Jeste li Dare Peak?

3,676
pregleda
16
odgovora
Poslednja objava postavila pre 7 godina virus69
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre mesec dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Reel Fortune Casino – Ekskluzivni bonus bez depozita Samo za nove igrače - US OK! Iznos: 40 besplatnih okretaja na automatu Ca$hablanca Kako preuzeti bonus : Igrači se moraju registrovati preko...

  Pročitajte
 • ZDRAVO, Reorganizacija industrije igara u našoj zemlji i podaci o prikupljanju podataka za 2023. izazivaju uzbuđenje. Istorijski brend kao što je Betsson, koji je već prisutan sa Starcasino...

  Pročitajte

  Betson se kladi na Italiju

  1 529
  pre 2 meseca
 • Zdravo, Ja sam korisnik kazina lucki dreams, Moj ID : krversion****@gmail.com 12. marta polažem Rs. 2400 i aktiviraj bonus nakon završetka klađenja. Idem na povlačenje novca.. Zatim kontaktiram...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi LCB'ers,

  Nothing was more exciting than being a kid and waiting eagerly for Christmas morning to open our presents!

  Many kids pretended to be surpised because they peaked at all the presents that were hidden by mom and dad! I remember when i was little girl i had a friend that would go into the back of the closet where mom hid all the wrapped presents. She would carefully peel off the tape and slip the wrapping off and look at every single present she got!

  I remember the horror as i watched her to do this!!!!!!!!!! I was never a peaker.

  Did you dare peak when you were kid or maybe you still do!

  Lips
  Zdravo LCB'ers,

  Ništa nije bilo uzbudljivije nego biti dete i željno čekati Božićno jutro da otvorimo naše poklone!

  Mnogi mališani su se pretvarali da su iznenađeni jer su zapalili sve poklone koje su krili mama i tata! Sećam se kada sam bila devojčica imala sam prijatelja koji je otišao u zadnji deo ormana gde je mama sakrila sve upakovane poklone. Pažljivo bi odlepila traku i skinula omot i pogledala svaki poklon koji bi dobila!

  Sećam se užasa dok sam je gledao kako ovo radi!!!!!!!!!!!! Nikada nisam bio vrhunac.

  Da li ste se usudili da doživite vrhunac kada ste bili dete ili možda još uvek to činite!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  that's so funny...
  that was my little brother and me, and we used to bring a flashlight into the closet
  grin grin grin grin grin grin

  To je veoma smešno...
  to smo bili moj mlađi brat i ja, i nosili smo baterijsku lampu u ormar
  gringringringringringrin

 • Original engleski Prevod srpski
  I can picture you doing just that Nal. I just knew you were a peaker..........wink!!!!!!!!!!!

  Lips
  Mogu da zamislim da radiš upravo to Nal. Upravo sam znao da si vrhunac..........namigni!!!!!!!!!!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Oh no I never peak I shake. grin

  Oh, ne, ja se nikada ne tresem. grin

 • Original engleski Prevod srpski

  lummi...i just love that avatar of yours  grin

  lummi...ja volim taj tvoj avatar grin

 • Original engleski Prevod srpski
  Ohhhhh i was a shaker an a rattler too sweet.........still am!!!

  Lips
  Ohhhhh bio sam tresač i zvečka previše sladak.........još sam!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  i heard that about you lips... grin grin grin

  čuo sam to za tvoje usne... gringringrin

 • Original engleski Prevod srpski

  I (And sisters) peaked once..Never again. I think at my young age, I felt I had "Cheapened" the surprise...

  Ja (i sestre) sam jednom dostigla vrhunac.. Nikad više. Mislim da sam u mladosti osećao da sam "pojeftinio" iznenađenje...

 • Original engleski Prevod srpski

  I (And sisters) peaked once..Never again. I think at my young age, I felt I had "Cheapened" the surprise...


  yes, gene..i too felt bad, but my brother didn't have any problem lying to my mother...one day..."oh i am bored, i wish i had some fire engines to play with..."

  Ja (i sestre) sam jednom dostigla vrhunac.. Nikad više. Mislim da sam u mladosti osećao da sam "pojeftinio" iznenađenje...


  da, gen..i meni je bilo loše, ali moj brat nije imao problema da laže moju majku...jednog dana..."o, dosadno mi je, voleo bih da imam neka vatrogasna kola da se igram... "
 • Original engleski Prevod srpski

  Peeking often ruins the payout of the surprise. You want to be happy to receive a present with your family, instead of having the present on your mind constantly until you open it. That's no fun.

  Zavirivanje često uništava isplatu iznenađenja. Želite da budete srećni što dobijate poklon sa svojom porodicom, umesto da imate poklon stalno na umu dok ga ne otvorite. To nije zabavno.

 • Original engleski Prevod srpski

  I never peaked but i would pick up the present and give it a little shake and also feel how heavy it was. Than i would put all my presents in the same spot , so i knew where they all was. I would check daily to see if any new ones had popped up.  :)

  Nikada nisam dostigao vrhunac, ali bih uzeo poklon i malo ga protresao i takođe osetio koliko je težak. Onda bih stavio sve svoje poklone na isto mesto, tako da sam znao gde su svi. Svakodnevno bih proveravao da li su se pojavile nove. :)

 • Original engleski Prevod srpski

  No I did not because I just love suprises and it would ruin all excitement kiss

  Ne, nisam jer samo volim iznenađenja i to bi uništilo svako uzbuđenje kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  Yes, peaked and rewrapped. Christmas ruined huh. Still do occasionally.

  Da, vrhunsko i ponovo umotano. Božić uništen huh . I dalje povremeno.

 • Original engleski Prevod srpski

  Time for peaking is coming again! I hope I'll have anything to peek at this year :)

  Yes, I do that! I cheat and peek, but what can I say, I'm courious by my nature.

  Ponovo dolazi vreme za vrhunac! Nadam se da ću imati šta da zavirim ove godine :)

  Da, ja to radim! Varam i virim, ali šta da kažem, po prirodi sam ljubazan.

 • Original engleski Prevod srpski

  I was never able to wait, so there was peeking included most of the times. I'm not proud of it but well... :) 

  Nikada nisam mogao da čekam, tako da je često bilo uključeno i virkanje. Nisam ponosan na to, ali dobro... :)

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita