Molitveni zahtevi

31,702
pregleda
156
odgovora
Poslednja objava postavila pre 13 godina MommyMachine
MommyMachine
 • Započeto
 • MommyMachine
 • United States Mighty! Member 3746
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Nadamo se da je ovo pravo mesto da zatražite pomoć oko ovog očiglednog i iznenadnog problema sa komunikacijom i zahtevom za isplatu sa Lucki Ovl kazinom. . Osećam se kao da se odnos sa...

  Pročitajte
 • Betunlim kazino pregled Bonus za registraciju: 200% do 1000 € + 100 besplatnih okretaja Bonus za 2. depozit: 50% do 500 € + 50 besplatnih okretaja Bonus na 3. depozit: 50% do 500 € + 50...

  Pročitajte
 • Celu noć su me varali pacifički spinovi. Lako možete videti da brojač opklada ne uspeva da oduzme prave zbrojeve od $4000 igre na kojoj sam radio. I dalje mi treba još 1300 po njima. Ali...

  Pročitajte

  REŠENO: Pacifik vrti kazino

  4 798
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I thought it would be nice to start a thread where if need be members can come here, let us know whats in their hearts, and ask for some advice and/or thoughts and prayers. I dont know if this has been started before or if its even ok. It sounded good to me.

  Mislio sam da bi bilo lepo da pokrenem nit gde, ako je potrebno, članovi mogu da dođu ovde, da nam kažu šta im je u srcu i da zatraže neki savet i/ili misli i molitve. Ne znam da li je ovo počelo ranije ili je uopšte u redu. Zvučalo mi je dobro.

 • Original engleski Prevod srpski

  Please pray for my friend, Stacy.  She was recently diagnosed with breast cancer.  She is only 48, and is a single mother to three children.  Thank you!

  Molim te, pomoli se za moju prijateljicu, Staci. Nedavno joj je dijagnostikovan rak dojke. Ona ima samo 48 godina i samohrana je majka troje dece. Hvala vam!

 • Original engleski Prevod srpski

  My parent both passed on tragically years ago. My grandmother took me in, and to this day I think of her as my mom. The last years have been hard on her, not only did she lose my father to homicide, but she lost her youngest son to a drug overdose, her only daughter has brain and bone cancer, and her 2 older brothers died last month. Will all of that, she and my Papa have been married for 30+ years, and now he is sick. He still works full time at 75 years old, he has throat cancer and has had surgery twice to remove a throat tumor.

  They are both wonderful human beings. I love them more than anything in this whole wide world.

  My grandmother is not doing too well lately, she never leaves the house, or her chair for that matter. She stays home looks at pictures of my father and my uncle and cries all day. I dont know what to do or say. She lives all the way in Las Vegas so I cant go see her like I used to. I call her all the time, and I feel so bad. I can only imagine the hurt and pain she is going through. I miss her dearly.  :'(

  I ask you to please keep her and my papa in your thoughts and prayers and I appreciate you taking the time to read this.

  Moji roditelji su tragično preminuli pre mnogo godina. Moja baka me je primila i do danas je smatram svojom mamom. Poslednje godine su joj bile teške, ne samo da je izgubila mog oca usled ubistva, već je izgubila i svog najmlađeg sina zbog predoziranja drogom, njena jedina ćerka ima rak mozga i kostiju, a njena dva starija brata su umrla prošlog meseca. Hoće li sve to, ona i moj tata su u braku 30+ godina, a on je sada bolestan. On i dalje radi puno radno vreme sa 75 godina, ima rak grla i dva puta je operisan radi uklanjanja tumora grla.

  Oboje su divna ljudska bića. Volim ih više od svega na ovom širokom svetu.

  Moja baka u poslednje vreme ne ide baš najbolje, nikad ne izlazi iz kuće, ili iz svoje stolice. Ona ostaje kod kuće, gleda slike mog oca i strica i plače po ceo dan. Ne znam šta da radim ili kažem. Živi skroz u Las Vegasu, tako da ne mogu da je vidim kao nekada. Zovem je stalno, i osećam se tako loše. Mogu samo da zamislim kroz kakvu bol i bol prolazi. Jako mi nedostaje. :'(

  Molim vas da zadržite nju i mog tatu u svojim mislima i molitvama i cenim što ste odvojili vreme da ovo pročitate.

 • Original engleski Prevod srpski

  I will pray for her, and hope for a full recovery. God Bless her and her family.


  Please pray for my friend, Stacy.  She was recently diagnosed with breast cancer.  She is only 48, and is a single mother to three children.  Thank you!

  Moliću se za nju i nadam se potpunom oporavku. Bog blagoslovio nju i njenu porodicu.


  Molim te, pomoli se za moju prijateljicu, Staci. Nedavno joj je dijagnostikovan rak dojke. Ona ima samo 48 godina i samohrana je majka troje dece. Hvala vam!
 • Original engleski Prevod srpski

  Great idea mommy!  I'll be keeping your gandmother, papa, and cschneck's friend Stacy in my prayers.

  Odlična ideja mama! Zadržaću tvoju baku, tatu i Cschneckovu prijateljicu Stejsi u svojim molitvama.

 • Original engleski Prevod srpski

  This thread is a nice idea....


  Sending prayers for your GrandMother and your papa, Mommy Machine. That situation sounds heartbreaking to me.  sad   cschneck:  I will send prayers for your friend Stacy.  Another heartbreaking situation.  Please, both of you, keep us updated on these special people and their situations.

  Prayer is a wonderful thing, and I believe in it.

                                                                      PMM

  Ova tema je dobra ideja....


  Šaljem molitve za tvoju baku i tvog tatu, Mama mašinu. Ta situacija mi zvuči srceparajuće. sad  cschneck: Poslaću molitve za tvoju prijateljicu Stejsi. Još jedna srceparajuća situacija.  Molimo vas obojica da nas obaveštavate o ovim posebnim ljudima i njihovim situacijama.

  Molitva je divna stvar, i ja verujem u nju.

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Great idea Mommy.I will pray for all of the above.I know the heartbreak of having a loved one who is sick.My son has a autoimmune diease...no cure.It's called bechets syndrome.Has had it for 10 years now and it's getting worse.Cardiac arrest,respirtory arrest,ulcers in his internal organs and external too.Wish there was no such thing as sickness but it's something we just have to deal with.God bless!!

  Odlična ideja mama. Moliću se za sve gore navedeno. Znam koliko je bolesna voljena osoba. Moj sin ima autoimunu bolest... nema leka. To se zove Bečetov sindrom. Ima ga već 10 godina i sve je gore. Srčani zastoj, respiratorni zastoj, čirevi na unutrašnjim organima i spoljašnjim takođe. Voleo bih da ne postoji bolest, ali to je nešto sa čime se samo moramo nositi. Bog blagoslovio!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Bingocrazy48 my heart goes out to you and your son, I will have you in my prayers and thoughts.

  Bingocrazi48 moje srce ide prema tebi i tvom sinu, imaću te u svojim molitvama i mislima.

 • Original engleski Prevod srpski

  Bingocrazy...I am so sorry your son is sick.  Sending prayers for him, and you for strength to get thru these trying times.....

  God Bless

                                                            PMM

  Bingocrazi...Tako mi je žao što ti je sin bolestan. Šaljem molitve za njega, a vama za snagu da prebrodite ova teška vremena.....

  Bog blagoslovi

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  Good Morning (well mornin where I am=)  -  I will definately add the entire LCB Prayer List Forum - ALL of you nice people in my nightly prayers....God Bless!

  Dobro jutro (dobro jutro gde sam =) - Definitivno ću dodati ceo LCB Molitveni Forum - SVI fini ljudi u mojim noćnim molitvama....Bog blagoslovio!

 • Original engleski Prevod srpski

  Oh...and Mommymachine...your awesome this was a very special thing you did! I love reading your informative posts, bet your a great MAMA to all them lil ones!!  =)  Take Care!!

  Oh...i mamice...tvoj super, ovo je bila veoma posebna stvar koju si uradio! Volim da čitam vaše informativne postove, kladim se da ste sjajna MAMA svim tim malim!! =) Čuvajte se!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Great idea Mommy.I will pray for all of the above.I know the heartbreak of having a loved one who is sick.My son has a autoimmune disease...no cure.It's called beaches syndrome.Has had it for 10 years now and it's getting worse.Cardiac arrest,respiratory arrest,ulcers in his internal organs and external too.Wish there was no such thing as sickness but it's something we just have to deal with.God bless!!


  It is hard when a loved one is Sick but I feel the hardest thing is when a child is sick! As a mother you wish it could be you instead. I understand how you feel. I have four children. two sons and two daughters, both of my daughter have an incurable illness that will soon put them in a vegetative state. I cry everyday about this but I know it is God's plan not mine, I was crying just typing about it but you must have faith it is the only thing that helps you thru it. You are all in my prayers and ask you to keep me in yours. God Bless all of you!

  Odlična ideja mama. Moliću se za sve gore navedeno. Znam koliko je bolesna voljena osoba. Moj sin ima autoimunu bolest... nema leka. To se zove sindrom plaže. Ima ga već 10 godina i sve je gore. Srčani zastoj, zastoj disanja, čirevi na unutrašnjim i spoljašnjim organima. Voleo bih da ne postoji bolest, ali to je nešto sa čime se samo moramo nositi. Bog blagoslovio!!


  Teško je kada je voljena osoba bolesna, ali ja osećam da je najteže kada je dete bolesno! Kao majka želite da to budete vi. Razumem kako se osećaš. Imam četvoro dece. dva sina i dve ćerke, obe moje ćerke imaju neizlečivu bolest koja će ih uskoro dovesti u vegetativno stanje. Svakodnevno plačem zbog ovoga, ali znam da je to Božji plan, a ne moj, plakala sam samo kucajući o tome, ali morate imati veru da je to jedina stvar koja vam pomaže u tome. Svi ste u mojim molitvama i molim vas da me zadržite u svojim. Bog vas sve blagoslovio!
 • Original engleski Prevod srpski

  Ohh mamrone, my heart breaks for you. I too have 2 sons with disablilities. Both of my sons have Noonans Syndrome, and both have heart defects.  :'(

  I cant tell you I know exactly how you feel, because I dont, but I can tell you this. If you ever need a shoulder to cry on, Im here, If you ever need a prayer, a friend, or just somewhere to vent, Im here. PM me if you need to.  wink

  Dixiesace- Thanks you for all your kind words they made me smile this a.m.  kiss

  Ohh Mamrone, srce mi se slama za tebe. I ja imam 2 sina sa invaliditetom. Oba moja sina imaju Noonans sindrom i obojica imaju srčane mane. :'(

  Ne mogu vam reći da znam tačno kako se osećate, jer ja ne, ali mogu vam reći ovo. Ako vam ikada zatreba rame za plakanje, tu sam, ako vam ikada zatreba molitva, prijatelj, ili samo negde da date oduška, tu sam. Pošalji mi PM ako treba. wink

  Dikiesace- Hvala vam na svim lepim rečima koje su me nasmejale ovog jutra kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  What a wonderful Idea! We all need prayers at one time or another! I will pray for all of you and your families. Please pray for my mom who has uterine cancer. I just do not want her to suffer but I put it in Gods hands.

  Kakva divna ideja! Svima nam u jednom ili drugom trenutku trebaju molitve! Moliću se za sve vas i vaše porodice. Molim vas molite se za moju mamu koja ima rak materice. Ja samo ne želim da pati, ali dajem to u Božje ruke.

 • Original engleski Prevod srpski

  MommyMachine thank you so much for your kind words, My one daughter has Huntington's and the other MS they are 33 and 35 years old one has 3 kids and one has 2 but i try not to dwell on it because there is nothing I can do but pray there is no cure not even a treatment. The Huntington's is the worst, my husband had it and his mother and it runs deep in our family, very few people even know what it is but I pray they will find at least a treatment if not a cure before it's too late for my daughter.

  Mama mašina, hvala vam puno na lepim rečima, moja jedna ćerka ima Hantingtonovu, a druga MS, oni imaju 33 i 35 godina, jedno ima 3 dece, a jedno dvoje, ali pokušavam da ne razmišljam o tome jer ne mogu ništa da uradim osim moli se da nema leka, čak ni lečenja. Hantingtonovi su najgori, moj muž ga je imao i njegova majka i to je duboko u našoj porodici, malo ljudi uopšte zna šta je to, ali molim se da će pronaći barem lek ako ne lek pre nego što bude prekasno za moju ćerku .

 • Original engleski Prevod srpski

  Deb- I said a prayer for your mother, and for you. I believe prayer is a powerful thing, and I will continue to pray for you and your family.

  Mamrone- That has to be hard, I cant imagine. You stay strong and know that you have a friend in me. I may not know you personally, but I do know what its like to be a mother of sick children. Its never easy, and when things get tough it sure is nice to have someone to listen.

  When my 6 year old son was a baby they told me he had muscular dystrophy and I was devastated. I prayed and prayed my heart out. They had made a mistake and it was Noonans syndrome. Noonans syndrome is a genetic disorder that causes physical abnormalities as well as heart problems. My 6 year old has a webbed neck, sunken chest, droopy eyes, low set ears, and a blowing heart murmur. My 5 year old was also diagnosed with it, but the only physical sign he has is a short stature. He is 5 years old, but he is the size of a 2 year old.

  I believe in sharing our stories, heartache, and troubles will give us the chance to empty our hearts out and meet wonderful caring people. You never know you could meet a lifelong friend here, just by listening to them, or giving them advice.

  I feel like I know so many of you, just by reading your posts, your stories, your feelings.

  Deb- Pomolio sam se za tvoju majku i za tebe. Verujem da je molitva moćna stvar i nastaviću da se molim za vas i vašu porodicu.

  Mamrone- To mora da je teško, ne mogu da zamislim. Ostani jak i znaj da imaš prijatelja u meni. Možda te ne poznajem lično, ali znam kako je biti majka bolesne dece. Nikad nije lako, a kada stvari postanu teške, sigurno je lepo imati nekoga da sluša.

  Kada je moj 6-godišnji sin bio beba, rekli su mi da ima mišićnu distrofiju i bio sam shrvan. Molio sam se i molio iz srca. Napravili su grešku i to je bio Noonans sindrom. Noonansov sindrom je genetski poremećaj koji uzrokuje fizičke abnormalnosti, kao i probleme sa srcem. Moj 6-godišnjak ima isprepleten vrat, potopljena grudi, spuštene oči, nisko postavljene uši i šum u srcu. I mom 5-godišnjaku je dijagnostikovan, ali jedini fizički znak koji ima je nizak rast. Ima 5 godina, ali je veličine 2 godine.

  Verujem da će nam deljenje naših priča, bol u srcu i nevolje dati priliku da ispraznimo svoja srca i upoznamo divne brižne ljude. Nikad ne znaš da ovde možeš da sretneš prijatelja za ceo život, samo ako ih saslušaš ili im daš savet.

  Osećam se kao da poznajem mnoge od vas, samo čitajući vaše postove, vaše priče, vaša osećanja.

 • Original engleski Prevod srpski

  Wow MommyMachine, that is so awful! We all have a cross to bear hear on earth and my heart goes out to you. At least I had some good years with my daughter before they got sick. You must have your hands full. My faith keeps me going and I pray you are strong in yours. Sometimes I tell myself, I felt sorry formyself cause I had no shoes till I saw the man who had no feet. and that keeps me going. there is always someone who has it worse. Your new friend in Christ mamrone

  Vau Mama mašina, to je tako grozno! Svi mi imamo krst koji treba da čujemo na zemlji i moje srce ide k tebi. Barem sam imao nekoliko dobrih godina sa svojom ćerkom pre nego što su se razbolele. Morate imati pune ruke posla. Moja vera me održava i molim se da budete jaki u svojoj. Ponekad kažem sebi, bilo mi je žao samog sebe jer nisam imao cipele dok nisam video čoveka koji nije imao stopala. i to me drži. uvek postoji neko kome je gore. Tvoj novi prijatelj u Hristu Mamrone

 • Original engleski Prevod srpski

  Please pray for my dad.  I am having to put him in a nursing home this week.

  Molim te, moli se za mog tatu. Moram da ga stavim u starački dom ove nedelje.

 • Original engleski Prevod srpski

  Deb-putting it in God's hands is the best you can do.

  Mommy-I cant imagine the strength it takes to raise so many children, especially those with physical ailments. My heart and utter admiration goes out to you. Im in awe, I truly am!

  Doc-That must have been a difficult decision for your family to make, I hope your mom is strong and your dad makes a smooth transition. How does she feel about his move?

  Davanje duga u Božje ruke je najbolje što možete učiniti.

  Mama-ne mogu da zamislim kolika je snaga potrebna da se podigne toliko dece, posebno one sa fizičkim bolestima. Moje srce i krajnje divljenje su tebi. Zadivljen sam, zaista jesam!

  Doktor-To mora da je bila teška odluka za vašu porodicu, nadam se da je vaša mama jaka i da je vaš tata napravio glatku tranziciju. Kako se ona oseća prema njegovom potezu?

 • Original engleski Prevod srpski

  The burdens we all must carry are made easier when we have people to help us thru. I will say a prayer for the child, the friend, the parent, and for each of you that you will recieve the strength to do what must be done. Add myself and my daughter to your list for prayers. We meet with an orthepedic surgeon on May 27 to find out exactly what can be done. What will be hardest for me is she won't be able to understand why they had to do what they need to and why she is hurting.  She is 9 yrs with hypotonia, autism and now scoliosis. She is my the source of my greatest fears and my proudest moments.  It is hard not to be bitter about life sometimes, but I keep telling myself to get up, put your big girl pants on and do what needs to be done. This is a very nice thread, Mommy. How considerate you are of others. Thank you.

  Tereti koje svi moramo da nosimo su lakši kada imamo ljude koji će nam pomoći. Pomoliću se za dete, prijatelja, roditelja i za svakog od vas da dobijete snagu da uradite ono što mora da se uradi. Dodajte mene i moju ćerku na svoju listu za molitve. Sastajemo se sa ortepedom 27. maja da saznamo šta tačno može da se uradi. Ono što će mi biti najteže je da ona neće moći da razume zašto su morali da urade ono što je trebalo i zašto je boli. Ima 9 godina sa hipotonijom, autizmom i sada skoliozom. Ona je moj izvor mojih najvećih strahova i mojih najponosnijih trenutaka. Teško je ponekad ne biti ogorčen na život, ali stalno govorim sebi da ustanem, obučem svoje velike devojačke pantalone i uradim šta treba. Ovo je veoma lepa tema, mama. Koliko ste pažljivi prema drugima. Hvala vam.

 • Original engleski Prevod srpski

  Dr- I will have your father and family in my prayers, I know that had to be a difficult decision.

  Tyesmommy- Thank you for your kindness, it truly is appreciated

  Wmmeden- Your little girl has a special place in my prayers and heart. Thank you for your kind words!

  Dr- Imaću vašeg oca i porodicu u svojim molitvama, znam da je to morala biti teška odluka.

  Tiesmommi- Hvala vam na vašoj ljubaznosti, to je zaista cenjeno

  Vmmeden- Vaša devojčica ima posebno mesto u mojim molitvama i srcu. Hvala na lepim rečima!

 • Original engleski Prevod srpski

  Please pray for my dad.  I am having to put him in a nursing home this week.  Prayers sent for you and your Father doc.  That is such a difficult decision to make.  My heart goes out to you.

                                                      PMM

  Molim te, moli se za mog tatu. Moram da ga stavim u starački dom ove nedelje.  Molitve upućene za tebe i tvoga oca dok. To je tako teška odluka. Moje srce ide prema tebi.

  PMM
 • Original engleski Prevod srpski

  I am praying for everyone who posted here and everyone who reads this.Mommy I can feel your strong and have a good heart and God will get you and your babies thru the tough times,Drpsyce I know its hard but you are trying to look out for your Dads welfare,safety,and well being and that spells love to me,Deb Tyesmommy is so right put it in God's hands and keep praying,because there is so much power in prayer...Wmmeden I hope your drs appt will give you answers and solutions for your babies illnesses and suffering,life is hard and sometimes seems brutal and pointless but we are all here for a reason,and I agree with Mamrone wholeheartedly,it seems hopeless sometimes but it can be worse,I found out recently that I have kidney disease 30% function out of 100% and not reversible,I have Sarcoidosis which caused diabetes and the diabetes caused kidney disease,I had my "pity party" but I cant change what is,so I use a line from one of my favorite movies,The Shawshank Redemption....."get busy living,or get busy dieing" I chose living.It seems dark but it will get better.GOD BLESS

  Molim se za sve koji su pisali ovde i sve koji ovo čitaju. Mama osećam da si jaka i da imaš dobro srce i Bog će te i tvoje bebe prevesti u teška vremena, Drpsice znam da je teško, ali ti pokušavaš da paziš za dobrobit, sigurnost i blagostanje vašeg tate i to mi znači ljubav, Deb Tiesmommi je tako u pravu, dajte to u Božje ruke i nastavite da se molite, jer ima toliko snage u molitvi... Vmmeden, nadam se da će vaš doktor appt dati vi odgovori i rešenja za bolesti i patnju vaših beba, život je težak i ponekad deluje brutalno i besmisleno, ali svi smo ovde sa razlogom, i ja se slažem sa Mamrone-om svim srcem, ponekad izgleda beznadežno, ali može biti i gore, nedavno sam saznao da imam bolest bubrega 30% funkcioniše od 100% i nije reverzibilno,imam sarkoidozu koja je izazvala dijabetes i dijabetes je izazvao bolest bubrega,imao sam svoju "zabavu sažaljenja" ali ne mogu da promenim šta jeste,pa koristim liniju iz jednog od mojih omiljenih filmova, The Shavshank Redemption....."zauzeti se životom ili se zauzeti umiranjem" Izabrao sam život.Izgleda mračno, ali biće bolje.BOG BLAGOSLOVI

 • Original engleski Prevod srpski

  Ok I need a prayer or two please.

  Im on the verge of a nervous breakdown. Everyonce in a while I get so stressed out with my life. I love my kids with all of my heart and I would do anything for them. With that said, I need a break. I cant remember the last night I had a full nights sleep. I cant remember the last time I was able to have a little time to myself. It all catches up to me from time to time.

  My husband is Corrections Officer at the prison out here. He works nights, sleeps days, so basically its all up to me to handle the kids. I mean he does help, but I dont think he realizes how hard it is for me. Sometimes I just feel like running away, I dont know what to do. Im sorry for rambling, I guess I just needed to vent.

  Ok, treba mi molitva ili dve molim.

  Na ivici sam nervnog sloma. S vremena na vreme sam pod stresom zbog svog života. Volim svoju decu svim srcem i uradila bih sve za njih. Uz to, potrebna mi je pauza. Ne mogu da se setim poslednje noći kada sam spavao punu noć. Ne mogu da se setim kada sam poslednji put mogao da imam malo vremena za sebe. Sve me to s vremena na vreme sustigne.

  Moj muž je policajac u zatvoru ovde. On radi noćima, spava danima, tako da je u suštini sve na meni da se bavim decom. Mislim da pomaže, ali mislim da ne shvata koliko mi je teško. Ponekad mi samo dođe da pobegnem, ne znam šta da radim. Izvinjavam se na lutanju, pretpostavljam da sam samo morao da se ispraznim.

 • Original engleski Prevod srpski

  Praying for you now sweetie.

  Molim se za tebe dušo.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hang in there! Keep praying and things will get better! You are in my prayers! There is hope.

  Drži se! Nastavite da se molite i stvari će biti bolje! Ti si u mojim molitvama! Ima nade.

 • Original engleski Prevod srpski

  Just a quick story- I swear my best friend is an angel in disguise! She was hit by a drunk driver when she was 15 and had a brain stem injury. She is the----- spokesperson for the brain injured. It took her many years to learn how to eat, walk, and talk. She is such and inspiration to me! She always tells me that we never get more than we can handle- She wakes up everyday thankful to be alive. I constantly have to remind myself of how lucky I am to have the things I take for granted. She says "keep on keepin on!" Love to all.

  Samo kratka priča - kunem se da je moj najbolji prijatelj prerušeni anđeo! Nju je udario pijani vozač kada je imala 15 godina i imala je povredu moždanog stabla. Ona je----- portparol povređenog mozga. Bilo joj je potrebno mnogo godina da nauči da jede, hoda i priča. Ona je takva i inspiracija za mene! Ona mi uvek govori da nikada ne dobijamo više nego što možemo da podnesem- Ona se budi svaki dan zahvalna što je živa. Stalno moram da podsećam sebe koliko sam srećna što imam stvari koje uzimam zdravo za gotovo. Ona kaže "nastavi dalje!" Ljubav svima.

 • Original engleski Prevod srpski

  Ok I need a prayer or two please.

  Im on the verge of a nervous breakdown. Everyonce in a while I get so stressed out with my life. I love my kids with all of my heart and I would do anything for them. With that said, I need a break. I cant remember the last night I had a full nights sleep. I cant remember the last time I was able to have a little time to myself. It all catches up to me from time to time.

  My husband is Corrections Officer at the prison out here. He works nights, sleeps days, so basically its all up to me to handle the kids. I mean he does help, but I dont think he realizes how hard it is for me. Sometimes I just feel like running away, I dont know what to do. Im sorry for rambling, I guess I just needed to vent.


  Sending prayers to give you continued strength in your daily Life.

                                                                    PMM

  Ok, treba mi molitva ili dve molim.

  Na ivici sam nervnog sloma. S vremena na vreme sam pod stresom zbog svog života. Volim svoju decu svim srcem i uradila bih sve za njih. Uz to, potrebna mi je pauza. Ne mogu da se setim poslednje noći kada sam spavao punu noć. Ne mogu da se setim kada sam poslednji put mogao da imam malo vremena za sebe. Sve me to s vremena na vreme sustigne.

  Moj muž je policajac u zatvoru ovde. On radi noćima, spava danima, tako da je u suštini sve na meni da se bavim decom. Mislim da pomaže, ali mislim da ne shvata koliko mi je teško. Ponekad mi samo dođe da pobegnem, ne znam šta da radim. Izvinjavam se na lutanju, pretpostavljam da sam samo morao da se ispraznim.


  Šaljem molitve da vam daju snagu u svakodnevnom životu.

  PMM
 • Original engleski Prevod srpski

  Mommy, EVERYONE feels that way sometimes...you are not alone. Raising a family is a full time job, its 24/7 and you dont get to clock out. I read the average stay at home mom works 92 hours a week!!!!! So naturally, your stress levels are high. For the most part, men are completely clueless as to how difficult it is. You may want to ask your hubby if you can have 3 hours a week to yourself without the kids and in the mean time I'll be sending you prayers.

  Mama, SVI se ponekad tako osećaju...nisi sama. Podizanje porodice je posao sa punim radnim vremenom, 24 sata dnevno i 7 dana u nedelji i ne možete da se ispraznite. Pročitao sam da prosečno ostaje kod kuće mama radi 92 sata nedeljno!!!!! Dakle, prirodno, vaš nivo stresa je visok. Muškarci uglavnom nemaju pojma koliko je to teško. Možda biste želeli da pitate svog muža da li možete imati 3 sata nedeljno za sebe bez dece, a u međuvremenu ću vam slati molitve.

 • Original engleski Prevod srpski

  Yeah Mommy,I wish we were neighbors I would take your kids for an afternoon for you,kids are naturally drawn to me and I love children, so I'm not some kookoo nutjob,I know it would help you to get a break and decompress and to "exhale",I'm just saying if I could I would  smiley

  Da mama, voleo bih da smo komšije, poveo bih tvoju decu na jedno popodne za tebe, deca me prirodno privlače i ja volim decu, tako da nisam neki ludak, znam da bi ti pomoglo da se odmoriš i dekomprimirati i "izdahnuti", samo kažem da bih mogao smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Hi guys, its that time of year for storms, tornadoes and such. I live in South East Kansas and today Monday May10 is supposed to be real bad. The national weather service is calling for 'On Monday May 10th, parts of Oklahoma and Kansas could see a major tornado outbreak. The Storm Prediction Center (SPC) is predicting a "historic strong tornado case". People in these areas need to prepare for this potential tornado outbreak. ' shocked

  I am scared to death of tornadoes. Please say a prayer for me, my family and everyone around where I live. I will have my lap top with me and will try to stay in touch.  I have a feeling its gonna be a bumpy ride.

  Zdravo momci, to je doba godine za oluje, tornada i slično. Živim u jugoistočnom Kanzasu i danas bi ponedeljak, 10. maj, trebalo da bude jako loš. Nacionalna meteorološka služba poziva na „U ponedeljak, 10. maja, delovi Oklahome i Kanzasa mogli bi da dožive veliko izbijanje tornada. Centar za predviđanje oluja (SPC) predviđa „istorijski jak slučaj tornada“. Ljudi u ovim oblastima treba da se pripreme za ovo potencijalno izbijanje tornada. ' shocked

  Nasmrt se bojim tornada. Molim vas da se pomolite za mene, moju porodicu i sve okolo gde živim. Imaću svoj lap top sa sobom i trudiću se da ostanem u kontaktu. Imam osećaj da će to biti nezgodna vožnja.

 • Original engleski Prevod srpski

  wow much good luck to you!
  stay indoors, preferably in a cellar.

  vov puno sreće!
  ostati u zatvorenom prostoru, najbolje u podrumu.

 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you dirkemans. Unfortunately we dont have a basement or a cellular. We live in a pretty old house. I am going to stay with my mom for the day as this is where my hunny works (same town) and my mom will be by herself. She doesnt have a cellular or basement either. sad

  Hvala vam dirkeman. Nažalost, nemamo podrum ili ćeliju. Živimo u prilično staroj kući. Ostaću kod mame ceo dan jer ovde radi moj hunni (isti grad) i moja mama će biti sama. Ona takođe nema ćeliju ili podrum. sad

 • Original engleski Prevod srpski

  isnt there  a town shelter or something?

  zar ne postoji gradsko sklonište ili tako nešto?

 • Original engleski Prevod srpski

  Giv, I will be praying for you my friend, I hope you stay safe, and if need be you always got a place to stay here wink

  xoxoxox

  :-*

  Giv, moliću se za tebe prijatelju, nadam se da ćeš ostati bezbedan, i ako zatreba uvek imaš gde da ostaneš ovde wink

  kokokok

  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  i have family in that area what about the schools they usually have a safe place like shelters for just this reason if they do get there good luck to you and your family

  imam porodicu u toj oblasti šta je sa školama obično imaju bezbedno mesto kao što su skloništa upravo iz ovog razloga ako tamo stignu srećno tebi i tvojoj porodici

 • Original engleski Prevod srpski

  LOL Givennsz (shes a close friend of mine) laugh_out_loud I dont think a CELLULAR would help much except to call for help wink xoxoxoxoxox

  :-*  Thank you dirkemans. Unfortunately we dont have a basement or a cellular. We live in a pretty old house. I am going to stay with my mom for the day as this is where my hunny works (same town) and my mom will be by herself. She doesnt have a cellular or basement either. sad

  LOL Givennsz (ona mi je bliska prijateljica) laugh_out_loud Mislim da CELLULAR ne bi mnogo pomogao osim da pozove pomoć wink kokokokokok

  :-*  Hvala vam dirkeman. Nažalost, nemamo podrum ili ćeliju. Živimo u prilično staroj kući. Ostaću kod mame ceo dan jer ovde radi moj hunni (isti grad) i moja mama će biti sama. Ona takođe nema ćeliju ili podrum. sad
 • Original engleski Prevod srpski

  LMAO.... I meant to say cellar not Cellular

  LMAO.... Hteo sam da kažem podrum, a ne Cellular

 • Original engleski Prevod srpski


  I am scared to death of tornadoes. Please say a prayer for me, my family and everyone around where I live. I will have my lap top with me and will try to stay in touch.  I have a feeling its gonna be a bumpy ride.


  Awww...given....I am so sorry you and so many others have to go through this...
  You will be in my thoughts and prayer.
  I feel embarrassed to complain about busy days that I have but compare to many of you who is in the situations like this, I have so much to thank for...
  Please keep in touch and let us know how you and your family are doing...best luck to you and all!!!  kiss


  Nasmrt se bojim tornada. Molim vas da se pomolite za mene, moju porodicu i sve okolo gde živim. Imaću svoj lap top sa sobom i trudiću se da ostanem u kontaktu. Imam osećaj da će to biti nezgodna vožnja.


  AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAaaaaao e ti i mnogi drugi moraju da prođu kroz ovo...
  Bićeš u mojim mislima i molitvi.
  Osećam se neprijatno da se žalim na naporne dane koje imam, ali u poređenju sa mnogima od vas koji se nalazite u ovakvim situacijama, imam toliko toga da zahvalim za...
  Molimo ostanite u kontaktu i javite nam kako ste vi i vaša porodica...srećno vama i svima!!! kiss
 • Original engleski Prevod srpski

  Hi guys, its that time of year for storms, tornadoes and such. I live in South East Kansas and today Monday May10 is supposed to be real bad. The national weather service is calling for 'On Monday May 10th, parts of Oklahoma and Kansas could see a major tornado outbreak. The Storm Prediction Center (SPC) is predicting a "historic strong tornado case". People in these areas need to prepare for this potential tornado outbreak. ' shocked

  I am scared to death of tornadoes. Please say a prayer for me, my family and everyone around where I live. I will have my lap top with me and will try to stay in touch.  I have a feeling its gonna be a bumpy ride.


  I will be in it with you. I  live in northern Oklahoma. One of those wait and see days.  We do have a basement, though.  If any of you watch the show on discovery about the tornado chasers, they had a show on a few months ago with footage about the tornado west of my town. It was about a year ago that is was filmed. You know what they say around here-a tornado siren is the signal to stand outside and look. laugh_out_loud

  Zdravo momci, to je doba godine za oluje, tornada i slično. Živim u jugoistočnom Kanzasu i danas bi ponedeljak, 10. maj, trebalo da bude jako loš. Nacionalna meteorološka služba poziva na „U ponedeljak, 10. maja, delovi Oklahome i Kanzasa mogli bi da dožive veliko izbijanje tornada. Centar za predviđanje oluja (SPC) predviđa „istorijski jak slučaj tornada“. Ljudi u ovim oblastima treba da se pripreme za ovo potencijalno izbijanje tornada. ' shocked

  Nasmrt se bojim tornada. Molim vas da se pomolite za mene, moju porodicu i sve okolo gde živim. Imaću svoj lap top sa sobom i trudiću se da ostanem u kontaktu. Imam osećaj da će to biti nezgodna vožnja.


  Biću u tome sa tobom. Živim u severnoj Oklahomi. Jedan od onih dana čekanja i viđenja. Ipak, imamo podrum. Ako neko od vas gleda emisiju o otkrićima o lovcima na tornado, pre nekoliko meseci su imali emisiju sa snimcima o tornadu zapadno od mog grada. Bilo je to pre oko godinu dana koji je snimljen. Znate šta kažu ovde - sirena tornada je signal da stojite napolju i gledate. laugh_out_loud
 • Original engleski Prevod srpski

  For Givennsz and anyone else who is in harm's way of foul dangerous weather.


  Prayer For Fair Weather

  Almighty Lord God, who for the sin of man didst once drown all the world, except eight persons, and afterward of thy great mercy didst promise never to destroy it so again; We humbly beseech thee, that although we for our iniquities have worthily deserved a plague of rain and waters, yet upon our true repentance thou wilt send us such weather, as that we may receive the fruits of the earth in due season; and learn both by thy punishment to amend our lives, and for thy clemency to give thee praise and glory; through Jesus Christ our Lord.

  Amen.

                                                          ~~~~~~

  Za Givennsza i sve druge koji su u opasnosti od lošeg opasnog vremena.


  Molitva za lepo vreme

  Svemogući Gospode Bože, koji si za greh čovečiji jednom potopio ceo svet, osim osam osoba, i potom po velikoj milosti Tvojoj obećao da ga više nikada nećeš uništiti; Ponizno te molimo, da iako smo zbog svojih bezakonja dostojno zaslužili pošast kiše i vode, ipak nam po našem istinskom pokajanju pošalješ takvo vreme, da bismo mogli primiti plodove zemlje u pravo vreme; i nauči se i svojom kaznom da popraviš naše živote, i da ti milostivost odaje hvalu i slavu; kroz Isusa Hrista Gospoda našeg.

  Amin.

  ~~~~~~

 • Original engleski Prevod srpski

  Allyoop, you are my hero wink

  :-*

  Allioop, ti si moj heroj wink

  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  And you mommy,my friend, are also my hero!!! kiss

  A ti mamice, prijatelju, takođe si moj heroj!!! kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  Wnanhee you are amazing, I hope you know that!!

  :-*

  Vnanhee ti si neverovatna, nadam se da to znaš!!

  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  Givennsz, hope you are safe, looks like the storms are in your area. They have moved out of here already. Be careful.

  Givennsz, nadam se da ste bezbedni, izgleda da su oluje u vašem području. Već su se iselili odavde. Biti pažljiv.

 • Original engleski Prevod srpski

  I just talked to givennsz, she is a basement at a hospital, then she said they were making her leave and she had to go. Im praying for her now, she is my good friend, and I hope she stays safe!!!

  :-*

  Upravo sam razgovarao sa Givennsz, ona je podrum u bolnici, onda je rekla da je teraju da ode i da mora da ide. Sada se molim za nju, ona je moj dobar prijatelj, i nadam se da će ostati bezbedna!!!

  :-*

 • Original engleski Prevod srpski

  aw gee whiz Mommy, your gonna make me start bawlin',I'm actually more of a "spiritual" than religious person, but I absolutely believe that there is power in prayer.you guys are my friends here even if we are in different places,regardless
  your supposed to be considerate of friends...least thats what I was taught.....sheesh I'm all blushing here!!

  LOVE YOU GUYS!!!!!!!!!!

  ajme mamice, nateraćeš me da počnem da galam, ja sam zapravo više "duhovna" nego religiozna osoba, ali apsolutno verujem da postoji moć u molitvi. vi ste moji prijatelji ovde čak i ako smo u različitim mesta, bez obzira
  ti bi trebalo da budeš obazriv prema prijateljima...barem su me tako učili.....heeh ja sam sav crvenio ovde!!

  VOLIM VAS MOMCI!!!!!!!!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  i hope mommy machine and family are okay i have watched the noon news today and it is looking pretty bad stay safe you guys in kansas and oklahoma tornado alley we are praying hard for you all.

  nadam se da su mama i porodica u redu. Gledao sam podnevne vesti danas i izgleda prilično loše, ostanite bezbedni, u Kanzasu i Oklahomi, tornado uličici, jako se molimo za sve vas.

 • Original engleski Prevod srpski

  i will telll you different subject sorry i like smoking but when i came home from the hospital friday my grandsons came over they are542 gave me big hugs and the 5 year old said granma please dont smoke anymore i dont want you to die i cried he was so cute and so sincere but since ihave been home my habit is headstrong my youngest son we adopted knowing we would have problems is really in trouble now and i am not suppose to get stressed out or my heart has fun and i fought with child services because when we adopted him as a baby they promised to help with all his financial needs so that it wouldnt affect us to do that last year we had to let them step in so now we are being charged child support at a rate of 700.00 a month my car has been repossessed i have no way to get to the hospital in the middle of the day  and i am thinking i dont want to die the platt family curse hearts, lungs, cancer i want to die  just when i get old and i want to quit so i can but i like smoking survival rate neal.  so today i think do i want to have my grandkids and kids standing over me and pouring morphine down my throat because my lungs shut down and i am in a coma and yet my body shows pain as we had with my dad or my sister who we had to fight to pull the plug and i finished raising her youngest.  God no my family has had enough punishement for whatever sin my greatest great great must have done to curse us so bad so tomorrow is a new day and i am really truly going to try and  not let anythiing get in my way.  Maybe then my children will see that if i can due it they can and quit maybe the curse will stop with my generation and not theres.  lotsa luck i hope.  good night you guys and best to you all

  Reći ću ti drugu temu izvini volim da pušim, ali kada sam u petak došao kući iz bolnice moji unuci su došli oni su542 dali su mi velike zagrljaje i petogodišnjak je rekao baka molim te ne puši više ne želim da umreš plakao sam da je bio tako sladak i tako iskren, ali otkad sam kod kuće moja navika je tvrdoglava moj najmlađi sin kojeg smo usvojili znajući da ćemo imati problema sada je stvarno u nevolji i ne bih trebalo da budem pod stresom ili mi se srce zabavlja i svađala sam se sa dečjim službama jer kada smo ga usvojili kao bebu, obećali su da će pomoći oko svih njegovih finansijskih potreba kako to ne bi uticalo na nas prošle godine, morali smo da ih pustimo da uđu, tako da nam se sada naplaćuje alimentacija od 700,00 mesečno. auto je oduzet nemam načina da stignem u bolnicu usred dana i mislim da ne želim da umrem porodica Plat proklinje srca, pluća, rak želim da umrem kad ostarim i želim da umrem prestati da bih mogao, ali volim stopu preživljavanja od pušenja Nil. pa danas mislim da li želim da moji unuci i deca stoje iznad mene i sipaju mi morfijum u grlo jer su mi se pluća zatvorila i ja sam u komi, a ipak moje telo pokazuje bol kao što smo imali sa mojim tatom ili sestrom koju smo morala da se bori da povuče utikač i završio sam sa podizanjem njenog najmlađeg. Bože, ne, moja porodica nije imala dovoljno kazne za bilo koji greh koji je moj najveći veliki velikan učinio da nas tako loše prokune, tako da je sutra novi dan i zaista ću se truditi da ne dozvolim da mi bilo šta stane na put. Možda će tada moja deca videti da ako mogu da odustanu, možda će prokletstvo prestati sa mojom generacijom, a ne tamo. puno sreće nadam se. laku noć i sve najbolje vama svima

 • Original engleski Prevod srpski

  i want to thank all of you for the prayers and concerns i greatly appreciate it with all my heart. I have to say my cell phone wouldnt work i could get internet once in a great while and went straight to chat with mommymachine. Hugs mommy as I feel that since you were my only means of communication I didnt totally lose it because you were there.  kiss There were tons of tornadoes everywhere. My house wasnt damaged but there is plenty of damage all around. I thank the good lord above as well for keeping us safe. There were 5 deaths total so far and lets all pray that there isnt anymore.
  Mother nature is one weird woman that we just cant figure out so all we can do is leave it in gods hands to keep us all safe with this crazy crazy weather.  I went to the hospital as this is the only tornado shelter and 15 minutes after i get there they make everyone leave i was like  shocked ugh what do i do now. I rushed to my hunny's work in about 1 1/2 minutes grin and right when I pulled the truck into a huge shop at his work here it all came. So I am questioning why in the world did the hospital kick everyone out and put us in harms way.  Once again thank you to everyone Hugs to all and God Bless wink

  Želim da se zahvalim svima vama na molitvama i brigama. Veoma cenim to svim srcem. Moram da kažem da moj mobilni telefon ne bi radio, mogao sam da dobijem internet s vremena na vreme i otišao sam da ćaskam sa mamom. Grli mamu jer osećam da pošto si ti bila moje jedino sredstvo komunikacije, nisam ga potpuno izgubio jer si ti bila tu. kiss Svuda je bilo tornada. Moja kuća nije oštećena, ali ima dosta štete svuda okolo. Zahvaljujem se i dobrom gospodaru koji nas čuva. Do sada je bilo ukupno 5 smrtnih slučajeva i neka se svi mole da ih više nema.
  Majka priroda je jedna čudna žena koju jednostavno ne možemo da shvatimo, tako da sve što možemo da uradimo je da je ostavimo u božjim rukama da nas sve čuvaju po ovom ludom ludom vremenu. Otišao sam u bolnicu jer je ovo jedino sklonište za tornado i 15 minuta nakon što sam stigao tamo teraju sve da odu. shocked uh šta da radim sada. Pojurio sam na posao svog kunića za otprilike 1 1/2 minuta grin i baš kada sam uvukao kamion u ogromnu radnju na njegovom poslu, sve je došlo. Pa se pitam zašto je bolnica sve izbacila i stavila nas u opasnost. Još jednom hvala svima Zagrljaj svima i Bog blagoslovio wink

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
113

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita