Problemi sa zapošljavanjem

2,340
pregleda
4
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina lucky8s
genenco
 • Započeto
 • genenco
 • United States Mighty! Member 3032
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Casino Ektreme - Ekskluzivni martovski freeroll turnir od 330 dolara US OK! Nagradni fond: 330 dolara Dostupno samo u verziji za preuzimanje! Morate imati račun u USD - DA Naziv turnira:...

  Pročitajte
 • Anarchy Casino Recenzija Bonus Dobrodolice: 100% Up To €1000 Cashback Bonus: 15% Reload Bonus: 200 Free Spins Datum isteka: Kontaktirajte kazino podrsku za ovu informaciju. New customers only. T&C...

  Pročitajte
 • High Countri Casino - Ekskluzivni turnir za prikupljanje besplatnih turnira Sveet Shop $500 Za nove i postojeće igrače - US OK! Garantovani nagradni fond: $500 Naziv turnira: Sveet Shop Collect...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I just received a request for my "Salary Requirements" from an employer who I thought would have pitched my resume.

  The problems I forsee, is that:

  1. I am NOT really qualified for the position.

  2. I am not good with high stress (This is a position overseeing employees, trucks and deadlines and schedules) (I took Lithium and prozac for 3 years to keep from killing myself BTW and when laid off, I went out dancing, I was that happy)

  So, now I have to decide to either send them their request, ignore it, or just (If asked later) why I didn't respond, that I must have deleted it as it was in my spam box and didn't see it.

  I am in a quandry as it's a job, it would "Possibly" pay well and it gets me back into the workforce.

  The other side is to be dismissed as not working out to potentional, or once again hitting the medical group for more drugs.

  Providing they even give me an interview also...That would be the next (Scary) hurdle.


  BTW, I have to apply at 3 employers every week, this was an employer who I felt would have tossed my resume as I felt I had a "Few" positive qualifications, but nothing like I am sure they desire..I am (as I said) nervous, but curious too.

  Upravo sam primio zahtev za svoje „Zahteve za platu“ od poslodavca za koji sam mislio da će predstaviti moj životopis.

  Problemi koje predviđam su sledeći:

  1. Nisam baš kvalifikovan za tu poziciju.

  2. Nisam dobar sa visokim stresom (Ovo je pozicija koja nadgleda zaposlene, kamione i rokove i rasporede) (Uzeo sam litijum i prozac 3 godine da se ne ubijem BTV i kada sam dobio otkaz, izašao sam na ples, bio sam tako srećan)

  Dakle, sada moram da odlučim da im pošaljem njihov zahtev, ignorišem ga, ili samo (ako me kasnije pitaju) zašto nisam odgovorio, da sam morao da ga izbrišem pošto je bio u mojoj kutiji za neželjenu poštu i da ga nisam video .

  U nedoumici sam jer je to posao, „Moguće“ bi se dobro platio i to me vraća u radnu snagu.

  Drugu stranu treba odbaciti kao neispunjenje potencijala, ili još jednom da traži još lekova u medicinskoj grupi.

  Pod uslovom da čak i meni daju intervju...To bi bila sledeća (Strašna) prepreka.


  BTV, moram da se prijavim kod 3 poslodavca svake nedelje, ovo je poslodavac za koga sam mislio da bi bacio moj životopis jer sam osećao da imam „nekoliko“ pozitivnih kvalifikacija, ali ništa kao što sam siguran da oni žele.. Ja sam (kao Rekao sam) nervozan, ali i radoznao.

 • Original engleski Prevod srpski

  Geneco, go for it! I don't like to put limits on what I can do. If I don't already know how than I can definitely learn. FAKE it cool  huh ::)til' you MAKE it tongue wink kiss grin grin grin Go get that money man wink

  Geneco, samo napred! Ne volim da ograničavam šta mogu da uradim. Ako već ne znam kako onda sigurno mogu naučiti. Glumiti coolhuh ::)dok ne uspeš tonguewinkkissgringringrin Idi po taj novac čoveče wink

 • Original engleski Prevod srpski

  I look at an 'opportunity' such as this to gain more experience in the interviewing process, even IF you didn't get the job.  I have found in my working experience in a supervisory position that the better a potential employee does in that initial interview, the better the chance they have to move on to the next phase of hiring.  Although, I have found employees who interviewed VERY well....really stunk as an employee!  I, myself, have never interviewed well but have proven to be a very valuable employee...so I guess it's all about whether you "really" want to work in that environment again wink  Either way....GOOD LUCK!!

  Gledam na 'priliku' kao što je ova da steknem više iskustva u procesu intervjuisanja, čak i AKO niste dobili posao. U svom radnom iskustvu na rukovodećim pozicijama otkrio sam da što bolji potencijalni zaposleni radi na tom početnom intervjuu, veće su šanse da pređu na sledeću fazu zapošljavanja. Mada, našao sam zaposlene koji su VEOMA dobro intervjuisali.... stvarno smrde kao zaposleni! Ja, lično, nikada nisam dobro intervjuisao, ali sam se pokazao kao veoma vredan zaposlenik...pa pretpostavljam da je sve u tome da li "zaista" ponovo želite da radite u tom okruženju wink Bilo kako bilo....SREĆNO!!

 • Original engleski Prevod srpski

  You should put your SALARY REQUIREMENTS so high that you would not be in their pay range.  In LIFE if it does not feel right from the start, it will not turn out right. Do not stress over this, it's not worth it. Or you could choose to ignore it. In this economy the company has the pick of the litter.  The cost of interviewing is SOOOO expensive. Gas, clothing, copies of resumes etc. Then you do not get the job and you never get your money back from interviewing.  I know you are on Unemployment and a fixed income. But understand that is YOUR money you would not be getting it had you NOT worked for it. DO NOT let this Bad feeling you are feeling now pressure you into something you do not feel is right from the start. Especially because your life was so volatile that after your last job almost pushed you over the edge. It's not worth it. Ignore them.

  Trebalo bi da svoje ZAHTEVE ZA PLATU postavite tako visoko da ne biste bili u njihovom platnom opsegu. U ŽIVOTU, ako se ne oseća dobro od početka, neće ispasti kako treba. Nemojte se opterećivati ovim, nije vredno toga. Ili možete izabrati da ga ignorišete. U ovoj privredi kompanija ima izbor u leglu. Troškovi intervjua su JAKO skupi. Benzin, odeća, kopije životopisa itd. Tada ne dobijete posao i nikada nećete dobiti novac od intervjuisanja. Znam da ste na nezaposlenosti i sa fiksnim primanjima. Ali shvatite da je to VAŠ novac koji ga ne biste dobili da NISTE radili za njega. NEMOJTE dozvoliti da vas ovaj loš osećaj koji sada osećate pritiska na nešto za šta ne osećate da je ispravno od samog početka. Pogotovo zato što je vaš život bio toliko promenljiv da vas je posle poslednjeg posla skoro gurnuo preko ivice. Nije vredelo. Ignorišite ih.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre mesec dana
44

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 21 dana
162

Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...
Maj 2024. Takmičenje za pravi novac od 500 dolara: Hajde da testiramo kazina

matijan
matijan Serbia pre 2 meseca
119

Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj tematskoj stranici o bonusu za Dan Svetog Patrika . Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako...
Najbolji kazino bonusi za Dan Svetog Patrika 2024. ☘