Chatti Cathi Doll...

2,811
pregleda
6
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina genenco
PMM2008
 • Započeto
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • hej treba mi pomoć jer v8 od 24. februara radi povlačenja od luckilegend na 1800$ a u međuvremenu su napravili nova pravila tako da moja zemlja više ne može da igra tamo, ali poslednji put sam...

  Pročitajte
 • ZDRAVO, Razmišljao sam o nekim izjavama menadžera grupe Kindred koji se žalio na ograničenja nametnuta dekretom o dostojanstvu ovde u Italiji. Konkretno, nemogućnost operatera igara da slobodno...

  Pročitajte
 • Zdravo LCB'ers, CriptoVins je kazino pogodan za SAD, koji je servirao Slotland Entertainment. Pogledajte naš najnoviji test da biste saznali da li su stvari tekle glatko i bez ikakvih problema....

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Gang:
      Happy Sunday!!
         
          Went to the local casino last night.  It was busy there, and as I always say, it was elbow to elbow.
            A machine next to me opened up and a guy slips in.

          "Hi ...How you doing?"
          "Busy here huh?"
            "Come here often?"
            "Live around here?"
            "Are you winning?"
            "Do you play this game alot?"
           
    I was slammed with questions.  I looked behind the guy to see if there was a string in the middle of his back that someone was pulling on.  Talk Talk Talk...

          "I'm not winning."
          "My wife is winning."
          " I live in Ohio."
          "I love this place"
          "I'm staying in the hotel."
          "You ever stayed in the hotel?"
          "I'm a plumber."
          "What do you do?"
         
          Now I look behind the guy again to see if there is an on or off switch I can hit to shut him off.  Talk Talk Talk...

          I hit a bonus round of $38 bucks and decided to leave the game.  I said my goodbyes, and wished him good luck.
          A woman slips in my seat as soon as my butt got up. 
  As I am walking away, I hear....

          "Hi...How you doing?"
          "Come here often?"
          "Live around here?"
                    Etc Etc Etc......

          Perhaps this guys batteries died off by the end of the night.
  I will say one good thing though, at least he didnt care I was a smoker.  laugh_out_loud

                              All in fun:      PMM2008 
         

  Zdravo bando:
  Srećna Nedelja!!

  Sinoć sam otišao u lokalni kazino. Tamo je bilo gužve, i kao što uvek kažem, bilo je lakat do lakta.
  Mašina pored mene se otvorila i momak je ušao.

  "Zdravo kako si?"
  "Zauzeto ovde, ha?"
  "Dolazite često ovde?"
  "Živeti ovde u blizini?"
  "Da li pobeđuješ?"
  "Da li igrate ovu igru mnogo?"

  Bio sam zatrpan pitanjima. Pogledao sam iza momka da vidim da li je na sredini njegovih leđa bila struna koju je neko vukao. Talk Talk Talk...

  „Ne pobeđujem.
  "Moja žena pobeđuje."
  "Živim u Ohaju."
  "Volim ovo mesto"
  "Ja sam odseo u hotelu."
  „Jeste li ikada boravili u hotelu?“
  "Ja sam vodoinstalater."
  "Šta radiš?"

  Sada ponovo gledam iza tipa da vidim da li postoji prekidač za uključivanje ili isključivanje koji mogu da pritisnem da ga isključim. Talk Talk Talk...

  Pogodio sam bonus rundu od 38 dolara i odlučio da napustim igru. Pozdravio sam se i poželeo mu sreću.
  Žena mi se sklizne na sedište čim se dižem.
  Dok se udaljavam, čujem....

  "Zdravo kako si?"
  "Dolazite često ovde?"
  "Živeti ovde u blizini?"
  Itd Itc Itc......

  Možda su se ovim momcima baterije ispraznile do kraja noći.
  Reći ću ipak jednu dobru stvar, barem njega nije bilo briga da sam pušač. laugh_out_loud

  Sve u zabavi: PMM2008

 • Original engleski Prevod srpski

  toooooo funny!    cheesy  cheesy

  medtrans

  previšeooo smešno! cheesycheesy

  medtrans

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi PMM,

  Yes some of us have stamped on our foreheads...please sit next to me and talk...ask me a million questions....and never ever leave your seat the wholeeee time i'm hear.

  Hmmm...does anyone have any idea how to get that stamped removed from my forehead....i'm open to any kind of suggestions!!!!!!

  Lips

  Zdravo PMM,

  Da, neki od nas su se otisnuli na čelo...molim vas, sedite pored mene i pričajte...pitajte mi milion pitanja....i nikad ne napuštajte svoje mesto sve dok čujem.

  Hmmm...ima li neko ideju kako da skinem taj pečat sa čela....otvoren sam za sve predloge!!!!!!

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski
  I poke up my lips, and pretend i have a really bad stutter, and a tick in my eye, and drool a little, laugh really loud like "DAAH HERT DAH HERT" and keep poking them in the shoulder, and burp alot, that helps

  Chatty Cathy, that reminded me, my mother when i was very little bought
  one for me at a yard sale, she paid a few dollars, but the doll was brand new still in its own packaging, she came with a little desk, and was dressed like a school girl, i took really good care of my toys, kept it the same, well i too had a yard sell and a lady offered me 40 for her, i said sure.. shocked.. come to find out the doll in its perfect condition is very rare, and sold for 2500.00...
  Breathe iiiinnnn.. Breathe ooouuttttt
  Podižem usne i pretvaram se da jako mucam, i krpelj u oku, i malo slinim, smejem se jako glasno kao "DAAH HERT DAH HERT" i nastavljam da ih guram u rame, i podrigujem mnogo, to pomaže

  Chatti Cathi, to me je podsetilo na moju majku kada sam bio veoma mali
  jednu za mene na rasprodaji u dvorištu, platila je nekoliko dolara, ali lutka je bila potpuno nova još uvek u sopstvenom pakovanju, došla je sa malim stolom i bila je obučena kao devojčica, ja sam se stvarno dobro brinuo o svojim igračkama, zadržao isto, pa i ja sam prodao dvorište i jedna dama mi je ponudila 40 za nju, rekao sam sigurno.. shocked .. dođite da saznate da je lutka u savršenom stanju veoma retka, a prodata je za 2500,00...
  Diši iiiinnn.. Diši ooouuttttt
 • Original engleski Prevod srpski
  OMG!!!  I generally am a talker and will talk to anyone.  BUT when it comes to me and my money LEAVE ME ALONE!!  When I play slots, it doesn't bother me too much.  But WHY everytime I play black jack do I have to get the idiots!! THEY ALL WANT TO TALK!!!!  After about my 10th cocktail, the b@@@@ in me finally comes out and I just tell em to shut the @@@@ up!!!!!  That always ends the chit chat and usually they leave after a few hands!!! LMAO!!
  OMB!!! Ja generalno pričam i razgovaraću sa bilo kim. ALI kada sam ja i moj novac u pitanju, OSTAVITE ME NA MIRU!! Kada igram slotove, to mi ne smeta previše. Ali ZAŠTO svaki put kada igram black jack moram da hvatam idiote!! SVI HOĆE DA PRIČAJU!!!! Posle mog desetog koktela, b@@@@ u meni konačno izlazi i ja im samo kažem da ućute @@@@!!!!! To uvek završava čavrljanje i obično odu nakon nekoliko ruku!!! LMAO!!
 • Original engleski Prevod srpski

  LOL pmm..That was good!

  But I'd called himm Chatty Chad instead...But yeah, remember the doll...

  LOL pmm..To je bilo dobro!

  Ali ja bih ga umesto toga nazvao Chatti Chad...Ali da, seti se lutke...

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita