Privremeno ZATVORENO - imate 25 pristojnih postova? Prijavite se ovde da biste dobili crtani film..

84,433
pregleda
232
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina zuga
zuga
 • Započeto
 • zuga
 • Yugoslavia Admin 8363
 • Poslednja aktivnost pre 6 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Gamblezen kazino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo novi igrači - nema nas! 220% do 500 € + 100 besplatnih okretaja na The Dog House (Pragmatična igra) Kako preuzeti bonus: Igrači treba da...

  Pročitajte
 • Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo novi igrači - OK! 111% do 300 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod i naprave...

  Pročitajte
 • Naišao sam na ovaj kazino pre otprilike mesec dana za bonus od 200℅ na prvi depozit dok sam tražio kripto cadino. To je pamadoro grupa koju smatram veoma uglednom u ovom poslu. Bilo koji način...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  (Broken links removed)

  (Neispravne veze su uklonjene)

 • Original engleski Prevod srpski

  You will also get larger images of the cartoon to keep for yourself!

  example:

  Takođe ćete dobiti veće slike crtanog filma koje ćete zadržati za sebe!

  primer:

 • Original engleski Prevod srpski

  hi MISTERTEE, it usually takes couple of days to get cartoon done.. youll be notified as soon as possible.

  cheers  wink

  zdravo MISTERTEE, obično je potrebno nekoliko dana da se napravi crtani film.. bićete obavešteni što je pre moguće.

  Živeli wink

 • Original engleski Prevod srpski

  Looks great:

  Izgleda sjajno:

 • Original engleski Prevod srpski

  yep, it looks really great.
  Guys hurry up and sign here and get FREE cartoon..remember u must have 25 decent post.. cheesy

  da, izgleda stvarno sjajno.
  Momci požurite i potpišite se ovde i dobijte BESPLATAN crtani film.. zapamtite da morate imati 25 pristojnih postova.. cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh  exclamation- That is so cool and a very good job - Ha ha I am laughing at my self !@
  Thanks Zuga and LCB admin exclamation!!! LCB is the  best casino forum site on the web exclamation


  Glad you like it  wink

  Oh exclamation - To je tako kul i veoma dobar posao - Ha ha smejem se sam sebi!@
  Hvala Zuga i LCB admin exclamation !!! LCB je najbolji sajt za kazino forum na vebu exclamation


  Drago mi je da ti se sviđa wink
 • Original engleski Prevod srpski

  owned3bet looking great.

  ovned3bet izgleda odlično.

 • Original engleski Prevod srpski

  haha, i got owned cheesy thanks very much, looks great

  haha, postao sam vlasnik cheesy hvala puno, izgleda odlično

 • Original engleski Prevod srpski

  haha, i got owned cheesy thanks very much, looks great


  smiley wink cheesy grin cool

  haha, postao sam vlasnik cheesy hvala puno, izgleda odlično


  smileywinkcheesygrincool
 • Original engleski Prevod srpski

  Lol I wanna have a cartoon of my seft well need be more participative in the forum i will try it  cheesy

  Lol, želim da imam crtani film o mom seftu, pa moram više da učestvujem na forumu, probaću ga cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  OK finally i get the post i will send my photo hehehe wanna have a cartoon  grin

  OK konačno dobijam objavu poslaću svoju fotografiju hehehe hoću da imam crtani film grin

 • Original engleski Prevod srpski

  Ok, I've send my photo as well smiley
  Great idea by the way!

  Ok, poslao sam i svoju fotografiju smiley
  Usput, odlična ideja!

 • Original engleski Prevod srpski

  Looking good

  Izgleda dobro

 • Original engleski Prevod srpski

  Hahahaha, I love it  grin grin grin Best thing ever  cool

  Hahahaha, sviđa mi se gringringrin Najbolja stvar ikada cool

 • Original engleski Prevod srpski

  great cartoon grin

  odličan crtani grin

 • Original engleski Prevod srpski

  Brett666's is done:

  Brett666 je urađeno:

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey guys Im new to this board...but I want a cartoon. How do I get 25 decent posts?

  This cartoon is a great idea tho howd yall come up with it. If you guys wanna see another great cartoon you should check out Cold Wars at digitalfuntown. If you think these cartoon caracatures are funny then this site is for you.

  Hej momci, nov sam na ovoj tabli...ali želim crtani film. Kako da dobijem 25 pristojnih postova?

  Ovaj crtani film je odlična ideja iako ste ga smislili. Ako želite da vidite još jedan sjajan crtani film, trebalo bi da pogledate Hladne ratove u digitalfuntovn-u. Ako mislite da su ove karikature iz crtanih filmova smešne onda je ova stranica za vas.

 • Original engleski Prevod srpski

  Here is poik28 our former Bingo Forums Admin looking great smiley

  Evo poik28 našeg bivšeg administratora Bingo foruma koji izgleda odlično smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  i will send some photos to get my cartoon  cheesy

  poslaću neke fotografije da dobijem svoj crtani film cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  Excellent smiley

  Odlično smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Another cartoon is ready smiley, this ones our local sports moderator

  Još jedan crtani film je spreman smiley , ovo je naš lokalni sportski moderator

 • Original engleski Prevod srpski

  Her eis John from thisisvegas Casino, all pimped out.

  Njen eis John iz kazina thisisvegas, sav izbačen.

 • Original engleski Prevod srpski

  love my avatar smiley

  volim moj avatar smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Hmm, nice. I'll send my photo smiley

  Hmm, lepo. Poslaću svoju fotografiju smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  AndyvdZwet smiley

  AndivdZvet smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Here is JSM_Jason casino manger at Paradise8

  Evo JSM_Jason menadžera kazina na Paradise8

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi can you email me at ***** to tell me if I have 25 posts this year?

  Zdravo, možete li mi poslati e-poštu na ***** da mi kažete da li imam 25 postova ove godine?

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi ketta, email sent but just for reference the number of posts is below your name.

  Zdravo Ketta, mejl je poslat, ali samo za referencu broj postova je ispod vašeg imena.

 • Original engleski Prevod srpski

  all right i send the photo today  wink cheesy

  u redu šaljem fotografiju danas winkcheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Do I qualify for getting my picture to you???

  Can I pick the clothing I want on my AVATAR instead of what clothing may be in my picture?
  Please send me an email so I get my response to this. 

  Zdravo Da li se kvalifikujem da ti dam svoju sliku???

  Da li mogu da izaberem odeću koju želim na svom AVATARU umesto odeće koja može biti na mojoj slici?
  Molim vas pošaljite mi e-poštu kako bih dobio odgovor na ovo.

 • Original engleski Prevod srpski

  ketta,

  email sent.

  keta,

  Email poslat.

 • Original engleski Prevod srpski

  Mago666 looking like a player:

  Mago666 izgleda kao igrač:

 • Original engleski Prevod srpski

  cheers!!  grin grin grin grin heheheh looks great!! thx for the cartoon!!  cool cool tongue

  Živeli!! gringringringrin heheheh izgleda odlično!! hvala za crtani film!! coolcooltongue

 • Original engleski Prevod srpski

  And here is the beautiful slotoholic:

  A evo prelepe slotoholičarke:

 • Original engleski Prevod srpski

  nicenez112a on the slopes! smiley

  nicenez112a na padinama! smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  I have already sent my pics. Thanks!!!

  Već sam poslao svoje slike. Hvala!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  metalhead , check your private messages.

  metalhead , proveri svoje privatne poruke.

 • Original engleski Prevod srpski

  OK I just sent my pic.  I was alot heavier then since I just had my son so be nice lol.

  OK, upravo sam poslao svoju sliku. Tada sam bio mnogo teži otkad sam upravo dobio sina, pa budi fin lol.

 • Original engleski Prevod srpski

  I sent in my pic. Can't wait to see it.

  Poslao sam svoju sliku. Jedva čekam da vidim.

 • Original engleski Prevod srpski

  Metalhead smiley

  Metalci smiley

 • Original engleski Prevod srpski
  T H A N K S  ZUGA!!! grin grin grin grin grin
  HVALA ZUGA!!! gringringringringrin
 • Original engleski Prevod srpski

  Booo73 in Toronto Maple Leafs Kit smiley

  Booo73 u kompletu Toronto Maple Leafs smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  That's awesome Zuga.  Thanks tons babe (especially for taking off the baby weight lol) exclamation!!!!!!!!!!!!  MERRY CHRISTMAS

  To je super Zuga. Hvala puno dušo (posebno za skidanje težine bebe lol) exclamation !!!!!!!!!!!! SREĆAN BOŽIĆ

 • Original engleski Prevod srpski
  Boo and metalhead u two look GOOD!!!  Those are GREAT!!!!  I am debating if I wanna send u my pic!  hehe
  Bu i metalac vas dvoje izgledate DOBRO!!! To su ODLIČNO!!!! Raspravljam da li želim da vam pošaljem svoju sliku! hehe
 • Original engleski Prevod srpski
  Boo and metalhead u two look GOOD!!!  Those are GREAT!!!!  I am debating if I wanna send u my pic!  hehe
  Bu i metalac vas dvoje izgledate DOBRO!!! To su ODLIČNO!!!! Raspravljam da li želim da vam pošaljem svoju sliku! hehe
 • Original engleski Prevod srpski

  I know what you mean Shelli...I waited to send mine in too but it turned out awesome.  Give it a shot girl

  Znam na šta misliš Šeli...čekao sam da i ja pošaljem svoj, ali ispalo je odlično. Dajte mu priliku devojko

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey Zuga! What type of pictures should I send? Do they have to be face picture or just any picture? Thanks.Nan.

  Hej Zuga! Koju vrstu slika da pošaljem? Da li moraju da budu slika lica ili bilo koja slika? Hvala. Nan.

 • Original engleski Prevod srpski

  hi Nan,

  you can send us any pic, preferably clear and bigger one. you can send pic to latestadmin@gmail.com

  thanx

  zdravo Nan,

  možete nam poslati bilo koju sliku, po mogućnosti jasnu i veću. možete poslati sliku na latestadmin@gmail.com

  thank

 • Original engleski Prevod srpski

  sent my pic.please let me know if it is good enough otherwise i will send another one.

  poslao moju sliku. Molim vas da mi kažete da li je dovoljno dobra inače ću poslati drugu.

 • Original engleski Prevod srpski

  And here is ketta smiley :

  A evo i kete smiley :

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita