Razlika između podizanja novca na bankomatima za muškarce i žene

4,640
pregleda
15
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Shelli
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre mesec dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Super slotovi - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo za nove igrače. Igrači iz Nemačke dobrodošli. 260% do 1.000 dolara Kako da dobijem bonus: Igrači se moraju registrovati preko našeg LINKA...

  Pročitajte
 • Slotjerri Casino - Spring To Infiniti Promocija važi: 04. mart 2024. - 24. mart 2024. Nagradni fond: 1.000.000 €. Igre koje ispunjavaju uslove: Vazdan - Ako još uvek nemate nalog, samo se...

  Pročitajte

  Slotjerri Casino turniri

  2 516
  pre 2 meseca
 • Zdravo svima, već nekoliko dana dobijam poruku da casinoektreme.eu više ne bi trebalo da bude dostupan igračima iz moje zemlje (Nemačke) (pogledajte snimak ekrana). Je li tako? Zato što i dalje...

  Pročitajte

  Casinoektreme.eu

  3 414
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  ATM

  A new sign in the Bank Lobby reads:

  "Please note that this Bank is installing new Drive-through ATM machines enabling customers to withdraw cash without leaving their vehicles. Customers using this new facility are requested to use the procedures outlined below when accessing their accounts.

  After months of careful research, MALE and FEMALE procedures have been developed.

  Please follow the appropriate steps for your gender:

  MALE PROCEDURE

  1. Drive up to the cash machine.
  2. Put down your car window.
  3. Insert card into machine and enter PIN.
  4. Enter amount of cash required and withdraw.
  5. Retrieve card, cash and receipt.
  6. Put window up.
  7. Drive off.

  FEMALE PROCEDURE

  1. Drive up to cash machine.
  2. Reverse and back up the required amount to align car window with the machine.
  3. Set parking brake, put the window down.
  4. Find handbag, remove all contents on to passenger seat to locate card.
  5. Tell person on cell phone you will call them back and hang up.
  6. Attempt to insert card into machine.
  7. Open car door to allow easier access to machine due to its excessive distance from the car.
  8. Insert card.
  9. Re-insert card the right way.
  10. Dig through handbag to find diary with your PIN written on the inside back page.
  11. Enter PIN.
  12. Press cancel and re-enter correct PIN.
  13. Enter amount of cash required.
  14. Check makeup in rear view mirror.
  15. Retrieve cash and receipt.
  16. Empty handbag again to locate wallet and place cash inside.
  17. Write debit amount in check register and place receipt in back of checkbook.
  18. Re-check makeup.
  19. Drive forward 2 feet.
  20. Reverse back to cash machine.
  21. Retrieve card.
  22. Re-empty hand bag, locate card holder, and place card into the slot provided.
  23. Give dirty look to irate male driver waiting behind you.
  24. Restart stalled engine and pull off.
  25. Redial person on cell phone.
  26. Drive for 2 to 3 miles.
  27. Release Parking Brake.

  he he he

  Lips
  bankomat

  Nova tabla u lobiju banke glasi:

  „Napominjemo da ova Banka ugrađuje nove bankomate koji omogućavaju klijentima da podižu gotovinu bez napuštanja vozila. Od klijenata koji koriste ovu novu mogućnost se traži da prilikom pristupanja svojim računima koriste procedure navedene u nastavku.

  Posle meseci pažljivog istraživanja, razvijene su procedure za MUŠKE i ŽENE.

  Pratite odgovarajuće korake za vaš pol:

  MUŠKI POSTUPAK

  1. Odvezite se do bankomata.
  2. Spustite prozor automobila.
  3. Umetnite karticu u mašinu i unesite PIN.
  4. Unesite iznos potrebnog novca i podignite ga.
  5. Uzmite karticu, gotovinu i račun.
  6. Podignite prozor.
  7. Odvezite se.

  ŽENSKI POSTUPAK

  1. Odvezite se do bankomata.
  2. Preokrenite i napravite rezervnu kopiju potrebne količine da biste poravnali prozor automobila sa mašinom.
  3. Podesiti parkirnu kočnicu, spustiti prozor.
  4. Pronađite torbu, uklonite sav sadržaj na suvozačevo sedište da biste locirali karticu.
  5. Recite osobi na mobilnom da ćete je nazvati i spustite slušalicu.
  6. Pokušajte da ubacite karticu u mašinu.
  7. Otvorite vrata automobila da biste omogućili lakši pristup mašini zbog njene prevelike udaljenosti od automobila.
  8. Umetnite karticu.
  9. Ponovo umetnite karticu na pravi način.
  10. Kopajte po torbici da biste pronašli dnevnik sa vašim PIN-om ispisanim na unutrašnjoj zadnjoj strani.
  11. Unesite PIN.
  12. Pritisnite Otkaži i ponovo unesite ispravan PIN.
  13. Unesite iznos potrebnog novca.
  14. Proverite šminku u retrovizoru.
  15. Uzmite gotovinu i račun.
  16. Ponovo ispraznite torbu da biste pronašli novčanik i stavili gotovinu unutra.
  17. Upišite iznos zaduženja u čekovni registar i stavite priznanicu na poleđinu čekovne knjižice.
  18. Ponovo proverite šminku.
  19. Vozite napred 2 stope.
  20. Povratak nazad na bankomat.
  21. Preuzmi karticu.
  22. Ponovo ispraznite ručnu torbu, pronađite držač kartice i stavite karticu u predviđeni slot.
  23. Prljavo pogledaj bijesnom muškom vozaču koji čeka iza tebe.
  24. Ponovo pokrenite zaustavljeni motor i povucite.
  25. Ponovno biranje osobe na mobilnom telefonu.
  26. Vozite 2 do 3 milje.
  27. Otpustite parkirnu kočnicu.

  he he he

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Toooo funnnneeeee! I do the same thing all the time-lol!

  Toooo funnnneeeee! Ja radim istu stvar sve vreme-lol!

 • Original engleski Prevod srpski

  ATM

  A new sign in the Bank Lobby reads:

  "Please note that this Bank is installing new Drive-through ATM machines enabling customers to withdraw cash without leaving their vehicles. Customers using this new facility are requested to use the procedures outlined below when accessing their accounts.

  After months of careful research, MALE and FEMALE procedures have been developed.

  Please follow the appropriate steps for your gender:

  MALE PROCEDURE

  1. Drive up to the cash machine.
  2. Put down your car window.
  3. Insert card into machine and enter PIN.
  4. Enter amount of cash required and withdraw.
  5. Retrieve card, cash and receipt.
  6. Put window up.
  7. Drive off.

  FEMALE PROCEDURE

  1. Drive up to cash machine.
  2. Reverse and back up the required amount to align car window with the machine.
  3. Set parking brake, put the window down.
  4. Find handbag, remove all contents on to passenger seat to locate card.
  5. Tell person on cell phone you will call them back and hang up.
  6. Attempt to insert card into machine.
  7. Open car door to allow easier access to machine due to its excessive distance from the car.
  8. Insert card.
  9. Re-insert card the right way.
  10. Dig through handbag to find diary with your PIN written on the inside back page.
  11. Enter PIN.
  12. Press cancel and re-enter correct PIN.
  13. Enter amount of cash required.
  14. Check makeup in rear view mirror.
  15. Retrieve cash and receipt.
  16. Empty handbag again to locate wallet and place cash inside.
  17. Write debit amount in check register and place receipt in back of checkbook.
  18. Re-check makeup.
  19. Drive forward 2 feet.
  20. Reverse back to cash machine.
  21. Retrieve card.
  22. Re-empty hand bag, locate card holder, and place card into the slot provided.
  23. Give dirty look to irate male driver waiting behind you.
  24. Restart stalled engine and pull off.
  25. Redial person on cell phone.
  26. Drive for 2 to 3 miles.
  27. Release Parking Brake.

  he he he

  Lips  OMG!!!!!!!  This is the funniest thing I ever read!!  Lips, is this you??

  You know, they should really make these into large boards, and post them at the drive thru and have male and female drive-thrus...it would probably move along much quicker!!

  Too funny!!

    Nal  cool

  bankomat

  Nova tabla u lobiju banke glasi:

  „Napominjemo da ova banka ugrađuje nove bankomate koji omogućavaju klijentima da podižu gotovinu bez napuštanja vozila. Od klijenata koji koriste ovu novu mogućnost se traži da prilikom pristupanja svojim računima koriste dole navedene procedure.

  Posle meseci pažljivog istraživanja, razvijene su procedure za MUŠKE i ŽENE.

  Pratite odgovarajuće korake za vaš pol:

  MUŠKI POSTUPAK

  1. Odvezite se do bankomata.
  2. Spustite prozor automobila.
  3. Umetnite karticu u mašinu i unesite PIN.
  4. Unesite iznos potrebnog novca i podignite ga.
  5. Uzmite karticu, gotovinu i račun.
  6. Podignite prozor.
  7. Odvezite se.

  ŽENSKI POSTUPAK

  1. Odvezite se do bankomata.
  2. Preokrenite i napravite rezervnu kopiju potrebne količine da biste poravnali prozor automobila sa mašinom.
  3. Podesiti parkirnu kočnicu, spustiti prozor.
  4. Pronađite torbu, uklonite sav sadržaj na suvozačevo sedište da biste locirali karticu.
  5. Recite osobi na mobilnom da ćete je nazvati i spustite slušalicu.
  6. Pokušajte da ubacite karticu u mašinu.
  7. Otvorite vrata automobila da biste omogućili lakši pristup mašini zbog njene prevelike udaljenosti od automobila.
  8. Umetnite karticu.
  9. Ponovo umetnite karticu na pravi način.
  10. Kopajte po torbici da biste pronašli dnevnik sa vašim PIN-om ispisanim na unutrašnjoj zadnjoj strani.
  11. Unesite PIN.
  12. Pritisnite Otkaži i ponovo unesite ispravan PIN.
  13. Unesite iznos potrebnog novca.
  14. Proverite šminku u retrovizoru.
  15. Uzmite gotovinu i račun.
  16. Ponovo ispraznite torbu da biste pronašli novčanik i stavili gotovinu unutra.
  17. Upišite iznos zaduženja u čekovni registar i stavite priznanicu na poleđinu čekovne knjižice.
  18. Ponovo proverite šminku.
  19. Vozite napred 2 stope.
  20. Povratak nazad na bankomat.
  21. Preuzmi karticu.
  22. Ponovo ispraznite ručnu torbu, pronađite držač kartice i stavite karticu u predviđeni slot.
  23. Prljavo pogledaj bijesnom muškom vozaču koji čeka iza tebe.
  24. Ponovo pokrenite zaustavljeni motor i povucite.
  25. Ponovno biranje osobe na mobilnom telefonu.
  26. Vozite 2 do 3 milje.
  27. Otpustite parkirnu kočnicu.

  he he he

  Usne  OMB!!!!!!! Ovo je najsmešnija stvar koju sam ikada pročitao!! Usne, jesi li ovo ti??

  Znate, trebalo bi da ih naprave u velike ploče, i da ih postave na drive thru i da imaju muški i ženski drive-thru...verovatno bi napredovalo mnogo brže!!

  Previše smešno!!

  Nal cool
 • Original engleski Prevod srpski

  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Too funny!

  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Previše smešno!

 • Original engleski Prevod srpski

  What a sexist post!

  LOL....and true as the Gospel! haha!

  Kakav seksistički post!

  LOL....i istinito kao Jevanđelje! haha!

 • Original engleski Prevod srpski

  but soooooooooo funny  grin grin grin

  ali takoooooooo smešno gringringrin

 • Original engleski Prevod srpski

  LOL.............................................................LOL................................That was my mother!!!...OMG!!! tongue tongue tongue

  LOL................................................. ............LOL................................To je bila moja majka! !!...OMB!!! tonguetonguetongue

 • Original engleski Prevod srpski

  hehehehehe....its NOT me...but i have seen so many of them.  grin grin grin

  way funny!!!  still laughing  grin

  hehehehehe.... NISAM ja...ali sam ih toliko video. gringringrin

  vai funni!!! i dalje se smeje grin

 • Original engleski Prevod srpski

    have you been talking to my girlfriend before-after-during going to atm?

  da li si razgovarao sa mojom devojkom pre-posle-tokom odlaska na bankomat?

 • Original engleski Prevod srpski
  I have to admit to at least half was true for me!!! Another thing i do is pull out the card so i am ready to go when i get to the atm and then can't find the card!!!

  It ends up buried at the bottom of my purse as i absently mindedly toss it! Or i suddenly have draw a blank and can't remember the pin number....the same number i have had for agessssss!!

  Not to mention the kind of ATM's that suck your card up and spit out when transaction is complete. This is really sad..... I was in the car at the ATM with my sis and said...."OH i don't like these kind of sucky up your card ATM's..cuz i am afraid i will leave it and drive off"

  No sooner did i drive away and yessssssssss left my card!!! And i just talked about it!! Now that is pathetic. I knew what i did the second i drove off. No one was behind me and i reversed back to the ATM. It was not in the slot.

  So now i think i'm losing my mind and ransack my purse, the car, my lap, the ground!! No where....i later found out that if you don't take your card in a certain time frame the machine will suck it right back up for security reasons.

  It's the simple things in life i struggle with!!!

  Lips

  Moram da priznam da je bar polovina bila istina za mene!!! Još jedna stvar koju radim je da izvadim karticu tako da sam spreman da idem kada dođem do bankomata i onda ne mogu da nađem karticu!!!

  Završava zakopana na dnu moje torbice dok je odsutno bacam! Ili sam odjednom nacrtao prazno i ne mogu da se setim pin broja.... isti broj koji sam imao za agessssss!!

  Da ne spominjemo vrstu bankomata koji usisavaju vašu karticu i ispljunu kada se transakcija završi. Ovo je stvarno tužno..... Bio sam u autu na bankomatu sa svojom sestrom i rekao..."Oh, ne volim ove vrste usisavanja bankomata na tvojoj kartici... jer se bojim da ću otići to i odvezi se"

  Tek što sam se odvezao i iessssssssss ostavio moju karticu!!! I upravo sam pričao o tome!! Sad je to patetično. Znao sam šta sam uradio čim sam se odvezao. Niko nije bio iza mene i vratio sam se nazad do bankomata. Nije bilo u utoru.

  Pa sada mislim da gubim razum i da preturam po torbici, autu, krilu, zemlji!! Nema gde....kasnije sam saznao da ako ne uzmete svoju karticu u određenom vremenskom periodu, mašina će je ponovo usisati iz bezbednosnih razloga.

  To su jednostavne stvari u životu sa kojima se borim!!!

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski

  i KNEW it was you!!! hahahahaha!!!

  hey don't feel bad, last week when i went...i put my card in...do the transaction,
  take out 250. to take my friends out for lunch...it says take your cash
  waiting...waiting...waiting...waiting...i'm like wtf... :'( :'( :'(

  then it finally says transaction cannot be performed...but IT ALREADY HAD, because it said TAKE YOUR CASH.  then it doesn't give me a receipt!!  ???

  not funny...i drive to the next one down the road, it says...you have reached your daily withdrawal limit!!!!  now i am really pissed.  they didn't give me my money, and i am supposed to take everyone out to lunch with maybe a buck and change...

  called my bank, they said oh, you need to call the bank it was done at...called them, they said...oh, we cannot access your account...you need to call your own bank.

  back and forth bull for over a week and a half!!!

  i finally got my money, and my peeps take ME out to lunch, because my contract is ending,  so it worked out good, except everyone is going to miss everyone, and it sucks, but maybe i can go back in the spring.   grin

  ZNAO sam da si ti!!! hahahahaha!!!

  Hej, nemoj da se osećaš loše, prošle nedelje kada sam otišao... stavio sam svoju karticu... izvrši transakciju,
  izvadi 250. da izvedem svoje prijatelje na ručak...piše uzmi svoj novac
  čekam... čekam... čekam... čekam... ja sam kao vtf... :'( :'( :'(

  onda na kraju kaže da se transakcija ne može izvršiti...ali JE VEĆ IMALA, jer je pisalo UZMI SVOJ KEŠ. onda mi ne daje račun!! ???

  nije smešno...ja vozim do sledećeg niz put, piše...dostigli ste svoj dnevni limit povlačenja!!!! sad sam stvarno ljut. nisu mi dali novac, a ja treba da izvedem sve na ručak sa možda dolarom i kusur...

  zvali moju banku, rekli su oh, morate da pozovete banku u kojoj je to urađeno... zvali su ih, rekli su... oh, ne možemo da pristupimo vašem računu... morate da pozovete svoju banku.

  napred i nazad bik preko nedelju i po!!!

  Konačno sam dobio svoj novac, a moji pijuri me vode na ručak, jer mi se ugovor ističe, tako da je dobro ispalo, osim što će svi svi nedostajati, i sranje je, ali možda mogu da se vratim na proleće. grin

 • Original engleski Prevod srpski

  OH NO!!!! 

  Thank god that has never happened to me!  Cuz if it had I woulda never met any of you and I would be sitting in prison for murder!!!!!!!

  I am so sorry that happened to you hun.

  O, NE!!!!

  Hvala Bogu da mi se to nikada nije desilo! Jer da je tako nikad ne bih sreo nikoga od vas i sedeo bih u zatvoru zbog ubistva!!!!!!!

  Tako mi je žao što ti se to dogodilo.

 • Original engleski Prevod srpski

  thanks shell.  i was upset that day.  a little embarassed.  get to work, always a story with me  grin  i'm like hey guys we can go to lunch, but you have to front me the money
  grin grin grin  blah, blah blah...they were upset for me too.
  eventually, my bank was very nice and worked with me, but it took some time because i did not have a receipt.

  glad it wasn't my last penny like usually when something like this happens  cool

  hvala školjka. bio sam uznemiren tog dana. pomalo postiđen. na posao, uvek priča sa mnom grin Ja sam kao hej momci možemo da idemo na ručak, ali morate mi dati novac
  gringringrin bla, bla bla...i oni su bili uznemireni zbog mene.
  na kraju, moja banka je bila veoma ljubazna i radila je sa mnom, ali je trebalo neko vreme jer nisam imao priznanicu.

  drago mi je što nije bio moj poslednji peni kao obično kada se ovako nešto desi cool

 • Original engleski Prevod srpski

  Yea, I am SURE if it happened to me it would be my last penny!! 

  So glad it all worked out!

  Da, siguran sam da bi mi se to desilo to bi bio moj poslednji peni!!

  Drago mi je da je sve uspelo!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita