"Da li bi radije"

3,689
pregleda
12
odgovora
Poslednja objava postavila pre 15 godina LooneySyl
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre 18 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Island Reels kazino 50 besplatnih okretaja na Beari Vild-u Bonus kod: HONEI-SPINS Min. depozit: $25 VR: 45k Nema maksimalne gotovine Važi do: 10. marta 2024.

  Pročitajte

  Promocije kazina Island Reels

  1 447
  pre 2 meseca
 • Otvorite novi nalog u kazinu Eddi Vegas i dobijte 15 besplatnih okretaja. Igrači koji ispunjavaju uslove: Okeanija i Severna Amerika Bonus je dostupan samo jednom novoregistrovanim igračima iz...

  Pročitajte

  Eddi Vegas kazino bez depozita

  3 566
  pre 2 meseca
 • Plašim se samo smrti jer brinem šta će biti sa mojom decom i da li će moj muž sve rešiti.

  Pročitajte

  Nasumično Pitanje

  15 939
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Members,

  I have to ask a "Would you Rather" question. It's only fair since i asked a "What if" question.

  If you had to choose one.... Would you Rather win $10,000 on a slot machine or get a $10,000 check from your boss (hypothetically of course, not many bosses would do that) what would give you the bigger thrill?

  I would say i'd rather hit the 10k on a slot machine. The thrill of that moment could not compare to a boss handing me a check. Although it would be nice to be appreciated by my boss...i still would take the jack pot if given the choice!!

  What would you do?

  Lipstick


  Zdravo članovi,

  Moram da postavim pitanje "Da li biste radije"? To je pošteno jer sam postavio pitanje "Šta ako".

  Ako biste morali da izaberete jednu.... Da li biste radije osvojili 10.000 dolara na slot mašini ili biste dobili ček od 10.000 dolara od svog šefa (hipotetički, naravno, mnogi šefovi bi to uradili) šta bi vas oduševilo?

  Rekao bih da bih radije pogodio 10k na slot mašini. Uzbuđenje tog trenutka ne može se porediti sa šefom koji mi daje ček. Iako bi bilo lepo da me moj šef ceni... ja bih ipak uzeo džek pot ako bi imao izbor!!

  Šta bi ti uradio?

  Ruž za usne


 • Original engleski Prevod srpski

  There is no question I would rather win the $10000 than have it handed to me by my boss. The excitment of winning is hard to beat in many situations, not just gambling.  Winning the jackpot even though it happens rarely is much more likely than my boss handing me a $1000 check. lol

  Nema sumnje da bih radije osvojio 10000 dolara nego da mi ih uruči moj šef. Uzbuđenje zbog pobede je teško pobediti u mnogim situacijama, ne samo u kockanju. Osvojiti džekpot, iako se to retko dešava, mnogo je verovatnije nego da mi šef uruči ček od 1000 dolara. lol

 • Original engleski Prevod srpski

  I would rather take the bonus frm my Boss... Its very nice to know that somebody appreciates yr hard work and all these hrs at the office.......

  Radije bih uzeo bonus od svog šefa... Veoma je lepo znati da neko ceni vaš naporan rad i sve ove sate u kancelariji.......

 • Original engleski Prevod srpski

  $10000 from the slot machine will also come with lots of extra perks especially if you won while using your players card.

  10000 dolara sa slot mašine će takođe doći sa mnogo dodatnih pogodnosti, posebno ako ste osvojili dok ste koristili svoju karticu igrača.

 • Original engleski Prevod srpski

  ofc it would be nice to feel the apreciation if u got it from your boss, but id choose the slot win anyday smiley

  ofc, bilo bi lepo da osetite zahvalnost ako ste je dobili od svog šefa, ali bih birao dobitak u slotu svakog dana smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Let's see.........hmmmmm..........I'll take the $10,000 from the slot AND from my boss!!!! HAHAHAHAHA!!!!!!

  Da vidimo.........hmmmmm..........Uzeću 10.000$ sa slota I od svog šefa!!!! HAHAHAHAHA!!!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  From slots.  I'm self-employed, so I don't have a boss--that's a bonus in itself!

  Od slotova. Ja sam samozaposlen, tako da nemam šefa - to je samo po sebi bonus!

 • Original engleski Prevod srpski
  I'LL TAKE THE $10K FROM THE SLOTS!!  SINCE MY BOSS IS MY DAD.  hehe
  UZMEĆU 10.000$ IZ SLOTA!! POŠTO JE MOJ ŠEF MOJ TATA. hehe
 • Original engleski Prevod srpski

  I'd take the slot winning.....gotta love the machine dinging and all the bells and whistles grin

  Plus getting kudos from players around me.  Ive given 20 bucks to people in my row before when i won big grin even the ones who were jealous sour pusses...LMAO cheesy

  Dobio bih slot.....moram da volim da mašina zvoni i sva zvona i zviždaljke grin

  Plus dobijam pohvale od igrača oko mene. Dao sam 20 dolara ljudima u mom redu pre kada sam dobio veliku pobedu grin čak i oni koji su bili ljubomorni kiseli pičkice...LMAO cheesy

 • Original engleski Prevod srpski
  LOL!! That reminds me of a time I was in Reno playing 3 card poker the guy next to me just kept winning with pretty good size bets, unlike my 5 dollar bets. hehe We were having fun, then he got 3 of a kind on a $50 bet!  (pair plus also) I screamed so loud you woulda thought I won.  I got up to leave and he placed my bet for me and gave me $100 bucks to stay, saying I was his good luck charm. laugh_out_loud  My ex-husband was getting mad, but it was all in fun!


  GOOD LUCK ALL!!
  LOL!! To me podseća na vreme kada sam bio u Renu i igrao poker sa 3 karte, momak pored mene je samo nastavio da pobeđuje sa prilično dobrim opkladama, za razliku od mojih 5 dolara. hehe Zabavljali smo se, onda je dobio 3 vrste na opkladu od 50 dolara! (par plus takođe) Vrištao sam tako glasno da biste pomislili da sam pobedio. Ustao sam da odem, a on se kladio za mene i dao mi 100 dolara da ostanem, rekavši da sam ja njegova amajlija za sreću. laugh_out_loud Moj bivši muž je bio ljut, ali sve je bilo zabavno!


  SREĆNO SVIMA!!
 • Original engleski Prevod srpski

  LOL ....goood story shelli grin

  LOL ....dobra priča šeli grin

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre mesec dana
44

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 21 dana
162

Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...
Maj 2024. Takmičenje za pravi novac od 500 dolara: Hajde da testiramo kazina

matijan
matijan Serbia pre 2 meseca
119

Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj tematskoj stranici o bonusu za Dan Svetog Patrika . Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako...
Najbolji kazino bonusi za Dan Svetog Patrika 2024. ☘