Predstavi se

762,726
pregleda
5,559
odgovora
Poslednja objava postavila pre 4 dana Cat50
zuga
 • Započeto
 • zuga
 • Yugoslavia Admin 8363
 • Poslednja aktivnost pre 2 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Imao sam 4 povlačenja sa njima od marta i još uvek nisam video ni centa. Kada ih nateram da odgovore, svaki put dobijam isti odgovor doslovno!!!!!

  Pročitajte
 • Zdravo. Sada, pre nego što krenemo dalje i da odbijete moju žalbu iz potpuno pogrešnog razloga, želim da bude vrlo jasno da JE OVO POBEĐENO KADA SE IGRA SA TURNIROM (BITKOM) NAGRADOM. Imao sam 2...

  Pročitajte

  REŠENO: CasinoJak

  17 1.09 K
  pre 2 meseca
 • Dobar dan ili ne! Želim da podelim recenziju nekoliko kazina - 21Casino i Reloadcasino. U početku sam igrao i u 21Casinu i u Reloadcasinu, u početku je sve bilo u redu, čak sam postao i VIP...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I had a question regarding member levels. May I know what is the highest level a Forum Member can reach. Currently I am Senior Member.

  Imao sam pitanje u vezi sa nivoima članova. Mogu li znati koji je najviši nivo koji član Foruma može dostići. Trenutno sam stariji član.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi Blackjax,

  Please follow this link and this one, you'll see the Member's status and how many chips each status can get.

  Zdravo Blackjak,

  Pratite ovu i ovu vezu, videćete status člana i koliko žetona svaki status može da dobije.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi there! I'm also new in this forum. I enjoy playing slots, roulette, and keno, If you have any recommendations, feel free to drop them my way!

  Zdravo! I ja sam nov na ovom forumu. Uživam u igranju slotova, ruleta i kenoa. Ako imate bilo kakvu preporuku, slobodno mi je stavite!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello sussanagunvor,

  Welcome to LCB. Glad to have you here! heart

  Check out our suggestions and reviews by visiting the sections of our website dedicated to slots, roulette, and keno

  Good luck!

   

  Zdravo sussanagunvor ,

  Dobrodošli u LCB. Drago mi je što ste ovde! heart

  Pogledajte naše predloge i recenzije tako što ćete posetiti odeljke naše veb stranice posvećene slotovima , ruletu i kenu

  Srećno!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello sussanagunvor,

  Welcome to LCB. smiley

  Zdravo sussanagunvor,

  Dobrodošli u LCB. smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to our forum sussanagunvor cheesy Have fun!

  Dobrodošli na naš forum sussanagunvor cheesy Zabavi se!

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to the best forum, sussanagunvorkiss

  Dobrodošli na najbolji forum, sussanagunvor . kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  Good day. Wishing everyone a happy holiday season and a great New Year to all!!!

  Dobar dan. Želimo svima srećne praznike i uspešnu Novu godinu!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi I'm Tellie 

  Zdravo, ja sam Tellie

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to LCB Tellie wink

  Dobrodošli u LCB Tellie wink

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to the best forum Tellie. heart

  Dobrodošli na najbolji forum Tellie. heart

 • Original engleski Prevod srpski

  Welcome to LCB thumbs_up

  Dobrodošli u LCB thumbs_up

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Tellie0011

  Welcome to LCB! smiley

  Zdravo Tellie0011

  Dobrodošli u LCB! smiley

  • Original engleski Prevod srpski

   35 year old gut from denmark.

   spend alot of time gambling the last 15 years, used way too many money but have had alot of fun. Still think i will gamble in 15 years. i came in here to scout new casinos and found the loyalty system the shop and good casino reviews. I will be coming back here many times in the future. btw thank you for all the hard work with this site and all the casino reviews. they are alot of help to people like me, when scouting for new places to play.

   keep it up and merry christmas from denmark

   35 godina staro crevo iz Danske.

   proveli mnogo vremena kockajući se poslednjih 15 godina, koristili previše novca, ali su se jako zabavili. I dalje mislim da ću se kockati za 15 godina. Došao sam ovde da tražim nova kazina i pronašao sam sistem lojalnosti u prodavnici i dobre kritike kazina. Vraćaću se ovde mnogo puta u budućnosti. btv hvala vam za sav naporan rad na ovom sajtu i svim recenzijama kazina. oni su od velike pomoći ljudima poput mene, kada traže nova mesta za igru.

   samo tako i srećan Božić iz Danske

  • Original engleski Prevod srpski

   Hello there I am new here so welcome me. Name is Michael Ladd and I am glad that I could join thank you.

    

   Zdravo, ja sam nov ovde pa mi dobrodošli. Zovem se Michael Ladd i drago mi je što sam mogao da se pridružim hvala.

  • Original engleski Prevod srpski

   Welcome to the best forum Michael. Happy to have you here. heart

   Dobrodošli na najbolji forum Michael. Drago mi je što ste ovde. heart

  • Original engleski Prevod srpski

   Welcome to LCB Michael thumbs_up

   Dobrodošli u LCB Michael thumbs_up

  • Original engleski Prevod srpski

   Welcome Michael! Great to have you here. i_love_lcb

   Dobro došao Michael! Lepo je što ste ovde. i_love_lcb

  • Original engleski Prevod srpski

   Welcome Michael! 

   Dobro došao Michael!

  • Original engleski Prevod srpski
   miket wrote

   Hello there I am new here so welcome me. Name is Michael Ladd and I am glad that I could join thank you.

    

   Your avatar does not look like it's happy & likes it!

    

   Hooi, welcome..

   miket je napisao

   Zdravo, ja sam nov ovde pa mi dobrodošli. Zovem se Michael Ladd i drago mi je što sam mogao da se pridružim hvala.

   Vaš avatar ne izgleda kao da je srećan i sviđa mu se!

   Joj, dobrodošla..

  • Original engleski Prevod srpski

   Just checking in saying Hi. Love the site as its up to date and not full of stale info. I wish everyone the best of luck and pray for quick withdrawals. 

   Samo se prijavljujem sa pozdravom. Volite sajt jer je ažuriran i nije pun zastarelih informacija. Želim svima puno sreće i molim se za brzo povlačenje.

  • Original engleski Prevod srpski

   Hello guys, I am usually using Zarko as username but as I connected with email its not Zarko haha. Anyway I joined up here recently, I heard of this on FortuneJack and I heard pretty much good stuff about it. I still dont know everything around here, but will make sure to check as much as possible, anyway glad I am here and hopefully will see you all around. See ya

   Zdravo momci, obično koristim Zarko kao korisničko ime, ali dok sam se povezao sa e-poštom, to nije Zarko haha. U svakom slučaju, nedavno sam se pridružio ovde, čuo sam za ovo na FortuneJack-u i čuo sam dosta dobrih stvari o tome. Još uvek ne znam sve ovde, ali ću se potruditi da proverim što je više moguće, u svakom slučaju drago mi je što sam ovde i nadam se da ću vas videti svuda. Vidimo se

  • Original engleski Prevod srpski

   Hello dear LCB friends forum!

   I'm thrilled to introduce myself — I'm Daphne. As a newcomer to this vibrant community, I've already found immense joy in exploring the plethora of opportunities for no deposit bonus codes. The excitement of gambling and spinning those slot reels has become a delightful pastime for me, perhaps a bit too much at times, but who can resist the thrill?

   I'm looking forward to engaging with all of you and sharing experiences as we navigate the thrilling world of online casinos together. The camaraderie and shared passion for gaming make this community truly special. Here's to hoping that 2024 brings each one of us boundless luck and countless memorable moments as we spin our way through the year.

   Wishing you all the best of luck and countless jackpot wins in your upcoming adventures!

   Zdravo dragi prijatelji LCB foruma!

   Oduševljena sam što mogu da se predstavim — ja sam Dafne. Kao novajlija u ovoj živahnoj zajednici, već sam pronašao ogromnu radost u istraživanju mnoštva mogućnosti za bonus kodove bez depozita. Uzbuđenje zbog kockanja i okretanja tih slotova postalo je divna zabava za mene, ponekad možda previše, ali ko može da odoli tom uzbuđenju?

   Radujem se što ću se družiti sa svima vama i podeliti iskustva dok se zajedno krećemo u uzbudljivom svetu onlajn kazina. Druženje i zajednička strast za igranjem čine ovu zajednicu zaista posebnom. Nadamo se da će 2024. svakom od nas doneti neograničenu sreću i bezbroj nezaboravnih trenutaka dok se krećemo kroz godinu.

   Želimo vam svu sreću i nebrojene dobitke džekpota u vašim predstojećim avanturama!

  • Original engleski Prevod srpski

   Hello y'all how are you! Names Chase nice to meet ya! 

   Zdravo, kako ste! Names Chase drago mi je da smo se upoznali!

  • Original engleski Prevod srpski

   Hi guys,

   Welcome to the best forum. We are happy to have you here. heart

   Zdravo momci,

   Dobrodošli na najbolji forum. Srećni smo što ste ovde. heart

  • Original engleski Prevod srpski

   Welcome to our forum Daphne! Glad to have you here wink

   Dobrodošli na naš forum Dafne! Drago mi je što ste ovde wink

  • Original engleski Prevod srpski

   Welcome to our forum! thumbs_upi_love_lcb

   Dobrodošli na naš forum! thumbs_upi_love_lcb

  • Original engleski Prevod srpski

   Hey everyone! My name is Ashley - located in the carolinas of the good ol' USA.  I am 32, two amazing kiddos and a guardian to a third :) Love LCB since I joined and I am sure you all will too!

   Hej svi! Moje ime je Ashlei - nalazi se u Karolinama dobrih starih SAD. Imam 32 godine, dvoje neverovatnih klinaca i čuvam trećeg :) Volim LCB otkad sam se pridružio i siguran sam da ćete i vi svi!

  • Original engleski Prevod srpski

   Welcome on board Ashley. heart

   Dobrodošli na brod Ashlei. heart

  • Original engleski Prevod srpski

   Good day everyone, Last month I decided to try online casinos. It has been an interesting ride. During searches to investigate casinos and offers, LCB came up repeatedly. I did not expect to be joining a casino forum group and website, but here I am. My main interest is in playing tournaments.

   Dobar dan svima, prošlog meseca sam odlučio da isprobam onlajn kazina. Bila je to zanimljiva vožnja. Tokom pretresa za istraživanje kazina i ponuda, LCB je više puta dolazio. Nisam očekivao da ću se pridružiti kazino forumskoj grupi i veb lokaciji, ali evo me. Moje glavno interesovanje je igranje turnira.

  • Original engleski Prevod srpski

   Welcome to our forum. Thanks for joining. You can find the exclusive tourneys HERE and standard casino tournaments following this LINK. Let us know if you have any questions. 

   Dobrodošli na naš forum. Hvala što ste se pridružili. Ekskluzivne turnire možete pronaći OVDE i standardne kazino turnire na ovom LINKU . Javite nam ako imate pitanja.

  • Original engleski Prevod srpski

   Hello, everyone. I play casino sometimes, bet some sports. I especially love NRL, rugby is one of my favorite games. I also watch US basketball and football. And I also play slots, we call it pokies here in A. I have recently started to get interested in Bitcoin. Your forum has a lot of useful information, so I decided to register.

   I will visit your forum sometimes when I have free time. I hope I won't seem too boring to you smiley

   Pozdrav svima. Ponekad igram kazino, kladim se u neke sportove. Posebno volim NRL, ragbi mi je jedna od omiljenih igara. Takođe gledam američku košarku i fudbal. I takođe igram slotove, mi to zovemo pokies ovde u A. Nedavno sam počeo da se interesujem za Bitcoin. Vaš forum ima mnogo korisnih informacija, pa sam odlučio da se registrujem.

   Posetiću vaš forum ponekad kada budem imao slobodnog vremena. Nadam se da vam neću izgledati previše dosadno smiley

  • Original engleski Prevod srpski

   Hello and welcome JamMe!

   We're glad to have you as part of our forum community. Our forum is a diverse space where members can share their hobbies and experiences, so you certainly won't seem boring to us!

   Feel free to engage in discussions, share your thoughts, or ask questions related to your interests. If you ever need assistance, our moderators and members are here to help. Happy posting!

   Zdravo i dobrodošao JamMe !

   Drago nam je što ste deo naše forumske zajednice. Naš forum je raznovrstan prostor gde članovi mogu da dele svoje hobije i iskustva, tako da nam sigurno nećete delovati dosadno!

   Slobodno se uključite u diskusije, podelite svoja razmišljanja ili postavite pitanja u vezi sa vašim interesovanjima. Ako vam ikada zatreba pomoć, naši moderatori i članovi su tu da vam pomognu. Srećno objavljivanje!

  • Original engleski Prevod srpski

   Welcome JamMe! 

   We're so glad to have you! Have fun and enjoy! heart

   Velcome JamMe!

   Tako nam je drago što vas imamo! Zabavite se i uživajte! heart

  • Original engleski Prevod srpski

   Welcome to the LCB forum JamMe smiley

   Should you need any assistance, we are at your disposal wink

   Dobrodošli na LCB forum JamMe smiley

   Ukoliko Vam zatreba bilo kakva pomoć, stojimo Vam na raspolaganju wink

  • Original engleski Prevod srpski

   Welcome JamMe smiley

   Dobrodošli JamMe smiley

  • Original engleski Prevod srpski

   Welcome to the LCB forum JamMesmiley

   Dobrodošli na LCB forum JamMe smiley

  • Original engleski Prevod srpski

   Welcome to the best forum JamMe.

   Thanks for joining. heart

   Dobrodošli na najbolji forum JamMe.

   Hvala što ste se pridružili. heart

  • Original engleski Prevod srpski

   Thanks, you are so welcoming :)

   Hvala, tako ste dobrodošli :)

  • Original engleski Prevod srpski

   This is great i love having a scroll through every morning while i get ready for my day! Part of my daily routine for sure

   Ovo je sjajno, volim da prelistam svako jutro dok se spremam za svoj dan! Deo moje dnevne rutine sigurno

  • Original engleski Prevod srpski

   hello people ,my name is Sanja from Croacia im 48 jares. Bok ljudi, godinama sam na ovoj stranici.

   Translation: Hello people, my name is Sanja, I am from Croatia and I am 48 years old. I've been visiting this site for years.

   zdravo ljudi, moje ime je Sanja iz Hrvatske, imam 48 godina. Bok ljudi, godinama sam na ovoj stranici.

   Prevod: Zdravo ljudi, ja sam Sanja, ja sam iz Hrvatske i imam 48 godina. Posetio sam ovaj sajt godinama.

  • Original engleski Prevod srpski

   Hi sanjaveda,

   Glad to have you here with us on the forum smiley 

   Keep enjoying wink

    

   Zdravo sanjaveda,

   Drago mi je što ste ovde sa nama na forumu smiley

   Nastavite da uživate wink

  • Original engleski Prevod srpski

   Hello sanjaveda, welcome to LCB!smiley

   Zdravo sanjaveda , dobrodošla u LCB! smiley

  • Original engleski Prevod srpski

   Hello sanjaveda,

   Nice to have you here, enjoy and have fun.cheesy

   zdravo sanjaveda,

   Lepo je što ste ovde, uživajte i zabavite se. cheesy

  • Original engleski Prevod srpski

   Hello Sanja! 

   Glad to have you here! Good luck and enjoy heart

   Zdravo Sanja!

   Drago mi je što ste ovde! Srećno i uživajte heart

  • Original engleski Prevod srpski

   I am in California. Am I now among others that spend way to much on online gambling ?. 62 yrs old and been doing this for 2\3 of my life. My only gripe is it takes to long for withdraws. I win but I cancel withdraws way to many times due to the time it takes them to review and release.

   Ja sam u Kaliforniji. Da li sam sada među ostalima koji previše troše na kockanje na mreži?. 62 godine i radim ovo 2\3 svog života. Moja jedina zamerka je što je potrebno dugo da se povuku. Pobeđujem, ali mnogo puta otkazujem povlačenje zbog vremena koje im je potrebno za pregled i oslobađanje.

  • Original engleski Prevod srpski

   Well I am out of here. 4 hrs till work. They say its gonna snow.

   Pa ja odlazim odavde. 4 sata do posla. Kažu da će padati sneg.

  • Original engleski Prevod srpski

   Want to make my first post :D Hello everyone :)

   Želim da objavim svoj prvi post :D Zdravo svima :)

  • Original engleski Prevod srpski

   Hello denyo123,

   Welcome to LCB! smiley Glad to have you here.

   Zdravo denio123 ,

   Dobrodošli u LCB! smiley Drago mi je što ste ovde.

  • Original engleski Prevod srpski

   Hello denyo123 and welcome to LCB thumbs_up

   Zdravo denio123 i dobrodošli u LCB thumbs_up

  Brzi odgovor

  Unesite komentar

  Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

  Teme na forumima sa najviše pregleda

  tough_nut
  tough_nut pre 2 meseca
  11

  Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
  Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

  Dzile
  Dzile Serbia pre 14 dana
  112

  Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
  LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

  František Kázmér
  František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
  13

  Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
  Betvhale.ag Kazino bez depozita