Ratno je vreme. Ja protiv cigareta!

5,163
pregleda
19
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina dwyeack
acgofer
 • Započeto
 • acgofer
 • United States Super Hero 1220
 • Poslednja aktivnost pre 4 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Kaulana kazino - Plai'n Go: Spring Eggspedition Nagradni fond: €75,000 Promocija važi: 29. mart 00:01 CET - nedelja 7. april 23:59 CET. Min opklada: €/$0,20 - Ako još uvek nemate nalog samo se...

  Pročitajte

  Popularni kazino turniri

  1 390
  pre 2 meseca
 • Reel Fortune Casino – Ekskluzivni bonus bez depozita Samo za nove igrače - US OK! Iznos: 40 besplatnih okretaja na automatu Ca$hablanca Kako preuzeti bonus : Igrači se moraju registrovati preko...

  Pročitajte
 • Cadoola Casino Dobijte 100 besplatnih okretaja kada uložite ukupno 700 EUR Uložite €100 na kvalifikacionog provajdera i dobijte 20 besplatnih okretaja . Uložite 300 € više i dobijte još 30...

  Pročitajte

  Cadoola Casino promocije

  1 480
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I've had it! It's been 24 minutes since my last cigarrette, and I knew it was my last when I started to have heart palpitations. It scared the living h*ll out of me! I'm only 36 and don't want to die yet.
  I immediately started searching online for help in quitting.

  I found a disgusting split photo which I just made my background pic on my computer screen. The left half is a set of lungs corroded with emphysema. The right half is  lungs taken over by cancer.

  I bookmarked several websites that is loaded with how to quit, what smoking does to you, etc.

  I joined an online smoking cessation forum.

  I hope I can do this.

  What if I have 1 or 2 a day? Will that make me relapse completely?

  I started smoking when I was only 13 years old. Now I smoke about 1 1/4 packs a day. Well, at least up until 31 minutes ago.


  Won't be long now until another craving comes on.....

  Imao sam! Prošlo je 24 minuta od moje poslednje cigarete, a znao sam da mi je poslednja kada sam počeo da imam lupanje srca. To me je uplašilo! Imam samo 36 godina i još ne želim da umrem.
  Odmah sam počeo da tražim na mreži pomoć za odvikavanje.

  Našao sam odvratnu podeljenu fotografiju koju sam upravo napravio kao pozadinu na ekranu svog računara. Leva polovina je skup pluća nagrizanih emfizemom. Desna polovina su pluća zahvaćena rakom.

  Označio sam nekoliko veb lokacija koje su pune informacija o tome kako da prestanete, šta vam pušenje čini itd.

  Pridružio sam se online forumu za prestanak pušenja.

  Nadam se da mogu ovo da uradim.

  Šta ako imam 1 ili 2 dnevno? Da li će me to dovesti do potpunog recidiva?

  Počeo sam da pušim kada sam imao samo 13 godina. Sada pušim oko 1 1/4 kutije dnevno. Pa, bar do pre 31 minut.


  Neće dugo proći dok se još jedna žudnja ne pojavi...

 • Original engleski Prevod srpski

  I'm here for you ,  and I know how awful the first days can be.

  Try to relax, and sleep alot if you can.....

  The third day is the worst day, and difficult to pass thru.

  Sending good thoughts your way, and prayers to give you strength.

                                                                      PMM

  Tu sam za tebe i znam koliko užasni mogu biti prvi dani.

  Pokušajte da se opustite i spavajte mnogo ako možete...

  Treći dan je najgori dan i teško ga je proći.

  Slanje dobrih misli na vaš put i molitve da vam daju snagu.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you,PMM.

  Exactly 1 hr & craving was tearing up my insides. But I did good! I grabbed a Tootsie Roll. lol.
  Day 3?????? Let's hope I make it a whole 24hrs first.

  I also read that it helps a great deal if you write a 'goodbye' letter to your cigarrettes. Did you do that PM??

  Hvala, PMM.

  Tačno 1 sat i žudnja mi je razdirala iznutra. Ali dobro sam uradio! Uzeo sam Tootsie Roll. lol.
  Dan 3?????? Nadajmo se da ću prvo izdržati čitava 24 sata.

  Takođe sam pročitao da mnogo pomaže ako napišete 'zbogom' pismo svojim cigaretama. Jesi li uradio to PM??

 • Original engleski Prevod srpski

  It was suggesred that you start clean in the morning. Have a smoke before bed, but make that your last and then after sleeping, you start. I did it once, got 3 days then crashed, burned and retruned to smoking.

  But you have approached it rightly GET HELP with this. You won't regret it for it is a tough addiction to beat.

  Herion has been easier to quit for many addicts then smoking!!!!

  Predloženo je da počnete čistiti ujutru. Popušite pre spavanja, ali neka vam to bude poslednje i onda posle spavanja počnite. Uradio sam to jednom, dobio sam 3 dana, a zatim se srušio, izgoreo i vratio se pušenju.

  Ali pristupili ste ispravno. POZNAJTE POMOĆ oko ovoga. Nećete požaliti jer je zavisnost koju je teško pobediti.

  Herion je za mnoge zavisnike lakše prestati nego pušenje!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  I did not write a letter, but I did literally sat down with them the night before and had a heart to heart talk with them.  I actually cried as I was so full of fear and emotional attachment to them.

  I said my goodbyes that way.  It was tuff. They were my best friend, and they were going to kill me.  They were always there for me, and yet they were trying to hurt me.

  I told them  alot of things, but most of all, that  I didn't want to want them anymore.

  I wanted to live....

  You write that letter, or have that talk with them. Perhaps you'll find you have alot to say to them, as I did.

                                                    PMM

                                                                           

  Nisam napisao pismo, ali jesam bukvalno seo sa njima prethodne noći i iskreno razgovarao sa njima. Zapravo sam plakala jer sam bila toliko puna straha i emocionalne vezanosti za njih.

  Tako sam rekao zbogom. Bio je tuf. Bili su moj najbolji prijatelj, i hteli su da me ubiju. Uvek su bili tu za mene, a ipak su pokušavali da me povrede.

  Rekao sam im mnogo stvari, ali najviše od svega da ih više ne želim.

  Hteo sam da živim....

  Napišite to pismo ili razgovarajte sa njima. Možda ćete otkriti da imate mnogo toga da im kažete, kao što sam ja uradio.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Best of luck acgofer.

  I hope you are as successful as Pam.

  blue

  Srećno acgofer.

  Nadam se da si uspešan kao Pam.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  It was suggesred that you start clean in the morning. Have a smoke before bed, but make that your last and then after sleeping, you start. I did it once, got 3 days then crashed, burned and retruned to smoking.

  But you have approached it rightly GET HELP with this. You won't regret it for it is a tough addiction to beat.

  Herion has been easier to quit for many addicts then smoking!!!!


  I've heard that as well.

  Yeah, right about now I'm very figidy..lol.biting my lip, tapping my foot, and I've already had 3 big Tootsie rolls.
  I thought about starting in the morning like you said, but then my heart started palpitating.
  I suppose it would be much easier to start in the morning- since you're not taking any nicotine in while you sleep---makes a lot of sense.


  Predloženo je da počnete da čistite ujutru. Popušite pre spavanja, ali neka vam to bude poslednje i onda posle spavanja počnite. Uradio sam to jednom, dobio sam 3 dana, a zatim se srušio, izgoreo i vratio se pušenju.

  Ali pristupili ste ispravno. POZNAJTE POMOĆ oko ovoga. Nećete požaliti jer je zavisnost koju je teško pobediti.

  Herion je za mnoge zavisnike bilo lakše prestati nego pušenje!!!!


  I ja sam to čuo.

  Da, baš sada sam jako figidan..lol.grizem usnu, tapkam nogom, i već sam pojeo 3 velike Tutsi rolne.
  Mislio sam da počnem ujutru, kao što si rekao, ali onda mi je srce počelo lupati.
  Pretpostavljam da bi bilo mnogo lakše početi ujutru – pošto ne unosite nikotin dok spavate – ima mnogo smisla.

 • Original engleski Prevod srpski

  Pam,

  So you started in the morning after a night's sleep too???
  Maybe that should be my goal start date- tomorrow am. This way if I do slip and have 1 or 2 tonite, it's still better than the 7 or 8 I would normally have the rest of the evening, right?

  Pam,

  Pa i ti si počeo ujutru posle spavanja???
  Možda bi to trebalo da bude moj ciljni datum početka - sutra ujutru. Na ovaj način, ako se okliznem i imam 1 ili 2 tonita, i dalje je bolje od 7 ili 8 koje bih inače imao ostatak večeri, zar ne?

 • Original engleski Prevod srpski

  Pam,

  So you started in the morning after a night's sleep too???
  Maybe that should be my goal start date- tomorrow am. This way if I do slip and have 1 or 2 tonite, it's still better than the 7 or 8 I would normally have the rest of the evening, right?  Yes, I started after a full nights sleep.  I woke up and started my fight.

  Find out what and when you smoke the most. Change those habits if you can.  I had to come out of my lovely little office more and more because that is where I smoked the most.

  Relax the rest of today my friend. Think about tomorrow and quitting for good. Take this time and get it right in your mind.  Tomorrow when you wake up, you'll be much more ready for the battle ahead after a full nights sleep.

                                                            PMM

  Pam,

  Pa i ti si počeo ujutru posle spavanja???
  Možda bi to trebalo da bude moj ciljni datum početka - sutra ujutru. Na ovaj način ako se okliznem i imam 1 ili 2 tonita, i dalje je bolje od 7 ili 8 koje bih inače imao ostatak večeri, zar ne?  Da, počeo sam nakon punog sna. Probudio sam se i počeo borbu.

  Saznajte šta i kada najviše pušite. Promenite te navike ako možete. Morao sam sve više da izlazim iz svoje ljupke male kancelarije jer sam tamo najviše pušio.

  Opusti se ostatak današnjeg dana prijatelju. Razmislite o sutrašnjici i odustanite zauvek. Uzmite ovo vreme i dobro ga zamislite. Sutra, kada se probudite, bićete mnogo spremniji za bitku koja je pred vama nakon punog sna.

  PMM
 • Original engleski Prevod srpski

  I cut myself to 5 cigs a day from a pack a day, i'm on about the fourth week now heading to fifth week, my theory for me is, if i can go 5 cigs why not 4 or 3.. i need that pacifier still, but still i have not gone over that 5 a day, even if i have smoked 4 early on in the day, i will not smoke that last one til im ready for bed... when i wake up i'm finding more and more i don;t need that first cig til later in the day, when at first id have to have that morning cig, it's helping me, then i'm going for 4, cutting even half, does cut at least half your chances of quiting, then cutting half of that, your heading towards success

  Skratio sam se na 5 cigareta dnevno sa pakovanja dnevno, otprilike četvrtu nedelju idem na petu nedelju, moja teorija za mene je da ako mogu da uzmem 5 cigareta zašto ne 4 ili 3.. treba mi to dudu i dalje, ali još uvek nisam prešao preko toga 5 dnevno, čak i ako sam pušio 4 rano u toku dana, neću pušiti poslednju dok ne budem spreman za krevet... kad se probudim, otkrivam sve više i više mi ne treba ta prva cigareta do kasnije u toku dana, kada prvo moram da imam tu jutarnju cigaretu, pomaže mi, onda ću ići na 4, preseći čak i polovinu, smanjim bar polovinu tvoje šanse da odustanete, a zatim smanjite polovinu toga, idete ka uspehu

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks guys, for the encouragement. Of course, I couldn't make it through today  sad....but THAT'S OKAY.....b/c like Pam said...I'm going to say my goodbyes tonight, and try again in the morning. At the same time, it doesn't mean I'm gonna smoke up (cigarrettes..lol) tonite.
  I've had 3 since my 1st post here, which usually, I smoke 2 every 45 minutes or so..So, there a little improvement.

  And yes, Tony, I'd rather have dental work done than deal with this. But it's my mistake I made, so it's my job to fix it.

  I may even throw on a patch tomorrow. geez...I have 2 boxes of them just sitting in the closet.

  Will keep you guys updated sometime in the morning.


  And if I get through this, I have you guys to thank. And if I ever cash out a big win from a casino...you all get some free cash from me for supporting me during this time! Heck, I'll even pay LCB's web hosting fees for a month!! tongue tongue tongue

  ~G~

  Hvala momci, na ohrabrenju. Naravno, danas nisam mogao da preživim sad ....ali TO JE OK.....b/c kao što je Pam rekla...Oprostiću se večeras, i pokušati ponovo ujutru. U isto vreme, to ne znači da ću popušiti (cigarete..lol) tonit.
  Imao sam 3 od mog prvog posta ovde, što obično, popušim 2 svakih 45 minuta ili tako nešto.. Dakle, postoji malo poboljšanje.

  I da, Toni, radije bih da uradim stomatološke poslove nego da se bavim ovim. Ali to je moja greška koju sam napravio, tako da je moj posao da je ispravim.

  Možda ću čak staviti i zakrpu sutra. Bože... imam 2 kutije od njih samo stoje u ormaru.

  Obaveštavaće vas negde ujutru.


  I ako prođem kroz ovo, moram da vam zahvalim. I ako ikada unovčim veliki dobitak od kazina...svi ćete dobiti nešto besplatnog novca od mene jer ste me podržavali tokom ovog vremena! Dovraga, čak ću platiti LCB-ove naknade za veb hosting za mesec dana!! tonguetonguetongue

  ~G~

 • Original engleski Prevod srpski
  acgofer i wish you a world of luck hun!!! It was my New Years resolution..........and guess what? I failed...... sad

  Its not an easy thing to do.....i commend PMM for being such a success and i hope im saying the same to you too in a month or two!!

  Lips
  acgofer želim ti svet sreće hun!!! To je bila moja novogodišnja odluka..........i pogodite šta? Nisam uspeo...... sad

  To nije laka stvar.....pohvaljujem PMM-u za takav uspeh i nadam se da ću i vama reći isto za mesec ili dva!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Best of Luck today my friend....

  Stay strong....

  Will be thinking of you and your battle to quit.

  Keep us posted....

                                                          PMM

  Srećno danas prijatelju....

  Ostani jak....

  Misliće na tebe i tvoju borbu da odustaneš.

  Obaveštavajte nas....

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Best of luck to you,acgofer! I know that it is not so easy but I also know that you will be strong enough to make it. Good luck!!! wink

  Srećno, acgofer! Znam da nije tako lako, ali takođe znam da ćeš biti dovoljno jak da to uradiš. Srećno!!! wink

 • Original engleski Prevod srpski

  Yup.This is badddddddd. Curled up on the couch, drinking my Starbucks morning coffee, watching the news, and struggling to stay above & knock down these cravings. Intestinal pain.

  I keep thinking "just 1 with my coffee, just 1 with my coffee"....but breathe deep...1....2....3...

  Da. Ovo je baddddddd. Sklupčana na kauču, pijem jutarnju kafu u Starbucks-u, gledam vesti i borim se da ostanem iznad i srušim ove žudnje. Bol u crevima.

  Stalno razmišljam "samo 1 uz moju kafu, samo 1 uz moju kafu"....ali diši duboko...1....2....3...

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi and I wish you luck. Here is how I quit and have not had a cig since 1996. I smoked my brains out the night before I quit-like 2 packs. I could barely breathe the next day but I did NOT want one. I also did the patch which scared me because if you smoke while you have the patch on it can cause a heart attack. Also, I did not drink liquor for 3 months because you know how good they go together. The name of the patch is NICODERM. Hope this helps you some.

  Zdravo i želim ti sreću. Evo kako sam prestao i nisam pio cigaretu od 1996. Popušio sam mozak noć pre nego što sam prestao kao 2 paklice. Jedva sam mogao da dišem sledećeg dana, ali nisam želeo. Uradio sam i flaster koji me je uplašio jer ako pušite dok imate flaster na njemu, može izazvati srčani udar. Takođe, nisam pio alkohol 3 meseca jer znate kako dobro idu zajedno. Naziv flastera je NICODERM. Nadam se da vam ovo pomaže.

 • Original engleski Prevod srpski

  The only advice I can give you is that the next time you have a craving....WORK OUT! It will release some of the chemicals in your brain that give you the craving to start with, plus I know alot of people resort to eating when they crave and it doesn't help with anything but the oral fixation

  Jedini savet koji vam mogu dati je da sledeći put kada budete imali žudnju... VJEŽBITE! To će osloboditi neke od hemikalija u vašem mozgu koje vam daju žudnju za početak, plus znam da mnogi ljudi pribegavaju jelu kada žude i to ne pomaže ni u čemu osim u oralnoj fiksaciji

 • Original engleski Prevod srpski

  go to the electric cig and wing yourself slowly

  idi do električne cigarete i polako se krila

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita