BESPLATNO KFC 2 kom.obroka......

5,829
pregleda
14
odgovora
Poslednja objava postavila pre 15 godina ladywithgun
ladywithgun
 • Započeto
 • ladywithgun
 • United States Hero Member 576
 • Poslednja aktivnost pre 2 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Završio sam uslove za klađenje, međutim podrška za ćaskanje uživo kaže sledeće: " Morate da dostignete minimalni iznos za povlačenje, napravite depozit i uložite 5 puta veći depozit i...

  Pročitajte
 • ThorCasino Ekclusive - Bonus na prvi depozit Samo novi igrači - nema nas! 130% do 200 € Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju sa naše veze , verifikuju e-poštu, odu u odeljak za...

  Pročitajte
 • Pomislio sam dok sam igrao jedan od mojih dnevnih turnira na Inetbet-u, primaplai ili kudos (sestrinski sajtovi). Na poslednjem okretu koji sam mogao da uguram, pogodio sam bonus "pandas gold" je...

  Pročitajte

  Predlozi za turnire

  2 605
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  found this on a freebie site fantastic deal (cant beat free) and good for you too......

  The Oprah Winfrey Show/Kentucky Grilled Chicken Two-Piece Meal Coupon
  Kentucky Grilled Chicken
  Get two pieces of grilled chicken, two individual sides and a biscuit!
  Limited Time Download
  Coupon download available from 9 a.m. CDT on May 5, 2009, to 11:59 p.m. CDT on May 6, 2009. Coupon is redeemable at participating KFC locations in the United States from May 5, 2009 to May 19, 2009—excluding Mother's Day, May 10, 20099.

  Go to http://www.unthinkfc.com/ to download your coupon! YOU CAN PRINT THE COUPON UP TO 4 TIMES!!!!!

  Due to heavy demand, you may experience some slowness navigating to the website. Please be patient and try again later.

  našao ovo na besplatnom sajtu fantastičan dogovor (ne mogu da pobedim besplatno) i dobro je i za tebe......

  Kupon za dvodelni obrok sa piletinom na žaru u Kentakiju
  Piletina na žaru u Kentakiju
  Uzmite dva komada piletine na žaru, dve pojedinačne strane i keks!
  Ograničeno vreme preuzimanja
  Preuzimanje kupona je dostupno od 9:00 CDT 5. maja 2009. do 23:59 CDT 6. maja 2009. Kupon se može iskoristiti na KFC lokacijama koje učestvuju u Sjedinjenim Državama od 5. maja 2009. do 19. maja 2009.—ne računajući Dan majki , 10. maj 2009.

  Idite na http://vvv.unthinkfc.com/ da preuzmete svoj kupon! KUPON MOŽETE ŠTAMPATI DO 4 PUTA!!!!!

  Zbog velike potražnje, možda ćete iskusiti sporost prilikom navigacije do veb lokacije. Budite strpljivi i pokušajte ponovo kasnije.

 • Original engleski Prevod srpski

  wouldnt it be great if you could print out the chicken instead?

  zar ne bi bilo sjajno kada biste umesto toga mogli da odštampate piletinu?

 • Original engleski Prevod srpski

  haha...never seen free chicken on a gambling forum before....but thank you so much for posting it..i hope it works!!

  haha...nikad ranije nisam video besplatnu piletinu na forumu za kockanje....ali hvala vam puno što ste je objavili..nadam se da radi!!

 • Original engleski Prevod srpski

  free is free          laugh_out_loud
  and we gamblers need good fast hot food to keep sustained    plus heck if oprahs doin it ......etc etc
  grin

  besplatno je besplatno laugh_out_loud
  a nama kockarima je potrebna dobra brza topla hrana da bi se održali plus do đavola ako to rade opra ......itd itd.
  grin

 • Original engleski Prevod srpski

  side note  dont try to load while using "chrome" gotta use mozilla or plain IE.  i does download a little program to your pc (EASILY REMOVED i already got it gone) just so that it can print the bar codes to be recognized by cash register thingys 

  sporedna napomena ne pokušavajte da učitavate dok koristite "chrome" morate koristiti mozilla ili običan IE. preuzimam mali program na vaš računar (LAKO SE UKLONIO, već sam ga nestao) samo da bi mogao da odštampa bar kodove koje će kasa prepoznati

 • Original engleski Prevod srpski

  woooooooooooo hooooooooooo!!! We love anything that is FREE!!!

  vooooooooooooooooooooooo!!! Volimo sve što je BESPLATNO!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  booo...i just tried to print out the coupon and it said the site was to busy and wouldn't print it out....i'm gonna try agian later, i hope it will work

  booo...upravo sam pokušao da odštampam kupon i pisalo je da je sajt zauzet i da ga neće odštampati....pokušaću ponovo kasnije, nadam se da će uspeti

 • Original engleski Prevod srpski

  LOL  just thought i shoulda put it under heading of "No Deposit KFC" 

  LOL je upravo mislio da bih to trebao staviti pod naslov "KFC bez depozita"

 • Original engleski Prevod srpski

  I certainly printed my share of them...and the "No Deposit KFC?" That was a stitch...

  Ja sam svakako odštampao svoj deo njih...i "KFC bez depozita?" To je bio šav...

 • Original engleski Prevod srpski

  ROFLMAO.....Omg Tony ...you are too funny cheesy

  I gather you are single ...right!! wink

  ROFLMAO.....Omg Toni ...ti si previše smešan cheesy

  Pretpostavljam da ste slobodni...tačno!! wink

 • Original engleski Prevod srpski

  I tried to download the coupon all day and night yesterday couldn't get thru, went today and its over....Really bummed, we just found out a few weeks ago my father has stage 4 cancer only thing the doctors can do for him at this point is keep him comfortable, but anyway he has cancer in his kidneys, lungs, liver, bones and his jaw is full of cancer....and believe it or not the jaw is whats bothering him the most, and he doesn't eat much only meat he can eat a little of is KFC and so when I seen that coupon I cried like a baby am crying again cause I can't get it...so please if you hear of anymore free chicken from KFC let me know I buy alot of it so I would really really appreciate knowing about any of their coupons...thanks for letting us know just wished I could have gotten some....thanks again

  Pokušavao sam da preuzmem kupon ceo dan i noć juče nisam mogao da prođem, otišao sam danas i gotovo je.... Zaista smo užasnuti, upravo smo saznali pre nekoliko nedelja da moj otac ima rak u stadijumu 4, jedino što lekari mogu da urade u ovom trenutku mu je udobno, ali u svakom slučaju ima rak na bubrezima, plućima, jetri, kostima i njegova vilica je puna raka....i verovali ili ne, vilica ga najviše muči, a on ne jede mnogo samo meso koje može da pojede malo je KFC i tako da sam kad sam video taj kupon zaplakao kao beba, opet plače jer ne mogu da ga dobijem...pa molim vas ako čujete za još besplatnu piletinu od KFC mi je javio da kupujem dosta toga, tako da bih zaista cenio da znam za bilo koji od njihovih kupona...hvala što ste nas obavestili samo da bih voleo da sam mogao da dobijem....hvala još jednom

 • Original engleski Prevod srpski

  personal message me sweetie and I will gladly send (snail mail) you my coupons because they are redeemable until the 19Th of May im going to send you a PM with my name and address (you can just use ur nick name on here if youd rather not use ur name) but i think if i put "ladywithgun" on anything postal it would never arrive smiley

  Side note: I lost my Grandpa Tanny (aka Stan) to Leukemia in March, it was sudden also (altho he knew something had been wrong for about a year) Yet he went SOOOOOO peacefully and with such dignity   All due to new advances in medicine dealing with cancer he was in no pain and was alert and able to talk to us all up till day before we lost him              My prayers are with you and your family                  sorry probably TMI for everyone but it felt good to get that out of me ......

  ličnoj poruci dušo i rado ću ti poslati (putem) svoje kupone jer se mogu iskoristiti do 19. maja, poslaću ti PM sa svojim imenom i adresom (možeš samo koristiti svoj nadimak ovde ako radije ne koristite svoje ime), ali mislim da ako stavim "ladivithgun" na bilo šta poštansko, nikada neće stići smiley

  Dodatna napomena: Izgubio sam dedu Tanija (aka Stan) od leukemije u martu, takođe je bilo iznenada (iako je znao da nešto nije u redu već oko godinu dana) Ipak je otišao SOOOOOO mirno i sa takvim dostojanstvom Sve zbog novih napretka u medicini suočavajući se sa rakom, nije imao bolove i bio je oprezan i bio je u stanju da razgovara sa svima nama do dana pre nego što smo ga izgubili. Moje molitve su sa vama i vašom porodicom, žao mi je verovatno TMI za sve, ali bilo je dobro da to izvučem iz mene.. ....

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita