Srećan Božić i srećna Nova godina !!!

8,056
pregleda
31
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina fiedo8
zuga
 • Započeto
 • zuga
 • Yugoslavia Admin 8363
 • Poslednja aktivnost pre 2 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Zdravo LCB'ers, Naš projekat Od igrača za igrače se nastavlja. I ovog puta, naš tester je prikupio mnogo dragocenih informacija o Nomini kazinu koji nije prijatelj SAD. Ovo su neki ključni...

  Pročitajte
 • Joia Casino Novi igrači Iznos: 50 besplatnih okretaja Slot: Cash Bandits 2 VR: 35kBonus Maksimalna isplata: 50 € Ograničene zemlje: Avganistan, Alandska ostrva, Alderni, Američka Samoa, Angvila,...

  Pročitajte

  Joia Casino bez depozita

  1 943
  pre 2 meseca
 • 1Vin Casino pregled Bonus za registraciju: 200% do $500 2. bonus na depozit: 150% do 500 dolara 3. bonus na depozit: 100% do 500 dolara 4. bonus na depozit: 50% do 500 dolara Ponuda ističe: Za ove...

  Pročitajte

  1Vin Casino bonusi i promocije

  1 338
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi guys,

  In front of the LCB I wish you all a Merry Christmas and prosperous New Year.

  May all your bonuses have low wagering requirements exclamation!


  All the best

  Zuga
  LCB Team

  Zdravo momci,

  Ispred LCB-a želim vam svima srećan Božić i uspešnu Novu godinu.

  Neka svi vaši bonusi imaju niske zahteve za klađenje exclamation !


  Sve najbolje

  Zuga
  LCB Team

 • Original engleski Prevod srpski

  Thanks Zuga

  Happy Christmas and a very prosperous new year to you too and all LCB members; hope everyone has a wonderful time.

  blue

  Hvala Zuga

  Srećan Božić i veoma uspešna nova godina i vama i svim članovima LCB-a; nadam se da će se svi lepo provesti.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  Merry Christmas and Happy New Year to you Zuga,
  and to all my LCB family. Wishing you the very best this Holiday Season.

                                                                PMM smiley

  Srećan Božić i Nova godina ti Žuga,
  i za svu moju LCB porodicu. Želimo vam sve najbolje ove praznične sezone.

  PMM smiley

 • Original engleski Prevod srpski
  MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE HERE AT LCB!!!!

  ENJOY YOUR TIME WITH
  FAMILY AND FRIENDS!!!!

  IF YOU ARE DRIVING, BE SAFE!!!!

  MAY SANTA BRING US ALL MANY BONUS ROUNDS WORTH A LOT OF CASH!!!!! HEHE
  SREĆAN BOŽIĆ I SREĆNA NOVA GODINA SVIMA OVDE U LCB!!!!

  UŽIVAJTE U VREMENU SA
  PORODICOM I PRIJATELJIMA!!!!

  AKO VOZITE , BUDITE BEZBEDNI!!!!

  NEKA NAM SVIMA DEDA Mraz DNE MNOGO BONUS RUNDA VREDNE MNOGO GOTOVINE!!!!! HEHE
 • Original engleski Prevod srpski

  May you all know the peace of this time of year.  (and may you hit the BIG ONE too!)

  Neka svi upoznate mir ovog doba godine. (i da pogodite VELIKOG!)

 • Original engleski Prevod srpski

  Merry Christmas and Happy New Year to all also.

  May the docs always arrive and be read correctly
  May the cashouts be quick
  May you get it so fast,
  you'd think they were processed by St. Nick!

  Takođe svima srećan Božić i Nova godina.

  Neka dokumenti uvek stignu i budu tačno pročitani
  Neka isplata bude brza
  Možeš li ga dobiti tako brzo,
  pomislio bi da ih je obradio Sveti Nik!

 • Original engleski Prevod srpski
  Thanks Gazda!!!! I wish the same for you!! Your simply the best better than all the rest!!!

  And a Merry Christmas and Happy New Year to all!!

  Lips
  Hvala Gazda!!!! To isto želim i tebi!! Ti si jednostavno najbolji bolji od svih ostalih!!!

  I srećan Božić i Nova godina svima!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski


  Thank You Zuga
  Hope you have a wonderful Christmas!!


  Merry Christmas and Happy Holidays to all!!  Hvala ti Zuga
  Nadam se da imate divan Božić!!


  Srećan Božić i praznici svima!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey Gang,

  Here it is Christmas eve, and my family has started the official countdown of hours till Christmas. From my family to all of yours, God Bless and have a great Holiday. May all your wishes come true! Happy New Year to all of you. I will be in Las Vegas for New Years, so I will toast to each and every one here at LCB and hope for many spectacular withdrawals for the New Year for all of us.

  Merry Christmas and Happy New Year!!


  The Hofsdals (LH)

  Hej bando,

  Evo Badnje veče, a moja porodica je počela zvanično odbrojavanje sati do Božića. Od moje porodice do svih vaših, Bog blagoslovio i neka vam je sjajan praznik. Neka ti se sve želje ostvare! Sretna Nova godina svima Vama. Biću u Las Vegasu za Novu godinu, tako da ću nazdraviti svima ovde u LCB-u i nadati se mnogim spektakularnim povlačenjima za Novu godinu za sve nas.

  Srećan Božić i Nova godina!!


  Hofsdals (LH)

 • Original engleski Prevod srpski

  Merry Christmas and Happy New Year!!!!!!!!!

  Srećan Božić i Nova godina!!!!!!!!!
 • Original engleski Prevod srpski

  Merry Christmas Zuga and all the LCB team and members,wishing you ALL  the best

  Srećan Božić Žugi i celom LCB timu i članovima, želi vam SVE najbolje

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi all here! smiley I want to wish my LCB family Merry Christmas!!! I'm sure Santa will make all your dreams come true soon!  kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss
  Zdravo svima ovde! smiley Želim da poželim svojoj LCB porodici srećan Božić !!! Siguran sam da će Deda Mraz uskoro ostvariti sve vaše snove! kisskisskisskisskisskisskiss
 • Original engleski Prevod srpski
  Merry Christmas and Happy New Year!!! Wish you all the best.
  Srećan Božić i Nova godina!!! Želim ti sve najbolje.
 • Original engleski Prevod srpski

  i wanted to say happy new year to you all now.  If i cant figure out how to get my computer to a place where i can get too it from my bed.you will all get avery nice break from me.  I have enjoyed this forum and reading and talking has made the days less long some of you are so funny and hopefully i will be albe to pop inonce in a while .   Thank you for letting me be a full member and for putting up with me.  May god shine down on each and everyone of you, May the angels lift thier wings in protection for you and may 2010 be a better year than 2009 for allof us.  God Bless Spazz03

  Hteo sam da vam svima kažem srećnu novu godinu. Ako ne mogu da shvatim kako da odnesem svoj računar na mesto gde mogu da ga izvučem i iz kreveta. Svi ćete se lepo odmoriti od mene. Uživao sam u ovom forumu i čitanje i razgovor su učinili da dani budu kraći da su neki od vas tako smešni i nadam se da ću se ponekad pojaviti. Hvala vam što ste mi dozvolili da budem punopravni član i što ste me trpeli. Neka Bog obasja svakoga od vas, neka anđeli podignu svoja krila u zaštitu za vas i neka 2010. bude bolja godina od 2009. za sve nas. Bog blagoslovi Spazz03

 • Original engleski Prevod srpski

  Awww Spazz - I hope you manage to get the computer to your bed.  I'm guessing your not so well at the moment. 

  Please take care and I hope your new year is the best it can be.

  blue

  Avvv Spazz - Nadam se da ćete uspeti da odnesete računar u krevet. Pretpostavljam da ti trenutno nije tako dobro.

  Molim vas, čuvajte se i nadam se da je vaša nova godina najbolja što može biti.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  I want to wish my LCB family Happy New Year! I've heard that this year will bring us some sudden changes...I wish you all only good changes! More luck, more smiles, health, love, passion...  :-* kiss kiss kiss kiss kiss

  Želim da poželim svojoj LCB porodici srećnu Novu godinu! Čuo sam da će nam ova godina doneti nagle promene... Želim vam svima samo dobre promene! Više sreće, više osmeha, zdravlja, ljubavi, strasti... :-* kisskisskisskisskiss

 • Original engleski Prevod srpski

  To my wonderful LCB family...... smiley smiley smiley smiley  My Wish for You in 2010

  May peace break into your home and may thieves come to steal your debts..
  May the pockets of your jeans become a magnet for $100 bills.
  May love stick to your face like Vaseline and may laughter assault your lips!
  May happiness slap you across the face and may your tears be that of joy
  May the problems you had, forget your home address!
  In simple words .............
  May 2010 be the best year
  of your life!!!


                                Happy New Year Gang...
                                              PMM

  Za moju divnu LCB porodicu...... smileysmileysmileysmiley  Moja želja za tebe u 2010

  Neka mir provali u vaš dom i neka dođu lopovi da vam ukradu dugove..
  Neka džepovi vaših farmerki postanu magnet za novčanice od 100 dolara.
  Neka se ljubav zalepi za vaše lice kao vazelin i neka vam smeh napadne usne!
  Neka te sreća udari po licu i neka tvoje suze budu radosne
  Neka problemi koje ste imali, zaboravite kućnu adresu!
  Jednostavnim rečima .............
  Neka 2010. bude najbolja godina
  svog života!!!


  Srećna Nova godina bando...
  PMM
 • Original engleski Prevod srpski
  A brand new year!
  A clean slate on which to write our hopes and dreams.

  This year:

  Less time and energy on things,
  More time and energy on people.
  All of life’s best rewards,
  deepest and finest feelings,
  greatest satisfactions,
  Come from people...........
  People like you.

  Happy New Year!

  Lips
  Potpuno nova godina!
  Čista ploča na kojoj ćemo pisati naše nade i snove.

  Ove godine:

  Manje vremena i energije na stvari,
  Više vremena i energije za ljude.
  Sve najbolje životne nagrade,
  najdublja i najfinija osećanja,
  najveće zadovoljstvo,
  Dolazi od ljudi.........
  Ljudi poput tebe.

  Srećna Nova godina!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski
  Wishing everyone a HAPPY and SAFE New Year!!!

  "As you go through your week, month, and even New Year, recognize the people who have packed your parachute and enabled you to get where you are today!"  Svima želim SREĆNU i BEZBEDNU Novu godinu!!!

  „Dok prolazite kroz nedelju, mesec, pa čak i Novu godinu, prepoznajte ljude koji su spakovali vaš padobran i omogućili vam da stignete tamo gde ste danas!“ • Original engleski Prevod srpski


  HAPPY NEW YEAR EVERY ONE.

  I WOULD LIKE TO THANK YOU ALL AS THIS IS THE BEST PLACE ON MY PC.

  PS i know i should be posting this somewhere Else,but this is my last bad thing for 2009. cheesy cheesy tongue tongue tongue

  HAVE A GREAT NIGHT AND TALK TO YOU ALL IN 2010. FROM MY COUNTRY ONLY 3 HOURS TO GO.


  SREĆNA NOVA GODINA SVIMA.

  HTELA BI VAM SVIMA DA SE ZAHVALJUJEM POŠTO JE OVO NAJBOLJE MESTO NA MOOM RAČUNARU.

  PS Znam da bi ovo trebalo da objavim negde drugde, ali ovo je moja poslednja loša stvar za 2009. cheesycheesytonguetonguetongue

  PRILIČNO VEĆI I PRIČAMO SA SVIMA U 2010. OD MOJE ZEMLJE JOŠ SAMO 3 SATA.

 • Original engleski Prevod srpski

  TO THE WONDERFUL STAFF AND FAMILY AT LCB, THANKS FOR A WONDERFUL 2009!

  My Wish for You in 2010

  May peace break into your home and may thieves come to steal your debts.  May the pockets of your jeans become a magnet for $100 bills.

   

  May love stick to your face like Vaseline and may laughter assault your lips!  May happiness slap you across the face and may your tears be that of joy  May the problems you had, forget your home address!  In simple words ............  May 2010 be the best year of your life!!
   


  Happy New Year!  From:  dazzlingdebra aka debra825


  DIVNOM OSOBLJU I PORODICI U LCB-u, HVALA NA DIVNOJ 2009.!

  Moja želja za tebe u 2010

  Neka mir provali u vaš dom i neka dođu lopovi da vam ukradu dugove.  Neka džepovi vaših farmerki postanu magnet za novčanice od 100 dolara.  Neka se ljubav zalepi za vaše lice kao vazelin i neka vam smeh napadne usne!  Neka te sreća udari po licu i neka tvoje suze budu radosne  Neka problemi koje ste imali, zaboravite kućnu adresu!  Jednostavnim rečima ............  Neka vam 2010. bude najbolja godina u životu!!  Srećna Nova godina!  Od: dazzlingdebra aka debra825


 • Original engleski Prevod srpski

  Hey debra.

  What happened to your original LCB name?  Did you accidentally delete it?

  Nice wishes - Happy New Year to you too.

  blue

  Hej debra.

  Šta se desilo sa vašim originalnim LCB imenom? Da li ste ga slučajno izbrisali?

  Lepe želje - Srećna Nova godina i tebi.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  A HAPPY NEW YEAR to all here at LCB and more to come!!!!!

  SREĆNA NOVA GODINA svima ovde u LCB i još mnogo toga!!!!!

 • Original engleski Prevod srpski
  It is a the year 2010 in Serbia...............................HAPPY NEW YEAR ZUGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  U Srbiji je 2010. godina...............................SREĆNA NOVA GODINA ŽUGA!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Original engleski Prevod srpski

  .....and a happy New Year to everyone.

  I hope your year is filled with large wins and good health.

  blue

  .....i srećna Nova godina svima.

  Nadam se da će vam godina biti ispunjena velikim pobedama i dobrim zdravljem.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski
  What happened to 2009 ? ? ? shocked

  It is now January 1st 2010!!!!!

  Wishing everyone a wonderful New Years Day!!

  May this Year be your best year!!!
  Šta se desilo sa 2009? ? ? shocked

  Sada je 1. januar 2010!!!!!

  Želim svima divan dan Nove godine!!

  Neka vam ova godina bude najbolja!!!
 • Original engleski Prevod srpski

  Happy new year to all of my lcb family------wishing you a lots of win in 2010
  lcb is the best i ever met
  thank you for let me be a member of lcb!!!!!!!!!!!!!!

  Srećna nova godina celoj mojoj lcb porodici------želim vam puno pobeda u 2010.
  lcb je najbolji koga sam ikada sreo
  hvala što ste mi dozvolili da budem član lcb!!!!!!!!!!!!!!!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
113

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita