Liberti Slots, Lincoln Casino, PlaiCroco podrška i nit za žalbe

54,111
pregleda
650
odgovora
Poslednja objava postavila pre jednog dana tough_nut
Dylan69
 • Započeto
 • Dylan69
 • Curacao Casino Rep 79
 • Poslednja aktivnost pre mesec dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello,

  I am Dylan, I represent Liberty Slots Casino and Lincoln Casino.

  Liberty Slots and Lincoln Casino offers you over 150 games with great graphics and an excellent payout rate.
  We pride ourselves in offering you the best online casino entertainment along with reliable service.

  We here at Liberty Slots and Lincoln Casino would like to hear your questions, issues and comments in efforts to serve you better.
  Submit your post here, we will assist you momentarily.

  Updated 29th April 2020: PlayCroco added to LCB list

  Zdravo,

  Ja sam Dilan, predstavljam Liberti Slots Casino i Lincoln Casino .

  Liberti Slots i Lincoln Casino vam nude preko 150 igara sa odličnom grafikom i odličnom stopom isplate.
  Ponosimo se time što vam nudimo najbolju onlajn kazino zabavu uz pouzdanu uslugu.

  Mi ovde u Liberti Slots i Lincoln kazinu želimo da čujemo vaša pitanja, probleme i komentare u nastojanju da vam bolje služimo.
  Pošaljite svoju objavu ovde, mi ćemo vam pomoći trenutno.

  Ažurirano 29. aprila 2020: PlaiCroco je dodat na LCB listu

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi  Dylan69
    First i would like to say, welcome to the forum. Second i would like to give a comment about the daily free roll.  I do not like the fact that a change was made to the starting balance. It was already very difficult to win without starting you out with a $20 balance. 
    I would also like to add that i like your slots, especially Dr. Love and i am considering depositing more in the near future. Would also be nice if you could add a few more free rolls  grin.

  Zdravo Dilan69
  Prvo želim da kažem, dobrodošli na forum. Drugo, želeo bih da dam komentar o dnevnom besplatnom rolu. Ne sviđa mi se što je napravljena promena na početnom bilansu. Već je bilo veoma teško pobediti a da ne počnete sa saldom od 20 dolara.
  Takođe bih želeo da dodam da mi se sviđaju vaši slotovi, posebno Dr. Love i razmišljam da u bliskoj budućnosti uplatim još. Takođe bi bilo lepo kada biste mogli da dodate još nekoliko besplatnih rolni grin .

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Dylan welcome to LCB!  I'm very glad that we finally have a rep on board for Lincoln and Liberty, they have become my favorite places to deposit lately.  I posted just yesterday here about your deposit bonuses for even a $5 paste and pay deposit.  I think that's amazing!  But I'm with Rena, I think the tourney starting balances should be a little higher.

  Zdravo Dilane, dobrodošao u LCB! Veoma mi je drago što konačno imamo predstavnika Linkolna i Libertija, oni su postali moja omiljena mesta za depozit u poslednje vreme. Juče sam ovde objavio o vašim bonusima na depozit čak i za 5 dolara zalepite i platite depozit. Mislim da je to neverovatno! Ali ja sam sa Renom, mislim da bi početna bilansa turnira trebalo da bude malo veća.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Dylan,

  Welcome to the forum  smiley

  Zdravo Dilan,

  Dobrodošli na forum smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello,

  Thank you for your warm welcome. I look forward to assisting you.

  I am happy know you enjoy our games. I know many like our free rolls, we try to make them as fair as possible so all players can have a solid chance at winning.

  I can however look into the possibility of having 1 or 2 other free rolls added to the tournament lobby. I can’t make any promises just yet.

  Regards,
  Dylan

  Zdravo,

  Hvala vam na toploj dobrodošlici. Radujem se što ću vam pomoći.

  Drago mi je što znam da uživate u našim igrama. Znam da se mnogima sviđaju naša slobodna bacanja, trudimo se da budu što pošteniji kako bi svi igrači imali solidne šanse za pobedu.

  Međutim, mogu da razmotrim mogućnost dodavanja 1 ili 2 druga besplatna bacanja u lobi turnira. Ne mogu još da obećavam.

  Pozdravi,
  Dilan

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome Dylan69 you have joined a great team.
  I like the fact you are willing to open up the communication between casinos and their players.
  The only  thing I have to comment on is to say thank you for the freerolls, when times are lean we can still play and enjoy it.
  I have loved your games from day 1 and look forward to the new ones coming out.
  Have a great day.

  imakin1

  Dobro došao Dilan69, pridružio si se sjajnom timu.
  Sviđa mi se činjenica da ste voljni da otvorite komunikaciju između kazina i njihovih igrača.
  Jedina stvar koju moram da prokomentarišem je da vam kažem hvala za freeroll turnire, kada su vremena mršava još uvek možemo da igramo i uživamo.
  Volim vaše igre od prvog dana i radujem se izlasku novih.
  Želim ti lep dan.

  imakin1

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Dylan,

  Welcome to the forum. smiley

  I play a lot at both Lincoln and Liberty.

  Would you kindly look into something for me?  I am not able to use the Paste and Play option at Liberty even though I had been told in the past it was a viable option for me.  It is available in my Lincoln acct which is odd.

  I will send you a PM with my info.

  Thanks!!

  Zdravo Dilan,

  Dobrodošli na forum. smiley

  Puno igram i za Linkoln i za Liberti.

  Da li biste ljubazno istražili nešto za mene? Ne mogu da koristim opciju Paste and Plai u Liberti-u iako mi je u prošlosti rečeno da je to izvodljiva opcija za mene. Dostupan je u mom Lincoln nalogu što je čudno.

  Poslaću vam PM sa svojim podacima.

  Hvala!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Dyland and welcome!  Glad to have you here for us all.

  Zdravo Dilande i dobrodošao! Drago mi je što ste ovde za sve nas.

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to our lovely forum!

  Dobrodošli na naš divni forum!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Dylan,  I want to start by saying that your CS reps are 99% of the time wonderful.  I would rank you all in top 4 for support.

  Last night I spoke w/ Dean and he told me that I would be eligible for a comp chip on my next deposit.  So I deposited today, played the money$ and when I was finished, contacted support.  Roshema told me that I was not eligible at the time. 

  From my experience, Dean is a pretty good rep, extremely friendly as well as knowledgeable about the T&C at Lincoln and Liberty.

  Just wondering what happened and who I got the misinformation from.  I really enjoy your casinos, and this is literally the first problem I've had in years of playing at them.

  Liberty acct# LS0988220505

  Zdravo Dilane, želim da počnem tako što ću reći da su vaši CS predstavnici u 99% slučajeva odlični. Sve bih vas svrstao u top 4 za podršku.

  Sinoć sam razgovarao sa Dinom i on mi je rekao da ću imati pravo na komp čip na svom sledećem depozitu. Pa sam deponovao danas, igrao money $ i kada sam završio, kontaktirao sam podršku. Rošema mi je rekla da nisam bio kvalifikovan u to vreme.

  Iz mog iskustva, Dean je prilično dobar predstavnik, izuzetno prijateljski nastrojen, kao i dobro upućen u T&C u Linkolnu i Libertiju.

  Samo se pitam šta se desilo i od koga sam dobio dezinformacije. Zaista uživam u vašim kazinima, i ovo je bukvalno prvi problem koji sam imao u godinama igranja u njima.

  Liberti acct# LS0988220505

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello,

  Thank you for playing at Liberty Slots. We truly appreciate your kind words and are happy that your experience with us so far has been great.

  I looked into this issue for you and the issue has been resolved. A comp has been credited to your account.

  Kindest Regards,

  Dylan

  Zdravo,

  Hvala vam što igrate na Liberti Slots. Zaista cenimo vaše lepe reči i srećni smo što je vaše iskustvo sa nama do sada bilo sjajno.

  Pregledao sam ovaj problem za vas i problem je rešen. Uplata je pripisana vašem nalogu.

  S poštovanjem,

  Dilan

 • Original engleski Prevod srpski

  Dylan that is so great.  Thanks so much, I really love your casinos and your reps, I actually had a spin last night betting a quarter that landed me $325!!!!!!!!!!!!!!  Go play at Liberty or Lincoln, you guys can see the awesome support!

  Dilan, to je tako sjajno. Hvala vam puno, stvarno volim vaša kazina i vaše predstavnike, stvarno sam imao spin sinoć kladeći se na četvrtinu koja mi je donela 325$!!!!!!!!!!!!!!! Idi igraj u Libertiju ili Linkolnu, videćete sjajnu podršku!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi.  Really glad to see this forum. I started playing the free tournaments at Liberty about year ago or so and deposit every so often and play slots.  Well since I have come to like the casino and was a loyal Go Casino member back before they closed (5 year member daily depositer), you guys have the same games. 
  Some good news is that last night i deposited and was down about 200.00 and decided to raise my bet and lo and behold,,,,, well lets just say i cashed out for a little over 11,000.00  Very exciting.
  Now my question is, one thing that is disappointing is the withdraw method. Since this being the first time, a little concerning that the only to maximize the amount I can withdraw at one time, is to use the courier check.  Is that a certified bank draft and not a personal casino check, right? My concern is that my bank will hold it for 10 days or until it clears.  So since i can only withdraw 3000.00 week for 3 weeks and the last being a 2000.00 withdraw, each time I have to wait 10 days once i recieve it. 
  Is there a better option?  And sorry to bombard you with questions. lol  Very excited and found thiis forum. 

  kim

  Zdravo. Zaista mi je drago videti ovaj forum. Počeo sam da igram besplatne turnire na Libertiju pre otprilike godinu dana i povremeno uplaćujem i igram slotove. Pa pošto mi se dopao kazino i bio sam lojalan član Go kazina pre nego što su se zatvorili (dnevni depozitar od 5 godina), vi momci imate iste igre.
  Neke dobre vesti su da sam sinoć deponovao i pao oko 200.00 i odlučio da podignem svoju opkladu i eto,,,,, pa hajde da samo kažem da sam unovčio nešto više od 11,000.00 Veoma uzbudljivo.
  Moje pitanje je, jedna stvar koja je razočaravajuća je metoda povlačenja. Pošto je ovo prvi put, malo brinem da je jedino da maksimalno povećam iznos koji mogu da podignem u jednom trenutku da koristim kurirski ček. Da li je to overena menica banke, a ne lični kazino ček, zar ne? Brine me da će ga moja banka zadržati 10 dana ili dok se ne počisti. Dakle, pošto mogu da povučem samo 3000,00 nedeljno tokom 3 nedelje, a poslednje je povlačenje od 2000,00, svaki put moram da čekam 10 dana kada ga dobijem.
  Postoji li bolja opcija? I izvinite što vas bombardujem pitanjima. lol Veoma sam uzbuđena i pronašla sam ovaj forum.

  kim

 • Original engleski Prevod srpski

  Dear Kim,

  I am happy to know you enjoy playing at Liberty Slots.

  Congratulations on your win!

  Kim there may be other options, however I would have to take a look at your account. Can you please provide me with your account number so I take a look for you.

  I await you response.

  Kindest regards,

  Dylan

  Draga Kim,

  Drago mi je što znam da uživate u igranju na Liberti Slots.

  Čestitamo na pobedi!

  Kim, možda postoje i druge opcije, ali moram da pogledam tvoj nalog. Možete li mi dati broj svog računa da vas potražim.

  Čekam vaš odgovor.

  S poštovanjem,

  Dilan

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Dylan and thanks for responding.  My acct is Username is LS0676936058 And thanks so much. I am excited as well.  Thats a drop in the bucket compared to the losses over the last 7 or so years. However,  Liberty Slots and I have started off on a great foot!  I did lose quite a bit first. but this sooo makes up for it. lol

  thanks and very nice to meet you.

  Zdravo Dilane i hvala na odgovoru. Moje korisničko ime je LS0676936058 I hvala vam puno. I ja sam uzbuđen. To je pad u kantici u poređenju sa gubicima u poslednjih 7 godina. Međutim, Liberti Slots i ja smo krenuli sjajno! Prvo sam prilično izgubio. ali ovo nadoknađuje. lol

  hvala i drago mi je što smo se upoznali.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Dylan,  my accounts at Lincoln and Liberty are  LC0281319939  and LS0058014011.  I was wondering if you could please check into some problems I keep having with the casino.  I have spent so much money {mainly at Lincoln} that I refuse to even look and see how much {I do know that on pastenpay there are literally hundreds of pages}.  Ok having said that  I was wondering why everyday for this past couple weeks I'm having all kinds of problems.  Money that doesn't show up right away or reels that go from normal loose to so tight that I have to wait 5 minutes per spin to even make 20$ last for half-hour of play. Or it will say too many cards registered to register another -even after I have it down to 2 cards.  Or  says i've reached my limit on days that I only deposit once or twice.  Today I decide to only spend 5$ with pastenpay because I don't want to spend any more regular deposits and lose so quickly.  {I'm not a rich person just love to play}  Ok  so i go back to deposit again and now?  Every deposit method is missing except for:  moneygram, Ukash and Internet coupon?  What are you guys trying to tell me?  You don't want my money after i've deposited  about 90 days in a row?  You don't want USA players anymore?  Please I do not understand!  Is this related to a computer glitch you guys had a couple weeks ago {i still have the e-mail!}  that said your system had an error with pastenpay and that you were taking it from my pastenpay account?  I've kept money in there all month and at any time you could of taken your money back for what ever issue you had.  I mention having the e-mail because I don't wish to be accused of reversing any deposits.  Please help me understand why it seems i'm not welcome anymore?  Thank you sincerely  Lydia

  Zdravo Dilane, moji nalozi u Linkolnu i Libertiju su LC0281319939 i LS0058014011. Pitao sam se da li biste mogli da proverite neke probleme koje stalno imam sa kazinom. Potrošio sam toliko novca {uglavnom u Linkolnu} da odbijam čak ni da pogledam i vidim koliko {znam da na pastenpai-u postoje bukvalno stotine stranica}. U redu, pošto sam rekao da se pitam zašto svaki dan poslednjih nekoliko nedelja imam sve vrste problema. Novac koji se ne pojavi odmah ili namotaji koji prelaze od normalnog labavog do toliko čvrstog da moram da čekam 5 minuta po okretu da bih čak 20$ mogao da izdrži pola sata igre. Ili će reći da je registrovano previše kartica da bih registrovao drugu - čak i nakon što imam 2 kartice. Ili kaže da sam dostigao ograničenje u danima koje uplaćujem samo jednom ili dva puta. Danas odlučujem da potrošim samo 5$ sa pastenpai-om jer ne želim da trošim više redovnih depozita i gubim tako brzo. {Nisam bogata osoba, samo volim da se igram} Ok, pa se vraćam na depozit ponovo i sada? Nedostaje svaki metod depozita osim: moneigrama, Ukash i internet kupona? Šta pokušavate da mi kažete? Ne želite moj novac nakon što sam položio oko 90 dana zaredom? Ne želite više igrače iz SAD? Molim te ne razumem! Da li je ovo povezano sa greškom na računaru koju ste imali pre nekoliko nedelja {još uvek imam e-poštu!} koja je rekla da vaš sistem ima grešku sa pastenpai-om i da je preuzimate sa mog pastenpai naloga? Držao sam novac tamo ceo mesec i u bilo kom trenutku ste mogli da uzmete svoj novac nazad za bilo koji problem koji ste imali. Pominjem da imam e-mail jer ne želim da budem optužen za poništavanje depozita. Molim vas pomozite mi da razumem zašto se čini da više nisam dobrodošao? Hvala vam iskreno Lidija

 • Original engleski Prevod srpski

  here is a screenshot

  evo snimka ekrana

 • Original engleski Prevod srpski

  Wow nice win!  Dylan is super helpful, Lincoln and liberty are my favorite places to play. Don't give it all back!  wink

  Vau lepa pobeda! Dilan je od velike pomoći, Linkoln i sloboda su moja omiljena mesta za igru. Ne vraćaj sve! wink

 • Original engleski Prevod srpski

  It would be nice if there was an option to 'pay my credit card'.  I do notice you offer to pay onto a debit card but I don't see paying back to a credit card.

  Thanks for all your replies.:)

  Bilo bi lepo kada bi postojala opcija da 'platim kreditnom karticom'. Primetio sam da nudite plaćanje na debitnu karticu, ali ne vidim vraćanje na kreditnu karticu.

  Hvala na svim vašim odgovorima. :)

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Kim,

  I hope all is well.

  I looked into this for you, unfortunately a check would be your best option at present.

  The other methods are just slightly lower. This is an actual check and not a draft.

  I know its not the best at present, however we are working to make it better.

  I am sorry I could not be of more help Kim.

  Have a good day.

  Kindest regards,

  Dylan 

  Zdravo Kim,

  Nadam se da je sve dobro.

  Proverio sam ovo umesto vas, nažalost ček bi bio vaša najbolja opcija trenutno.

  Ostale metode su samo nešto niže. Ovo je stvarna provera, a ne nacrt.

  Znam da trenutno nije najbolje, ali radimo na tome da bude bolje.

  Žao mi je što nisam mogao više pomoći Kim.

  Želim ti prijatan dan.

  S poštovanjem,

  Dilan

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Dylan?  Am i being ignored or did you overlook my post?  Thank you

  Halo Dilan? Da li me ignorišu ili ste prevideli moj post? Hvala vam

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Lydia,

  How are you doing?

  I am saddened to read that you are not enjoying yourself at our casinos.

  Lydia, there is little I can do regarding out come of game play. Our software utilizes a sophisticated Random Number Generator that ensures a random outcome for all game plays. This is the same system used in Land based casinos. Consequently, while many of our players win, there are, at the same time, others who are not always lucky. Generally the casino has a 96% payout rate. While reviewing your LibertySlots account you have a 95% payout rate so far and your Lincoln account has a 91% payout rate.

  I reviewed your account and found that you are enabled for Ukash, CC deposits, MG deposits, Paste and Pay and a few others. Please make sure you have the latest version of Adobe Flash downloaded to ensure the cashier displaying all details. We have no problem with US players.

  Regarding the issue you had with Paste and Pay I will have one of the casino supervisors contact you. I am sorry I cannot do more at this time, however the casino supervisor will contact you.

  I wish you the best of luck Lydia. Please let me know if you are able to see the payment options.

  Have a good day.

  Kindest Regards,
  Dylan

  Zdravo Lidija,

  Kako si?

  Tužan sam što čitam da ne uživate u našim kockarnicama.

  Lidija, malo toga mogu da uradim u vezi sa ishodom igre. Naš softver koristi sofisticirani generator slučajnih brojeva koji obezbeđuje nasumičan ishod za sve igre. Ovo je isti sistem koji se koristi u kockarnicama na zemlji. Dakle, dok mnogi naši igrači pobeđuju, postoje, u isto vreme, i drugi koji nemaju uvek sreće. Generalno, kazino ima stopu isplate od 96%. Dok pregledavate svoj LibertiSlots nalog, do sada imate stopu isplate od 95%, a vaš Lincoln nalog ima stopu isplate od 91%.

  Pregledao sam vaš nalog i otkrio da su vam omogućeni Ukash, CC depoziti, MG depoziti, Paste and Pai i nekoliko drugih. Uverite se da imate preuzetu najnoviju verziju Adobe Flash-a kako biste bili sigurni da će blagajnik prikazati sve detalje. Nemamo problema sa američkim igračima.

  U vezi sa problemom koji ste imali sa Paste and Pai, zamoliću jednog od nadzornika kazina da vas kontaktira. Žao mi je što u ovom trenutku ne mogu više da uradim, ali će vas kontaktirati supervizor kazina.

  Želim ti svu sreću Lidija. Obavestite me da li možete da vidite opcije plaćanja.

  Želim ti prijatan dan.

  S poštovanjem,
  Dilan

 • Original engleski Prevod srpski

  Credit Card as payment option

  Hello,

  It would be very nice if we could use credit card as a payment option. However it is not possible at present.

  It would have made things much easier for us as well. We do have a variety of payment options and we try to ensure that withdrawals are expedited as quickly as possible.

  Have a good day.

  Kindest regards,
  Dylan

  Kreditna kartica kao opcija plaćanja

  Zdravo,

  Bilo bi veoma lepo kada bismo mogli da koristimo kreditnu karticu kao opciju plaćanja. Međutim, to trenutno nije moguće.

  I nama bi to mnogo olakšalo. Imamo različite opcije plaćanja i trudimo se da osiguramo da isplate budu što brže moguće.

  Želim ti prijatan dan.

  S poštovanjem,
  Dilan

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks for replying Dylan even though it still doesn't answer my question about why it seems the casino wants me to go away.  Yes my deposit options are back now but that was after I posted - I didn't change Adobe Flash or anything else on my computer.  Maybe all the various daily problems will end now also in which I am very grateful to you.  Thanks

  Hvala na odgovoru Dilane iako još uvek ne odgovara na moje pitanje zašto se čini da kazino želi da odem. Da, moje opcije depozita su se sada vratile, ali to je bilo nakon što sam objavio - nisam promenio Adobe Flash ili bilo šta drugo na svom računaru. Možda će se sada završiti i svi razni svakodnevni problemi na čemu sam vam veoma zahvalan. Hvala

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Dylan. I am a member at both Liberty and Lincoln and I've just recently made two small deposits at Liberty. Since then I've tried to collect a few of the no deposits that have come up because i qualify for them now as I am a depositing member smiley and the auto message says "unfortunately you've collected this bonus too many times." I've never had this issue before with these two casinos and it is very frustrating because I know I never collected those bonuses before. And it's happened two times for each casino. I inquired about the issue with live chat and received little, actually no help whatsoever plus a surly attitude from the chat operator too. The ones i just tried to collect were BIGFREE19 for Liberty and LCFREE19 for Lincoln. My acc # for Liberty is LS0745189418 and Lincoln is LC0024521463. I would be so appreciative and grateful for your help figuring out and righting this problem, if at all possible. Thank you so much for your time.
              Bestestest of wishes!
                -Mally

  Zdravo Dilan. Član sam i Libertija i Linkolna i nedavno sam napravio dva mala depozita u Libertiju. Od tada sam pokušao da prikupim nekoliko bez depozita koji su se pojavili jer se sada kvalifikujem za njih pošto sam član koji vrši depozit smiley a automatska poruka kaže „nažalost, ovaj bonus ste prikupili previše puta“. Nikada ranije nisam imao ovaj problem sa ova dva kazina i to je veoma frustrirajuće jer znam da nikada ranije nisam prikupio te bonuse. I to se desilo dva puta za svaki kazino. Raspitao sam se o problemu sa ćaskanjem uživo i dobio sam malo, zapravo nikakvu pomoć, plus mrzovoljan stav i operatera za ćaskanje. One koje sam upravo pokušao da prikupim su BIGFREE19 za Liberti i LCFREE19 za Linkoln. Moj broj računa za Liberti je LS0745189418, a Linkoln je LC0024521463. Bio bih veoma zahvalan i zahvalan na vašoj pomoći u otkrivanju i rešavanju ovog problema, ako je ikako moguće. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
  Najbolje od želje!
  -Malli

 • Original engleski Prevod srpski

  LC0024521463, LS0745189418

  Hello,

  I do hope all is well.

  I reviewed your accounts. I found that your Lincoln casino account received that bonus already and therefore cannot claim in again. That promotion was only run for a few days by the host.

  Your Liberty Slots casino account is not eligible to receive that bonus. Your account has received 700% more bonuses than you made deposits.

  Unfortunately there is not much more I can do at present.

  if you have further questions please let me know.

  Kindest regards,

  Dylan

  LC0024521463, LS0745189418

  Zdravo,

  Nadam se da je sve dobro.

  Pregledao sam tvoje račune. Otkrio sam da je vaš Linkoln kazino nalog već dobio taj bonus i stoga ne mogu ponovo da ga zahtevate. Tu promociju domaćin je vodio samo nekoliko dana.

  Vaš Liberti Slots kazino nalog ne ispunjava uslove za primanje tog bonusa. Vaš račun je dobio 700% više bonusa nego što ste uplatili.

  Nažalost, trenutno ne mogu mnogo više da uradim.

  ako imate dodatnih pitanja, javite mi.

  S poštovanjem,

  Dilan

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Dylan.  Hope you are doing well.  I was hoping that you could review my acct, going back to the 6th of the month, (day before or day after)  and see what the deposits compared to the bonuses ratio I have received.  I know what it is but would like to see what the casinos calculation is.  Curious once you add it up as to if I qualify for a match bonus on one of any (many) of the 45.00 deposits i made.  Thanks in advance for your time.

  LS0676936058 is my acct number. 


  Zdravo Dilan. Nadam se da si dobro. Nadao sam se da biste mogli da pregledate moj račun, vraćajući se na 6. u mesecu, (dan pre ili dan posle) i vidite koliki su depoziti u poređenju sa odnosom bonusa koji sam dobio. Znam šta je, ali bih voleo da vidim šta je kazino računica. Zanima me kada to saberete da li se kvalifikujem za bonus na jedan od (mnogih) od 45,00 depozita koje sam napravio. Hvala unapred na vašem vremenu.

  LS0676936058 je moj broj računa.


 • Original engleski Prevod srpski

  Hello,

  I hope you are well.

  We reviewed your account and made an exception for you.

  Your account was credited with a bonus.

  Have a great day.

  Kindest Regards,

  Dylan

  Zdravo,

  Nadam se da si dobro.

  Pregledali smo vaš nalog i napravili izuzetak za vas.

  Vaš račun je pripisan bonusom.

  Želim ti lep dan.

  S poštovanjem,

  Dilan

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Dylan!  Had an awesome hit over the weekend, $500 on a quarter bet at Liberty!  Requested a withdrawal and just wanted to let you know that so far I am very impressed with the speed and professionalism of your team with this matter. Still waiting on final approval, but it is within the time frame stated in your cashier.

  Due to your attentiveness in the LCB forum, I have no doubts that this will go smoothly! Thank you for being a casino that us USA players can not only enjoy playing at but also trust that our money will get paid out!

  Zdravo Dilan! Imao sam sjajan pogodak tokom vikenda, $500 na četvrtinu opklade u Libertiju! Zatražio sam povlačenje i samo želim da vas obavestim da sam do sada veoma impresioniran brzinom i profesionalnošću vašeg tima po ovom pitanju. Još uvek se čeka konačno odobrenje, ali je u roku navedenom u vašoj blagajni.

  Zbog vaše pažnje na LCB forumu, ne sumnjam da će ovo proći glatko! Hvala vam što ste kazino u kojem mi igrači iz SAD ne samo da možemo da uživamo u igranju već i da verujemo da će naš novac biti isplaćen!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Dylan for some reason I have been locked out of my Liberty account. LS0988220505. Nicole was helpful in trying to get me logged back in but was unsuccessful. Can you check on this?  It really angers me because I had just deposited the last of my $ on my prepaid that I use for online purchases. sad

  Zdravo Dilane iz nekog razloga mi je zaključan nalog za Liberti. LS0988220505. Nikol je bila od pomoći u pokušaju da se ponovo prijavim, ali nije uspela. Možete li proveriti ovo? To me stvarno ljuti jer sam upravo položio poslednji od svojih $ na svoj pripejd koji koristim za kupovinu na mreži. sad

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello,

  I do hope all is well.

  Congratulations on your recent win! All went well with your payment.

  I reviewed your account. I cannot see any reason why you would not be able to enter your account.

  Your password is being reset and sent to you.
  If you are able to access your account, you can then go to my account and update your password.

  If you are still unable to enter your account after you attempt to log in using your new password, please let me know so I can further assist you.

  Have a good day.

  Kindest Regards,

  Dylan

  Zdravo,

  Nadam se da je sve dobro.

  Čestitamo na nedavnoj pobedi! Sve je prošlo dobro sa vašom uplatom.

  Pregledao sam vaš nalog. Ne vidim nijedan razlog zašto ne biste mogli da uđete na svoj nalog.

  Vaša lozinka se resetuje i šalje vam.
  Ako možete da pristupite svom nalogu, onda možete da odete na moj nalog i ažurirate svoju lozinku.

  Ako i dalje ne možete da uđete na svoj nalog nakon što pokušate da se prijavite pomoću nove lozinke, obavestite me da vam mogu dodatno pomoći.

  Želim ti prijatan dan.

  S poštovanjem,

  Dilan

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks Dylan!  I am more and more impressed by your team every time I speak with them. Your games are also great. Nicole easily spent 30 minutes with me in chat last night trying to get it figured out to no avail. She is so sweet. I received an email from tech support that your servers were temporarily down and I was able to login after about three hours. It was frustrating but it was also clear that everyone over there was really trying to get it rectified.

  Hvala Dilane! Svaki put kada razgovaram sa njima, sve sam više impresioniran vašim timom. Vaše igre su takođe odlične. Nikol je lako provela 30 minuta sa mnom u ćaskanju sinoć pokušavajući da to shvati bezuspešno. Ona je tako slatka. Dobio sam e-poruku od tehničke podrške da su vaši serveri privremeno isključeni i da sam mogao da se prijavim nakon otprilike tri sata. Bilo je frustrirajuće, ali je takođe bilo jasno da svi tamo zaista pokušavaju da to isprave.

 • Original engleski Prevod srpski

  Good everything worked out. Congrats and good luck Jodi  smiley.

  Dobro, sve je ispalo. Čestitam i srećno Jodi smiley .

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Dylan

  I made several deposits at Liberty, and never had any luck. I to was told more than once I could have a comp on next deposit and ten told not elagable for it, I ve not made any more deposits since but I do play freerolls there and it is difficult with only 20.00 to play.  I do enjoy the games very much. Thanks for letting us speak out smiley

  Zdravo Dilan

  Napravio sam nekoliko depozita na Libertiju, i nikad nisam imao sreće. Više puta mi je rečeno da mogu da dobijem komp na sledećem depozitu, a deset je rečeno da to nije potrebno, od tada nisam napravio više depozita, ali igram freeroll turnire i teško je igrati sa samo 20.00. Veoma uživam u igricama. Hvala što ste nam dozvolili da progovorimo smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Now I'm locked out again. This is kind of frustrating now....

  Sada sam ponovo zaključan. Ovo je sada pomalo frustrirajuće....

 • Original engleski Prevod srpski

  I have been depositing at the casino but reading about the problems, i do not know if i will continue to until it is resolved. I also like their games but i am not thrilled about the starting  balance. I can not ever seem to get my balance up, no matter how hard i try  sad.  I do not want to happen to get lucky on a deposit, win, and then get locked out of my account. Would be a terrible move IMO. Hope everything works out, keep us posted.

  Uplaćivao sam u kazinu, ali čitajući o problemima, ne znam da li ću to nastaviti dok se problem ne reši. Sviđaju mi se i njihove igre, ali nisam oduševljen početnom ravnotežom. Čini se da nikada ne mogu da uspostavim ravnotežu, ma koliko se trudio sad . Ne želim da mi se desi da mi se posreći sa depozitom, pobedim, a onda izgubim račun. IMO bi bio užasan potez. Nadam se da će sve uspeti, obaveštavajte nas.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Dylan,

  My logins are LS0232531686  and LC0626848493. I'm a long-term account holder. I've deposited many times. I've never withdrawn. Last April, I had an amazing hit on Triple Triple Gold ($4500) but unfortunately I reversed it and tossed it all back--SHAME ON ME!

  I'm glad you are here in the forum helping players with various issues. It's always nice to have that level of support anywhere.

  My luck on your 5 Reel Feature/Bonus games has been consistently poor. I have never hit anything over probably 100X on those and that has been rare. I'm sure people do--I see the big wins scrolling across the screen but I have not.

  I really like your Video Poker and I would love to see the addition of Double Double Bonus Poker and also Aces and Eights--but especially Dbl/Dbl Bonus Poker. It is one of the most popular VP games among Video Poker Players everywhere.

  I like the daily "Free Money Month" tournaments you have offered in April and your daily Freeroll. I agree with Rena35 that I would like to see the starting balance raised back up to $50 from $20.

  I have also experienced trouble whenever I try to make more than one or two Credit Card deposits within a 24 hour period. I don't understand why you have set deposit limits so low for CC deposits--but in reality by doing so you have probably saved me a considerable sum (which was lost elsewhere).

  Is the RTP on your 5 Reel Bonus Slots actually 95-96%? If so I presume they are VERY high variance.

  Thanks for coming to LCB Forum and hopefully my next post will be to discuss withdrawal options for my big win.

  Also, if either of my accounts are eligible for a courtesy bonus, I would happily accept it.

  Warm Regards!

  Zdravo Dilane,

  Moje prijave su LS0232531686 i LC0626848493. Ja sam dugoročni vlasnik računa. Deponovao sam mnogo puta. Nikada se nisam povukao. Prošlog aprila, imao sam neverovatan pogodak na Triple Triple Gold (4500$), ali sam, nažalost, preokrenuo to i sve bacio nazad – SRAM DA ME!

  Drago mi je što ste ovde na forumu i pomažete igračima oko raznih problema. Uvek je lepo imati takav nivo podrške bilo gde.

  Moja sreća na vašim 5 Reel Feature/Bonus igrama je konstantno loša. Nikada nisam pogodio ništa preko verovatno 100Ks na njima i to je bilo retko. Siguran sam da ljudi vide – vidim velike pobede kako se kreću po ekranu, ali nisam.

  Zaista mi se sviđa vaš Video Poker i voleo bih da vidim dodatak Double Double Bonus Pokera, kao i Asova i Osmica - ali posebno Dbl/Dbl Bonus Pokera. To je jedna od najpopularnijih VP igara među igračima video pokera svuda.

  Sviđaju mi se svakodnevni "Mesec besplatnog novca" koje nudite u aprilu i vaš dnevni Freeroll. Slažem se sa Rena35 da bih želeo da vidim da se početni balans vrati na 50 dolara sa 20 dolara.

  Takođe sam imao problema kad god pokušam da napravim više od jednog ili dva depozita na kreditnoj kartici u roku od 24 sata. Ne razumem zašto ste postavili tako niske limite depozita za CC depozite - ali u stvarnosti ste mi time verovatno uštedeli značajnu sumu (koja je izgubljena na drugom mestu).

  Da li je RTP na vašim 5 reel bonus slotovima zapravo 95-96%? Ako je tako, pretpostavljam da su VEOMA velika varijansa.

  Hvala što ste došli na LCB Forum i nadam se da će moj sledeći post biti razgovor o opcijama povlačenja za moj veliki dobitak.

  Takođe, ako neki od mojih naloga ispunjava uslove za uslužni bonus, sa zadovoljstvom bih ga prihvatio.

  Topli pozdrav!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Jodi, i have been wondering has this been resolved  huh I have held off on depositing until there is some news to things being alright. I would hate to win and then get locked out of my account. I am still playing the tournaments there, but winning one is not easy at all  sad.

  Zdravo Džodi, pitao sam se da li je ovo rešeno huh Odustao sam od deponovanja dok se ne pojave neke vesti da je sve u redu. Ne bih voleo da pobedim, a zatim da izgubim svoj nalog. Još uvek igram tamošnje turnire, ali osvojiti nije nimalo lako sad .

 • Original engleski Prevod srpski

  LS0232531686  LC0626848493
  Good Day,

  How are you? I do hope all is well.

  I’m thrilled that you like our games and would hope that you continue to play and enoy them.

  Regarding credit card transactions. The casino does not impose limits. Some limits may be imposed by third parties we are partners with and are usually based on a customers history. We try to provide as many options as possible and will hopefully soon make the depositing process as simple as it possibly can be.
  Our Video Poker games are loved and we will be introducing new games in the future.

  I reviewed your accounts over all performance. Since your last deposit at Liberty Slots casino. Your win percentage on 5 reel slots are a bit low, however the wagers are not that high. Most of your wagers are on Video Poker and your over all win percentage at Liberty Slots casino is high.

  At Lincoln Casino, you have not wagered that much for the year. Your wagers were on Video poker and 3 reel slots. Your over all win percentage at Lincoln Casino is quite high as well.

  CS will contact you shortly. I do hope you continue to play and enjoy our games. I am discussing the free roll starting balance with promotions at present. However I cannot make a concrete promise. I do wish you good luck and hope you are able to win again. I would honestly like to see your name displayed across the screen. Have a good day.

  Regards,
  Dylan

  LS0232531686 LC0626848493
  Dobar dan,

  Kako si? Nadam se da je sve dobro.

  Oduševljen sam što vam se sviđaju naše igre i nadam se da ćete nastaviti da igrate i uživate u njima.

  Što se tiče transakcija kreditnim karticama. Kazino ne nameće ograničenja. Neka ograničenja mogu nametnuti treće strane sa kojima smo partneri i obično se zasnivaju na istoriji klijenata. Trudimo se da pružimo što više opcija i nadamo se da ćemo uskoro proces deponovanja učiniti jednostavnijim koliko god je to moguće.
  Naše video poker igre su omiljene i mi ćemo u budućnosti predstavljati nove igre.

  Pregledao sam vaše račune za sve performanse. Od vašeg poslednjeg depozita u kazinu Liberti Slots. Vaš procenat dobitaka na slotovima sa 5 kolutova je malo nizak, ali opklade nisu tako visoke. Većina vaših opklada je na Video pokeru i vaš procenat dobitaka u Liberti Slots kazinu je visok.

  U Linkoln kazinu niste se toliko kladili za godinu dana. Vaše opklade su bile na video pokeru i slotovima sa 3 bubnja. Vaš procenat svih pobeda u Lincoln kazinu je takođe prilično visok.

  CS će vas uskoro kontaktirati. Nadam se da ćete nastaviti da igrate i uživate u našim igrama. Trenutno razgovaram o početnom saldu besplatnog igranja sa promocijama. Međutim, ne mogu dati konkretno obećanje. Želim vam sreću i nadam se da ćete ponovo moći da pobedite. Iskreno bih voleo da vidim vaše ime prikazano na ekranu. Želim ti prijatan dan.

  Pozdravi,
  Dilan

 • Original engleski Prevod srpski

  Dear Jodie,

  How are you doing?

  Are you still having problems with logging into the casino.

  Please let me know.

  Kindest regards,
  Dylan

  Draga Džodi,

  Kako si?

  Da li i dalje imate problema sa prijavljivanjem u kazino.

  Molim te obavesti me.

  S poštovanjem,
  Dilan

 • Original engleski Prevod srpski

  LC0479127666 my account number for Lincoln casino. I made 2 small dposits for this month but i am not registeredfor the daily $500 tournament. Can you check for me please. Thank u  smiley

  LC0479127666 broj mog računa za Lincoln kazino. Napravio sam 2 mala mesta za ovaj mesec, ali nisam registrovan za dnevni turnir od 500 dolara. Možete li me proveriti, molim vas. Hvala ti smiley .

 • Original engleski Prevod srpski

  I PM'd Dylan this AM. Hopefully i will get an answer soon.

  Poslao sam Dilanu ovog prepodneva. Nadam se da ću uskoro dobiti odgovor.

 • Original engleski Prevod srpski

  I love playing at this casino.  Love the games as well.  The one thing that I notice about Liberty and Lincoln Casino is that they cater to only the New customers.  NEVER get a free promotion or thank you offer for being an active player.  If they would kept the existing customers happy by throwing a small free bonus once in a while, then there would be no need for so much focus and marketing on daily free bonuses to attract NEW ones. Makes a huge difference in customer relations and word of mouth referrals.

  LS0676936058

  Volim da igram u ovom kazinu. Volite i igre. Jedina stvar koju primećujem u vezi sa Libertijem i Linkoln kazinom je da oni služe samo novim kupcima. NIKADA ne dobijajte besplatnu promociju ili ponudu zahvalnosti što ste aktivni igrač. Ako bi zadržali postojeće klijente srećnim bacanjem malog besplatnog bonusa s vremena na vreme, onda ne bi bilo potrebe za toliko fokusiranja i marketinga na dnevne besplatne bonuse da bi privukli NOVE. Pravi ogromnu razliku u odnosima sa kupcima i preporukama od usta do usta.

  LS0676936058

 • Original engleski Prevod srpski

  I agree completely.  I have recently had a bad experience with their customer service and have since decided to stop making deposits with them because of this.  They def cater to the new players and send them bonuses every month but as soon as you make a deposit, it seems you are off that list of bonuses.  I spoke with a chat rep and after practically begging spoke to a manager 2 weekends ago and was very disappointed with their customer service.

  Slažem se u potpunosti. Nedavno sam imao loše iskustvo sa njihovom službom za korisnike i od tada sam odlučio da prestanem da uplaćujem depozite kod njih zbog ovoga. Oni se brinu za nove igrače i šalju im bonuse svakog meseca, ali čim uplatite depozit, čini se da ste van liste bonusa. Razgovarao sam sa predstavnikom za ćaskanje i nakon što sam praktično preklinjao razgovarao sam sa menadžerom pre 2 vikenda i bio sam veoma razočaran njihovom uslugom za korisnike.
 • Original engleski Prevod srpski


  I agree completely.  I have recently had a bad experience with their customer service and have since decided to stop making deposits with them because of this.  They def cater to the new players and send them bonuses every month but as soon as you make a deposit, it seems you are off that list of bonuses.  I spoke with a chat rep and after practically begging spoke to a manager 2 weekends ago and was very disappointed with their customer service.

  Agree totally.  Once you make that deposit,  you are off the list.  lol  Sad too, since I enjoy playing these games.  I also  have pulled back on deposits here.  Very few over last several weeks.  This AFTER plunging in and dropping alot of them, only to find out that there was no  love in return.  Too bad for them I guess.  Same goes with Lincoln Casino.  You would think they would change their marketing strategy (spelling?)  Anyhow.  Miss my gocasino.  Now they showed love.  And had same games. 


  Slažem se u potpunosti. Nedavno sam imao loše iskustvo sa njihovom službom za korisnike i od tada sam odlučio da prestanem da uplaćujem depozite kod njih zbog ovoga. Oni se brinu za nove igrače i šalju im bonuse svakog meseca, ali čim uplatite depozit, čini se da ste van liste bonusa. Razgovarao sam sa predstavnikom za ćaskanje i nakon što sam praktično preklinjao razgovarao sam sa menadžerom pre 2 vikenda i bio sam veoma razočaran njihovom uslugom za korisnike.

  Potpuno se slažem. Kada uplatite taj depozit, ispadate sa liste. lol I tužno, pošto uživam u igranju ovih igrica. Takođe sam povukao depozite ovde. Vrlo malo u poslednjih nekoliko nedelja. Ovo NAKON što sam ih zaronio i ispustio, samo da bi saznao da zauzvrat nema ljubavi. Šteta za njih, pretpostavljam. Isto važi i za Lincoln Casino. Mislili biste da bi promenili svoju marketinšku strategiju (pravopis?) U svakom slučaju. Nedostaje mi moj gocasino. Sada su pokazali ljubav. I imali iste igre.
 • Original engleski Prevod srpski

  Good day,

  I hope all is well.

  I was a bit saddened to read the last few post on this thread and will do what I can to help.

  I would like to let you know however that all our customers are a priority! We try our very best to let all our customers fell and experience our appreciation for them.

  This is one reason why we offer so many awesome promotions for all our customers. Like Daily Free Roll tournaments, free entries for eligible customers into major tournaments. We offer rewards on wagers which can be redeemed for cash to play in the casino.
  You can claim any of our weekly deposit bonuses at either casino. Our 100%, 90%, 75% or 50% match bonuses on select days on initial deposits every week. We also provide a bonus on every deposit made at our casinos. And accounts are comped based on activity.
  To top it all off we provide a great Birthday Bonus to all customer to say thank you and have a good day.

  We care about our customers and do our very best to help with any issue. You can also message me, I will try to assist as best as I can.

  kkimelwell I reviewed your account and found that your account has been rewarded quite well. Message me lets discuss this. I can try to help.

  NicoleLynn Can you please message me privately. let me know what your issue was. Perhaps I can be for some help.

  Have a good day.

  Best regards,
  Dylan

  Dobar dan,

  Nadam se da je sve dobro.

  Bio sam pomalo tužan što sam pročitao poslednjih nekoliko postova na ovoj temi i učiniću šta mogu da pomognem.

  Međutim, želim da vas obavestim da su svi naši kupci prioritet! Trudimo se da svi naši klijenti padnu i iskusimo našu zahvalnost za njih.

  Ovo je jedan od razloga zašto nudimo toliko sjajnih promocija za sve naše kupce. Poput Daili Free Roll turnira, besplatni ulazi za kupce koji ispunjavaju uslove za velike turnire. Nudimo nagrade za opklade koje se mogu iskoristiti za gotovinu za igranje u kazinu.
  Možete zatražiti bilo koji od naših nedeljnih depozitnih bonusa u bilo kom kazinu. Naši bonusi od 100%, 90%, 75% ili 50% odgovaraju odabranim danima na početni depozit svake nedelje. Takođe obezbeđujemo bonus na svaki depozit napravljen u našim kazinima. A računi se kompenzuju na osnovu aktivnosti.
  Povrh svega, pružamo sjajan rođendanski bonus svim klijentima da se zahvale i ugodan dan.

  Brinemo o našim klijentima i dajemo sve od sebe da pomognemo u bilo kom pitanju. Takođe možete da mi pošaljete poruku, pokušaću da pomognem koliko mogu.

  kkimelvell Pregledao sam vaš nalog i otkrio da je vaš nalog prilično dobro nagrađen. Pošaljite mi poruku da razgovaramo o tome. Mogu pokušati da pomognem.

  NicoleLinn Možete li mi poslati privatno. javite mi šta je bio vaš problem. Možda mogu biti za pomoć.

  Želim ti prijatan dan.

  Srdačan pozdrav,
  Dilan

 • Original engleski Prevod srpski

  Good day,

  I hope all is well.

  I was a bit saddened to read the last few post on this thread and will do what I can to help.

  I would like to let you know however that all our customers are a priority! We try our very best to let all our customers fell and experience our appreciation for them.

  This is one reason why we offer so many awesome promotions for all our customers. Like Daily Free Roll tournaments, free entries for eligible customers into major tournaments. We offer rewards on wagers which can be redeemed for cash to play in the casino.
  You can claim any of our weekly deposit bonuses at either casino. Our 100%, 90%, 75% or 50% match bonuses on select days on initial deposits every week. We also provide a bonus on every deposit made at our casinos. And accounts are comped based on activity.
  To top it all off we provide a great Birthday Bonus to all customer to say thank you and have a good day.

  We care about our customers and do our very best to help with any issue. You can also message me, I will try to assist as best as I can.

  kkimelwell I reviewed your account and found that your account has been rewarded quite well. Message me lets discuss this. I can try to help.

  NicoleLynn Can you please message me privately. let me know what your issue was. Perhaps I can be for some help.

  Have a good day.

  Best regards,
  Dylan

  Hi Dylan.  Thank you for your very nice reply. 

  I will agree with the fact that they do provide the daily tournaments.  Love those.  But those are available to all customers, depositors or not, right? And the games,,  sooooo love the games.
  There are certain things i look for when settling into a long term relationship with any casino.
  So much to get us there to play, and then overall the casino is exactly what i want in a casino.
  BUT...
  It would be nice after making 10 or 15 deposits in a month to be thrown a bone, even 10 or 15.00 VIP FREE bonus, NO DEPOSIT bonus.
  So, thus I stopped depositing so much, as I was.  Nothing to look forward to when i do lose so much.  Nothing to keep me coming back, no emails, no offers.
  And most of all,,,,,,, if you have seen my acct and added up what i do spend when i play, well i would think it would be concerning that I am not coming back, or depositing like i was. And so far the casino has not even noticed.  So I havent.  I come and play the tourneys, and once in a while one little depoist or two.  BUT...... even now not even recieved a email offer of any kind.

  If I never signed in again, the casino wouldnt care or break out a free bonus offer to get me back..  Now knowing how much i do play and spend, thats concerning when deciding where you are going to play at.  I need love and attention i guess.  lol

  Dobar dan,

  Nadam se da je sve dobro.

  Bio sam pomalo tužan što sam pročitao poslednjih nekoliko postova na ovoj temi i učiniću šta mogu da pomognem.

  Međutim, želim da vas obavestim da su svi naši kupci prioritet! Trudimo se da svi naši klijenti padnu i iskusimo našu zahvalnost za njih.

  Ovo je jedan od razloga zašto nudimo toliko sjajnih promocija za sve naše kupce. Poput Daili Free Roll turnira, besplatni ulazi za kupce koji ispunjavaju uslove za velike turnire. Nudimo nagrade za opklade koje se mogu iskoristiti za gotovinu za igranje u kazinu.
  Možete zatražiti bilo koji od naših nedeljnih depozitnih bonusa u bilo kom kazinu. Naši bonusi od 100%, 90%, 75% ili 50% odgovaraju odabranim danima na početni depozit svake nedelje. Takođe obezbeđujemo bonus na svaki depozit napravljen u našim kazinima. A računi se kompenzuju na osnovu aktivnosti.
  Povrh svega, pružamo sjajan rođendanski bonus svim klijentima da se zahvale i ugodan dan.

  Brinemo o našim klijentima i dajemo sve od sebe da pomognemo u bilo kom pitanju. Takođe možete da mi pošaljete poruku, pokušaću da pomognem koliko mogu.

  kkimelvell Pregledao sam vaš nalog i otkrio da je vaš nalog prilično dobro nagrađen. Pošaljite mi poruku da razgovaramo o tome. Mogu pokušati da pomognem.

  NicoleLinn Možete li mi poslati privatno. javite mi šta je bio vaš problem. Možda mogu biti za pomoć.

  Želim ti prijatan dan.

  Srdačan pozdrav,
  Dilan

  Zdravo Dilan. Hvala vam na veoma lepom odgovoru.

  Složiću se sa činjenicom da oni pružaju dnevne turnire. Volim te. Ali oni su dostupni svim kupcima, deponentima ili ne, zar ne? I igrice, jako vole igre.
  Postoje određene stvari koje tražim kada ulazim u dugoročnu vezu sa bilo kojim kazinom.
  Toliko toga da nas dovede tamo da igramo, a onda je generalno kazino upravo ono što želim u kazinu.
  ALI...
  Bilo bi lepo nakon što napravite 10 ili 15 depozita u mesecu da dobijete kost, čak i 10 ili 15.00 VIP BESPLATNO bonus, BEZ DEPOZIT bonusa.
  Tako sam prestao da ulažem toliko, kao što sam bio. Nemam čemu da se radujem kada izgubim toliko. Ništa što bi me nateralo da se vratim, nema mejlova, nema ponuda.
  I najviše od svega,,,,,,, ako ste videli moj račun i sabrali šta trošim kada igram, pa, pomislio bih da bi bilo zabrinjavajuće da se ne vraćam, ili deponujem kao što sam bio. A do sada kazino nije ni primetio. Tako da nisam. Dolazim i igram turnire, a s vremena na vreme jedan ili dva mali depoista. ALI...... čak ni sada nisam dobio ni e-mail ponudu bilo koje vrste.

  Ako se nikada više ne bih prijavio, kazino ne bi mario niti bi mi ponudio besplatnu bonus ponudu da me vrati. Sada kada znam koliko igram i trošim, to je važno kada odlučujete gde ćete igrati. Trebaju mi ljubav i pažnja, pretpostavljam. lol
 • Original engleski Prevod srpski
  Thanks Dylan. I will private message you as requested. Thanks for your response.

  Good day,

  I hope all is well.

  I was a bit saddened to read the last few post on this thread and will do what I can to help.

  I would like to let you know however that all our customers are a priority! We try our very best to let all our customers fell and experience our appreciation for them.

  This is one reason why we offer so many awesome promotions for all our customers. Like Daily Free Roll tournaments, free entries for eligible customers into major tournaments. We offer rewards on wagers which can be redeemed for cash to play in the casino.
  You can claim any of our weekly deposit bonuses at either casino. Our 100%, 90%, 75% or 50% match bonuses on select days on initial deposits every week. We also provide a bonus on every deposit made at our casinos. And accounts are comped based on activity.
  To top it all off we provide a great Birthday Bonus to all customer to say thank you and have a good day.

  We care about our customers and do our very best to help with any issue. You can also message me, I will try to assist as best as I can.

  kkimelwell I reviewed your account and found that your account has been rewarded quite well. Message me lets discuss this. I can try to help.

  NicoleLynn Can you please message me privately. let me know what your issue was. Perhaps I can be for some help.

  Have a good day.

  Best regards,
  Dylan

  Hi Dylan.  Thank you for your very nice reply. 

  I will agree with the fact that they do provide the daily tournaments.  Love those.  But those are available to all customers, depositors or not, right? And the games,,  sooooo love the games.
  There are certain things i look for when settling into a long term relationship with any casino.
  So much to get us there to play, and then overall the casino is exactly what i want in a casino.
  BUT...
  It would be nice after making 10 or 15 deposits in a month to be thrown a bone, even 10 or 15.00 VIP FREE bonus, NO DEPOSIT bonus.
  So, thus I stopped depositing so much, as I was.  Nothing to look forward to when i do lose so much.  Nothing to keep me coming back, no emails, no offers.
  And most of all,,,,,,, if you have seen my acct and added up what i do spend when i play, well i would think it would be concerning that I am not coming back, or depositing like i was. And so far the casino has not even noticed.  So I havent.  I come and play the tourneys, and once in a while one little depoist or two.  BUT...... even now not even recieved a email offer of any kind.

  If I never signed in again, the casino wouldnt care or break out a free bonus offer to get me back..  Now knowing how much i do play and spend, thats concerning when deciding where you are going to play at.  I need love and attention i guess.  lol
  Hvala Dilane. Poslaću vam privatnu poruku prema zahtevu. Hvala na odgovoru.

  Dobar dan,

  Nadam se da je sve dobro.

  Bio sam pomalo tužan što sam pročitao poslednjih nekoliko postova na ovoj temi i učiniću šta mogu da pomognem.

  Međutim, želim da vas obavestim da su svi naši kupci prioritet! Trudimo se da svi naši klijenti padnu i iskusimo našu zahvalnost za njih.

  Ovo je jedan od razloga zašto nudimo toliko sjajnih promocija za sve naše kupce. Poput Daili Free Roll turnira, besplatni ulazi za kupce koji ispunjavaju uslove za velike turnire. Nudimo nagrade za opklade koje se mogu iskoristiti za gotovinu za igranje u kazinu.
  Možete zatražiti bilo koji od naših nedeljnih depozitnih bonusa u bilo kom kazinu. Naši bonusi od 100%, 90%, 75% ili 50% odgovaraju odabranim danima na početni depozit svake nedelje. Takođe obezbeđujemo bonus na svaki depozit napravljen u našim kazinima. A računi se kompenzuju na osnovu aktivnosti.
  Povrh svega, pružamo sjajan rođendanski bonus svim klijentima da se zahvale i ugodan dan.

  Brinemo o našim klijentima i dajemo sve od sebe da pomognemo u bilo kom pitanju. Takođe možete da mi pošaljete poruku, pokušaću da pomognem koliko mogu.

  kkimelvell Pregledao sam vaš nalog i otkrio da je vaš nalog prilično dobro nagrađen. Pošaljite mi poruku da razgovaramo o tome. Mogu pokušati da pomognem.

  NicoleLinn Možete li mi poslati privatno. javite mi šta je bio vaš problem. Možda mogu biti za pomoć.

  Želim ti prijatan dan.

  Srdačan pozdrav,
  Dilan

  Zdravo Dilan. Hvala vam na veoma lepom odgovoru.

  Složiću se sa činjenicom da oni pružaju dnevne turnire. Volim te. Ali oni su dostupni svim kupcima, deponentima ili ne, zar ne? I igrice, jako vole igre.
  Postoje određene stvari koje tražim kada ulazim u dugoročnu vezu sa bilo kojim kazinom.
  Toliko toga da nas dovede tamo da igramo, a onda je generalno kazino upravo ono što želim u kazinu.
  ALI...
  Bilo bi lepo nakon što napravite 10 ili 15 depozita u mesecu da dobijete kost, čak i 10 ili 15.00 VIP BESPLATNO bonus, BEZ DEPOZIT bonusa.
  Tako sam prestao da ulažem toliko, kao što sam bio. Nemam čemu da se radujem kada izgubim toliko. Ništa što bi me nateralo da se vratim, nema mejlova, nema ponuda.
  I najviše od svega,,,,,,, ako ste videli moj račun i sabrali šta trošim kada igram, pa, pomislio bih da bi bilo zabrinjavajuće da se ne vraćam, ili deponujem kao što sam bio. A do sada kazino nije ni primetio. Tako da nisam. Dolazim i igram turnire, a s vremena na vreme jedan ili dva mali depoista. ALI...... čak ni sada nisam dobio ni e-mail ponudu bilo koje vrste.

  Ako se nikada više ne bih prijavio, kazino ne bi mario niti bi mi ponudio besplatnu bonus ponudu da me vrati. Sada kada znam koliko igram i trošim, to je važno kada odlučujete gde ćete igrati. Trebaju mi ljubav i pažnja, pretpostavljam. lol
 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Dylan I was surprised and saddened to see that I am not enrolled in your 24/7 depositors tourneys this month. I have made several deposits last month and been enrolled in these free rolls for the past 3 months at least. Can you check on this for me please? 

  LS0988220505
  LC0843082978

  Thanks so much. I'm sure there must have been an oversight.

  Zdravo Dilane, bio sam iznenađen i tužan kada sam video da nisam upisan na vaše turnire depozitara koji rade 24 sata dnevno. Napravio sam nekoliko depozita prošlog meseca i bio sam upisan u ove besplatne rolne najmanje u poslednja 3 meseca. Možete li da proverite ovo umesto mene?

  LS0988220505
  LC0843082978

  Hvala puno. Siguran sam da je morao biti previd.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Dylan I was surprised and saddened to see that I am not enrolled in your 24/7 depositors tourneys this month. I have made several deposits last month and been enrolled in these free rolls for the past 3 months at least. Can you check on this for me please? 

  LS0988220505
  LC0843082978

  Thanks so much. I'm sure there must have been an oversight.  I also asked about the free tournaments after i deposited and was told by support that they were not aware of any depositor free roll. Dylan told me, the fee is $5 and i basically have to buy in,. I am a low roller and i deposit $5 here and there, but i do deposit. Very disappointed.

  Zdravo Dilane, bio sam iznenađen i tužan kada sam video da nisam upisan na vaše turnire depozitara koji rade 24 sata dnevno. Napravio sam nekoliko depozita prošlog meseca i bio sam upisan u ove besplatne rolne najmanje u poslednja 3 meseca. Možete li da proverite ovo umesto mene?

  LS0988220505
  LC0843082978

  Hvala puno. Siguran sam da je morao biti previd.  Takođe sam pitao za besplatne turnire nakon što sam deponovao i podrška mi je rekla da nisu svesni bilo kakvog besplatnog rola za depozit. Dilan mi je rekao, naknada je 5 dolara i ja u osnovi moram da kupim. Ja sam niski igrač i uplaćujem 5 dolara tu i tamo, ali uplaćujem. Veoma razočaran.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita