Moj neverovatan dan koji sam imao danas :)

3,273
pregleda
11
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina givennsz
givennsz
 • Započeto
 • givennsz
 • United States Super Hero 1020
 • Poslednja aktivnost pre 2 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Moje povlačenje je odobreno 6. februara. Bitcoin.org novčanik je ono što sam koristio jer je to ono što je kazino preporučio. Na sajtu se navodi nakon odobrenja 7-10 radnih dana za prijem novca....

  Pročitajte
 • Everigame Casino - Ekskluzivni Majski Freeroll turnir od 400 dolara Za nove i postojeće igrače - OK Imajte na umu da će turnirska platforma biti samo za desktop i preuzimanje. Garantovani...

  Pročitajte
 • Šta se desilo sa Direk NV. Većina zemalja je zabranjena, posebno Filipini. Većina kazina iz Direk NV je moj omiljeni i ima brzo povlačenje. Nadamo se da će se vrlo brzo ponovo vratiti.

  Pročitajte

  Direk NV. - Filipini.

  1 362
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi guys I just had to share something special with you all.

  I had the pleasure of going to the survivor walk with my dad today(yesterday). It was for relay for life. It was a sad and happy time all at once. My dad was diagnosed with stage 4 cancer of the neck and throat 1 and a 1/2 years ago the doctors all said there is no way he will survive as there were mass tumors on his jugular vein . Never in my life have I felt so much pain not knowing what the outcome would be. Sitting back and watching him go thru the agony from the chemo and radiation and not being able to do anything for him will stick with me forever. He wanted to give up many of times but he didn't. Cancer is the most evil thing ever and I wish there was no such thing as sickness.

  I lost my grand parents to cancer so it runs in the family. One of my biggest fears is to lose someone that is sooo close to me, I honestly thought this fear of mine was coming true. I can say that of everything that I have been thru in my life from abuse to losing everything I owned, this tops them all. I am proof that miracles do happen and the lord above does listen and answer prayers grin My dad is cancer free as of today and he will stay that way forever cuz I have faith and you cannot go thru life without have a little faith.

  This was my first time going to the relay for life celebration and let me tell you it is amazing to see all of the survivors. the most beautiful thing that caught my eye was after the opening ceremonies and prayers, they opened this big cage that no one could see and about 50 white dove just flew up into the sky  :'( omg so so amazing. Anyway thanks for listening as this is my other family and I have to share my happy moments with you all. kiss kiss kiss kiss kiss                                            

  Zdravo ljudi, morao sam da podelim nešto posebno sa svima vama.

  Imao sam zadovoljstvo da idem na šetnju za preživele sa svojim tatom danas (juče). Bilo je za štafetu doživotno. Bilo je to tužno i srećno vreme odjednom. Mom tati je dijagnostikovan rak vrata i grla u stadijumu 4 1, a pre 1/2 godine svi su lekari rekli da nema šanse da preživi jer su mu na jugularnoj veni bili masovni tumori. Nikada u životu nisam osetio toliki bol ne znajući kakav će biti ishod. Zauvek će me sedeti i gledati kako prolazi kroz agoniju od hemoterapije i zračenja i ne mogu ništa da uradim za njega. Više puta je želeo da odustane, ali nije. Rak je najzlobnija stvar ikada i voleo bih da ne postoji takva stvar kao što je bolest.

  Izgubio sam svoje bake i bake od raka, tako da je to u porodici. Jedan od mojih najvećih strahova je da izgubim nekoga ko mi je jako blizak, iskreno sam mislila da se ovaj moj strah obistinjuje. Mogu reći da od svega kroz šta sam prošao u životu, od zlostavljanja do gubitka svega što sam imao, ovo je iznad svih. Ja sam dokaz da se čuda dešavaju i da Gospod iznad sluša i odgovara na molitve grin Moj tata je od danas bez raka i takav će ostati zauvek, jer ja imam veru i ne možete ići kroz život bez malo vere.

  Ovo je bio moj prvi put da idem na proslavu života u štafeti i dozvolite mi da vam kažem da je neverovatno videti sve preživele. najlepše što mi je zapalo za oko je nakon ceremonije otvaranja i molitve, otvorili su ovaj veliki kavez koji niko nije mogao da vidi i oko 50 belih golubova je samo poletelo u nebo :'( omg tako neverovatno. U svakom slučaju hvala što ste slušali kao ovo je moja druga porodica i moram da podelim svoje srećne trenutke sa svima vama. kisskisskisskisskiss

 • Original engleski Prevod srpski

  @Givennsz: you and your father are truly blessed & you're right that you have to have a little faith to get through this life.  Thank you for sharing :')

  @Givennsz: ti i tvoj otac ste zaista blagosloveni i u pravu ste da morate imati malo vere da biste prošli kroz ovaj život. Hvala za deljenje :')

 • Original engleski Prevod srpski

  That's a truly moving story givennsz.  You are indeed very lucky that your father survived and I'm sure youre Dad looks at life through different eyes now.

  Thank you for sharing such a personal story and I'm very happy for you and your father.

  blue

  To je zaista dirljiva priča. Zaista ste srećni što je vaš otac preživeo i siguran sam da vaš tata sada gleda na život drugim očima.

  Hvala vam što ste podelili tako ličnu priču i veoma sam srećan zbog vas i vašeg oca.

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  hey giv, very cool...keep on steppin!...
  You just inspired me to go for a morning walk...thx!

  hej giv, veoma kul... samo nastavi!...
  Upravo si me inspirisao da odem u jutarnju šetnju... hvala!

 • Original engleski Prevod srpski
  Very touching story. The white doves being released it such a beautiful thing to see.

  Thanks for sharing your personal moment with your LCB family!

  Lips
  Veoma dirljiva priča. Beli golubovi koji se puštaju to je tako lepo videti.

  Hvala što delite svoj lični trenutak sa svojom LCB porodicom!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Wonderful story giv, thank you for sharing it with us.

  God bless you and your family.

  Love ya.


  :-*

  Divna priča, hvala što ste je podelili sa nama.

  Bog blagoslovio tebe i tvoju porodicu.

  Volim te.


  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you for your heart-felt sharing of your father's story and the experience you were blessed with at the survivor walk.
  I understand what you and your father had to endure: 4 years ago, I was diagnosed with stage 3/4 colorectal cancer. With God's grace, skilled physicians and the love and support of my friends and family; 4 years later, I, too, appear to be free of cancer.
  Your telling of your story is so honest and generous of spirit that, on reading it, your words reached out and I felt the power of the human spirit that you experienced: the warm, hollow sadness for your pain and loss; but, mostly, the profound, overwhelming joy from being blessed with knowing- and experiencing- just how deeply we love and appreciate those things that we've come to understand are truly important to us. 
  Thank you for your generosity in sharing your story. May God's love and grace shine strongly on you, your father and your family.

  Timothy
  aka  surfer76

  Hvala vam što ste iskreno podelili priču svog oca i iskustvo koje ste blagoslovili tokom šetnje za preživele.
  Razumem šta ste vi i vaš otac morali da pretrpite: pre 4 godine dijagnostikovan mi je rak debelog creva 3/4 stadijuma. Uz Božiju milost, vešte lekare i ljubav i podršku mojih prijatelja i porodice; 4 godine kasnije, izgleda da sam i ja bez raka.
  Vaše pričanje vaše priče je toliko iskreno i velikodušno da su, čitajući je, vaše reči doprle do mene i osetio sam snagu ljudskog duha koji ste iskusili: toplu, šuplju tugu zbog vašeg bola i gubitka; ali, uglavnom, duboka, neodoljiva radost zbog toga što smo blagosloveni saznanjem – i iskustvom – koliko duboko volimo i cenimo te stvari koje smo shvatili zaista su nam važne.
  Hvala vam na velikodušnosti kada ste podelili svoju priču. Neka ljubav i blagodat Božija jako obasjaju tebe, tvoga oca i tvoju porodicu.

  Timothi
  aka surfer76

 • Original engleski Prevod srpski

  I am glad to hear you are cancer free surfer76. I have lost people close to me to cancer, and yes it is an ugly thing.


  I am so blessed to be around such warm and loving people here in this forum, and I am grateful for all of you sharing your courageous stories.


  :-*

  Drago mi je da čujem da ste surfer bez raka76. Izgubio sam ljude bliske sebi zbog raka, i da, to je ružna stvar.


  Tako sam blagosloven što sam ovde na ovom forumu u blizini tako toplih ljudi koji vole da vole, i zahvalan sam što ste svi podelili svoje hrabre priče.


  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  Wow hugs to everyone I just logged in and read all of the replies you guys are amazing wink. May god bless you all. Love ya, Tanya

  Vau zagrljaj svima. Upravo sam se prijavio i pročitao sve odgovore, vi ste neverovatni wink . Neka vas sve blagoslovi Bog. Volim te, Tanja

 • Original engleski Prevod srpski

  Families and friends come together to honor cancer survivors and supporting each other...and that one day, cancer will be eliminated.

  I have been to one of relay and it was truly amazing...
  Wish you the best for you and your father!!! kiss

  Porodice i prijatelji se okupljaju da odaju počast onima koji su preživeli rak i da podrže jedni druge...i da će jednog dana rak biti eliminisan.

  Bio sam na jednom od štafeta i bilo je zaista neverovatno...
  Želim ti sve najbolje tebi i tvom ocu!!! kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  TY nan, Hugs to you. wink

  TI nan, grlim te. wink

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
113

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita