Najsramniji trenutak

14,800
pregleda
58
odgovora
Poslednja objava postavila pre 12 godina Lipstick
Imagin.ation
 • Započeto
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • EmirBet kazino - Misteri Drop Promocija važi: 29. april 2024. 00:01 (CET). - 29. septembar 2024. 23:59 (CET). Nagradni fond: 5.000.000 € Primenljive igre: Vazdan Games Kako učestvovati: - Ako...

  Pročitajte

  EmirBet Casino turniri

  5 393
  pre 2 meseca
 • BluVegas Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo novi igrači! Igrači iz Nemačke su dobrodošli! 200% do €/$200 + 50 besplatnih okretaja na Book of Dead Kako da dobijem bonus: Igrači se...

  Pročitajte
 • Lutrija zaista zauzima posebno mesto u našim srcima i društvima. To je spoj nade, šanse i zajedničkog sna o boljoj budućnosti koji okuplja ljude. Jednostavnost igre, zajedno sa mogućnostima...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Again with my daughter.. shes 19 now btw..

  She got a call for a job she applied to and wanted that job really badly..
  He called, and asked her.. Can you be here in 20 minutes and we can conduct
  an interview, your application looks very promising..
  Okay she was running around all excited, MOM i got an INTERVIEW.. get dressed mom
  lets go, her having to get dressed also in a hurry.. She found a pair of pants, worn the night before still clean, she slipped them on, out on a nice top, in the car put a little make-up on, she looked really nice..

  On the way she said Mom.. theres some kind of lump or something in the leg
  of my pants she couldn't figure out what it was, thinking it was just the pants
  someway twisted, anyways being so excited she didn't worry about it...

  We arrived i parked, and she went inside, sat a moment and within a few minutes
  the gentleman came out, she stood up.. walked over to the man to shake his hand
  and as she did.. her thong flew out the bottom of her pants leg..on the floor right
  in front of him.. imagine his face.. thinking ..umm.. do i have that effect on woman..
  umm.. her face in so much embarressment.. trying to explain.. how the heck it got there..the interview, neither could keep a straight face, speechless, and her so timidly
  in such embarressment, this just doesn't happen everyday
  both trying to hold in laughter.. she embarressingly asked.. could we do this another time.. he told her no.. no need you are hired...you simply made my day..

  Her walking to the car with her thong in her hand.. smiling, explained what happen
  i couldn't even drive!

  Okay everyone i know you got some most embarressing moments!?


  Opet sa mojom ćerkom.. btv ima 19 godina..

  Dobila je poziv za posao na koji se prijavila i jako je želela taj posao.
  Zvao je i pitao je.. Možeš li biti ovde za 20 minuta i možemo da sprovedemo
  intervju, vaša prijava izgleda veoma obećavajuće..
  Dobro, trčala je sva uzbuđena, MAMA, dobio sam INTERVJU.. obuci se mama
  pušta, mora i ona da se oblači u žurbi.. Našla je pantalone, nošene preksinoć, još čiste, obukla ih je, na lep top, u autu se malo našminkala, izgledala je stvarno lepo..

  Usput je rekla mama.. ima nekakva kvržica ili nešto u nozi
  od mojih pantalona nije mogla da shvati šta je to, misleći da su to samo pantalone
  nekako uvrnuta, ionako je bila toliko uzbuđena da nije brinula o tome...

  Stigli smo i parkirao sam se, a ona je ušla unutra, sedela za trenutak i za nekoliko minuta
  gospodin je izašao, ona je ustala.. prišao čoveku da se rukuje
  i kao što je to učinila.. njene tange su izletele donji deo njene nogavice..na podu desno
  pred njim.. zamisli njegovo lice.. razmišlja ..hm.. da li ja tako delujem na ženu..
  hm.. njeno lice u tolikoj neprijatnosti.. pokušava da objasni.. kako je dođavola dospelo tamo.. intervju, ni jedno ni drugo nije moglo da zadrži pravo lice, bez reči, a ona tako bojažljiva
  u takvoj neprijatnosti, ovo se jednostavno ne dešava svaki dan
  oboje pokušavaju da se zadrže od smeha.. ona je neprijatno pitala.. možemo li ovo da uradimo drugi put.. rekao joj je ne.. nema potrebe da si angažovana... jednostavno si mi ulepšala dan..

  Ona je hodala do auta sa tangama u ruci.. smeškajući se, objasnila je šta se dogodilo
  nisam mogao ni da vozim!

  U redu svi koje znam, imate neke najsramotnije trenutke!?


 • Original engleski Prevod srpski

  while i was on a date i pee'd in my pants - 'nuf said.

  dok sam bio na spoju piškio sam u pantalone - rekao je 'nuf.

 • Original engleski Prevod srpski

  Bahahahahahahaaaaaaaaaaaa

  AaaaaAAAaAAah ahahahahahahaaaa.. OMG!

  i'm flatlined ________________________________ ahahahaa

  HELP! LMAO

  Bahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  AaaaaAAAAAAah ahahahahahahaaaa.. OMG!

  ja sam spljošten ________________________________ ahahahaa

  POMOĆ! LMAO

 • Original engleski Prevod srpski

  i'm sorry soda69.. that could be very tramatizing on a date..
  I feel bad for you.. really looool
  Hopefully things turned out alright.. lol

  It was i opened this post up, read your post.. i didn't expect that!!!!

  izvini soda69.. to bi moglo biti veoma tramatizirajuće na sastanku..
  Žao mi je zbog tebe.. stvarno looool
  Nadam se da su stvari ispale u redu.. lol

  Ja sam otvorio ovaj post, pročitao sam tvoj post.. nisam to očekivao!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  while i was on a date i pee'd in my pants - 'nuf said.
  Lmaoooo Soda Soda Soda...your drinking a wee to much!

  dok sam bio na spoju piškio sam u pantalone - rekao je nuf.
  Lmaoooo Soda Soda Soda... pijete malo previše!
 • Original engleski Prevod srpski

  I have so many embarrassing moments....unfortunately alot of them i can't dare even repeat!

  One that stands out in my mind was when i was about 19 yrs old. I was dating this guy...he pulls up in front of my house at the end of our date. Feeling a bit romantic...he drives away for a more secluded spot!

  A few blocks from my house was a secluded row of factories. We get lost in some heavy kissing (nothing more...i know what ya'll are thinking)! He has got me leaned back in the seat and the fireworks are sparking!

  All of a sudden a bright light shines in our faces....its a cop....not just any cop but one of my father's best friends! He takes one look at me and i don't know who's face was redder! He mumbles under his breath...."this is not lovers lane". I was in a panic he would tell my father....and i was certain he thought something more was happening than just kissing!

  Til this day.......i can not look that cop in the face. When he would come to our house for a visit...he would give me that look....i would bow my head and couldn't even look him in the eye! A couple years later i was in a restaurant having dinner....when across the room i spot him. Sitting cozy with a blonde.....his wife is brunette. He looked at me...i looked at him with the spot light in my eyes.

  I kept his secret safe......after all he kept mine safe as well!

  Lips

  Imam toliko neprijatnih trenutaka....nažalost, mnogo njih da se ne usuđujem ni da ponovim!

  Jedna koja mi je ostala u glavi bila je kada sam imao oko 19 godina. Izlazila sam sa ovim tipom...on se pojavi ispred moje kuće na kraju našeg sastanka. Osećajući se pomalo romantično...on se odveze na osamljenije mesto!

  Nekoliko blokova od moje kuće nalazio se zabačeni red fabrika. Gubimo se u nekom teškom poljupcu (ništa više...znam šta ćete misliti)! Naterao me je da se naslonim na sedište i vatromet blista!

  Odjednom blistavo svetlo sija u naša lica....to je policajac....ne bilo koji policajac već jedan od najboljih prijatelja mog oca! Baci me jednim pogledom i ne znam čije je lice bilo crvenije! Promrmlja ispod glasa..."ovo nije put za ljubavnike". Bio sam u panici da će reći mom ocu....i bio sam siguran da misli da se dešava nešto više od ljubljenja!

  Do danas.......ne mogu da pogledam tog policajca u lice. Kad bi došao kod nas u posetu... tako bi me pogledao... ja bih pognuo glavu i nisam mogao ni da ga pogledam u oči! Nekoliko godina kasnije bio sam u restoranu na večeri.... kada sam ga preko puta video. Udobno sedi sa plavušom.....njegova žena je brineta. Pogledao me je... ja sam ga gledao sa svetlom tačke u očima.

  Čuvao sam njegovu tajnu......na kraju krajeva, on je čuvao i moju!

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski

  Imagination,
  I am filing that "thong trick" of your daughters away for my next interview...

  I hope it is as effective for Me as it was for her.  mašta,
  Odnosim taj "trik sa tangama" vaših ćerki za moj sledeći intervju...

  Nadam se da je efikasan za mene kao što je bio za nju. • Original engleski Prevod srpski

  OMG..Jimbeaux, I know!!  I am having such a hard time getting a job, 1st time in my life..maybe I can use that one!! cheesy

  OMG..Jimbeauk, znam!! Tako mi je teško da dobijem posao, prvi put u životu..možda mi to može koristiti!! cheesy

 • Original engleski Prevod srpski
  You guys CRACK ME UP!!!!!
  Vi momci, CRACK ME UP!!!!!
 • Original engleski Prevod srpski

  Imagination,
  I am filing that "thong trick" of your daughters away for my next interview...

  I hope it is as effective for Me as it was for her.


  Only if you hold it up and look at the manager and say


  "Trophy"

  mašta,
  Odnosim taj "trik sa tangama" vaših ćerki za moj sledeći intervju...

  Nadam se da je efikasan za mene kao što je bio za nju.


  Samo ako ga držite i pogledate menadžera i kažete


  "Trofej"
 • Original engleski Prevod srpski

  Ok, I have quite a few myself...none to the calibre of the thong story, but this is one of my favorites, that still makes me cringe everytime I eat shrimp.

  It was my school days...I was dating this kid for a little bit.  We used to drink a lot together, that's what we all did back then.  One day he wanted me to go meet his parents for dinner... We drank a lot this day grin

  So here we are fancy shancy dinner table, whole family..Scott, and Me were half in the bag, but hiding it pretty well. So far so good. 

  We were having baked stuffed shrimp for dinner. and wine...great! More alcohol!
  So we were eating, chit chat, blah, blah, blah..alcohols working, still ok.

  Then I am trying to eat these things...never had them before, I am like what the hell, how can they eat this crap??? Well, I'll just wash it down with the wine.

  Then dinner is over, and Scott looks at my plate and yells (because he is half in the bag now) DEB!!! WHAT DID YOU DO WITH YOUR TAILS???

  I look around real quick..there are like six plates all full of those freaken hard plastic things I chewed and chewed and chewed and chewed...

  I elbowed him so hard, and whispered, shut up!!!!  He yelled, WHAAAATTTTT!!!
  WHERE ARE YOUR TAILS???? I'm like shut the hell up...
  I ate them...He's laughing and yelling LOUDER now!!  YOU ATE THEM???!!!

  Now everyone is looking at me and my EMPTY plate, and LAUGHING, and LAUGHING!!
  I wanted to crawl under the table...I wanted to KILL him first.

  I never ate those freaken things before...I just wanted to DIE!!!  :-\

  I love shrimp now, and to this day...everyone still asks me if I want any tails with mine!  smiley

  Ok, i ja ih imam poprilično...nema u kalibru priče o tangama, ali ovo je jedan od mojih omiljenih, zbog kojeg se i dalje naježim svaki put kada jedem škampe.

  To su bili moji školski dani... malo sam izlazila sa ovim klincem. Zajedno smo mnogo pili, to smo svi tada radili. Jednog dana je želeo da se nađem sa njegovim roditeljima na večeri... Mnogo smo pili ovog dana grin

  Evo nas otmenog stola za večeru, cela porodica... Skot i ja smo bili pola u torbi, ali smo to prilično dobro sakrili. Zasada je dobro.

  Večerali smo pečene punjene škampe. i vino... odlično! Više alkohola!
  Pa smo jeli, ćaskali, bla, bla, bla..alkoholi su radili, i dalje ok.

  Onda pokušavam da jedem ove stvari...nikad ih nisam jeo, ja sam kao šta dođavola, kako mogu da jedu ovo sranje??? Pa, samo ću to popiti vinom.

  Onda je večera gotova, a Skot gleda u moj tanjir i viče (jer je sada pola u torbi) DEB!!! ŠTA SI URADIO SA REPOVIMA???

  Brzo pogledam okolo..ima šest tanjira punih onih jebeno tvrdih plastičnih stvari koje sam žvakao i žvakao i žvakao i žvakao...

  Toliko sam ga udario laktom, i šapnuo, ćuti!!!! Vikao je, VHAAAATTTTT!!!
  GDE TI SU REPOVI???? Kao da ćutiš dođavola...
  Pojeo sam ih...Smeje se i viče GLASNIJE!! POJELA SI IH???!!!

  Sad svi gledaju u mene i moj PRAZNI tanjir, i SMEJU SE, i SMEJU SE!!
  Hteo sam da se zavučem ispod stola... hteo sam prvo da ga UBIJEM.

  Nikada ranije nisam jeo te nakaradne stvari...Samo sam hteo da UMEM!!! :-\

  Sada volim škampe, i dan-danas...svi me još uvek pitaju da li želim repove sa svojim! smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh Nal::
      That is halarious.  cheesy cheesy cheesy
            Big laughs.....

  Oh Nal::
  To je smešno. cheesycheesycheesy
  Veliki smeh.....

 • Original engleski Prevod srpski

  NAAAALLLLLL WHERE ARE YOUR TAILS???????
  YOU ATE THEM?????... LMAOOOOOOOOO

  Nal.. i'm dieing over here that is the funniest thing i've heard OMGGGGG
  and i can just imagine the faces people are making!

  NAAAALLLLLL GDE SU VAM REPOVI???????
  POJELA SI IH?????... LMAOOOOOOOOO

  Nal.. umirem ovde to je najsmešnija stvar koju sam čuo OMGGGGG
  i mogu samo da zamislim lica koja ljudi prave!

 • Original engleski Prevod srpski

  Pam..I haven't told anyone that story in 30 years..I still get made fun of from it!! cheesy cheesy

  But it still does make me laugh too when I  see a shrimp tail..I ate about 8 of them..man that was BAD!!!!!!!!!  Thank God I was drinking!!!!

  Pam..Nisam nikome pričao tu priču 30 godina..I dalje me ismevaju iz toga!! cheesycheesy

  Ali i dalje me zasmejava kada vidim rep škampa..pojeo sam ih oko 8..čovek koji je bio LOŠ!!!!!!!! Hvala Bogu da sam pio!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  NAAAALLLLLL WHERE ARE YOUR TAILS???????
  YOU ATE THEM?????... LMAOOOOOOOOO

  Nal.. i'm dieing over here that is the funniest thing i've heard OMGGGGG
  and i can just imagine the faces people are making!


  you just got me laughing again!!  I swore I would never tell anyone, but the few that know have been teasing me so long, it's like a funny sitcom.
  When I eat a shrimp now, I take a bite near the end, so I remember what it was like, just to feel the texture, and I am like what an IDIOT!!! then I start laughing..I don't know what I like best about shrimp now, the taste, or the memory!

  NAAAALLLLLL GDE SU VAM REPOVI???????
  POJELA SI IH?????... LMAOOOOOOOOO

  Nal.. umirem ovde to je najsmešnija stvar koju sam čuo OMGGGGG
  i mogu samo da zamislim lica koja ljudi prave!


  opet si me nasmejao!! Zakleo sam se da to nikada nikome neću reći, ali nekolicina koji me znaju zadirkivali su me toliko dugo, da je to kao smešna serija.
  Kad sad pojedem škampe, zagrizem pred kraj, pa se setim kako je bilo, samo da osetim teksturu, a ja sam kakav IDIOT!!! onda počinjem da se smejem..Ne znam šta mi se sada najviše sviđa kod škampa, ukus ili pamćenje!
 • Original engleski Prevod srpski
  LMAO!!!!!!!! I humiliate myself enough, I am not gonna share them with you guys (even though I do love ya all) to laugh at myself all over again!!!! hehe
  LMAO!!!!!!!! Dovoljno se ponižavam, neću da ih delim sa vama (iako vas sve volim) da se smejem sebi iznova!!!! hehe
 • Original engleski Prevod srpski

  oh come on shell!!  I can just imagine so of the sh*t you pulled!!

  you are worse than me!!  grin

  (you freaken weenie)!!!  grin grin grin

  oh hajde školjke!! Mogu samo da zamislim sranje koje si napravio!!

  ti si gori od mene!! grin

  (ti freaken veenie)!!! gringringrin

 • Original engleski Prevod srpski
  LOL!!!!!!  I am not into public humiliation, of myself anyway!!!! laugh_out_loud
  LOL!!!!!! Nisam u javnom poniženju, ionako sebe!!!! laugh_out_loud
 • Original engleski Prevod srpski

  I think I surpassed all the humiliation that could possibly damage my psyche in my drinking years...it's all gravy now grin

  Mislim da sam nadmašio sva poniženja koja bi mogla da mi naškode psihu u godinama koje sam pila...sada je sve u sosu grin

 • Original engleski Prevod srpski

  Nal Nal Nal

  My little oceanside cutie knows now I'm sure!!! I'm surprised you didn't get up and show him your tail and say....kiss my a**!!!!!!!!!

  Your innocents was adoreable!

  Lips


  Nal Nal Nal

  Moja mala slatkica sa okeana sada zna da sam siguran!!! Čudi me što nisi ustao i pokazao mu svoj rep i rekao....poljubi me u kurac!!!!!!!!!

  Tvoji nevini su bili divni!

  Usne


 • Original engleski Prevod srpski

  oh yeah..that's about as innocent as i ever was grin

  o da..to je otprilike nevino kao što sam ikada bio grin

 • Original engleski Prevod srpski

  I think I surpassed all the humiliation that could possibly damage my psyche in my drinking years...it's all gravy now grin


  EXACTLY!!!!  THAT'S WHERE 99% OF MY EMBARRASSING MOMENTS CAME FROM, THE GREAT THING IS WE NEVER REMEMBER WHEN WE DO CRAZY CHIT WHEN WE ARE DRUNK, SO WE CAN STILL DENY IT!! HEHE

  Mislim da sam nadmašio sva poniženja koja bi mogla da mi naškode psihu u godinama koje sam pila...sada je sve u sosu grin


  BAŠ TAKO!!!! OD TADA JE POTEklo 99% MOJIH SRAMOTNIH TRENUTKA, ODLIČNA STVAR JE ŠTO SE NIKAD NE SEĆAMO KADA RADIMO LUDO ČITANJE KAD SMO PIJANI, DA TO JOŠ MOŽEMO DA DA PORIČEMO!! HEHE
 • Original engleski Prevod srpski

  I couldn't sleep, every time i closed my eyes, i had this image
  of her chewing shrimp tails, and another with him yelling
  "what did you do with your tails?".. and i would just bust out laughing
  I need a drink now!

  Nisam mogao da spavam, svaki put kada bih zatvorio oči, imao sam ovu sliku
  od njenih žvakaćih repova škampa, a druga sa njim kako viče
  "šta si uradio sa svojim repovima?".. a ja bih samo prasnuo od smeha
  Treba mi piće sada!

 • Original engleski Prevod srpski
  LOL!!! Me too girl and it ain't even NOON yet!!! hehe
  LOL!!! I ja devojko a još nije ni PODNE!!! hehe
 • Original engleski Prevod srpski

  hey nal, don't feel bad for eating the tails on the shrimp....my mother is from vietnam and when she eats shrimp, she eats the whole thing...i mean the tail, shell, head and legs....ALL OF IT! And according to her that's normal.....oh and for the record i to will eat it like that once in a blue moon depending on how it's cooked....but not very often.......while i'm on the subject of gross eats....she also eats duck eggs......with real dead baby ducks inside........PUKE..........that i don't even consider trying, well i take that back, i did ask to taste it when i was about 7, but as soon as she put the spoon into the ducks head and got me a spoonful of baby duck brains i threw up in my mouth and ran away crying!!!!!!

  hej na kraju, nemoj da se osećaš loše što jedeš repove na škampima....moja majka je iz Vijetnama i kada jede škampe, pojede sve...mislim na rep, školjku, glavu i noge.. ..SVE TO! I po njoj je to normalno.....o i za zapisnik ja ću ga jesti tako jednom u plavi mesec u zavisnosti od toga kako se kuva....ali ne baš često.......dok ja Ja sam na temu grube hrane....ona takođe jede pačja jaja......sa pravim mrtvim patkicama unutra........PUKE..........da ja ne razmišljaj ni o pokušaju, pa povlačim to, tražio sam da ga probam kada sam imao oko 7 godina, ali čim je stavila kašiku u glavu patke i donela mi kašiku mozga bebe patke, povratio sam moja usta i pobegao plačući!!!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  I couldn't sleep, every time i closed my eyes, i had this image
  of her chewing shrimp tails, and another with him yelling
  "what did you do with your tails?".. and i would just bust out laughing
  I need a drink now!


  zip it zippy...you have me laughing so bad again, i am going to pee my pants..

  Nisam mogao da spavam, svaki put kada bih zatvorio oči, imao sam ovu sliku
  od njenih žvakaćih repova škampa, a druga sa njim kako viče
  "šta si uradio sa svojim repovima?".. a ja bih samo prasnuo od smeha
  Treba mi piće sada!


  zip it zippi...opet me tako gadno smeješ da ću da piškim u pantalone..
 • Original engleski Prevod srpski

  hey nal, don't feel bad for eating the tails on the shrimp....my mother is from vietnam and when she eats shrimp, she eats the whole thing...i mean the tail, shell, head and legs....ALL OF IT! And according to her that's normal.....oh and for the record i to will eat it like that once in a blue moon depending on how it's cooked....but not very often.......while i'm on the subject of gross eats....she also eats duck eggs......with real dead baby ducks inside........PUKE..........that i don't even consider trying, well i take that back, i did ask to taste it when i was about 7, but as soon as she put the spoon into the ducks head and got me a spoonful of baby duck brains i threw up in my mouth and ran away crying!!!!!!


  satan..i am way beyond feeling bad!  grin grin grin i have drank to much...seen to much..ate to much tail..hahahaha grin grin grin

  but really...mine was BAKED STUFFED!!!!  i bet your moms was boiled.  mine was like PLASTIC!
  But duck brains..yuk!

  hej na kraju, nemoj da se osećaš loše što jedeš repove na škampima....moja majka je iz Vijetnama i kada jede škampe, pojede sve...mislim na rep, školjku, glavu i noge.. ..SVE TO! I po njoj je to normalno.....o i za zapisnik ja ću ga jesti tako jednom u plavi mesec u zavisnosti od toga kako se kuva....ali ne baš često.......dok ja Ja sam na temu grube hrane....ona takođe jede pačja jaja......sa pravim mrtvim patkicama unutra........PUKE..........da ja ne razmišljaj ni o pokušaju, pa povlačim to, tražio sam da ga probam kada sam imao oko 7 godina, ali čim je stavila kašiku u glavu patke i donela mi kašiku mozga bebe patke, povratio sam moja usta i pobegao plačući!!!!!!


  satana..ja sam daleko od toga da se osećam loše! gringringrin popio sam previše...vidio previše..pojeo puno repa..hahahaha gringringrin

  ali stvarno...moja je bila PEČENA PUNJENA!!!! Kladim se da je tvoja mama bila kuvana. moj je bio kao PLASTIKA!
  Ali pačji mozak..juk!
 • Original engleski Prevod srpski

  LMAO @ "ATE TO MUCH TAIL...."

  LMAO @ "JEO PREMNOGO REPA...."

 • Original engleski Prevod srpski

  hehehe..i was seeing if anyone was awake!  grin

  hehehe..gledao sam da li je neko budan! grin

 • Original engleski Prevod srpski

      Okay, I got a funny story that qualifies as embarrassing....

  One day I am talking to my sister on the phone...The call waiting beeps in so I click over..."Hello?"  "Good Morning...I'd like you to know that the warranty on your vehicle has expired." (I drive a 10 year old car and it hasn't been under warrenty for many moons)
          I explain this to the woman, and she proceeds to go on that I can still get a warranty on my vehicle regardless of the age of my car.  I explain to her I am not interested but she continues. " What type of car do you own Ma'am?"  I am still trying to be nice at this point to her, and all the while my Sister is still on hold on the other line. After going back and forth with the woman about me not being interested, I finally realized the only way I was going to get this woman off the phone was to simply hang up on her. 
            "Thank you but no thank you!!"
      I click the button to get back to my sister....
  Unknown to me my Sister had already hung up so when I clicked the button all it did was leave me connected to the woman trying to sell me a car warranty.
   
          "Da** telemarketers!!" I say flustered.
      I am thinking I am talking to my Sister, when all along it is still the telmarketer.
            "Excuse me?" she says

  When I realize what has happened and that I am still on the phone with the telemarketer, and not my Sister who was the person I thought I was talking  to I was just a we bit embarrassed to say the least.
          After my initial shock was over I said "Oh sorry, I thought I was talking to someone else."
            She called  me a name I can't repeat here, HAHAHAH, and then she loudly hung up on me.
                      I suppose that was more than fair.......

        This memory still makes me laugh. cheesy

  Lesson: When using call waiting, make sure you know which line your talking to before you open your mouth.
           

           

  U redu, imam smešnu priču koja se kvalifikuje kao sramotna...

  Jednog dana razgovaram sa sestrom telefonom...Poziv na čekanju se oglasi pa kliknem preko..."Halo?" „Dobro jutro...Želeo bih da znate da je garancija na vaše vozilo istekla.“ (Vozim auto star 10 godina i nije bio pod garancijom mnogo meseci)
  Objasnim ovo ženi, a ona nastavi da i dalje mogu dobiti garanciju na svoje vozilo bez obzira na starost mog automobila. Objašnjavam joj da me ne zanima, ali ona nastavlja. "Koju vrstu automobila posedujete gospođo?" U ovom trenutku još uvek pokušavam da budem ljubazan prema njoj, a sve dok je moja sestra još uvek na čekanju na drugoj liniji. Nakon što sam išao napred-nazad sa ženom o tome da nisam zainteresovan, konačno sam shvatio da je jedini način na koji ću ovu ženu skinuti sa telefona jeste da jednostavno spustim slušalicu.
  "Hvala, ali ne hvala!!"
  Kliknem na dugme da se vratim svojoj sestri...
  Za mene nepoznata moja sestra je već prekinula vezu, tako da kada sam kliknuo na dugme, sve što je uradilo je da me ostavi povezano sa ženom koja je pokušavala da mi proda garanciju za auto.

  "Prokleti telemarketeri!!" Kažem uznemiren.
  Mislim da razgovaram sa svojom sestrom, dok je sve vreme još uvek telmarketer.
  "Izvinite?" ona kaže

  Kada sam shvatio šta se dogodilo i da još uvek razgovaram sa telemarketerom, a ne sa svojom sestrom koja je bila osoba sa kojom sam mislio da razgovaram, u najmanju ruku mi je bilo malo neprijatno.
  Nakon što je moj početni šok prošao, rekao sam „Oh, izvini, mislio sam da razgovaram sa nekim drugim“.
  Nazvala me imenom koje ne mogu da ponovim ovde, HAHAHAH, a onda mi je glasno spustila slušalicu.
  Pretpostavljam da je to bilo više nego pošteno........

  Ovo sećanje me još uvek zasmejava. cheesy

  Lekcija: Kada koristite poziv na čekanju, uverite se da znate na koju liniju razgovarate pre nego što otvorite usta.


 • Original engleski Prevod srpski

  Dont be too embarrassed on the call Pmm. The "Car Warranty" tele market thing is a scam of the nth degree. There are currently about 11 lawsuits brought by various states regarding not only their calling practices, ignoring do not call listings etc, but their "offer" in itself is also fraudulant and costly.

  While I was in NYC I used to recieve a call about three times a week on my company cell phone... after the first two, where they refused to tell me which vehicle they were discussing
  (Your vehicles warranty is about to expire.

  "Which one?"

  We do not have that information.

  "then how do you know it is set to expire?"

  Our records indicate your vehicle's registration is about to expire.

  "Yes ma'am you said that, to which I asked which vehicle as I have 11 on the road at this time... so if you have a record there, it should say which of my vehicles it is regarding".

  We do not have that information at this time.)

  Trust me when I say I have used my own unprintable words to inform them to stop bothering me.

  Nemoj da se stidiš zbog poziva Pmm. Telemarket stvar "Garancija automobila" je prevara n-tog stepena. Trenutno postoji oko 11 tužbi koje su pokrenule različite države ne samo u vezi sa njihovim praksama pozivanja, ignorisanjem popisa ne pozivanja itd., već je i njihova „ponuda“ sama po sebi takođe lažna i skupa.

  Dok sam bio u Njujorku, dobijao sam poziv otprilike tri puta nedeljno na mobilni telefon moje kompanije... posle prva dva, gde su odbili da mi kažu o kom vozilu razgovaraju
  (Garancija na vaša vozila uskoro ističe.

  "Koji?"

  Mi nemamo tu informaciju.

  "kako onda znaš da će isteći?"

  Naša evidencija pokazuje da registracija vašeg vozila uskoro ističe.

  „Da, gospođo, to ste rekli, na šta sam ja pitao koje vozilo, pošto imam 11 u ovom trenutku na putu... pa ako imate tamo evidenciju, neka piše o kom od mojih vozila se radi“.

  Trenutno nemamo te informacije.)

  Verujte mi kada kažem da sam koristio sopstvene reči koje se ne mogu ispisati da ih obavestim da prestanu da me gnjave.

 • Original engleski Prevod srpski

  WOW...Jim.......11 vehicles.....what in the world do you do with them all!!!!!!!

  VOV...Jim.......11 vozila.....šta za ime sveta radiš sa svima njima!!!!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Satansmuff,

  At the time I was running a Non-Profit agency that was providing energy afforibility solutions to low income housing. We had our own field crews that did everything from blowing in insulation,, installing windows, Air Sealing, roofing, as well as a team of auditors to design and replace heating cooling systems, design electric reduction strategies and a construction management component to oversee the implementation of the work.

  This is known as The Weatherization Assistance program and it is a key component in Obamas new stimulus package. The program is available in all 50 states and I can say, from personal experience, that it is truly one place that your tax money is being spent wisely and with oversite to assure that every penny spent has a direct Savings attached to it.

  Definitely worthwhile to look into if you own your own home, are a senior citizen or feel you qualify as a "low income person". Even if you are a renter, your building can qualify if 50% of the residents qualify and the owner approaches Weatherization.

  Satansmuff,

  U to vreme sam vodio neprofitnu agenciju koja je pružala rešenja za energetsku pristupačnost za stanovanje sa niskim prihodima. Imali smo svoje terenske ekipe koje su radile sve od duvanja izolacije, postavljanja prozora, vazdušnog zaptivanja, pokrivanja krova, kao i tim revizora do projektovanja i zamene sistema za hlađenje grejanja, dizajna strategija za smanjenje električne energije i komponente upravljanja izgradnjom koja bi nadgledala sprovođenje posla.

  Ovo je poznato kao program pomoći za vremenske uslove i ključna je komponenta u Obamasovom novom paketu stimulacija. Program je dostupan u svih 50 država i mogu da kažem, iz ličnog iskustva, da je to zaista jedno mesto gde se vaš novac od poreza troši mudro i sa prekomernom lokacijom kako bi se osiguralo da svaki potrošen peni ima direktnu uštedu.

  Definitivno vredi pogledati ako posedujete sopstveni dom, ako ste stariji građanin ili smatrate da se kvalifikujete kao „osoba sa niskim primanjima“. Čak i ako ste iznajmljivač, vaša zgrada može da se kvalifikuje ako se 50% stanovnika kvalifikuje i ako vlasnik pristupi Veatherization.

 • Original engleski Prevod srpski

  oh that's so funny pam..if it was me i probably would have said something a lot worse!

  AND i would have hung up on my sister too..shes always making fun of me for not knowing how to operate my phone grin

  funny!

  o, to je tako smešno Pam..da sam ja verovatno bih rekao nešto mnogo gore!

  I ja bih prekinuo vezu sa sestrom.. ona me uvek ismijava što ne znam kako da upravljam telefonom grin

  smešno!

 • Original engleski Prevod srpski

  Hiya Members,

  I just have to share my experience with my baby girl Hazel. She love to get in mischief in the yard as much as possible. Always clearing the yard of any birds, squirrels and critters before i hit the first step outside.

  One day i was sitting on my porch in the front yard...talking on the phone. I smelled the most foul odor....looking around i see nothing. Over to the porch comes Hazel staggering like she is drunk. In a panic i hang up and she is just about keeled over!

  She got sprayed by a skunk! Omgggggg that is not a pretty site. Having never experienced this before i don't know what to do. My little pumpkin was so over taken by the smell she could hardly stand on all four legs. I immediately call the emergency vet and explain my plight. A concoction of dish soap and baking powder ..etc.. will do the job.

  I had to run to Walgreen's at 11pm at nite to find the ingredients. As i walk in thru the front door...two girls pass me...one says to the other....Yuck i smell a skunk! Omg...i begin to realize the scent rubbed off on me as i try to calm her down.

  Hurrying as fast as i can, practically running down aisles...i head for the cashier. The line behind me starts to make comments....i smell a skunk....the smell is terrible....who is it. Wanting to die right then in there, i turn to the peeps behind me and confess. I am the skunk! Explaining what happened....the peeps cracked up....as for me...i was as red as a tomato.

  Lips

  Zdravo članovi,

  Samo moram da podelim svoje iskustvo sa svojom devojčicom Hazel. Voli da se što više zafrkava u dvorištu. Uvek čistim dvorište od ptica, veverica i stvorenja pre nego što idem na prvi korak napolju.

  Jednog dana sam sedeo na mom tremu u dvorištu... pričao telefonom. Osjetio sam najodvratniji miris....gledajući okolo ne vidim ništa. Na trem dolazi Hejzel teturajući kao da je pijana. U panici spuštam slušalicu i ona je skoro pala!

  Poprskao ju je tvor! Omgggggg to nije lepa lokacija. Nikada ranije nisam iskusio ovo, ne znam šta da radim. Moja mala bundeva je bila toliko obuzeta mirisom da je jedva stajala na sve četiri noge. Odmah zovem hitnog veterinara i objašnjavam svoju nevolju. Mešavina sapuna za pranje sudova i praška za pecivo ..itd.. će obaviti posao.

  Morao sam da trčim u Valgreen's u 23:00 uveče da pronađem sastojke. Dok ulazim kroz ulazna vrata...dve devojke prolaze pored mene...jedna kaže drugoj....Juk osećam tvor! Omg... počinjem da shvatam da me je miris utrljao dok sam pokušavao da je smirim.

  Žuri što brže mogu, praktično trčeći niz prolaze... idem ka blagajni. Red iza mene počinje da komentariše....osećam tvora....miris je užasan....ko je to. Želeći da umrem baš tada unutra, okrećem se iza sebe i priznajem. Ja sam tvor! Objašnjavajući šta se desilo....popucale su pijuške....što se mene tiče...bio sam crven kao paradajz.

  Usne

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh Lips:
      That is halarious!!!! ROFL!!!

        Thanks for sharing that!!!

  o usne:
  To je smešno!!!! ROFL!!!

  Hvala što ste to podelili!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  OKay, this is embarressing, and it's something i'll never forget..

  Me and a friend went to the park, we just found a nice spot
  in the middle of the park, sat down to just kick-back..
  Now she breaks out a joint.. all happy, we light it and begin to
  enjoy that other world, laughing and talkin about what if's..
  and umm.. laughing at other people and how they look and things
  they were doing, we got into a laughin fit.. one of those fits
  where if you just look at each other laughing, you laugh harder
  can't even catch your breath..
  Well at that moment, i had to use the potty.. and it was so bad
  that kind were it's so bad that you have to stick your hand down
  there and hold it and try and make it, i'm thinking, i'm not stickin my hand
  down there in the middle of this park people will definetly
  think something of me, and oh my god the potty was waaaay over there..
  Barely able to stand up as i did, i begin to walk over to the potty, determined to not stick my hand down there, i crossed my legs and
  began doing this crossed legs-bent over type hop to the restroom..
  My friend is yelling, VIV stop it, and she's laughin at me, saying Viv stop it
  you're embarressing me, and i'm trying to still hold this in without the
  hand of relief because i didn't want to embarress myself, and time just seemed to be going ooooh so slow, all of a sudden
  she yells, VIV OOOOOOO YOU LOOK FUNNY!!.. and the image of
  how i must have looked flashed into my high mind, this retarded gotta go  real bad restroom walk/run through the middle of this part with 100's
  of people around, i just dropped to the grass and wet on myself, drowned with laughter, laying there.. people asking if i need an ambulance, my friend saying no she's okay.. she looks down at me and says.. "you almost made it"
  I will from that moment on if i ever have to go that bad again..
  I will grab'n hold it, walk calmly and normally to the restroom, no wait.. i'll run!

  U redu, ovo je neprijatno, i to je nešto što nikada neću zaboraviti..

  Ja i prijatelj smo otišli u park, upravo smo našli lepo mesto
  usred parka, seo sam da se samo odbijem..
  Sada joj pukne džoint.. svi srećni, palimo ga i počinjemo
  uživajte u tom drugom svetu, smejući se i pričajući o tome šta ako je..
  i hm.. smejati se drugim ljudima i kako izgledaju i stvarima
  oni su radili, upali smo u napad smeha.. jedan od tih napada
  gde ako se samo pogledate kako se smeju, vi se smejete jače
  ne možeš ni da dođeš do daha..
  Pa u tom trenutku, morao sam da koristim lonac.. i bilo je tako loše
  te vrste da je tako loše da moraš da spustiš ruku
  tamo i drži ga i pokušaj da ga napravim, razmišljam, ne držim se za ruku
  tamo dole usred ovog parka ljudi će definitivno
  pomisli nešto na mene, i o moj bože, kafa je bila tamo..
  Jedva u stanju da se uspravim kao i ja, počeo sam da prilazim kaši, odlučan da ne stavim ruku tamo dole, prekrstio sam noge i
  počeo da radi ovaj prekrštenih nogu, savijen preko tipa, skoči do toaleta..
  Moja drugarica viče, VIV prestani, a ona mi se smeje govoreći Viv prestani
  sramotiš me, a ja još uvek pokušavam da zadržim ovo bez toga
  ruku olakšanja jer nisam želeo da se osramotim, a vreme je izgledalo kao da ide ooooo tako sporo, odjednom
  ona viče, VIV OOOOOOO IZGLEDAŠ SMEŠNO!!.. i slika od
  kako sam mora da sam izgledao bljesnulo je u mom uzvišenom umu, ovaj retardirani mora da ide jako loše u toalet, šetati/trčati kroz sredinu ovog dela sa 100-ima
  ljudi okolo, samo sam pao na travu i mokar na sebe, udavio se od smeha, ležao tamo.. ljudi pitaju da li mi treba hitna pomoć, moja drugarica kaže ne ona je dobro.. ona gleda dole u mene i kaže.. "ti skoro uspeo"
  Hoću od tog trenutka ako ikada budem morao da budem tako loš..
  Uhvatiću ga, ići ću mirno i normalno do toaleta, ne čekaj.. trčaću!

 • Original engleski Prevod srpski

  id be happy to share, but dont know with all cencor going on, might be a few XXX blips then... ill ask firt if that would be ok

  rado bih podelio, ali ne znam s obzirom na sve kritike, možda će biti nekoliko KSKSKS treptaja onda... prvo ću pitati da li bi to bilo u redu

 • Original engleski Prevod srpski

  Lol Mondobiz, i just posted MY most embaressing moment
  and kept it as clean as i could, use your Imagination..lol

  Lol Mondobiz, upravo sam objavio MOJ najsramniji trenutak
  i održavao ga što sam mogao čistim, koristi svoju maštu..lol

 • Original engleski Prevod srpski

  OKay, this is embarressing, and it's something i'll never forget..

  Me and a friend went to the park, we just found a nice spot
  in the middle of the park, sat down to just kick-back..
  Now she breaks out a joint.. all happy, we light it and begin to
  enjoy that other world, laughing and talkin about what if's..
  and umm.. laughing at other people and how they look and things
  they were doing, we got into a laughin fit.. one of those fits
  where if you just look at each other laughing, you laugh harder
  can't even catch your breath..
  Well at that moment, i had to use the potty.. and it was so bad
  that kind were it's so bad that you have to stick your hand down
  there and hold it and try and make it, i'm thinking, i'm not stickin my hand
  down there in the middle of this park people will definetly
  think something of me, and oh my god the potty was waaaay over there..
  Barely able to stand up as i did, i begin to walk over to the potty, determined to not stick my hand down there, i crossed my legs and
  began doing this crossed legs-bent over type hop to the restroom..
  My friend is yelling, VIV stop it, and she's laughin at me, saying Viv stop it
  you're embarressing me, and i'm trying to still hold this in without the
  hand of relief because i didn't want to embarress myself, and time just seemed to be going ooooh so slow, all of a sudden
  she yells, VIV OOOOOOO YOU LOOK FUNNY!!.. and the image of
  how i must have looked flashed into my high mind, this retarded gotta go  real bad restroom walk/run through the middle of this part with 100's
  of people around, i just dropped to the grass and wet on myself, drowned with laughter, laying there.. people asking if i need an ambulance, my friend saying no she's okay.. she looks down at me and says.. "you almost made it"
  I will from that moment on if i ever have to go that bad again..
  I will grab'n hold it, walk calmly and normally to the restroom, no wait.. i'll run!


  you are too funny..you almost made me go right here!! smiley

  U redu, ovo je neprijatno, i to je nešto što nikada neću zaboraviti..

  Ja i prijatelj smo otišli u park, upravo smo našli lepo mesto
  usred parka, seo sam da se samo odbijem..
  Sada joj pukne džoint.. svi srećni, palimo ga i počinjemo
  uživajte u tom drugom svetu, smejući se i pričajući o tome šta ako je..
  i hm.. smejati se drugim ljudima i kako izgledaju i stvarima
  oni su radili, upali smo u napad smeha.. jedan od tih napada
  gde ako se samo pogledate kako se smeju, vi se smejete jače
  ne možeš ni da dođeš do daha..
  Pa u tom trenutku, morao sam da koristim lonac.. i bilo je tako loše
  te vrste da je tako loše da moraš da spustiš ruku
  tamo i drži ga i pokušaj da ga napravim, razmišljam, ne držim se za ruku
  tamo dole usred ovog parka ljudi će definitivno
  pomisli nešto na mene, i o moj bože, kafa je bila tamo..
  Jedva u stanju da se uspravim kao i ja, počeo sam da prilazim kaši, odlučan da ne stavim ruku tamo dole, prekrstio sam noge i
  počeo da radi ovaj prekrštenih nogu, savijen preko tipa, skoči do toaleta..
  Moja drugarica viče, VIV prestani, a ona mi se smeje govoreći Viv prestani
  sramotiš me, a ja još uvek pokušavam da zadržim ovo bez toga
  ruku olakšanja jer nisam želeo da se osramotim, a vreme je izgledalo kao da ide ooooo tako sporo, odjednom
  ona viče, VIV OOOOOOO IZGLEDAŠ SMEŠNO!!.. i slika od
  kako sam mora da sam izgledao, bljesnulo je u mom visokom umu, ovaj retardirani mora da ide jako loše u toalet, šetati/trčati kroz sredinu ovog dela sa 100-ima
  ljudi okolo, samo sam pao na travu i mokar na sebe, udavio se od smeha, ležeći tamo.. ljudi pitaju da li mi treba hitna pomoć, moja drugarica kaže ne dobro je.. ona gleda dole u mene i kaže.. "ti skoro uspeo"
  Hoću od tog trenutka ako ikad budem morao da budem tako loš..
  Uhvatiću ga, ići ću mirno i normalno do toaleta, ne čekaj.. trčaću!


  previše si smešan.. skoro si me naterao da idem ovde!! smiley
 • Original engleski Prevod srpski

  Lol Nal... GRAB n HOLD!

  Lol Nal... GRAB n HOLD!

 • Original engleski Prevod srpski

  You crack me up..I think a few of us funny ones ought to go out drinking some night.

  I was cruising down the highway this afternoon, and thinking about you post, and started laughing...can't believe you even put that in there grin

  and I thought my eating tail was bad  grin

  Razbesneo si me..Mislim da bi nas nekoliko duhovitih trebalo da izađemo na piće neke noći.

  Krstario sam autoputem danas popodne, razmišljao o tvom postu i počeo da se smejem...ne mogu da verujem da si to uopšte stavio tamo grin

  i mislio sam da je moj rep za jelo loše grin

 • Original engleski Prevod srpski

  Well, it's the most embaressing thing to ever have happen in public
  and im telling you, you will try to do anything to not embaress yourself
  but end up doing worse then what you should of just done lmaooooo

  And to top it off.. girl i was high (no i don't do that anymore)
  The image of it just cracks me up and how i must have looked
  but being high.. i'm think ain;t no one gonna notice this lil' gangstah
  walk LOOOOL...

  Pa, to je nešto najsramnije što se ikada dogodilo u javnosti
  i kažem vam, pokušaćete da učinite sve da se ne osramotite
  ali na kraju radiš gore od onoga što bi trebalo da uradiš lmaooooo

  I kao vrhunac.. devojko, bio sam naduvan (ne, ne radim to više)
  Slika toga me jednostavno razbije i kako sam izgledala
  ali kad sam naduvan.. mislim da niko neće primetiti ovog malog gangsta
  hodaj LOO...

 • Original engleski Prevod srpski

  Taking the blame, but not purposely is another embarressing thing
  to have happen..

  I worked 3 years at a major grocery store here in vegas, i did make it to
  the front end supervisory level, which is in charge of the cashiers and front
  end area of the store, every now and then i would have to open
  a cashier lane being so busy, and we didn't like more then 3 people in
  line.

  I turned on the light, this man came running to my register, he had
  bottle of Pepto and Mylanta, and a few other items, layed them on the belt
  and i grab and scan, as i do this, i ask.. "how are you today sir?" before
  i can get to the "you" this horrible smell came across, it was so bad
  i felt like i was going to pass out, i got the feeling as though i was
  choking, undercover coughing to clear myself and trying to speak,
  just lost my voice, and i stuttered, the smell was really bad..
  keeping composure, and not let him know i know what he did,
  the poor man was embaressed beyond all,
  his face was red as beets, and all i wanted to do was grab my nose before
  it ran off my face (thats an instinct with smells), and blurt out..
  "laaaaawwwdy have mercyyyyy" "jeeeeeeezuuuuss help"..
  I didn't, i bagged his items he was out the door, just as soon as he walked away.. here comes another customer.
  Now im standing here half passed out, choking wanting air, tears in my eyes
  and the customer puts their stuff, and begins making this "eeeeew" face at me,
  i swear the smell was like a wall, it just wouldn't leave, no where to turn your face for air.. again keeping my composure, nicely i say...
  How are you today, and they just stare at me with this.. eeeeeew looking face,
  lips all perched, eyes all squinted, face turned to the side, standing back away from me
  I couldn't even take a deep breath to sigh it out, i just wanted to say
  with this face about to cry.. "I didn't do it".. then suddenly and secretly
  in my mind i said to the customer, "you smelt it you dealt it" and i started giggling.. as they walked off!
  Ahahahaaaa.. I didn't do it... grin

  Preuzimanje krivice, ali ne namerno, je još jedna sramotna stvar
  da se desi..

  Radio sam 3 godine u velikoj prodavnici ovde u Vegasu, uspeo sam
  front end nadzorni nivo, koji je zadužen za blagajnike i front
  kraj prodavnice, s vremena na vreme morao bih da otvorim
  blagajna je bila tako zauzeta i nije nam se dopalo više od 3 osobe
  linija.

  Upalio sam svetlo, ovaj čovek je dotrčao do mog registra, imao je
  flaša Pepto i Milanta, i nekoliko drugih predmeta, položili su ih na pojas
  i hvatam i skeniram, dok ovo radim, pitam.. "kako ste danas gospodine?" pre nego što
  mogu doći do "ti" na koji je ovaj užasan miris naišao, bio je tako loš
  Osećao sam se kao da ću se onesvestiti, imao sam osećaj kao da jesam
  gušenje, prikriveni kašalj da se očistim i pokušavam da govorim,
  upravo sam izgubio glas, i mucao sam, miris je bio jako loš..
  zadrži prisebnost i ne daj mu do znanja da znam šta je uradio,
  jadnik je bio posramljen preko svih,
  lice mu je bilo crveno kao cvekla, i sve što sam želeo je da se ranije uhvatim za nos
  pobegao mi je sa lica (to je instinkt sa mirisima), i izbrbljao..
  "laaaaavvvdi imaj milostiiiii" "jeeeeeeezuuuuss pomoć"..
  Nisam, spakovao sam njegove stvari, on je izašao na vrata, čim je otišao.. dolazi još jedna mušterija.
  Sada stojim ovde napola onesvestila se, gušim se od želje za vazduhom, suze u očima
  a mušterija stavlja svoje stvari i počinje da mi pravi ovo "eeeee" lice,
  Kunem se da je miris bio kao zid, jednostavno nije odlazio, nema gde da okreneš lice za vazduh.. opet zadržavajući prisebnost, lepo kažem...
  Kako si danas, a oni samo bulje u mene sa ovim... eeeeeee licem,
  usne sve nagnute, oči sve zaškiljene, lice okrenuto u stranu, odmaknuto od mene
  Nisam mogao ni duboko da udahnem da uzdahnem, samo sam hteo da kažem
  sa ovim licem samo da zaplače.. „Nisam to uradio”.. zatim iznenada i tajno
  u mislima sam rekao mušteriji, "nanjušio si to, uradio si" i počeo sam da se kikoćem.. dok su odlazili!
  Ahahahaaa.. nisam ja to uradio... grin

 • Original engleski Prevod srpski

  that was pretty funny....although I have never understood what's so embarrassing or funny about farts...everyone does it, and it smells like shit no matter who's butt it comes from, we all [me included] laugh or cringe when someone lets one out, but when we do it ourselve's it's no longer a stinky fart, but more like ohhh i have gas lol...Hey ladies...ever notice in the beginning of a relationship that you never hear or smell a fart from your new man....but the minute that first one slips and your still around.....all of a sudden he's a farting machine?? After seeing how much they fart all the time, i've always pondered what in the hell they did with it earlier, because apprently they can't hold it for 2 hours, [hell, I dont think they can hold it in for 2 mins.] and I never noticed frequent trips to the bathroom or anything.......hey guys if you have an explanation for this, do tell...i'm dying to know!!!! shocked

  to je bilo prilično smešno....iako nikad nisam razumeo šta je toliko sramotno ili smešno u prdecima...svi to rade, i smrdi na sranje bez obzira na čije dupe dolazi, svi se (uključujući i mene) smejemo ili jezimo kada neko ga pusti, ali kada to uradimo sami, to više nije smrdljivi prd, već više kao ohhh, imam gas lol...Hej dame...ikad primetite na početku veze da nikada ne čujete ili osetite prdenje od tvog novog čoveka....ali čim taj prvi propadne i ti si još uvek tu...odjednom on je mašina za prdenje?? Nakon što sam video koliko stalno prde, uvek sam razmišljao šta su dođavola uradili sa njim ranije, jer očigledno ne mogu da ga izdrže 2 sata, [dođavola, mislim da ne mogu da izdrže 2 sata min.] i nikad nisam primetio česte odlaske u toalet ili bilo šta.......hej momci ako imate objašnjenje za ovo, recite... umirem od želje!!!! shocked

 • Original engleski Prevod srpski

  ill share one. when i was about 16-17 a GF i was madly inlove with. it was my graduation night, i slept at her place, lets say we h.ad THE greatest night. but at breakfast. her lill brother 8 yars old, dropped at the table: i saw *** and mondo f***. thats sitting with family for breakfast he first time.

  loše deliti jedan. kada sam imao oko 16-17 godina u devojku u koju sam bio ludo zaljubljen. bila je moja maturalna noć, spavao sam kod nje, recimo da smo imali NAJVEĆU noć. ali za doručkom. njen mali brat star 8 godina, pao je za sto: video sam *** i mondo jebote. prvi put sedi sa porodicom za doručak.

 • Original engleski Prevod srpski

  Mondo laugh_out_loud!

  I can only imagine the look on everyones face..
  and how quiet the room got!  grin

  Mondo laugh_out_loud !

  Mogu samo da zamislim izgled svih lica..
  i kako je u sobi postalo tiho! grin

 • Original engleski Prevod srpski

  ill share one. when i was about 16-17 a GF i was madly inlove with. it was my graduation night, i slept at her place, lets say we h.ad THE greatest night. but at breakfast. her lill brother 8 yars old, dropped at the table: i saw *** and mondo f***. thats sitting with family for breakfast he first time.

  Mondo......and all this time i thought you were this sweet innocent thang........too cute!!!

  loše deliti jedan. kada sam imao oko 16-17 godina u devojku u koju sam bio ludo zaljubljen. bila je moja maturalna noć, spavao sam kod nje, recimo da smo imali NAJVEĆU noć. ali za doručkom. njen mali brat star 8 godina, pao je za sto: video sam *** i mondo jebote. prvi put sedi sa porodicom za doručak.

  Mondo......i sve ovo vreme sam mislio da si tako slatka nevina tang........preslatka!!!
 • Original engleski Prevod srpski

  Hey Satans...we can hold it for 2 hours, it's not the most pleasant thing to do, thats why when we notice your still around after that first once, we then feel there is no need to hide it anymore tongue

  Hej sotone...možemo da izdržimo 2 sata, nije baš najprijatnija stvar, zato kada primetimo da ste još uvek tu posle toga, osetimo da više nema potrebe da to krijemo tongue

 • Original engleski Prevod srpski

  13oclock... i think it's about time you post YOUR most embaressing moment cheesy Inquiring minds want to know!

  13 sati... mislim da je krajnje vreme da objavite SVOJ najsramniji trenutak cheesy Pitajući umovi žele da znaju!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

Dzile
Dzile Serbia pre 23 dana
155

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
19

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita

Crazyej
Crazyej United States pre 2 meseca
68

KatsCasino me je opljačkao. Prijavio sam se za ndb bonus i pobedio u igri. Tražili su moje KIC dokumente. moja lična karta je iz Las Vegasa i takođe živim u Teksasu, gde sam sada. poslao sam...
Žalba na kazino Kats