržavate se uslova i odredbi tog bonusa, neće biti problema.
 • Original engleski Prevod srpski

  Hey Martyn thank's for replying to this.  The reason I said I don't think I will deposit is because so many times with different casinos there are always little hidden issues with promos or bonuses.  Not only have I won off a free chip with Lucky Red, I have deposited in the past, not to mention every RTG in the group.  Therefore I have put in more than I have cashed out, by no means do I  just play freebies.

  I looked in the Cashier and the withdrawal to UMW had been declined and then a manual withdrawal for $100 was put through and then done.

  allgood2010 is casino account name.

  Not just with Lucky Red but with others even some MG casinos there seems to be always some catch to something and I just like to know exactly what I'm working with and know what to expect on a cashout just as I would a deposit.  Update Lucky Red paid me two days ago.  Thing is max cashout was 125 and when I tried to withdraw 150 to include the bonus if it wasn't cashable it wouldn't let me.  It would only allow me to cashout $125 and then I was only paid $100.

  Kind of shifty in my opinion which even though it was free it makes me not want to deposit with them.


  So you won off a free chip but you still don't think you can deposit at our casino even though we paid you out from the free chip?

  Who do you trust?
  Was the $25 deductions fee's applied by Quicktender? Please clear that up and provide me with your username to locate your account.

  As I see it you have cleared the security checks now so you should have no issues with playing and cashing out. Should you take a bonus and you stick to the terms and conditions of that bonus there will be no issue.

  Hej, Martine, hvala što si odgovorio na ovo. Razlog zašto sam rekao da mislim da neću uplatiti depozit je taj što mnogo puta u različitim kazinima uvek ima malih skrivenih problema sa promocijama ili bonusima. Ne samo da sam osvojio besplatan žeton sa Lucki Red-om, već sam i deponovao u prošlosti, da ne spominjem svaki RTG u grupi. Stoga sam uložio više nego što sam unovčio, nikako ne igram samo besplatno.

  Pogledao sam u blagajnu i povlačenje na UMV je odbijeno, a zatim je izvršeno ručno podizanje u iznosu od 100 dolara i onda obavljeno.

  allgood2010 je ime kazino naloga.

  Ne samo sa Lucki Red-om, već i sa drugima, čak i sa nekim MG kazinom, čini se da uvek postoji nešto za nešto i ja samo volim da znam tačno sa čime radim i da znam šta da očekujem od gotovine, baš kao što bih i depozit.  Ažuriranje Lucki Red mi je platio pre dva dana. Stvar je u tome da je maksimalni cashout bio 125 i kada sam pokušao da podignem 150 da bih uključio bonus ako se nije mogao unovčiti, nije mi dozvolio. To bi mi omogućilo samo da unovčim 125 dolara, a onda mi je plaćeno samo 100 dolara.

  Po mom mišljenju, pomalo promenljivo, iako je bilo besplatno, ne želim da polažem kod njih.


  Dakle, osvojili ste besplatni čip, ali i dalje ne mislite da možete da uplatite novac u našem kazinu iako smo vam platili iz besplatnog čipa?

  kome verujete?
  Da li je Kuicktender primenio naknadu od 25 USD? Očistite to i dostavite mi svoje korisničko ime da pronađem vaš nalog.

  Kako vidim, sada ste izbrisali bezbednosne provere tako da ne biste trebali imati problema sa igranjem i isplatom novca. Ako uzmete bonus i pridržavate se uslova i odredbi tog bonusa, neće biti problema.
 • Original engleski Prevod srpski

  I received my winning from High Noon today.

  thank you.

  Dobio sam danas u podne.

  Hvala vam.

 • Original engleski Prevod srpski

  i just wanted to know if theres a time limit to playmoney?i deposited at club world last week and manhatten slots this week.I like to play keno so i logged in to practice and write down some numbers that hit good so the next time i deposit i can try them out.well after about 15 min a msg came up saying you can win real money.i clicked no and after 2min i was logged out by an administrator.when i logged back in i was on the real money side (weird).this has never happened to me before.I havent used a freebie since i opened my account.your casino seems like a good place to play i just had that question thank you wink

  Samo sam želeo da znam da li postoji vremensko ograničenje za plaimonei? Deponovao sam u klupskom svetu prošle nedelje i Manhatten slotovima ove nedelje. Volim da igram keno pa sam se prijavio da vežbam i zapišem neke brojeve koji su pogodili tako da sledeći put depozit, mogu da ih isprobam. pa posle otprilike 15 minuta pojavila se poruka da možete da osvojite pravi novac. kliknuo sam na ne i posle 2 minuta sam odjavljen od strane administratora. kada sam se ponovo prijavio bio sam na strani sa pravim novcem ( čudno).ovo mi se nikada ranije nije desilo.Nisam koristio besplatno od kada sam otvorio nalog.vaš kazino izgleda kao dobro mesto za igru. Upravo sam imao to pitanje, hvala wink

 • Original engleski Prevod srpski

  Not sure why club world nor lucky Red can honer thier promotions.I dep and played on both thies casinos over the weekend. They had a 10% cash back bonus if you didn't win. It stated on both if you win thats good,but if you don't you will receive 10% bonus based on your dep. Well after loseing I went into live chat and was told (where did you see the 10% back at)I said it was in the promotions area,but was not thier anymore.So what can i do about it? Seems nobody heard about it,gee it was in plain sight and said 10% cash back.Also when i was playing on Club World i got an error message (progrisive jackpot balance error )Game cannot be played at this time.So i had to log out then back in to play.This is the 2nd time on this site i have received this message.I know for a fact i had won the random jackpot and this was the error message.Why do i think this? I have won other random jackpots elsewhere and got this same message after i hit it and the money showed up in my balance. I did some research on this error and i have heard it alot.The 1st time i got it,was on green light and jackpot was over 12,000 and this last time was on goldbeard at just under 3,000.I don't know how meny others have seen this error,but i do think its a Screw job to not pay out on a big win.They allways say thier was a problem with the site at that time. Right!!! Was i born yesterday?I don't think so.

  Nisam siguran zašto klupski svet niti srećni Crveni mogu da poštuju svoje promocije. Igrao sam i igrao u oba ova kazina tokom vikenda. Imali su 10% bonusa za povraćaj novca ako ne pobedite. Na oba je navedeno ako pobedite to je dobro, ali ako ne, dobićete 10% bonusa na osnovu vašeg dep-a. Pa nakon što sam izgubio, otišao sam u ćaskanje uživo i rečeno mi je (gde si video 10% nazad) da sam rekao da je to u oblasti promocije, ali više nije njihov. Pa šta mogu da uradim povodom toga? Izgleda da niko nije čuo za to, bilo je na vidiku i rekao je 10% povraćaja gotovine. Takođe kada sam igrao na Club Vorld dobio sam poruku o grešci (progresivna greška sa stanjem džekpota) Igra se ne može igrati u ovom trenutku. Tako da sam morao da odjavite se, a zatim ponovo uđite da igrate. Ovo je drugi put na ovom sajtu da sam dobio ovu poruku. Znam sigurno da sam osvojio nasumični džekpot i ovo je bila poruka o grešci. Zašto ovo mislim? Osvojio sam druge nasumične džekpotove negde drugde i dobio sam istu poruku nakon što sam je pogodio i novac se pojavio na mom saldu. Istraživao sam ovu grešku i dosta sam je čuo. Prvi put kada sam je dobio, bio je na zelenom svetlu i džekpot je bio preko 12.000, a ovaj poslednji put je bio na zlatnoj bradi na nešto manje od 3.000. Ne znam koliko drugih video sam ovu grešku, ali mislim da je loš posao da se ne isplati veliki dobitak. Uvek kažu da je u to vreme bio problem sa sajtom. Jel tako!!! Jesam li rođen juče? Mislim da nisam.

 • Original engleski Prevod srpski

  I've been logged off by system admin alot.I have stopped playing on the sites that do this.They control who wins etc. Its starting to suck playing online games,sites are tighter then my Arse


  Not sure why club world nor lucky Red can honer thier promotions.I dep and played on both thies casinos over the weekend. They had a 10% cash back bonus if you didn't win. It stated on both if you win thats good,but if you don't you will receive 10% bonus based on your dep. Well after loseing I went into live chat and was told (where did you see the 10% back at)I said it was in the promotions area,but was not thier anymore.So what can i do about it? Seems nobody heard about it,gee it was in plain sight and said 10% cash back.Also when i was playing on Club World i got an error message (progrisive jackpot balance error )Game cannot be played at this time.So i had to log out then back in to play.This is the 2nd time on this site i have received this message.I know for a fact i had won the random jackpot and this was the error message.Why do i think this? I have won other random jackpots elsewhere and got this same message after i hit it and the money showed up in my balance. I did some research on this error and i have heard it alot.The 1st time i got it,was on green light and jackpot was over 12,000 and this last time was on goldbeard at just under 3,000.I don't know how meny others have seen this error,but i do think its a Screw job to not pay out on a big win.They allways say thier was a problem with the site at that time. Right!!! Was i born yesterday?I don't think so.

  Mnogo me je odjavio sistemski administrator. Prestao sam da igram na sajtovima koji to rade. Oni kontrolišu ko pobeđuje itd.


  Nisam siguran zašto klupski svet niti srećni Crveni mogu da poštuju svoje promocije. Igrao sam i igrao u oba ova kazina tokom vikenda. Imali su 10% bonusa za povraćaj novca ako ne pobedite. Na oba je navedeno ako pobedite to je dobro, ali ako ne, dobićete 10% bonusa na osnovu vašeg dep-a. Pa nakon što sam izgubio, otišao sam u ćaskanje uživo i rečeno mi je (gde si video 10% nazad) da sam rekao da je to u oblasti promocije, ali više nije njihov. Pa šta mogu da uradim povodom toga? Izgleda da niko nije čuo za to, bilo je na vidiku i rekao je 10% povraćaja gotovine. Takođe kada sam igrao na Club Vorld dobio sam poruku o grešci (progresivna greška sa stanjem džekpota) Igra se ne može igrati u ovom trenutku. Tako da sam morao da odjavite se, a zatim ponovo uđite da igrate. Ovo je drugi put na ovom sajtu da sam dobio ovu poruku. Znam sigurno da sam osvojio nasumični džekpot i ovo je bila poruka o grešci. Zašto ovo mislim? Osvojio sam druge nasumične džekpotove negde drugde i dobio sam istu poruku nakon što sam je pogodio i novac se pojavio na mom saldu. Istraživao sam ovu grešku i dosta sam je čuo. Prvi put kada sam je dobio, bio je na zelenom svetlu i džekpot je bio preko 12.000, a ovaj poslednji put je bio na zlatnoj bradi na nešto manje od 3.000. Ne znam koliko drugih video sam ovu grešku, ali mislim da je loš posao da se ne isplati veliki dobitak. Uvek kažu da je u to vreme bio problem sa sajtom. Jel tako!!! Jesam li rođen juče? Mislim da nisam.
 • Original engleski Prevod srpski

  cobra,

  you need to email, promotions@clubworldcasinos.com to claim your cash back.

  cool

  kobra,

  potrebno je da pošaljete e-poštu na promotes@clubvorldcasinos.com da biste zatražili povrat novca.

  cool

 • Original engleski Prevod srpski

  Martyn,

  Did you have a chance to look into the issue yet?

  Thanks

  Martin,

  Da li ste već imali priliku da ispitate problem?

  Hvala

 • Original engleski Prevod srpski

  I've been logged off by system admin alot.I have stopped playing on the sites that do this.They control who wins etc. Its starting to suck playing online games,sites are tighter then my Arse


  Not sure why club world nor lucky Red can honer thier promotions.I dep and played on both thies casinos over the weekend. They had a 10% cash back bonus if you didn't win. It stated on both if you win thats good,but if you don't you will receive 10% bonus based on your dep. Well after loseing I went into live chat and was told (where did you see the 10% back at)I said it was in the promotions area,but was not thier anymore.So what can i do about it? Seems nobody heard about it,gee it was in plain sight and said 10% cash back.Also when i was playing on Club World i got an error message (progrisive jackpot balance error )Game cannot be played at this time.So i had to log out then back in to play.This is the 2nd time on this site i have received this message.I know for a fact i had won the random jackpot and this was the error message.Why do i think this? I have won other random jackpots elsewhere and got this same message after i hit it and the money showed up in my balance. I did some research on this error and i have heard it alot.The 1st time i got it,was on green light and jackpot was over 12,000 and this last time was on goldbeard at just under 3,000.I don't know how meny others have seen this error,but i do think its a Screw job to not pay out on a big win.They allways say thier was a problem with the site at that time. Right!!! Was i born yesterday?I don't think so.          thanks soooooo much for letting me know this.I have been waiting for a reply and i was reluctant to deposit their again until i had 1.I was really worried about the same thing your saying happened to u,happening to me.I really hope things work out for u.


  Mnogo me je odjavio sistemski administrator. Prestao sam da igram na sajtovima koji to rade. Oni kontrolišu ko pobeđuje itd.


  Nisam siguran zašto klupski svet niti srećni Crveni mogu da poštuju svoje promocije. Igrao sam i igrao u oba ova kazina tokom vikenda. Imali su 10% bonusa za povraćaj novca ako ne pobedite. Na oba je navedeno ako pobedite to je dobro, ali ako ne, dobićete 10% bonusa na osnovu vašeg dep-a. Pa nakon što sam izgubio, otišao sam u ćaskanje uživo i rečeno mi je (gde si video 10% nazad) da sam rekao da je to u oblasti promocije, ali više nije njihov. Pa šta mogu da uradim povodom toga? Izgleda da niko nije čuo za to, bilo je na vidiku i rekao je 10% povraćaja gotovine. Takođe kada sam igrao na Club Vorld dobio sam poruku o grešci (progresivna greška sa stanjem džekpota) Igra se ne može igrati u ovom trenutku. Tako da sam morao da odjavite se, a zatim ponovo uđite da igrate. Ovo je drugi put na ovom sajtu da sam dobio ovu poruku. Znam sigurno da sam osvojio nasumični džekpot i ovo je bila poruka o grešci. Zašto ovo mislim? Osvojio sam druge nasumične džekpotove negde drugde i dobio sam istu poruku nakon što sam je pogodio i novac se pojavio na mom saldu. Istraživao sam ovu grešku i dosta sam je čuo. Prvi put kada sam je dobio, bio je na zelenom svetlu i džekpot je bio preko 12.000, a ovaj poslednji put je bio na zlatnoj bradi na nešto manje od 3.000. Ne znam koliko drugih video sam ovu grešku, ali mislim da je loš posao da se ne isplati veliki dobitak. Uvek kažu da je u to vreme bio problem sa sajtom. Jel tako!!! Jesam li rođen juče? Mislim da nisam. hvala punoooooooooooooooooooooooooooooooooooooOO što ste me obavestili o ovome.Čekao sam odgovor i oklijevao sam da ih ponovo položim dok nisam imao 1.Zaista sam se brinuo zbog iste stvari koju ste rekli vama, što se dogodilo i meni.Zaista se nadam stvari rade za tebe.

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh well, guess there will eventually be an outcome to this issue.  I will hold off on depositing until it is resolved though.

  Oh dobro, pretpostavljam da će na kraju doći do ishoda ovog pitanja. Ja ću odložiti deponovanje dok se to ne reši.

 • Original engleski Prevod srpski

  i wish club world would have some freerolls once n a while just a thought sad

  Voleo bih da klupski svet jednom ima neke freeroll turnire sad

 • Original engleski Prevod srpski
  wink kiss :'X i saw the freerolls thanks club world
  winkkiss :'Ks video sam freeroll turnire zahvaljujući klupskom svetu
 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks rena...I reinstalled them when I saw your post laugh_out_loud!!!

  Hvala rena...Ponovo sam ih instalirao kada sam video tvoj post laugh_out_loud !!!

 • Original engleski Prevod srpski

  There are still open spots on club world for their freeroll.It is running.

  Još uvek ima otvorenih mesta u klupskom svetu za njihov freeroll. U toku je.

 • Original engleski Prevod srpski

  Martyn,

  My Lucky Red user ID is patrickcrain

  I Joined Lucky Red, after doing research and reading positive reviews on withdrawls. I am also registered with several other online casinos, and not a newbie to the process.

  Mostly due to winning a "random jackpot" of 2,000.00, I made my first withdrawl request two weeks ago. Naturally they delayed and rejected the request several times, asking for more additional documentation. For instance, color high resolution copies of previously approved documents. Which is obsurd since I choose to deposit with MyPayLinq. They then requested I make at least one Credit Card deposit of 21.00 or more, to approve the ACH withdrawl. Of course this delayed my withdrawl, due to additional forms requests, and color copies of that CC.

  Last Friday, after a week of submitting forms, my withdrawl was approved, and Iveta sent me a confirmation of approval. The website states ACHs are sent in 2 days, yet her Email stated within 3 days.

  Well, after no funds arrived 4 days later, and I emailed Iveta who says ACHs are taking longer now, keep waiting. And I asked for tracking or receipt of the transfer, which she replied they do not provide such information.

  For the record, your site also states that I should be re-assured of fair gaming and good business practices since you are a member of the IGGBA. That group currently has no website and does not exist as far as I can tell.

  The reputation of Club World Group and Lucky Red is easily tarnished by such terrible customer service.

  Having reasonable expectations and a good attitude, I have received relatively harsh and negative treatment from the phone staff when inquiring.

  The amount after deducting bonuses etc, was to be $2,100.00  which was approved on 5/13/2011

  Exactly when should I expect my funds to arrive?

  PatrickCrain

  Martin,

  Moj Lucki Red korisnički ID je patrickcrain

  Pridružio sam se Lucki Redu, nakon što sam uradio istraživanje i pročitao pozitivne kritike o povlačenjima. Takođe sam registrovan u nekoliko drugih onlajn kazina i nisam početnik u ovom procesu.

  Uglavnom zbog osvajanja "slučajnog džekpota" od 2.000,00, prvi sam zahtev za povlačenje napravio pre dve nedelje. Naravno, odugovlačili su i nekoliko puta odbijali zahtev, tražeći još dodatne dokumentacije. Na primer, bojite kopije u visokoj rezoluciji prethodno odobrenih dokumenata. Što je apsurdno pošto sam odlučio da deponujem na MiPaiLink. Zatim su zatražili da napravim najmanje jedan depozit na kreditnoj kartici od 21.00 ili više, da bih odobrio ACH povlačenje. Naravno, ovo je odložilo moje povlačenje, zbog dodatnih zahteva za obrasce i kopija tog CC-a u boji.

  Prošlog petka, posle nedelju dana od podnošenja formulara, moje povlačenje je odobreno, a Iveta mi je poslala potvrdu o odobrenju. Na veb stranici se navodi da se ACH šalju za 2 dana, a njen e-mail je naveden u roku od 3 dana.

  Pa, nakon što sredstva nisu stigla 4 dana kasnije, i poslao sam imejl Iveti koja kaže da ACH sada traju duže, čekajte. I tražio sam praćenje ili prijem transfera, na šta je ona odgovorila da ne daju takve informacije.

  Za zapisnik, na vašem sajtu se takođe navodi da bi trebalo da budem uveren u pošteno igranje i dobre poslovne prakse pošto ste član IGGBA. Ta grupa trenutno nema veb stranicu i ne postoji koliko ja mogu da procenim.

  Reputacija Club Vorld Group-a i Lucki Red-a je lako narušena takvim užasnim korisničkim servisom.

  Imajući razumna očekivanja i dobar stav, dobio sam relativno oštar i negativan tretman od telefonskog osoblja kada sam se raspitivao.

  Iznos nakon odbitka bonusa itd. trebao je biti 2.100,00 USD koji je odobren 13.5.2011.

  Kada tačno treba da očekujem da moja sredstva stignu?

  PatrickCrain

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi there, sorry you are not happy with the service that you have received. If you can provide me examples of of the harsh and negative treatment by our phone staff I can get that looked into as calls are recorded to help with our customer service training and also should any intances like this occur.

  If you can provide me any dates or times and possibly who you spoke to we can find out much easier. We can then review the call and bring up any negatives with the staff members involved.

  Regards to your cashout. Looking at your account I see that you won on a Friday afternoon UK time. This is going from the time and date of the withdrawal request. As you probably know, our cashier department does not work weekends, so your withdrawal, although approved on the 13th would not have been processed until the Monday 16th. All ACH withdrawals are sent in a batch and not individually, so you most likely missed Friday's batch due to the time.

  The site does state 2 days, but we have a new ACH processor (a recent addition) that we are using that allows us to process greater volumes but the drawback is that it is a little slower than the previous one. Unfortunately by living in the US you need to be a little more patient when it comes cashing out. That being said you should see your funds any time now.

  Please confirm when you see it.

  Zdravo, izvinjavamo se što niste zadovoljni uslugom koju ste dobili. Ako mi možete dati primere grubog i negativnog tretmana od strane našeg telefonskog osoblja, mogu da dobijem pregled dok se pozivi snimaju kako bismo pomogli u obuci naše korisničke službe, kao i ako se pojave ovakve situacije.

  Ako možete da mi navedete datume ili vreme i eventualno sa kim ste razgovarali, saznaćemo mnogo lakše. Zatim možemo da pregledamo poziv i iznesemo sve negativne strane uključenim članovima osoblja.

  Pozdrav za vaše isplate. Gledajući vaš nalog vidim da ste pobedili u petak popodne po britanskom vremenu. Ovo teče od vremena i datuma zahteva za povlačenje. Kao što verovatno znate, naša blagajna ne radi vikendom, tako da vaše povlačenje, iako odobreno 13., ne bi bilo obrađeno do ponedeljka 16. Sva ACH povlačenja se šalju u paketu, a ne pojedinačno, tako da ste najverovatnije propustili paket u petak zbog vremena.

  Na sajtu stoji 2 dana, ali imamo novi ACH procesor (skorašnji dodatak) koji koristimo koji nam omogućava da obrađujemo veće količine, ali nedostatak je što je malo sporiji od prethodnog. Nažalost, ako živite u SAD, morate biti malo strpljiviji kada je u pitanju isplata. Uz to, trebalo bi da vidite svoja sredstva u bilo kom trenutku.

  Potvrdite kada ga vidite.

 • Original engleski Prevod srpski

  Martyn,

  I appreciate the sincere thoughts and information, which would go a long way in training phone staff. They likely deal with so many unhappy customers and complaints they have a different attitude than you do. I just want accurate honest information when I ask for assistance. Iveta has also been professional and courteous in every email for the record.

  I actually first won on Thursday May 5th, and I then had a balance of 3,500.00
  On Friday May 6th I requested a withdrawl of 3,000.00

  Cashiers asked me to make a minimum $21.00 Visa deposit to allow the ACH, Since my deposits had always been through MyPayLinq. Seemed like an odd request, but I did it anyways. Which only protracted the issue, since now they needed high resolution color images of the CC used, and new forms signed which included the CC info I used.

  After cancelling my first 4 initial ACH withdrawl requests, they approved the $2,500.00 ACH you referred to on May 13th, and yes I was informed it would process on Monday May 16th.

  I understand the requirements, and the security to protect both parties.

  I am sure that it should arrive soon, but today is marking two weeks since my first withdrawl request, and tomorrow it will be one week since my ACH withdrawl was actually approved.

  When it arrives I will be sure to confirm it

  Thanks for any help expediting

  Patrick

  Martin,

  Cenim iskrene misli i informacije, koje bi mnogo doprinele obučavanju telefonskog osoblja. Verovatno se bave toliko nezadovoljnih kupaca i pritužbi da imaju drugačiji stav od vas. Samo želim tačne iskrene informacije kada tražim pomoć. Iveta je takođe bila profesionalna i ljubazna u svakom imejlu za zapisnik.

  Zapravo sam prvi put pobedio u četvrtak, 5. maja, i tada sam imao stanje od 3.500,00
  U petak 6. maja zatražio sam povlačenje 3.000,00

  Blagajnici su me zamolili da uplatim minimalni Visa depozit od 21,00 USD kako bih omogućio ACH, pošto su moji depoziti uvek bili preko MiPaiLink-a. Delovao je kao čudan zahtev, ali sam to ipak uradio. Što je samo odugovlačilo problem, jer su im sada bile potrebne slike u boji visoke rezolucije korišćenih CC-a i novih potpisanih obrazaca koji su uključivali CC informacije koje sam koristio.

  Nakon što su otkazali moja prva 4 početna zahteva za povlačenje ACH-a, odobrili su ACH od 2,500,00 USD koji ste spomenuli 13. maja, i da, obavešten sam da će biti obrađen u ponedeljak 16. maja.

  Razumem zahteve i sigurnost da zaštitim obe strane.

  Siguran sam da bi uskoro trebalo da stigne, ali danas se obeležavaju dve nedelje od mog prvog zahteva za povlačenje, a sutra će biti nedelju dana od kada je moje ACH povlačenje zapravo odobreno.

  Kada stigne, sigurno ću to potvrditi

  Hvala na pomoći u ubrzavanju

  Patrik

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy to report the ACH deposit to my account was successful

  Looking forward to playing and winning at Club World Casinos many more times.....  Thanks Martyn and Iveta

  Sretan sam što mogu prijaviti da je ACH depozit na moj račun bio uspešan

  Radujem se što ću igrati i pobediti u Club Vorld Casinos još mnogo puta..... Hvala Martin i Iveta

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Martyn,
  My user name for club world casino is judi99. I made a withdrawl thru your ACH system 2 weeks ago and have still not received it. I have tried to use chat and haven't gotten any anwsers to what is going on. Could you please look into this for me. I have played with Club World for several years and have always used quicktender, but that is not availble as your well aware. Thanks
  Judi McMullen

  Zdravo Martine,
  Moje korisničko ime za club vorld casino je judi99. Napravio sam povlačenje preko vašeg ACH sistema pre 2 nedelje i još uvek ga nisam dobio. Pokušao sam da koristim ćaskanje i nisam dobio nikakve odgovore o tome šta se dešava. Možete li molim vas da mi ovo pogledate. Igrao sam za Club Vorld nekoliko godina i uvek sam koristio kuicktender, ali to nije dostupno kao što vam je poznato. Hvala
  Judi McMullen

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Judi,

  The players that switch from Quicktender to ACH will need to adjust to a longer processing time between the ACH being sent and the ACH being received. The standard is approximately 10 working days.

  Once we send the instruction to our processor it usually gets actioned within 24 hours.

  You should be seeing the funds anytime now.


  Hi Martyn,
  My user name for club world casino is judi99. I made a withdrawl thru your ACH system 2 weeks ago and have still not received it. I have tried to use chat and haven't gotten any anwsers to what is going on. Could you please look into this for me. I have played with Club World for several years and have always used quicktender, but that is not availble as your well aware. Thanks
  Judi McMullen

  Zdravo Judi,

  Igrači koji prelaze sa Kuicktender-a na ACH će morati da se prilagode dužem vremenu obrade između ACH-a koji se šalje i ACH-a koji se prima. Standardno je oko 10 radnih dana.

  Kada pošaljemo instrukciju našem procesoru, obično se reaguje u roku od 24 sata.

  Trebalo bi da vidite sredstva u bilo kom trenutku.


  Zdravo Martine,
  Moje korisničko ime za club vorld casino je judi99. Napravio sam povlačenje preko vašeg ACH sistema pre 2 nedelje i još uvek ga nisam dobio. Pokušao sam da koristim ćaskanje i nisam dobio nikakve odgovore o tome šta se dešava. Možete li molim vas da mi ovo pogledate. Igrao sam za Club Vorld nekoliko godina i uvek sam koristio kuicktender, ali to nije dostupno kao što vam je poznato. Hvala
  Judi McMullen
 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks Martyn for the explanation i knew you would pull through!

  Hvala Martine na objašnjenju, znao sam da ćeš izdržati!

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank You for anwsering. My request for the withdrawal was on the 26th of May so I think I'am past the 10 working day explanation how long should I wait before contacting you if I don't receive it in the next few days.
  Judi

  Hvala Vam na odgovoru. Moj zahtev za povlačenje bio je 26. maja, tako da mislim da mi je prošlo 10 radnih dana za objašnjenje koliko treba da čekam pre nego što vas kontaktiram ako ga ne dobijem u narednih nekoliko dana.
  Judi

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello,

  I won 1000.00 at Club World Casino and I still haven't received my ACH withdrawal.  I got an email on May 27, saying congratulations ETC. and that my withdrawal should reach my bank in 3 days of course it didn't then they gave me several other lies and I still don't have my money.  Question is this casino known for giving depositors the run around?  Also do you think that I will actually get my money?

  >:(Please Help.

  Zdravo,

  Osvojio sam 1000.00 u Club Vorld Casino i još uvek nisam dobio ACH povlačenje. Dobio sam e-poruku 27. maja u kojoj se kaže čestitke ETC. i da moje podizanje treba da stigne u moju banku za 3 dana, naravno da nije onda su mi izneli još nekoliko laži i još uvek nemam svoj novac. Pitanje da li je ovaj kazino poznat po tome što štedi deponenata? Takođe mislite da ću zaista dobiti svoj novac?

  >:(Molimo pomoć.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks Martyn and Judi I guess I should have read a little further to see my question was answered I guess my request was a day after Judi's the 27Th so hopefully I'll get my money.

  Hvala Martin i Judi. Pretpostavljam da je trebalo da pročitam još malo da vidim da je na moje pitanje odgovoreno. Pretpostavljam da je moj zahtev bio dan nakon Džudi 27. pa se nadam da ću dobiti svoj novac.

 • Original engleski Prevod srpski

  martin you are casino rep for highnoon casino?

  martin ti si kazino predstavnik za kazino u podne?

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre mesec dana
44

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 21 dana
162

Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...
Maj 2024. Takmičenje za pravi novac od 500 dolara: Hajde da testiramo kazina

matijan
matijan Serbia pre 2 meseca
119

Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj tematskoj stranici o bonusu za Dan Svetog Patrika . Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako...
Najbolji kazino bonusi za Dan Svetog Patrika 2024. ☘