Moje putovanje u Las Vegas

3,537
pregleda
11
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Imagin.ation
LHofsdal
 • Započeto
 • LHofsdal
 • United States Sr. Member 399
 • Poslednja aktivnost pre 20 dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Tražite online slot igre od Spinze ? Svaki put kada se pojavi nova igra od Spinze, ažuriraćemo ovu temu na forumu. Spinza je dinamični studio za igre poznat po izradi vrhunskih video slotova...

  Pročitajte
 • Pomislio sam dok sam igrao jedan od mojih dnevnih turnira na Inetbet-u, primaplai ili kudos (sestrinski sajtovi). Na poslednjem okretu koji sam mogao da uguram, pogodio sam bonus "pandas gold" je...

  Pročitajte

  Predlozi za turnire

  2 605
  pre 2 meseca
 • Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo novi igrači - OK! 111% do 300 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod i naprave...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hello Gang,

  Just wanted to tell you that I came home a winner from Las Vegas, NV. YEP I won a whole $1.16 USD. Woooo hooooo CHAAAAAAAAAAAA CHING! BAHAHAHAHAHAHA.

  I am happy because I came home with all my money and a whole $1.16 USD of their money! Hubby thinks I am crazy, but after hearing some other people out there in Las Vegas complain how much they lost, I consider myself a WINNER! DING DING DING!!!

  I mean really, we had to cut our trip short a few days because we had to go to court for the dirtbag who robbed our house back in August, so coming back with all my money after a week of gambling out there, I seriously consider myself a winner.

  Cheers, I will catch you guys later.
  LH

  Zdravo bando,

  Samo sam hteo da vam kažem da sam došao kući kao pobednik iz Las Vegasa, NV. DA, osvojio sam celih 1,16 USD. Voooooooo CHAAAAAAAAAAAA CHING! BAHAHAHAHAHAHA.

  Srećan sam jer sam došao kući sa svim svojim novcem i celih 1,16 USD njihovog novca! Muž misli da sam luda, ali nakon što sam čuo da se neki drugi ljudi u Las Vegasu žale koliko su izgubili, smatram se POBEDNICOM! DING DING DING!!!

  Mislim, zaista, morali smo da skratimo naše putovanje na nekoliko dana jer smo morali da idemo na sud zbog džabe koja nam je opljačkala kuću još u avgustu, pa da se vratim sa svim svojim novcem posle nedelju dana kockanja tamo, ozbiljno razmišljam ja sam pobednik.

  Živeli, vidimo se kasnije.
  LH

 • Original engleski Prevod srpski

  Which casinos did you visit?

  Koje ste kazina posetili?

 • Original engleski Prevod srpski

  Really I want to know what casino and what did you play.

  Because all the casinos I go to the suck up all my money.

  Zaista želim da znam koji kazino i šta ste igrali.

  Zato što sva kazina u koja idem usisavaju sav moj novac.

 • Original engleski Prevod srpski

  That is being a winner and a big winner!

  Any time you can go to Vegas for a week and come home with all the money you took is a winning trip IMO.

  medtrans

  To je biti pobednik i veliki pobednik!

  Svaki put kada možete da odete u Vegas na nedelju dana i vratite se kući sa svim novcem koji ste uzeli je pobedničko putovanje IMO.

  medtrans

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey Gang,

  We hit just about every casino on the strip and Freemont street. Honestly, I had better luck on the penny and nickle slots, on Cleopatra, a penny slot, I won 786 dollars on a bonus round on just a 60 cent bet,you get 15 free spins during the bonus round, and the bonus round re triggered at least 5 times, at Binions on Freemont Street. I hit 100 dollars a couple of times on Cleopatra Keno on a 50 cent bet. I am sure it is just luck, but when I hit the Pia Gow tables at Ceasers, I could not lose.


  Ya know come to think of it, if I left my hubby at home I would have come home a big winner! BAHAHAHAHAHAHAHAHA. He just loves those Wheel of Fortune slots, and they sucked every quarter he put in faster than a Hover vacuum. But we had a great time and the fire works on New Years Eve were excellent.  We even went to City Center, didn't win there but it is really as nice as they say it is.

  LH

  Hej bando,

  Pogodili smo skoro svaki kazino u ulici Frimont. Iskreno, imao sam više sreće na slotovima za peni i nikle, na Cleopatri, slotu za peni, osvojio sam 786 dolara u bonus rundi uz opkladu od samo 60 centi, dobijate 15 besplatnih okreta tokom bonus runde, a bonus runda ponovo aktivirano najmanje 5 puta, u Binionima u ulici Frimont. Nekoliko puta sam pogodio 100 dolara na Kleopatri Keno na opkladi od 50 centi. Siguran sam da je to samo sreća, ali kada sam pogodio Pia Gov stolove u Ceasersu, nisam mogao da izgubim.


  Kad bolje razmislim, da sam ostavila muža kod kuće, vratila bih se kući kao veliki pobednik! BAHAHAHAHAHAHAHAHA. On jednostavno voli te slotove Vheel of Fortune, i oni su usisali svaku četvrtinu koju je stavio brže od Hover usisivača. Ali odlično smo se proveli i vatrogasni radovi u novogodišnjoj noći bili su odlični. Čak smo išli u Citi Center, tamo nismo pobedili, ali je zaista lepo kako kažu.

  LH

 • Original engleski Prevod srpski
  Coming back with all the money you went with is a sure winner! Congrats on your good fortune!

  Lips
  Povratak sa svim novcem sa kojim ste otišli je siguran pobednik! Čestitam vam na sreći!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Sounds great LH!
  I used to live in Vegas and my mother still does. I miss it terribly. I love that town and not just for the gambling.
  Coming back a winner even if its only a penny is fabulous, you didn't spend and you walked away having a fantastic time and fond memories.
  I once won $5,000 on the Cleopatra nickle slots-fun game!!!
  As a tip...for those that do the Vegas thing the downtown slots are 5-10% loser than those on the strip.

  Zvuči odlično LH!
  Živeo sam u Vegasu i moja majka još uvek živi. Užasno mi nedostaje. Volim taj grad i ne samo zbog kockanja.
  Vratiti se kao pobednik čak i ako je samo jedan peni fantastičan, niste potrošili i otišli ste u fantastičnom vremenu i lepim uspomenama.
  Jednom sam osvojio $5,000 u igri Cleopatra nickle slots-fun!!!
  Kao savet... za one koji rade u Vegasu, slotovi u centru grada su 5-10% gubitniji od onih na traci.

 • Original engleski Prevod srpski

  WTG!!!!!!! LHofsdal!!!!!

  I consider myself a winner every time I go there, as long as I make it home and didn't have to sell my plan ticket!!! LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

  Glad you won hun!

  VTG!!!!!!!! LHofsdal!!!!!

  Smatram sebe pobednikom svaki put kada odem tamo, sve dok stignem kući i ne moram da prodam svoju kartu!!! LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

  Drago mi je da ste pobedili!

 • Original engleski Prevod srpski

  Awesome LHofsdal!!

  care to share any tips or advice that you gained from your experience?

  i'm planning on heading to Vegas this year for the very first time...and i wouldn't mind any suggestions, recommendations and advice unless it's telling me not to gamble =)

  Avesome LHofsdal!!

  želite da podelite bilo kakve savete ili savete koje ste stekli iz svog iskustva?

  Planiram da idem u Vegas ove godine po prvi put...i ne bih imao ništa protiv bilo kakvih sugestija, preporuka i saveta osim ako mi ne govori da se ne kockam =)

 • Original engleski Prevod srpski
  Oh Wow Soda i can't believe it's going to be your first time!!

  Here is some advice...........What happens in Vegas stays in vegas.

  Good luck to you when you go..........can't wait to hear the stories!!!!

  Lips
  Oh Vov Soda, ne mogu da verujem da će ti to biti prvi put!!

  Evo nekoliko saveta...........Ono što se dešava u Vegasu ostaje u Vegasu.

  Srećno kad odeš..........jedva čekam da čuješ priče!!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  If he's a gambler, and likes the excitement scene, he should have no trouble having a fantastic time.
  Whether you win or lose, if Vegas grabs your heart and soul, theres always something left here you will never forget, it leaves you yearning to come back again and again..

  Ako je kockar i voli scenu uzbuđenja, ne bi trebalo da ima problema da se fantastično provede.
  Bilo da pobedite ili izgubite, ako vam Vegas zgrabi srce i dušu, uvek vam ostane nešto što nikada nećete zaboraviti, ostavlja vas da žudite da se vraćate iznova i iznova.

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 16 dana
117

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
3

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita