pitanje

3,727
pregleda
7
odgovora
Poslednja objava postavila pre 15 godina mondobiz
Deb321
 • Započeto
 • Deb321
 • United States Sr. Member 376
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I'm kinda new to this online casino stuff and had a question. Do you keep the software on your computer or delete and download again when needed. I find it slows my computer down alot. Sorry for the stupid question but any info would be appreciated.

  Pomalo sam nov u ovom onlajn kazinu i imam pitanje. Da li čuvate softver na računaru ili ga brišete i preuzimate ponovo kada je potrebno. Smatram da to dosta usporava moj računar. Izvinite na glupom pitanju, ali svaka informacija bi bila dobrodošla.

 • Original engleski Prevod srpski

  Hey Deb smiley

  Personally, I delete it off my computer except for the one's that I use on a consistent basis.  With the field of work that I am in,  I need my computer space. *smile*

  I only have 3 that I leave on at all times.

  Hope this helps!

  KT

  Hej Deb smiley

  Lično, brišem ga sa svog računara osim onog koji redovno koristim. Uz oblast rada u kojoj se bavim, potreban mi je prostor za računar. *osmeh*

  Imam samo 3 koje uvek ostavljam uključene.

  Nadam se da ovo pomaže!

  KT

 • Original engleski Prevod srpski

  you can delete the casino's software wink
  your username will be saved for later when you install the software again, they recognize your ip-address. so if you install the software at another place, you will need to fill in both fields ( username, password ).

  but if i were you, just stick at a few casino's.  grin

  Dedi1981 wink

  možete izbrisati softver kazina wink
  vaše korisničko ime će biti sačuvano za kasnije kada ponovo instalirate softver, oni će prepoznati vašu IP adresu. tako da ako instalirate softver na drugom mestu, moraćete da popunite oba polja ( korisničko ime, lozinka ).

  ali da sam na tvom mestu, ostani u nekoliko kazina. grin

  Dedi1981 wink

 • Original engleski Prevod srpski

  hm? that isnt all true huh? some software do, i know microgaming do, i always mix up the others... some dont, they only recognice a nick or a mail addy. deb321, this is how i have done, im a real casino junkie and always looking for bonuses, and i think i had around 40-50 casinos installed when i started thinking as u. i just made a simple textfile with the casinos i have "done" i think i freed up 5 gigs or so when i started unstalling hehe. and as said, i keep a few that i know i will game on again. not many are worth it anyways.

  hm? to nije sve istina a? neki softver radi, ja znam da microgaming radi, ja uvek mešam druge... neki ne, oni prepoznaju samo nadimak ili dodatak za poštu. deb321, ovako sam uradio, pravi sam zavisnik od kazina i uvek tražim bonuse, i mislim da sam imao oko 40-50 instaliranih kazina kada sam počeo da razmišljam kao vi. upravo sam napravio jednostavnu tekstualnu datoteku sa kockarnicama koje sam "uradio" mislim da sam oslobodio oko 5 koncerata kada sam počeo da destaliram hehe. i kao što je rečeno, zadržavam nekoliko za koje znam da ću ponovo igrati. ionako nisu mnogi vredni.

 • Original engleski Prevod srpski

  personally i keep the ones on that i chip whore at, and don't deposit, once i get locked out...i uninstall them

  i'm down to 3 that i'm  not locked out of

  lično čuvam one na kojima sam čipovao whore , i ne uplaćujem ih, kada izgubim pristup... deinstaliram ih

  ja sam dole na 3 da nisam zaključan

 • Original engleski Prevod srpski

  In my case, I used to have all sort of casinos installed and I realized that I was going insane with too many...lol I have three casinos installed right now and I do deposit and play at all three. When I uninstalled all other casinos, I completely removed them from my computer so it wouldn't effect my computer. smiley

  U mom slučaju, nekada sam imao instalirane sve vrste kazina i shvatio sam da sam poludeo sa previše...lol, trenutno imam instalirana tri kazina i uplaćujem i igram na sva tri. Kada sam deinstalirao sva ostala kazina, potpuno sam ih uklonio sa svog računara kako to ne bi uticalo na moj računar. smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  nicenez112a, u must be a bad girl wink
  i cant access the RTG ones, maby for the good, i guess theres where alot of ppl chip whoring, and i guess thats where lots of ppl get banned.

  i keep a list after there was to many casinos on my comp.

  1. casinos ive played at and no money/bonus left
  2. casinos i have money/bonuses on
  3. casinos i have and will be happy to deposit to

  nicenez112a, ti mora da si loša devojka wink
  Ne mogu da pristupim RTG, mabi for the good, pretpostavljam da ima mnogo whoring sa kurvom, i pretpostavljam da je to mesto gde je mnogo ljudi zabranjeno.

  vodim listu nakon što je na mom računaru bilo mnogo kazina.

  1. kazina u kojima sam igrao i nema novca/bonusa
  2. kazina na kojima imam novac/bonuse
  3. kazina koje imam i rado ću ih uplatiti

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita