problem sa svim pristupnim depozitima

10,251
pregleda
16
odgovora
Poslednja objava postavila pre 15 godina satansmuff
slotsRme
 • Započeto
 • slotsRme
 • United States Sr.Newbie 49
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Slotjerri Casino - Spring To Infiniti Promocija važi: 04. mart 2024. - 24. mart 2024. Nagradni fond: 1.000.000 €. Igre koje ispunjavaju uslove: Vazdan - Ako još uvek nemate nalog, samo se...

  Pročitajte

  Slotjerri Casino turniri

  2 516
  pre 2 meseca
 • Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo za nove igrače - igrači iz Nemačke dobrodošli! 111% do 300 dolara Kako da dobijem bonus: Igrači se moraju registrovati preko našeg...

  Pročitajte
 • Pregled kazina Spinrollz Bonus za registraciju: 100% do €/$500 + 200 besplatnih okretaja Bonus za registraciju - Norveška: 100% do 5000 NOK + 200 besplatnih okretaja Bonus za registraciju - Novi...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  US citizen - have been using "netspend's all access visa" for months (bank is "Metabank") -  all of a sudden they won't accept deposits for internet gambling. Has anyone had this problem?  Also, someone suggested "usemywallet" - anyone in US using that method of depositing?  I can't seem to get any info on it.

  Američki državljanin – već mesecima koristi „netspendovu vizu za sve pristupe“ (banka je „Metabank“) – odjednom neće prihvatiti depozite za internet kockanje. Da li je neko imao ovaj problem? Takođe, neko je predložio "usemivallet" - da li neko u SAD koristi taj metod deponovanja? Izgleda da ne mogu da dobijem nikakve informacije o tome.

 • Original engleski Prevod srpski

  i use a prepay visa. It is with all-access bank, never have any problems.

  koristim vizu sa plaćanjem unapred. Sa bankom je sa svim pristupom, nikada nema problema.

 • Original engleski Prevod srpski

  I use all-access prepaid Visa all the time for internet.....I get them at Circle K convience stores and Advance Americas.....You can find out nearest store to get them on their web site.....

  Koristim pripejd Visa sa svim pristupom sve vreme za internet.....nabavljam ih u prodavnicama Circle K convience i Advance Americas.....Možete pronaći najbližu prodavnicu da ih nabavite na njihovoj veb stranici.... .

 • Original engleski Prevod srpski

  I am from the US and use my USE MY WALLET (quicktender) account all of the time! You have to sign up through whatever casino you want to deposit with. They will send you a link and you sign up from there. It really is the way to go. You can use a credit card or bank account to fund the account and then fund your casino account from there. Also when you deposit using that method then the payouts are quicker when you win and there are no fees attached so whatever you win is all yours! If you decide to move the money back to your bank account then quicktender will charge you a $30 transfer fee. Really isn't bad though and very convenient! Look into it because in my opinion it is really worth it! wink

  Ja sam iz SAD i stalno koristim svoj KORISTI MOJ NOVČANIK (kuicktender) nalog! Morate se prijaviti preko kazina u koji želite da uplatite depozit. Oni će vam poslati vezu i odatle se prijavite. To je zaista pravi put. Možete koristiti kreditnu karticu ili bankovni račun za finansiranje računa, a zatim odatle finansirati svoj kazino račun. Takođe, kada deponujete koristeći taj metod, isplate su brže kada pobedite i nema nikakvih naknada, tako da je sve što osvojite vaše! Ako odlučite da vratite novac na svoj bankovni račun, kuicktender će vam naplatiti naknadu za transfer od 30 USD. Zaista nije loše i veoma zgodno! Pogledajte to jer po mom mišljenju zaista vredi! wink

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks for your input.  I will try the "wallet" thing. 

  Hvala na doprinosu. Pokušaću sa "novčanikom".

 • Original engleski Prevod srpski

  Never heard of "circuit K" or "Advance America" all access card.  I got my "netspend all access card" over the internet.  Was working fine for a few months -now they won't allow my deposits.  Thanks for your input.

  Nikada nisam čuo za "krug K" ili "Advance America" sve pristupne kartice. Dobio sam svoju "netspend all pristupnu karticu" preko interneta. Radio je dobro nekoliko meseci - sada ne dozvoljavaju moje depozite. Hvala na doprinosu.

 • Original engleski Prevod srpski

  i am in california...i purchase my prepay visa at California Check Cashing. if u look on the website u can find a place near you.

  ja sam u Kaliforniji... kupujem svoju vizu za plaćanje unapred u California Check Cashing. ako pogledate na veb stranici, možete pronaći mesto u vašoj blizini.

 • Original engleski Prevod srpski

  I use my all access visa all the time no problems

  Stalno koristim svoju vizu bez problema

 • Original engleski Prevod srpski

  I use a Green Dot Visa card that you can get from CVS or walmart.All casinos let this card go through.


  Never heard of "circuit K" or "Advance America" all access card.  I got my "netspend all access card" over the internet.  Was working fine for a few months -now they won't allow my deposits.  Thanks for your input.

  Koristim Green Dot Visa karticu koju možete dobiti od CVS-a ili Valmarta. Sva kazina puštaju ovu karticu.


  Nikada nisam čuo za "krug K" ili "Advance America" sve pristupne kartice. Dobio sam svoju "netspend all pristupnu karticu" preko interneta. Radio je dobro nekoliko meseci - sada ne dozvoljavaju moje depozite. Hvala na doprinosu.
 • Original engleski Prevod srpski

  I use simon prepaid gift card which I purchase them at the malls near by me but now I don't even have to since you can just order at online. You purchase it and it will deliver to your email whithin 1 business day or sooner. By the way it costs $2.00 fee.

  Koristim Simon pripejd poklon karticu koju kupujem u obližnjim tržnim centrima, ali sada čak i ne moram jer možete samo da naručite na mreži. Kupite ga i on će biti isporučen na vašu e-poštu u roku od 1 radnog dana ili ranije. Uzgred, košta 2,00 dolara.

 • Original engleski Prevod srpski

  To get Use my wallet you have to have a casino refferall i think. But I have one, I also use prepaid green dot cards they have never failed me .

  Da biste dobili Koristi moj novčanik, mislim da morate imati kazino refferall. Ali ja imam jednu, koristim i prepaid kartice sa zelenim tačkama koje me nikada nisu izneverile.

 • Original engleski Prevod srpski

  As far as the Green Dot...you can reload thru Walgreens too, but only $500. in 24, and it takes one hour to hit the card.  Radioshack is the best one to use for a re-load. There are no limits, and it hits your card within a half an hour.


  I use a Green Dot Visa card that you can get from CVS or walmart.All casinos let this card go through.


  Never heard of "circuit K" or "Advance America" all access card.  I got my "netspend all access card" over the internet.  Was working fine for a few months -now they won't allow my deposits.  Thanks for your input.

  Što se tiče Green Dot-a... možete ponovo učitati i preko Valgreensa, ali samo 500 dolara. za 24, a potreban je jedan sat da se pogodi karta. Radioshack je najbolji za ponovno punjenje. Nema ograničenja, a na vašu karticu stiže za pola sata.


  Koristim Green Dot Visa karticu koju možete dobiti od CVS-a ili Valmarta. Sva kazina puštaju ovu karticu.


  Nikada nisam čuo za "krug K" ili "Advance America" sve pristupne kartice. Dobio sam svoju "netspend all pristupnu karticu" preko interneta. Radio je dobro nekoliko meseci - sada ne dozvoljavaju moje depozite. Hvala na doprinosu.

 • Original engleski Prevod srpski

  If you make a withdrawal at a casino, they will usually invite you to try the Quick Tender.  I suggest you do it.  Usually 24-72 hour withdrawals, and you can make deposits with it also.

  I'd rather use the Greendot for deposits, and Quick Tender for Withdrawals. It's cheaper.
  To get Use my wallet you have to have a casino refferall i think. But I have one, I also use prepaid green dot cards they have never failed me .

  Ako izvršite povlačenje u kazinu, obično će vas pozvati da isprobate brzi tender. Predlažem da to uradite. Obično 24-72 sata povlačenja, a sa njim takođe možete napraviti depozite.

  Radije bih koristio Greendot za depozite i brzi tender za povlačenje. To je jeftinije.
  Da biste dobili Koristi moj novčanik, mislim da morate imati kazino refferall. Ali ja imam jednu, koristim i prepaid kartice sa zelenim tačkama koje me nikada nisu izneverile.
 • Original engleski Prevod srpski

  i still have no problem with the visa all access cards...i get mine at food lion...i've never been able to deposit with the greendot mastercard....if you want to open a use my wallet account you have to ask the casino your playing at to send you an invitation....you will not be able to open an account with them without a casino referral

  još uvek nemam problema sa visa all pristupnim karticama...svoju dobijam u food lion...nikada nisam uspeo da uplatim sa greendot mastercard....ako želite da otvorite račun koristite moj novčanik morate da zamolite kazino u kojem igrate da vam pošalje pozivnicu.... nećete moći da otvorite nalog kod njih bez kazino preporuke

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita