Rođendan besplatni n/d čipovi

13,807
pregleda
16
odgovora
Poslednja objava postavila pre 15 godina snaggO
deleted_user
 • Započeto
 • deleted_user
 • Super Hero 1254
 • Poslednja aktivnost

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  anyone ever recieve any free chips from rtg casinos  for their birthday ??  grin

  da li je iko ikada dobio besplatne žetone od rtg kazina za svoj rođendan?? grin

 • Original engleski Prevod srpski

  Which ones are the RTG's , sorry I'm still learning new at all this.....I've only ever gotten 2 birthday chips and I got $7.00 from Pantasia and I got $100.00 from Vip Lounge Casino.....debralee1967

  Koji su RTG-ovi, izvini što još uvek učim novo uopšte ovo.....Imao sam samo 2 rođendanska čipa i dobio sam 7,00 dolara od Pantasije i 100,00 dolara od Vip Lounge kazina.....debralee1967

 • Original engleski Prevod srpski

  rtg casinos - viplounge- coolcat-wildvegas-prism-slots of vegas-virtual-vegasstrip-palace of chance-cirrus-bet royal-club player-  these are the casinos which give out no deposit free chips every month which a lot of people wait for exclamation! wink

  rtg kazina - viplounge- coolcat-vildvegas-prism-slots of vegas-virtual-vegasstrip-palace of chance-cirrus-bet roial-club plaier- ovo su kazina koja daju bez depozita čipove svakog meseca, a mnogi ljudi čekaju za exclamation ! wink

 • Original engleski Prevod srpski

  I deposit alot at Vip lounge Casino and right now I am a little upset with them, I have never gotten any emails from them, not one free code at all, well I email them once and asked to be put on their mailing list and one guy David did give me $50.00 which I appreciate but I would like at least once to get one just because I am loyal to them...I have gotten the birthday chip and I got $100.00 free chip for validating my account, just would like to get one, ya know just because, lol.... thanks for listening....debralee1967

  Uplaćujem dosta u Vip lounge kazinu i trenutno sam malo uznemiren zbog njih, nikada nisam dobio nijedan mejl od njih, niti jedan besplatni kod, pa, poslao sam im e-poruku jednom i zamolio da me stave na njihovu mejling listu i jedan Dejvid mi je dao $50,00 što cenim, ali bih bar jednom želeo da ga dobijem samo zato što sam im lojalan... Dobio sam rođendanski čip i dobio sam $100,00 besplatnog čipa za validaciju svog naloga, samo bih želeo da uzmi jedan, znaš samo zato, lol.... hvala na slušanju....debralee1967

 • Original engleski Prevod srpski

  i only deposit at Palace of Chance and every time i have finished playing and of course losing it all exclamation lol - i contact live chat and they give me a free chip everytime after i have made a deposit !- they are mostly $25-$35 and once a $100 chip but they always give me one exclamation - now as far as a birthday bonus chip i am not sure exclamation I am not allowed to log in at viplounge , cause i won 2 random jackpots on a free chip totaling over $22,000 and they took my balance to zero and i am not allowed to play at that casino exclamation >:(

  uplaćujem samo u Palati šanse i svaki put kada završim sa igranjem i naravno izgubim sve exclamation lol - kontaktiram uživo ćaskanje i daju mi besplatan čip svaki put nakon što uplatim depozit!- uglavnom su $25-$35 i jednom čip od $100, ali mi uvek daju jedan exclamation - sada što se tiče rođendanskog bonus čipa, nisam siguran exclamation Nije mi dozvoljeno da se prijavim na viplounge, jer sam osvojio 2 nasumična džekpota na besplatnom čipu u ukupnom iznosu od preko 22.000 dolara i oni su mi doveli saldo na nulu i nije mi dozvoljeno da igram u tom kazinu exclamation >:(

 • Original engleski Prevod srpski

  I only deposit at Palace of Chance and Cool Cat, mostly POC though.  I also get a free chip after i play my deposit.  I did get a $50 birtday chip last year and next month is my birthday, so we'll see!!!  Hopefully I will get another one this year, maybe more than $50, but at least it's something because POC rarely gives out coupon codes...

  Uplaćujem samo u Palace of Chance i Cool Cat, ali uglavnom POC. Takođe dobijam besplatan čip nakon što odigram svoj depozit. Prošle godine sam dobio rođendanski čip od 50 dolara, a sledećeg meseca mi je rođendan, pa ćemo videti!!! Nadam se da ću ove godine dobiti još jedan, možda više od 50 dolara, ali barem je nešto zato što POC retko daje kodove kupona...

 • Original engleski Prevod srpski

  I'll let you know in 10 days time about birthday chips. 

  Obavestiću vas za 10 dana o rođendanskim čipovima.

 • Original engleski Prevod srpski

  well- no birthday chip from palace of chance exclamation even though i deposit there regularly ! they said my last transaction was a free chip which actually they gave me after making a deposit ! - but none the less a birthday chip would have been 2 chips in a row and they said no exclamation! imo a birthday chip should be special and not related to other free chips 1 oh well exclamation >:(

  pa- bez rođendanskog čipa iz palate slučaja exclamation iako tamo redovno polažem! rekli su da je moja poslednja transakcija besplatan čip koji su mi zapravo dali nakon uplate depozita! - ali bez obzira na to, rođendanski čip bi bio 2 čipa zaredom, a oni su rekli ne exclamation ! imo rođendanski čip bi trebalo da bude poseban i ne povezan sa drugim besplatnim čipovima 1 pa dobro exclamation >:(

 • Original engleski Prevod srpski

  Awww to bad mistertee...If today is your birthday than, HAPPY BIRTHDAY!!!!
  Palace of Chance really should lighten up, I think....I hope I get a bday chip next month if I have no free chip after a deposit. 

  Avvv to bad mistertee...Ako ti je danas rođendan onda, SREĆAN ROĐENDAN!!!!
  Palata šanse bi zaista trebalo da se razvedri, mislim... Nadam se da ću sledećeg meseca dobiti žeton za rođendan ako nemam besplatan čip nakon depozita.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks Rhonda exclamation! grin hope you can get a birthday chip exclamation Have you ever cashed out from POC ??

  Hvala Ronda exclamation ! grin nadam se da ćeš dobiti rođendanski čip exclamation Da li ste ikada unovčili od POC-a??

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy Bday MISTERTEE  smiley

  Srećan rođendan MISTERTEE smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  No, I have never cashed out at POC.  Once, I hit a $6500 jackpot playing the 50 cent delux dimond mind slot.  When I contacted live chat to see how much I could cash out they told me I could not because I won it on a free chip.  I got really pissed and played it down to zero then I made a deposit and could not do anything on any other slot.  I think they rig it this way.  Somehow someway they seem to know because when I deposit I cannot win big, I win enough to keep playin but everytime I use a free chip or a coupon code I hit in the higher hundreds and even in the thousands and they tell me I cannot cashout that much.  I think it is impossible to cashout anything worthwhile there.  What's sad is I keep trying, so I keep depositing.

  I have finally been blocked by every casino except POC and Coolcat.  I have tried everything to log back into the ones with the coupon codes for this month and cannot.  So I will have to wait for new codes for coolcat and poc.

  Ne, nikada nisam unovčio novac na POC-u. Jednom sam osvojio džekpot od 6500 dolara igrajući 50 centi deluk dimond mind slot. Kada sam kontaktirao live chat da vidim koliko mogu da unovčim, rekli su mi da ne mogu jer sam ga osvojio sa besplatnim čipom. Stvarno sam se naljutio i smanjio na nulu, a onda sam napravio depozit i nisam mogao ništa da uradim ni na jednom drugom slotu. Mislim da to nameštaju na ovaj način. Nekako nekako izgleda da znaju, jer kada položim depozit, ne mogu da dobijem veliku dobit, dobijam dovoljno da nastavim sa igrom, ali svaki put kada koristim besplatni čip ili kod kupona udarim u većim stotinama, pa čak i u hiljadama, a oni mi kažu da ne mogu da isplatim toliko mnogo. Mislim da je nemoguće tamo unovčiti nešto vredno. Ono što je tužno je što pokušavam, pa nastavljam da polažem.

  Konačno su me blokirali svi kazino osim POC-a i Coolcat-a. Pokušao sam sve da se ponovo prijavim na one sa kodovima kupona za ovaj mesec i ne mogu. Tako da ću morati da sačekam nove kodove za coolcat i poc.

 • Original engleski Prevod srpski

  Well, no surprise here at Palace of Chance.  Tried to get a birthday chip today since it is my birthday and lo and behold they would not give me one because my last transaction was a free chip.  I am done depositing here for a while because I think it stinks that they just dont give a darn even regarding depositing players and I usually deposit at least $200 a week at POC.

  Pa, nije iznenađenje ovde u Palati Šanse. Pokušao sam da dobijem rođendanski čip danas jer mi je rođendan i gle i gle, nisu mi ga dali jer je moja poslednja transakcija bila besplatan čip. Završio sam sa deponovanjem ovde na neko vreme jer mislim da smrdi što ih jednostavno nije briga čak ni za deponovanje igrača, a ja obično deponujem najmanje $200 nedeljno na POC.

 • Original engleski Prevod srpski

  same thing happened to me on my birthday ! my last transaction was afree chip so i had to get my birthday chip after i had made another deposit exclamation
  Happy Birthday to you exclamation!!!!!!

  ista stvar mi se desila na moj rođendan! moja poslednja transakcija je bila besplatan čip tako da sam morao da dobijem rođendanski čip nakon što sam napravio još jedan depozit exclamation
  Srećan ti rođendan exclamation !!!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  well,my bday was in september, and i only received one free bday bonus. Do i have to mention that im registered at more than 150 Casinos.
  lol ( once a bonus whore...  ;D )

  btw happy birthday rhonda46

  pa, moj rođendan je bio u septembru, i dobio sam samo jedan besplatni bonus za rođendan. Moram li da napomenem da sam registrovan u više od 150 kazina.
  lol ( jednom bonus whore ... ;D )

  btv srećan rođendan rhonda46

 • Original engleski Prevod srpski

  okay
  birthday freechips:
  -SlotsOfFortune-Superior-SimonSays-SlotOCash-MayanFortune-thisisvegas
  CanBet Casino
  Mansion Casino
  Casino Riva
  Casino Vega

  Dobro
  rođendanski besplatni čipovi:
  -SlotsOfFortune-Superior-SimonSais-SlotOCash-MaianFortune-thisisvegas
  CanBet Casino
  Mansion Casino
  Kazino Riva
  Kazino Vega

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita