Predstavi se

762,727
pregleda
5,559
odgovora
Poslednja objava postavila pre 4 dana Cat50
zuga
 • Započeto
 • zuga
 • Yugoslavia Admin 8363
 • Poslednja aktivnost pre 2 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Bilo bi lepo da korisnici koji se registruju sa vašim kodom i mnogo igraju da dobiju deo novca partnera kao na primer: - rakeback - bodova - specijalni bonusi - posebne lutrije Kladio sam se na...

  Pročitajte

  Rakeback

  6 668
  pre 2 meseca
 • Da li neko zna kako da pronađem kompletnu listu kazina ovde? Kada pokušam da pretražim, sve što dobijem je lista od 9 kazina koji su dostupni u NJ. Pokušao sam da izaberem "sva stanja" u...

  Pročitajte

  Lista kazina?

  4 469
  pre 2 meseca
 • Suprabets prikazuje moj depozit kao „zamrznuta sredstva“ i ne dozvoljava mi da igram ili povlačim. Poslao mi je poruku da mi ne dozvoljava da se povučem jer nisam uradio KIC, a čak i nakon...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  hello iam Russ iam from ohio iam 49 well almost feb17  i have worked as a carpenter for 30 yrs now iam close to retireing i hope you all have a wonderful day and wish you all the best of luck in all you do

  zdravo, jam Rus, ja iz Ohaja, ja 49, skoro februar, 17. radio sam kao stolar 30 godina, sada sam blizu penzije, nadam se da ćete svi imati divan dan i želim vam svu sreću u svemu što radite

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to LCB.  Hope you enjoy your time here.  grin grin

  blue

  Dobrodošli u LCB. Nadam se da ćete uživati ovde. gringrin

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Greetings from kolkata,i love poker,i have found more info. about casino,so i am here.

  Pozdrav iz Kolkate, volim poker, pronašao sam više informacija. o kazinu, pa sam ovde.

 • Original engleski Prevod srpski

  Greetings from kolkata,i love poker,i have found more info. about casino,so i am here.


  Hey cyber - welcome to the forum.  Glad to have a fellow poker player on LCB.

  blue

  Pozdrav iz Kolkate, volim poker, pronašao sam više informacija. o kazinu, pa sam ovde.


  Hej sajber - dobrodošli na forum. Drago mi je što imam kolegu pokeraša na LCB-u.

  Plavi
 • Original engleski Prevod srpski

  nice forum^)

  lep forum ^)

 • Original engleski Prevod srpski

  thank you and welcome to LCB  smiley

  hvala i dobrodošli u LCB smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  this is a awesome site thanks gwen way to go

  ovo je sjajan sajt, hvala Gven

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you and welcome smiley

  Hvala i dobrodošli smiley

 • Original engleski Prevod srpski
  cool coolHayPeople!Iam Known As The $Goldenone$ Realy Not Sure How All This Works? But All Get It Right;  Right Now For The Poker People You Can Get $22 At VIPLOUNGE [USE BJTOUR22]Have A GOODTIME. CC-YAA..
  coolcool HaiPeople! Poznat sam kao $Goldenone$ Zaista nisam siguran kako sve ovo funkcioniše? Ali sve je ispravno; Upravo sada Za Poker ljude možete dobiti $22 u VIPLOUNGE [USE BJTOUR22]DOBRO se provedite. CC-IAA..
 • Original engleski Prevod srpski

  Hi. I'm Paul , I live in Italy but I'm a neighbor of Zuga grin
  I love Pitt bulls and casinos.

  Zdravo. Ja sam Paul, živim u Italiji, ali sam komšija Zuge grin
  Volim Pitt Bullove i kazina.

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to LCB Paul  smiley Never been in Italy , maybe i stop by this summer  grin

  Dobrodošli u LCB Paul smiley Nikada nisam bio u Italiji, možda svratim ovog leta grin

 • Original engleski Prevod srpski

  Maybe I didn't explain me so well. I saw the russian words in your signature so I was thinking that you are russian, so I said that I'm your neighbor because I Was born in
  Romania.  wink

  Možda me nisam tako dobro objasnio. Video sam ruske reči u tvom potpisu pa sam mislio da si Rus, pa sam rekao da sam ti komšija jer sam rođen u
  Rumunija. wink

 • Original engleski Prevod srpski

  No im not Russian. Im Serb, and its Serbian cyrillic that i used in my signature... And since u were born in Romania we ARE definitely a neighbours, and Italy is close too smiley

  Ne, nisam Rus. Ja sam Srbin, i njena srpska ćirilica koju sam koristio u potpisu... A pošto si rođen u Rumuniji mi smo definitivno susedi, a i Italija je blizu smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  hi everyone i'am in to this free money and won 5000 and they froz my account at tiger gaming

  zdravo svima, ja sam u ovom besplatnom novcu i osvojio sam 5000 i zamrznuli su moj račun na igranju tigrova

 • Original engleski Prevod srpski

  hi everyone i'am in to this free money and won 5000 and they froz my account at tiger gaming


  Welcome to LCB - unlucky with the freezing of your account.  sad

  blue

  zdravo svima, ja sam u ovom besplatnom novcu i osvojio sam 5000 i zamrznuli su moj račun na igranju tigrova


  Dobrodošli u LCB - nemate sreće sa zamrzavanjem vašeg naloga. sad

  Plavi
 • Original engleski Prevod srpski

  Hey All!

  Just wanted to stop lurking and introduce myself.  I have had so much fun reading this post and promise to start contributing when I can.  I'm Judee - a paralegal from pacific beach, CA.  Good luck all. grin

  Ćao svima!

  Samo sam hteo da prestanem da vrebam i da se predstavim. Tako sam se zabavio čitajući ovaj post i obećavam da ću početi da doprinosim kada budem mogao. Ja sam Judee - pomoćni pravnik sa Pacific Beacha, Kalifornija. Srećno svima. grin

 • Original engleski Prevod srpski

  hello judee, welcome to our forum. I hope you enjoy and have a good time. grin

  zdravo Džudi, dobrodošao na naš forum. Nadam se da uživate i da se dobro provodite. grin

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to LCB Judee. Glad you decided to join us wink

  Dobrodošli u LCB Judee. Drago mi je što ste odlučili da nam se pridružite wink

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello guys!

  I'm Nat, representative of Luck3.com online casino. I'm glad to answer all your questions regarding last promotions and bonuses. Also please don't hesitate to contact me in case of issues and misunderstandings - i will try to resolve and answer to all your posts. wink

  Cheers,
  Nat

  Zdravo momci!

  Ja sam Nat, predstavnik Luck3.com onlajn kazina. Drago mi je da odgovorim na sva vaša pitanja u vezi sa poslednjim promocijama i bonusima. Takođe vas molim da ne oklevajte da me kontaktirate u slučaju problema i nesporazuma - pokušaću da rešim i odgovorim na sve vaše postove. wink

  Živeli,
  Nat

 • Original engleski Prevod srpski

  WELCOME, NAT!!! cheesy cheesy cheesy

  DOBRO DOŠLA, NAT!!! cheesycheesycheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to LCB Nat smiley

  Dobrodošli u LCB Nat smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  hi all,

  just recently join LCB, great site, great place to visit to find out about bonuses, and the most important thing for me is to have a look out for bad casinos (slow payout or don't pay at all).  I gamble mainly in sports betting, but recently into these online casino slots.  Still new to the game, any advices are welcome. 

  glta

  grin

  Zdravo svima,

  nedavno se pridružio LCB-u, sjajan sajt, odlično mesto za posetu da saznaš o bonusima, a najvažnije mi je da pazim na loša kazina (spora isplata ili ne plaćaju uopšte). Kockam se uglavnom u sportskom klađenju, ali odnedavno u ovim onlajn kazino slotovima. Još uvek novi u igri, svaki savet je dobrodošao.

  glta

  grin

 • Original engleski Prevod srpski

  hello and welcome to LCB  smiley

  zdravo i dobrodošli u LCB smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi all.. I'm Kelly.. I've been lurking around here for a while and decided I'd stop by and introduce myself.. Happy Valentines Day all and good luck! ;o)

  Zdravo svima.. Ja sam Keli.. Vrebao sam ovde neko vreme i odlučio da svratim i da se predstavim.. Srećan Dan zaljubljenih svima i srećno! ;o)

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Kelly , welcome to LCB smiley

  Zdravo Keli, dobrodošla u LCB smiley

 • Original engleski Prevod srpski
  I just joined recently myself and wanted to say Hi to everyone!  I have learned so much on this site, it is Awesome grin  I've had so much fun too, thanks to all!
  Nedavno sam se i sam pridružio i želeo sam da pozdravim sve! Toliko sam naučio na ovom sajtu, super je grin I ja sam se tako zabavio, hvala svima!
 • Original engleski Prevod srpski

  Hello to all this is an awesome site

  Pozdrav svima, ovo je sjajan sajt

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi xxladynxxx and casinotink, welcome to CLB!!
  Zdravo kkladinkkk i casinotink, dobrodošli u CLB!!
 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to LCB guys smiley

  Dobrodošli u LCB momke smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Greetings from sweden smiley ive been a lurker for a while, so it was time to register and say hello. I have been a casino junkie for some time smiley I mostly played cardgames before, but have recently got addicted to slots smiley

  cheers and happy gaming

  Pozdrav iz Švedske smiley Bio sam vrebač neko vreme, pa je bilo vreme da se registrujem i pozdravim. Već neko vreme sam zavisnik od kazina smiley Ranije sam uglavnom igrao karte, ali sam nedavno postao zavisnik od slotova smiley

  živjeli i srećno igranje

 • Original engleski Prevod srpski

  This gamblergirl is also from Sweden. Thank you all for everything. I have learned so much and now I sometimes end up winning. That has never happened to me before:-)

  Ova kockarka je takođe iz Švedske. Hvala svima na svemu. Toliko sam toga naučio i sada ponekad na kraju pobedim. To mi se nikada ranije nije desilo :-)

 • Original engleski Prevod srpski

  Nice to see another swede smiley Hej Tirilej

  Lepo je videti još jednog Šveđanina smiley Hej Tirilej

 • Original engleski Prevod srpski

  Tirilej and mondobiz  Welcome to LCB  cheesy

  Tirilej i mondobiz Dobrodošli u LCB cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  thank you for welcoming me. smiley

  hvala što ste me primili. smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello from Erie PA, USA. Snowbound and playing n/d chips. good way to pass time.

  Pozdrav iz Erie PA, SAD. Zavejani snegom i igranje n/d čipova. dobar način da se prođe vreme.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello and welcome to LCB smiley

  Zdravo i dobrodošli u LCB smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello to all , I have been a fan for a long time now , finally got around to creating an account. I am from California , and a slot-a-holic , I really do prefer the bells and whistles and hearing coins drop from machines , so in between my casino road trips I fool around a bit at online "casinos".

  Zdravo svima, već sam dugo obožavalac, konačno sam stigao da otvorim nalog. Ja sam iz Kalifornije i holičarka, zaista više volim zvonce i zviždaljke i čujem kovanice koje padaju sa mašina, tako da se između putovanja u kazino malo zezam po onlajn „kazinima“.

 • Original engleski Prevod srpski

  Its a real delight to have you with us smiley

  Pravo je zadovoljstvo što ste sa nama smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi, my name is matt and i go by mattwins1 or matt2401 at most poker sites. Hope to see you at the tables. Good luck!  grin

  Zdravo, moje ime je Matt i koristim mattvins1 ili matt2401 na većini poker sajtova. Nadam se da se vidimo za stolovima. Srećno! grin

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Matt, welcome to LCB smiley

  Zdravo Met, dobrodošao u LCB smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi, my name is matt and i go by mattwins1 or matt2401 at most poker sites. Hope to see you at the tables. Good luck!  grin


  Hey Matt.  Welcome to LCB.

  Hope you've put your name down for the freeroll tomorrow!

  blue

  Zdravo, moje ime je Matt i koristim mattvins1 ili matt2401 na većini poker sajtova. Nadam se da se vidimo za stolovima. Srećno! grin


  Hej Matt. Dobrodošli u LCB.

  Nadam se da ste upisali svoje ime za sutrašnji freeroll!

  Plavi
 • Original engleski Prevod srpski
  Hi all my name is luis alberto i am from lima-PERU and i have 26 years , im playing pokeronline 2 years ago , my favorite games are omaha hi/lo,razz, 2-7 lowball and holdem , thank you im glad to be here and have a nice day  cheesy
  Zdravo sve moje ime je luis alberto ja sam iz lima-PERU i imam 26 godina, igram pokeronline pre 2 godine, moje omiljene igre su omaha hi/lo,razz, 2-7 lovball i holdem, hvala drago mi je što sam evo i prijatan dan cheesy
 • Original engleski Prevod srpski

  Hola luis, welcome to LCB  smiley

  Zdravo Luis, dobrodošao u LCB smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Just wanted to introduce myself i am badass17 and i am really a bad you know what. I look foward to seing all of you on the first private tourney. wink

  Samo sam hteo da se predstavim, ja sam badass17 i stvarno sam loš znaš šta. Radujem se što ću vas sve videti na prvom privatnom turniru. wink

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Im Nikki 458 Ive been here for a lil while but Im a Newbie Im enjoying this site very much,GOOD LUCK and HAPPY GAMING TO ALL!!!!!!!!!!!!

  Zdravo, Nikki 458. Bio sam ovde neko vreme, ali sam novajlija. Mnogo uživam na ovom sajtu, SREĆNO i SREĆNO GAME SVIMA!!!!!!!!!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to LCB guys smiley

  Dobrodošli u LCB momke smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome everyone!!!

  Dobrodošli svi!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  i just joined today and i wanted to say hi all also hi (-_-)

  upravo sam se danas pridružio i hteo sam da pozdravim sve i zdravo (-_-)

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello and welcome to LCB smiley

  Zdravo i dobrodošli u LCB smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to LCB Viper....
  Dont forget to come say hi in the Chat Room!!!
                                  PMM2008

  Dobrodošli u LCB Viper....
  Ne zaboravite da dođete da se pozdravite u sobi za ćaskanje!!!
  PMM2008

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
112

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita