Kad biste mogli da ponesete samo jednu stvar sa sobom...

4,357
pregleda
11
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Lipstick
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre mesec dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Reel Fortune Casino – Ekskluzivni bonus bez depozita Samo za nove igrače - US OK! Iznos: $25 Kako preuzeti bonus : Igrači se moraju registrovati preko našeg LINKA . Kada se registrujete, važno...

  Pročitajte
 • Pošto sam verovao u ono što je izgledalo kao renomirani kazino BetSafe i pošto sam tamo prošao punu verifikaciju, kada sam pokušao da podignem svoj dobitak, dobio sam najapsurdnije izgovore od...

  Pročitajte
 • Zdravo svima! Pozvan sam u Posh Casino kao deo igranja sa njihovim drugim sajtovima za igre Inclave: Slots of Vegas, Captain Jack, Cripto Loko, itd... Nisam bio svestan problema koje su drugi imali...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi LCB Members,

  If you were stranded on a desert isand and there was just one thing you could bring.....person or thing what would it be?

  Forget food supply for the rest of my life......don't want matches to start a fire....not even a slot machine to play til my hearts content.....give me.....Johnny Depp!!!!!

  That would be bliss to be stranded on an island with that smokin hot pirate!

  What is all you would need to make it complete........stranded......just you and........?


  Lips
  Zdravo LCB članovi,

  Da ste nasukani na pustinjskom ostrvu i postoji samo jedna stvar koju možete poneti.....osoba ili stvar šta bi to bilo?

  Zaboravi zalihe hrane do kraja života......ne želim da šibice zapale vatru....čak ni slot mašinu da igram dok mi srce ne bude sito.....daj mi.... .Džoni Dep!!!!!

  Bilo bi blaženstvo biti nasukan na ostrvu sa tim vrelim gusarom!

  Šta je sve što bi vam trebalo da bude kompletno........nasukani......samo vi i........?


  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  he's definately a hottie...and i love pirates, but johnny is very continental, wouldn't like staying on an island forever  sad

  my luck it would be wilson  grin

  on je definitivno zgodna devojka... i ja volim pirate, ali Džoni je veoma kontinentalan, ne bi voleo da ostane na ostrvu zauvek sad

  moja sreća, to bi bio Vilson grin

 • Original engleski Prevod srpski
  I couldn't take just one, I would have to take BOTH my sons!!!  You all know they are my HEART!!

  Ummm Lips, if we are on the same island, you gotta share Johnny Depp!! hehe
  Nisam mogao da uzmem samo jednog, morao bih da uzmem OBA moja sina!!! Svi znate da su oni moje SRCE!!

  Ummm Lips, ako smo na istom ostrvu, moraš da deliš Džonija Depa!! hehe
 • Original engleski Prevod srpski

  I ton of waterproofed paper and typewriter or some good pencils would suffice.

  They could make a movie of my life I'll just have to hope they'll ignore the parts that would get the movie a XXX rating...:D

  Tona vodootpornog papira i pisaće mašine ili neke dobre olovke bi bile dovoljne.

  Mogli bi da naprave film mog života, samo se nadam da će ignorisati delove koji bi filmu dobili KSKSKS ocenu...:D

 • Original engleski Prevod srpski

  Well right now i'd have to say my wonderful boyfriend, but considering im due any day to have our son, lets hope I'd get stranded before he comes so I can have both =)

  Pa, sada moram da kažem da je moj divni dečko, ali s obzirom na to da svakog dana treba da dobijem našeg sina, nadajmo se da ću ostati nasukan pre nego što on dođe, tako da mogu da imam oboje =)

 • Original engleski Prevod srpski

  DUH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  i will take as my one item  a dang ship  exclamation!!!  sheesh

  DUH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! uzeću kao svoju jedinu stvar prokleti brod exclamation !!! sheesh

 • Original engleski Prevod srpski

  DUH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   i will take as my one item  a dang ship  exclamation!!!  sheesh


  LOL!!!!!!!!!!!!

  DUH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! uzeću kao svoju jedinu stvar prokleti brod exclamation !!! sheesh


  LOL!!!!!!!!!!!!
 • Original engleski Prevod srpski

  DUH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   i will take as my one item  a dang ship  exclamation!!!  sheesh
    LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

  DUH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! uzeću kao svoju jedinu stvar prokleti brod exclamation !!! sheesh
  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
 • Original engleski Prevod srpski

  Since I could only take one thing or person it would be too difficult to choose one person. If I couldn't take my whole family with me then I would have to say I would want my pictures of loved ones.

  Pošto sam mogao da uzmem samo jednu stvar ili osobu, bilo bi previše teško izabrati jednu osobu. Ako ne bih mogao da povedem celu porodicu sa sobom, onda bih morao da kažem da bih želeo svoje slike voljenih.

 • Original engleski Prevod srpski

  Well right now i'd have to say my wonderful boyfriend, but considering im due any day to have our son, lets hope I'd get stranded before he comes so I can have both =)
  Cherrie.........congrats on your new baby coming!!!! Clever answer...you would get 2 for the price of one!  Please come back and send us a pic of the new bundle of joy!!!!

  Lips

  Pa, sada moram da kažem da je moj divni dečko, ali s obzirom na to da svakog dana treba da dobijem našeg sina, nadajmo se da ću ostati nasukan pre nego što on dođe, tako da mogu da imam oboje =)
  Cherrie.........čestitam na dolasku tvoje nove bebe!!!! Pametan odgovor...dobili biste 2 po ceni jednog! Vratite se i pošaljite nam sliku novog snopa radosti!!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  I ton of waterproofed paper and typewriter or some good pencils would suffice.

  They could make a movie of my life I'll just have to hope they'll ignore the parts that would get the movie a XXX rating...:D
  Triple X? Why you sly ravenous devil you....all this time i thought you were a good ole boy

  Tona vodootpornog papira i pisaće mašine ili neke dobre olovke bi bile dovoljne.

  Mogli bi da naprave film mog života, samo se nadam da će ignorisati delove koji bi filmu dobili KSKSKS ocenu...:D
  Triple Ks? Zašto ti lukavi grabežljivi đavole.... sve ovo vreme sam mislio da si dobar dečko

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita