Moja dečja škola traži novac za nešto svaki drugi dan!!!

4,279
pregleda
13
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina drpsyce38
MommyMachine
 • Započeto
 • MommyMachine
 • United States Mighty! Member 3746
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Joia Casino Novi igrači Iznos: 50 besplatnih okretaja Slot: Cash Bandits 2 VR: 35kBonus Maksimalna isplata: 50 € Ograničene zemlje: Avganistan, Alandska ostrva, Alderni, Američka Samoa, Angvila,...

  Pročitajte

  Joia Casino bez depozita

  1 943
  pre 2 meseca
 • Vinscore Casino pregled Bonus za registraciju: 100% do €/$200 Bonus na 2. depozit: 50% do €/$250 3. bonus na depozit: 50% do €/$250 Bonus na 4. depozit: 100% do €/$300 Bonus za registraciju -...

  Pročitajte
 • Celu noć su me varali pacifički spinovi. Lako možete videti da brojač opklada ne uspeva da oduzme prave zbrojeve od $4000 igre na kojoj sam radio. I dalje mi treba još 1300 po njima. Ali...

  Pročitajte

  REŠENO: Pacifik vrti kazino

  4 798
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I was wondering if anyone else experiences this. My kids come home from school at least 3 times a week with a letter from the teacher asking for money for one thing or another. 2 times a month I have to provide snacks for the entire class for both of my kids. It just frustrates me, I have a hard time financially right now, and the last thing I need is a letter from school basically demanding I pay for something I dont find necessary.

  :-*

  Pitao sam se da li još neko iskusi ovo. Moja deca dolaze kući iz škole najmanje 3 puta nedeljno sa pismom od učitelja u kome traže novac za jednu ili drugu stvar. 2 puta mesečno moram da obezbedim užinu za ceo razred za oba moja deteta. To me samo frustrira, trenutno mi je teško finansijski, a poslednje što mi treba je pismo iz škole u kojem se u suštini traži da platim za nešto što ne smatram potrebnim.

  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  oh no....i think the schools get enough money that they dont need to be asking the parents all the time like that.

  o ne....mislim da škole dobijaju dovoljno novca da ne moraju stalno tako tražiti od roditelja.

 • Original engleski Prevod srpski

  I dunno where you live, but I get nothing like that.  The only times I get a letter asking for money are when they can't be assed to take the cash out of my bank for his bus and school dinners - it's only due once a month though.  Some months they take it out direct from the bank, and sometimes they send me a pre printed arsey letter saying that UNLESS YOU PAY YOUR CHILD WON'T GET DINNERS.  It's quite funny sometimes.

  The other time I get a letter asking for money is for a school trip, which isn't all that often.

  I'd speak to the headmaster/headmistress and ask exactly why they're expecting you to fund activities within the school - especially if you live somewhere where the schooling is suppoed to be free/paid for by taxpayers.

  Ne znam gde živiš, ali ne dobijam ništa slično. Jedini put kada dobijem pismo u kojem tražim novac je kada se ne može uzeti u obzir da uzmu gotovinu iz moje banke za njegove autobuske i školske večere - međutim, dospeva samo jednom mesečno. Nekoliko meseci ga izvade direktno iz banke, a ponekad mi pošalju unapred odštampano pismo u kome kažu da AKO NE PLATITE, VAŠE DETE NEĆE DOBITI VEČERU. Ponekad je prilično smešno.

  Drugi put kada dobijem pismo u kojem tražim novac je za školski izlet, što nije tako često.

  Razgovarao bih sa direktorom/direktorom i pitao tačno zašto oni od vas očekuju da finansirate aktivnosti u školi - posebno ako živite negde gde bi školovanje trebalo da bude besplatno/plaćano od strane poreskih obveznika.

 • Original engleski Prevod srpski

  Most of the times its for snacks for the kids, or food for parties and most of the time I dont mind, however when it is alllllllll the time it can get a bit frustrating. I have 5 kids, I can only imagine what it would be like once they are all in school!!! Today my son came home with a list of things he needs to bring to school, 1 thing everyday next week. something like a beach towel monday, hat on tuesday, fruit salad wednesday etc. I dont get it. wth do they need 30 beach towels for? LMAO I refuse to send them. I know some will think that is mean of me, but I really cannot afford it.

  :-*

  Uglavnom je to za užinu za decu ili hranu za žurke i većinu vremena nemam ništa protiv, međutim kada je sve to vreme može biti pomalo frustrirajuće. Imam 5 dece, mogu samo da zamislim kako bi bilo kada svi budu u školi!!! Danas je moj sin došao kući sa spiskom stvari koje treba da ponese u školu, 1 stvar svakog dana sledeće nedelje. nešto kao peškir za plažu u ponedeljak, šešir u utorak, voćna salata u sredu itd. Ne razumem. za šta im treba 30 peškira za plažu? LMAO Odbijam da ih pošaljem. Znam da će neki misliti da je to zlo od mene, ali ja to zaista ne mogu da priuštim.

  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  Most of the times its for snacks for the kids, or food for parties and most of the time I dont mind, however when it is alllllllll the time it can get a bit frustrating. I have 5 kids, I can only imagine what it would be like once they are all in school!!! Today my son came home with a list of things he needs to bring to school, 1 thing everyday next week. something like a beach towel monday, hat on tuesday, fruit salad wednesday etc. I dont get it. wth do they need 30 beach towels for? LMAO I refuse to send them. I know some will think that is mean of me, but I really cannot afford it.

  :-*


  Maybe a meeting with the prinicipal is in order and let them know your financial situation. Either that or tell them "I'm too broke supporting the other kids in the school" grin

  Uglavnom je to za užinu za decu ili hranu za žurke i većinu vremena nemam ništa protiv, međutim kada je sve to vreme može biti pomalo frustrirajuće. Imam 5 dece, mogu samo da zamislim kako bi bilo kada svi budu u školi!!! Danas je moj sin došao kući sa spiskom stvari koje treba da ponese u školu, 1 stvar svakog dana sledeće nedelje. nešto kao peškir za plažu u ponedeljak, šešir u utorak, voćna salata u sredu itd. Ne razumem. za šta im treba 30 peškira za plažu? LMAO Odbijam da ih pošaljem. Znam da će neki misliti da je to zlo od mene, ali ja to zaista ne mogu da priuštim.

  :-*


  Možda je sastanak sa direktorom u redu i obavestite ga o svom materijalnom stanju. Ili to ili im recite "Previše sam švorc da bih izdržavao drugu decu u školi" grin
 • Original engleski Prevod srpski

  Yea, i kind of remember this happening with my daughter, notes home asking for snacks, i did as told.. but sometimes i couldn't..

  Maybe its about time we send notes to school asking for a loan to buy the snacks... lol i'm only kidding.

  I agreed it does get annoying and also can embarress a family that cannot afford it. Its okay but every other day is rediculous almost sounds as if the teacher is loaded up on groceries.

  Da, nekako se sećam da se ovo dešavalo mojoj ćerki, beleške kući tražeći užinu, uradio sam kako mi je rečeno.. ali ponekad nisam mogao..

  Možda je vreme da pošaljemo beleške u školu tražeći zajam da kupimo grickalice... lol, šalim se.

  Složio sam se da postaje dosadno i takođe može da osramoti porodicu koja si to ne može priuštiti. U redu je, ali svaki drugi dan je smešan, skoro da zvuči kao da je učitelj pretrpan namirnicama.

 • Original engleski Prevod srpski

  Our school is asking for school supplies because of the financial situation. We are a small town and the super. had to let 4 teachers go because of the cuts. It does get a bit too much, though when it is everyday

  Naša škola traži školski pribor zbog finansijske situacije. Mi smo mali grad i super. morao pustiti 4 nastavnika zbog rezova. To postaje malo previše, iako je svakodnevno

 • Original engleski Prevod srpski

  Yeah I dont mind providing supplies for my kids or even a few for the class, I usually go to the dollar store for them, but for ridiculous things like beach towels I refuse to do that. I don't care for the schools here in AZ at all!

  :-*

  Da, ne smeta mi da obezbedim zalihe za svoju decu ili čak nekoliko za razred, obično idem u prodavnicu dolara po njih, ali za smešne stvari kao što su peškiri za plažu odbijam to da uradim. Uopšte me ne zanimaju škole ovde u AZ!

  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  Yeah, beach towels seem a bit unnecessary. I think asking you to bring that was abit out of line.

  Da, peškiri za plažu izgledaju malo nepotrebni. Mislim da je to što sam vas zamolio da to iznesete bilo malo van reda.

 • Original engleski Prevod srpski

  I have four kids and I SURE know what you mean!  My state, probably like yours, has cut funding do to declining tax revenues.  But, almost all schools have more money than they did in 2006.  So, the schools are not destitute.  They need to cut back like everyon else.  Remember, behavior and grades were BETTER when schools were spending a fraction of what they are today.

  Imam četvoro dece i SIGURNO znam na šta mislite! Moja država, verovatno kao i vaša, smanjila je finansiranje smanjenja poreskih prihoda. Ali, skoro sve škole imaju više novca nego 2006. Dakle, škole nisu oskudne. Moraju se smanjiti kao i svi drugi. Zapamtite, ponašanje i ocene su bili BOLJI kada su škole trošile delić onoga što su danas.

 • Original engleski Prevod srpski

  I 100% agree!

  :-*


  I have four kids and I SURE know what you mean!  My state, probably like yours, has cut funding do to declining tax revenues.  But, almost all schools have more money than they did in 2006.  So, the schools are not destitute.  They need to cut back like everyon else.  Remember, behavior and grades were BETTER when schools were spending a fraction of what they are today.

  Slažem se 100%!

  :-*


  Imam četvoro dece i SIGURNO znam na šta mislite! Moja država, verovatno kao i vaša, smanjila je finansiranje smanjenja poreskih prihoda. Ali, skoro sve škole imaju više novca nego 2006. Dakle, škole nisu oskudne. Moraju se smanjiti kao i svi drugi. Zapamtite, ponašanje i ocene su bili BOLJI kada su škole trošile delić onoga što su danas.
 • Original engleski Prevod srpski

  Amen, doc.

  Amin, dok.

 • Original engleski Prevod srpski

  I for one am tired of all the states and cities belly-aching about lack of funds.  Sure, they have less than 2008, but they have way more than 2006.  But, just like the State of California they just grew and grew their entitlements to the point they cannot aford them. 

  So, schools, CUT BACK.  Everyone else is. 

  Ja sam, recimo, umoran od svih država i gradova koji boluju u stomaku zbog nedostatka sredstava. Naravno, imaju manje od 2008, ali imaju mnogo više od 2006. Ali, baš kao i država Kalifornija, oni su samo rasli i povećali svoja prava do te mere da im ne mogu priuštiti.

  Dakle, škole, SEKCI. Svi ostali jesu.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
113

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita