Isplata u SlotsPlus kazinu...

14,053
pregleda
12
odgovora
Poslednja objava postavila pre 16 godina nicenez112a
deleted_user
 • Započeto
 • deleted_user
 • Super Hero 1254
 • Poslednja aktivnost

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Zdravo, Ja sam korisnik kazina lucki dreams, Moj ID : krversion****@gmail.com 12. marta polažem Rs. 2400 i aktiviraj bonus nakon završetka klađenja. Idem na povlačenje novca.. Zatim kontaktiram...

  Pročitajte
 • Reel Fortune Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo novi igrači - OK! 150% do $1500 + 50 besplatnih okretaja na Catsino slotu Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko...

  Pročitajte
 • Novi Funclub Podneo zahtev za isplatu u iznosu od 180 USD 3.4.2024, a zatim podnesite KIC dokumente 3.6.2024. Nikada ne odgovaraju na moje imejlove i ćaskanje mi kaže da pošaljem podršci što...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Everyone!!!

  I am looking for input from anyone who has withdrawn winnings from SlotsPlus Casino.  I am in the US...Phoenix, AZ to be exact.  cheesyI hit a great winning streak and requested a cashout on 3/31/07 of $5,000 and then again on 4/2/07 of $4,000.  Naturally with that much money on the line I am nervous about receiving the funds.

  It is now 4/19/07 and I have yet to get a straight answer regarding when I am going to receive my winnings...just polite e-mail responses saying that with a US player it takes 2 to 3 weeks to process...well it has been 20 days and no indication in my user account of a pending withdrawl!!

  Any info would be greatly appreciated...... ::) huh

  Beckie

  Pozdrav svima!!!

  Tražim informacije od svakog ko je povukao dobitke iz SlotsPlus kazina. Ja sam u SAD...Feniks, AZ tačnije. cheesy Postigao sam sjajan pobednički niz i zatražio gotovinu 31.3.2007. od 5.000 dolara, a zatim ponovo 4.2.2007. od 4.000 dolara. Naravno, sa toliko novca na liniji, nervozan sam zbog primanja sredstava.

  Sada je 19.4.2007. i tek treba da dobijem direktan odgovor kada ću dobiti svoje dobitke...samo ljubazni odgovori e-poštom u kojima se kaže da je kod igrača iz SAD potrebno 2 do 3 nedelje za obradu. ..pa prošlo je 20 dana i nema naznaka na mom korisničkom nalogu o povlačenju na čekanju!!

  Svaka informacija bi bila veoma zahvalna...... ::) huh

  Beckie

 • Original engleski Prevod srpski

  Congratulations Beekie nice wins... I have personally won a few hundred from Vegas Casino Online (sister casino of Slots Plus) and was paid without any dramas, but I am not in the US so payment was made after a few days. I wouldn

  Čestitam Beekie lepe pobede... Ja sam lično osvojio nekoliko stotina od Vegas Casino Online-a (sestrinski kazino Slots Plus-a) i plaćeno mi je bez ikakvih drama, ali nisam u SAD pa je uplata izvršena nakon nekoliko dana. ne bih

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks for the vote of confidence with SlotsPlus sister casino....I hope they will honor my wins and cash out my requests.  As for the games...on this particular win, I played the same slot game all weekend and just kept cashing out when I was over a certain dollar amount.  The slot is "Aladdin's Wishes".  It still remains my favorite.

  Beckie

  Hvala na poverenju SlotsPlus sestrinskom kazinu....Nadam se da će poštovati moje pobede i isplatiti moje zahteve. Što se tiče igara... na ovu konkretnu pobedu, igrao sam istu slot igru ceo vikend i samo nastavio da isplaćujem novac kada sam prešao određeni iznos u dolarima. Slot je "Aladinove želje". I dalje ostaje moj omiljeni.

  Beckie

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello...

  It is me again wondering about the cash out at SlotsPlus Casino.  I sure hope you are right in your assessment that they will send my money very soon because I have been getting the run around like crazy this past week and I am very frustrated.

  I was wondering if there is anyone or anywhere we online gamers can go to report issues with the casinos?

  Let me know what you think.....

  Thanks!

  Zdravo...

  Ponovo se pitam za gotovinu u SlotsPlus kazinu. Nadam se da ste u pravu kada ste procenili da će mi poslati novac vrlo brzo jer sam prošle nedelje lutao okolo i veoma sam frustriran.

  Pitao sam se da li postoji neko ili bilo gde da mi igrači na mreži možemo da odemo da prijavimo probleme sa kazinom?

  Javite mi šta mislite.....

  Hvala!

 • Original engleski Prevod srpski

  Beckie:
  Please let me know if and when you get your withdrawals from Slots Plus.  I have been asking them for over 2 weeks and all I get is the same bullshit answer.  I am waiting with you.
  Greg

  Beckie:
  Obavestite me da li i kada dobijete svoja povlačenja sa Slots Plus-a. Pitao sam ih više od 2 nedelje i sve što sam dobio je isti usrani odgovor. Čekam sa tobom.
  Greg

 • Original engleski Prevod srpski

  Greg,

  Are you in the US as well?  I have been e-mailing them everyday and the last response I received from them was on 4/30/07 saying that they cannot issue a check even from their Royal Bank of Canada account and that they cannot send anything to my EWallet Express account and they decided on their own not to send a western union because they said the limit was $450 per transaction and with the amount I am waiting for it would take a long time to complete.

  At this rate I would be willing to take some money by western union just to get some funds moving.  Have you tried talking to them on the phone yet?

  Let me know what is up with you and I wish you the best of luck!!

  Beckie

  Greg,

  Da li ste i vi u SAD? Svakodnevno sam im slao e-poštu i poslednji odgovor koji sam dobio od njih je 30.4.2007. da ne mogu da izdaju ček čak ni sa svog računa Roial Bank of Canada i da ne mogu poslati ništa na moj EVallet Ekpress nalog i sami su odlučili da ne šalju Vestern Union jer su rekli da je ograničenje 450 dolara po transakciji i da će sa iznosom koji čekam trebati dosta vremena da se završi.

  Ovim tempom bio bih voljan da uzmem nešto novca od Vestern Uniona samo da bih pokrenuo neka sredstva. Da li ste već pokušali da razgovarate sa njima telefonom?

  Javi mi šta ti je i želim ti svu sreću!!

  Beckie

 • Original engleski Prevod srpski
  huh
  Becky:
  I am in New Jersey - at first they told me that it takes 3 weeks to process withdrawals for U.S. players because of the new legislation.  When I asked "what legislation?" I suddenly lost the online chat person (coincidence?) I don't think so.  I waited the 3 weeks and called them.  They said that they have no control over the withdrawals, that is done by the financial department.  I asked to speak to someone in the financial department and they would not allow me to do so.  Every time I go to the live chat or call I get the same old story - it takes three weeks and I have no idea when your time is coming.  All I could get out of a girl named Jennifer is that I will receive an email when they process my withdrawal.
  To be honest with you, I think they know that there is nothing we can do to legally get our winnings because the U.S. Government has banned online gambling.  It would be like trying to sue a drug dealer who ripped you off.  I am afraid we are at their mercy and it makes me very very mad.  They don't mind taking our money, knowing full well that if we win they will never have to pay us.  The fact that you have waited so long makes me realize that I should not expect my money any time soon either.

  I have been thinking about a couple of things.  First, asking them if they would be willing to transfer my winnings into another casino (where I know they pay their winners) but I am quite sure that the answer would be no.  I have also been thinking about asking them to reverse my withdrawal and put the winnings back into my account.  Once there, I could print a copy of the page showing my balance and see if that holds any water legally, but I also doubt that.  My final option is to find out where they are and ask them if I fly to their location if I can pick up my winnings.  I would love to hear the answer to that question.

  Best of luck to you and we need to notify each other if we get any satisfaction at all so that we can work together against these bandits.

  Bye for now
  Greg
  huh
  Beki:
  Ja sam u Nju Džersiju – prvo su mi rekli da je potrebno 3 nedelje da se obradi povlačenje igrača iz SAD zbog novog zakona. Kada sam pitao "koji zakon?" Iznenada sam izgubio osobu za onlajn ćaskanje (slučajnost?) Mislim da nije. Čekao sam 3 nedelje i nazvao ih. Rekli su da nemaju kontrolu nad isplatama, to radi finansijsko odeljenje. Tražio sam da razgovaram sa nekim u finansijskom odeljenju i nisu mi dozvolili da to uradim. Svaki put kada odem na ćaskanje ili pozovem, dobijem istu staru priču - to traje tri nedelje i nemam pojma kada dolazi tvoje vreme. Sve što mogu da dobijem od devojke po imenu Dženifer je da ću dobiti e-poštu kada obrađuju moje povlačenje.
  Da budem iskren sa vama, mislim da znaju da ne možemo ništa da uradimo da legalno dobijemo naše dobitke jer je američka vlada zabranila kockanje na mreži. To bi bilo kao da pokušavate da tužite dilera droge koji vas je opljačkao. Bojim se da smo u njihovoj milosti i to me jako ljuti. Nemaju ništa protiv da nam uzmu novac, jer dobro znaju da, ako pobedimo, nikada neće morati da nam plate. Činjenica da ste tako dugo čekali tera me da shvatim da ni ja ne treba da očekujem svoj novac u skorije vreme.

  Razmišljao sam o nekoliko stvari. Prvo, pitam ih da li bi bili voljni da prenesu moj dobitak u drugi kazino (gde znam da plaćaju svoje pobednike), ali sam sasvim siguran da bi odgovor bio ne. Takođe sam razmišljao o tome da ih zamolim da ponište moje povlačenje i vrate dobitak na moj račun. Kad sam tamo, mogao bih da odštampam kopiju stranice na kojoj se vidi moj bilans i da vidim da li to legalno drži vodu, ali takođe sumnjam u to. Moja poslednja opcija je da saznam gde su i pitam ih da li letim na njihovu lokaciju da li mogu da podignem svoj dobitak. Voleo bih da čujem odgovor na to pitanje.

  Želimo vam sreću i moramo da obavestimo jedni druge ako uopšte budemo bili zadovoljni kako bismo mogli zajedno da radimo protiv ovih bandita.

  Ćao za sada
  Greg
 • Original engleski Prevod srpski
  huh

  Greg,

  I am sorry you are experiencing the same problem as I am.  I have e-mailed the financial department everyday this week with no response.  I think you are right..they know there is nothing we can do.  I did forward all my e-mail chains from the e-mails this week to the support e-mail and I told them that I was going to make it a personal mission to find every forum, website and blog out there where I could get the word out to US players that this is the way the Main Street Vegas Groups treats their customers and not to play at any of their casinos.

  I also told them that I have already found "several" other people that are experiencing the same run around as me so I do not believe any of their crap e-mails.  We shall see if I receive any response at all to the latest communication.  I think they are located in Antigua, but of course without a brick and morter location their servers could be anywhere, but I would like to see how they respond to the offer of flying to their location to pick up your winnings!!

  Well let me know the latest and I will talk to you soon.

  Bye for now....

  Beckie
  huh

  Greg,

  Žao mi je što imate isti problem kao i ja. Svake nedelje sam slao e-poštu finansijskom odeljenju bez odgovora. Mislim da si u pravu.. znaju da ne možemo ništa da uradimo. Prosledio sam sve svoje lance e-pošte iz e-poruka ove nedelje na e-poštu za podršku i rekao sam im da ću imati ličnu misiju da pronađem svaki forum, veb lokaciju i blog tamo gde mogu da dobijem Obavestite igrače iz SAD da je ovo način na koji Main Street Vegas Groups tretira svoje klijente i da ne igraju ni u jednom od njihovih kazina.

  Takođe sam im rekao da sam već pronašao "nekoliko" drugih ljudi koji doživljavaju isto trčanje kao i ja, tako da ne verujem ni u jedan njihov usrani e-mail. Videćemo da li ću uopšte dobiti odgovor na najnoviju komunikaciju. Mislim da su locirani na Antigvi, ali naravno bez standardne lokacije njihovi serveri bi mogli da budu bilo gde, ali bih voleo da vidim kako će reagovati na ponudu da odlete na njihovu lokaciju da pokupe vaš dobitak!!

  Javite mi najnovije i razgovaraćemo uskoro.

  Ćao za sada....

  Beckie
 • Original engleski Prevod srpski

  Message for Greg:

  Hello there...I wanted to let you know about another forum that may help us with our mutual problem.  It is called Online Players Union and I registered there and posted on the dispute board.  They are looking into it and we will see.

  I have read some of the info there and they really seem to help the player community.

  Anyway, hope all is well and I hear from you soon!

  Beckie

  Poruka za Grega:

  Zdravo... Želeo sam da vas obavestim o još jednom forumu koji bi nam mogao pomoći u našem zajedničkom problemu. Zove se Online Plaiers Union i ja sam se tamo registrovao i objavio na tabli za sporove. Oni to ispituju i videćemo.

  Pročitao sam neke od informacija tamo i čini se da zaista pomažu zajednici igrača.

  U svakom slučaju, nadam se da je sve dobro i da se čujemo uskoro!

  Beckie

 • Original engleski Prevod srpski
  huh

  Still looking for any help here on this issue....no dollars sent to me for my win after 6 weeks.  This is such crap I can't believe it!!
  huh

  Još uvek tražim bilo kakvu pomoć ovde po ovom pitanju....nema dolara poslanih za moju pobedu posle 6 nedelja. Ovo je takvo sranje da ne mogu da verujem!!
 • Original engleski Prevod srpski

  sorry to hear about all the trouble you're having, have you considered a consultation with a lawyer?

  Žao mi je što čujem za sve probleme koje imate, da li ste razmišljali o konsultaciji sa advokatom?

 • Original engleski Prevod srpski

  1.            I REQUESTED A WITHDRAWAL ON 12/13
                12/13/07  requested withdrawal of 3162.00

  2.            WENT TO WITHDRAWAL PAGE FOR WIRE TRANSFER
                        Wire Transfer -
                        Amount:  $  Minimum:  $500.00
                        Maximum:  $4,000.00

            10 Business Days for Withdrawals:

  Our withdrawal process takes approx 10 business days from the date that
  you request the withdrawal for your withdrawal to be approved and 5 days more to get paid.

  3.  AT THIS POINT

      1.  I COULD NO LONGER MAKE DEPOSITS UNLESS I SPOKE WITH SUPPORT
                    (which sometimes i waited 30-45 minutes to get someone)
      2.  I COULD NO LONGER REDEEM CHIPS THAT HAD INSURANCE
      3.  I COULD NO LONGER USE FREE CHIPS
      4.  I COULD NO LONGER USE MY COMP POINTS


  4.              DEPOSIT PAGE BECAME VERY CONFUSING,
      BECAUSE I DIDN'T KNOW IF I SHOULD HIT THE SUBMIT BUTTON....
              TO CONFIRM CANCEL MY WITHDRAWAL

  You may manage withdrawals from your account here. You can cancel your pending cashout request anytime.
  NOTE: Please keep in mind withdrawal cancellations do not count as a New deposit.
  If you wish to REDEPOSIT contact our Live Help or Call our Toll Free# 1-800-406-9557         

      1/7/2008 - Wire Transfer - ($1,594.00)  Submit   

  5.                THIS IS THE LAST  POSTINGS IN MY ACCOUNT HISTORY

        1/7/2008 5:05:35 PM Wire Transfer Withdrawal Requested ($1,594.00)
        1/7/2008 5:05:01 PM Manager Withdrawal Approved! ($68.00)
        1/7/2008 5:05:01 PM Manager Withdrawal Requested ($68.00)
        1/7/2008 5:04:53 PM Wire Transfer Withdrawal Declined $1,662.00
        1/7/2008 5:04:53 PM Wire Transfer Withdrawal Approved! ($1,500.00)

  AS U CAN SEE, THEY FINALLY GAVE AN OKAY TO MY 12/13/07 WITHDRAWAL ON 1/7/8

      FOR WHATEVER REASON IT IS NOT THE AMOUNT I REQUESTED...THEY DIVIDED      IT INTO 2 WITHDRAWALS AND TO TOP IT OFF, THEY DIDN'T DO A BANK TRANSFER AS REQUESTED ....THEY SENT A MONEY GRAM....AND IF U NOTICE  THE TOP LINE OF HISTORY THE REMAINDER OF THE WITHDRAWAL IS STILL PENDING MANAGER APROVAL IN ADDITION TO ALL THIS, IT IS COSTING ME AN EXTRA  $85.00 PER MONEY GRAM.

        I FINALLY RECEIVED THE FIRST PART OF THE WITHDRAWAL ON 1/17/8

      THIS IS THE KICKER TO THIS DAY I HAVE YET RECEIVED AN EMAIL FROM CLUB PLAYER CONFIRMING MY WITHDRAWAL......AND THEY NEVER SENT ME THE INFO TO PICK UP THE MONEY GRAM........IF I DIDN'T CALL.....I WOULD HAVE NEVER KNOWN IT WAS AT AN AGENT WAITING FOR ME :'(

  1. TRAŽIO SAM POVLAČENJE 13.12
  13.12.2007. zatražio povlačenje 3162,00

  2. OŠAO NA STRANICU ZA POVLAČENJE ZA BAČNI TRANSFER
  Doznaka -
  Iznos: $ Minimum: $500,00
  Maksimum: 4.000,00 USD

  10 radnih dana za povlačenje:

  Naš proces povlačenja traje približno 10 radnih dana od datuma
  zahtevate povlačenje da bi vaše povlačenje bilo odobreno i još 5 dana da biste bili plaćeni.

  3. U OVOM TAČKU

  1. NE MOGAO VIŠE DA UPLAČAVAM DEPOZIT osim AKO SE NE RAZGOVARAM SA PODRŠKOM
  (koje sam ponekad čekao 30-45 minuta da dobijem nekoga)
  2. VIŠE NE MOGAO DA ISKUPIM ČIPOVE KOJI JE IMAO OSIGURANJE
  3. NE MOGU VIŠE KORISTITI BESPLATNE ČIPOVE
  4. NE MOGU VIŠE KORISTITI SVOJE KOMP


  4. STRANA ZA DEPOZIT POSTALA JE VEOMA ZBUNUJUĆA,
  JER NISAM ZNAO DA LI TREBA DA PRITISNEM DUGME ZA POŠALJI....
  DA POTVRDI OTKAŽI MOJE POVLAČENJE

  Ovde možete upravljati povlačenjima sa svog naloga. Možete da otkažete zahtev za isplatu na čekanju u bilo kom trenutku.
  NAPOMENA: Imajte na umu da se otkazivanje isplate ne računa kao Novi depozit.
  Ako želite REDEPOZITI kontaktirajte našu pomoć uživo ili pozovite naš besplatni broj 1-800-406-9557

  7.1.2008. – Bankovni transfer – (1.594,00 USD) Pošalji

  5. OVO JE POSLEDNJE OBJAVE U ISTORIJI MOG NALOGA

  7.1.2008. 17:05:35 Zatraženo je povlačenje bankovnog transfera (1.594,00 USD)
  7.1.2008 17:05:01 Menadžer je povlačenje odobren! (68,00 USD)
  7.1.2008 17:05:01 Zatraženo je povlačenje menadžera (68,00 USD)
  7.1.2008. 17:04:53 Povlačenje bankovnog transfera odbijeno je 1.662,00 USD
  7.1.2008 17:04:53 Povlačenje bankovnim transferom odobreno! (1.500,00 USD)

  KAKO VIDITE, KONAČNO SU DODALI MOJE POVLAČENJE 13.12.2007.

  IZ KOGA KOGA RAZLOGA NIJE IZNOS KOJI SAM TRAŽIO...PODELILI SU GA NA 2 POVLAČANJA I KOD TOGA NISU URADILI BANKOVNI TRANSFER PO TRAŽENJU....POSLALI SU GRAM NOVCA....I AKO UPOŠTEVATE VRHUNSKI RED ISTORIJE OSTATAK POVLAČENJA JOŠ OČEKUJE ODOBRENJE MENADŽERA PORED SVEGA OVOG, KOŠTA ME DODATNIH 85,00 USD PO NOVCA GRAMU.

  KONAČNO SAM DOBIO PRVI DEO POVLAČENJA 17.1.8.

  OVO JE DO DANAS DANAS JOŠ JEDAM DOBIO E-MEJL OD IGRAČA KLUBA KOJI POTVRĐUJE MOJE POVLAČENJE......I NIKAD MI NISU POSLALI INFORMACIJU DA UZIM GRAM NOVCA........AKO JESAM ZVAJ.....NIKAD NE BI ZNAO DA ME JE KOD AGENTA KOJI ME ČEKA :'(

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita