Imagin.ation gde si bio????

6,518
pregleda
19
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina nalgenie
Shelli
 • Započeto
 • Shelli
 • United States Super Hero 2183
 • Poslednja aktivnost pre 6 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Već sam čekao koliko sam mogao, sve rokove koje je tražila i procenila RABONA. Umoran sam od čekanja. Moj jedini izbor je bio da ovde pribegnem spoljnoj žalbi. Moj nalog je 100% verifikovan...

  Pročitajte

  REŠENO: Rabona povlačenje

  17 1 K
  pre 2 meseca
 • Zdravo LCB'ers, Naš projekat Od igrača za igrače se nastavlja. I ovog puta, naš tester je prikupio mnogo dragocenih informacija o Nomini kazinu koji nije prijatelj SAD. Ovo su neki ključni...

  Pročitajte
 • Iskušao sam sreću da kupim čip od 25 dolara. Tada je najveći kurvopusac u istočnoj Evropi odbio nalog. Tako to ide. Kupite čip od 25 dolara i zatvorite svoj nalog. To je sreća izvlačenja...

  Pročitajte

  Okušaj sreću u radnji

  2 523
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hey VIV, just want to let you know that we are missing you!!!!  Besides that, you better show up here before my plane lands in VEGAS on October 24!!!!! You KNOW we are gonna have more than a few drinks!!!!! wooooo hooooo


  Shelli  cheesy
  Hej VIV, samo želim da ti kažem da nam nedostaješ!!!! Osim toga, bolje da se pojaviš ovde pre nego što moj avion sleti u VEGAS 24. oktobra!!!!! ZNAŠ da ćemo popiti više od nekoliko pića!!!!! woo ooo hooooo


  Shelli cheesy
 • Original engleski Prevod srpski

  I know..I have been thinking about her too.  I was thinking maybe she is on vacation,
  anybody else hear from her?

  Znam..I ja sam razmišljao o njoj. Mislio sam da je možda na odmoru,
  da li se još neko čuje sa njom?

 • Original engleski Prevod srpski

  Nope, but maybe she'll slide on in soon..I certainly hope.

  Ne, ali možda će uskoro uskočiti.. Svakako se nadam.

 • Original engleski Prevod srpski
  Oh wooooooooooowwwww!!!!

  I've missed everyone tooooooooo!

  MUAH MUAH MUAH..

  you guys are so sweeeeeeet..

  I'm gonna cry  :'(
  Oh woo ooooooooovvvvv!!!!

  Svi su mi nedostajaliooooooo!

  MUAH MUAH MUAH..

  vi ste tako slatki..

  Ja ću plakati :'(
 • Original engleski Prevod srpski

  Oh wooooooooooowwwww!!!!

  I've missed everyone tooooooooo!

  MUAH MUAH MUAH..

  you guys are so sweeeeeeet..

  I'm gonna cry  :'(  Welcome back!!!

  just read your part in my favorite drama/comedy...you FREAK!!!!

  LMAO!!!!!!!!!!  HAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!

  SOOOOOOOOOOOO Glad your back wherever you were...it was quiet without you!  smiley

  Oh woo ooooooooovvvvv!!!!

  Svi su mi nedostajaliooooooo!

  MUAH MUAH MUAH..

  vi ste tako slatki..

  Ja ću plakati :'(  Dobrodošli nazad!!!

  samo pročitaj svoju ulogu u mojoj omiljenoj drami/komediji... ti NAKAZA!!!!

  LMAO!!!!!!!!!!! HAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!

  SOOOOOOOOOOOO Drago mi je da ste se vratili gde god da ste bili...bez vas je bilo tiho! smiley
 • Original engleski Prevod srpski

  Strange isn't it? People you may never meet, worried about you?

  Glad you made it back. From now on, any who takes off for a while needs a pass signed by at least 15 of the posters here..Yeah, good rule! cheesy

  Čudno zar ne? Ljudi koje možda nikada nećete sresti, zabrinuti za vas?

  Drago mi je da si se vratio. Od sada, svakom ko poleti na neko vreme potrebna je propusnica potpisana sa najmanje 15 plakata ovde.. Da, dobro pravilo! cheesy

 • Original engleski Prevod srpski
  WOOOOOOOOOOO HOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!  I MISSED YA HUN!!!!!
  VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! NEDOSTAO SAM JA HUN!!!!!
 • Original engleski Prevod srpski

  So glad you are back Imagin.ation!!!!
            You were missed alot.

  Drago mi je što ste se vratili Imagin.ation!!!!
  Mnogo ste nedostajali.

 • Original engleski Prevod srpski

  I have been wondering the same thing for weeks now....Where is she??? She seems 2 have disappeared on us again.

  Pitam se već nedeljama isto....Gde je ona??? Izgleda da su nam opet nestali.

 • Original engleski Prevod srpski
  Good to see ya back Viv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  cheesy
  Lepo te je videti Viv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cheesy
 • Original engleski Prevod srpski

  Thank You Shelli.. I'm so sorry everyone, i went through alot..
  To much to even explain it, just some other world...thats what i'll call it
  No one to blame but myself..
  Sometimes as they say.. you just gotta cry for your mistakes,
  and then deal with it, and thats what im doing.
  Missed everyone so much!!!
  Theres no Huggie smileys!!!  grin

  Hvala ti Shelli.. Tako mi je žao svima, prošao sam kroz mnogo toga..
  Previše da bih to objasnio, samo neki drugi svet... tako ću ga nazvati
  Nikog ne krivim osim sebe..
  Ponekad, kako kažu... samo moraš da plačeš zbog svojih grešaka,
  a onda se pozabavite time, i to je ono što radim.
  Svi su mi jako nedostajali!!!
  Nema Huggie smajlija!!! grin

 • Original engleski Prevod srpski

  I am sorry you have been having a ruff time of things.  Seems we all have those times in life when life gets the best of us.
  Get up, brush yourself off, and have another go at it each day. Thats all we can do.

  I am very happy you are back...

                                                              PMM

  Žao mi je što ste se zabavljali. Čini se da svi imamo one trenutke u životu kada život dobije najbolje od nas.
  Ustanite, očistite se i probajte još jednom svaki dan. To je sve što možemo.

  Veoma sam srećan što si se vratio...

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Glad you are back imagin.  You have been missed and sorry to hear you've had such a tough time.

  blue

  Drago mi je što ste se vratili zamislite. Nedostajali ste i žao vam je što vam je bilo tako teško.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski
  Welcome back imagin.!!!!!!!!!!!!!!! I hope you are here to stay awhile. We have missed you!!!

  Hope all is well and we will be here to get ya through your days!!

  Lips
  Dobrodošli nazad zamisli.!!!!!!!!!!!!!!!! Nadam se da ste ovde da ostanete neko vreme. Nedostajali ste nam!!!

  Nadamo se da je sve u redu i da ćemo biti tu da vas provedemo kroz dane!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Imagin.ation, Women are the strongest thing on earth. We are survivors and you are gonna be alright...probably even better after the tears are done!

  It ain't the first and it won't be the last time you go through something that might not be the best decision made by you, but as long as you learn from it you won't make the same mistake again.

  I tell my kids we are imperfect humans and we are gonna make some kind of mistake everyday, but if we keep making the same mistake then(IMO) we are not growing!

  As far as I am concerned the world would be a worst place without women!

  So what ever it is you have done that you feel is a mistake, don't let it break ya' stride, keep it trucking kiss

  I am so glad to see you back and I hope you are here to stay, but if you gotta take another break..... kiss

  Imagin.ation, Žene su najjača stvar na zemlji. Mi smo preživeli i bićeš dobro...verovatno još bolje nakon što su suze završene!

  Nije prvi i neće biti poslednji put da prolazite kroz nešto što možda nije najbolja odluka koju ste doneli, ali sve dok iz toga učite, nećete ponoviti istu grešku.

  Kažem svojoj deci da smo nesavršeni ljudi i da ćemo praviti neku grešku svaki dan, ali ako nastavimo da pravimo istu grešku onda (IMO) nećemo rasti!

  Što se mene tiče, svet bi bio najgore mesto bez žena!

  Dakle, šta god da ste uradili, smatrate da je greška, ne dozvolite da vam to pokvari korak, nastavite da se vozite kiss

  Tako mi je drago što te vidim nazad i nadam se da si tu da ostaneš, ali ako moraš da napraviš još jednu pauzu..... kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  Wow Slot Junkie... very powerful words..
  Made me feel better in 2.3 seconds of reading it..
  Lifted my spirits, and i know you are absolutely right..
  Mistakes are our portals to Discovery, and sometimes what we
  discover becomes our strength to survive, our knowledge, our growth
  Lifes greatest award is to live, we all are awarded.
  So yes as heavy as my heart is sunk, in this river i cried..
  Stride lifts it like a feather, and keeps me right on sailin'!

  Vov Slot Junkie... veoma moćne reči..
  Osjećao sam se bolje za 2,3 sekunde čitajući ga..
  Podigao mi je raspoloženje, i znam da si potpuno u pravu..
  Greške su naši portali za Discoveri, a ponekad i ono što mi
  otkriti postaje naša snaga da preživimo, naše znanje, naš rast
  Najveća životna nagrada je živeti, svi smo nagrađeni.
  Pa da koliko mi je srce teško, u ovoj reci sam plakao..
  Korak ga podiže kao pero, i drži me na jedrenju!

 • Original engleski Prevod srpski

  Wow Slot Junkie... very powerful words..
  Made me feel better in 2.3 seconds of reading it..
  Lifted my spirits, and i know you are absolutely right..
  Mistakes are our portals to Discovery, and sometimes what we
  discover becomes our strength to survive, our knowledge, our growth
  Lifes greatest award is to live, we all are awarded.
  So yes as heavy as my heart is sunk, in this river i cried..
  Stride lifts it like a feather, and keeps me right on sailin'!

  Alright now girl, that's what I wanna hear! Bless your heart!

  Vov Slot Junkie... veoma moćne reči..
  Osjećao sam se bolje za 2,3 sekunde čitajući ga..
  Podigao mi je raspoloženje, i znam da si potpuno u pravu..
  Greške su naši portali za Discoveri, a ponekad i ono što mi
  otkriti postaje naša snaga da preživimo, naše znanje, naš rast
  Najveća životna nagrada je živeti, svi smo nagrađeni.
  Pa da koliko mi je srce teško, u ovoj reci sam plakao..
  Korak ga podiže kao pero, i drži me na jedrenju!

  U redu, devojko, to želim da čujem! Blagoslovi tvoje srce!
 • Original engleski Prevod srpski

  Imagin.ation, Women are the strongest thing on earth. We are survivors and you are gonna be alright...probably even better after the tears are done!

  It ain't the first and it won't be the last time you go through something that might not be the best decision made by you, but as long as you learn from it you won't make the same mistake again.

  I tell my kids we are imperfect humans and we are gonna make some kind of mistake everyday, but if we keep making the same mistake then(IMO) we are not growing!

  As far as I am concerned the world would be a worst place without women!

  So what ever it is you have done that you feel is a mistake, don't let it break ya' stride, keep it trucking kiss

  I am so glad to see you back and I hope you are here to stay, but if you gotta take another break..... kiss  Wow......... I gotta tell ya Slot, I read your post several times over..... what an inspirational person u r.  I always find myself lookin' 4 your posts, b/c u have a wonderful way of making me smile, laugh, & even cry ( GOOD cries, though!)  U r most definitely some1 I would choose 2 b friends w/ in 'real life', but since that's not possible, I'll settle 4 bein' LCB friends wink

  Imagin.ation, Žene su najjača stvar na zemlji. Mi smo preživeli i bićeš dobro...verovatno još bolje nakon što su suze završene!

  Nije prvi i neće biti poslednji put da prolazite kroz nešto što možda nije najbolja odluka koju ste doneli, ali sve dok iz toga učite, nećete ponoviti istu grešku.

  Kažem svojoj deci da smo nesavršeni ljudi i da ćemo praviti neku grešku svaki dan, ali ako nastavimo da pravimo istu grešku onda (IMO) nećemo rasti!

  Što se mene tiče, svet bi bio najgore mesto bez žena!

  Dakle, šta god da ste uradili, smatrate da je greška, ne dozvolite da vam to pokvari korak, nastavite da se vozite kiss

  Tako mi je drago što te vidim nazad i nadam se da si tu da ostaneš, ali ako moraš da napraviš još jednu pauzu..... kiss  Vau......... Moram da ti kažem Slot, pročitao sam tvoj post nekoliko puta..... kakva si inspirativna osoba. Uvek gledam 4 vaša posta, b/cu ima divan način da me nasmeje, nasmeje, pa čak i da plačem (DOBAR plače, ipak!) Sigurno ste neki1 Izabrao bih 2 b prijatelja sa pravim život', ali pošto to nije moguće, namiriću 4 bein' LCB prijatelja wink
 • Original engleski Prevod srpski

  OMG Viv you came back!  smiley
  I am so happy!  So sad that you've been going thru some hard times, but you know as I do..not only does it build character, but it gives you lots of material for your writing.
  I think all of the great poets and songwriters in the world were miserable.
  PM me if you ever feel like talking.  Happy Thanksgiving.
    Nal

  OMG Viv vratio si se! smiley
  Srećan sam! Tako tužno što si prolazio kroz neka teška vremena, ali znaš kao i ja..ne samo da gradi karakter, već ti daje mnogo materijala za tvoje pisanje.
  Mislim da su svi veliki pesnici i tekstopisci na svetu bili jadni.
  Javite mi se na PM ako ikada budete želeli da razgovarate. Srećan dan zahvalnosti.
  Nal

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
113

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita