"Srećno"

3,726
pregleda
10
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Imagin.ation
Imagin.ation
 • Započeto
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  My car was in the shop, my job is maybe 10 miles from my home
  so as an adventure, i said.. i'll just take the bus (about 5 years since i rode the bus)

  Well standing on the bus-stop waiting, along comes a bird.. he does his duty on me
  and out of all the maybe 20 people standing there, it hits ME.. in my uniform
  i run into the convience store right by the stop, im crying my eyes out, mad as heck
  begging the clerk to please help me get this "duty" of me, guys i was really, really upset..
  Suddenly the guy says.. "okay calm down, stop panicking.."
  Hands me a bunch of wet paper towels, and also helps me to clean it off
  As he was cleaning it he says.. "you know something.. it's good luck"

  I dried up my tears, and kinda looked at him and said.."really :'( "
  he says yes..beleive me.. so i calmed down, got myself together, went back out to
  the bus-stop..few minutes later the bus came.

  That evening after work, stopped by a favorite machine of mine to play
  and HIT, being a few months not anything.. paid me 450.00
  I thought about that bird doing his duty.. and said to myself..he was right
  it is good luck  grin

  So maybe if we all go outside and wait for a bird to do his duty on us
  we ALL will have good luck too!
  But then i got this image.. Guy standing next to you, both look at each other
  then the question.. "Any Duty yet?" Nope no duty on me..  cheesy


  Moj auto je bio u radnji, moj posao je možda 10 milja od moje kuće
  pa kao avanturu, rekao sam .. samo ću uzeti autobus (oko 5 godina otkako sam se vozio autobusom)

  Pa stoji na autobuskoj stanici i čeka, naiđe ptica.. vrši svoju dužnost prema meni
  i od svih možda 20 ljudi koji tamo stoje, udari ME.. u uniformi
  Trčim u prodavnicu odmah pored stajališta, isplačem oči, prokleto luda
  moleći službenika da mi pomogne da izvršim ovu moju "dužnost", momci, bio sam stvarno, stvarno uznemiren..
  Odjednom tip kaže.. "u redu smiri se, prestani da paničiš.."
  Pruža mi gomilu vlažnih papirnih ubrusa, a takođe mi pomaže da ih očistim
  Dok ga je čistio kaže.. "znaš nešto.. sretno je"

  Osušila sam suze, malo ga pogledala i rekla..."stvarno :'( "
  on kaže da..veruj mi.. pa sam se smirio, sabrao, vratio se u
  autobuska stanica.. nekoliko minuta kasnije došao je autobus.

  Te večeri posle posla svratio sam do moje omiljene mašine da se igram
  i HIT, nekoliko meseci nije ništa.. platio mi je 450,00
  Razmišljao sam o toj ptici koja obavlja svoju dužnost.. i rekao sam sebi.. bio je u pravu
  to je sreća grin

  Pa možda ako svi izađemo napolje i sačekamo da ptica izvrši svoju dužnost prema nama
  i mi ćemo SVI imati sreće!
  Ali onda sam dobio ovu sliku... Tip koji stoji pored tebe, oboje se gledaju
  onda pitanje.. "Imaš li već neku dužnost?" Ne, nema obaveze prema meni.. cheesy


 • Original engleski Prevod srpski

  Gee Imagin.ation...I had never heard that before...A bird duty on you is somehow good luck. laugh_out_loud
        Hey..if there is any truth to it at all, count me in. I'll be spending alot more time outisde from now on.  cheesy

          Cute Post!!!

  Bože, imaginacija...nikad to ranije nisam čuo...Ptička dužnost na tebi je nekako sreća. laugh_out_loud
  Hej..ako u tome uopšte ima istine, računajte na mene. Od sada ću provoditi mnogo više vremena van. cheesy

  Cute Post!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  congtats Imagin.ation. I have never heard that either. I aways have a fear that will happen to me.  cheesy

  congtats Imagin.ation. Ni ja to nikad nisam čuo. Strah me je da će mi se dogoditi. cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  Well i talk to my birdies....the bring me luck when i bet the horses!!!


  Lips

  Pa ja pričam sa svojim ptičicama.... donose mi sreću kada se kladim na konje!!!


  Usne

 • Original engleski Prevod srpski
  LMAO!!!!!  cheesy

  Girl I have NEVER heard that!!!!  I am going to have to share that one with my 11 yr old.  His first week of kindergarten he got the "DUTY"  I am going to tell him that good luck is the reason he has had such great teachers!! hehe

  Shelli
  LMAO!!!!! cheesy

  Devojko to NIKAD nisam čuo!!!! To ću morati da podelim sa svojim 11-godišnjakom. Prve nedelje u vrtiću dobio je "DUŽNOST" Reći ću mu da je sreća razlog što ima tako odlične učitelje!! hehe

  Shelli
 • Original engleski Prevod srpski

  Hmmmm,

  Now I have images of placing a large fan under the chicken coop...

  I wonder if it is even luckier when it hits the fan.

  hmmm,

  Sada imam slike postavljanja velikog ventilatora ispod kokošinjca...

  Pitam se da li je još više sreće kada udari u ventilator.

 • Original engleski Prevod srpski
  LMAO.. omg Jimb.. HAHAHAHA

  I was just taking a sip of my coffee when i read that
  Spit it everywhere, and almost choked, made me laugh so hard
  tears all in my eyes..AAAAHHHH

  What an response,thought and image you have bestowed.. LOOOOL
  LMAO.. omg Jimb.. HAHAHAHA

  Upravo sam pio gutljaj kafe kada sam to pročitao
  Pljunuo je svuda, i skoro ugušen, toliko me je nasmejao
  suze sve u mojim očima..AAAAHHHH

  Kakav odgovor, misao i sliku ste dali.. LOOOOL
 • Original engleski Prevod srpski

  Today.. i got dutied on.. sad ran in the house to clean it..in a hurried walk, hit my baby toe on the end of the couch foot, think i broke my toe sad..

  But now i don't know whether to go to the casino.. or to the hospital..

  Danas.. dobio sam dužnost.. sad otrčao u kuću da je očistim..u žurnoj šetnji, udario bebi prst o kraj kauča, mislim da sam slomio prst sad ..

  Ali sada ne znam da li da idem u kazino.. ili u bolnicu..

 • Original engleski Prevod srpski

  What?? You mean they don't have slot machines in there yet?? smiley

  Šta?? Misliš da tamo još nemaju automate?? smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  LOL.. i can just see it now.. "i want to pay my bill with my comp points"....

  LOL.. tek sada mogu da vidim.. "želim da platim račun sa svojim komp poenima"....

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita