Odrastanje sa razrednim nasilnikom

2,759
pregleda
6
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Lipstick
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre mesec dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hiya LCB'ers,

  I think one of the most difficult times growing up is dealing with bullies at school. I know i had my share. I was the "ugly duckling". I grew up in a pretty rough neighborhood in Chicago and life was not always easy. Kids can be very cruel.

  If i was not having problems with bullies, i was out defending those who did. Growing up we are told that the best years of our lives are when we are young and still in school. I remember thinking......if this is the best i hate to see the worst!

  I often wonder how some of these bullies turned out to be when they grew up. Do they reflect back and have regrets for their actions or are they bullies in their adult lives as well.

  Have any of you been picked on by class bullies?
  Zdravo LCB'ers,

  Mislim da je jedno od najtežih perioda odrastanja suočavanje sa nasilnicima u školi. Znam da sam imao svoj deo. Bio sam "ružno pače". Odrastao sam u prilično grubom kvartu u Čikagu i život nije uvek bio lak. Deca mogu biti veoma okrutna.

  Ako nisam imao problema sa nasilnicima, branio sam one koji jesu. Dok odrastamo, govore nam da su najbolje godine našeg života kada smo mladi i još u školi. Sećam se da sam pomislio......ako je ovo najbolje, mrzim da vidim najgore!

  Često se pitam kako su neki od ovih nasilnika ispali kada su odrasli. Da li razmišljaju o tome i žale li se za svoje postupke ili su nasilnici iu svojim odraslim životima.

  Da li su nekog od vas napali razredni nasilnici?
 • Original engleski Prevod srpski
  I know just what you mean Ton. Lunch time was a nightmare!!!! Although i never got my lunch stolen, food fights were common!!!

  Lips
  Znam na šta misliš Ton. Vreme ručka je bila noćna mora!!!! Iako mi nikada nisu ukrali ručak, svađe u hrani su bile uobičajene!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  I also grew up in Chicago, I got more than my fair share of being made to feel like a freak of nature since I was always very tall, so I was called giraffe,lurch,jolly green giant, etc. Thankfully height runs in my family so being tall is like breathing to me now, but when your a 6th grader who is 5'10", with big boobs, trust me you do start to believe your an oddball,as I mentioned to PMM in another post, NOW I know that when people put others down, they are really the most insecure of all and are just trying to get ahead of others by jumping the gun and pointing out their "weaknesses", or what they percieve as weakness.Shorter kids, especially boys saw that height was what stood out about me and tried to make me feel bad about it, thank goodness I know better now, but I wish I had been equipped with the same wisdom then. Btw,I am 6ft. tall, I have 2 sisters, another 6 footer, and one who is 6'1", my Dad is 6'6", my Mom is 5'6",but my mothers paternal grandmother,(my GGgrandmother) was born in the mid 1800's and was supposed to have been about 6'2", with braids down to her waist (Choctaw) so I believe the height may actually come more from my moms side.

  Takođe sam odrastao u Čikagu, dobio sam više nego što sam mogao da se osećam kao čudak prirode jer sam uvek bio visok, pa su me zvali žirafa, lurč, veseli zeleni džin, itd. porodica tako da mi je to što diše kao da dišem, ali kada si učenik 6. razreda koji ima 5'10", sa velikim sisama, veruj mi, počinješ da veruješ da si čudak, kao što sam pomenuo PMM-u u drugom postu, SADA znajte da kada ljudi smanje druge, oni su zaista najnesigurniji od svih i samo pokušavaju da prestignu druge preskačući pušku i ukazujući na svoje "slabosti", ili ono što vide kao slabost. Niža deca, posebno dečaci, vide ta visina je bila ono što je isticalo kod mene i pokušavalo je da se osećam loše zbog toga, hvala Bogu da sada znam bolje, ali voleo bih da sam tada bio opremljen istom mudrošću. Btv, visok sam 6 stopa, imam 2 sestre , još 6 podnožja i jedan koji ima 6'1", moj tata je 6'6", moja mama je 5'6", ali baka moje majke po ocu (moja GG baka) je rođena sredinom 1800-ih i trebalo je da imala je oko 6'2", sa pletenicama do struka (Choctav), tako da verujem da bi visina zapravo mogla doći više sa strane moje mame.

 • Original engleski Prevod srpski

  i gre up in utah a non active mormon i weighed 90 pounds and let me tell you there is nothing worse than religous bias, i fought everyday for my dignity for my sisters and they fought for me.  the class bully i remember the most was a girl from a rich family and we were poor.  I met her some years later when i was taking care of the handicapped so parents could get a rest.  Had a very violent young man in my home and 3 kids of my own she reported me as being a terrible respite mother but let me tell you i got the most clients and some who come see me to this day 15 years later she just stuck her head up her butt and couldnt pull it out.  So as i see it someday she will get what karma brings around and i pray she can handle it cuz not all states like utah mormons not that we are all bias

  Odrastao sam u Juti kao neaktivan mormon, imao sam 90 funti i dozvolite mi da vam kažem da nema ništa gore od religiozne pristrasnosti, svakodnevno sam se borio za svoje dostojanstvo za svoje sestre i one su se borile za mene. razredni nasilnik kojeg se najviše sećam bila je devojka iz bogate porodice, a mi smo bili siromašni. Upoznao sam je nekoliko godina kasnije kada sam se brinuo o hendikepiranim osobama da bi se roditelji odmorili. Imala je veoma nasilnog mladića u svom domu i svoje troje dece, ona me je prijavila kao užasnu majku za predah, ali dozvolite mi da vam kažem da imam najviše klijenata i neke koji dolaze da me vide do danas 15 godina kasnije, ona je samo zaglavila. glavu joj podigla u zadnjicu i nije mogla da je izvuče. Kako ja to vidim, jednog dana će dobiti ono što karma donosi i molim se da to može da podnese, jer nisu sve države poput mormona Jute, a ne da smo svi pristrasni

 • Original engleski Prevod srpski
  Its a funny thing........but some years later i saw one of the worst class bullies i had to deal with from grade school. Immediately i became that little girl intimidated by her.

  I didn't say anything to her and walked away. She ran after me and could not be any nicer. I said i was a bit apprehensive to approach her given how much she didnt like me as a kid. She looked at me with amazement and said we were just kids, come on!!!

  It's hard to see someone who caused such stress as a child and chalk it up to "just being kids". I have to admit i have seen her many times since. She works at a local grocery store i go to. We talk like old friends now.

  Lips
  Smešna stvar......... ali nekoliko godina kasnije video sam jednog od najgorih nasilnika iz razreda sa kojima sam imao posla iz osnovne škole. Odmah sam postala ona devojčica zastrašena njom.

  Nisam joj ništa rekao i otišao sam. Trčala je za mnom i nije mogla biti ljepša. Rekao sam da me je malo strah da joj priđem s obzirom na to koliko me nije volela kao dete. Ona me je začuđeno pogledala i rekla da smo samo deca, hajde!!!

  Teško je videti nekoga ko je izazvao takav stres u detinjstvu i to pripisati „samo biti deca“. Moram priznati da sam je od tada video mnogo puta. Ona radi u lokalnoj prodavnici u koju idem. Sada pričamo kao stari prijatelji.

  Usne

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita