Kazino u palati Kleopatra

4,364
pregleda
10
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Deb321
Jacketz
 • Započeto
 • Jacketz
 • United States Full Member 117
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Ako pogledate LiveRoulette, mogli biste pomisliti da kazino ne izaziva sumnje i da mu se može verovati. Međutim, nakon detaljnijeg pregleda, postaje očigledno da glavni cilj platforme nije da...

  Pročitajte
 • VinSpirit Casino pregled Bonus za registraciju: 100% do 200 € + 100 besplatnih okretaja Bonus na 2. depozit: 200% do 200 € Bonus za registraciju - Kanada: 100% do 1000 CAD + 100 besplatnih...

  Pročitajte
 • SlotoCash kazino - Ekskluzivni $200 LCB aprilski turnir DOSTUPNO SAMO U INSTANT VERZIJI! Nagradni fond: 200 dolara Naziv: LCB April 2024 Freeroll Igra : Kong Fu Lozinka: 04LCBAPR24 Datum početka: 1....

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  does anyone know how I can get rid of cleopatras palace?
  I've already looked to Add/Remove programs...this one isn't even listed!
  If it isn't in my list I can't uninstall it.  Well, not through there.  But I don't know where else to go to dump it from my comp.
  Any suggestions are greatly appreciated!
  thanks,
  Jax

  da li neko zna kako da se otarasim Kleopatrine palate?
  Već sam pogledao Dodaj/Ukloni programe... ovaj nije ni naveden!
  Ako nije na mojoj listi, ne mogu da ga deinstaliram. Pa, ne tamo. Ali ne znam gde drugo da odem da ga izbacim iz svog kompa.
  Sve sugestije su veoma cenjene!
  Hvala,
  Jak

 • Original engleski Prevod srpski

  Go to "my Computer" open "Program Files" and find Cleopatras palace. You can right click and delete it directly... but be aware there will still be traces of it in your computer registry.

  I use a free program called Ccleaner that on top of dumping and cleaning all your computer caches (even some you did not know had a cache, also has a decent registry cleaner. It is free and you can upload it from Majorgeeks. Once installed, run the registry cleaner and all the old crap (CCleaner stands for Crap cleaner) that is associated to dead and deleted files since you bought your computer are gone. I am betting you find your computer is faster after this as well.

  The Cleaner section is fast and easy to use and can be docked into your recycle bin, dumping and clearing caches, cookies, temp files etc. I run mine daily.

  (by the way, it also has an add/delete tool that can not only find programs like Cleopatras, but can also allow you to get rid of those programs that your IE cannot from add/remove program.

  Check it out and let me know that it worked for you.

  Idite na "moj računar" otvorite "Programske datoteke" i pronađite Kleopatrinu palatu. Možete da kliknete desnim tasterom miša i direktno ga izbrišete... ali imajte na umu da će i dalje biti tragova u registru vašeg računara.

  Koristim besplatni program koji se zove Ccleaner koji pored bacanja i čišćenja svih keša računara (čak i neki za koje niste znali da imaju keš memoriju, takođe ima pristojan čistač registra. Besplatan je i možete ga otpremiti sa Majorgeeks-a . Jednom instaliran, pokrenite čistač registra i svo staro sranje (CCleaner je skraćenica od Crap cleaner) koje je povezano sa mrtvim i izbrisanim datotekama od kada ste kupili svoj računar nestalo je. Kladim se da ćete nakon ovoga otkriti da je i vaš računar brži.

  Odeljak Čistač je brz i jednostavan za korišćenje i može se usidriti u vašu korpu za otpatke, bacati i brisati keš memorije, kolačiće, privremene datoteke itd. Ja svoj pokrećem svakodnevno.

  (usput, ima i alatku za dodavanje/brisanje koja ne samo da može da pronađe programe kao što je Cleopatras, već vam takođe može omogućiti da se rešite onih programa koje vaš IE ne može iz programa za dodavanje/uklanjanje.

  Proverite i javite mi da vam je uspelo.

 • Original engleski Prevod srpski

  grin
  Hi Jimbeaux,
  Id logged on to find any codes for Cleopatras and saw your thread about CCCleaner! Wahooooooooooo.........WTG JIM!!!! After "MONTHS" of slow computer...couldnt delete certain casinos in add/remove...spending over $200US on all types of so-called-wonder programs that clean/delete/enhance performance etc...you have given me one for FREEEEEEE!!!!! And it WORKED!! I'd just used ALL my REGCURE..REGISTERY CLEANER..etc and thought I had cleaned my computer til I ran CCCleaner!! Wow it was FAST!! It deleted 971.4MB in Windows and 5MB in Applications that I didnt know were there..So I bow to your expertise O'Wise-One! A gr8 big KUDOS to you!  cheesy kiss kiss kiss kiss

  grin
  Zdravo Jimbeauk,
  Id se prijavio da pronađem bilo koje kodove za Kleopatru i video tvoju nit o CCCleaner-u! Vahooooooooooo.........VTG JIM!!!! Posle „MESECIMA“ sporog računara... nisam mogao da izbrišem određena kazina u dodavanju/uklanjanju... trošeći preko 200 USD na sve vrste takozvanih čudesnih programa koji čiste/brišu/poboljšaju performanse itd... dali ste mi jedan za BESPLATNO!!!!! I RADIO je!! Upravo sam koristio SVE REGCURE..REGISTERI CLEANER..etc i mislio sam da sam očistio svoj računar dok nisam pokrenuo CCCleaner!! Vau bilo je BRZO!! Izbrisao je 971,4 MB u Vindovs-u i 5 MB u aplikacijama za koje nisam znao da postoje.. Zato se klanjam vašoj stručnosti O'Vise-One! Gr8 veliko HVALA Vama! cheesykisskisskisskiss

 • Original engleski Prevod srpski

  Yep that CCcleaner works great, had the same probs and run it about 3 times a week just to stay ftresh.

  Very good product and well worth the time to install and use.

  Da, taj CCcleaner radi odlično, imao je iste probleme i pokreni ga oko 3 puta nedeljno samo da ostane efikasna.

  Veoma dobar proizvod i vredan vremena za instalaciju i upotrebu.

 • Original engleski Prevod srpski

  I too just downloaded Ccleaner and am very mpressed with it.
        Thanks Jim for the advice. 
           

  I ja sam upravo preuzeo Ccleaner i veoma sam impresioniran njime.
  Hvala Jim na savetu.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks Jimbeaux.  Took your advice.  Just finished running it.  So far, so good.
  Jax

  Hvala Jimbeauk. Prihvatio sam tvoj savet. Upravo sam završio sa radom. Zasada je dobro.
  Jak

 • Original engleski Prevod srpski

  I have been using Crap Cleaner for a long time.  It is definately great, but it doesn't get out everything.  I still go into the registry periodically, and empty all the casinos, etc that I don't want anymore.  You would be surprised what still is in there after you uninstall, and use the crap cleaner

  Koristim Crap Cleaner dugo vremena. Definitivno je sjajno, ali ne izvlači sve. I dalje povremeno ulazim u registar i ispraznim sva kazina itd. koje više ne želim. Iznenadili biste se šta je još unutra nakon što deinstalirate i koristite sredstvo za čišćenje sranja

 • Original engleski Prevod srpski

  For the price it is hard to beat... and yes there are still things it does not get to...
  I tend to follow through once a month with Registry mechanic and it keeps things pretty smooth. Face it, chasing chips leads you to some unsavory corners of the iternet, you need to have good tools to keep safe and clean.

  I Have Symantic Endpoint installed for anti virus and back that up once every couple weeks using a free online virus scan from "Trend" called "Housecall". Because it is not loaded on a possibly infected machine it can let you know if anything got past.

  I also use Lavasofts "Adaware" for antispy/malware... then clean it all out with the CCleaner.

  Been running this comp for three years now and it is a s fast as when I bought it.

  Po ceni je teško pobediti... i da, još uvek postoje stvari do kojih se ne stiže...
  Sklon sam jednom mesečno da radim sa mehaničarom registra i to održava stvari prilično glatkim. Suočite se s tim, jurenje za čipovima vodi vas do nekih neugodnih uglova interneta, morate imati dobre alate da biste bili sigurni i čisti.

  Imam instaliran Simantic Endpoint za antivirus i pravim rezervnu kopiju jednom svakih nekoliko nedelja koristeći besplatno skeniranje virusa na mreži sa „Trenda“ pod nazivom „Housecall“. Pošto se ne učitava na eventualno zaraženoj mašini, može vas obavestiti ako nešto prođe.

  Takođe koristim Lavasofts "Adavare" za antišpijunski/malver... a zatim sve to očistite CCleaner-om.

  Koristim ovaj komp već tri godine i brz je kao kada sam ga kupio.

 • Original engleski Prevod srpski

  OK then that explains the cops chasing you down the net with that hyperdrive computer..Wondered who that guy was who blazed past so fast he set part of the silicon forest on fire!

  U redu, onda to objašnjava da te policajci jure po mreži sa tim hiperdrive kompjuterom.. Pitao sam se ko je taj tip koji je proleteo tako brzo da je zapalio deo silikonske šume!

 • Original engleski Prevod srpski

  I use the iobit advanced system care program which does the same thing. I got the info from someone here on this forum and tried it and it works great. It also is free. They have a security program also that works with whatever program you have to assist in added protection against hackers and viruses.That program is iobit security 360 which is a beta test right now and it also is free. It actually picked up a couple of things my regular security program missed. I found the downloads at majorgeeks and cnet.

  Koristim iobit napredni program za negu sistema koji radi istu stvar. Dobio sam informacije od nekoga ovde na ovom forumu i probao i radi odlično. Takođe je besplatan. Oni takođe imaju bezbednosni program koji radi sa bilo kojim programom koji morate da pomognete u dodatnoj zaštiti od hakera i virusa. Taj program je iobit securiti 360 koji je trenutno beta test i takođe je besplatan. To je zapravo otkrilo nekoliko stvari koje je moj redovni bezbednosni program propustio. Pronašao sam preuzimanja na majorgeeks-u i cnet-u.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita