Staibet, Slotsmoon kazino

7,223
pregleda
65
odgovora
Poslednja objava postavila pre 5 godina MelissaN
staybet
 • Započeto
 • staybet
 • Malta Casino Rep 13
 • Poslednja aktivnost pre 6 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Joia Casino Novi igrači Iznos: 50 besplatnih okretaja Slot: Cash Bandits 2 VR: 35kBonus Maksimalna isplata: 50 € Ograničene zemlje: Avganistan, Alandska ostrva, Alderni, Američka Samoa, Angvila,...

  Pročitajte

  Joia Casino bez depozita

  1 941
  pre 2 meseca
 • SuperCasino pregled Bonus za registraciju: 125% do 500 € + 50 besplatnih okretaja Bonus za 2. depozit: 50% do 500 € + 50 besplatnih okretaja Bonus na 3. depozit: 75% do 500 € + 50 besplatnih...

  Pročitajte

  SuperKasino bonusi i promocije

  1 436
  pre 2 meseca
 • SlotoCash kazino - Ekskluzivni majski aprilski turnir od 200 dolara DOSTUPNO SAMO U INSTANT VERZIJI! Nagradni fond: 200 dolara Naziv: LCB Maj 2024 Freeroll Igra : Legenda o Heliosu Lozinka:...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello to everyone on the forum,

  I'm the casino rep for Staybet casino and sportsbook. 

  We are happy to be a part of the LCB forum community and will be present to provide responses to players' questions or with any assistance you may need.

  Feedback and opinions are welcome as always.

  We look forward to providing you with a first class gaming experience, with a wide variety of the best games and slots, fast transactions and helpful customer support. We have very regular promotions and freespin offers for all customers.

  Come and check out Staybet and let us know what you think.

  Updated 3th March 2017: Slotsmoon Casino added to LCB lists

  Pozdrav svima na forumu,

  Ja sam predstavnik kazina za Staibet kazino i sportske kladionice.

  Srećni smo što smo deo zajednice LCB foruma i bićemo prisutni da bismo pružili odgovore na pitanja igrača ili bilo kakvu pomoć koja vam je potrebna.

  Povratne informacije i mišljenja su dobrodošli kao i uvek.

  Radujemo se što ćemo vam pružiti prvoklasno iskustvo igranja, uz širok izbor najboljih igara i slotova, brze transakcije i korisnu korisničku podršku. Imamo veoma redovne promocije i ponude za freespin za sve kupce.

  Dođite i pogledajte Staibet i recite nam šta mislite.

  Ažurirano 3. marta 2017: Slotsmoon kazino je dodat na LCB liste

 • Original engleski Prevod srpski

  welcome to LCB! 

  dobrodošli u LCB!

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome Staybet.

  We are happy to have you here on our forum. smiley thumbs_up

  Dobrodošli Staibet.

  Srećni smo što ste ovde na našem forumu. smileythumbs_up

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to the best forum! Thanks for being here to assist our wonderful members.

  Dobrodošli na najbolji forum! Hvala vam što ste ovde da pomognete našim divnim članovima.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello. can you help with my withdrawal maybe. 3 days ago requested it with skrill and uploaded documents. Only today got email about verification. uploadef photos of my documents. Maybe can you speed up verification process because its too long. and im aware I can lost my winnings if I waiting so long for withdrawal.

  Zdravo. možete li pomoći sa mojim povlačenjem možda. Pre 3 dana je zatražio sa skrilom i postavljenim dokumentima. Tek danas sam dobio imejl o verifikaciji. otpremite fotografije mojih dokumenata. Možda možete da ubrzate proces verifikacije jer je predugačak. i svestan sam da mogu izgubiti svoj dobitak ako toliko dugo čekam na povlačenje.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey Olegs, 

  Thanks again, we guess you're the same guy on AskGamblers - we're looking into it now, and once documents verified the withdrawal is being processed. Don't worry. You can always write directly to support@staybet.com or use the live chat function to speak directly with support who are working round the clock for you.

  Thanks for the photo verifications, I think that before they were scanned, which we don't accept for KYC in order to prevent fraud and protect our customers - they have to be photos of the documents, which I can confirm we have received.

  Please speak directly with support and they will get your withdrawal processed.

  Thanks,

  Staybet Team

  Hej Olegs,

  Hvala još jednom, pretpostavljamo da ste vi isti tip na AskGamblers-u - sada to ispitujemo, a kada dokumenti budu verifikovani, povlačenje se obrađuje. Ne brini. Uvek možete pisati direktno na support@staibet.com ili koristiti funkciju ćaskanja uživo da razgovarate direktno sa podrškom koja radi 24 sata za vas.

  Hvala na foto verifikacijama, mislim da pre nego što su skenirane, što ne prihvatamo za KIC da bismo sprečili prevare i zaštitili naše kupce – to moraju biti fotografije dokumenata, što mogu potvrditi da smo dobili.

  Razgovarajte direktno sa podrškom i oni će obraditi vaše povlačenje.

  Hvala,

  Staibet tim

 • Original engleski Prevod srpski

  Support told me everytime to wait for email with verification confirmation. And I cant request withdrawal before verification is complete. Payment team is working on weekends? Or only business days?

  Podrška mi je svaki put rekla da čekam e-poštu sa potvrdom verifikacije. I ne mogu da zahtevam povlačenje pre nego što se verifikacija završi. Tim za plaćanje radi vikendom? Ili samo radnim danima?

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello again, my documents still not verifed. Almost week Im trying to make withdrawal. Maybe can you speed up this process?

  Zdravo još jednom, moja dokumenta još uvek nisu verifikovana. Skoro nedelju dana pokušavam da se povučem. Možda možete ubrzati ovaj proces?

 • Original engleski Prevod srpski

  hello, my documents I have uploaded on friday, but for verification only send yestarday night

  why you so slowing verification process?

  todays chat session:

   


  Welcome

  You're chatting with
  Bengt Söderlund
  Send me a transcript
  End chat
  18:22
  hello, 2 business days are over since I have send my documents, but still no email about verification
  18:22
  Hello, what is your username?
  18:22
  *****
  18:24
  Your last documents were sent yesterday night so there has actually not been one business day yet since these were uploaded. However we will process them as soon as we possibly can and get back to you when it is done.
  18:26
  I have uploaded my documents on friday
  18:27
  you uploaded passport and bill yesterday
  some of you documents were indeed sent friday but not all
  18:28
  why you dont send all my documents on friday?
  I uploaded only on friday
  not yestarday
  18:28
  it was uploaded by you from your account yesterday at 18:42
  18:29
  what exactly was uploaded yestarday?
  18:29
  If you did not upload these then does someone else have access to your account?
  your passport and a bill
  If someone else has access to your account you must immidiately change passowrd
  would you like me to send a change passowrd email to you?
  18:30
  my passport and bill I have persona;lly uploaded on friday and you representative on gambling forum lcb.org have confirmed reciving photos of my documents on friday
  18:31
  where are my friday documents?
  18:31
  have you received a response on a forum regarding your documents? do you have a link for this please?
  You have sent documents on friday too
  they are there aswell
  id, skrill and scanned bill
  18:32
  https://lcb.org/onlinecasinobonusforum/direct-casino-support/staybet-casino
  18:33
  october 28
  18:36
  Your documents will be checked as soon as possible, and as the representative on the forum told you, you should always come to the chat and/or send an email to support@staybet.com if you need to know status of your documents. There is currently a high workload and the documents are being approved as soon as we can. I have again mentioned to our payments department that you have asked about your verification.
  18:37
  have anyone uploaded documents from my account yestarday or not?
  18:38
  You uploaded on the 28th, but during weekends there is no verification process since the payments department do not work weekends, banks and similar needed instances are closed on weekends. Thats why it appeared that your document was sent yesterday, but you are correct they arrived on the 28th.
  18:40
  its ok, so my account is safe
  18:40
  Yes absolutely
  I apologies for the misunderstanding

  Type your message here ...
  Выберите файл
  Live Chat software by LiveAgent

  zdravo, moje dokumente sam postavio u petak, ali radi verifikacije poslati samo juče uveče

  zašto tako usporavate proces verifikacije?

  današnja sesija ćaskanja:


  Dobrodošli

  Vi ćaskate sa
  Bengt Soderlund
  Pošaljite mi transkript
  Završi ćaskanje
  18:22
  zdravo, prošla su 2 radna dana od kada sam poslao dokumente, ali još uvek nema e-pošte o verifikaciji
  18:22
  Zdravo, koje je tvoje korisničko ime?
  18:22
  *****
  18:24
  Vaši poslednji dokumenti su poslati juče uveče, tako da zapravo još nije prošao ni jedan radni dan od kada su otpremljeni. Međutim, mi ćemo ih obraditi čim budemo mogli i javićemo vam se kada to bude gotovo.
  18:26
  Uploadovao sam svoje dokumente u petak
  18:27
  učitali ste pasoš i račun juče
  neki od vas dokumenata su zaista poslati u petak, ali ne svi
  18:28
  zašto ne pošalješ sva moja dokumenta u petak?
  Uploadovao sam tek u petak
  ne juče
  18:28
  to ste vi otpremili sa svog naloga juče u 18:42
  18:29
  šta je tačno postavljeno juče?
  18:29
  Ako ih niste otpremili, da li neko drugi ima pristup vašem nalogu?
  vaš pasoš i račun
  Ako neko drugi ima pristup vašem nalogu, morate odmah da promenite lozinku
  da li želite da vam pošaljem e-poštu za promenu lozinke?
  18:30
  moj pasoš i račun imam persona;lli uploadovan u petak i vaš predstavnik na forumu za kockanje lcb.org ste potvrdili da dobijate fotografije mojih dokumenata u petak
  18:31
  gde su moji dokumenti za petak?
  18:31
  da li ste dobili odgovor na forumu u vezi sa vašim dokumentima? imate li link za ovo molim vas?
  I u petak ste poslali dokumente
  tamo su i oni
  id, skrill i skenirani račun
  18:32
  https://lcb.org/onlinecasinobonusforum/direct-casino-support/staibet-casino
  18:33
  28. oktobar
  18:36
  Vaši dokumenti će biti provereni u najkraćem mogućem roku, a kako vam je rekao predstavnik na forumu, uvek treba da dođete na ćaskanje i/ili pošaljete e-mail na support@staibet.com ako želite da saznate status vaših dokumenata. Trenutno je veliki posao i dokumenti se odobravaju čim budemo mogli. Ponovo sam pomenuo našem odeljenju za plaćanja da ste pitali za svoju verifikaciju.
  18:37
  da li je neko uploadovao dokumente sa mog naloga juče ili ne?
  18:38
  Učitali ste 28., ali vikendom nema procesa verifikacije jer odeljenje plaćanja ne radi vikendom, banke i slične potrebne instance su zatvorene vikendom. Zato je izgledalo da je vaš dokument poslat juče, ali u pravu ste da je stigao 28.
  18:40
  u redu je, tako da je moj nalog siguran
  18:40
  Da apsolutno
  Izvinjavam se zbog nesporazuma

  Unesite svoju poruku ovde ...
  Izaberite fajl
  LiveAgent softver za ćaskanje

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi olegs,

  There was a bank holiday, indeed, and it can be the reason it went slower than usual, as support advised you as well. Please let us know when they contact you regarding your documents. 

  Zdravo olegi,

  Zaista je bio praznik, i to može biti razlog što je išlo sporije nego obično, kao što vam je savetovala i podrška. Obavestite nas kada vas kontaktiraju u vezi sa vašim dokumentima.

 • Original engleski Prevod srpski

  After posting here recive reply. They whant selfi with my passport and another document for proof of adress. so send documents 3rd time.  one quastion, why not request from me selfi with passport last time?

  Nakon postavljanja ovde primite odgovor. Žele selfi sa mojim pasošem i još jednim dokumentom kao dokaz adrese. pa pošaljite dokumente 3. put. jedno pitanje, zašto ne zatražite od mene selfi sa pasošem prošli put?

 • Original engleski Prevod srpski

  I see your point. I've also contacted the casino rep to answer here, he promised he would do that. 

  Shvatam. Takođe sam kontaktirao predstavnika kazina da odgovorim ovde, obećao je da će to učiniti.

 • Original engleski Prevod srpski

  so no answer here, support told me: 

  You sent these just yesterday so we have not yet verified these. we have a higher than normal work load right now and we are working hard on getting the documents verified. You should have a response this week however.

   

  Im starting verification one week ago. Second week is started....

  pa nema odgovora ovde, podrška mi je rekla:

  Poslali ste ih juče, tako da ih još nismo verifikovali. trenutno imamo veće opterećenje od uobičajenog i naporno radimo na verifikaciji dokumenata. Međutim, trebalo bi da dobijete odgovor ove nedelje.

  Počinjem verifikaciju pre nedelju dana. Druga nedelja je počela....

 • Original engleski Prevod srpski

  Today my documents was aprooved. Too long process. Requested withdrawal. support told me will be processed on monday. Direct support here on forum not working. Staybet not posting anymore any reply here.

  Danas su moja dokumenta odobrena. Predugačak proces. Zahtevano povlačenje. podrška mi je rekla da će biti obrađena u ponedeljak. Direktna podrška ovde na forumu ne radi. Staibet više ne objavljuje nikakav odgovor ovde.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi olegs,

  We've notified him and waiting for his reply. He'll be notified again. 

  Zdravo olegi,

  Obavestili smo ga i čekamo njegov odgovor. Biće ponovo obavešten.

 • Original engleski Prevod srpski

  Recive my withdrawal to skrill in 2 hours after verification.

  Primite moje povlačenje na skrill u roku od 2 sata nakon verifikacije.

 • Original engleski Prevod srpski

  That's good news. The casino rep has just confirmed that. Thank you for letting us know. 

  To su dobre vesti. Predstavnik kazina je to upravo potvrdio. Hvala vam što ste nas obavestili.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks Olegs, 

  Apologies for the slightly longer than normal process but our fraud department had to be satisfied that the documents were indeed correct for your own player protection and our KYC process. 

  As you saw, as soon as the photographic verification was approved your payment was made.

  Please, understand that we do not use LCB for direct customer support but we are happy to address general player's questions here, however always contact our in house support team directly via live chat or support@staybet.com.

  Now that your account has been verified your withdrawals will always be processed very quickly. 

  We always prefer that players are able to verify their accounts early on, and even before making their first withdrawal, once that's done payments are always issued swiftly.

  Kind Regards,

  Staybet Team

  Hvala Olegs,

  Izvinjavamo se zbog malo dužeg procesa od uobičajenog, ali naše odeljenje za prevare je moralo da se uveri da su dokumenti zaista ispravni za vašu zaštitu igrača i naš KIC proces.

  Kao što ste videli, čim je odobrena fotografska verifikacija, vaša uplata je izvršena.

  Imajte na umu da ne koristimo LCB za direktnu korisničku podršku, ali rado ćemo ovde odgovoriti na opšta pitanja igrača, ali uvek kontaktirajte naš interni tim za podršku direktno putem ćaskanja uživo ili support@staibet.com.

  Sada kada je vaš nalog verifikovan, vaša povlačenja će uvek biti obrađena veoma brzo.

  Uvek preferiramo da igrači mogu da verifikuju svoje račune rano, pa čak i pre prvog povlačenja, kada se to završi, isplate se uvek isplaćuju brzo.

  Srdačan pozdrav,

  Staibet tim

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey guys,

  We have 20 FS for all new customers on SuperFlip slot game.

  When you sign up a new account your freespins will be waiting for you in the bonus section.

  Thanks & Good Luck

  Staybet.com

  Hej momci,

  Imamo 20 FS za sve nove kupce na SuperFlip slot igrici.

  Kada registrujete novi nalog, vaši besplatni spinovi će vas čekati u odeljku za bonuse.

  Hvala & Srećno

  Staibet.com

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello. So i have a big problem with Staybet. Some months ago i have made a 20eur deposit here with 200% welcome casino bonus. As always i have read terms and conditions so i am 100% clear that i am right. Also i am already expierenced player. So i was playing with my bonus on slots with small bets as always (from 20 to 30 euro cents). When i finished to wager a bonus i had 100 eur and was trying to withdraw but system didnt let because my documents attached on the website wasnt approved. I wrote them and some days ago they approved them but also asked to send utility bill in paper format (screenshot of paper document). They said that electronic document is not ok. I didnt have paper utility bill so i asked from my mobile provider to send it. Few weeks ago i got it, made screenshot and send them. It was approved after delay of course. But delaying was continue. They asked to send a photo of my face and with id card in hands. Ok, i did it. And they send me a letter today that finally my verification is over. But they send and another email, that all my winnings are confiscated and only deposit was bringed back. While i was waiting for documents approving i made couple of huge bets on sportsbook and my final balance was 875eur. So they wrote which rule i abused: " You must also wager the bonus in the product you claimed the bonus for, therefore you are not allowed to play for example casino with the sport bonus or sport with casino bonus. These rules also apply to campaigns that by mistake were promoted without a valid wagering requirement."

  Everything would be ok, i would agree but i am not stupid and i never would play with casino bonus on sportsbook. My bonus was fully wagered and all funds were as real cash and i started to bet with real cash! So LCB, please help me because i dont want to lose my fair won money to lose.

  Zdravo. Tako da imam veliki problem sa Staibet-om. Pre nekoliko meseci sam napravio depozit od 20eur ovde sa 200% kazino bonusa dobrodošlice. Kao i uvek, pročitao sam uslove i odredbe tako da sam 100% jasan da sam u pravu. Takođe sam već iskusan igrač. Tako da sam igrao sa svojim bonusom na slotovima sa malim opkladama kao i uvek (od 20 do 30 evrocenti). Kada sam završio sa ulaganjem bonusa imao sam 100 eur i pokušavao sam da podignem, ali sistem nije dozvolio jer moja dokumenta priložena na veb stranici nisu odobrena. Napisao sam ih i pre nekoliko dana su mi ih odobrili, ali i tražili da pošalju račun za komunalije u papirnom formatu (snimak ekrana papirnog dokumenta). Rekli su da elektronski dokument nije u redu. Nisam imao papirni račun za komunalne usluge pa sam tražio od svog mobilnog operatera da mi ga pošalje. Pre nekoliko nedelja sam ga dobio, napravio snimak ekrana i poslao ih. Naravno, odobreno je nakon odlaganja. Ali odlaganje se nastavilo. Tražili su da mi pošalju fotografiju lica i sa ličnom kartom u rukama. Ok, uradio sam to. I danas mi šalju pismo da je moja verifikacija konačno završena. Ali oni šalju i još jedan mejl, da su svi moji dobici zaplenjeni i da je samo depozit vraćen. Dok sam čekao odobrenje dokumenata napravio sam nekoliko ogromnih opklada na kladionicu i moj konačni bilans je bio 875eur. Tako su napisali koje pravilo sam zloupotrebio: " Takođe morate da uložite bonus na proizvod za koji ste zatražili bonus, stoga vam nije dozvoljeno da igrate na primer kazino sa sportskim bonusom ili sport sa kazino bonusom. Ova pravila se primenjuju i na kampanje koji su greškom unapređeni bez valjanog uslova za klađenje."

  Sve bi bilo u redu, složio bih se, ali nisam glup i nikada ne bih igrao sa kazino bonusom na kladionici. Moj bonus je bio u potpunosti opkladen i sva sredstva su bila kao pravi keš i počeo sam da se kladim sa pravim kešom! Dakle, LCB, molim vas pomozite mi jer ne želim da izgubim svoj pošteno osvojeni novac da izgubim.

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh sorry to hear that, Vanilipas. 

  We're going to contact the rep to answer here. Could you please send me your casino username? 

  Žao mi je što to čujem, Vanilipas.

  Kontaktiraćemo predstavnika da odgovorimo ovde. Možete li mi, molim vas, poslati svoje korisničko ime za kazino?

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you, Melissa. My username at casino is Vanilipas

  Hvala ti, Melisa. Moje korisničko ime u kazinu je Vanilipas

 • Original engleski Prevod srpski
  Vanilipas wrote:

  Thank you, Melissa. My username at casino is Vanilipas

  Just a quick update. Your username has been sent to the casino. They are looking into it and they'll post an answer here. 

  Vanilipas je napisao:

  Hvala ti, Melisa. Moje korisničko ime u kazinu je Vanilipas

  Samo brzo ažuriranje. Vaše korisničko ime je poslato u kazino. Oni to ispituju i ovde će objaviti odgovor.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you, Melissa. I am talking with them via email all the day and everytime they say the same, that i broke the rules. They say that i wasnt able to bet on sports even my casino bonus was wagered and my balance was real cash. But how it can be true? Why i must at first withdraw these 100 eur and make another deposit if i wanna to bet? There is logics? OFcourse i understand there is logics-they didnt want to pay these 100 made from casino bonus and was delaying documents verification and i cant be wonder that they dont want to pay 875:) Maybe i will not get back them but LCB community friends must know that it's not worth to play at Staybet.

  Hvala ti, Melisa. Razgovaram sa njima preko mejla ceo dan i svaki put kad kažu isto, da sam prekršio pravila. Kažu da nisam mogao da se kladim na sport, čak ni moj kazino bonus je bio opkladen, a moj bilans je bio pravi keš. Ali kako to može biti istina? Zašto moram prvo da podignem ovih 100 eur i napravim još jedan depozit ako želim da se kladim? Ima li logike? Naravno da razumem da postoji logika - nisu hteli da plate ovih 100 napravljenih od kazino bonusa i odlagali su verifikaciju dokumenata i ne čudim se da ne žele da plate 875 :) Možda im neću vratiti, ali prijatelji LCB zajednice moraju znati da ne vredi igrati na Staibet-u.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Vanilipas,

  Thank you for sharing it with us. We're going to get the casino rep to reply here and explain the rules.

  Zdravo Vanilipas,

  Hvala vam što ste to podelili sa nama. Pozvaćemo predstavnika kazina da odgovori ovde i objasni pravila.

 • Original engleski Prevod srpski

  I am wondering ... where is the answer from staybet??? ... Has been almost 3 weeks passed ... ?!

  Pitam se ... gde je odgovor od staibet??? ... Prošlo je skoro 3 nedelje ... ?!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi allstarmikey, please let us know what we can do to help - are you looking for a response specifically for the post by Vanilipas? If so, I'll look into it, but it would need to be requested from that player himself if he's OK to discuss it in public. Or are you looking for something about another topic? Thanks

  Zdravo allstarmikei, recite nam šta možemo da uradimo da pomognemo - da li tražite odgovor posebno za objavu od Vanilipasa? Ako je tako, ja ću to ispitati, ali bi to trebalo da se zatraži od samog igrača ako je u redu da o tome raspravlja u javnosti. Ili tražite nešto o drugoj temi? Hvala

 • Original engleski Prevod srpski

  I was wondering about the Vanilipas matter 

  Sorry was just out of curiousity ... not to talk bad about staybet casino or something :)

  Pitao sam se o stvari sa Vanilipasom

  Izvinite samo iz radoznalosti ... da ne pričam loše o staibet kazinu ili tako nešto :)

  Ocenjen:

  2.5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  hey, no worries, i'd just feel a bit more comfortable to discuss it if he is asking about it, just for confidentiality etc, but we'll definitely reply if it's needed, let me know and we can look into the case and respond. Thanks, Daniel, Staybet

  Hej, bez brige, bilo bi mi lakše da razgovaram o tome ako on pita o tome, samo zbog poverljivosti itd, ali mi ćemo definitivno odgovoriti ako je potrebno, obavestite me i možemo da ispitamo slučaj i odgovoriti. Hvala, Daniele, Staibet

 • Original engleski Prevod srpski

  I agree that he should ask for information himself before you give out information! 

  Nice to see how you respect the privacy of your users :) !

  Slažem se da on sam treba da traži informacije pre nego što vi date informacije!

  Lepo je videti kako poštujete privatnost svojih korisnika :) !

 • Original engleski Prevod srpski

  we're trying to do our best! If I didn't repect it we'd be breaking our own Ts&Cs which wouldn't be too cool. For sure we'll always do our best to try to give honest answers on the forums when they're requested.

  trudimo se da damo sve od sebe! Da to nisam poštovao, prekršili bismo naše T&C, što ne bi bilo previše kul. Svakako ćemo uvek dati sve od sebe da pokušamo da damo iskrene odgovore na forumima kada se to od njih zatraži.

 • Original engleski Prevod srpski

  Nothing has changed, i lost my patience to fight with them. Support always was writing the same, that i broke their rules. After i wagered my casino bonus i wasnt able to make bets on sports with that money just to withdraw. But as you know, i was asking for withdrawal after casino bonus wagering but they started to delay my documents verification. So thats why i started to bet (actually goal was to lose and to have a peace). But i won and of course i was so naive expecting that they will pay 870 eur if didnt pay 100 :) So they confiscated and winning from casino bonus no matter that i wagered it following all the rules 100%. So i made a bet with my deposited money and thanks God i lost them. I will never play here again. 

  Ništa se nije promenilo, izgubio sam strpljenje da se borim sa njima. Podrška je uvek pisala isto, da sam prekršio njihova pravila. Nakon što sam opkladio svoj kazino bonus, nisam mogao da se kladim na sport sa tim novcem samo da bih povukao. Ali kao što znate, tražio sam povlačenje nakon kazino bonusa, ali su počeli da odlažu verifikaciju mojih dokumenata. Zato sam počeo da se kladim (zapravo cilj je bio da izgubim i da se smirim). Ali pobedio sam i naravno bio sam tako naivan očekujući da će platiti 870 eur ako ne plate 100 :) Pa su zaplenili i dobili od kazino bonusa bez obzira što sam kladio po svim pravilima 100%. Pa sam se kladio sa mojim uplaćenim novcem i hvala Bogu da sam ih izgubio. Nikada više neću igrati ovde.

 • Original engleski Prevod srpski

  But if you win 800+ euro's ... You will do anything in your power to try to get those winnings in my opinion right?!

  Now you just blew your money cause something in the communication with the casino wasnt going to well??

  I would have chosen different to be honest ... But ok ... in the end I probably dont know all the ins and outs anyways

  Ali ako osvojite 800+ evra... Učinićete sve što je u vašoj moći da pokušate da dobijete te dobitke, po mom mišljenju, zar ne?!

  Sada ste upravo uprskali svoj novac jer nešto u komunikaciji sa kazinom nije išlo dobro??

  Iskreno, izabrao bih drugačije ... Ali ok ... na kraju verovatno ionako ne znam sve detalje

 • Original engleski Prevod srpski

  They gave me a link to their terms and conditions and it says that i wasnt able to bet on sports even my casino bonus was wagered and funds were as real cash. If it so, so what can i do? However these are new enough terms, date of issue 14.12.2016 and i used my bonus before that date. So it would interesting to take a view to the oldest terms, but let it be so:)

  Dali su mi link do njihovih uslova i uslova i kaže da nisam mogao da se kladim na sport, čak ni moj kazino bonus je bio opkladen i sredstva su bila kao pravi keš. Ako je tako, šta mogu da uradim? Međutim, ovo su dovoljno novi uslovi, datum izdavanja 14.12.2016 i koristio sam svoj bonus pre tog datuma. Tako da bi bilo zanimljivo pogledati najstarije pojmove, ali neka bude tako :)

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Vanipilas, the latest update of the terms was made on the 14th of December 2016, however this update had nothing to do with the bonus terms. It was mainly to improve formatting and readability of the terms for our customers. You are able to check how the terms were before that date if you check out www.webarchive.com or a similar caching service. It is true that in our terms, if the casino bonus wagering is complete you cannot place bets on sportsbook with winnings from a casino bonus or vice versa. We are sorry that it's frustrating for you but unfortunately this is how the terms of the bonus wagering are set up with us, as it is with many other casinos. WInnings gained from wagering on one the casino product in this case are not transferable to the sports product. When a player chooses a bonus either on casino or sports, the player needs to play the bonus and the winngs from that bonus on the product where he took the bonus, these are the terms that are laid out. Bets on other products violates those terms. In this case if the wishes to play on different products it's better that he doesn't use a bonus.

  We are very sorry for your frustration in this case and would really prefer that you'd had a better experience, but unfortunately those are the rules that are laid out. We wish we could automate these systems better for players and are tryign to put those measures in place but unfortunately the way that the games are provided from various third parties just makes it impossible at the moment, we are always looking for and working on measures that makes it possible so that we can protect our players from exactly these potential incidents. We don't want it any more than you do.

  Zdravo Vanipilas, poslednje ažuriranje uslova je napravljeno 14. decembra 2016, međutim ovo ažuriranje nije imalo nikakve veze sa uslovima bonusa. To je uglavnom bilo da se poboljša formatiranje i čitljivost uslova za naše klijente. Možete da proverite kakvi su uslovi bili pre tog datuma ako pogledate vvv.vebarchive.com ili sličnu uslugu keširanja. Istina je da po našim uslovima, ako je kazino bonus klađenje završeno, ne možete se kladiti na kladionicu sa dobicima iz kazino bonusa ili obrnuto. Žao nam je što je to frustrirajuće za vas, ali nažalost ovako su postavljeni uslovi bonus klađenja kod nas, kao i kod mnogih drugih kazina. Dobici dobijeni klađenjem na jedan kazino proizvod u ovom slučaju nisu prenosivi na sportski proizvod. Kada igrač odabere bonus bilo u kazinu ili sportu, igrač treba da odigra bonus i dobitke od tog bonusa na proizvodu gde je uzeo bonus, ovo su uslovi koji su navedeni. Opklade na druge proizvode krše te uslove. U ovom slučaju, ako želi da igra na različitim proizvodima, bolje je da ne koristi bonus.

  Veoma nam je žao zbog vaše frustracije u ovom slučaju i zaista bismo voleli da ste imali bolje iskustvo, ali nažalost to su pravila koja su postavljena. Voleli bismo da možemo bolje da automatizujemo ove sisteme za igrače i pokušavamo da primenimo te mere, ali nažalost način na koji se igre pružaju od raznih trećih strana to trenutno čini nemogućim, mi uvek tražimo i radimo na merama koje omogućava da zaštitimo naše igrače upravo od ovih potencijalnih incidenata. Ne želimo to više od vas.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello, 

  I am gladd I found this forum I have a HUGE issue with staybet I have been a customer for almost a year. I withdrew my first winnings and they paid me in quickly after some next deposit I got some cash outs then the verification procedure started. After long time sending in documents and 2-3 bills and better pictures my account was verified,in full, I got some payments. Now after a year I got a new email

  " I have just reviewed your documentation on Staybet again, seems we need to complementary the once you have:

  1. The utility bills provided is not showing your first name ( Important the utility bill always shows the full first name )

  2. The Neteller statement showing one deposit to Staybet does not show your neteller email and ID in the top right corner ( Please take a new print screen showing the deposit and neteller email + URL in same picture "

  I was verified for over 10 months ago fully and after I got another win they give me a message like this. How can they do this after my account was fully veriified (ID card, Hold in hand ID card, 3 utility bills, 1 neteller screenshot.) It sounds like a delay tactic for me the withholding my money now for months. I don't receive any documents with my firstname ever. So it's impossible to verify. Neteller screenshot I sent no responds. 

  I hope the rep. can explain why I need to verifiy myself again with documentation that nobody provides.

  The amount is 6500 euro!!! Thanks this community for it's help.

  Zdravo,

  Drago mi je što sam pronašao ovaj forum. Imam VELIKI problem sa staibetom. Bio sam mušterija skoro godinu dana. Podigao sam svoj prvi dobitak i brzo su mi uplatili nakon nekog sledećeg depozita. Dobio sam neke keš aute, a zatim je počela procedura verifikacije. Posle dužeg slanja dokumenata i 2-3 računa i boljih slika moj nalog je verifikovan, u potpunosti, dobio sam neke uplate. Sada, posle godinu dana, dobio sam novu e-poštu

  Upravo sam ponovo pregledao vašu dokumentaciju o Staibet-u, čini se da moramo da dopunimo ono što imate:

  1. Na dostavljenim računima za komunalne usluge nije prikazano vaše ime (Važno je da račun za komunalne usluge uvek prikazuje puno ime)

  2. Neteller izjava koja prikazuje jedan depozit Staibet-u ne prikazuje vašu neteller e-poštu i ID u gornjem desnom uglu ( Molimo vas da napravite novi ekran za štampanje koji prikazuje depozit i neteller e-poštu + URL na istoj slici "

  Verifikovan sam pre više od 10 meseci u potpunosti i nakon što sam dobio još jednu pobedu, dali su mi ovakvu poruku. Kako to mogu da urade nakon što je moj nalog u potpunosti verifikovan (lična karta, lična karta u ruci, 3 računa za komunalije, 1 snimak ekrana neteller-a.) Zvuči kao taktika odlaganja za mene da zadržim svoj novac sada mesecima. Nikada ne dobijam dokumente sa svojim imenom. Dakle, nemoguće je proveriti. Neteller screenshot Nisam poslao odgovore.

  Nadam se da će rep. mogu da objasnim zašto moram ponovo da se verifikujem dokumentacijom koju niko ne daje.

  Iznos je 6500 evra!!! Hvala ovoj zajednici na pomoći.

 • Original engleski Prevod srpski

  HI BigCASH1200,

  The casino rep has been notified. Let's wait for his explanation. In the meantime, please PM me your casino username so they can look into your account. 

  Thank you.

  Zdravo BigCASH1200,

  Predstavnik kazina je obavešten. Sačekajmo njegovo objašnjenje. U međuvremenu, pošaljite mi svoje korisničko ime u kazinu kako bi mogli da pogledaju vaš nalog.

  Hvala vam.

 • Original engleski Prevod srpski
  MelissaN wrote:

  HI BigCASH1200,

  The casino rep has been notified. Let's wait for his explanation. In the meantime, please PM me your casino username so they can look into your account. 

  Thank you.


  You received it right?

  MelissaN je napisala:

  Zdravo BigCASH1200,

  Predstavnik kazina je obavešten. Sačekajmo njegovo objašnjenje. U međuvremenu, pošaljite mi svoje korisničko ime u kazinu kako bi mogli da pogledaju vaš nalog.

  Hvala vam.


  Da li ste to primili?

 • Original engleski Prevod srpski

  Yes I got your username and forwarded it to the casino. They said  they were looking into it. If they don't get back to us till tomorrow we're going to send them another reminder. Have you heard from them? 

  Da, dobio sam vaše korisničko ime i prosledio ga kazinu. Rekli su da to ispituju. Ako nam se ne jave do sutra, poslaćemo im još jedan podsetnik. Jeste li se čuli sa njima?

 • Original engleski Prevod srpski
  MelissaN wrote:

  Yes I got your username and forwarded it to the casino. They said  they were looking into it. If they don't get back to us till tomorrow we're going to send them another reminder. Have you heard from them? 

  No I sent 2 mails and they didn't reply on anything.

  MelissaN je napisala:

  Da, dobio sam vaše korisničko ime i prosledio ga kazinu. Rekli su da to ispituju. Ako nam se ne jave do sutra, poslaćemo im još jedan podsetnik. Jeste li se čuli sa njima?

  Ne, poslao sam 2 maila i nisu odgovorili ni na šta.

 • Original engleski Prevod srpski

  We sent another reminder. Hope they'll get back to us shortly. 

  Poslali smo još jedan podsetnik. Nadamo se da će nam se uskoro javiti.

 • Original engleski Prevod srpski
  MelissaN wrote:

  We sent another reminder. Hope they'll get back to us shortly. 

  YOu heard anything from them?

  MelissaN je napisala:

  Poslali smo još jedan podsetnik. Nadamo se da će nam se uskoro javiti.

  Jeste li čuli nešto od njih?

 • Original engleski Prevod srpski

  Nothing yet. We've been sending reminders but no reply. One of their managers is on holiday, we've contacted other guys who are replacing him but seems they don't want to answer our emails. We'll keep on trying and keep you posted. 

  Još uvek ništa. Slali smo podsetnike, ali bez odgovora. Jedan od njihovih menadžera je na odmoru, kontaktirali smo druge momke koji ga zamenjuju, ali izgleda da ne žele da odgovaraju na naše imejlove. Nastavićemo da pokušavamo i obaveštavaćemo vas.

 • Original engleski Prevod srpski

  We have informed the player regarding this case per email.

  O ovom slučaju smo obavestili igrača putem e-pošte.

 • Original engleski Prevod srpski

  The email after 6 months when there is pressure from LCB forum. They send me these terms. That I violated i the terms but the terms in the email doesn't state Thunderstruck is forbidden. They just added this term recently I have screenshot from the terms before I played with this bonus and thunderstruck was allowed.

  So I hope they can tell LCB when they added this rule because it wasn't there when I played.

  I think it's very shady tactics to first try to stall me that I already verified my account and had been paid out on several occasions I sent over 6 documents. Now under pressure they confiscate my money over retrospectively add this these rule..

  This is the email.

  Your account was recently used with an active bonus, or winnings resulting from an active bonus, to play on restricted games when wagering the bonus.

  Our terms and conditions states as follows:

  " x) Staybet reserves the right to terminate winnings if wagering with a bonus is made on games with progressive jackpots, Mega Joker, Jackpot 6000, Video Poker, Champion of the Track, The Wish Master, Devil's Delight, Dead or Alive, Reel Steal, Blood Suckers, Steam Tower, Creatures from the Black Lagoon, 300 shields, Pearls of India, Eye of the kraken, Pimped, Royal Masquerade, Holiday Season, Jack and the Beanstalk and Castle Builder "If you have any questions regarding this, you are welcome to contact us again. "

  Now, after investigating your account it clearly shows that a major amount of bets been made on the game Thunderstruck and also winnings has been received from this. The result of following action is that winnings from the bonus has been deducted from the account and your original deposit has been re-credited into the gaming account again.

  E-mail nakon 6 meseci kada postoji pritisak sa LCB foruma. Šalju mi ove uslove. Da sam prekršio uslove, ali uslovi u e-poruci ne navode da je Thunderstruck zabranjen. Upravo su dodali ovaj termin nedavno. Imam snimak ekrana od uslova pre nego što sam igrao sa ovim bonusom i thunderstruck je bio dozvoljen.

  Nadam se da će moći da kažu LCB-u kada su dodali ovo pravilo jer ga nije bilo kada sam igrao.

  Mislim da je vrlo sumnjiva taktika da me prvo pokušate odugovlačiti da sam već verifikovao svoj nalog i da mi je isplaćeno u nekoliko navrata. Poslao sam preko 6 dokumenata. Sada pod pritiskom konfiskuju moj novac da bi retrospektivno dodali ovo pravilo..

  Ovo je email.

  Vaš nalog je nedavno korišćen sa aktivnim bonusom, ili dobicima koji su rezultat aktivnog bonusa, za igranje na ograničenim igrama prilikom klađenja bonusa.

  Naši uslovi i odredbe navode sledeće:

  " k) Staibet zadržava pravo da prekine dobitke ako se klađenje sa bonusom izvrši na igre sa progresivnim džekpotima, Mega Joker, Jackpot 6000, Video Poker, Champion of the Track, The Vish Master, Devil's Delight, Dead or Alive, Reel Steal , Blood Suckers, Parna kula, Stvorenja iz Crne lagune, 300 štitova, Biseri Indije, Oko krakena, Pimped, Kraljevski maskenbal, Sezona praznika, Džek i pasulj i Graditelj zamkova „Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim, vi dobrodošli da nas ponovo kontaktirate. "

  Sada, nakon istraživanja vašeg naloga, jasno se vidi da je velika količina opklada napravljena na igru Thunderstruck i da je takođe dobijen dobitak od toga. Rezultat sledeće akcije je da je dobitak od bonusa oduzet sa računa i da je vaš prvobitni depozit ponovo kreditiran na račun za igre.

 • Original engleski Prevod srpski
  staybet wrote:

  We have informed the player regarding this case per email.

  PLease reply to this forum.

  staibet je napisao:

  O ovom slučaju smo obavestili igrača putem e-pošte.

  Odgovorite na ovaj forum.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi 

  As you know we've been trying to get the evidence regarding your case from the casino, it's very hard to communicate with these guys since they have no interest in resolving this issue and explaining what exact rules you broke. 

  We have tried our best to help you but the casino does not want to co-operate with us and we will be adding them to our warning list.

  Zdravo

  Kao što znate, pokušavali smo da dobijemo dokaze u vezi sa vašim slučajem iz kazina, veoma je teško komunicirati sa ovim momcima jer oni nemaju interesa da reše ovaj problem i da objasne koja ste tačno pravila prekršila.

  Dali smo sve od sebe da vam pomognemo, ali kazino ne želi da sarađuje sa nama i mi ćemo ih dodati na našu listu upozorenja.

 • Original engleski Prevod srpski
  MelissaN wrote:

  Hi 

  As you know we've been trying to get the evidence regarding your case from the casino, it's very hard to communicate with these guys since they have no interest in resolving this issue and explaining what exact rules you broke. 

  We have tried our best to help you but the casino does not want to co-operate with us and we will be adding them to our warning list.

  I can add the screenshot at the terms for what it's worth.

  MelissaN je napisala:

  Zdravo

  Kao što znate, pokušavali smo da dobijemo dokaze u vezi sa vašim slučajem iz kazina, veoma je teško komunicirati sa ovim momcima jer oni nemaju interesa da reše ovaj problem i da objasne koja ste tačno pravila prekršila.

  Dali smo sve od sebe da vam pomognemo, ali kazino ne želi da sarađuje sa nama i mi ćemo ih dodati na našu listu upozorenja.

  Mogu da dodam snimak ekrana na uslove za ono što vredi.

 • Original engleski Prevod srpski

  Please do add the screenshots. 

  Thank you

  Molimo vas da dodate snimke ekrana.

  Hvala vam

 • Original engleski Prevod srpski

  Sorry for the late reply this is the screenshot before I played.

  It is in the hands of the regulator now. I will post the email transcript after the case is done.

  Izvinite na kasnom odgovoru, ovo je snimak ekrana pre nego što sam igrao.

  Sada je u rukama regulatora. Poslaću transkript e-pošte nakon što se slučaj završi.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
112

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita