Da li ste danas rekli hvala?

5,364
pregleda
17
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina carol54
BOOIE
 • Započeto
 • BOOIE
 • United States Sr. Member 256
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Imam isti problem korisničko ime Dinocov

  Pročitajte

  REŠENO: Pacific Spins

  11 754
  pre 2 meseca
 • ZDRAVO, Reorganizacija industrije igara u našoj zemlji i podaci o prikupljanju podataka za 2023. izazivaju uzbuđenje. Istorijski brend kao što je Betsson, koji je već prisutan sa Starcasino...

  Pročitajte

  Betson se kladi na Italiju

  1 529
  pre 2 meseca
 • Da koga zanima: Deponovao sam i povukao više od 10 puta na svoj Betus račun. Što se tiče KIC-a, verifikovao sam svoju dozvolu, sliku sa ID-om i račun za komunalne usluge. Koristim Betus zbog...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  What does a 'Thank you' mean to You? ::) There are so many LCB members that do good things, Great things here in the forum everyday and do it because this is a wonderful forum. That is one of my favorite feelings(and I go through alot...I'm a thinker)to have: an  unexpected appreciation, it just feels GOOD! There are so many members here and they(we) all look out for each other, and that alone deserves a 'Thank You'.Now I know not everyone cracks a smile when they see another "Thank You Post" is added to their received and not Every Thank You deserves a thank you but sometimes it is so unexpected. I mean just something simple and, well...I just have to say THANKS MAN! for the appreciation, ya know? I think we all have clicked that 'Star' atleast once cheesy.That is what a Thank you means to me!  grin embarrassed kiss
  BOOIE

  Šta za Vas znači 'Hvala'? ::) Ima toliko članova LCB-a koji rade dobre stvari, sjajne stvari ovde na forumu svakodnevno i rade to jer je ovo divan forum. To je jedno od mojih omiljenih osećanja (i kroz mnogo toga prolazim...ja sam mislilac) koje imam: neočekivano priznanje, jednostavno je DOBAR! Ovde ima toliko članova i svi oni(mi) pazimo jedni na druge, i samo to zaslužuje 'Hvala'. Sada znam da se ne smeju svi kada vide da je još jedna poruka "Hvala" dodata u njihov primljeni i ne svaka hvala zaslužuje hvala, ali ponekad je tako neočekivana. Mislim samo na nešto jednostavno i, pa...moram samo da kažem HVALA ČOVEČE! za zahvalnost, znaš? Mislim da smo svi bar jednom kliknuli na 'zvezdicu' cheesy .To je ono što mi znači Hvala! grinembarrassedkiss
  BOOIE

 • Original engleski Prevod srpski

  and that's one of the reasons why we introduced this feature wink

  i to je jedan od razloga zašto smo uveli ovu funkciju wink

 • Original engleski Prevod srpski
  Great post BOOIE, I am going to "Thank" some1 in my "Real" life today!  Just to let them know I appreciate them!  wink
  Odličan post BOOIE, idem da se "zahvalim" nekome1 u svom "stvarnom" životu danas! Samo da im kažem da ih cenim! wink
 • Original engleski Prevod srpski

  I'm glad for this "Feature" having to wade through 22 postings of such for a free chip posting is time consuming.

  Drago mi je što ova „Funkcija“ mora da prođe kroz 22 takve objave za besplatno postavljanje čipova oduzima mnogo vremena.

 • Original engleski Prevod srpski

  i would like to say thank you to everyone here at the post!i have really ewnjoyed  all of your info and chat!thank you so much again

  Želeo bih da se zahvalim svima ovde na postu! Zaista sam uživao u svim vašim informacijama i ćaskanju! hvala vam još jednom

 • Original engleski Prevod srpski

  After reading this post I've had the desire to say TY to somebody!  cool
  Thanks BOOIE for reminding to not forget to be polite! wink

  Nakon što sam pročitao ovaj post, imao sam želju da nekome kažem TI! cool
  Hvala BOOIE što si podsetio da ne zaboraviš da budeš ljubazan! wink

 • Original engleski Prevod srpski

  Well by all the Thank yous I see to the side of everyones posts I know we have a very appreciative and grateful family here at LCB. It does bring me a smile to see that the ONE member I had in mind that gave me the incentive to start this thread had given 1 "Thank You" the day after this was started. This whole Forum is here to give so it would make sense that we all said thank you to 1 other member at least once a day,right?
  BOOIE

  Pa uz sve zahvale, brinem se za svačije objave. Znam da imamo veoma zahvalnu i zahvalnu porodicu ovde u LCB-u. Nasmeje mi se kada vidim da je JEDAN član koga sam imao na umu koji mi je dao podsticaj da pokrenem ovu temu dao 1 "Hvala" dan nakon što je ovo počelo. Ceo ovaj forum je tu da daje tako da bi bilo logično da smo se svi zahvalili još jednom članu bar jednom dnevno, zar ne?
  BOOIE

 • Original engleski Prevod srpski

  I must say, I have been saying thank-you alot lately......in this forum and for the ones that surround me! Luv the "star" button!  smiley

  Moram da kažem, u poslednje vreme se mnogo zahvaljujem......na ovom forumu i za one koji me okružuju! Volite dugme "zvezda"! smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  DITTO lyndalou,ditto wink
  BOOIE

  DITTO lindalou, isto wink
  BOOIE

 • Original engleski Prevod srpski

  A whole day of giving thanks....what a good day...too bad it only comes around once a year for some

  BOOIE

  Ceo dan zahvaljivanja....kako dobar dan...šteta što se nekima dešava samo jednom godišnje

  BOOIE

 • Original engleski Prevod srpski

  thanks guys!!


  QUESTION FOR ADMIN:  PLEASE READ

  when this thank-you given/received tally was started, i thought it was stupid...but i guess it does have its good points.

  i do believe that when it was started, we were told, that the thank-yous given/received, would not only be counted from the button pressed, but also from the ones posted in the threads, such as the one satan has here.

  i see a big fat 0 on her count, and have seen her thanks us in posts prior to this one, also...and many other too.  what happened to this?

  many people do not use the thank-you button, but say their thanks out loud, and it is not getting accounted for...

  Hvala momci!!


  PITANJE ZA ADMINATE: PROČITAJTE

  kada je započeto sakupljanje zahvalnosti datih/primljenih, mislio sam da je to glupo...ali pretpostavljam da ima svojih dobrih strana.

  Verujem da kada je započeto, rečeno nam je da se zahvalnice date/prime ne računaju samo od pritisnutog dugmeta, već i od onih objavljenih u temama, kao što je ova satana ovde.

  Vidim veliku 0 na njenom broju, i video sam da nam se zahvaljuje u objavama pre ovog, takođe...i mnogim drugim. šta se desilo sa ovim?

  mnogi ljudi ne koriste dugme za zahvalnost, već se zahvaljuju naglas i to se ne uzima u obzir...
 • Original engleski Prevod srpski

  Nal...I think the only was to get credited for given thanks is by pressing that button. I do say thanks in post, but I never bother with the button....lol. It's less personal with the button in my opinion!!

  Nal...mislim da je jedino da dobijete priznanje za zahvalnost pritiskom na to dugme. Kažem hvala u postu, ali nikad se ne zamaram sa dugmetom....lol. Po mom mišljenju, to je manje lično sa dugmetom!!

 • Original engleski Prevod srpski

  yes, i absolutely agree with you...

  they said in the beginning that they would take all the thank-yous from our posts, and the buttons.  it obviously is not being done.  i am using you as my point, since you are showing up as 0, and you can see it clearly...

  da, apsolutno se slažem sa tobom...

  rekli su na početku da će preuzeti sve zahvalnice sa naših postova i dugmad. očigledno se ne radi. koristim te kao svoju poentu, pošto se prikazuješ kao 0, i to jasno vidiš...

 • Original engleski Prevod srpski

  lol Nal......I think that would be way to much trouble for admin to have to read every single post to add a thank you to your list...!

  lol Nal......Mislim da bi to predstavljalo mnogo problema za administratora da mora da pročita svaki post da bi dodao hvala na tvoju listu...!

 • Original engleski Prevod srpski
  It's only tallied when using the thank-you button. I agree there may be  moments when giving a personal ty is nice in a post. Particularly when wanting to add more than just a simple ty.

  The ty feature is was added to cut down on posting particularly in the ND section. It is saves space and saves members from going through countless posts to find a code. It also helps in keeping the board clean and neat.

  Lips
  Računa se samo kada se koristi dugme za zahvalnost. Slažem se da može biti trenutaka kada je davanje lične veze lepo u postu. Naročito kada želite da dodate više od obične veze.

  Dodata je funkcija ti da bi se smanjilo objavljivanje, posebno u odeljku ND. To štedi prostor i štedi članove da prolaze kroz bezbroj postova kako bi pronašli kod. Takođe pomaže u održavanju ploče čistom i urednom.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  i would like to say THANK YOU VERY MUCH FOR ALL THAT YOU GIVE TO NOT ME BUT TO ALL OF US HERE AT LCB                                                                  Sincerely  carol54

  Želeo bih da ti kažem VELIKO HVALA ZA SVE ŠTO DAŠ NE MENI VEĆ SVIMA NAMA OVDE U LCB S poštovanjem carol54

 • Original engleski Prevod srpski

  i would like to say THANK YOU ALL AT LCB  for everything you give me and for everyone else who are members it's always new and exciting everytime i connect here, so thanks again and WAY TO GO  LCB!!!!!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sincerly, carol54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              P.S. keep up the good work!


  i would like to say THANK YOU VERY MUCH FOR ALL THAT YOU GIVE TO NOT ME BUT TO ALL OF US HERE AT LCB                                                                  Sincerely  carol54
  [/quote][quote author=lipstick_xoxos link=topic=6941.msg82911#msg82911 date=1268017031]
  It's only tallied when using the thank-you button. I agree there may be  moments when giving a personal ty is nice in a post. Particularly when wanting to add more than just a simple ty.

  The ty feature is was added to cut down on posting particularly in the ND section. It is saves space and saves members from going through countless posts to find a code. It also helps in keeping the board clean and neat.

  Lips

  Želeo bih da kažem HVALA SVIMA U LCB-u za sve što mi dajete i za sve ostale koji su članovi, uvek je novo i uzbudljivo svaki put kada se povežem ovde, tako da još jednom hvala i NAJBOLJE LCB!!!!!!!! S poštovanjem, carol54 PS nastavite sa dobrim radom!


  Želeo bih da ti kažem VELIKO HVALA ZA SVE ŠTO DAŠ NE MENI VEĆ SVIMA NAMA OVDE U LCB S poštovanjem carol54
  [/kuote][kuote author=lipstick_kokos link=topic=6941.msg82911#msg82911 date=1268017031]
  Računa se samo kada se koristi dugme za zahvalnost. Slažem se da može biti trenutaka kada je davanje lične veze lepo u postu. Naročito kada želite da dodate više od obične veze.

  Dodata je funkcija ti da bi se smanjilo objavljivanje, posebno u odeljku ND. To štedi prostor i štedi članove da prolaze kroz bezbroj postova kako bi pronašli kod. Takođe pomaže u održavanju ploče čistom i urednom.

  Usne

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita