Do $75 povrata novca uz Drake Casino, Gossip Slots i VipSlots Casino

252,355
pregleda
4,217
odgovora
Poslednja objava postavila pre jednog dana linper
Melcb
 • Započeto
 • Melcb
 • Admin 6306
 • Poslednja aktivnost pre 8 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Vegas Casino Online - Ekskluzivni $500 Locking Archer Freeroll turnir Za nove i postojeće igrače - US OK! Garantovani nagradni fond: $500 Naziv turnira: Locking Archer Najboljih 20 igrača...

  Pročitajte
 • Pokušavao sam da povučem sredstva sa svog naloga u poslednjih 6 dana kada su odbili navodeći nevažeće informacije i ponovo sam pokušao da je u stanju čekanja. Nijedna korisnička podrška ne...

  Pročitajte
 • Posh nije isplatio i čekao sam da prođe vremenski okvir Osvojio sam 1400,00 6. maja u Posh kazinu. Igram tamo nekoliko godina i ranije sam se povlačio iz njih. Koristio sam bonus brzu isplatu...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Deposit and lose at least $200 at these 3 awesome USA friendly casinos and get up to $75 cashback!

  - Gossip Slots
  - Drake Casino
  - VIPSlots Casino

  To collect, simply reply to this post and include the following:

  1. Casino you deposited your $200+ losses at:

  2. Your casino username:

  Losses      Cash Back

  $200                        $50

  $250                        $60

  $300+                      $75

  All cash back amounts will be credited as soon as possible.  No need to wait until the end of the month.  Please note: no cashbacks will be requested at weekends for obvious reasons.  Cashback requests will be sent once per day to the Casino so please allow up to 48 hours to be credited.

  Promotion expires: Until further notice.

  Max cashout: 10x max cashout on all cashback bonuses

  Terms:

  1.  Once you have requested a cashback, your loss amount is reset to zero.
  2.  Only cash deposits made during the promotion count towards the cashback reward.
  3.  Only players who post their cashback requests will be considered for this promotion.
  4.  Losses at each casino count separately i.e. you cannot combine losses at one with losses at another casino..
  5.  All losses will be verified by the casino on each request before cashback is awarded.
  6.  Play on progressives does not count towards the cash back calculation for this promotion (You can still play them but it will not count towards your losses).
  7. The maximum cash back for a claim in this promotion is $75. Multiple cash backs will not be applied for larger losses (for example $500 losses will not yield $75 + $50 or 2x $60 but a single $75 cash back).
  8.  When claiming your first cashback in this thread, you may only include deposits made 30 days prior to the date of your first post in this thread
  9. The decision of the casino is final.
  10.  General Terms and Conditions apply to this bonus upon withdrawal.

  It is therefore recommended that you post your losses and wait to be credited up to the max of $75 before depositing again. Any deposits made before your cashback request is deposited into your account will not count towards your next cashback.

  Here is an easy way to check to see whether you are eligible for a cashback or not:

  1.  Look at the last cashback you received
  2.  Add up your deposits from your first deposit after your last cashback
  3.  Take off any bonus money you got with your deposit (Example if you deposit $50 and get $50 bonus giving you $100 to play with, only the $50 counts)
  4.  Take off any spins you had on a progressive slot (these do not count as losses).
  5.  Finally, if you withdrew i.e. you won on a deposit, remove this amount too.
  6.  The net result should be your losses.

  Tip:  The "clock" is re-set from the day you got your last cashback.  No money can be carried forward onto your next cashback request.

  Deponujte i izgubite najmanje 200 USD u ova 3 fantastična kazina prilagođena SAD i dobijte povrat novca do 75 USD!

  - Gossip Slots
  - Drake kazino
  - VIPSlots kazino

  Da biste prikupili, jednostavno odgovorite na ovu objavu i uključite sledeće:

  1. Kazino u kojem ste deponovali gubitak od 200$+ na:

  2. Vaše korisničko ime u kazinu:

  Losses Cash Back

  $200 $50

  $250 $60

  $300+ $75

  Svi iznosi povrata gotovine će biti kreditirani u najkraćem mogućem roku. Nema potrebe da čekate do kraja meseca. Imajte na umu: povraćaj novca se neće tražiti vikendom iz očiglednih razloga. Zahtevi za povraćaj novca će se slati jednom dnevno u kazino, tako da sačekajte do 48 sati da se uplati.

  Promocija ističe: do daljnjeg.

  Maksimalna isplata : 10k maksimalna isplata na sve bonuse za povrat novca

  Uslovi:

  1. Kada zatražite povraćaj novca, iznos gubitka se vraća na nulu.
  2. Samo gotovinski depoziti napravljeni tokom promocije računaju se u nagradu za povrat novca.
  3. Samo igrači koji pošalju svoje zahteve za povraćaj novca biće uzeti u obzir za ovu promociju.
  4. Gubici u svakom kazinu se računaju posebno, tj. ne možete kombinovati gubitke u jednom kazinu sa gubicima u drugom kazinu.
  5. Kazino će potvrditi sve gubitke na svaki zahtev pre nego što se povraćaj novca dodeli.
  6. Igranje na progresivnim igračima se ne računa u kalkulaciju povrata novca za ovu promociju (i dalje ih možete igrati, ali se neće računati u vaše gubitke).
  7. Maksimalni povraćaj gotovine za potraživanje u ovoj promociji je 75 USD . Višestruka povraćaja novca neće se primenjivati za veće gubitke (na primer, gubici od 500 dolara neće doneti 75 dolara + 50 dolara ili 2 k 60 dolara, već jedan povraćaj novca od 75 dolara).
  8. Kada tražite svoj prvi povraćaj novca u ovoj temi , možete uključiti samo depozite napravljene 30 dana pre datuma vašeg prvog posta u ovoj temi
  9. Odluka kazina je konačna.
  10. Opšti uslovi i odredbe važe za ovaj bonus nakon povlačenja.

  Zbog toga se preporučuje da objavite svoje gubitke i sačekate da vam se kreditiraju do maksimalnih 75 dolara pre nego što ponovo deponujete. Bilo koji depozit napravljen pre nego što je vaš zahtev za povraćaj novca deponovan na vaš račun neće se računati u vaš sledeći povraćaj novca.

  Evo jednostavnog načina da proverite da li ispunjavate uslove za povraćaj novca ili ne:

  1. Pogledajte poslednji cashback koji ste primili
  2. Dodajte svoje depozite od svog prvog depozita nakon poslednjeg povrata novca
  3. Skinite sav bonus novac koji ste dobili sa svojim depozitom (Na primer, ako deponujete 50 dolara i dobijete bonus od 50 dolara što vam daje 100 dolara za igru, računa se samo 50 dolara)
  4. Skinite sve okretaje koje ste imali na progresivnom slotu (oni se ne računaju kao gubici).
  5. Konačno, ako ste povukli, odnosno osvojili na depozit, uklonite i ovaj iznos.
  6. Neto rezultat bi trebalo da budu vaši gubici.

  Savet: „Sat“ se ponovo podešava od dana kada ste dobili poslednji povraćaj novca. Novac se ne može preneti na vaš sledeći zahtev za povrat novca.

  Ocenjen:

  4.1/ 5

  4.3/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  drake casino.......deposited on 3/20/15......losses 257.78
                                                    3/23/15.......        184.71
                                                    4/3/15....................82.00
                                                    4/16/15................155.77

  requesting cashbank

  username 4 drake is .............linsgm

  drake casino.......deponovano 20.3.15......gubici 257,78
  3/23/15....... 184.71
  4/3/15..................82,00
  4/16/15................155,77

  traženje gotovinske banke

  korisničko ime 4 drake je .............linsgm

 • Original engleski Prevod srpski

  gossipslot..........deposit 3/17/15........losses  172.25
                                        4/3/15                          95.65

  requesting cashback

  user name 4 gossip............lstevens

  gosipslot.........depozit 3/17/15........gubici 172,25
  4/3/15 95,65

  tražeći povrat novca

  korisničko ime 4 trač............lstevens

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks Lin.  I've requested your cashback.  I don't know they if they work weekends, so just in case they don't, please expect results on Monday.

  Thanks for your patience.

  Hvala Lin. Zatražio sam povrat novca. Ne znam da li rade vikendom, pa u slučaju da ne rade, očekujte rezultate u ponedeljak.

  Hvala na strpljenju.

 • Original engleski Prevod srpski
  thumbs_up
  thumbs_up
 • Original engleski Prevod srpski

  I made deposit on 4/04...1,604
    At drake casino 4/14...252.54
  User name linper

  Uplatio sam depozit 4/04...1,604
  U kazinu Drake 4/14...252.54
  Korisničko ime linper

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  I made deposit at gossip slots user name linper

  4/03 .....359.95
  4/11 .....279.
  4/13 .....278.

  Uplatio sam depozit na trač slotovima korisničko ime linper

  4/03 .....359,95
  4/11 .....279.
  4/13 .....278.

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi and welcome to the forum linper.

  I'll be requesting your cashback tomorrow morning.  The reps don't appear to be around at the weekend.

  Zdravo i dobrodošli na forum linper.

  Zatražiću povrat novca sutra ujutru. Čini se da predstavnici nisu tu tokom vikenda.

 • Original engleski Prevod srpski

  March 26 Deposit loses 216.00

  GOssip SLots
  nmeittunen is my username

  thank you!

  26. mart Depozit gubi 216,00

  GOssip SLots
  nmeittunen je moje korisničko ime

  Hvala vam!

 • Original engleski Prevod srpski

  All requests sent and results to follow.

  Svi zahtevi poslati i rezultati slede.

 • Original engleski Prevod srpski

  Here ar all the results:

  linsgm Drake Casino- Customer did not qualify due to not reaching the $200 deposit minimum
  lstevens Gossip Slots - Customer did not qualify due to not reaching the $200 deposit minimum
  linper Drake Casino – Account has been credited the $75 bonus
  linper Gossip Slots– Account did not qualify due to taking a withdrawal
  nmeittunen Gossip Slots – Customer did not qualify due to not reaching the $200 deposit minimum

  Evo svih rezultata:

  linsgm Drake Casino- Klijent se nije kvalifikovao jer nije dostigao minimum depozita od 200 USD
  lstevens Gossip Slots - Klijent se nije kvalifikovao jer nije dostigao minimum depozita od 200 USD
  linper Drake Casino – Računu je dodeljen bonus od $75
  linper Gossip Slots – Račun se nije kvalifikovao zbog preuzimanja sredstava
  nmeittunen Gossip Slots – Klijent se nije kvalifikovao jer nije dostigao minimum depozita od 200 USD

  Ocenjen:

  3.7/ 5

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  I guess i didn't think i had to make 200 worth of deposits ..... maybe its just me but that wasnt very clear.

  Pretpostavljam da nisam mislio da moram da napravim depozit od 200 ..... možda je to samo ja, ali to nije bilo baš jasno.

 • Original engleski Prevod srpski

  I am going to have to agree with that statement from nicole and heres why!! 

  Deposit and lose at least $200 at these 2 awesome USA friendly casinos and get up to $75 cashback!

  1st. says DEPOSIT...........NOAMOUNT!!
  2nd says LOSE AT LEAST $200

  To collect, simply reply to this post and include the following:

  1. Casino you deposited your $200+ losses at:

  AGAIN........casino you deposited

  YOUR $200 plus losses


  AND.....i have never recieved a CASBACK FROM EITHER

  Moraću da se složim sa tom izjavom Nikol i evo zašto!!

  Deponujte i izgubite najmanje 200 USD u ova 2 fantastična kazina prilagođena SAD i dobijte povrat novca do 75 USD!

  1st. kaže DEPOZIT...........NOAMOUNT!!
  2. kaže GUBI NAJMANJE 200 $

  Da biste prikupili, jednostavno odgovorite na ovu objavu i uključite sledeće:

  1. Kazino u kojem ste deponovali gubitak od 200$+ na:

  OPET........kazino koji ste deponovali

  VAŠIH $200 plus gubici


  I.....nikad nisam primio kovčeg

 • Original engleski Prevod srpski

  You must have lost $200 or more.  So if you make a withdrawal after you lost say $100 and then lose another $100, you have to take the withdrawal off.  Bonuses credited when making your deposit do not count towards the $200 and play on progressives don't count either.

  Mora da ste izgubili 200 dolara ili više. Dakle, ako izvršite povlačenje nakon što ste izgubili recimo 100 dolara, a zatim izgubite još 100 dolara, morate da skinete povlačenje. Bonusi pripisani prilikom uplate depozita se ne računaju u iznos od 200 dolara, a igra na progresivnim igračima se takođe ne računa.

 • Original engleski Prevod srpski

  How long before I'm credit the 75 from drake casino
  User name linper

  Koliko dugo pre nego što dobijem 75 od Drake kazina
  Korisničko ime linper

 • Original engleski Prevod srpski

  I went to drake casino I asked when will I be credit they said they do no of any promotion like this that they are doing and I was not showing credit for 75 that I was to comeback here and speak with you about the promotion don't understand

  Otišao sam u Drake kazino pitao sam kada ću biti zaslužan, rekli su da ne rade nikakvu promociju poput ove koju rade i nisam pokazao zasluge za 75 da sam se vratio ovde i razgovarao sa vama o promociji nemojte razumeti

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  HI Linper

  My name is Colin and I am in charge of the program at Drake Casino and Gossip slots.

  yI just checked with our Head of Customer Support and was advised that your account was credited with the $75 yesterday.

  Please also understand that  the CS management team are aware of the promotion, it is just not published to the CS hosts as this is an exclusive offer to LCB members only, hence why you possibly got the answer you did from one of our CS agents.

  If you have any further problems please post here and I will ensure that your query is looked into as fast as possible.

  We take our players very seriously at Drake Casino and ensure that every player request is dealt with in a very timely manner...

  Thanks for choosing Drake Casino!

  Regards,

  Colin Anderson

  HI Linper

  Moje ime je Kolin i ja sam zadužen za program u Drake Casinu i Gossip slotovima.

  iUpravo sam proverio kod našeg šefa korisničke podrške i obavešten sam da je vašem nalogu juče pripisano 75 dolara.

  Takođe imajte na umu da je CS menadžerski tim upoznat sa promocijom, ona se jednostavno ne objavljuje CS domaćinima jer je ovo ekskluzivna ponuda samo za članove LCB-a, stoga ste možda dobili odgovor koji ste uradili od jednog od naših CS agenata.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih problema, pošaljite ovde i ja ću se pobrinuti da vaš upit bude razmotren što je brže moguće.

  Mi naše igrače shvatamo veoma ozbiljno u Drake kazinu i osiguravamo da svaki zahtev igrača bude rešen na vreme...

  Hvala što ste izabrali Drake Casino!

  Pozdravi,

  Colin Anderson

 • Original engleski Prevod srpski

  I have checked my account and I looked at my history for this week and I'm yet to be credit anything so if you can please see why or what is the problem as to the cash back of 75.00 I would greatly appreciate this from the casino drake
  User name linper

  Proverio sam svoj nalog i pogledao sam svoju istoriju za ovu nedelju i još uvek nisam dobio ništa, pa ako možete da vidite zašto ili u čemu je problem u vezi sa povraćajem gotovine od 75,00, bio bih veoma zahvalan na tome od kazina drake
  Korisničko ime linper

 • Original engleski Prevod srpski

  I have checked my account and I looked at my history for this week and I'm yet to be credit anything so if you can please see why or what is the problem as to the cash back of 75.00 I would greatly appreciate this from the casino drake
  User name linper


  I've queried this for you.  Waiting to hear back. 

  Proverio sam svoj nalog i pogledao sam svoju istoriju za ovu nedelju i još uvek nisam dobio ništa, pa ako možete da vidite zašto ili u čemu je problem u vezi sa povraćajem gotovine od 75,00, bio bih veoma zahvalan na tome od kazina drake
  Korisničko ime linper


  Pitao sam ovo za tebe. Čekam odgovor.
 • Original engleski Prevod srpski

  HI Linper

  I have checked with our head of CS management and it looks like the bonus that was credited was declined somehow..

  We have added it again for you now and the funds are available for you in your Drake Casino account..

  Good luck and thankd for choosing Drake Casino!

  Regards

  Colin

  HI Linper

  Proverio sam sa našim šefom CS menadžmenta i izgleda da je bonus koji je dodeljen nekako odbijen..

  Ponovo smo ga dodali za vas sada i sredstva su vam dostupna na vašem Drake Casino računu.

  Srećno i hvala što ste izabrali Drake Casino!

  Pozdravi

  Colin

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank You very much I've just checked my account and yes I did be given the credit for 75.00 drake casino rocks and is #1  and you were very fast thanks again  thumbs_up

  Hvala vam puno, upravo sam proverio svoj nalog i da, dobio sam kredit za 75,00 Drake casino rocks i broj 1 i bili ste veoma brzi, hvala još jednom thumbs_up

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Well can you please help me as I did receive the bonus but have a problem I accepted one time as I was winning I was in bonus round all of a sudden my amount was 200+ than it was 0 said I accepted 3 times for the bonus which I didn't and couldn't they said I wasn't entitled to it to the money for 75.00 at drake casino if so than drake is looking me a a great customer

  Pa, molim vas, možete li mi pomoći pošto sam dobio bonus, ali imam problem. Jednom sam prihvatio jer sam pobeđivao. Odjednom sam bio u bonus rundi, moj iznos je bio 200+ nego što je bio 0 rekao da sam prihvatio bonus 3 puta što nisam i zar nisam mogao, rekli su da nemam pravo na novac za 75,00 u Drake kazinu, ako jeste, onda me Drejk izgleda kao odlična mušterija

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Well can you please help me as I did receive the bonus but have a problem I accepted one time as I was winning I was in bonus round all of a sudden my amount was 200+ than it was 0 said I accepted 3 times for the bonus which I didn't and couldn't they said I wasn't entitled to it to the money for 75.00 at drake casino if so than drake is looking me a a great customer


  I'll let them the Casino know this.  I'll get back to you (or the casino will).

  Pa, molim vas, možete li mi pomoći pošto sam dobio bonus, ali imam problem. Jednom sam prihvatio jer sam pobeđivao. Odjednom sam bio u bonus rundi, moj iznos je bio 200+ nego što je bio 0 rekao da sam prihvatio bonus 3 puta što nisam i zar nisam mogao, rekli su da nemam pravo na novac za 75,00 u Drake kazinu, ako jeste, onda me Drejk izgleda kao odlična mušterija


  Obavestiću ih u kazinu. Javiću vam se (ili će kazino).
  Ocenjen:

  3.7/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Linper

  I have been in close contact with our management team as I do not normally deal with the player side of the operation but ensure you that one of our CS managers will be in touch with you shortly!

  THanks

  Colin

  Zdravo Linper

  Bio sam u bliskom kontaktu sa našim menadžerskim timom jer se inače ne bavim igračkom stranom operacije, ali vam osiguravam da će jedan od naših CS menadžera uskoro stupiti u kontakt sa vama!

  Hvala

  Colin

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks Colin.  Please keep us updated.

  Hvala Colin. Molimo vas da nas obaveštavate.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Linper

  In order to apologize for the bonus problem we occured, we have put a special bonus into your player account and is ready for you to use as soon as you next log in...

  Agan our apologies on the bonus problems!

  Many thanks

  Colin

  Zdravo Linper

  Da bismo se izvinili zbog problema sa bonusom do kojeg smo nastali, stavili smo poseban bonus na vaš račun igrača i spreman je da ga koristite čim se sledeći put prijavite...

  Izvinjavamo se zbog problema sa bonusom!

  Mnogo hvala

  Colin

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks Colin.  That's definitely above and beyond!

  Hvala Colin. To je definitivno iznad i dalje!

 • Original engleski Prevod srpski

  4/18/2015 deposit at gossip casino
  4/18/2015 deposit  278.11loss
  4/23/2015 deposit  220.00 loss
  User name linper

  18.4.2015. depozit u trač kazinu
  18.4.2015 depozit 278,11gubitak
  23.4.2015 depozit 220,00 gubitak
  Korisničko ime linper

 • Original engleski Prevod srpski

  Deposit at gossip slots
  User name linper
  4/24/2015 deposit 300.00
  4/25/2015 deposit 300.00
  Thanks

  Depozit na trač slotovima
  Korisničko ime linper
  24.4.2015. depozit 300,00
  25.4.2015. depozit 300,00
  Hvala

 • Original engleski Prevod srpski

  4/18/2015 deposit at gossip casino
  4/18/2015 deposit  278.11loss
  4/23/2015 deposit  220.00 loss
  User name linper
  [/quote]

  [quote author=linper link=topic=33934.msg354981#msg354981 date=1430024570]
  Deposit at gossip slots
  User name linper
  4/24/2015 deposit 300.00
  4/25/2015 deposit 300.00
  Thanks


  I understand that Markotik has requested these.  Thank you Markotik!  wink

  18.4.2015. depozit u trač kazinu
  18.4.2015 depozit 278,11gubitak
  23.4.2015 depozit 220,00 gubitak
  Korisničko ime linper
  [/citat]

  [kuote author=linper link=topic=33934.msg354981#msg354981 date=1430024570]
  Depozit na trač slotovima
  Korisničko ime linper
  24.4.2015. depozit 300,00
  25.4.2015. depozit 300,00
  Hvala


  Koliko sam razumeo, Markotik je ovo zahtevao. Hvala Markotik! wink
 • Original engleski Prevod srpski


  4/18/2015 deposit at gossip casino
  4/18/2015 deposit  278.11loss
  4/23/2015 deposit  220.00 loss
  User name linper
  [/quote]


  Deposit at gossip slots
  User name linper
  4/24/2015 deposit 300.00
  4/25/2015 deposit 300.00
  Thanks


  I understand that Markotik has requested these.  Thank you Markotik!  wink


  Hi linper,

  I have a result for you which reads as follows:

  The player does not qualify as she made a withdrawal during her play and has also requested the bonus already this month…

  I have noticed that you quoted Gossip Casino and Gossip Slots on your requests.  Was one of them meant to be Drake casino?

  [hr]

  [quote author=yobaboy link=topic=33934.msg355287#msg355287 date=1430200923]
  i get automatic cashbacks with both casinos everyweek,so there going to give us back even more? you will move from #12 on my deposit list to 3rd if this is true. one question,once you zero out do you still have to make up those points for the bonuses you have claimed and lost all your money?BIG QUESTION!-
  cause i seen on a promo on my page if i deposited $25 to get a 9cent yes 9cent. iwould have to play $6000+ to even be able to cashout anything because of other promos i playedthat gobbled my money before i could play through the 40 pt. playthrough. hmmn.....account - yobaboy     


  @yobaboy - I'll ask the rep your question and get back to you.


  18.4.2015. depozit u trač kazinu
  18.4.2015 depozit 278,11gubitak
  23.4.2015 depozit 220,00 gubitak
  Korisničko ime linper
  [/citat]


  Depozit na trač slotovima
  Korisničko ime linper
  24.4.2015. depozit 300,00
  25.4.2015. depozit 300,00
  Hvala


  Koliko sam razumeo, Markotik je ovo zahtevao. Hvala Markotik! wink


  Zdravo linper,

  Imam za vas rezultat koji glasi:

  Igračica se ne kvalifikuje jer je napravila povlačenje tokom igre i takođe je zatražila bonus već ovog meseca…

  Primetio sam da ste na svoje zahteve citirali Gossip Casino i Gossip Slots. Da li je jedan od njih trebalo da bude Drake kazino?

  [sat]

  [kuote author=iobaboi link=topic=33934.msg355287#msg355287 date=1430200923]
  dobijam automatske povraćaje novca u oba kazina svake nedelje, pa će nam to vratiti još više? preći ćete sa #12 na mojoj listi depozita na 3. ako je ovo tačno. jedno pitanje, kada završite sa nulom, da li i dalje morate da nadoknadite te poene za bonuse koje ste preuzeli i izgubili sav svoj novac? VELIKO PITANJE!-
  jer sam video na promociji na svojoj stranici ako sam deponovao 25 dolara da bih dobio 9 centi da 9 centi. morao bih da igram $6000+ da bih mogao da unovčim bilo šta zbog drugih promocija koje sam igrao i koje su mi progutale novac pre nego što sam mogao da igram kroz 40 poena. plaithrough. hmmn.....nalog - iobaboi


  @iobaboi - Postaviću predstavniku vaše pitanje i javiću vam se.
  Ocenjen:

  3.7/ 5

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  No all of these deposit were from gossip slots and I haven't received a bonus nor asked for a withdrawal from them for these dates of deposit I did get the bonus from drakes casino so I don't understand what is being said I think their taking my account from drakes so  I'm assuming you can't get bonus from both?

  Nisu svi ovi depoziti bili iz slotova za tračeve i nisam dobio bonus niti tražio povlačenje od njih za ove datume depozita. Dobio sam bonus od drakes kazina, tako da ne razumem šta se priča, mislim da je njihov uzimam moj račun od drakesa pa pretpostavljam da ne možete dobiti bonus od oba?

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  For cashback at Drake Casino
  user name MATEOJUAN
  4-1-15 dep  $25
  4-2-15 dep  $33
  4-4-15  dep  $37
  4-15-15 dep  $25
  4-22-15 dep  $32
  4-22-15 dep  $30
  4-28-15  dep  $25
  4-28-15 dep  $28
  4-28-15 dep  $30
  =================
  Total                $265

  Thank  you very much Blueday

  Za povrat novca u kazinu Drake
  korisničko ime MATEOJUAN
  4-1-15 dep $25
  4-2-15 dep $33
  4-4-15 dep $37
  4-15-15 dep $25
  4-22-15 otp $32
  4-22-15 otp $30
  4-28-15 dep $25
  4-28-15 dep $28
  4-28-15 otp $30
  ==================
  Ukupno $265

  Hvala vam puno Bluedai

  Ocenjen:

  4/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  I've requested your cashback MATEOJUAN.  Result later, hopefully.

  Zatražio sam povrat novca MATEOJUAN. Rezultat kasnije, nadamo se.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you Blue have a great and lucky day

  Hvala, Blue, želim vam lep i srećan dan

 • Original engleski Prevod srpski

  Still no result so I've chased them.

  Još uvek nema rezultata pa sam ih jurio.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you so much Blueday for all your help and hard work, i have never cashed out here so this new cashback is great. Thanks again and i will keep my fingers crossed. lol

  P.S  Sorry Blue i forgot to deduct the  $12.24  weekly cashback they gave me from my total om my post.

  Hvala vam puno Bluedai za svu vašu pomoć i naporan rad, nikada nisam unovčio novac ovde, tako da je ovaj novi povraćaj novca odličan. Hvala još jednom i držaću fige. lol

  PS Izvini Blue zaboravio sam da odbijem 12,24 dolara nedeljnog povrata novca koji su mi dali od ukupnog iznosa mog posta.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey there

  I have just bumped the CS Managers again and hlpe to have an answer to this very shortly...

  Apologies in not replying to the thread earlier but wanted to talk to our S management team first..

  Ill be back shortly!!!

  Promise

  Colin

  Hej tamo

  Upravo sam ponovo naleteo na menadžere CS i želeo bih da uskoro dobijem odgovor na ovo...

  Izvinjavam se što nisam ranije odgovorio na temu, ali prvo sam želeo da razgovaram sa našim S menadžerskim timom.

  Vratiću se uskoro!!!

  Obećavam

  Colin

 • Original engleski Prevod srpski

  Username MATEOJUAN
  Casino Drake Casino
  Requested 28th April.

  Hi there

  MateoJuan, we have now credited your account with the requested bonus and the funds should be available in your account now..

  Unfortunately, I dont normally deal with players but  wanted to ensure you that I was keeping an eye on things!

  GOod luck!!

  Colin

  Korisničko ime MATEOJUAN
  Kazino Drake kazino
  Zahtevano 28. aprila.

  zdravo

  MateoJuan, sada smo kreditirali vaš račun sa traženim bonusom i sredstva bi sada trebala biti dostupna na vašem računu..

  Nažalost, inače se ne bavim igračima, ali sam želeo da vas uverim da pazim na stvari!

  Srećno!!

  Colin

 • Original engleski Prevod srpski

  Than you Sir, but i need to deduct from my total $12.24 for the weekly cash back i received from the Casino iam Sorry about that but i will remember next time

  Nego vi gospodine, ali moram da odbijem od mojih ukupnih 12,24 dolara za nedeljni povraćaj novca koji sam primio od kazina iam Žao mi je zbog toga, ali ću se setiti sledeći put

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you Sir i Love this Casino and Love the new Tournaments that you guys have now!!!!

  Hvala gospodine, volim ovaj kazino i volim nove turnire koje sada imate!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks for sorting it out Colin.  Appreciated.

  Hvala što si sredio Colin. Cenjen.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey All

  Colin here again from Drake! I am in charge of the affiliate program at Drake and deal very closely with the management team from LCB to ensure you are all being given proper family treatment at Drake!

  I will be monitoring this thread regularly also, so please do not hesitate to post here (even on weekends!) and we will o our best to get you answers as soon as we possibly can...

  Thanks All and have a great weekend!

  Colin

  Ćao svima

  Kolin ponovo iz Drejka! Ja sam zadužen za partnerski program u Drake-u i veoma blisko sarađujem sa menadžerskim timom iz LCB-a kako bih osigurao da svi imate odgovarajući porodični tretman u Drake-u!

  Takođe ću redovno pratiti ovu temu, tako da ne oklevajte da objavljujete ovde (čak i vikendom!) i daćemo sve od sebe da vam odgovorimo što je pre moguće...

  Hvala svima i ugodan vikend!

  Colin

 • Original engleski Prevod srpski

  Deposit for drake casino
  4/27...25.00
  5/01...25.00
  5/02...25.00
  5/05...25.00
  5/08...25.00
  5/11...25.00
  5/15...25.00
  5/16...25.00 user name linper for drake casino

  Depozit za drake kazino
  4/27...25.00
  5/01...25.00
  5/02...25.00
  5/05...25.00
  5/08...25.00
  5/11...25.00
  5/15...25.00
  5/16...25.00 korisničko ime linper za drake casino

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Deposit for gossip slot
  4/23..25.00
  4/24..25.00
  4/25..25.00
  4/30..25.00
  5/03..25.00
  5/07..25.00
  5/09..25.00
  5/14..25.00 user name linper for gossip slots

  Depozit za tračeve
  4/23..25.00
  4/24..25.00
  4/25..25.00
  4/30..25.00
  5/03..25.00
  5/07..25.00
  5/09..25.00
  5/14..25.00 korisničko ime linper za tračeve

  Ocenjen:

  5/ 5

 • Original engleski Prevod srpski

  Requested your cashback and waiting for a result.

  Zatražio sam povrat novca i čekam rezultat.

 • Original engleski Prevod srpski

  Chased a response.  Sorry about the delay.

  Tragao za odgovorom. Izvinite zbog kašnjenja.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi linper,

  Both your accounts have been credited.

  Thanks for your patience.

  zdravo linper,

  Oba vaša naloga su kreditirana.

  Hvala na strpljenju.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you blueday one thing for sure is you are a person that gets your business done
  And I thank you for this you are quick and this site rocks for sure your number #1 for sure keep
  On rocking for sure
  thumbs_up  money

  Hvala, bluedai, jedno je sigurno da ste osoba koja obavlja svoj posao
  I zahvaljujem vam na ovome što ste brzi i ovaj sajt je sigurno vaš broj broj 1 za sigurno zadržati
  Na ljuljanje sigurno
  thumbs_upmoney

 • Original engleski Prevod srpski

  Deposits for gossip slots
  User name linper

  5-30 -25.00
  5-31-25.00
  6-04-25.00
  6-08-25.00
  6-11-25.00
  6-13-25.00
  Thank you

  Depoziti za tračeve
  Korisničko ime linper

  5-30 -25.00
  5-31-25.00
  6-04-25.00
  6-08-25.00
  6-11-25.00
  6-13-25.00
  Hvala vam

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 19 dana
134

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
14

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
61

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats