Nevaljao ili lepo ove godine?

5,892
pregleda
24
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Lipstick
Lipstick
 • Započeto
 • Lipstick
 • United States Admin 13900
 • Poslednja aktivnost pre mesec dana

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Super slotovi - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo novi igrači - OK! 260% do 1.000 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , unesu bonus kod i naprave svoj...

  Pročitajte
 • Aloha! Ovde predstavljam Reel Fortune Casino da vam pomognem sa svim pitanjima u vezi sa našim kazinom i njegovim proizvodima. Reel Fortune je novi kazino koji su pokrenuli 20-godišnji veterani...

  Pročitajte

  Reel Fortune Casino podrška

  16 1.02 K
  pre 2 meseca
 • Dok sam pregledao odeljak „krug pobednika“ u kazinu, nisam mogao a da ne primetim da igrač postiže zapanjujuće visoku učestalost pobeda, sa isplatom do 376500% njihove početne opklade!...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski
  Hi Guys and Dolls,

  Reflecting back on the year......there is always some naughty and always some very nice things we have done to be proud of.

  Would you consider yourself naughty or nice this year?

  Its soooooooo much fun being naughty.......

  Lips
  Zdravo momci i lutke,

  Osvrćući se na godinu....uvek ima nekih nestašnih i uvek nekih veoma lepih stvari koje smo uradili na koje smo ponosni.

  Da li biste se ove godine smatrali nevaljalim ili finim?

  Baš je zabavno biti nevaljao......

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  I have been very very NAUGHTY for my husband tongue kiss tongue grin but other than that I'd say I have been pretty nice, but that is only this year wink

  And Lips you are so right it is fun being naughty kiss

  Bila sam veoma nestašna prema svom mužu tonguekisstonguegrin ali osim toga, rekao bih da sam bio prilično fin, ali to je samo ove godine wink

  I Lips si tako u pravu da je zabavno biti nevaljao kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  I was really good this year except for the fact I like to gamble. Hopefully Santa overlooks this on behalf of allllll the other good things I have done.  wink wink wink

                                                    laugh_out_loud
                                                        PMM

  Bio sam zaista dobar ove godine osim što volim da se kockam. Nadam se da će Deda Mraz ovo prevideti u ime svih drugih dobrih stvari koje sam uradio. winkwinkwink

  laugh_out_loud
  PMM

 • Original engleski Prevod srpski
  Tonster i got the paddle ready for your bottom.....you naughty naughty boy!!

  Lips
  Tonster, spremio sam veslo za tvoje dno..... ti nestašni nestašni dečko!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Naughty or Nice......wouldn't you like to know...lol!    cool

  Nevaljao ili lepo......zar ne bi voleo da znaš...lol! cool

 • Original engleski Prevod srpski

  oh....and by the way that new game Naughty or Nice is awesome....it's new on RTG although I don't really like the software...but I do like that game!!

  oh....i usput ta nova igra Naughti or Nice je super....nova je na RTG-u iako mi se softver baš i ne sviđa...ali mi se sviđa ta igrica!!

 • Original engleski Prevod srpski
  Oh Satan girlllllllllll don't i know it!! I love that slot!!!!!!

  When the naughty girl breaks that candy cane when not chosen i laugh every time!!!

  Lips
  Oh Satano curollllllllll zar ne znam!! Obožavam taj slot!!!!!!

  Kada nevaljala devojka slomi tu bombonu kada nije izabrana smejem se svaki put!!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Naughty - nice - naughty - nice!  :P tongue tongue tongue I'm always different! I try to be nice, but nature tells! grin grin grin

  Nevaljao - lepo - nevaljao - lepo! :P tonguetonguetongue Uvek sam drugačiji! Trudim se da budem fin, ali priroda govori! gringringrin

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh Satan girlllllllllll don't i know it!! I love that slot!!!!!!

  When the naughty girl breaks that candy cane when not chosen i laugh every time!!!

  Lips  OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Does she really "break the candy cane" LMAO!!!!  I never pick the nice girl!!!! laugh_out_loud

  Oh Satano curollllllllll zar ne znam!! Obožavam taj slot!!!!!!

  Kada nevaljala devojka slomi tu bombonu kada nije izabrana smejem se svaki put!!!

  Usne  OMB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Da li ona zaista "slomi štap slatkiša" LMAO!!!! Nikad ne biram lepu devojku!!!! laugh_out_loud
 • Original engleski Prevod srpski

  lol....yeah she gets a little mad face and breaks it...i only picked the "nice" girl once just so i could see what she did.....and it's funny as hell....oh and it's also funny when you hit a win with one of the girls....naughty smacks her ass and nice shakes her boobs!!!  lolololol

  lol....da, malo se naljuti i slomi ga...samo sam jednom odabrao "finu" devojku samo da bih mogao da vidim šta je uradila.....i smešno je kao pakao....oh a takođe je smešno kada pobediš sa jednom od devojaka....nestašna je lupi po guzici i lepo trese sisama!!! lolololol

 • Original engleski Prevod srpski

  I am certain I will get coal.  Though I would love switches smiley 

  Siguran sam da ću dobiti ugalj. Iako bih voleo prekidače smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  lol....yeah she gets a little mad face and breaks it...i only picked the "nice" girl once just so i could see what she did.....and it's funny as hell....oh and it's also funny when you hit a win with one of the girls....naughty smacks her ass and nice shakes her boobs!!!   lolololol


  i didn't read all of the past messages..just this one, and i was like WHAT, so i had to go back and read them all..
  ...smacks her ass and shakes her boobs...too funny, sounds naughty to me!!

  lol....da, malo se naljuti i slomi ga...samo sam jednom odabrao "finu" devojku samo da bih mogao da vidim šta je uradila.....i smešno je kao pakao....oh a takođe je smešno kada pobediš sa jednom od devojaka....nestašna je lupi po guzici i lepo trese sisama!!! lolololol


  Nisam pročitao sve prethodne poruke..samo ovu, i bio sam kao ŠTA, pa sam morao da se vratim i pročitam ih sve..
  ...lupa je po guzici i trese sisama...suviše smešno, zvuči mi nestašno!!
 • Original engleski Prevod srpski

  Is there an in between?
  I think i've been both..
  Naughtnice!
  Nice N Naughty

  Ima li između?
  Mislim da sam bio i jedno i drugo..
  Naughtnice!
  Nice N Naughti

 • Original engleski Prevod srpski

  Naughty is the only way to be. So i get a lump if coal! The rest of the year i have fun being naughty

  Nevaljao je jedini način da budete. Tako da dobijem grumen ako ugalj! Ostatak godine se zabavljam biti nevaljao

 • Original engleski Prevod srpski
  Grape,

  I like your way of thinking! There is so much fun out of being naughty.......not bad mind you.....just a tad naughty!!

  Lips
  Grožđa,

  Sviđa mi se tvoj način razmišljanja! Toliko je zabavno biti nevaljao....... nije loše... samo malo nevaljao!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Is there an in between?
  I think i've been both..
  Naughtnice!
  Nice N Naughty


  I think I'm NICE at being NAUGHTY!!!!!  hehe

  Ima li između?
  Mislim da sam bio i jedno i drugo..
  Naughtnice!
  Nice N Naughti


  Mislim da sam LEPO u tome da budem NESTAŠNA!!!!! hehe
 • Original engleski Prevod srpski

  Lips, it's so much fun being naughty. That's why i do it all year long!

  Usne, tako je zabavno biti nevaljao. Zato to radim tokom cele godine!

 • Original engleski Prevod srpski

  Well, I've been a very nice boy for most of this year grin...But I've been more on the naughty side lately.  8) In fact...Down right devilish. So bring on the bags of coal ''This Christmas'' ''Santa Baby''. Besides, if you squeeze coal hard enough you get diamonds.  ;)

  Pa, bio sam veoma dobar dečko veći deo ove godine grin ...Ali u poslednje vreme sam više nevaljao. 8) U stvari... Dole desno đavolski. Zato ponesite vreće uglja ''Ovog Božića'' ''Deda Mraza''. Osim toga, ako dovoljno snažno stisnete ugalj dobijate dijamante. ;)

 • Original engleski Prevod srpski

  I was "mostly" nice as I couldn't afford to be naughty..

  I'll change that next year!! tongue

  Bio sam "uglavnom" fin jer nisam mogao da priuštim da budem nevaljao..

  Promeniću to sledeće godine!! tongue

 • Original engleski Prevod srpski

  So bring on the bags of coal ''This Christmas'' ''Santa Baby''. Besides, if you squeeze coal hard enough you get diamons.  wink
  Hey cheeky..........i love it....diamonds!!! Where ya been hiding all my life......wink!! Btw welcome to LCB!

  Zato ponesite vreće uglja ''Ovog Božića'' ''Deda Mraza''. Osim toga, ako dovoljno snažno stisnete ugalj, dobijate dijamone. wink
  Hej drsko..........volim ga....dijamanti!!! Gde si se krio ceo život......namigni!! Btv dobrodošli u LCB!

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita