Smrdljivi čovek izbačen iz kazina.

4,361
pregleda
14
odgovora
Poslednja objava postavila pre 14 godina wnanhee
tyesmommy
 • Započeto
 • tyesmommy
 • United States Sr. Member 413
 • Poslednja aktivnost pre 7 godina

Čitaoci ove teme takođe čitaju:

 • Zdravo LCB'ers, CriptoVins je kazino pogodan za SAD, koji je servirao Slotland Entertainment. Pogledajte naš najnoviji test da biste saznali da li su stvari tekle glatko i bez ikakvih problema....

  Pročitajte
 • Dakle, betonline ima ovaj VIP program i 10% od toga da budem dijamantski član trošim hiljade nedeljno ovde na program vio, on pokazuje listu stvari za koje se kvalifikujem za taj nivo.. ali kada...

  Pročitajte
 • Od poslednjih 10 dana čekam na svoje povlačenje, ali svaki put kada bet2u tim za ćaskanje uživo i mejl ponovi jednu rečenicu, vaše povlačenje će uskoro obraditi relevantni tim.

  Pročitajte

  REŠENO: Povlačenje bet2u

  14 835
  pre 2 meseca

Molimo vas ili Registrujte se Objavite komentar.

 • Original engleski Prevod srpski

  ATLANTIC CITY, N.J. —  Yes, Michael Wax stank. He's the first to admit it.

  The 440-pound New York City man said he was playing poker in an Atlantic City casino for 17 hours Tuesday and didn't have time to clean up. He understands why grossed-out gamblers complained about his body odor, but said he didn't deserve stinky treatment from the casino that asked him to leave.

  Dave Coskey, a spokesman for the Borgata Hotel Casino & Spa, said it is company policy not to comment on matters involving customers.

  Wax said he told casino officials: "There's no question I stink. I'm not denying it. I do have an odor. I've been playing for 17 hours."

  The 54-year-old limousine company owner, who says he is a frequent gambler at the Borgata, said a poker room manager followed him into the restroom and informed him that patrons at his table were complaining about his body odor.

  When the Brooklyn man tried to retake his seat at the table, he said a manager told him to leave. He said he asked for a free room to freshen up, and the casino refused.

  He promptly filed a complaint about his treatment with the Casino Control Commission. His complaint will be reviewed to determine whether any state gambling laws or regulations were violated, a commission spokesman said Wednesday.

  Wax said his instincts tell him to find a different casino to patronize, but he likes gambling at the Borgata. He said the casino was out of line to tell him he stinks in front of other patrons.

  "I would like an apology," Wax said.

  ATLANTIK SITI, NJ - Da, Majkl Vosak je smrdeo. On je prvi koji je to priznao.

  Muškarac iz Njujorka težak 440 funti rekao je da je u utorak 17 sati igrao poker u kazinu u Atlantik Sitiju i da nije imao vremena da počisti. On razume zašto su se kockari žalili na njegov telesni miris, ali su rekli da ne zaslužuje smrdljiv tretman iz kazina koji ga je zamolio da ode.

  Dejv Koski, portparol Borgata Hotel Casino & Spa, rekao je da je politika kompanije da ne komentariše stvari koje se tiču kupaca.

  Vak je rekao da je rekao zvaničnicima kazina: "Nema sumnje da smrdim. Ne poričem to. Imam smrad. Igram već 17 sati."

  54-godišnji vlasnik kompanije za proizvodnju limuzina, koji kaže da je čest kockar u Borgati, rekao je da ga je menadžer poker sobe pratio u toalet i obavestio ga da se gosti za njegovim stolom žale na njegov telesni miris.

  Kada je čovek iz Bruklina pokušao da ponovo zauzme svoje mesto za stolom, rekao je da mu je menadžer rekao da ode. Rekao je da je tražio besplatnu sobu da se osveži, a kazino je to odbio.

  On je odmah podneo žalbu na njegovo postupanje Komisiji za kontrolu kazina. Njegova žalba će biti razmotrena kako bi se utvrdilo da li su prekršeni državni zakoni ili propisi o kockanju, rekao je portparol komisije u sredu.

  Voks je rekao da mu instinkti govore da pronađe drugi kazino kome će biti pokrovitelj, ali on voli da se kocka u Borgati. Rekao je da kazino nije u redu da mu kaže da smrdi pred drugim posetiocima.

  „Želeo bih izvinjenje“, rekao je Voks.

 • Original engleski Prevod srpski

  I think I played cards next to this man......

  And his sister too, who smelled like three day old fish.....

  Mislim da sam kartao pored ovog čoveka......

  I njegova sestra, koja je mirisala na ribu staru tri dana.....

 • Original engleski Prevod srpski

  I think I played cards next to this man......

  And his sister too, who smelled like three day old fish.....


  LMAO Doc....

  Honestly, and this guy wants an apology?  laugh_out_loud.....

  Mislim da sam kartao pored ovog čoveka......

  I njegova sestra, koja je mirisala na ribu staru tri dana.....


  LMAO Doc....

  Iskreno, i ovaj tip želi izvinjenje? laugh_out_loud .....
 • Original engleski Prevod srpski

  "I want a room to freshen up"

  "No problem. GO HOME!!"

  hee hee hee hee

  “Želim sobu da se osvežim”

  "Nema problema. IDI KUĆI!!"

  hi hi hi hi hi

 • Original engleski Prevod srpski

  This story remind me of last night while I was at Hollywood Video. It was packed and only one person working so line was out of control. The couple behind me and my daughter stunk so bad and they were too drunk to even care what they were saying to each other loud .I tried to ignore their conversation but my daughter kept giving me her usual shocked shocked shocked eye rolling and mouthed 'O my Gawd~~~Mum, they stink shocked shocked shocked so Darn...I had to give her my scarf to cover her nose... :'( :'( :'( after 34 minutes later, we finally checked  our movies out and we were freed!!! cool

  Ova priča me podseća na sinoć dok sam bio u Holivud videu. Bilo je krcato i samo jedna osoba radi tako da je linija izmakla kontroli. Par iza mene i moja ćerka su tako smrdeli i bili su previše pijani da bi ih uopšte bilo briga šta jedno drugom glasno govore. Pokušao sam da ignorišem njihov razgovor, ali moja ćerka mi je nastavila da daje uobičajeno shockedshockedshocked kolutajući očima i ustima 'O moj Gavd~~~Mama, smrde shockedshockedshocked pa prokletstvo...morao sam da joj dam svoj šal da joj pokrije nos... :'( :'( :'( posle 34 minuta kasnije, konačno smo pogledali naše filmove i bili smo oslobođeni!!! cool

 • Original engleski Prevod srpski

  Yes, it's not easy gambling while holding your nose, choking and your eyes watering, odor like that.. it can even make you have a sick feeling.
  I think it's just as offending as someone sitting there cussing loudly. It's very uncomfortable and not pleasant. To have odor like that and know it, not be courteous enough to get up and take care of it, is shameful. If he knew he was stinky, the casino will save his seat for him to go clean up, the excuse to not have time is just rediculous. (17 hours sitting there thats alot of time, only might take 20 minutes to clean up)
  Thank goodness for those people that did complain, my daughter will tell someone they stink in a sec flat, even handing them some deordorant, tic tacs or whatever out of her purse, she can't stand it, neither can i, but i don't have the nerve to tell them.

  I know some people can have medical conditions which can cause it, but in a casino 999 out of 1000, it's not the case.. 17 hours playing and not washing up is the most likely the cause.

  It never fails though, theres always someone in a casino.. that hasnt washed up.

  Da, nije lako kockati se dok se držiš za nos, gušiš se i oči ti suze, takav miris.. može čak i da imaš mučninu.
  Mislim da je to jednako uvredljivo kao da neko sedi tamo i glasno psuje. Veoma je neprijatno i nije prijatno. Imati takav miris i znati to, ne biti dovoljno ljubazan da ustaneš i brineš se o tome, sramotno je. Ako je znao da je smrdljiv, kazino će mu sačuvati mesto da ode da čisti, izgovor da nema vremena je smešan. (17 sati sedenja tamo je puno vremena, može potrajati samo 20 minuta da se očisti)
  Hvala bogu za te ljude koji su se žalili, moja ćerka će nekome reći da smrde u stanu, čak će im dati i dezodorans, tik-take ili šta god iz svoje tašne, ne može da izdrži, ne mogu ni ja, ali ja ne Nemam hrabrosti da im kažem.

  Znam da neki ljudi mogu imati zdravstvena stanja koja to mogu uzrokovati, ali u kazinu 999 od 1000, to nije slučaj. 17 sati igranja i nepranja je najvjerovatniji uzrok.

  Međutim, nikada ne uspeva, uvek postoji neko u kazinu.. koji nije oprao.

 • Original engleski Prevod srpski

  He said the casino was out of line to tell him he stinks in front of other patrons.

  "I would like an apology," Wax said.

  Uh no, you owe them an apology! And funk like that don't come from 17 hours, more like 17 days shocked

  Rekao je da kazino nije u redu da mu kaže da smrdi pred drugim posetiocima.

  „Želeo bih izvinjenje“, rekao je Voks.

  Uh ne, duguješ im izvinjenje! A takav funk ne dolazi od 17 sati, više od 17 dana shocked

 • Original engleski Prevod srpski

  Well...this is the age of "I am entitled!"  This guy thought he could smell all he wanted, get a free room, AND an apology.

  Pa...ovo je doba "imam pravo!" Ovaj tip je mislio da može namirisati sve što želi, da dobije besplatnu sobu, I izvinjenje.

 • Original engleski Prevod srpski

  "And funk like that don't come from 17 hours, more like 17 days"
   LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!

  "A takav fank ne dolazi od 17 sati, više od 17 dana"
  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!

 • Original engleski Prevod srpski

  Well.. He put his stinkiness out in the open in front of players...he got what he gave!

  Pa.. Izneo je svoju smrdljivost na videlo pred igračima...dobio je šta je dao!

 • Original engleski Prevod srpski

  I think I played cards next to this man......

  And his sister too, who smelled like three day old fish.....

  LMAO!!!!!!!!!!

  Mislim da sam kartao pored ovog čoveka......

  I njegova sestra, koja je mirisala na ribu staru tri dana.....

  LMAO!!!!!!!!!!!
 • Original engleski Prevod srpski
  I will bet ya my bottom dollar this guy was not winning when he asked for a room to freshen up and was told NO! Had he been winning a boat load of money the casino would of bent over backwards to please this guy!!

  The casino would of rolled out the red carpet, stank and all. Money has no sense of smell in situations like this.

  It is very sad story, for someone to be at that weight and the complications that come with it. Yes, i know the bad odor on anyone that we have to endure has no sympathy. But there is a sense of empathy for someone this large. More than likely he has a food addiction, and a very tuff addiction to control. And from the sound of it, a gambling addiction on top of it. The fact he was forewarned in the men's room and proceeded to go back to his seat indicates his vice is bigger than his self respect.

  I don't think he needs an apology, he needs serious counseling.

  Lips
  Kladim se da moj najniži dolar ovaj tip nije dobio kada je tražio sobu da se osveži i rekao mu je NE! Da je osvojio gomilu novca, kazino bi se sagnuo unazad da zadovolji ovog tipa!!

  Kazino bi postavio crveni tepih, smrdeo i sve. Novac nema čulo mirisa u ovakvim situacijama.

  To je veoma tužna priča, da neko bude na toj težini i komplikacija koje sa tim dolaze. Da, znam da loš miris na bilo koga koga moramo da trpimo nema saosećanja. Ali postoji osećaj empatije prema nekom ovako velikom. Više nego verovatno ima zavisnost od hrane, i veoma zavisnost od tufa koju treba da kontroliše. I po zvuku toga, zavisnost od kockanja povrh toga. Činjenica da je bio unapred upozoren u muškom toaletu i da se vratio na svoje mesto ukazuje da je njegov porok veći od njegovog samopoštovanja.

  Mislim da mu nije potrebno izvinjenje, potrebno mu je ozbiljno savetovanje.

  Usne
 • Original engleski Prevod srpski

  Uh no, you owe them an apology! And funk like that don't come from 17 hours, more like 17 days shocked


  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  No KIDDING!!

  Uh ne, duguješ im izvinjenje! A takav funk ne dolazi od 17 sati, više od 17 dana shocked


  LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Bez šale!!
 • Original engleski Prevod srpski  Uh no, you owe them an apology! And funk like that don't come from 17 hours, more like 17 days shocked


  OMG Slot!!! You are so funny and cute. kiss  Uh ne, duguješ im izvinjenje! A takav funk ne dolazi od 17 sati, više od 17 dana shocked


  OMG Slot!!! Tako si smešan i sladak. kiss

Brzi odgovor

Unesite komentar

Aktivnosti LCB-a u poslednjih 24 sata:

Teme na forumima sa najviše pregleda

MelissaN
MelissaN Serbia pre 2 meseca
59

Eternal Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - OK! Iznos: 77 dolara Kako preuzeti bonus: Igrači treba da se registruju preko našeg LINKA i unesu bonus kod. Bonus kod:...
Eternal Slots Casino Ekskluzivni bonus bez depozita

Sylvanas
Sylvanas Serbia pre 10 dana
85

Da li ste spremni za više novčanih nagrada i testiranje onlajn kazina? Ovog juna imamo neke uzbudljive kandidate, kao što je Decode Casino pogodan za SAD - sestrinski sajt etabliranih Sloto'Cash,...
$500 LCB jun 2024. Takmičenje za pravi novac: Hajde da testiramo kazina!

tough_nut
tough_nut pre 2 meseca
2

Lion Slots Casino - Ekskluzivni bonus bez depozita Samo novi igrači - SAD OK! Iznos: $40 Kako preuzeti bonus: Novi igrači treba da se registruju sa našeg LINKA i koriste bonus kod u blagajni...
Lion Slots Ekskluzivni bonus bez depozita