Ocenite svoje božićne zabave.....LOL

2,759
pregleda
7
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina PMM2008
PMM2008
 • Započeto
 • PMM2008
 • United States Mighty! Member 3103
 • Poslednja aktivnost pre 3 godine

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Tražite online slot igre od Popiplai ? Svaki put kada se pojavi nova igra od Popiplai-a, ažuriraćemo ovu temu na forumu. Popiplai je renomirani brend za igre na sreću poznat po izradi vrhunskih...

  Pročitajte
 • Ovo je nalog mog muža ovde, ali ja sam njegova žena koja traži pomoć. Sviđa mi se što se Grand Rush kazino ne razlikuje od bilo kog drugog prevarantskog kazina, iznenađen sam da još uvek...

  Pročitajte
 • Zdravo LCB'ers, Naš tester je krenuo u novu avanturu ocenjivanja zvezde u usponu na dodeli LCB nagrada, MrO Casino. Kao i uvek, fokus je na procesu registracije, depozitnim transakcijama i...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  This one is for all you folks who like to entertian friends and family over the holidays....


  If you throw a party, the worst thing you could have done was throw the kind of party where your guests, the next day, call you up to say they had a nice time. Now you'll be expected to throw another great party next year.

  What you should have done was throw the kind of party where your guests wake up several days from now and call their lawyers to find out if they've been indicted for anything. You want your guests to be so anxious to avoid a recurrence of your party that they immediately start planning parties of their own, a year in advance, just to prevent you from having another one.

  So next time, make sure your party reaches the correct Festivity Level:

  Festivity Level One:
  Your guests are chatting amiably with each other, admiring your Christmas-tree ornaments, singing carols around the upright piano, sipping at their drinks and nibbling at hors d'oeuvres.

  Festivity Level Two:
  Your guests are talking loudly--sometimes to each other and sometimes to nobody at all, rearranging your Christmas-tree ornaments, singing "I Gotta Be Me" around the upright piano, gulping their drinks and wolfing down hors d'oeuvres.

  Festivity Level Three:
  Your guests are arguing violently with inanimate objects, singing "I Can't Get No Satisfaction," gulping other people's drinks, wolfing down Christmas-tree ornaments, and placing hors d'oeuvres in the upright piano to see what happens when the little hammers strike them.

  (You want to keep your party somewhere around Level Three, unless you rent your home and own firearms, in which case you can go to Level Four.)

  Festivity Level Four:
  Your guests have hors d'oeuvres smeared all over their bodies, are performing a ritual dance around the burning Christmas tree, and have consumed all ten gallons of alcohol at the party. The piano is missing.

  The best way to get to Level Four is eggnog. To make eggnog, you'll need rum, whiskey, wine, gin and, if they are in season, eggs. Combine all ingredients in a large, festive bowl. If you use enough alcohol you won't have to worry about them getting salmonella poisoning--their alcohol toxicity level will eliminate that possibility. Then induce your guests to drink this potent mixture.

  If your party is successful, the police will knock on your door. If your party is very successful, the police will then lob tear gas through your living-room window. As host, your job is to make sure they don't arrest anybody. Or, if they're dead set on arresting someone, your job is to make sure it isn't you. The best way to do this is to show a lot of respect for their uniforms and assure them you're not doing anything illegal. Here's how to handle it:

  Police: "Good evening. Are you the host?"

  You: "No."

  Police: "We've been getting complaints about this party."

  You: "About the drugs?"

  Police: "No."

  You: "About the guns, then? Is somebody complaining about the guns?"

  Police: "No, the noise."

  You: "Oh, the noise. Well, that makes sense, because there are no guns or drugs here. (An enormous explosion is heard in the background.) Or fireworks. Who's complaining about the noise? The neighbors?"

  Police: "No, the neighbors fled inland hours ago. Most of the recent complaints have come from several miles away. Do you think you could ask the host to quiet things down?"

  You: "No problem. (At this point, a Volkswagen bug with primitive religious symbols drawn on the doors emerges from the living room and roars down the hall, past the police and out the front door onto the lawn, where it smashes into a tree. Eight guests tumble out onto the grass, moaning.) See? Things are starting to wind down."


                                              All in fun...

                                                    PMM

  Ovo je za sve vas koji volite da zabavljate prijatelje i porodicu tokom praznika....


  Ako priredite žurku, najgora stvar koju ste mogli da uradite je da napravite žurku na kojoj vas gosti sledećeg dana pozovu i kažu da su se lepo proveli. Sada se od vas očekuje da napravite još jednu sjajnu zabavu sledeće godine.

  Ono što je trebalo da uradite je da napravite žurku na kojoj se vaši gosti probude za nekoliko dana i pozovu svoje advokate da saznaju da li su za bilo šta optuženi. Želite da vaši gosti budu toliko zabrinuti da izbegnu ponavljanje vaše zabave da odmah počnu da planiraju sopstvene zabave, godinu dana unapred, samo da bi vas sprečili da napravite još jednu.

  Dakle, sledeći put, uverite se da vaša zabava dostigne tačan nivo svečanosti:

  Prvi nivo svečanosti:
  Vaši gosti ljubazno ćaskaju jedni sa drugima, dive se vašim ukrasima za jelku, pevaju pesme oko uspravnog klavira, pijuckaju svoja pića i grickaju predjela.

  Drugi nivo svečanosti:
  Vaši gosti pričaju glasno - ponekad jedni sa drugima, a ponekad ni sa kim, preuređuju vaše ukrase za jelku, pevaju "I Gotta Be Me" oko uspravnog klavira, gutaju svoja pića i jedu predjela.

  Treći nivo svečanosti:
  Vaši gosti se žestoko svađaju sa neživim predmetima, pevaju „I Can't Get No Satisfaction“, gutaju piće drugih ljudi, vukovi skidaju ukrase za jelku i stavljaju predjela u uspravan klavir da vide šta će se desiti kada mali čekići udari ih.

  (Želite da vaša zabava bude negde oko trećeg nivoa, osim ako ne iznajmite svoj dom i posedujete vatreno oružje, u kom slučaju možete ići na nivo četiri.)

  Četvrti nivo svečanosti:
  Vaši gosti imaju predjela po celom telu, izvode ritualni ples oko zapaljene jelke i popili su svih deset galona alkohola na zabavi. Klavir nedostaje.

  Najbolji način da dođete do četvrtog nivoa je jaja. Da biste napravili nog od jaja, trebaće vam rum, viski, vino, džin i, ako su u sezoni, jaja. Kombinujte sve sastojke u velikoj, svečanoj činiji. Ako koristite dovoljno alkohola, nećete morati da brinete da li će dobiti trovanje salmonelom - njihov nivo toksičnosti alkohola će eliminisati tu mogućnost. Zatim navedite svoje goste da popiju ovu moćnu mešavinu.

  Ako vaša zabava bude uspešna, policija će vam pokucati na vrata. Ako vaša zabava bude veoma uspešna, policija će baciti suzavac kroz prozor vaše dnevne sobe. Kao domaćin, vaš posao je da se pobrinete da nikog ne uhapse. Ili, ako su spremni da uhapse nekoga, vaš posao je da se uverite da to niste vi. Najbolji način da to uradite je da pokažete veliko poštovanje prema njihovim uniformama i uverite ih da ne radite ništa protivzakonito. Evo kako da se nosite sa tim:

  Policija: "Dobro veče. Jeste li vi domaćin?"

  Vi ne."

  Policija: "Dobijali smo pritužbe na ovu zabavu."

  Ti: "U vezi sa drogom?"

  Policija: "Ne."

  Vi: "Onda u vezi s oružjem? Da li se neko žali na oružje?"

  Policija: "Ne, buka."

  Vi: "Oh, buka. Pa, to ima smisla, jer ovde nema oružja ni droge. (U pozadini se čuje ogromna eksplozija.) Ili vatromet. Ko se žali na buku? Komšije?"

  Policija: "Ne, komšije su pobegle u unutrašnjost pre nekoliko sati. Većina nedavnih pritužbi dolazi sa udaljenosti od nekoliko milja. Mislite li da možete zamoliti domaćina da utiša stvari?"

  Vi: „Nema problema. (U ovom trenutku, Folksvagen bubica sa primitivnim verskim simbolima iscrtanim na vratima izlazi iz dnevne sobe i huči niz hodnik, pored policije i izlazi na travnjak, gde se zabija u drvo. Osam gostiju ispada na travu, stenje.) Vidite? Stvari počinju da se spuštaju."


  Sve u zabavi...

  PMM

 • Original engleski Prevod srpski

  LMAO...Nice post Pam!!
  It reminds me of that scene in the movie naked Gun..
  He's waving his arms.. Leslie Nielson..
  "Go on back home there's nothing to see here"
  and all that crazy stuff behind him going on!

  I've been to, and have hosted a few "police knocking" parties

  LMAO...Lepa objava Pam!!
  Podseća me na onu scenu u filmu Goli Gun..
  On maše rukama.. Leslie Nielson..
  „Vratite se kući, nemate šta da vidite ovde“
  i sve te ludosti iza njega se dešavaju!

  Bio sam i organizovao nekoliko žurki „policajskog kucanja“.

 • Original engleski Prevod srpski

  Tears rolling down my face I was laughing so hard...Hope I get a chance to hit a level four before I die, or hit it and die then...whatta way ta go!! smiley

  Suze su mi se kotrljale niz lice da sam se tako jako smejao...Nadam se da ću imati priliku da postignem nivo četiri pre nego što umrem, ili da ga udarim i umrem tada... šta da radim!! smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  I laughed my guts out tooo.
      I read it, and laugh all over again.

    "The piano is missing..." LMAO
                                           

  I ja sam se nasmejao.
  Pročitao sam je, i opet se smejem.

  „Klavir nedostaje...“ LMAO

 • Original engleski Prevod srpski
  ROFLMAOOOOOOOOOOO!!!

  Ten gallons of liquor huh? Never thought about wolfing down ornaments!!!!

  Too cute!!

  Lips
  ROFLMAOOOOOOOOOO!!!

  Deset galona pića, a? Nikada nisam razmišljao o rušenju ukrasa!!!!

  Presladak!!

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Lmaooooooooo! grin grin grin grin
  "Or, if they're dead set on arresting someone, your job is to make sure it isn't you. " lol
  Gen, I thought the same! It'd be great to attend the fourth level at least once in life!  wink wink wink wink

  Lmaoooooooo! gringringringrin
  „Ili, ako su spremni da uhapse nekoga, vaš posao je da se uverite da to niste vi.“ lol
  Gen, i ja sam isto mislio! Bilo bi sjajno barem jednom u životu pohađati četvrti nivo! winkwinkwinkwink

 • Original engleski Prevod srpski

  Ten gallons of liquor?

  Sounds like some college parties I went to . 

  Trash can parties.

  Just BYOB,
  POUR ( in the big trash can)
  ENJOY!!!! cheesy cheesy cheesy cheesy cheesy cheesy cheesy cheesy cheesy cheesy cheesy cheesy

    Guests with hors d'oeuvres smeared on their bodies.  LMAO

                                                                  PMM

  Deset galona pića?

  Zvuči kao neke žurke na koledžu na koje sam išao.

  Žurke u kanti za smeće.

  Samo BIOB,
  SIJ (u veliku kantu za smeće)
  UŽIVATI!!!! cheesycheesycheesycheesycheesycheesycheesycheesycheesycheesycheesycheesy

  Gosti sa predjelima razmazanim po telima. LMAO

  PMM

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
60

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita