Prijatelji....

4,221
pregleda
15
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina LHofsdal
LHofsdal
 • Započeto
 • LHofsdal
 • United States Sr. Member 399
 • Poslednja aktivnost pre mesec dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Već sam čekao koliko sam mogao, sve rokove koje je tražila i procenila RABONA. Umoran sam od čekanja. Moj jedini izbor je bio da ovde pribegnem spoljnoj žalbi. Moj nalog je 100% verifikovan...

  Pročitajte

  REŠENO: Rabona povlačenje

  17 1.1 K
  pre 2 meseca
 • EmirBet kazino - Misteri Drop Promocija važi: 29. april 2024. 00:01 (CET). - 29. septembar 2024. 23:59 (CET). Nagradni fond: 5.000.000 € Primenljive igre: Vazdan Games Kako učestvovati: - Ako...

  Pročitajte

  EmirBet Casino turniri

  5 393
  pre 2 meseca
 • Koje nove sajtove onlajn kazina znate i koja su onlajn kazina trenutno vodeća? Igram u CatCasinu i smatram ga prilično dobrim.

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey gang,

  I know it has been a while since I posted last, sorry had to deal with some heartbreak.
  I just wanted to tell you something that happened to me in the past few days.
  On, 2/28/10 my father passed away. My heart broke in an instant, and I am still crying over it everyday. I was very close to my father and my daughter who just turned 9 is breaking my heart even more, becuase she is still having a hard time. We had the services and I was going through the guest book, or guest books. Over 600 people showed up to his service, and I know each and everyone of them were touched in a special way by my father.
  What I didn't know until today was how many of my friends had driven hours to come to the service. My one friend from California came, and onother one from Hawii flew out. Some people I didn't even get to talk to because it was just so busy all the time.
  Today I go and get the mail, there was a card from Tyler Texas. I had no idea who it could be from. I opened the card and my mouth fell open. It was from a friend that I had not heard from or talked to in over 20 years. In the card was a picture of her, myself, and my father riding horses through the fields by her house. In the card she writes this to me,

  Hej bando,

  Znam da je prošlo dosta vremena otkako sam poslednji put objavio, izvinjavam se zbog slomljenog srca.
  Hteo sam samo da ti kažem nešto što mi se dogodilo proteklih dana.
  Moj otac je preminuo 28.02.10. Srce mi se u trenu slomilo, a ja i dalje plačem zbog toga svaki dan. Bio sam veoma blizak sa ocem i moja ćerka koja je tek napunila 9 godina mi još više slama srce, jer joj je još uvek teško. Imali smo usluge i ja sam pregledao knjigu gostiju, ili knjige gostiju. Preko 600 ljudi se pojavilo u njegovoj službi i znam da je svakoga od njih moj otac dirnuo na poseban način.
  Ono što do danas nisam znao je koliko je mojih prijatelja vozilo satima da bi došlo na službu. Moj jedan prijatelj iz Kalifornije je došao, a drugi sa Havija je odleteo. Sa nekim ljudima nisam mogao ni da razgovaram jer je sve vreme bilo tako zauzeto.
  Danas idem po poštu, bila je kartica od Tajlera iz Teksasa. Nisam imao pojma od koga bi to moglo biti. Otvorio sam karticu i usta su mi se otvorila. Bilo je to od prijatelja sa kojim se nisam čuo niti razgovarao više od 20 godina. Na kartici je bila slika nje, mene i mog oca kako jašemo konje kroz polja pored njene kuće. Na kartici mi piše ovo,

 • Original engleski Prevod srpski

  My Dearest Lori,

  I am so sorry to hear about your father. It has been over 20 years since we last saw each other, and when I heard this news my heart broke for you. You may not know this, but I have been Spying (for lack of a better word) on you and your family for the past 15 years. You don't know how much I have missed you and your family. When we moved it was rough and you know that, but I remember your father telling me that he was just a phone a call away if I ever needed anything. Well, I never did take him up on that offer but now I wish I did. My most cherished memory of you and your father was this picture, and how my parents sent the police out looking for us because we were gone 11 hours. What a day we had. Your father took us all over the country side on those horses, and we did nothing but laugh and drive your father crazy by throwing those apples at him. Man when I hit him in the neck and he took off like a bat out of hell on the horse after me I really thought he was going to give it to me when he caught me instead he pulled out his lunch sack and gave my horse an apple and told me I couldn't have one because I threw mine at him. Then we got to the river he threw me in it and said "Now I think we are even". God that day was so much fun.

  I

  Moja najdraža Lori,

  Tako mi je žao što čujem za tvog oca. Prošlo je više od 20 godina otkako smo se poslednji put videli, a kada sam čuo ovu vest, srce mi se slomilo za tobom. Možda ne znate ovo, ali ja sam špijunirao (u nedostatku bolje reči) vas i vašu porodicu poslednjih 15 godina. Ne znaš koliko si mi nedostajao ti i tvoja porodica. Kada smo se preselili, bilo je teško i znaš to, ali sećam se da mi je tvoj otac rekao da je samo jedan telefon udaljen od mene ako mi nešto zatreba. Pa, nikad ga nisam prihvatio na tu ponudu, ali sada bih voleo da jesam. Moja najdraža uspomena na tebe i tvog oca bila je ova slika, i kako su moji roditelji poslali policiju da nas traži jer nas nije bilo 11 sati. Kakav smo dan imali. Tvoj otac nas je vodio po celoj zemlji na tim konjima, a mi smo se smejali i izluđivali tvog oca bacajući te jabuke na njega. Čoveče kada sam ga udario u vrat i on je kao šišmiš odleteo iz pakla na konju za mnom, stvarno sam mislio da će mi ga dati kada me je uhvatio, umesto toga je izvukao svoju vreću za ručak i dao mom konju jabuku i rekao mi da ne mogu da je imam jer sam bacio svoju na njega. Onda smo stigli do reke, on me je bacio u nju i rekao: "Sad mislim da smo kvit". Bože, taj dan je bio tako zabavan.

  I

 • Original engleski Prevod srpski

  I am not sure if you know this or not but for the last 10 years your father was sending me money secretly. I did not know it was from him until yesterday. Every Friday there was deposit made in my checking account for 150 dollars, and I always thought it was from my parents. (Crazy I know since I haven't spoken to my parents since before we graduated college). For this I will always be greatful. I only found out because when I went to the bank and there was no deposit made on last Friday, I was curious to see what had happened. I asked the clerk at the bank if there was away we could trace the deposits and when she told me where they came from my heart dropped to my stomach, I was in shock. I never personally got to thank him. So I called your mother and she just started to cry on the phone. That is how I got your address and phone number. I will be honest Lori, I can't get up the courage to call you. I know you and I have been friends but what do you say to your best friend in a time like this. Just know that I will always love you like a sister, and I will call you soon, but I know how hard this must be for you, and I know how you are. I will give you the space you need at a time like this. I am always thinking of you now and how I wish I could take away your pain. Please take this picture and remember the good ol' days. Because they are the happiest memeories I have of my childhood.

  Love,

  Christina

  Nisam siguran da li znaš ovo ili ne, ali poslednjih 10 godina tvoj otac mi je tajno slao novac. Nisam znao da je to od njega do juče. Svakog petka je na moj tekući račun uplaćivan depozit od 150 dolara, a ja sam uvek mislio da je od mojih roditelja. (Lud znam jer nisam razgovarao sa roditeljima od pre nego što smo završili fakultet). Za ovo ću uvek biti zahvalan. Saznao sam samo zato što sam bio radoznao da vidim šta se dogodilo kada sam otišao u banku i prošlog petka nije uplaćen depozit. Pitao sam službenicu u banci da li je bilo daleko da bismo mogli da uđemo u trag depozitima i kada mi je rekla odakle su mi iz srca palo na stomak, bio sam u šoku. Nikada mu se lično nisam zahvalio. Pa sam nazvao tvoju majku i ona je samo počela da plače na telefon. Tako sam dobio vašu adresu i broj telefona. Biću iskren Lori, ne mogu da skupim hrabrost da te pozovem. Znam da smo ti i ja bili prijatelji, ali šta kažeš svom najboljem prijatelju u ovakvom vremenu. Samo znaj da ću te uvek voleti kao sestru, i zvaću te uskoro, ali znam koliko ti je teško i znam kako si. Daću vam prostor koji vam je potreban u ovakvom trenutku. Uvek mislim na tebe sada i kako bih voleo da mogu da ti odnesem bol. Molim vas snimite ovu sliku i setite se dobrih starih dana. Zato što su to najsrećnije uspomene koje imam iz detinjstva.

  Ljubav,

  Christina

 • Original engleski Prevod srpski

  So I wiped away some tears and was getting ready to call my mother. My doorbell rang and I went to get it. It was Christina, she came to see me from Texas. We spent the next 3 hours talking, crying, laughing and crying some more.

  The point to my story is that no matter how much time goes by you will always know who your friends are and they will be there in your time of need.

  To all you LCB'ers, cherish the true friends you have because you never know when your going to need them the most. I never knew just how much I missed and needed her at this time in my life until she showed up at my door. Now that is a true friend.

  LH

  Pa sam obrisala suze i spremala se da pozovem majku. Zazvonilo mi je na vratima i otišao sam po to. Bila je to Christina, došla je da me vidi iz Teksasa. Proveli smo sledeća 3 sata pričajući, plakali, smejali se i još malo plakali.

  Poenta moje priče je da bez obzira koliko vremena prođe, uvek ćete znati ko su vam prijatelji i oni će biti tu kada vam je potrebno.

  Svim vama LCB'erima, negujte prave prijatelje koje imate jer nikad ne znate kada će vam oni najviše zatrebati. Nikad nisam znao koliko mi je nedostajala i koliko mi je bila potrebna u ovom trenutku mog života sve dok se nije pojavila na mojim vratima. Sada je to pravi prijatelj.

  LH

 • Original engleski Prevod srpski

  i wanna cry that is so sweet

  hoću da plačem to je tako slatko

 • Original engleski Prevod srpski

  Lori,

  I am sorry for your loss hun.  I will keep you and your family in my parayers hun.  Your father may have went to heaven, but it looks like you have a "sister" back.

  Shelli

  Lori,

  Žao mi je zbog tvog gubitka. Držaću tebe i tvoju porodicu u svojim paravama. Tvoj otac je možda otišao u raj, ali izgleda da ti se vratila "sestra".

  Shelli

 • Original engleski Prevod srpski

  Dear, Lori........first please let me say that I am very sorry that you lost the one person who was and will always be a special to you and your daughter...my thoughts are with you...
  I actually cried(I felt your pain!) while I was reading your posts...really touched me
  What a great man he was...I can only imagine how much he meant to you and your family and friends.
  He may have gone forever but he will forever lives in your hearts that I know. You will never forget all the good he did in his life and the letter from your old friend is a good example of it.
  Stay strong,Lori...sorry but that's the only comfort that I can give to you...but I just want to let you know that you are not alone....
  I saw this poem and wanted to share with you...

  Surrounded by friends
  yet all alone
  the one I loved
  God has called home

  the hugs of friends
  helps ease the pain
  and I know my loss
  is my loved one's gain

  but tears now flow
  across my face
  as I long for just
  one more embrace

  then comfort comes
  and I see Christ's face
  He hugs my loved one
  and I feel God's grace.


  hope you feel better...hugs,Nan

  Draga, Lori........prvo molim te dozvoli mi da kažem da mi je veoma žao što si izgubila jedinu osobu koja je bila i zauvek će biti posebna za tebe i tvoju ćerku...moje misli su sa tobom.. .
  Zapravo sam plakala (osećala sam tvoj bol!) dok sam čitala tvoje postove...stvarno me je dirnula
  Kakav je to bio veliki čovek... Mogu samo da zamislim koliko je značio vama i vašoj porodici i prijateljima.
  Možda je otišao zauvek, ali će zauvek živeti u vašim srcima koje znam. Nikada nećete zaboraviti sve dobro što je učinio u svom životu i pismo vašeg starog prijatelja je dobar primer za to.
  Ostani jaka, Lori... izvini, ali to je jedina uteha koju mogu da ti pružim... ali samo želim da ti kažem da nisi sama...
  Video sam ovu pesmu i hteo sam da podelim sa vama...

  Okružen prijateljima
  ipak sasvim sam
  onaj koga sam voleo
  Bog je pozvao kući

  zagrljaji prijatelja
  pomaže u ublažavanju bolova
  i ja znam svoj gubitak
  je dobitak mog voljenog

  ali suze sada teku
  preko mog lica
  kao što žudim za samo
  još jedan zagrljaj

  onda dolazi uteha
  i vidim lice Hristovo
  On grli moju voljenu osobu
  i osećam blagodat Božiju.


  nadam se da ćeš se osećati bolje... zagrljaj, Nan

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi LH,

  I know there is no words to ease the sadness in your heart right now. You are very rich. Rich beyond all the money in the world. You had a wonderful father, fond memories and wonderful friends. That you can never put a price tag on.

  And now your left with an angel who will look out for you and protect you. He may have left this world but he will never leave your cherished memories. As you sit and reflect on your father.....and if you feel an envelope of warmth.......it's him!

  Friends come and go in our lives. But true friends, they are a rare gem. We are not judged by how many we love, rather by how many love us.......and you are truly blessed.

  With greatest sympathy,
  Lips
  Zdravo LH,

  Znam da trenutno nema reči koje bi ublažile tugu u vašem srcu. Veoma ste bogati. Bogat iznad svih para na svetu. Imali ste divnog oca, lepe uspomene i divne prijatelje. Na koju nikada ne možete staviti cenu.

  A sada ti levo sa anđelom koji će paziti na tebe i štititi te. Možda je napustio ovaj svet, ali nikada neće ostaviti vaša draga sećanja. Dok sedite i razmišljate o svom ocu.....i ako osetite omotač topline.......to je on!

  Prijatelji dolaze i odlaze u našim životima. Ali pravi prijatelji, oni su redak dragulj. Ne sudi nam se po tome koliko volimo, već po tome koliko nas vole.......i zaista ste blagosloveni.

  Sa najvećim saučešćem,
  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Lori,

  You truly have moved me.  I'm so sorry for your loss -  your Dad sounded like a wonderful man who will be missed by so many people.  I hope that the pain you are going through eases soon and you can smile when you think of all the great times that you spent with him. 

  blue

  Lori,

  Zaista si me ganuo. Tako mi je žao zbog tvog gubitka - tvoj tata je zvučao kao divan čovek koji će nedostajati tolikom broju ljudi. Nadam se da će vam bol kroz koji prolazite uskoro popustiti i da ćete se moći nasmejati kada se setite svih lepih trenutaka koje ste proveli sa njim.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you for sharing your story with us...It has brought a tear to my eye this morning.

  I am so sorry for your loss, and will keep you in my prayers.

                                                                PMM

  Hvala vam što ste podelili svoju priču sa nama... Jutros mi je izmamila suzu.

  Tako mi je žao zbog vašeg gubitka i zadržaću vas u svojim molitvama.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Wow.....your dad was one, very good and generous man.  God bless him in eternity.

  Vau.....vaš tata je bio jedan, veoma dobar i velikodušan čovek. Bog ga blagoslovio u večnosti.

 • Original engleski Prevod srpski

  I am so very sorry for your loss. He was a very giving and thoughtful man. He is ,I am sure, still looking out for you and your family. I am so glad your friend is back in your life. God Bless.

  Jako mi je žao zbog tvog gubitka. Bio je veoma požrtvovan i pažljiv čovek. On, siguran sam, još uvek pazi na tebe i tvoju porodicu. Tako mi je drago da se tvoj prijatelj vratio u tvoj život. Bog blagoslovi.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you all for your prayers, kind words, and support. It really does mean the world to me. My father was a very good man, I know that he is walking with god, and I do take comfort in that. He may have been as stubborn as a mule, but he always thought of others before himself.

  Now he walking with god, I and couldn't ask for anything else. He is at peace and he lived a wonderful life. I may have drove him crazy and made him mad at times, but I used to tell him all the time, "If us kids didn't torment you what else would you have to do and talk about it!" He would always reply "Play my nintendo in peace and stop letting your mother win all the time." laugh_out_loud

  LH

  Hvala vam svima na molitvama, lepim rečima i podršci. Zaista mi znači svet. Moj otac je bio veoma dobar čovek, znam da on hodi sa Bogom, i ja se time tešim. Možda je bio tvrdoglav kao mazga, ali je uvek mislio na druge pre sebe.

  Sada on hoda s Bogom, ja i nisam mogao tražiti ništa drugo. On je u miru i živeo je divnim životom. Možda sam ga ponekad izluđivao i naljutio, ali sam mu stalno govorio: „Da te mi klinci ne mučimo šta bi drugo morao da radiš i pričaš o tome!“ Uvek bi odgovorio „Igraj moj nintendo u miru i prestani da puštaš svoju majku da pobeđuje sve vreme“. laugh_out_loud

  LH

 • Original engleski Prevod srpski

  I tell you, that brought a tear to my eye. All those who showed up, those who wrote.

  "It is not a question of how much you love, but how much you are loved"

  You Father loved many and it shows with all that has happened. May those memories keep tight with you as the days go.

  Kažem vam, to mi je natjeralo suzu na oko. Svi koji su se pojavili, oni koji su pisali.

  "Nije pitanje koliko voliš, već koliko si voljen"

  Ti si oče voleo mnoge i to se vidi po svemu što se desilo. Neka te uspomene budu tesno sa vama kako dani prolaze.

 • Original engleski Prevod srpski

  Gen,

  Those memories are what is keeping me going. Today Christina and I talked all day about when were kids and all the crazy things we did to my father. Needless to say we are both crying like babies in need of diaper change.

  LH

  Gen,

  Ta sećanja su ono što me drži. Danas smo Christina i ja pričali ceo dan o tome kada su bili deca i o svim ludostima koje smo uradili mom ocu. Nepotrebno je reći da oboje plačemo kao bebe kojima je potrebna promena pelena.

  LH

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats