Savet o odbijanju gubitaka od kockanja od poreza?

2,751
pregleda
4
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Imagin.ation
drpsyce38
 • Započeto
 • drpsyce38
 • United States Super Hero 1493
 • Poslednja aktivnost pre 4 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Black Lion Casino - Ekskluzivni bonus na depozit Novi i stari igrači - Nema nas! 100% do €200 150% do €300 + 100 FS na Total Overdriveu Kako preuzeti bonus: Igrači moraju da se registruju preko...

  Pročitajte
 • Kazino Brango - Ekskluzivni $330 Majski Freeroll turnir US OK! Nagradni fond: 330 dolara Dostupno samo u verziji Instant Plai! Naziv turnira: LCBRMAI31 Prva 3 mesta osvajaju nagradu Kako da...

  Pročitajte
 • ComeOn.nl Kazino - Kings Dai - ponuda dobrodošlice za 400 besplatnih okretaja. Uslovi i odredbe bonusa: • Bonus dobrodošlice je za nove igrače koji imaju 24 ili više godina. • Minimalni iznos...

  Pročitajte

  ComeOn.nl Kazino promocije

  1 722
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Ahhhh...its tax time again.  I just bought my 2009 Turbo Tax and I am ready to go!  Now, I have some win/loss statements that actually favor a net loss. 

  Have any of you put gambling losses on your taxes?  Easy to do?  Does it reduce you NET income?  Any harassment or hassle from the IRS?

  Ahhhh... ponovo je vreme za porez. Upravo sam kupio svoj Turbo Tak za 2009. i spreman sam! Sada, imam neke izjave o pobedama i porazima koje zapravo favorizuju neto gubitak.

  Da li je neko od vas stavio gubitke od kockanja na svoje poreze? Lako za napraviti? Da li vam to smanjuje NETO prihod? Ima li uznemiravanja ili gnjavaže od strane poreske uprave?

 • Original engleski Prevod srpski

  You can offset 100% of your winnings with your losses if you itemize - losses over your winnings won't be used. Haven't had any issue with the IRS but can prove losses with bank statements if they ever question it. Turbo Tax should give you prompts for both.

  Možete nadoknaditi 100% svog dobitka svojim gubicima ako navedete stavke - gubici iznad vaših dobitaka se neće koristiti. Nisam imao problema sa IRS-om, ali mogu dokazati gubitke izvodima iz banke ako to ikada dovedu u pitanje. Turbo porez bi trebalo da vam pruži uputstva za oba.

 • Original engleski Prevod srpski

  Well.. it's hard to overpay taxes on a loss, you understand me?

  I find the goal is to match losses with your wins, you pay taxes on wins claimed, (you didn't pay taxes on 1200.00 you put into the machine the loss has none, but paid taxes on 1200 to recieve it) as to not have to pay any taxes due if you have underpaid.

  I have always just claimed losses against my wins as to not oweing anymore taxes.

  Unless maybe you claim as a professional gambler, then theres some differences there.
  It's been a while for me i'd have to break out the books lol
  If you find something post it, to refresh my memory.

  Pa.. teško je preplatiti porez na gubitak, razumeš me?

  Smatram da je cilj da povežete gubitke sa vašim dobicima, plaćate porez na tražene pobede, (niste platili porez na 1200,00 stavili ste u mašinu gubitak nema, ali ste platili porez na 1200 da biste ga primili) da ne morate platiti sve poreze ako ste platili premalo.

  Uvek sam samo tražio gubitke od svojih pobeda jer više ne dugujem porez.

  Osim ako možda tvrdite da ste profesionalni kockar, postoje neke razlike.
  Prošlo je dosta vremena da bih morao da izbacim knjige lol
  Ako nađete nešto objavite, da osvežim pamćenje.

 • Original engleski Prevod srpski

  One year i showed 44,000 in wins, but i was able to prove my losses as matching that amount, thus showing i put in as much to win.

  Small example...
  You hit a 7 out of 7 on keno which is 1750.00, you sign and are given the tax form and paid 1750.00, if you show you lost just as much for the win, you won't owe taxes on that 1750.00

  Jedne godine sam pokazao 44.000 pobeda, ali sam uspeo da dokažem da moji gubici odgovaraju tom iznosu, pokazujući na taj način da sam uložio toliko da bih pobedio.

  Mali primer...
  Pogodite 7 od 7 na kenu koji iznosi 1750,00, potpišete i dobijete poreski formular i platite 1750,00, ako pokažete da ste izgubili isto toliko za pobedu, nećete dugovati porez na tih 1750,00

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats