Ako vidim još jedno povoljno životno osiguranje u svojoj pošti,

2,657
pregleda
8
odgovora
Poslednja objava postavila pre 12 godina helwin
helwin
 • Započeto
 • helwin
 • Nevada Super Hero 1996
 • Poslednja aktivnost pre 2 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Cripto Vins - UVODNI BONUS NA DEPOZIT Svi igrači! 30% do 400 dolara na depozite u kriptovalutama Bonus kod: NEVSLOTS Min. depozit: $5 Iskoristite: 2k dnevno VR: 35k Važi samo za KA Gaming slotove....

  Pročitajte

  CriptoVins kazino promocije

  2 558
  pre 2 meseca
 • Zdravo svima. Igrao sam u dotičnom kazinu nekoliko puta, malo sreće. S obzirom na moju aktivnost u igricama, VIP menadžer (Bella) se pojavljuje putem e-pošte i nudi mi 120% bonusa na depozit,...

  Pročitajte

  NEREŠENO: Rollers.io prevara!

  12 955
  pre 2 meseca
 • Hej LCB'ers , Dobrodošli u svet uzbuđenja i zabave, gde je svaki trenutak ispunjen uzbuđenjem i mogućnostima! Justbit je više od kazina; to je mesto gde svaki igrač pronađe nešto posebno....

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

    I'll scream! I keep checking my mail for some good news, something to play, an answer to my mails anything but stuff I just throw away. It seems I hardly get any mail anymore. I don't play Plenty Slots, Vegas Online, 99 Slots, Mighty Slots or Slots Nuts a they always send me their stuff. Today they staggered them in. I'm really trying to avoid the kitchen, so if anyone wants to send me some good news or post, nows a good time! Did I mention I didn't have any cigarettes either?

  Vrištaću! Stalno proveravam poštu za neke dobre vesti, nešto za igru, odgovore na svoje mejlove bilo šta osim stvari koje jednostavno bacim. Izgleda da više jedva dobijam poštu. Ne igram Plenti Slots, Vegas Online, 99 Slots, Mighti Slots ili Slots Nuts a oni mi uvek šalju svoje stvari. Danas su ih zateturali. Zaista pokušavam da izbegnem kuhinju, pa ako neko želi da mi pošalje dobre vesti ili post, sada je pravo vreme! Jesam li spomenuo da nemam ni cigarete?

 • Original engleski Prevod srpski
  LOL!!!!!  That is too funny!!  When I turned 40 last year is when my "affordable"  nightmare started for me hun.  Almost EVERYDAY since then I get something in the mail.  The SCARY part is that I use a P.O. Box, I have never used my own address for anything and my Electric and Cable bills are in my boyfriend's name.  BUT they still know my address and my age, just goes to show ya that "Big Brother" is watching!!!
  LOL!!!!! To je previše smešno!! Kada sam prošle godine napunio 40 godina, počela je moja "pristupačna" noćna mora za mene. Od tada skoro SVAKODNEVNO dobijam nešto poštom. Zastrašujući deo je što koristim poštanski sandučić, nikada nisam koristio sopstvenu adresu ni za šta, a moji računi za struju i kablove su na ime mog dečka. ALI oni i dalje znaju moju adresu i moje godine, samo da vam pokažu da "Veliki brat" gleda!!!
 • Original engleski Prevod srpski

  Shelli, The real mail is a whole new story(we don't EVEN want to go there) I mean e-mail box. I know I am so pathetic! Thanks for listening and responding. It's like you are the only one alive out there!

  Šeli, prava pošta je potpuno nova priča (mi čak i ne želimo da idemo tamo) Mislim na e-mail sanduče. Znam da sam tako patetičan! Hvala na slušanju i odgovoru. Kao da si ti jedini živ tamo!

 • Original engleski Prevod srpski
  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!  OH.... and NO you are NOT pathetic!! You're GREAT!  wink
  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! OH.... i NE ti NISI patetičan!! Ti si sjajan! wink
 • Original engleski Prevod srpski

  Life insurance I can deal with frankly. It's those "I'm lonely" or "I'm in town looking for some eager males" (That has been ac/dc offering sometimes! shocked) and they come by the dozens every we4ek. Great if you're into that, but I am too old and tired for that stuff!!

  Not to mention, I don't accept that kind of action anyway...

  Other then auto insurance (Some months ago I was about to buy car and got quotes Still being bugged 8 months later!) and casino offers from casinos I have asked to drop me from their lists! I get by smiley

  Iskreno mogu da se bavim životnim osiguranjem. To su one „Usamljen sam“ ili „U gradu sam i tražim neke željne muškarce“ (To je ponekad nudilo ac/dc! shocked ) i dolaze na desetine svake nedelje. Super ako voliš to, ali ja sam prestar i umoran za te stvari!!

  Da ne govorim, ionako ne prihvatam takvu akciju...

  Osim auto-osiguranja (pre nekoliko meseci sam hteo da kupim auto i dobio sam ponude i dalje sam bio prisluškivan 8 meseci kasnije!) i ponude kazina iz kazina zamolio sam da me isključe sa svojih lista! Snalazim se smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Yeah, these types of life insurance mails usually come to my mailing service too. But I read them very carefully because no one can say which insurance plan could bring benefits to you. Like I read in a mail about affordable life insurance plan which was really affordable according to my friends situation and he buy it and living happily or securely.  

  LINK REMOVED

  Da, ove vrste pošte o životnom osiguranju obično dolaze i u moju poštansku službu. Ali ja sam ih vrlo pažljivo pročitao jer niko ne može reći koji plan osiguranja može da vam donese korist. Kao što sam pročitao u mailu o pristupačnom planu životnog osiguranja koji je bio zaista pristupačan u skladu sa situacijom mojih prijatelja, a on ga kupuje i živi srećno ili sigurno.

  LINK REMOVED

 • Original engleski Prevod srpski

  I have a trash bin right next to the mail box so most of the unwanted mail doesn't get past my doorstep wink

  Imam kantu za otpatke odmah pored poštanskog sandučeta tako da većina neželjene pošte ne prođe pored mog praga wink

 • Original engleski Prevod srpski

    I should seriously think about life insurance, cause I'll probably have a heart attack hitting a big jackpot that won't get cashed out, and sure would like to leave my son something.

  Trebao bih ozbiljno da razmislim o životnom osiguranju, jer ću verovatno imati srčani udar i dostići veliki džekpot koji neće biti unovčen, a sigurno bih želeo da ostavim nešto svom sinu.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita