Brzi lekovi i lekovi za...

7,827
pregleda
30
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina nalgenie
Imagin.ation
 • Započeto
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • vallaceBet Casino - Spring To Infiniti Promocija važi: 04. mart 2024. - 24. mart 2024. Nagradni fond: 1.000.000 €. Igre koje ispunjavaju uslove: Vazdan - Ako još uvek nemate nalog samo se...

  Pročitajte

  vallacebet kazino turniri

  1 360
  pre 2 meseca
 • Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo za nove igrače - igrači iz Nemačke dobrodošli! 111% do 300 dolara Kako da dobijem bonus: Igrači se moraju registrovati preko našeg...

  Pročitajte
 • ZDRAVO, Razmišljao sam o nekim izjavama menadžera grupe Kindred koji se žalio na ograničenja nametnuta dekretom o dostojanstvu ovde u Italiji. Konkretno, nemogućnost operatera igara da slobodno...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I'm going to start this thread with...

  The Hangover

  During these holidays, theres alot of holiday cheer, if you know what i mean..
  "Have another on the house".. before long.. wooo weee ga geee, you are kookoo cah choo, woozie wows.. and all that.. huh
  The cold floor is your only friend... and friends asking "who's ralph?"
  The next morning you wake up begging for some kind of reliiiiief!!!
  Hangover has come to visit, and all you want to do is get rid of him  :'(

  I find drinking ALOT of water, cold fruit canned or fresh, and a chocolate shake helps me through it.

  Anyone got any Quick Cures & Remedies that seem to work post them!!
  Or any other kind of Cures,Tips & Remedies, would be appreciated.

  Počeću ovu temu sa...

  Mamurluk

  Tokom ovih praznika, ima mnogo prazničnog veselja, ako znate na šta mislim..
  "Imaj još jednog u kući".. uskoro.. woo o veee ga geee, ti si kookoo cah choo, woo zie vov.. i sve to.. huh
  Hladni pod je tvoj jedini prijatelj... i prijatelji pitaju "ko je Ralf?"
  Sledećeg jutra se budiš i moliš za neku vrstu olakšanja!!!
  Mamurluk je došao u posetu, a sve što želiš je da ga se rešiš :'(

  Smatram da pijem MNOGO vode, hladnog voća iz konzerve ili svežeg, a čokoladni šejk mi pomaže da prebrodim to.

  Svako ima brze lekove i lekove koji deluju, objavite ih!!
  Ili bilo koja druga vrsta lečenja, saveta i lekova, bila bi cenjena.

 • Original engleski Prevod srpski

  "A little hair of the dog that bit ya,".... is always a cure..... wink

  "Two asprin, and go to bed."

  Actually I read that a Diet coke from McDonalds, ice cold,  is always good to you if your feeling a bit hungover.  It has to be from McDonalds though, as it has healing powers.
  Isn't that the silliest thing you ever heard, but I tried it, and it definitley made me feel somewhat better.  smiley

                                                      PMM smiley smiley smiley

  "Malo dlake psa koja te je ugrizla",... je uvek lek..... wink

  "Dva asprina i idi u krevet."

  Zapravo, pročitao sam da vam je ledena dijetalna kola iz McDonaldsa uvek dobra ako ste malo mamurni. Međutim, mora biti iz McDonaldsa, jer ima isceliteljsku moć.
  Nije li to najgluplja stvar koju ste ikada čuli, ali probao sam, i definitivno mi je donekle bolje. smiley

  PMM smileysmileysmiley

 • Original engleski Prevod srpski

  Pam, Thats where i get my Chocolate Shake, no other will do it has to be McDonalds!!
  It's not silly, but wow..

  Pam, tu dobijam svoj čokoladni šejk, niko drugi neće to uraditi mora da bude McDonalds!!
  Nije glupo, ali vau..

 • Original engleski Prevod srpski

  I try to always take 2 aspirin (unless I am too drunk to remember)  If I know I am gonna be drinking A LOT, I leave 2 and a bottle of water in the bathroom and on the nightstand as "reminders" laugh_out_loud

  You don't know how many times I wake up in the morning and don't remember taking them!!! hehe

  I gotta have greasy fast food also.  A Jack-n-the-Box Ultimate Cheeseburger does the trick everytime.  cheesy

  Trudim se da uvek uzimam 2 aspirina (osim ako nisam previše pijan da se setim) Ako znam da ću mnogo piti, ostavljam 2 i flašu vode u kupatilu i na noćnom ormariću kao "podsetnike" laugh_out_loud

  Ne znate koliko puta se probudim ujutru i ne sećam se da sam ih uzeo!!! hehe

  Moram da jedem i masnu brzu hranu. Jack-n-the-Bok Ultimate Cheeseburger svaki put radi svoj trik. cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  Seems kinda silly but I need an chinese eggroll and an orange-tropicana ice from dunkin-donuts! Works everytime for me!

  Deluje pomalo glupo, ali treba mi kineska peciva sa jajima i narandžasto-tropikanski led od krofni! Kod mene radi svaki put!

 • Original engleski Prevod srpski

  "A little hair of the dog that bit ya,".... is always a cure..... wink

  "Two asprin, and go to bed."

  Actually I read that a Diet coke from McDonalds, ice cold,  is always good to you if your feeling a bit hungover.  It has to be from McDonalds though, as it has healing powers.
  Isn't that the silliest thing you ever heard, but I tried it, and it definitley made me feel somewhat better.  :)

                                                      PMM smiley smiley smiley  I just recently learned from you all what "a little hair of the dog that bit you" meant.. i thought it was something naughty.. before everyone told me.. being naughty with a hangover is whoooooaaa let me off this ride!!

  I now know what it means... lol
  I can use a quick cure right now though.. someone goto McDonalds and get me a shake, i dont even wanna see that dog right now!!!  :-[


  "Malo dlake psa koja te je ugrizla",... je uvek lek..... wink

  "Dva asprina i idi u krevet."

  Zapravo, pročitao sam da vam je ledena dijetalna kola iz McDonaldsa uvek dobra ako ste malo mamurni. Međutim, mora biti iz McDonaldsa, jer ima isceliteljsku moć.
  Nije li to najgluplja stvar koju ste ikada čuli, ali probao sam, i definitivno mi je donekle bolje. :)

  PMM smileysmileysmiley  Nedavno sam od svih vas naučio šta znači "malo dlake psa koji vas je ugrizao".. mislio sam da je to nešto nevaljalo.. pre nego što su mi svi rekli.. biti nevaljao sa mamurlukom je oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeeeeeee od mene da me pustiš sa ove vožnje!!

  Sada znam šta to znači... lol
  Mogu mi koristiti brzi lek upravo sada.. neko ode u McDonalds i donese mi šejk, ne želim ni da vidim tog psa sada!!! :-[

 • Original engleski Prevod srpski

  This is always so embarressing for me and i hate them...
  But i got a dern pimple sad at my age you think i wouldn't get one.. but i did and it happens every single time i eat a Big Burger from Carls, i don't know what causes it or why it happens sad the thing is it hurts sad..  :'(
  I use the best of the best in skin care, but what i want to know if anyone knows a quick cure or remedy to help me rid this beast QUICKLY..  embarrassed i'm even embarressed to go out in public though my daughter says, "mom it's just a tiny thang, it looks good on you".. not to me its horrible sad
  Please please help.. theres got to be something out there  :'(

  Ovo mi je uvek tako neprijatno i mrzim ih...
  Ali imam bubuljicu sad u mojim godinama mislite da ga ne bih dobio.. ali jesam i dešava se svaki put kada pojedem Big Burger od Carlsa, ne znam šta ga uzrokuje ili zašto se dešava sad stvar je u tome da boli sad .. :'(
  Koristim najbolje od najboljeg u nezi kože, ali želim da znam da li neko zna brzi lek ili lek koji bi mi pomogao BRZO da se rešim ove zveri.. embarrassed Čak mi je i neprijatno da izađem u javnost iako moja ćerka kaže, "mama, to je samo mala, dobro ti stoji".. meni nije užasno sad
  Molim vas pomozite.. mora da postoji nešto tamo :'(

 • Original engleski Prevod srpski

  I try to always take 2 aspirin (unless I am too drunk to remember)  If I know I am gonna be drinking A LOT, I leave 2 and a bottle of water in the bathroom and on the nightstand as "reminders" laugh_out_loud

  You don't know how many times I wake up in the morning and don't remember taking them!!! hehe

  I gotta have greasy fast food also.  A Jack-n-the-Box Ultimate Cheeseburger does the trick everytime.   :D


  hehehehe...i always leave a nalgene bottle of ice water and a whole bottle of aspirin next to my bed  (nalgenie)  grin grin grin

  Trudim se da uvek uzimam 2 aspirina (osim ako nisam previše pijan da se setim) Ako znam da ću mnogo piti, ostavljam 2 i flašu vode u kupatilu i na noćnom ormariću kao "podsetnike" laugh_out_loud

  Ne znate koliko puta se probudim ujutru i ne sećam se da sam ih uzeo!!! hehe

  Moram da jedem i masnu brzu hranu. Jack-n-the-Bok Ultimate Cheeseburger svaki put radi svoj trik. :D


  hehehehe...uvek ostavljam nalgene flašu ledene vode i celu flašu aspirina pored svog kreveta (nalgenie) gringringrin
 • Original engleski Prevod srpski

  This is always so embarressing for me and i hate them...
  But i got a dern pimple sad at my age you think i wouldn't get one.. but i did and it happens every single time i eat a Big Burger from Carls, i don't know what causes it or why it happens sad the thing is it hurts sad..   :'(
  I use the best of the best in skin care, but what i want to know if anyone knows a quick cure or remedy to help me rid this beast QUICKLY..  :-[ i'm even embarressed to go out in public though my daughter says, "mom it's just a tiny thang, it looks good on you".. not to me its horrible sad
  Please please help.. theres got to be something out there  :'(


  It depends on if it's a deep pimple or one closer to the surface. Toothpaste, not the gel kind, is good on a shallow pimple, as is apple cider vinegar. Just a dab of either one on the pimple after you wash your face for the night and leave on over night.  I have yet to find something that works on those deeper, more painful pimples. I am 33 yrs old and still am dealing with them. UGH!!

  Ovo mi je uvek tako neprijatno i mrzim ih...
  Ali imam bubuljicu sad u mojim godinama mislite da ga ne bih dobio.. ali jesam i dešava se svaki put kada pojedem Big Burger od Carlsa, ne znam šta ga uzrokuje ili zašto se dešava sad stvar je u tome da boli sad .. :'(
  Koristim najbolje od najboljih u nezi kože, ali želim da znam da li neko zna brzi lek ili lek koji bi mi pomogao BRZO da se rešim ove zveri.. :-[ čak mi je neprijatno da izađem u javnost iako moja ćerka kaže, "mama, to je samo malo, dobro ti stoji".. meni nije užasno sad
  Molim vas pomozite.. mora da postoji nešto tamo :'(


  Zavisi od toga da li je duboka bubuljica ili ona bliža površini. Pasta za zube, a ne gel, dobra je za plitke bubuljice, kao i jabukovo sirće. Samo utapkajte bilo koji na bubuljicu nakon što operete lice tokom noći i ostavite da deluje preko noći. Tek treba da nađem nešto što deluje na one dublje, bolnije bubuljice. Imam 33 godine i još uvek se bavim njima. UGH!!
 • Original engleski Prevod srpski

  Thank you so kindly wmmeden, its like as bad as a toothache.. sad
  I'll try it and hopefully it will work, i have apple cider vinegar, my toothpaste is gel, so ill try the vinegar

  Hvala vam tako ljubazno vmmeden, loše je kao zubobolja.. sad
  Probaću i nadam se da će uspeti, imam jabukovo sirće, moja pasta za zube je gel, pa ću probati sirće

 • Original engleski Prevod srpski

  Preperation H for baggy eyes.
  Olive oil for ear aches.
  Toothache gargle with warm salt water-not hot.
  Dry hair shower and pour a can of beer over your head.

  Preparat H za vrećaste oči.
  Maslinovo ulje za bolove u ušima.
  Ispiranje grla od zubobolje toplom slanom vodom - ne vrućom.
  Osušite kosu i sipajte limenku piva preko glave.

 • Original engleski Prevod srpski

  Another remedy for earaches is a warm onion half..place the half in the oven just til it gets warm and place it over your ear.. read that in a book recently.. and mentioned it to a friend just kind of jokingly come to find out it really does work!

  Još jedan lek za bolove u ušima je topla polovina luka.. stavite polovinu u rernu dok se ne zagreje i stavite je preko uha.. pročitao sam to u knjizi nedavno.. i pomenuo to prijatelju samo u šali došao da saznajte da zaista radi!

 • Original engleski Prevod srpski

  Eat and sleep Eat and sleep all day long! thats the ticket to a hangover for me!

  Jedi i spavaj Jedi i spavaj ceo dan! to je karta za mamurluk za mene!

 • Original engleski Prevod srpski

  Another remedy for earaches is a warm onion half..place the half in the oven just til it gets warm and place it over your ear.. read that in a book recently.. and mentioned it to a friend just kind of jokingly come to find out it really does work!

  Oh yeah that reminds me...when chopping an onion, light a few candles with some matches. The burning wax and sulfer prevents the tears.

  Još jedan lek za bolove u ušima je topla polovina luka.. stavite polovinu u rernu dok se ne zagreje i stavite je preko uha.. pročitao sam to u knjizi nedavno.. i pomenuo to prijatelju samo u šali došao da saznajte da zaista radi!

  O da, to me podseća... kada seckate luk, upalite nekoliko svećica sa šibicama. Zapaljeni vosak i sumpor sprečavaju suze.
 • Original engleski Prevod srpski

  Someone told me eating cheese before drinking helps.. anyone heard that?
  Or were they playing some kind of joke on me....

  Neko mi je rekao da jedem sir pre nego što pijem pomaže.. neko je čuo to?
  Ili su se sa mnom šalili...

 • Original engleski Prevod srpski

  this thread is cracking me up...thanks

  grin grin grin grin

  oh yeah, use prep. h  for the baggy eyes...what if your ass hurts?? mascara
  hahahaha tongue tongue tongue tongue

  ova tema me razbija...hvala

  gringringringrin

  o da, koristite prep. h za vrećaste oči...šta ako te boli dupe?? maskara
  hahahaha tonguetonguetonguetongue

 • Original engleski Prevod srpski
  ROFLMAOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ok, i am laughing so hard i can barely type. Nal by far this is your GREATEST post yet!!!

  And she wonders why i love her!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  lmaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  Lips
  ROFLMAOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ok, smejem se tako jako da jedva kucam. Nal ovo je do sada tvoj NAJVEĆI post!!!

  I ona se pita zašto je volim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  lmaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  hehe.. grin

  haha.. grin

 • Original engleski Prevod srpski

  That was a good one Nal.... smiley smiley smiley smiley

  I was taking a drink of coffee when I read it and I about lost my coffee. HAHAHAH

                                                                      PMM

  To je bio dobar Nal.... smileysmileysmileysmiley

  Pio sam kafu kada sam je pročitao i skoro sam izgubio kafu. HAHAHAH

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  i didnt think it was that funny  

  ...but really  grin

  nisam mislio da je tako smešno

  ...ali stvarno grin

 • Original engleski Prevod srpski

  this thread is cracking me up...thanks

  grin grin grin grin

  oh yeah, use prep. h  for the baggy eyes...what if your ass hurts?? mascara
  hahahaha tongue tongue tongue tongue


  Nal.. i am sooooo MAAADDDDD at you...  >:(

  For 1. My jaw, stomach, and foot hurts from stomping, trying to breathe from so much laughter, and hand hurts from slapping my desk for hours after reading this..i swear i spent hours laughing... could not get the visual out my head..
  I rolllllllled seriously.....

  For 2. From lack of sleep, Because when i laid down to sleep i kept getting the visual of mascara covered a$$ winking at me, and would bust out laughing AGAIN

  Don't ever do this to me again!!!!!!!  tongue

  ova tema me razbija...hvala

  gringringringrin

  o da, koristite prep. h za vrećaste oči...šta ako te boli dupe?? maskara
  hahahaha tonguetonguetonguetongue


  Nal.. ja sam takoooo MAAAADDDDD na tebe... >:(

  Za 1. Boli me vilica, stomak i stopalo od gazanja, pokušavajući da dišem od toliko smeha, a ruka me bole od šamaranja po stolu satima nakon što sam ovo pročitala.. kunem se da sam proveo sate smejući se... nisam mogao da shvatim vizuelno iz moje glave..
  Rollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll na naru

  Za 2. Od nedostatka sna, jer kada sam legao da spavam, stalno sam dobijao vizuelni prikaz maskare prekrivene $$ koja mi namiguje, i OPET bih prasnuo od smeha

  Ne radi mi to više nikada!!!!!!!! tongue
 • Original engleski Prevod srpski
  It is absolutely priceless. That should be recorded in joke books!!! I have told anyone who would listen to me about that line!!!

  And the woman says........."i didn't think it was that funny"!!!

  I am serious as a heart attack that is text message, internet, at the bar joke!!!!

  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOO

  Lips
  To je apsolutno neprocenjivo. To treba zapisati u šaljive knjige!!! Rekao sam svakome ko bi da me sasluša za tu liniju!!!

  A žena kaže........."Nisam mislila da je tako smešno"!!!

  Ozbiljan sam kao infarkt koji je sms poruka, internet, šala u baru!!!!

  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOO

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  LMAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...
  OMG OMG OMG there it goes again...

  LMAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...
  OMG OMG OMG evo ga opet...

 • Original engleski Prevod srpski

  NOW you guys have me LMAO...the tears are rolling down my face. the guy i am having lunch with thinks i am nuts.
  :o shocked shocked    hehehe ...   tongue tongue tongue

  Sad me imate LMAO...suze mi se kotrljaju niz lice. Tip sa kojim ručam misli da sam lud.
  :o shockedshocked hehehe ... tonguetonguetongue

 • Original engleski Prevod srpski

  Does anyone know of any remedies for allergy symtoms as in itchy eyes.. mine hurt, are red and are so itchy, i know it is allegy.. but i hate over the counter meds sad.. if not as anyone taken benadryl if so are there any side effects.. i can't stand it no more sad

  Da li neko zna za bilo koji lek za simptome alergije kao što je svrbež očiju.. moje bole, crvene su i tako svrbe, znam da je to alergija.. ali mrzim lekove bez recepta sad .. ako ne kao što je neko uzimao benadril ako jeste, ima li neželjenih efekata.. ne mogu više da podnesem sad

 • Original engleski Prevod srpski

  well, i don't know if you want to try this...it does burn a little at first, but it does get the itch, out...and clears your eyes.

  i squeeze a little fresh lemon on my finger tips, and then maybe you might want to rinse your fingers a little since you are not used to doing it, till you know how much it burns...then just take one finger and put it each corner of your eye then blink.

  then just rinse with warm water.

  usually work on the first time with me and lasts for weeks.

  i always like to use natural things when i can.  the lemon does sting a little, just don't put it directly in your eyeball, and use very small amount. and be ready to rinse it.
  it is an eye opener  cool

  pa, ne znam da li želite da probate ovo... u početku malo peče, ali izvuče svrab... i razbistri oči.

  iscedim malo svežeg limuna na vrhove prstiju, a onda bi možda želeo da malo isperiš prste pošto nisi navikao da to radiš, dok ne znaš koliko gori...onda samo uzmi jedan prst i stavi ga svaki ugao oka zatim trepnite.

  zatim samo isperite toplom vodom.

  obično radi prvi put sa mnom i traje nedeljama.

  uvek volim da koristim prirodne stvari kada mogu. limun malo pecka, samo ga nemojte stavljati direktno u očnu jabučicu i koristite vrlo malu količinu. i budite spremni da ga isperite.
  otvara oči cool

 • Original engleski Prevod srpski

  LMMAAAAOOOOOO now it's not my eyes that hurt anymore...

  Its my jaws and my tummy from lauggghinnnnggggg...

  Why did i read this thread again.. why ooooh whhhyyyyyyyyy

  ahahahahahahahahahaaaaaa

  LMMAAAAOOOOOO, sad me više ne bole oči...

  To su moje čeljusti i moj stomak od lauggghinnnnggggg...

  Zašto sam ponovo pročitao ovu temu.. zašto oooo vhhhiiiiiiiii

  ahahahahahahahahaaaaaa

 • Original engleski Prevod srpski

  oh stop making me laugh, you creep!!

  i just came home from the hospitol, and my stomach hurts when i laugh...

  you always do it to me  grin grin grin

  oh prestani da me zasmejavaš, kretenu!!

  upravo sam došao iz bolnice, boli me stomak kad se smejem...

  uvek mi to radiš gringringrin

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita