LCBs 4. godišnjica

10,964
pregleda
50
odgovora
Poslednja objava postavila pre 13 godina wnanhee
zuga
 • Započeto
 • zuga
 • Yugoslavia Admin 8363
 • Poslednja aktivnost pre 2 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Juici Stakes Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo novi igrači - igrači iz Nemačke dobrodošli! Iznos: 45 besplatnih okretaja na Enchanted: Coins of Ra Kako da dobijem bonus: Igrači se...

  Pročitajte
 • Bilo bi lepo da korisnici koji se registruju sa vašim kodom i mnogo igraju da dobiju deo novca partnera kao na primer: - rakeback - bodova - specijalni bonusi - posebne lutrije Kladio sam se na...

  Pročitajte

  Rakeback

  6 668
  pre 2 meseca
 • Nadamo se da je ovo pravo mesto da zatražite pomoć oko ovog očiglednog i iznenadnog problema sa komunikacijom i zahtevom za isplatu sa Lucki Ovl kazinom. . Osećam se kao da se odnos sa...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi guys,

  today, the 31st of January, is the LCBs third year anniversary!

  I want to say thank you to all the LCB Moderators and people behind the scene, and also BIG thank you to all of our membership. You guys are what makes this place so special and one of the TOP gambling portals!

  Thank You ALL

  Zuga
  LCB Team

  Zdravo momci,

  danas, 31. januara, je treća godišnjica LCB-a!

  Želim da se zahvalim svim LCB moderatorima i ljudima iza scene, a takođe i VELIKO hvala celom našem članstvu. Vi ste ono što ovo mesto čini posebnim i jednim od TOP portala za kockanje!

  Hvala vam svima

  Zuga
  LCB Team

 • Original engleski Prevod srpski

  happy anniversary..here is to many more to come

  srećna godišnjica..evo još mnogo toga

 • Original engleski Prevod srpski

  OH WOW, that is terrific....

  Happy Anniversary to LCB....

  Truely a celebration is in order, I'm going to have to toast here at home later in honor of LCB and all it's wonderful members and staff...... smiley smiley smiley smiley


                                                              PMM

  O VOV, to je sjajno....

  Srećna godišnjica LCB-u...

  Zaista proslava je u redu, moraću da nazdravim ovde kod kuće kasnije u čast LCB-a i svih njegovih divnih članova i osoblja...... smileysmileysmileysmiley


  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Wow so I joined just a little over a month after you opened.  Wow have things changed.  LCB has become a force in the online gambling community.  We have the best admin and the best members.  Here's to many more incredible years to come.

  kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss

  Vau, pa sam se pridružio samo nešto više od mesec dana nakon što ste otvorili. Vau su se stvari promenile. LCB je postao sila u zajednici kockanja na mreži. Imamo najboljeg administratora i najbolje članove. Evo još mnogo neverovatnih godina koje dolaze.

  kisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskiss

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy anniversary to LCB!!! wink wink wink

  Srećna godišnjica LCB-u!!! winkwinkwink

 • Original engleski Prevod srpski

  Congrats, congrats, congrats, may there be many, many, many more years to celebrate.

  Čestitam, čestitam, čestitam, neka bude još mnogo, mnogo, mnogo godina za slavlje.

 • Original engleski Prevod srpski

  Three years? wow...didnt know, Happy Anniversary, may we all win a cool million!

  Tri godine? vau...nisam znao, srećna godišnjica, neka svi osvojimo kul milion!

 • Original engleski Prevod srpski

  CONGRATS LCB!!!!  Woooo Hoooo!

  CONGRATS LCB!!!! Voooo Hoooo!

 • Original engleski Prevod srpski

  happy birthday!!! congrats

  srećan rođendan!!! čestitam

 • Original engleski Prevod srpski
  Happy Anniversary to LCB!!!!!!!!! LCB Admin has got to be proud of the success!!!!!

  Lips
  Srećna godišnjica LCB-u!!!!!!!! LCB Admin mora biti ponosan na uspeh!!!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Amazing.

  Congrats to LCB and biggest congrats to all the members who give so much time for the benefit of everyone.

  I'm so glad to be a part of it.

  blue

  Neverovatno.

  Čestitke LCB-u i najveće čestitke svim članovima koji daju toliko vremena za dobrobit svih.

  Tako mi je drago što sam deo toga.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy Aniversary!!!

  Happy Birthday!!!

  Cheers and Congrats!!!

  We Love You LCB!!!!!

  cheesy cheesy cheesy cheesy

  Srećna godišnjica!!!

  Srećan rođendan!!!

  Živeli i čestitke!!!

  Ve Love Iou LCB!!!!!

  cheesycheesycheesycheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy anniversary!

  I love this informative forum.

  medtrans

  Srećna godišnjica!

  Volim ovaj informativni forum.

  medtrans

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy anniversary LCB, what a great site! The best on the internet in my opinion. Thanks to all you moderators who do such a great job.

  Srećna godišnjica LCB, kakav sjajan sajt! Najbolji na internetu po mom mišljenju. Hvala svima vama moderatorima koji radite tako sjajan posao.

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy anniversary LCB, Thanks to all the hard work you put into this site.

  Srećna godišnjica LCB, hvala na svom trudu koji ste uložili u ovaj sajt.

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy Anniversary kiss kiss kiss kiss Keep up the good work, Job well done wink

  Srećna godišnjica kisskisskisskiss Nastavite sa dobrim radom, dobro obavljen posao wink

 • Original engleski Prevod srpski
  kiss kiss kissHappy Anniversary to LCB----- and a great thank you for all your work you do for us members  kiss kiss kiss grin grin grin
  kisskisskiss Srećna godišnjica LCB-u----- i veliko hvala za sav vaš trud koji radite za nas članove kisskisskissgringringrin
 • Original engleski Prevod srpski

  Happy Anniversary to LCB. I appreciate all that you do for us!

  Srećna godišnjica LCB-u. Cenim sve što radite za nas!

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy Anniversary,

  I can honestly say that this site is a very well organized and easy to navigate one... there is only one thing that I havn't been able to figure out.  How did a bunch of compulsive gamblers have the time create all of this?

  Srećna godišnjica,

  Iskreno mogu da kažem da je ovaj sajt veoma dobro organizovan i lak za navigaciju... postoji samo jedna stvar koju nisam uspeo da shvatim. Kako je gomila kompulzivnih kockara imala vremena da stvori sve ovo?

 • Original engleski Prevod srpski
  lmaooooooooo jako!!!!! Good question!!! Well all i can say is when we are not playing we are talkin about it!!!

  Lips
  lmaooooooooo jako!!!!! Dobro pitanje!!! Pa sve što mogu da kažem je kada ne igramo pričamo o tome!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Wow!!!!! Three years!!!  Congrats LCB!!!!! 

  I think I have been here for two of it...can't imagine life with out my LCB family!  grin

  thank you all...admin and members for being part of it.


    Three years and many more  cool  Nal

  Vov!!!!! Tri godine!!! Congrats LCB!!!!!

  Mislim da sam ovde dva puta...ne mogu da zamislim život bez moje LCB porodice! grin

  hvala svima...administratoru i članovima što su bili deo toga.


  Tri godine i mnogo više cool Nal

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy Anniversary,

  I can honestly say that this site is a very well organized and easy to navigate one... there is only one thing that I havn't been able to figure out.  How did a bunch of compulsive gamblers have the time create all of this?


  two words :  gamblers anonymous tongue tongue tongue


  P.S.

  Thank you all for the kind words!

  cheers
  Zuga

  Srećna godišnjica,

  Iskreno mogu da kažem da je ovaj sajt veoma dobro organizovan i lak za navigaciju... postoji samo jedna stvar koju nisam uspeo da shvatim. Kako je gomila kompulzivnih kockara imala vremena da stvori sve ovo?


  dve reči: anonimni kockari tonguetonguetongue


  PS

  Hvala svima na lepim rečima!

  Živeli
  Zuga
 • Original engleski Prevod srpski


  Happy Anniversary,

  I can honestly say that this site is a very well organized and easy to navigate one... there is only one thing that I havn't been able to figure out.  How did a bunch of compulsive gamblers have the time create all of this?


  two words :  gamblers anonymous tongue tongue tongue


  P.S.

  Thank you all for the kind words!

  cheers
  Zuga
  Ahhhahahahahahahahahah!!! Good one!!!

  Job well done LCB and all!


  Srećna godišnjica,

  Iskreno mogu da kažem da je ovaj sajt veoma dobro organizovan i lak za navigaciju... postoji samo jedna stvar koju nisam uspeo da shvatim. Kako je gomila kompulzivnih kockara imala vremena da stvori sve ovo?


  dve reči: anonimni kockari tonguetonguetongue


  PS

  Hvala svima na lepim rečima!

  Živeli
  Zuga
  Ahhhahahahahahahahah!!! Dobar!!!

  Bravo LCB i sve!
 • Original engleski Prevod srpski

  Happy Anniversary to LCB!!!
  Thank you so much for all your hard work and support to put things together to make the best place for all of us. This is my second home and you all are my family.  Without you,LCB, I will be forever lost.We are so lucky...not only did we find free chips but we found friendship.
                                         

  Srećna godišnjica LCB-u!!!
  Hvala vam puno na vašem trudu i podršci da spojite stvari kako bismo napravili najbolje mesto za sve nas. Ovo je moj drugi dom i svi ste moja porodica. Bez tebe, LCB, biću zauvek izgubljen. Tako smo srećni... ne samo da smo našli besplatne žetone već smo našli i prijateljstvo.

 • Original engleski Prevod srpski

  LOL exclamation!! I agree good one!!!

  We had a discussion in my family around the table about compulsive gamblers, i was just sitting listening, quiet but interested, i finally spoke and said, with a serious face.. "I dont like those words "compulsive gambler" consider me just a gambler... thats compulsive" My family got quiet with the "thinking looks" and then everyone just started busting out laughing.. saying.. "Yeah me too i'm a gambler thats complusive.." LMAAOO

  I'm always messing with them!

  lol exclamation !! Slažem se dobro!!!

  Imali smo diskusiju u mojoj porodici oko stola o kompulzivnim kockarima, samo sam sedeo i slušao, tih ali zainteresovan, konačno sam progovorio i rekao, ozbiljnog lica.. „Ne sviđaju mi se te reči „kompulzivni kockar“ smatra me samo kockar... to je kompulzivno" Moja porodica je ućutala sa "razmišljajućim pogledima" i onda su svi počeli da se smeju.. govoreći.. "Da i ja sam kockar koji je kompulzivan.." LMAAOO

  Uvek se zezam sa njima!

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy 3rd Anniversary LCB & many more!!!!!!
  smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley

  Srećna 3. godišnjica LCB i još mnogo toga!!!!!!
  smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

 • Original engleski Prevod srpski
  two words :  gamblers anonymous tongue tongue tongue


  P.S.

  Thank you all for the kind words!

  cheers
  Zuga

  Zuga any time you gamble, lose, win or break out even i promise to keep anonymous.........your secret is safe with me.......wink!!

  Lips
  dve reči: anonimni kockari tonguetonguetongue


  PS

  Hvala svima na lepim rečima!

  Živeli
  Zuga

  Zuga svaki put kada se kockaš, izgubiš, pobediš ili pobegneš čak i ja obećavam da ću ostati anoniman......... tvoja tajna je sigurna sa mnom.......namigni!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski
 • Original engleski Prevod srpski
  Kssissy that is a beautiful bouquet!!!!! Now it's complete with a balloon and flowers!!! Thanks!

  Lips
  Kssissi to je prelep buket!!!!! Sada je kompletan sa balonom i cvećem!!! Hvala!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Happy Anniversary to LCB.....

  Thanks to staffs and members that makes this place  rock.... Keep up the good work...

  Srećna godišnjica LCB-u.....

  Hvala osoblju i članovima koji čine ovo mesto uspešnim.... Nastavite sa dobrim radom...

 • Original engleski Prevod srpski

    Happy Birthday LCB.

  Srećan rođendan LCB.

 • Original engleski Prevod srpski  Happy Anniversary,

  I can honestly say that this site is a very well organized and easy to navigate one... there is only one thing that I havn't been able to figure out.  How did a bunch of compulsive gamblers have the time create all of this?[/


  two words :  gamblers anonymous tongue tongue tongue


  P.S.

  Thank you all for the kind words!

  cheers
  Zuga

  Zuga any time you gamble, lose, win or break out even i promise to keep anonymous.........your secret is safe with me.......wink!!

  Lips


  cheers Lips wink lets hope its gonna be win win win ... just dont tell to my parole officer tongue  Srećna godišnjica,

  Iskreno mogu da kažem da je ovaj sajt veoma dobro organizovan i lak za navigaciju... postoji samo jedna stvar koju nisam uspeo da shvatim. Kako je gomila kompulzivnih kockara imala vremena da stvori sve ovo? [/


  dve reči: anonimni kockari tonguetonguetongue


  PS

  Hvala svima na lepim rečima!

  Živeli
  Zuga

  Zuga svaki put kada se kockaš, izgubiš, pobediš ili pobegneš čak i ja obećavam da ću ostati anoniman......... tvoja tajna je sigurna sa mnom.......namigni!!

  Usne


  vesele usne wink nadajmo se da će to biti pobeda pobeda pobeda ... samo nemoj reći mom službeniku za uslovnu slobodu tongue
 • Original engleski Prevod srpski

  Hey Zuga!

  Congrats! I give you and all the LCB staff a BIG HIGH 5! It is a big accomplishment to have a site that is so informative, and active for 3 years. I know it takes countless hours to keep the site running as smoothly as you and the rest of the LCB support team do. You all should be very proud of yourselves! I personally thank all you for all the hard work you do!

  Happy Birthday, to many more successful years to come. smiley

  LH

  Hej Zuga!

  Congrats! Dajem vama i celom osoblju LCB VELIKIH VISOKIH 5! Veliko je dostignuće imati sajt koji je toliko informativan i aktivan već 3 godine. Znam da je potrebno bezbroj sati da bi sajt radio tako glatko kao što radite vi i ostatak LCB tima za podršku. Svi treba da budete veoma ponosni na sebe! Ja se lično zahvaljujem svima vama na trudu koji radite!

  Srećan rođendan, još mnogo uspešnih godina koje dolaze. smiley

  LH

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi guys, today  is the LCBs fourth year anniversary!

  Happy Anniversary to LCB exclamation

  Luckynn

  Zdravo ljudi, danas je četvrta godišnjica LCB-a!

  Srećna godišnjica LCB-u exclamation

  Luckinn

 • Original engleski Prevod srpski

  Goodness gracious.  Time has flown since the last anniversary. 

  Happy Anniversary to LCB.

  blue

  Bože blagi. Vreme je prošlo od poslednje godišnjice.

  Srećna godišnjica LCB-u.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  To the LCB community, YOU keep us going!

  Muahhhhhhh!  Congrats LCB!!!

  Za LCB zajednicu, TI nas držiš!

  Muahhhhhhh!  Congrats LCB!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy ANNIVERSARY LCB, it's quite a feat just to remember. Last year somebody wished you a Happy Birthday. What a ditz. Oh it was me, sorry. We've all come along way. Thank you for all of you and what you've added to my life. Time sure does fly when you're having fun.  

  Srećna godišnjica LCB, to je pravi podvig samo za pamćenje. Prošle godine vam je neko poželeo srećan rođendan. Kakva glupost. Oh, to sam bio ja, izvini. Svi smo prošli putem. Hvala vam za sve vas i ono što ste dodali mom životu. Vreme sigurno leti kada se zabavljate.

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy anniversary LCB  thumbs_up  thumbs_up
  What a great place to make new friends as well as find casino deals and advocates for players.  Thank you!

  Srećna godišnjica LCB thumbs_upthumbs_up
  Kakvo sjajno mesto za sticanje novih prijatelja, kao i za pronalaženje kazino ponuda i zagovornika igrača. Hvala vam!

 • Original engleski Prevod srpski
  Oh Yeahhhhhhhhh it's party time!!! Happy happy 4th Anniversary LCB!

  I got my dancing shoes on....


  Oh Ieahhhhhhhhh vreme je za žurku!!! Srećna 4. godišnjica LCB-a!

  Obuo sam cipele za ples...


 • Original engleski Prevod srpski

  shake it lips happy birthday LCB ur a day older than me lol

  shake it usne srećan rođendan LCB ur dan stariji od mene lol

 • Original engleski Prevod srpski

  HAPPY ANNIVERSARY!

  SREĆNA GODIŠNJICA!

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy Anniversary!!! LCB is the best!!!

  Srećna godišnjica!!! LCB je najbolji!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy anniversary LCB!! smiley

  Srećna godišnjica LCB!! smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  WTG guys, keep strong!

  VTG momci, budite jaki!

 • Original engleski Prevod srpski

  Birthdays and Anniversaries- Same food group

  Rođendani i godišnjice - ista grupa hrane

 • Original engleski Prevod srpski

  happy anniversary to the best place on earth!

  srećna godišnjica najboljem mestu na zemlji!

 • Original engleski Prevod srpski

  Happy Anniversary to the best forum around!!!I love you guys..each and everyone of you!!!

  Srećna godišnjica najboljem forumu!!!Volim vas momci..svako od vas!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  And I love that movie too!!!


  Oh Yeahhhhhhhhh it's party time!!! Happy happy 4th Anniversary LCB!

  I got my dancing shoes on....  I ja volim taj film!!!


  Oh Ieahhhhhhhhh vreme je za žurku!!! Srećna 4. godišnjica LCB-a!

  Obuo sam cipele za ples... • Original engleski Prevod srpski

            party partyHappy Anniversary!  party party

  partyparty Srećna godišnjica! partyparty

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
112

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita