Ne mogu da otvorim kazino za preuzimanje samo za igrače

4,108
pregleda
11
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina pannepaul
pannepaul
 • Započeto
 • pannepaul
 • Germany Sr.Newbie 18
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  hello to all,
  lately I downloaded the playersonly casino using the link on this site. I created an account. I can log in now at the no download version but not at the download casino. The problem is that I want to claim the LCB exclusive bonus which can only be cleared in the download casino. When I log in at the download casino it says "loading" for a while and then it says something like "this page cannot be shown". I uninstalled the casino, deleted cookies and temporary internet files and so on and installed the casino again but that didnt help. Then I downloaded the casino on another computer of mine using the LCB link again. But again the same error was there. The support of playersonly couldnt help me. Could someone help me please? What can I do? The funny thing is that I can use another casino that uses the same software. thats strange, isnt it? huh

  Pozdrav svima,
  nedavno sam preuzeo kazino za igrače koristeći vezu na ovom sajtu. Napravio sam nalog. Mogu da se prijavim sada u verziji bez preuzimanja, ali ne i u kazinu za preuzimanje. Problem je u tome što želim da zatražim ekskluzivni LCB bonus koji se može izbrisati samo u kazinu za preuzimanje. Kada se prijavim u kazino za preuzimanje, neko vreme piše "učitavanje", a zatim kaže nešto poput "ova stranica ne može da se prikaže". Deinstalirao sam kazino, izbrisao kolačiće i privremene internet datoteke i tako dalje i ponovo instalirao kazino, ali to nije pomoglo. Zatim sam ponovo preuzeo kazino na drugi svoj računar koristeći LCB vezu. Ali opet je tu bila ista greška. Samo podrška igrača mi nije mogla pomoći. Može li mi neko pomoći molim vas? Šta mogu da uradim? Smešno je što mogu da koristim drugi kazino koji koristi isti softver. to je čudno, zar ne? huh

 • Original engleski Prevod srpski

  Panne,

  If you are using similiar software with ease then most likely its the site. It sometimes happens to me too. Wait few hours or maybe even a day or 2. If the problem persists...then maybe someone here at the forum will have a suggestion.

  Good luck....and keep us posted!

  Lips

  Panne,

  Ako sa lakoćom koristite sličan softver, najverovatnije je to sajt. I meni se to ponekad dešava. Sačekajte nekoliko sati ili možda čak dan ili 2. Ako problem i dalje postoji...onda će možda neko ovde na forumu imati predlog.

  Srećno....i obaveštavajte nas!

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski

  Sometimes the casino's may be a little behind and switching web browsers can help.

  If you are using Mozilla Firefox, try opening the casino and download with IE. or vice versa. Often I will find this to work and once downloaded you will be able to always access it in the future without further switching.

  Ponekad kazino može malo zaostati i promena veb pretraživača može pomoći.

  Ako koristite Mozilla Firefok, pokušajte da otvorite kazino i preuzmete ga sa IE. ili obrnuto. Često ću smatrati da ovo funkcioniše i kada ga preuzmete moći ćete uvek da mu pristupite u budućnosti bez daljeg prebacivanja.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hmm.. could it of been your firewall?..
  Mine does that time to time, my firewall or my pop up blocker
  has been the culprit..
  OR they could of been updating something on the download version

  Hmm.. da li je to mogao biti vaš zaštitni zid?
  Moj to radi s vremena na vreme, moj zaštitni zid ili moj blokator iskačućih prozora
  bio je krivac..
  ILI su možda ažurirali nešto na verziji za preuzimanje

 • Original engleski Prevod srpski

  thanks a lot folks for trying to help me.  smiley
  maybe switching to mozilla firefox would help. now I use internet explorer. I dont know how to switch to another web browser but I will try to find me somebody who does that for me.
  the firewall shouldnt be the cause because on the other computer I used another firewall than on this one but maybe I should turn it off in spite of that.
  I found out something by the way: I uninstalled the playersonly casino and I deleted cookies and temporary internet files. I turned off the computer and turned it on again. then I downloaded the playersonly casino again. when the log in site opened there it said what my player's name was. so when you uninstall the software of the casino you dont really delete all the data but a part of it survives. thats strange, isnt it? can you delete this too somehow?

  hvala vam puno ljudi što pokušavate da mi pomognete. smiley
  možda bi prelazak na mozilla firefok pomogao. sada koristim Internet Ekplorer. Ne znam kako da pređem na drugi veb pretraživač, ali pokušaću da nađem nekoga ko to radi umesto mene.
  zaštitni zid ne bi trebalo da bude uzrok jer sam na drugom računaru koristio drugi zaštitni zid nego na ovom, ali bi možda trebalo da ga isključim uprkos tome.
  Usput sam saznao nešto: deinstalirao sam kazino samo za igrače i izbrisao kolačiće i privremene internet datoteke. Isključio sam računar i ponovo ga uključio. onda sam ponovo preuzeo kazino samo za igrače. kada se otvorio sajt za prijavljivanje, pisalo je kako se zove moj igrač. tako da kada deinstalirate softver kazina, ne brišete zaista sve podatke, ali deo njih preživljava. to je čudno, zar ne? možeš li i ovo nekako da izbrišeš?

 • Original engleski Prevod srpski

  You can download it free here.

  Mozilla Firefox

  Možete ga besplatno preuzeti ovde.

  Mozilla Firefok

 • Original engleski Prevod srpski

  your not missing much.....i have a poker account at playersonly and for the fun of it i tried the casino......never heard of any of these games before, and the selection is very limited....i didn't enjoy it at all....oh and the few slots that did look interesting to play came with a minimum 5 cents per 30 lines!!!

  ne nedostaje vam mnogo.....imam poker nalog samo kod igrača i radi zabave probao sam kazino......nikad ranije nisam čuo ni za jednu od ovih igara, a izbor je veoma ograničen... .uopšte nisam uživao....oh i nekoliko slotova koji su izgledali zanimljivo za igranje su dolazili sa minimalno 5 centi za 30 linija!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  so now i have downloaded mozilla firefox. i uninstalled the playersonly casino. i deleted cookies, temporary internet files and so on. i turned off the firewall. i turned the computer off and on. i downloaded playersonly again, this time using mozilla firefox. guess what happened? the same error again. "this programm cannot show this site" or something like that. and: again my username was there. why does my computer remember the username of this casino even though I deleted it completely? could this be the cause of it all? there is something that is not deleted though it must be deleted?
  who knows what to do now?  huh

  pa sam sada preuzeo mozilla firefok. deinstalirao sam kazino samo za igrače. izbrisao sam kolačiće, privremene internet datoteke i tako dalje. isključio sam zaštitni zid. isključio sam i uključio računar. ponovo sam preuzeo samo plejer, ovog puta koristeći mozilla firefok. pogodi šta se desilo? ponovo ista greška. "ovaj program ne može da prikaže ovaj sajt" ili nešto slično. i: opet je moje korisničko ime bilo tamo. zašto moj računar pamti korisničko ime ovog kazina iako sam ga potpuno izbrisao? može li ovo biti uzrok svega? postoji nešto što se ne briše iako se mora izbrisati?
  ko zna šta sad da radi? huh

 • Original engleski Prevod srpski

  Erase the the history on your computer if your ID keeps showing up. Remember too these sites store your IP address.

  Seems you have tried all the tips given....maybe it a sign not to play there!!!!

  Lips

  Obrišite istoriju na računaru ako se vaš ID stalno pojavljuje. Zapamtite i ove lokacije čuvaju vašu IP adresu.

  Izgleda da ste isprobali sve date savete.... možda je to znak da ne igrate tamo!!!!

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski

  erase the history on your computer? i dont know how to do that. but maybe it is a sign to not play there. i think i give up  tongue

  obrišete istoriju na računaru? ne znam kako to da uradim. ali možda je to znak da se ne igra tamo. mislim da odustajem tongue

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita