Kako ste postali kockar?

2,475
pregleda
4
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina zuga
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre 2 meseca

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • SlotoCash kazino - Ekskluzivni majski aprilski turnir od 200 dolara DOSTUPNO SAMO U INSTANT VERZIJI! Nagradni fond: 200 dolara Naziv: LCB Maj 2024 Freeroll Igra : Legenda o Heliosu Lozinka:...

  Pročitajte
 • Lincoln Casino & Liberti Slots - Ekskluzivni $300 LCB's Memorial Invite Freeroll turnir Svi postojeći nalozi koji su se registrovali preko LCB-a su unapred ušli u turnir. OVAJ TURNIR ĆE BITI...

  Pročitajte
 • VinShark Casino Bonus za registraciju: 100% do 150 € + 50 okretaja Bonus na 2. depozit: 80% do 200 € 3. bonus na depozit: 60% do 300 € Bonus za registraciju - High rollers: 50% do €2000 + 100...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hiya LCB’ers,

  There is usually a story as to how a gambler became a gambler. I know for myself I grew up with it. My father was a serious horse race man. I would love to go to the track and pick up the losing tickets off the floor hoping it was a winner. Some races my dad will let me pick a horse to bet on. When I won I would get so excited and wanted to head to the nearest toy store. He would buy me nachos with melted cheese…yumm there Is nothing better than race track nachos!! I would be fasinated by the horses coming out the gate. Always trying to pick the winner.

  Both my mother and father loved poker and would have weekend poker games.I remember how much I loved it when it was poker nite! Out came the chips and dip, and pizza!! Being preoccupied playing poker, I could always get away with staying up just a alittle bit longer than my normal bed time. If my parents won some nice cash….the next day would be shopping and toys for me and my sister!!

  Twice a year my parents would hit Vegas. There were times my parents were take us along on these trips. As we would head to the pool passing the casino I would be in awe of the lights and action. How I would wish I could grow up fast and be 21 and be able to play!

  My love of gambling I learned from my parents. And yes on my 21st b’day I celebrated in Vegas!!

  How did learn the love of gambling?

  Lips
  Zdravo LCB'ers,

  Obično postoji priča o tome kako je kockar postao kockar. Znam za sebe da sam odrastao uz to. Moj otac je bio ozbiljan čovek na konjskim trkama. Voleo bih da odem na stazu i pokupim izgubljene tikete sa parketa u nadi da je to pobednik. Na nekim trkama moj tata će mi dozvoliti da izaberem konja na koje ću se kladiti. Kada bih pobedio, bio bih toliko uzbuđen i hteo sam da odem do najbliže prodavnice igračaka. Kupio bi mi nachos sa topljenim sirom… njam, nema ništa bolje od nachosa za trkačke staze!! Oduševili bi me konji koji izlaze na kapiju. Uvek pokušavam da izaberem pobednika.

  I moja majka i otac voleli su poker i igrali bi poker igre vikendom. Sećam se koliko sam ga voleo kada je bio poker uveče! Izašao je čips i dip, i pica!! Budući da sam zaokupljen igranjem pokera, uvek bih mogao da se izvučem tako da ostanem budan samo malo duže od uobičajenog vremena za spavanje. Kada bi moji roditelji osvojili nešto lepo….sutradan bi bila kupovina i igračke za mene i moju sestru!!

  Dvaput godišnje moji roditelji bi krenuli u Vegas. Nekada su nas roditelji vodili na ova putovanja. Dok bismo se uputili ka bazenu pored kazina, bio bih zadivljen svetlima i akcijom. Kako bih voleo da brzo odrastem i da imam 21 godinu i da mogu da igram!

  Ljubav prema kockanju naučio sam od svojih roditelja. I da, na svoj 21. rođendan sam slavio u Vegasu!!

  Kako ste naučili ljubav prema kockanju?

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  I think it was the Carnivals that would come to town...We'd have county and state fairs where "Winning" prizes was the thing.

  When I turned 18, met a woman who was into bingo and so that hooked me. 21 RENO!! (Won $1,500) after that, any time I went, gave them back some smiley

  Mislim da bi karnevali došli u grad... Imali bismo okružne i državne sajmove na kojima su bile „osvojiti“ nagrade.

  Kada sam napunio 18 godina, upoznao sam ženu koja je bila u bingu i to me je zakačilo. 21 RENO!! (Osvojio $1,500) nakon toga, svaki put kada bih otišao, vratio sam im nešto smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  It is a part of our nature. I was a salesperson for years and worked on commissions only and that is the ultimate gambling you can think of. But my first experience that I can remember would be at a county fair and this guy telling me how easy it would be to knock over these two jars and let me do it for free and of course it worked until I decided to do it for real and I lost. I did it until I had spent all my money and had to go home. You think that would have thought me not to gamble but hey I guess I'm a slow learner here I am at 61 years of age and still gambling. I believe we all want something better for ourselves and see this as a possible way of getting it. Like they say if you don't play you can't win.

  To je deo naše prirode. Godinama sam bio prodavac i radio samo po proviziji i to je vrhunsko kockanje koje možete zamisliti. Ali moje prvo iskustvo koje se sećam bilo je na okružnom sajmu i ovaj momak mi je rekao kako bi bilo lako prevrnuti ove dve tegle i pustiti me da to uradim besplatno i naravno da je funkcionisalo dok nisam odlučio da to uradim stvarno i izgubio sam. Radio sam to dok nisam potrošio sav svoj novac i morao sam da idem kući. Mislite da bih pomislio da se ne kockam, ali hej, pretpostavljam da ja polako učim, imam 61 godinu i još uvek se kockam. Verujem da svi želimo nešto bolje za sebe i da to vidimo kao mogući način da to dobijemo. Kao što kažu ako ne igraš, ne možeš da pobediš.

 • Original engleski Prevod srpski

  I started sportsbetting when i was 16-17yrs old. I would go to the land based bookie and place bets on Euro football ( Champions League , UEFA Cup etc ).

  I wasnt really hooked, and I didnt have much money to spend on betting... so I was soon to quit.

  The online gambling is another story... As soon as i left Uni (3rd yr of Law studies), I started searching the web , trying to find a way to make a quick buck. Thats how I discovered blackjack whoring. For me it wasnt about the trill, wasnt about the gambling at all. It was about making money.
  And back then ( end of 2006 ) there was a lot of good cashable BJ bonuses, with low wagering requirements. It became my regular "job" to whore the bonuses. It involved minimum risk , and the profits were great for a Uni dropout heheh

  I made some nice money  wink

  Nowdays, I dont bonus whore, but I do gamble from time to time, not too successfully though hehhe

  Zuga

  Počeo sam da se bavim sportskim klađenjem kada sam imao 16-17 godina. Otišao bih kod zemaljske kladionice i kladio se na evro fudbal (Liga šampiona, Kup UEFA itd.).

  Nisam baš bio navučen, i nisam imao mnogo novca da potrošim na klađenje... pa sam uskoro morao da odustanem.

  Kockanje na mreži je druga priča... Čim sam napustio Uni (3. godina prava), počeo sam da pretražujem internet, pokušavajući da pronađem način da brzo zaradim. Tako sam otkrio blackjack whoring . Za mene se nije radilo o trilu, uopšte o kockanju. Radilo se o zaradi.
  A tada (kraj 2006.) bilo je mnogo dobrih BJ bonusa koji se mogu unovčiti, sa niskim zahtevima za klađenje. Postao je moj redovni "posao" da whore bonusima. To je uključivalo minimalan rizik, a profit je bio sjajan za Uni napuštanje, heheh

  Lepo sam zaradio wink

  Danas nemam bonuse whore , ali se s vremena na vreme kockam, ali ne baš uspešno, hehhe

  Zuga

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats