Atlantic lounge - najgori kazino ikada!

3,834
pregleda
2
odgovora
Poslednja objava postavila pre 16 godina CyberCyd
Cleopatrah
 • Započeto
 • Cleopatrah
 • Norway Newbie 8
 • Poslednja aktivnost pre 14 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Makkvin Casino pregled Bonus za registraciju: 100% do 200 € + 50 okretaja Bonus za 2. depozit: 50% do 200 € + 50 okretaja Nedeljni bonus za ponovno punjenje: 25% do 100 € Bonus za registraciju...

  Pročitajte
 • Cobra Casino - Ekskluzivni bonus za registraciju Samo za nove igrače - igrači iz Nemačke su dobrodošli! Iznos: 150% do 1000 € Kako da dobijem bonus: Igrači se moraju registrovati preko našeg...

  Pročitajte
 • Zdravo svima! Gledao sam nove kazina koji trenutno rade na online tržištu. Da li neko zna da li će biti novootvorenih od njih? Ili ja znam da pecam nakon iznutra šta ne treba da radim..? Moja...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  I opned an account there, won with freechip $100, Had not deposit before or reedem any other chips, but when I ask if they have recived my docs at live chat, they can`t answer an directs me to owner and manager`s e-mail. So then I e-mail them asking if everythings is in order for me to withdraw if I deposit with neteller. But the people at live chat just ends the chat when i ask and no e-mail in return.
  F***ing anoying!!

  just thought I`ll share my expirience.
  Otvorio sam nalog tamo, osvojio sa besplatnim čipom od 100 dolara, nisam ranije deponovao niti iskoristio bilo koje druge čipove, ali kada ih pitam da li su primili moje dokumente u ćaskanju uživo, ne mogu da odgovore i upućuju me na e-mail vlasnika i menadžera -Pošta. Onda im šaljem e-poštu sa pitanjem da li je sve u redu da povučem ako uplatim na Neteller. Ali ljudi u ćaskanju uživo samo završavaju ćaskanje kada ja pitam i bez e-pošte zauzvrat.
  Jebeno dosadno!!

  samo sam mislio da ću podeliti svoje iskustvo.
 • Original engleski Prevod srpski

  I know exactly what you mean! Sometimes the "chat" is more irritating than helpful. Take for instance an incident that happened awhile back, when I used to deposit at "Virtual". That is before I started coming here and reading all the complaints and bad press about certain casinos.

  Virtual ran a coupon special last Halloween. About 5 of the individual bonus coupons were sub-titled under another coupon that stated if your deposit was 50 dollars or more on Halloween Day, for any of the 5 bonus coupons listed under it, they would credit your account with a surprise bonus from 50 to 500 dollars. I went to "chat" to check on the T & C's and asked if it would be credited automatically. He said to come back about 4 hours after deposit and notify chat. Then they would credit account with the "surprise" bonus- no problem.

  Well, I did exactly what he told me to, except when I went back to chat 4 hours later, "Marcello" wasn't working that shift and I got another person, "Joe". He stated that 2 coupons can't be used in a row without deposit inbetween- No go. He said "Read the rules!" "Have a nice day" and then cut me off.

  I emailed customer service and requested a manager. This takes about 1 or 2 days for them to get back to you, so the next day I logged in about the same time to see if I could get the first chat person and I asked for "Marcello". When he appeared in my chat window, I thought I might as well keep it simple;  So I acted like nothing wrong had happened. I said "Hi Marcello! Remember me from yesterday?" He says "Log out and back in and bonus will be credited in about 5 minutes. Done!" "Oh and Good Luck!" Bonus of $176.00 was in my account 2 minutes later.

  Go Figure! These guys can't keep their policies and rules consistant with each other, let alone consistant within the SAME CASINO they both work for!


  * Just a Tip: I ALWAYS "cut & paste" the chat sessions and save them to a new "Notepad".  ESPECIALLY the ones that refer to discrepinsies with money
  and bonus rules. Who knows if it would carry any weight with mngmnt. or not
  but I do it anyway- just in case some casinos might not keep a record of the
  session. In any case, it sure beats trying to remember exactly what they told
  you, should a problem come of it later.

  Znam tačno na šta misliš! Ponekad je „ćaskanje“ više iritirajuće nego od pomoći. Uzmimo na primer incident koji se desio pre izvesnog vremena, kada sam deponovao u „Virtual“. To je bilo pre nego što sam počeo da dolazim ovde i čitam sve žalbe i lošu štampu o određenim kockarnicama.

  Virtual je pokrenuo specijalan kupon za prošlu Noć veštica. Oko 5 pojedinačnih bonus kupona je podnaslovljeno pod drugim kuponom koji je naveo da je vaš depozit bio 50 dolara ili više na Dan veštica, za bilo koji od 5 bonus kupona navedenih ispod, oni bi kreditirali vaš račun sa bonusom iznenađenja od 50 do 500 dolara. Otišao sam u „ćaskanje“ da proverim T&C i pitao sam da li će to biti automatski pripisano. Rekao je da se vrati oko 4 sata nakon depozita i obavesti ćaskanje. Zatim bi kreditirali račun sa bonusom „iznenađenja“ – nema problema.

  Pa, uradio sam tačno ono što mi je rekao, osim kada sam se vratio na ćaskanje 4 sata kasnije, "Marčelo" nije radio u toj smeni i dobio sam drugu osobu, "Joe". On je naveo da se 2 kupona ne mogu koristiti zaredom bez depozita između - Ne idi. Rekao je "Pročitajte pravila!" "Prijatan dan" i onda me prekinu.

  Poslao sam e-poštu korisničkoj službi i zatražio menadžera. Ovo traje oko 1 ili 2 dana da vam se jave, tako da sam se sledećeg dana prijavio otprilike u isto vreme da vidim da li mogu da dobijem prvu osobu za ćaskanje i tražio sam „Marčelo“. Kada se pojavio u mom prozoru za ćaskanje, pomislio sam da bih mogao da bude jednostavan; Tako da sam se ponašao kao da se ništa loše nije dogodilo. Rekao sam "Zdravo Marčelo! Sećaš li me se od juče?" On kaže "Odjavite se i ponovo uključite i bonus će biti pripisan za oko 5 minuta. Gotovo!" "O i srećno!" Bonus od $176,00 je bio na mom računu 2 minuta kasnije.

  Zamisli! Ovi momci ne mogu da održavaju svoje politike i pravila u skladu jedni sa drugima, a kamoli u skladu sa ISTIM KAZINOM za koji oboje rade!


  * Samo savet: UVEK „isecam i lepim“ sesije ćaskanja i čuvam ih u novom „Beležnici“. NAROČITO one koje se odnose na neslaganja sa novcem
  i pravila bonusa. Ko zna da li bi to imalo težinu sa mngmnt. ili ne
  ali svejedno to radim - za slučaj da neka kazina možda ne vode evidenciju o tome
  sednica. U svakom slučaju, sigurno je bolje da se setite šta su tačno rekli
  ako kasnije dođe do problema.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 18 dana
129

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
14

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
60

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats