Sajmovi i Kadilak bluz

2,761
pregleda
7
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Shelli
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre 18 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Lincoln Casino & Liberti Slots - Ekskluzivni $300 LCB's St Patrick's Invite Freeroll turnir Svi postojeći nalozi koji su se registrovali preko LCB-a su unapred ušli u turnir. OVAJ TURNIR ĆE BITI...

  Pročitajte
 • RedCherri Casino 100% do $250 Bonus kod: RCVOMEN100 Min. depozit: $20 VR: 25k d+b Ponuda se može iskoristiti jednom dnevno do ukupno 3 puta. Važi do: 15. marta 2024.

  Pročitajte

  RedCherri Casino promocije

  1 423
  pre 2 meseca
 • Čuvajte se legitimnog igranja igrica na Stake.us. Mnogi u Evropi su dokazali da može biti prevara. Bio sam svedok veoma neobičnih gubitaka dok sam igrao posebno njihove igre pod nazivom Stake...

  Pročitajte

  REŠENO: Upozorenje Stake.us

  2 437
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi LCB family,

  Summer time....and the living is easy....and so i went to the fair! Over the past weekend i went to the county fair. I love to go and try to hit at least 2 in the every summer.

  Roaming around the grounds on display is blue ribbon winners...everything from best pig....best pies...to best homemade jams. The aroma of the grills...with hotdogs cookin...burgers sizzling....and people walking around with bloomin onions! My favorite has to be the corn on the cob...picked fresh from the cornfields...dipped in butter! Corn so sweet....ya would think it was rolled in sugar.

  The main attraction for me is the demolition derby. The first time i ever saw one was a few yrs ago and i have been hooked ever since! We always pick our fav car and yell and scream in the stands for our car to win!

  The announcer told an amazing true story about one of the drivers. Right before the start of the race a man came up and wanted a late entry into the race. The announcer sorry....but your too late. As the man pointed to his car he said please ya just have to make an exception and let me enter my cadillac in the race. The announcer looked up and saw a brand new caddy!

  The announcer thinking he was off his rocker said..."why would you want to demolish a brand new caddy"? The man grinned and said its his dream to be in this race. Thinking about it for a moment the announcer decided to make an exception and allowed him a late entry.

  As the race started there was not a driver who was not anxious to destroy this brand spankin new car..and they did! The crowd was in shock and awe as they watched every driver plowing into him. When the race finished..his caddy was completely totalled.

  The man was thrilled when the race was over and saw his car destroyed. The announcer asked him one more time..."why did you want to do this to such a beautiful car"? The man looked at him with a great big smile and said..my divorce was finalized yesterday. The judge told me i had to give my wife the cadillac in the divorce settlement and i had to deliver to her no later than this weekend. The judge never told me what kind of condition the car had to be in...and tomorrow i will drop the car off right at her door!!

  A true story...can you imagine the wife's face when she looked out the window?

  Lips

  Zdravo LCB familijo,

  Letnje vreme....a živi se lako....i tako sam otišao na vašar! Proteklog vikenda išao sam na okružni sajam. Volim da idem i pokušavam da pogodim bar 2 u svakom letu.

  Izloženim terenom lutaju pobednici plave trake...sve od najbolje svinje....najbolje pite...do najboljih domaćih džemova. Aroma roštilja... sa hotdogovima... burgeri koji cvrče.... i ljudi koji šetaju okolo sa procvetalim lukom! Moj omiljeni mora biti kukuruz u klipu...ubran sveže sa kukuruznih polja...umočen u puter! Kukuruz tako sladak...mislio bi da je uvaljan u šećer.

  Glavna atrakcija za mene je derbi rušenja. Prvi put sam ga video pre nekoliko godina i od tada sam navučen! Uvek biramo naš omiljeni auto i vičemo i vrištimo na tribinama da naš auto pobedi!

  Spiker je ispričao neverovatnu istinitu priču o jednom od vozača. Neposredno pre početka trke došao je čovek i želeo kasni ulazak u trku. Izvinjavam se spikeru....ali ste zakasnili. Dok je čovek pokazao na svoj auto, rekao je molim vas, samo morate da napravite izuzetak i dozvolite mi da uđem u svoj kadilak u trci. Najavljivač je podigao pogled i video potpuno novi kedi!

  Najavljivač koji je mislio da je van svog rokera rekao je... "zašto biste želeli da srušite potpuno novi kedi"? Čovek se nacerio i rekao da mu je san da bude u ovoj trci. Razmišljajući o tome na trenutak, spiker je odlučio da napravi izuzetak i dozvolio mu kasni ulazak.

  Kako je trka počela, nije bilo vozača koji nije želeo da uništi ovaj potpuno novi automobil..i jesu! Publika je bila u šoku i strahopoštovanju dok je posmatrala svakog vozača koji je uleteo u njega. Kada se trka završila.. njegov kedi je bio potpuno kompletiran.

  Čovek je bio oduševljen kada se trka završila i video je uništen automobil. Najavljivač ga je još jednom pitao..."zašto si hteo ovo da uradiš tako lepom autu"? Čovek ga je pogledao sa velikim osmehom i rekao..moj razvod je završen juče. Sudija mi je rekao da moram da dam svojoj ženi kadilak u nagodbi za razvod i da joj moram dostaviti najkasnije ovog vikenda. Sudija mi nikada nije rekao u kakvom je stanju auto... i sutra ću ostaviti auto na njenim vratima!!

  Istinita priča...možete li zamisliti lice žene kada je pogledala kroz prozor?

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski

  Well hon, that was a chuckle.

  BTW folks I checked with snopes.com about this. The story is NOT there.

  So, this is likely a true story.

  Pa dušo, to je bilo smejanje.

  BTV ljudi, proverio sam sa snopes.com o ovome. Priča NE postoji.

  Dakle, ovo je verovatno istinita priča.

 • Original engleski Prevod srpski

  Well hon, that was a chuckle.

  BTW folks I checked with snopes.com about this. The story is NOT there.

  So, this is likely a true story.
  Geez Gene i didn't realize a lie detector test comes with each post. I'm glad you confirmed it.

  Pa dušo, to je bilo smejanje.

  BTV ljudi, proverio sam sa snopes.com o ovome. Priča NE postoji.

  Dakle, ovo je verovatno istinita priča.
  Geez Gene, nisam shvatio da test detektora laži dolazi uz svaki post. Drago mi je da ste to potvrdili.
 • Original engleski Prevod srpski
  LOL!!!!! Great story!!!  wink
  LOL!!!!! Odlična priča!!! wink
 • Original engleski Prevod srpski

    After I read this story, I got this little smirk on my face.
  This guy really got even.
         
                        To some....."Revenge is better than Christmas." cheesy cheesy    Great story Lips, and thanks for sharing.

  Nakon što sam pročitao ovu priču, dobio sam mali osmeh na licu.
  Ovaj momak se stvarno obračunao.

  Nekima..."Osveta je bolja od Božića." cheesycheesy  Sjajna priča Usne, i hvala na podeli.

 • Original engleski Prevod srpski
  Whenever I see the post, I still CRACK UP!!! Outload ya know!!!!
  Kad god vidim objavu, i dalje PUCEM!!! Outload ia knov!!!!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre mesec dana
44

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 21 dana
162

Naše majsko takmičenje je još jedna prilika da saznate više o novim kockarnicama i osvojite deo od 500 dolara mesečnog nagradnog fonda . Čeka vas 13 pravih novčanih nagrada i 5 kazina koje...
Maj 2024. Takmičenje za pravi novac od 500 dolara: Hajde da testiramo kazina

matijan
matijan Serbia pre 2 meseca
119

Pogledajte sve kazino bonuse dostupne za vašu zemlju na našoj tematskoj stranici o bonusu za Dan Svetog Patrika . Takođe ćemo objavljivati ažuriranja u ovoj temi radi vaše udobnosti. Ako...
Najbolji kazino bonusi za Dan Svetog Patrika 2024. ☘