Ostati ili izvući Heck outta Dodge?

4,850
pregleda
15
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina Lipstick
Imagin.ation
 • Započeto
 • Imagin.ation
 • United States Superstar Member 5026
 • Poslednja aktivnost pre 5 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Pozdrav svima! U ovoj temi možete dobiti sve potrebne informacije o BETUNLIM kazinu . Nudimo ogroman paket bonusa dobrodošlice i širok spektar promocija za postojeće igrače. Evo nekih naših...

  Pročitajte
 • Hej kazino zajednica, dobro bi mi došlo vaše mišljenje o nečemu. Kao dugogodišnjem saradniku, nedavno su mi ukinute privilegije zbog ponovnog postavljanja prvobitne recenzije kazina na drugi...

  Pročitajte
 • BluVegas Casino – Ekskluzivni bonus na prvi depozit Samo za nove igrače - van SAD! 200% do €/$200 + 50 besplatnih okretaja na Book of Dead Kako preuzeti bonus : Igrači se moraju registrovati...

  Pročitajte

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  I recently read a story about a woman who find out her man was a woman at birth.. i don't want to say the outcome of this story but i am very interested to know what others would do...

  Say its been 5 years courtship and 10 years married total of 15 years..

  For the Ladies...
  If you fell in love and married a man and later find out your man was a woman at birth what would you do and how would you feel?


  For the Men...
  If you fell in love and married a woman who you find out later was a man at birth what would you do and how would you feel?

  Nedavno sam pročitao priču o ženi koja je saznala da je njen muškarac bio žena po rođenju.. ne želim da kažem ishod ove priče, ali me jako zanima šta bi drugi uradili...

  Recimo da je prošlo 5 godina udvaranja i 10 godina braka ukupno 15 godina.

  Za dame...
  Kada biste se zaljubili i udali za muškarca, a kasnije saznali da je vaš muškarac bio žena na rođenju, šta biste radili i kako biste se osećali?


  Za muškarce...
  Da ste se zaljubili i oženili ženu za koju kasnije saznate da je bila muškarac po rođenju, šta biste uradili i kako biste se osećali?

 • Original engleski Prevod srpski

  I am going to be the first to answer..

  My first thoughts would be i love this person i married this person and with it i'm including the sexual part of the relationship had to of been something good with all honesty to have courted and married. I made the descion to spend my life with this person.

  The serious problem i would have in my mind always is this secret was witheld from me and i was not trusted and beleived in enough to have told me, this is what would tear it apart and i'd worry there would be more.
  It is hard to overcome those feelings and thoughts.. you'd hope love is enough to overpower it all.

  ja ću prvi da odgovorim..

  Moja prva pomisao bi bila da volim ovu osobu. Oženio sam se sa tom osobom i uz to uključujem i seksualni deo veze morao je biti nešto dobro, uz svu iskrenost, da bih se udvarao i oženio. Doneo sam odluku da svoj život provedem sa ovom osobom.

  Ozbiljan problem koji bih uvek imao na umu jeste da mi je ova tajna bila uskraćena i da mi se nije verovalo dovoljno da bi mi rekli, ovo je ono što bi je razdvojilo i brinuo bih da će biti još.
  Teško je prevazići ta osećanja i misli.. nadali biste se da je ljubav dovoljna da sve to nadjača.

 • Original engleski Prevod srpski

  No matter how much I loved "him" I would know it was a woman and I'm definitely not into women so that would be the end of it.  I would "leg it".

  blue

  Bez obzira koliko sam volela "njega" znala bih da je to bila žena i definitivno ne volim žene, tako da bi to bio kraj. Ja bih ga "nogao".

  Plavi

 • Original engleski Prevod srpski

  No matter how much I loved "him" I would know it was a woman and I'm definitely not into women so that would be the end of it.  I would "leg it".

  blue


  Very good point, it will be in your mind what "he" is exactly especiallly if you are a person that could not be into women at all. Alot of people could not handle it i myself love men only... so many years spent with this person would it change my mind..

  Bez obzira koliko sam volela "njega" znala bih da je to bila žena i definitivno ne volim žene, tako da bi to bio kraj. Ja bih ga "nogao".

  Plavi


  Vrlo dobra poenta, biće vam na umu šta je tačno "on", posebno ako ste osoba koja uopšte ne može da voli žene. Mnogi ljudi nisu mogli to da podnesu, ja i sama volim samo muškarce... toliko godina provedenih sa ovom osobom bi promenilo moje mišljenje...
 • Original engleski Prevod srpski

  I am going to be the first to answer..

  The serious problem i would have in my mind always is this secret was witheld from me and i was not trusted and beleived in enough to have told me, this is what would tear it apart and i'd worry there would be more.
  It is hard to overcome those feelings and thoughts.. you'd hope love is enough to overpower it all.  I think that would be the problem I'd have. I don't really know how I'd feel if this did happen to me, but I would be surprised (DUH!) at it...But you never know now a days grin

  ja ću prvi da odgovorim..

  Ozbiljan problem koji bih uvek imao na umu je da mi je ova tajna bila uskraćena i da mi se nije dovoljno verovalo i verovalo da bi mi to rekao, ovo je ono što bi je razdvojilo i brinuo bih da će biti još.
  Teško je prevazići ta osećanja i misli.. nadali biste se da je ljubav dovoljna da sve to nadjača.  Mislim da bi to bio problem koji bih imao. Ne znam zaista kako bih se osećao da mi se ovo desilo, ali bio bih iznenađen (DUH!) na to...Ali nikad se ne zna danas grin
 • Original engleski Prevod srpski

  If I found out my husband of 5 years was in fact a woman at birth, it would definately change things. I dont know if I would be able to stay, all my trust would be gone, and usually relationships dont last after that.

  Or I could do what blue would do and "leg it" laugh_out_loud

  kiss 

  Kada bih saznala da je moj muž od 5 godina bio žena po rođenju, to bi definitivno promenilo stvari. Ne znam da li bih mogao da ostanem, svo moje poverenje bi nestalo, a obično veze ne traju posle toga.

  Ili bih mogao da uradim ono što bi plava uradila i "noga" laugh_out_loud

  kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  Ide probably be on trial for murder..  smiley

  Verovatno će mi se suditi za ubistvo.. smiley

 • Original engleski Prevod srpski

  hmm... tough one.  I would like to think I could stay, you know universal openness and love and understanding, but I think I would have a problem with it.  I doubt I would stay.  Actually I'm pretty sure I would leave.  I 'may' come back after time to get my head straight, especially if we had kids together, but I am not sure.  I just asked my husband if he would stay if I told him I used to be a dude- he said no way lol

  hmm... teška. Voleo bih da mislim da bih mogao da ostanem, znate univerzalnu otvorenost i ljubav i razumevanje, ali mislim da bih imao problem sa tim. Sumnjam da bih ostao. U stvari, prilično sam siguran da bih otišao. 'Možda' se vratim posle vremena da sredim glavu, pogotovo ako imamo zajedno decu, ali nisam siguran. Upravo sam pitala svog muža da li će ostati ako mu kažem da sam nekada bio frajer - rekao je nema šanse lol

 • Original engleski Prevod srpski

  I asked my husband the same thing, he just gave me a weird look and walked away laugh_out_loud

  kiss

  Pitala sam svog muža isto, samo me je čudno pogledao i otišao laugh_out_loud

  kiss

 • Original engleski Prevod srpski

  Ha! Good answer Jacob.
  As far as the sex of that person, it wouldn't bother me so much as the betrayal.
  "Leg it!"

  Ha! Dobar odgovor Jacob.
  Što se tiče pola te osobe, to mi ne bi smetalo toliko koliko izdaja.
  "Verodostojan!"

 • Original engleski Prevod srpski

  ok...how could you NOT know?...is modern medical procedure that good where they can build a convincing , and functional ...ummm...."part", that you wouldn't notice franken-tool? cheesy

  ok...kako si mogao da NE znaš?...da li je moderna medicinska procedura toliko dobra gde mogu da izgrade ubedljiv i funkcionalan ...ummm..."deo", koji ne bi primetio franken-tool? cheesy

 • Original engleski Prevod srpski

  I thought the same thing max1, but there are some pretty 'blinded' people out there.  People who don't question further than what they are shown on the surface, people just looking for love etc.  It makes me think of a 60 minutes show last year (I think it was 60 mins) where a man and woman were married for years, and then he started undergoing surgery to be a woman. They have a son together.  The wife just took it in stride, she didn't want to break up the family although she also had no idea that he had used their savings to pay for it all... she was so blinded and didn't want to know.

  I ja sam isto mislio mak1, ali postoje neki prilično 'zaslepljeni' ljudi tamo. Ljudi koji se ne pitaju dalje od onoga što im je prikazano na površini, ljudi koji samo traže ljubav itd. Natera me da pomislim na emisiju od 60 minuta prošle godine (mislim da je bila 60 minuta) gde su muškarac i žena bili venčani godine, a zatim je krenuo na operaciju da bi bio žena. Zajedno imaju sina. Žena je to samo prihvatila, nije htela da rasturi porodicu, iako nije imala pojma da je on sve to iskoristio njihovom ušteđevinom... bila je tako zaslepljena i nije htela da zna.

 • Original engleski Prevod srpski

  hmm... tough one.  I would like to think I could stay, you know universal openness and love and understanding, but I think I would have a problem with it.  I doubt I would stay.  Actually I'm pretty sure I would leave.  I 'may' come back after time to get my head straight, especially if we had kids together, but I am not sure.  I just asked my husband if he would stay if I told him I used to be a dude- he said no way lol


  You're right it is a tough one, this would be a great challenge in life, love.. morals, ethics, respect, trust.. etc.. almost everything is broken...
  How much could be spared if anything at all... to me none.. at first maybe it wouldn't be the reason as him being a woman seems i could get over that shock, it's being so betrayed, so what they hid was not worth the sacrifice. They could say i loved you so much i thought the truth would risk losing you... as if to say you were worth it.. bah!

  Women finding it a woman it seems to be an easier thing to at last swallow, but as for the men i have come across they answer "no way" or "i'd run" or "someones dieing" . The women at least give it some thought.

  The woman having compassion in some form, the men don't even conscider the love at all lol

  Theres also the embarressment facing friends and family members.

  hmm... teška. Voleo bih da mislim da bih mogao da ostanem, znate univerzalnu otvorenost i ljubav i razumevanje, ali mislim da bih imao problem sa tim. Sumnjam da bih ostao. U stvari, prilično sam siguran da bih otišao. 'Možda' se vratim posle vremena da sredim glavu, pogotovo ako imamo zajedno decu, ali nisam siguran. Upravo sam pitala svog muža da li će ostati ako mu kažem da sam nekada bio frajer - rekao je nema šanse lol


  U pravu si, težak je, ovo bi bio veliki izazov u životu, ljubavi.. moral, etika, poštovanje, poverenje.. itd.. skoro sve je pokvareno...
  Koliko bi se moglo poštedeti ako uopšte bilo šta... meni ništa.. u početku možda to i ne bi bio razlog pošto je on žena izgleda da mogu da prebolim taj šok, toliko je izdat, pa ono što su krili je nije vredno žrtve. Mogli su reći da te volim toliko da sam mislio da bi istina rizikovala da te izgubi... kao da kažu da si vredan toga.. bah!

  Čini se da je ženama lakše progutati, ali muškarci na koje sam naišla odgovaraju sa „nema šanse“ ili „pobegao bih“ ili „neko umire“. Žene barem malo razmisle o tome.

  Žena koja ima saosećanje u nekom obliku, muškarci uopšte ne razmišljaju o ljubavi lol

  Tu je i neprijatnost sa kojom se suočavaju prijatelji i članovi porodice.
 • Original engleski Prevod srpski

  I probably would've been suspicious of the adam's apple all along and avoided getting so entangled with a person that would do this. But if it did happen somehow, I think the shock and betrayal for such a long time would be too much to overcome in the long run. What might surface next? That they're also a serial killer?

  Verovatno bih sve vreme bio sumnjičav prema Adamovoj jabuci i izbegavao da se toliko zapletem sa osobom koja bi to uradila. Ali ako bi se to nekako dogodilo, mislim da bi šok i izdaja za tako dugo vreme bilo previše za prevazilaženje na duge staze. Šta bi sledeće moglo da ispliva na površinu? Da su i oni serijski ubice?

 • Original engleski Prevod srpski
  Wow that's a tuff question but i love these kind of questions.

  Part of me would say you lied to me all these years and that is a huge betrayal. But by nature i am forgiving and would try to place myself in that situation and would understand to a degree why she did lie.

  On the other hand this is more than just a lie its a major deception. I think at this point after 15 years together it no longer is a matter of me not being into chicks. Because the fact is i love this person and that can't be denied.

  But i do think after much deliberation within myself i would have to walk away. Maybe not so much for the obvious reason that she was a female but at some point she never had enough confidence in me to tell me.

  I put a lot of stock in trust and when i love i give it my all. This means sharing everything with my partner...the good, the bad and the ugly. I would share with this person the depths of my soul and would expect the same. Not only was i deceived by her gender i was deceived by her not opening up completely to me.

  Lips
  Vau, to je glupo pitanje, ali volim ovakva pitanja.

  Deo mene bi rekao da si me lagao sve ove godine i da je to velika izdaja. Ali po prirodi opraštam i pokušao bih da se stavim u tu situaciju i donekle bih razumeo zašto je lagala.

  S druge strane, ovo je više od obične laži, već velika obmana. Mislim da u ovom trenutku nakon 15 godina zajedno više nije stvar u tome da ne volim ribe. Jer činjenica je da volim ovu osobu i to se ne može poreći.

  Ali mislim da bih nakon dugog razmišljanja u sebi morao da odem. Možda ne toliko iz očiglednog razloga što je bila žensko, ali u nekom trenutku nikada nije imala dovoljno poverenja u mene da mi kaže.

  Polažem mnogo akcija u poverenje i kada volim dajem sve od sebe. To znači da delim sve sa svojim partnerom...dobro, loše i ružno. Podelio bih sa ovom osobom dubine svoje duše i očekivao bih isto. Ne samo da me je prevario njen pol, prevario me je to što mi se nije potpuno otvorila.

  Usne

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
11

Coinbets777 - Ekskluzivni besplatni čipovi Samo novi igrači - OK! $25 $30 $45 Besplatni čipovi Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA , odu na Blagajnu i aktiviraju...
Coinbets777 Ekskluzivni bonus bez depozita

Dzile
Dzile Serbia pre 14 dana
113

Dobrodošli u još jedno mesečno takmičenje za pravi novac! Vruće je u julu i biće još vruće kada započnemo ovu popularnu nagradnu igru, pa se pripremite da osvojite deo nagradnog fonda od...
LCB $500 Julsko takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

František Kázmér
František Kázmér Slovakia pre 2 meseca
13

Freebet kod od 25$ - BIGLEAGUE procenjeno 14.5.2024
Betvhale.ag Kazino bez depozita