Da li su nove tačke predstavnika dobra ideja?

3,922
pregleda
11
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina nalgenie
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre 2 meseca

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Vindetta Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo novi igrači - igrači iz Nemačke dobrodošli Iznos: 150% do 500 € Kako da dobijem bonus: Igrači se moraju registrovati preko našeg LINKA...

  Pročitajte
 • BluVegas Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo novi igrači! Igrači iz Nemačke su dobrodošli! 200% do €/$200 + 50 besplatnih okretaja na Book of Dead Kako da dobijem bonus: Igrači se...

  Pročitajte
 • Pregled kazina Asino Bonus za registraciju: 100% do 300 € + 200 okretaja Bonus za 2. depozit: 80% do 400 € + 200 okretaja 3. bonus na depozit: 60% do 500 € + 200 okretaja Bonus na 4. depozit:...

  Pročitajte

  Asino kazino bonusi i promocije

  1 313
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Members,

  I see alot of changes at LCB. A new stats board.  Reputation points and yellow stars to rate our posts.

  I am not opposed to change. But i have to be honest. Somewhere along the way i can't help but wonder if we will lose some of our charm. What makes us such a family is not judging who has the best posts....who has the best topics....who has the most Rep points.

  We are family......and i like to think we embrace that family. I don't want to see a wave of competition and and animosity. Members feeling that they are no longer worthy unless they live up to a new level of standards. I hope it does not discourage members from posting fearing they wont make the grade.

  We have always prided ourselves on topics that are fun, informative and interesting. That is the charm......i just hope now, posts are put up with sincerity and not a need to put a notch in their belts.

  We are cozy.....charming....and down home. I just hope we don't lose that.

  Lips
  Zdravo članovi,

  Vidim mnogo promena u LCB-u. Nova statistička tabla. Poeni reputacije i žute zvezdice za ocenjivanje naših postova.

  Nisam protiv promena. Ali moram biti iskren. Negde usput ne mogu a da se ne zapitam da li ćemo izgubiti deo našeg šarma. Ono što nas čini takvom porodicom nije suđenje ko ima najbolje postove....ko ima najbolje teme....ko ima najviše rep poena.

  Mi smo porodica......i volim da mislim da prihvatamo tu porodicu. Ne želim da vidim talas konkurencije i animoziteta. Članovi osećaju da više nisu vredni ako ne zažive na novom nivou standarda. Nadam se da to neće obeshrabriti članove da objave u strahu da neće dobiti ocenu.

  Uvek smo se ponosili temama koje su zabavne, informativne i zanimljive. To je čar......nadam se samo da se postovi podnose iskreno i ne moraju da stavljaju zarez u pojas.

  Udobni smo.....šarmantni....i dole kod kuće. Samo se nadam da to nećemo izgubiti.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Lips:
     I couldn't agree more.  I too see changes in LCB.

  I feel a wave of unnecessary competition.
  We are all here for the greater good of the site.  
  People posting just to race another member to add to thier numbers is not what we are all about.
  We are a family here.  All for one and one for all. For the betterment of LCB.
  I would never judge a member who has less posts than myself, nor do I want to be judged simply because I have less posts than others.

  This is not meant to be harsh, it is meant to be honest, and it is always  best to be honest.  

                                                    PMM

  Usne:
  Ne bih se mogao više složiti. I ja vidim promene u LCB-u.

  Osećam talas nepotrebne konkurencije.
  Svi smo ovde radi većeg dobra sajta.
  Ljudi koji objavljuju samo da bi se takmičili sa još jednim članom koji će dodati svojim brojevima nije ono što nas zanima.
  Mi smo ovde porodica. Svi za jednog i jedan za sve. Za poboljšanje LCB-a.
  Nikada ne bih osuđivao člana koji ima manje postova od mene, niti želim da me osuđuju samo zato što imam manje postova od drugih.

  Ovo nije zamišljeno da bude grubo, trebalo bi da bude pošteno, i uvek je najbolje biti pošten.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  I gave my thoughts in the "site suggestions" post when this was first suggested.  My thoughts haven't changed.

  blue

  Izneo sam svoje misli u postu „predlozi sajtova“ kada je ovo prvi put predloženo. Moje misli se nisu promenile.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski
  I agree with u all.  Maybe it is just new still and we don't understand it?

  I never thought of this place as a competition. Being a salesperson, the whole idea of competition can tear even the best friends apart.

  Pam, I don't think this new stuff is about how much you post, (we already have that) it is about something else, what who knows.

  P.S. LIPSSSSSSS Can you write me a "Cover Letter" for my resume????????  You always word things exactly right!
  Slažem se sa svima vama. Možda je to samo još uvek novo i mi to ne razumemo?

  Nikada nisam mislio na ovo mesto kao na takmičenje. Budući da ste prodavac, cela ideja konkurencije može da razdvoji čak i najbolje prijatelje.

  Pam, mislim da ove nove stvari nisu o tome koliko objavljuješ, (mi to već imamo) radi se o nečem drugom, šta ko zna.

  PS LIPSSSSSSS Možete li mi napisati "propratno pismo" za moj životopis???????? Uvek tačno kažeš stvari!
 • Original engleski Prevod srpski

  what is the point for using those yellow stars?? lol

  koja je svrha korišćenja tih žutih zvezda?? lol

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Members,

  I see alot of changes at LCB. A new stats board.  Reputation points and yellow stars to rate our posts.

  I am not opposed to change. But i have to be honest. Somewhere along the way i can't help but wonder if we will lose some of our charm. What makes us such a family is not judging who has the best posts....who has the best topics....who has the most Rep points.

  We are family......and i like to think we embrace that family. I don't want to see a wave of competition and and animosity. Members feeling that they are no longer worthy unless they live up to a new level of standards. I hope it does not discourage members from posting fearing they wont make the grade.

  We have always prided ourselves on topics that are fun, informative and interesting. That is the charm......i just hope now, posts are put up with sincerity and not a need to put a notch in their belts.

  We are cozy.....charming....and down home. I just hope we don't lose that.

  Lips  I don't really have much more to say than ditto..you said it all, and like Shelli said, you said it exactly right, so I don't need to change a thing...

  I have been a member of a couple other forums for a long time...Casinomeister being one of them, which seems like what is trying to be mirrored here.  The thing is, I only go over there for maybe 10 minutes a week or so, to read my newsletter, etc. NOT to be part of the forum because of this specific reason.  Its gives people a cold feeling, that I don't want to be a part of.  I like what we have HERE. 
  I also think people will not be themselves when they have to worry about thank-yous, and Reputation Power.  This is ridiculous to me.  I have always considered LCB to be like a family to me, and this is doing a flipside.
  I can't stand judgemental people, and I don't want to see the only place I have any peace turn into a place of judgement.

  Zdravo članovi,

  Vidim mnogo promena u LCB-u. Nova statistička tabla. Poeni reputacije i žute zvezdice za ocenjivanje naših postova.

  Nisam protiv promena. Ali moram biti iskren. Negde usput ne mogu a da se ne zapitam da li ćemo izgubiti deo našeg šarma. Ono što nas čini takvom porodicom nije suđenje ko ima najbolje postove....ko ima najbolje teme....ko ima najviše rep poena.

  Mi smo porodica......i volim da mislim da prihvatamo tu porodicu. Ne želim da vidim talas konkurencije i animoziteta. Članovi osećaju da više nisu vredni ako ne zažive na novom nivou standarda. Nadam se da to neće obeshrabriti članove da objave u strahu da neće dobiti ocenu.

  Uvek smo se ponosili temama koje su zabavne, informativne i zanimljive. To je čar......nadam se samo da se postovi podnose iskreno i ne moraju da stavljaju zarez u pojas.

  Udobni smo.....šarmantni....i dole kod kuće. Samo se nadam da to nećemo izgubiti.

  Usne  Nemam mnogo više da kažem osim toga.. sve si rekao, i kao što je Šeli rekla, rekla si tačno, tako da ne moram ništa da menjam...

  Bio sam član nekoliko drugih foruma već duže vreme...Casinomeister je jedan od njih, što izgleda kao ono što pokušava da se ogleda ovde. Stvar je u tome što odlazim tamo samo na možda 10 minuta nedeljno ili tako nešto, da čitam svoj bilten, itd. NE bih bio deo foruma zbog ovog specifičnog razloga. To daje ljudima hladan osećaj, u kojem ne želim da budem deo. Sviđa mi se šta imamo OVDE.
  Takođe mislim da ljudi neće biti svoji kada moraju da brinu o zahvalnosti i moći reputacije. Ovo mi je smešno. Oduvek sam smatrao da mi je LCB kao porodica, a ovo je loša strana.
  Ne mogu da podnesem ljude koji osuđuju i ne želim da vidim da se jedino mesto gde imam ikakvog mira pretvori u mesto presude.
 • Original engleski Prevod srpski

  what is the point for using those yellow stars?? lol


  WOOO HOOO!!!  I just figured it out, you can rate the topic at the top of the post!!!!  I am gonna give this one 5 stars!!    weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!

  koja je svrha korišćenja tih žutih zvezda?? lol


  VOOOO HOOO!!! Upravo sam shvatio, možete oceniti temu na vrhu posta!!!! Ovom ću dati 5 zvezdica!! veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!
 • Original engleski Prevod srpski

  Nal....I ditto your ditto.

  I would also like 2 say that although I am 1 of the members here @ LCB that HAS won a prize in the past based on my posting skills, that was never my reason 4 posting. I just see it as my way of trying 2 make my contribution 2 fellow members that have done the same 4 me & I will continue 2 do so.

  Nal....ja isto tako.

  Takođe bih želeo da kažem da iako sam ja jedan od članova ovde @ LCB koji je u prošlosti osvojio nagradu na osnovu mojih veština objavljivanja, to nikada nije bio moj razlog za objavljivanje. Ja to samo vidim kao moj način da pokušam da dam svoj doprinos 2 kolege člana koji su uradili isto 4 i ja ću nastaviti da to činim.

 • Original engleski Prevod srpski

  oh yeah..me too meow-mix.  that's about as formal as it should get.
  its like a friendly game of poker.

  o da..i ja mjau-miks. to je otprilike onoliko formalno koliko bi trebalo da bude.
  to je kao prijateljska igra pokera.

 • Original engleski Prevod srpski


  what is the point for using those yellow stars?? lol


  WOOO HOOO!!!  I just figured it out, you can rate the topic at the top of the post!!!!  I am gonna give this one 5 stars!!    weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!


  Shelli..are you being a wise guy?  The topic is..is the new rep point a good idea...you think this is a 5 point rating??????  or your being funny?
  Don't forget..I got up at 4 o'clock this morning smiley


  koja je svrha korišćenja tih žutih zvezda?? lol


  VOOOO HOOO!!! Upravo sam shvatio, možete oceniti temu na vrhu posta!!!! Ovom ću dati 5 zvezdica!! veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!


  Shelli..jesi li ti mudar momak? Tema je...da li je nova poen reputa dobra ideja...mislite da je ovo ocena od 5 poena?????? ili si smešan?
  Ne zaboravi..Jutros sam ustao u 4 sata smiley

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats