Predstavi se

752,073
pregleda
5,547
odgovora
Poslednja objava postavila pre 8 dana Bixy
zuga
 • Započeto
 • zuga
 • Yugoslavia Admin 8363
 • Poslednja aktivnost pre 7 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • ZDRAVO, Dok sam ponovo čitao nedavno otvorenu diskusiju o Betssonu, zapitao sam se da li zaista ima prostora za rast na našem tržištu. Osim brojki, koje su važne i stalno rastu, zašto bi...

  Pročitajte
 • Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo novi igrači - OK! 111% do 300 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod i naprave...

  Pročitajte
 • Everigame Casino - Ekskluzivni aprilski freeroll turnir od 400 dolara Za nove i postojeće igrače - OK Imajte na umu da će turnirska platforma biti samo za desktop i preuzimanje. Garantovani...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  hey well im new here to just stopped to write hello to you all and good luck grin shocked

  hej pa ja sam nov ovde da sam stao da vam napišem zdravo svima i srećno grinshocked

 • Original engleski Prevod srpski

  hello everyone i just wanted to say hi and im a newbie and hope u all win heaps  shocked
  take care and happy gaming cheesy wink

  zdravo svima, samo sam hteo da vas pozdravim i ja sam novajlija i nadam se da ćete svi pobediti shocked
  čuvajte se i srećno igrajte cheesywink

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to the forum smiley

  Dobrodošli na forum smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  thankyou wink wink wink

  Hvala vam winkwinkwink

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello guys. It's such a nice forum. I may learn lots of things from here.

  Zdravo momci. To je tako lep forum. Odavde mogu naučiti mnogo stvari.

 • Original engleski Prevod srpski

  I just wanted to warn all out there about mighty slots casino. Since the new owners took over in aug. 2008 they have not honered cashouts. I have one pending for 2 months now. They do not return calls or emails. The sad thing is they always paid me before. I have filed complaints with kahnawake and rtg but expect no results. I have started a website to alert people of these crooks.

  Samo sam hteo da upozorim sve tamo na moćne slots kazino. Pošto su novi vlasnici preuzeli avg. 2008. nisu ostvarili isplate. Imam jedan na čekanju već 2 meseca. Ne uzvraćaju pozive ni mejlove. Tužna stvar je što su mi uvek ranije plaćali. Podneo sam žalbe kahnavake-u i rtg-u, ali ne očekujem rezultate. Pokrenuo sam veb stranicu da upozorim ljude na ove lopove.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello everybody

  This is Lucy Smith, a new member of the forum and hope to have a great experience here.

  Pozdrav svima

  Ovo je Lusi Smit, novi član foruma i nadam se da ću ovde imati sjajno iskustvo.

 • Original engleski Prevod srpski
  HI EVERYONE,
  THIS IS: "POORUCKER1"


  FUN, FUN        SMILE EVERYONE
  ZDRAVO SVIMA,
  OVO JE: "POORUCKER1"


  ZABAVNO, ZABAVNO NASMEŠITE SE SVIMA
 • Original engleski Prevod srpski

  Hi I'm Tom a devoted Football (soccer) fan
  the forum looks really nice and useful I'm sure I'll enjoy it

  Cheers

  Zdravo, ja sam Tom i odani fudbalski (fudbalski) navijač
  forum izgleda zaista lepo i korisno, siguran sam da ću uživati

  Živeli

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi everyone!!!
     
        I'm metalhead
   
              and

        I AM REALLY HAVING A G grin grin D TIME HERE!!!

  Zdravo svima!!!

  Ja sam metalac

  i

  ZAISTA IMAM G gringrin D VREME OVDE!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  How do, how do all?  antsrarelady, here....My fiance' is Anthony and my name is Dreamer!!  so glad to meet you all and tag along with such greats as you people!
  Always,
  antsrarelady

  Kako, kako svi? antsrareladi, evo....Moj verenik' je Entoni i moje ime je Dreamer!! tako mi je drago što sam vas sve upoznao i označio sa takvim velikanima kao što ste vi!
  uvek,
  antsrareladi

 • Original engleski Prevod srpski

  Good day everyone!

  I'm the newest member of this forum. (as of now wink)

  Hope in meeting you all and having a good time with you.

  Best of luck. wink

  Dobar dan svima!

  Ja sam najnoviji član ovog foruma. (od sada wink )

  Nadam se da ću vas sve upoznati i dobro se provesti sa vama.

  Srećno. wink

 • Original engleski Prevod srpski

  hello every1 my name is redz676 so nice o be here i have enjoyed every min

  zdravo everi1 moje ime je redz676 tako da je lepo biti ovde, uživao sam u svakoj minuti

 • Original engleski Prevod srpski

  welcome all of you and good luck to you also ::) tongue grin shocked

  dobrodošli svi i srećno i vama ::) tonguegrinshocked

 • Original engleski Prevod srpski
  Hello to all you new members, it is very nice to meet y'all, hope you enjoy yourselves as much as i do here (it's actually my startup page for IE even and zuga is the best he is always quick to respond to any and all questions all in all this is my favorite place on the web  (and im not just kissin up to get the 25 dollars either,  wink  grin shocked tongue cheesy
  Zdravo svim novim članovima, veoma je lepo upoznati vas, nadam se da ćete uživati koliko i ja ovde (to je zapravo moja početna stranica čak i za IE, a zuga je najbolji, uvek brzo odgovori na bilo šta i sva pitanja sve u svemu, ovo je moje omiljeno mesto na vebu (a ni ja se ne ljubim samo da bih dobio 25 dolara, winkgrinshockedtonguecheesy
 • Original engleski Prevod srpski
  Hello everyone, my name is Mike. I am pretty new to online gaming, and am having alot of fun. I happened across this forum site and think its great. I am learning a great deal. feel free to drop me a message anytime. Hope yall have a great day!l
  Zdravo svima, moje ime je Mike. Prilično sam nov u igricama na mreži i jako se zabavljam. Naišao sam na ovaj forum i mislim da je odličan. Učim mnogo toga. slobodno mi pošaljite poruku bilo kada. Nadam se da ćete imati divan dan! l
 • Original engleski Prevod srpski

  hi Mike,

  welcome to the Forum smiley

  zdravo Majk,

  dobrodošli na Forum smiley

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Zuga, thanks for the welcome. well i think i have just had my first online gaming success, i redeemed a 500 freeplay at "this is vegas" i didnt hit anything real big, but after awhile i checked my bonus status, it said that i had met the requirements. my balance is over 1300, so i contacted live help, they said that infact yes i had met the terms, and the requirements. he then said that the max cashout amount is 625 for this promotion, then in the terms it says that any amount over the cashable amount at cashout is taken away. sad but still, able to withdraw 625 from a 500 freeplay, and my current balance is over 1300. i am going to attempt a withdraw tomorrow. anyway, im new here but wanted to share. have a great day.
  Zdravo Zuga, hvala na dobrodošlici. pa mislim da sam upravo imao svoj prvi uspeh u igrici na mreži, iskoristio sam 500 freeplai na "ovo je Vegas" nisam pogodio ništa stvarno veliko, ali nakon nekog vremena sam proverio svoj status bonusa, pisalo je da sam ispunio uslove. moj bilans je preko 1300, pa sam kontaktirao pomoć uživo, rekli su da u stvari da, ispunio sam uslove i uslove. on je tada rekao da je maksimalni iznos gotovine 625 za ovu promociju, a zatim u uslovima piše da se oduzima svaki iznos iznad iznosa koji se može gotovini prilikom isplate. sad ali ipak, mogu da povučem 625 od 500 freeplai, a moj trenutni bilans je preko 1300. Pokušaću da povučem sutra. u svakom slučaju, nov sam ovde, ali želim da podelim. želim ti lep dan.
 • Original engleski Prevod srpski

  Hi There , just wanted to say I like this web site ! The Best of em I've seen or been too . I finally registered today and wanted to say Thank You for the posts here . The girlfriend JuicyLucy also enjoys it ! I'm the poker player of my home been playing for over 40 years now . I've played around the Dallas/Fort Worth TX area all my life . Even Doyle Brunson , "Amarillo Slim" Preston , T.J. Cloutier used to play with me a lot some years ago . The list is Long and Hard full of draw outs and Bad Beats . Hard way to make an Easy Living , But I wouldn't do anything else ,Ya gota Love IT ! Well Good Luck to ya'll and have a Merry Christmas !
                                       
                                          Eddie Wilkinson  wink

  Zdravo , samo sam hteo da kažem da mi se sviđa ovaj veb sajt ! Najbolji od njih koje sam video ili sam takođe bio. Konačno sam se danas registrovao i hteo sam da vam kažem Hvala za postove ovde. Devojka JuiciLuci takođe uživa u tome! Ja sam poker igrač u svom domu i igram već više od 40 godina. Ceo život sam igrao u okolini Dalasa/Fort Vorta u Teksasu. Čak su i Dojl Brunson, "Amarillo Slim" Preston, Ti Džej Kloutije mnogo svirali sa mnom pre nekoliko godina. Lista je duga i teška puna izvlačenja i loših ritmova. Težak način da se lako živi, ali ne bih radio ništa drugo, ja to volim! Pa, srećno vam bilo i srećan Božić!

  Eddie Vilkinson wink

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to the forum Eddie smiley

  Dobrodošli na forum Edi smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  hey All I have been using Latestcasinobonuses.com for a long time which may not allow me to enter this contest but i only recently became a member. I gotta say I absolutely love this site!! its like my Gambling phone book. ya sure theres tonnes of other forums out there but this one is by far the GREATEST grin grin grin anywhoo... my introduction!!! HELLO!!! lol... thanks to the creators and hard workers who keep this site working and updated.....

  GOOD LUCK EVERYONE!!!!

  hej Sve koristim Latestcasinobonuses.com već duže vreme što mi možda neće dozvoliti da učestvujem u ovom takmičenju, ali sam tek nedavno postao član. Moram da kažem da apsolutno volim ovu stranicu!! kao moj telefonski imenik za kockanje. Naravno da ima tona drugih foruma, ali ovaj je daleko NAJVEĆI gringringrin bilo kako... moj uvod!!! ZDRAVO!!! lol... hvala kreatorima i vrednim radnicima koji održavaju ovaj sajt da radi i ažurira.....

  SREĆNO SVIMA!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi.  I also am new here.  I just recently joined, after running across this site.  I have came across several forums, but none are as friendly and up to date with the latest casino bonus codes as this one.  I love this site, I spend hours on here just checking out all the good and bad experiences people have had at casinos.  I have had a blast cashing in on all the free bonus codes I have recieved frpm this site.  Haven't actually won anything yet, but maybe one day.  Thanks again for a great forum.

  Zdravo. I ja sam nova ovde. Nedavno sam se pridružio, nakon što sam prešao preko ovog sajta. Naišao sam na nekoliko foruma, ali nijedan nije tako prijateljski raspoložen i ažuriran sa najnovijim kazino bonus kodovima kao ovaj. Obožavam ovaj sajt, provodim sate ovde samo proveravajući sva dobra i loša iskustva koja su ljudi imali u kazinima. Imao sam sjajno unovčavanje svih besplatnih bonus kodova koje sam dobio od ovog sajta. Još nisam ništa osvojio, ali možda jednog dana. Hvala još jednom na odličnom forumu.

 • Original engleski Prevod srpski

  hi there, i'm new to this forum and i wanted to say hi, merry chrismas

  zdravo, nov sam na ovom forumu i hteo sam da te pozdravim, srećan Božić

 • Original engleski Prevod srpski
  I JUST WANT TO SAY WELCOME!!!!!!!!!!!!!!  THIS IS A GREAT PLACE WITH GREAT PEOPLE!!!   FEEL FREE TO STOP BY THE BINGO FORUM AND SAY "HEY"
  [move]
  GOOD LUCK ALL!!!!   GOOD LUCK ALL!!!!   GOOD LUCK ALL!!!!   GOOD LUCK ALL!!!!
  HOĆU SAMO DA KAŽEM DOBRO DOŠLI!!!!!!!!!!!!!!!! OVO JE ODLICNO MESTO SA SJAJNIM LJUDIMA!!! SLOBODNO Svratite na BINGO FORUM i recite "HEJ"
  [potez]
  SREĆNO SVIMA!!!! SREĆNO SVIMA!!!! SREĆNO SVIMA!!!! SREĆNO SVIMA!!!!
 • Original engleski Prevod srpski

  hi there, i'm new to this forum and i wanted to say hi, merry chrismas


  welcome to the forum smiley

  zdravo, nov sam na ovom forumu i hteo sam da te pozdravim, srećan Božić


  dobrodošli na forum smiley
 • Original engleski Prevod srpski

  Hello everyone!

  My name is mildewing (all one word...related to mold). I have been using this great site for a few weeks now and...THANK YOU!  Have only deposited at a couple online casinos so far but have been enjoying practicing with the free chips and having a great time.

  Looking forward to reading more great posts and hoping to contribute a few myself.

  Have a Happy New Year!!!

  Pozdrav svima!

  Moje ime je plijesan (sve jedna riječ... vezano za buđ). Koristim ovu sjajnu stranicu već nekoliko nedelja i...HVALA! Do sada sam uplatio samo u nekoliko onlajn kazina, ali uživao sam u vežbanju sa besplatnim čipovima i odlično se zabavljao.

  Radujem se čitanju još sjajnih postova i nadam se da ću i sam doprinijeti nekoliko.

  Srećna Nova godina!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to the forum - glad to have you here.

  Great name too! 

  Dobrodošli na forum - drago mi je što ste ovde.

  I odlično ime!

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to the forum  smiley

  Dobrodošli na forum smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  HELLO!!! I am so  glad that I was able to find this site. Actually I found it by an accident grin I was searching for one of casino and got hooked by all of you guys. I have been played at this and that casinos. I have been deposited quiet good money$ amount at some casinos especially at fortune lounge group casinos but believe or not ::) I  never, I mean never ever cashed out... it's not only because of not winning but not being so smart. I am just not really a great gambler. tongue wink grin I recently got to know some top game casinos and love their slots the most. Anyway, ever since I joined at this forum I learned lot from other opinions and different styles especially love reading casino whoring the best. People her are all so fantastic and nice and also great moderators all together. Thank you so much for letting me part of your fun.

  ZDRAVO!!! Tako mi je drago što sam uspeo da pronađem ovaj sajt. U stvari, slučajno sam ga našao grin Tražio sam jedan od kazina i svi ste me navukli. Igrao sam u tim i onim kazinima. Deponovan sam tiho dobro money iznos dolara u nekim kockarnicama posebno u kazinu Fortune lounge group, ali verovali ili ne ::) Nikada, mislim, nikad nisam unovčio... nije samo zato što ne dobijate, već i zbog toga što niste toliko pametni. Jednostavno nisam baš veliki kockar. tonguewinkgrin Nedavno sam upoznao neke vrhunske kazina i najviše volim njihove slotove. U svakom slučaju, od kada sam se pridružio ovom forumu naučio sam mnogo iz drugih mišljenja i različitih stilova, posebno volim da čitam whoring u kazinu. Njeni ljudi su svi tako fantastični i fini i takođe odlični moderatori svi zajedno. Hvala vam puno što ste mi dozvolili da budem deo vaše zabave.

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome aboard wnanhee! smiley

  Dobrodošli na Vnanhee! smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello - thank you for everyone's awesome posts, codes, etc. - I am SO glad to be part of this and look forward to a lot of gaming and chatting fun.  Thanks!

  Zdravo - hvala svima na sjajnim objavama, kodovima itd. - TAKO mi je drago što sam deo ovoga i radujem se puno zabave i ćaskanja. Hvala!

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to LCB silvkb.

  blue

  Dobrodošli u LCB silvkb.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello - thank you for everyone's awesome posts, codes, etc. - I am SO glad to be part of this and look forward to a lot of gaming and chatting fun.  Thanks!

  Welcome to the forum smiley

  Zdravo - hvala svima na sjajnim objavama, kodovima itd. - TAKO mi je drago što sam deo ovoga i radujem se puno zabave i ćaskanja. Hvala!

  Dobrodošli na forum smiley
 • Original engleski Prevod srpski

  Hello - thank you for everyone's awesome posts, codes, etc. - I am SO glad to be part of this and look forward to a lot of gaming and chatting fun.  Thanks!


  Welcome and Good Luck hun!!!!

  Zdravo - hvala svima na sjajnim objavama, kodovima itd. - TAKO mi je drago što sam deo ovoga i radujem se puno zabave i ćaskanja. Hvala!


  Dobro došli i srećno hun!!!!
 • Original engleski Prevod srpski

  Hi I'm a newbie here and would like Lots of free cash!!

  Zdravo, ja sam novajlija ovde i želim puno besplatnog novca!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi I'm a newbie here and would like Lots of free cash!!


  Welcome to the forum smiley

  Zdravo, ja sam novajlija ovde i želim puno besplatnog novca!!


  Dobrodošli na forum smiley
 • Original engleski Prevod srpski

  Hi all,

  I'm the Casino Rep for  RummyRoyal, and I'm very happy to finally be a part of this forum.

  I'm available for any questions you may have, and hope to see many of you joining us at  RummyRoyal using the bonuses and participating the freerolls we offer to Latestcasinobonuses members and visitors.

  Good luck!

  RummyMan  Zdravo svima,

  Ja sam predstavnik kazina za RummiRoial , i veoma sam srećan što sam konačno deo ovog foruma.

  Na raspolaganju sam za sva vaša pitanja i nadam se da ću mnoge od vas videti da nam se pridruže na RummiRoial- u koristeći bonuse i učestvuju u besplatnim turnirima koje nudimo članovima i posetiocima Latestcasinobonuses.

  Srećno!

  RummiMan • Original engleski Prevod srpski

  Welcome On Board  cheesy

  Dobrodošli na let cheesy

 • Original engleski Prevod srpski


  Hello all just joined up here, been coming to the site for awhile so figured better join then can  post replies also if I have something good to contribute. Anyway I love to gamble and love free chips to play even more.  So thanks to all that help out here doing a great job is what I can see.  Zdravo, svi koji smo se upravo pridružili, već neko vreme dolazim na sajt pa sam shvatio da je bolje da se pridružim, a zatim mogu da postavim odgovore i ako imam nešto dobro da doprinesem. U svakom slučaju, volim da se kockam i volim besplatne žetone da igram još više. Dakle, zahvaljujući svoj pomoći ovde, mogu da vidim odličan posao.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello zuga and everyone else 2
  e'1 hope your winning.  well Good luck to you all
  from a newbie 12play4.  smiley smiley cheesy
     

  Zdravo Zuga i svi ostali 2
  nadam se da ćeš pobediti. pa srećno vam svima
  od početnika 12plai4. smileysmileycheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to LCB - hope you enjoy your stay!

  blue

  Dobrodošli u LCB - nadamo se da ćete uživati u boravku!

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to the forum   cool

  Dobrodošli na forum cool

 • Original engleski Prevod srpski

  hi im victoria.... this ma favourite bonus site!

  LCB been my old faithful for long time even before becoming a member...
  im just quiet thats all!


  i have to say tho Zuga u look rather handsome in that piccy!!! kiss

  hi im victoria.... ovaj moj omiljeni bonus sajt!

  LCB je dugo bio moj stari vernik i pre nego što sam postao član...
  samo ćutim to je sve!


  moram da kažem da Zuga izgledaš prilično zgodno na toj slici!!! kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  hi im victoria.... this ma favourite bonus site!

  LCB been my old faithful for long time even before becoming a member...[/quote]
  Hi Victoria , glad to have you here

  im just quiet thats all!

  Dont be quiet, post ! smiley
  [quote]
  i have to say tho Zuga u look rather handsome in that piccy!!! kiss

  thanx hun wink

  hi im victoria.... ovaj moj omiljeni bonus sajt!

  LCB je dugo bio moj stari vernik i pre nego što sam postao član...[/kuote]
  Zdravo Viktorija, drago mi je što ste ovde

  samo ćutim to je sve!

  Ne ćuti, objavi! smiley
  [citat]
  moram da kažem da Zuga izgledaš prilično zgodno na toj slici!!! kiss

  thank hun wink
 • Original engleski Prevod srpski

  Wasss up all ? Im Brandon B from COCO COUNTY Calif. Love the site and all the friendly Members . Look forward to chating with u all.

  Iznervirao sve? Ja sam Brandon B iz COCO COUNTI Kalifornije. Sviđa mi se sajt i svi ljubazni članovi. Radujte se ćaskanju sa svima vama.

 • Original engleski Prevod srpski

  Greetings. Hope to see you around..

  Veliki pozdrav. Nadam se da se vidimo..

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to LCB forum guys  smiley

  Dobrodošli na LCB forum momci smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello  . My name is Jack i'm 2'3", long brown hair 4' long . I like long walks . Usually about 10'  . If you don't step on me , i'll be so glad .  My dog uses me as his fire hydrant . My pillow case , is my blanket , and i never , ever get to see above any counter  . Do u feel sorry 4 me?  Thx  4 being who u are ..  Latest Casino Bonuses  ....  U--- rock my little world i have . Keep it up            ..    That was a tall    joke ....  Ha ha ha ha haha haahhaahh  hahahahahaha    haha ha hah    hahaha      hahahahahahaaa hhaaaa  hah    ha                                ha                              ha hahahahahahaha    ha ha ha ha ha

  Zdravo . Zovem se Džek, visoka sam 2'3", duga smeđa kosa duga 4'. Volim duge šetnje. Obično oko 10'. Ako me ne zgaziš, biće mi drago. Moj pas me koristi kao njegov protivpožarni hidrant Moja jastučnica je moje ćebe i nikad ne vidim iznad bilo koje tezge Da li ti je žao 4 mene ? Hvala 4 što si ono što jesi ljuljaj moj mali svet koji imam. Samo tako nastavi

 • Original engleski Prevod srpski

  I almost felt bad for you..you little creep!! grin

  Well, at least you didn't have us take a poll on it this time!!!!!

  hahahaha!!  glad you still have your sense of ::) humor

  Umalo mi je bilo loše zbog tebe.. ti mali nakazo!! grin

  Pa, bar nisi dozvolio da ovaj put o tome vodimo anketu!!!!!

  hahahaha!! drago mi je da još uvek imaš smisao za ::) humor

 • Original engleski Prevod srpski

  I'm not so little , that i don't feel small , i'm just so sick of people . Actually step on my hair [ down] -town  .... no pun intened  .. sign Shorty exclamation!!!!!!

  Nisam tako mali , da se ne osećam malim , samo mi je muka od ljudi . U stvari stazi mi na kosu [dole] -grad .... bez ikakve igre reči .. znak Shorti exclamation !!!!!!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
62

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 18 dana
131

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
4

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita