Besplatan rezervoar za gas, zahvaljujući zemaljskom kazinu.

5,062
pregleda
16
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina PMM2008
PMM2008
 • Započeto
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Prijavio sam se na Reel Fortune, isključivo zato što imaju KORA igre kao što su Caishen's Fortune i Safari King. U svakom slučaju, dobio sam nekoliko besplatnih okretaja bez depo-a pri...

  Pročitajte
 • ThorCasino Ekclusive - Bonus na prvi depozit Samo novi igrači - igrači iz Nemačke dobrodošli! Iznos: 130% do 200€ Kako dobiti bonus: Igrači treba da se registruju koristeći našu vezu ,...

  Pročitajte
 • Želim da podelim svoje iskustvo igranja na sajtu CasinoEuro kako ne biste pravili moje greške i ne biste postali žrtva prevaranata: na prvi pogled, pošten kazino ne bi prevario svoje igrače –...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Gang:
    I head off to the land casino with my friend yesterday with our free $20 bucks a piece. We are flat broke, and that free money is literally all we have to play on. 

  "We better win" I say as I look at my gas gauge and realize I need some money to put in the gas tank. 

  We are half way there and my friend who is driving realizes she left her drivers license, and players card back in her own car.  So much for her playing anything. You cant even get a replacment players card unless you have your drivers license.
  Using her free $20 will have to wait for another time.

  We are almost there so I say we might as well at least give my free $20 a try.

  We enter and I go to the machines up front.  No sense in dragging yourself clear to the back if your only going ot be able to play for five minutes. laugh_out_loud

  I sit down, and download my $20 into the machine. I bet .90 per spin on a 20 line machine. 

  I was down to 12 bucks and I got a bonus. Netted me $66 bucks, and I was outta that game.

  I put $20 bucks for gas away and we played another $20 a piece on a game called Hot Penny.


  We both got bonus rounds, and we were up about 15 bucks apiece.    We played some more and ended up both cashing out with around $40 bucks a piece.

  I let her keep her original $20 I gave her, and she handed me the $20 she had won. , and I kept mine for gas money.

  We were outta there, and on the way home I filled my tank and it didnt cost me a dime of my own money.
  Even had some money left over.


  Some wins are not huge, but they are wins none the less, and I am happy for them.  smiley smiley smiley

  Anytime you can fill your car for free is a great day in my opinion.

                                                          PMM

  Zdravo bando:
  Krenuo sam u kazino sa svojim prijateljem juče sa naših besplatnih 20 dolara po komadu. Mi smo bez novca, a taj besplatni novac je bukvalno sve na šta moramo da igramo.

  "Bolje da pobedimo" kažem dok gledam svoj gasni merač i shvatam da mi treba nešto novca da stavim u rezervoar.

  Na pola puta smo i moja prijateljica koja vozi shvata da je ostavila vozačku dozvolu i igračku kartu nazad u svom automobilu. Toliko o tome da svira bilo šta. Ne možete čak ni da dobijete zamenu igračku karticu osim ako nemate vozačku dozvolu.
  Korišćenje njenih besplatnih 20 dolara moraće da sačeka drugi put.

  Skoro smo stigli, pa kažem da bismo mogli bar da pokušamo sa mojih besplatnih 20 dolara.

  Ulazimo i ja idem do mašina ispred. Nema smisla da se vučete pozadi ako nećete moći da igrate samo pet minuta. laugh_out_loud

  Sedam i preuzimam svojih 20 dolara u mašinu. Kladim se u 0,90 po okretu na mašini od 20 linija.

  Pao sam na 12 dolara i dobio sam bonus. Dobio sam 66 dolara, i izašao sam iz te igre.

  Stavio sam 20 dolara za benzin i igrali smo još 20 dolara po komadu u igrici pod nazivom Hot Penni.


  Obojica smo dobili bonus runde, i bili smo u plusu oko 15 dolara po komadu. Igrali smo još malo i na kraju smo oboje unovčili sa oko 40 dolara po komadu.

  Dozvolio sam joj da zadrži svojih originalnih 20 dolara koje sam joj dao, a ona mi je dala 20 dolara koje je osvojila. , a ja sam svoj zadržao za novac za gas.

  Otišli smo odatle, a na putu kući napunio sam rezervoar i nije me koštalo ni centa mog novca.
  Čak je imao i nešto novca.


  Neke pobede nisu velike, ali su ipak pobede i srećan sam zbog njih. smileysmileysmiley

  Po mom mišljenju, svaki put kada možete besplatno napuniti automobil je odličan dan.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Absolutely Pam.  It's great when you win enough to pay for something that you would normally have to pay for, but it doesn't cost you a dime.

  Nice story and well done -  a free night out and a tank of gas is good in anyones books.

  blue

  Apsolutno Pam. Sjajno je kada dobijete dovoljno da platite nešto što biste inače morali da platite, ali vas to ne košta ni novčića.

  Lepa priča i dobro urađeno - besplatan noćni izlazak i rezervoar goriva su dobri u knjigama bilo koga.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Seriously...Pam I love every stories you write!!!
  Reading this one put a big smile on my face. Now...that's what I call a lucky night!!!
  What a night out and you both, especially your friend who forgot her money... wink were very lucky indeed.
  The place I moved into has no single land based casino what so ever...so boring but then again...there is Vegas in three hours of driving. cheesy
  I am glad to know you made home safely with full of gas. tongue

  Ozbiljno...Pam volim svaku priču koju napišeš!!!
  Čitajući ovo izmamilo mi je veliki osmeh na lice. E sad...to ja zovem srećna noć!!!
  Kakav noćni izlazak, a vi oboje, posebno vaša prijateljica koja je zaboravila novac... wink zaista imali mnogo sreće.
  Mesto u koje sam se doselio nema jedinstveni kazino na zemlji... tako dosadno, ali opet... tu je Vegas za tri sata vožnje. cheesy
  Drago mi je što znam da ste se bezbedno vratili kući sa punim gasom. tongue

 • Original engleski Prevod srpski
  Thats a good way to look at PMM! Free gas....oh yeah!! Great story as always!

  Lips
  To je dobar način da pogledate PMM! Besplatan gas....oh da!! Odlična priča kao i uvek!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Sometimes I wish the land casinos were a bit closer...Then some days I am VERY glad they are so far away!!

  Great story Pam, love it grin

  Ponekad poželim da su zemaljska kazina malo bliže...Onda mi je nekoliko dana VEOMA drago što su tako daleko!!

  Sjajna priča Pam, sviđa mi se grin

 • Original engleski Prevod srpski

  Nice story Pam, loved it..you are such a sweet person and whats so good is you both had a good time on free money!!!!!

  it reminds me of my "do or do something" story

  Before i moved to Vegas i was living in Ontario Ca. Going through alot, though i was working, just problems left and right kept coming up costing me money, towards rent due, i was living on paycheck to paychek. Well.. i couldn't pay my rent, my bills anything. I was working as a waitress just got off work sitting down counting my tips, somewhere around 100.00, thought to myself what am i gonna do, looked at the money and said.. "I'm going to Vegas, screw it"

  Got in my car with my uniform still on and hit that road. Got to the border, a few miles up there was a casino called Nevada Landing (not there any longer). Stopped there, played games here and there, money getting low now, im getting worried, still had to save some for gas. Sat down at a poker machine down to my last 20.00, stuck it in, my very first hand i hit a Royal for 1000.00. I almost cried, couldn't beleive it. The machine pays 100.00 and the floor person pays the rest. Played a few more hands and cashed out.

  Making it short, went to go grab a bite to eat and got to talking with the night shift manager. I'll be darn if i didn't get a new job too lol...He had me coming in that Monday and be ready to start work. Drove home with a 1000 bucks and a new job. What was really cool was i was comp'd a room for a week til i got a new apartment in Vegas.

  Strange thing about this whole thing was that the whole time on my drive i never thought i was doing the wrong thing, i didn't have any doubt.. like i was being lead, i wasn't worried.. BUT if it didn't happen boy would i have been in a world of eeewwww 

  Lepa priča Pam, svidela se..ti si tako slatka osoba i šta je tako dobro je da ste se oboje dobro proveli uz besplatni novac!!!!!

  podseća me na moju priču „uradi ili uradi nešto“.

  Pre nego što sam se preselio u Vegas, živeo sam u Ontariju Ca. Prolazio sam kroz mnogo toga, iako sam radio, samo problemi levo i desno su se javljali i koštali su me novca, do zakupnine, živeo sam od plate do plate. Pa.. nisam mogao da platim kiriju, moje račune ništa. Radila sam kao konobarica, upravo sam otišla s posla i brojila napojnice, negde oko 100.00, pomislila šta ću, pogledala novac i rekla.. "Idem u Vegas, jebi ga"

  Seo sam u auto sa uniformom i krenuo tim putem. Stigao do granice, nekoliko milja gore bio je kazino pod nazivom Nevada Landing (više nije tu). Zaustavio se tamo, igrao igrice tu i tamo, novac je sada nizak, postajem zabrinut, ipak moram da uštedim nešto za benzin. Seo sam za poker mašinu do mojih poslednjih 20.00, zaglavio ga, moja prva ruka je pogodio Roial za 1000.00. Skoro sam zaplakao, nisam mogao da verujem. Mašina plaća 100,00 a ostatak plaća službenik. Odigrao još nekoliko ruku i keširao.

  Ukratko, otišao sam da pojedem i razgovarao sa upravnikom noćne smene. Biću proklet ako ne dobijem novi posao previše lol...On me je naterao da dođem tog ponedeljka i da budem spreman da počnem da radim. Odvezao se kući sa 1000 dolara i novim poslom. Ono što je bilo stvarno super je da sam dobio sobu na nedelju dana dok nisam dobio novi stan u Vegasu.

  Čudna stvar u celoj ovoj stvari je da sve vreme dok sam vozio nikada nisam mislio da radim pogrešnu stvar, nisam sumnjao.. kao da sam bio vodeći, nisam bio zabrinut.. ALI ako jeste Da se ne desi dečko, da li bih bio u svetu eeevvvv

 • Original engleski Prevod srpski
  Great story Imagin! I think there is really something to be said about "not thinking about it" and just doing it. Call it intuition, call it fate.......but sometimes in the recesses of our mind we just know it is the right thing to do!

  Lips
  Odlična priča Zamislite! Mislim da zaista ima šta da se kaže o tome da se „ne razmišlja o tome“ i da se samo radi. Nazovite to intuicijom, nazovite to sudbinom.......ali ponekad u skrovištima našeg uma jednostavno znamo da je to prava stvar!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Terrific story Imagin.

  Sometimes we just know, and I too believe we are being led by a higher power.  smiley

  I have many experiences that are similar to your story.

  It is when we don't trust that voice that we get oursleves into trouble.

                                                                    PMM

  Sjajna priča Imagin.

  Ponekad jednostavno znamo, a i ja verujem da nas vodi viša sila. smiley

  Imam mnoga iskustva koja su slična tvojoj priči.

  Kada ne verujemo tom glasu, upadamo u nevolje.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Grest story Imagin.

  So glad it all worked out for you - what a huge turnaround from what essentially was a "whim".

  blue

  Grest priča Imagin.

  Drago mi je da vam je sve ispalo - kakav ogroman preokret u odnosu na ono što je u suštini bio "hir".

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  I always believe that everything happens for reason...and I also believe that fate has sense of humor...
  Whatever happened to you back there then, I believe that was the part of your fate at some point.
  I am really glad that you shared the story with us and thank God, you made through one of the toughest times...but then again , those times make you become much stronger person...and I know, you are one of the toughest woman!!! wink

  Uvek verujem da se sve dešava s razlogom...a verujem i da sudbina ima smisla za humor...
  Šta god da vam se tada desilo, verujem da je to bio deo vaše sudbine u nekom trenutku.
  Zaista mi je drago što si podelio priču sa nama i hvala Bogu, preživeo si jedno od najtežih vremena...ali opet, ta vremena te čine da postaneš mnogo jači...a znam, ti si jedan od najteža žena!!! wink

 • Original engleski Prevod srpski

  Great story folks. Online casino whoring I'm working to master, however land casino whoring I'm at the top of the game in the whoring stable. Here's a tip, if you have frequent the casino and played with your card (at least enough to have some type of record) screwed up and didn't fill up before you got there and/or gambled your gas money away, go to the customer service desk, give your sob story and get some gas for free. Yes, free gas. Some casinos treat it as a comp, the bigger ones don't get too petty. If you're lucky you could get close to three gallons. You just have to have license and registration. That's for their records. Free gas isn't advertised nor is it offered, but hey its there for the taking, but don't assume it'll be a sure thing, blow your last and comeback cursing me out. -peace

  Sjajna priča ljudi. Internet kazino whoring radim na tome da savladam, ali zemlja kazino whoring sam na vrhu igre u whoring kurve. Evo saveta, ako ste često dolazili u kazino i igrali sa svojom karticom (barem dovoljnom da imate neku vrstu ploče) zeznutom i niste se napunili pre nego što ste stigli tamo i/ili prokockali svoj novac za gorivo, idite na Služba za korisnike, ispričajte svoju priču i uzmite malo benzina besplatno. Da, besplatan gas. Neki kazina to tretiraju kao komp, veći ne postaju previše sitničavi. Ako budeš imao sreće, mogao bi se približiti tri galona. Samo treba da imate licencu i registraciju. To je za njihovu evidenciju. Besplatan benzin se ne reklamira niti se nudi, ali hej, tu je za uzimanje, ali nemojte pretpostavljati da će to biti sigurna stvar, otkucajte poslednji i vratite se psujući me. -mir

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks for that info poppy.  smiley On the free gas from Casinos.

  From now on, I am gonna fill my tank BEFORE I get there. (If I can lol) 

  I cant tell you the times I have gotten to  the casino on fumes, and won enough to fill my tank. This was just one of those times.  wink


  I bet if I tried to get free gas they would laugh at me.  >:(

                                                                  PMM

  Hvala za te informacije Poppi. smiley Na besplatan gas iz kazina.

  Od sada ću puniti rezervoar pre nego što stignem tamo. (ako mogu lol)

  Ne mogu da vam kažem koliko sam puta došao u kazino na isparenju i osvojio dovoljno da napunim rezervoar. Ovo je bio samo jedan od tih trenutaka. wink


  Kladim se da bi mi se smejali ako bih pokušao da dobijem besplatan benzin. >:(

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks for that info poppy.  smiley On the free gas from Casinos.

  From now on, I am gonna fill my tank BEFORE I get there. (If I can lol) 

  I cant tell you the times I have gotten to  the casino on fumes, and won enough to fill my tank. This was just one of those times.  wink


  I bet if I tried to get free gas they would laugh at me.  >:(

                                                                  PMM

  LOL...ahh yes been there done that and back again for more helpings. You know we're all a crazy bunch. Stepping out on faith when  we know better sometimes. Rolling the dice, with  fingers, toes and eyes crossed praying and hoping for the best. Let's face it, when its "good" its good, but when its "bad" its baaaad. In my mother's day they called it "chance" (even lottery tickets) and that's what we do, take a chance. Because either way it goes it'll  end up "I'm glad I followed my mind. Something told me to go there!" or "What the hell was I thinking? " On fumes with a siphon in the trunk and a game plan you promise yourself to stick to, you can't enjoy the fruits if you don't partake.

  Hvala za te informacije Poppi. smiley Na besplatan gas iz kazina.

  Od sada ću puniti rezervoar pre nego što stignem tamo. (ako mogu lol)

  Ne mogu da vam kažem koliko puta sam stigao u kazino na isparenju i osvojio dovoljno da napunim rezervoar. Ovo je bio samo jedan od tih trenutaka. wink


  Kladim se da bi mi se smejali ako bih pokušao da dobijem besplatan benzin. >:(

  PMM

  LOL...ahh, da, uradio sam to i vratio se za još pomoći. Znaš da smo svi luda gomila. Istupiti na veri kada znamo bolje ponekad. Bacajući kockice, skrštenih prstiju na rukama, nogama i očima moleći se i nadajući se najboljem. Da se razumemo, kada je "dobro" to je dobro, ali kada je "loše" to je baaaad. U vreme moje majke to su zvali "šansa" (čak i srećke) i to je ono što mi radimo, rizikujemo. Jer kako god bilo, završiće se "Drago mi je što sam sledio svoj um. Nešto mi je reklo da idem tamo!" ili „Šta sam dođavola mislio?“ Na isparenjima sa sifonom u prtljažniku i planom igre kojeg obećavate da ćete se pridržavati, ne možete uživati u plodovima ako ne jedete.
 • Original engleski Prevod srpski

  Hi PMM2008-
  I know that some land casinos give free gas cards in their kiosks. Foxwoods Casino in Connecticut has a built in gas station next door! The nearest casino to me is in Tampa which is a long drive-Thank goodness! I enjoyed reading your story as well. I love good endings!!

  Zdravo PMM2008-
  Znam da neka zemaljska kazina daju besplatne kartice za gorivo u svojim kioscima. Fokvoods Casino u Konektikatu ima ugrađenu benzinsku pumpu pored! Meni najbliži kazino je u Tampi što je duga vožnja-Hvala Bogu! I ja sam uživao čitajući vašu priču. Volim dobre krajeve!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Many MANY times when i did that drive from Vegas to back home (i was going three times a week) i ran on fumes, spending my gas money, driving home broke. My car actually made it 1 full tank, to and from vegas, i'd top it off filling it to the very rim before i would leave home, usually i'd make it, maybe about 2 times i'd run out about 10 miles from home.. but oh yes i took those risks.. I only knew of one casino PrimaDonna at the border that did the gas thing, they had a gas station right on their property, never used it though. But those times i ran out right before reaching home sure could of used that extra couple gallons lol

  I've done so many crazy things here in Vegas, i need to write a book

  Vivi's Vegas Adventures- lol

  MNOGO puta kada sam vozio od Vegasa do kuće (išao sam tri puta nedeljno) trčao sam na isparenja, trošio novac za benzin, vozio sam se bez posla. Moj auto je zapravo imao 1 pun rezervoar, do i iz Vegasa, napunio bih ga do samog ruba pre nego što bih otišao od kuće, obično bih uspeo, možda oko 2 puta bih ostao bez oko 10 miljama od kuće.. ali o, da, preuzeo sam te rizike.. Znao sam samo za jedan kazino PrimaDonna na granici koji je radio stvari sa benzinom, imali su benzinsku pumpu na svom imanju, ali je nikada nisu koristili. Ali u tim trenucima kada sam ponestao pre nego što sam stigao kući, sigurno sam mogao da iskoristim tih dodatnih par galona lol

  Uradio sam toliko ludih stvari ovde u Vegasu, da moram da napišem knjigu

  Vivi's Vegas Adventures- lol

 • Original engleski Prevod srpski

  There is just something about living on the edge. haha

  Ima samo nešto u životu na ivici. haha

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita